TUPUEY-New Book-202105-01 (tha)

This list contains 187 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
To ʻāhān thī Čhiwǣnī = A table a Giverny / โต๊ะอาหารที่จิแวร์นี = A table a Giverny / มาฮา ฮาราดะ เขียน ; กนกวรรณ เกตุชัยมาศ แปล.

Harada, Maha. Kanokwwan Kētchaimāt. by ฮาราดะ, มาฮา | กนกวรรณ เกตุชัยมาศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sandē ʻĀptœ̄nūn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ซันเดย์ อาฟเตอร์นูน, 2563 [2020]Other title: Table a Giverny.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ฮ64346จ65ก32 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Konkai kānkœ̄t patikiriyā khēmī ʻinsī bư̄angton / กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น / สำเนียง อภิสันติยาคม.

Samnīang ʻAphisantiyākhom. by สำเนียง อภิสันติยาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและปรับปรุง].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QD251.3 .ส638 2559 (2).
ห้องสมุด:
Sēpīan : prawat yō̜ manutsayachāt / เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์ แปล.

Harari, Yuval N. Namchai Chīwawiwat, by แฮรารี, ยูวัล เอ็น | นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (24).
ห้องสมุด:
Chan nīlæ khon bā hǣng lōk thurakit = Do cool sh*t / ฉันนี่แหละคนบ้าแห่งโลกธุรกิจ = Do cool sh*t / ผู้เขียน Miki Agrawal ; ผู้แปล พรรณี ชูจิรวงศ์.

Agrawal, Miki. Phannī Chūčhirawong. by แอกราวอล, มิคิ | พรรณี ชูจิรวงศ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2563] [2020]Other title: Do cool sh*t | Do cool shit.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5381 .อ82 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5381 .อ82 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ pō̜ngkan phai čhāk ʻātchayākam khām chāt : chabap prachāchon / คู่มือป้องกันภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติ : ฉบับประชาชน / หัวหน้าโครงการ ปิยะ อุทาโย ; นักวิจัย ปรีดา สถาวร, เสกสัณ เครือคำ, นรินทร์ เพชรทอง ; ผู้ช่วยนักวิจัย ธัญรดี โทณวณิก ... [และคนอื่น ๆ].

Piya Uthayo, Preeda Sataworn. Seksan Khruakham. Narin Petchthō̜ng. Thanradī Thōnawanik. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by ปิยะ อุทาโย, 2505- | ปรีดา สถาวร | เสกสัณ เครือคำ | นรินทร์ เพชรทอง | ธัญรดี โทณวณิก | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Tamrūat hǣng Chāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2563 [2020]Other title: Transnational crime prevention guide.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6252.5.ท9 ป64 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6252.5.ท9 ป64 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6252.5.ท9 ป64 2563 (1).
Professor Direk Jayanama Library On Order (2).
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap Sān Ratthathammanūn / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Thailand. Samnakngān Sān Ratthathammanūn. by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnakngān, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .ส63 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620 .ส63 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .ส63 2563 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .ส63 2563 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus In Cataloging (2).
ห้องสมุด:
Sip wan khayao lōk / สิบวันเขย่าโลก / โดย จอห์น รีด ; แปลโดย สุทิน วรรณบวร.

Reed, John, Suthin Wanbō̜wō̜n. by รีด, จอห์น, ค.ศ. 1887-1920 | สุทิน วรรณบวร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2564 [2021]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (2). : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kāfǣ dœ̄nthāng = Coffee bag packer / กาแฟเดินทาง = Coffee bag packer / เอกศาสตร์ สรรพช่าง เขียน ; ยินดี พุฒศิรยากร ภาพ.

ʻĒkkasāt Sapchāng. Yindī Phutthasirayākō̜n. by เอกศาสตร์ สรรพช่าง | ยินดี พุฒศิรยากร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2564 [2021]Other title: Coffee bag packer Kāfǣ dœ̄nthāng Other title: Coffee bag packer | Coffee bag packer กาแฟเดินทาง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GT2918 .อ72 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: GT2918 .อ72 2564 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In Cataloging (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Prepared : what kids need for a fulfilled life = pœ̄t nawattakam 'sammit' rōngrīan trīam khon phrō̜m sū ʻanākhot / Prepared : what kids need for a fulfilled life = เปิดนวัตกรรม ‘ซัมมิต’ โรงเรียนเตรียมคนพร้อมสู้อนาคต / Diane Tavenner ; แปลโดย รสลินน์ ทวีกิตติกุล.

Tavenner, Diane. Rotsalin Thawīkittikun. by ทาเวนเนอร์, ไดแอน | รสลินน์ ทวีกิตติกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Other title: Pœ̄t nawattakam 'sammit' rōngrīan trīam khon phrō̜m sū ʻanākhot Other title: Prepared : pœ̄t nawattakam 'sammit' rōngrīan trīam khon phrō̜m sū ʻanākhot Other title: เปิดนวัตกรรม ‘ซัมมิต’ โรงเรียนเตรียมคนพร้อมสู้อนาคต | Prepared : เปิดนวัตกรรม ‘ซัมมิต’ โรงเรียนเตรียมคนพร้อมสู้อนาคต.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1031 .ท65 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1031 .ท65 2564 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library In Cataloging (1).
ห้องสมุด:
World War tools songkhrām lōk nai singkhō̜ng / World War tools สงครามโลกในสิ่งของ / มนสิชา รุ่งชวาลนนท์.

Monsichā Rungchawānnon. by มนสิชา รุ่งชวาลนนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2564 [2021]Other title: Songkhrām lōk nai singkhō̜ng Other title: สงครามโลกในสิ่งของ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D743 .ม35 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: D743 .ม35 2564 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library In Cataloging (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Pœ̄t lōk suntharī nai withī manutsayasāt = Exploring aesthetic dimensions in the humanities / เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์ = Exploring aesthetic dimensions in the humanities / ถนอม ชาภักดี ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ.

Thanom Chapakdee. Kasamaponn Saengsuratham, I-Na Phuyuthanon. Sitthitham Rōhitasuk. Suriyaphō̜n ʻĪamwičhit. Wasinrat Nūansiri. Danai Ployplai. Veluree Metaveevinij. Wikanda Promkhuntong. Manat Sangčhan. Davisakd Puaksom. Suponthat Tēchabūrana. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Mahāwitthayālai Sīnakharintharawirōt. Kānprachum Wichākān Radap Chāt Wēthī Wičhai Manutsayasāt Thai Mahāwitthayālai Sīnakharintharawirōt) by ถนอม ชาภักดี | กษมาพร แสงสุระธรรม, 2527- | อัยนา ภูยุทธนานนท์ | สิทธิธรรม โรหิตะสุข | สุริยาพร เอี่ยมวิจิตร์ | วศินรัฐ นวลศิริ | ดนัย พลอยพลาย | เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ | วิกานดา พรหมขุนทอง | มนัส สังข์จันทร์ | ทวีศักดิ์ เผือกสม | สุพลธัช เตชะบูรณะ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (ครั้งที่ 11 : 2560 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2563 [2020]Other title: Exploring aesthetic dimensions in the humanities.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: AZ782 .ป73 2563 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: AZ782 .ป73 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AZ782 .ป73 2563 (2).
ห้องสมุด:
Lō̜kkhrāp panyāchon farang : Jean-Jacques Rousseau, Tolstoy, Karl Marx / ลอกคราบปัญญาชนฝรั่ง : ฌาง-ฌาคส์ รุสโซ, ตอลสตอย, คาล มากซ์ / ส. ศิวรักษ์ เรียบเรียง ; ธเนศ วงศ์ยานนาวา คำนำเสนอ.

Sulak Sivaraksa, Thanes Wongyannava, by สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2476- | ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: B798 .ส74 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: B798 .ส74 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: B798 .ส74 2563 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Thaothan ʻārom kō̜ khaočhai tonʻēng / เท่าทันอารมณ์ก็เข้าใจตนเอง / Susan David ; วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม แปล.

David, Susan A. Wilairat ʻĒmʻīam. by เดวิด, ซูซาน เอ | วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Being, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Being, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Khit wikhro̜ bǣp khōnan / คิดวิเคราะห์แบบโคนัน / ผู้เขียน อุเอโนะ ซึโยชิ ; ผู้แปล กมลวรรณ เพ็ญอร่าม.

Ueno, Tsuyoshi. Kamonwan Phenʻarām. by อุเอโนะ, ซึโยชิ | กมลวรรณ เพ็ญอร่าม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564] [2021]Availability: No items available : Checked out (6).
ห้องสมุด:
Withī chana thuk læ sāng suk / วิธีชนะทุกข์และสร้างสุข / เดล คาร์เนกี เขียน ; อาษา ขอจิตต์เมตต์ แปล.

Carnegie, Dale, ʻĀsā Khō̜čhitmēt, by คาร์เนกี, เดล, ค.ศ. 1888-1955 | อาษา ขอจิตต์เมตต์, 2451-2519.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF575.ว6 ค6 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ว6 ค6 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ hǣng khwāmwang nai lōk sut hēngsūai / คู่มือแห่งความหวังในโลกสุดเฮงซวย / Mark Manson ; ผู้แปล ยอดเถา ยอดยิ่ง.

Manson, Mark. Yō̜tthao Yō̜tying. by แมนสัน, มาร์ก | ยอดเถา ยอดยิ่ง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bingkō, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บิงโก, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ห5 ม83 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rao yang mai čhœ̄ kan tǣ rūwā thœ̄ rō̜ yū trong nan Na čhut tat khō̜ng čhakkrawān / เรายังไม่เจอกัน แต่รู้ว่าเธอรออยู่ตรงนั้น ณ จุดตัดของจักรวาล / ชังซออู เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

Jang, Seou. Withiyā Čhanphan. by ชัง, ซออู | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF618 .ช62 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF618 .ช62 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF618 .ช62 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Nai lōk nī mī khon bǣp rao dai khǣ khon dīeo thaonan / ในโลกนี้มีคนแบบเราได้แค่คนเดียวเท่านั้น / โชยูมี เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

Jo, Yumi. Withiyā Čhanphan. by โช, ยูมี | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2564 [2021]Other title: Always love yourself, Not lose yourself.Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Pātihān čhāk kāntō̜ čhiksō̜ chīwit = See your own big pictures / ปาฏิหาริย์จากการต่อจิ๊กซอว์ชีวิต = See your own big pictures / ชอน-อก-เพียว เขียน ; ภัททิรา จิตต์เกษม แปล.

Chon, Ok-pyo Pattira Čhitkasēm. by ชอน, อกเพียว | ภัททิรา จิตต์เกษม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin How-To, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2557 [2014]Other title: See your own big pictures.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ต4 ช535 2557 (1).
ห้องสมุด:
ʻArai thamhai chīwit khonrao mī khwāmmāi / อะไรทำให้ชีวิตคนเรามีความหมาย / เอมิลี เอสฟาฮานี สมิธ เขียน ; อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ แปล.

Smith, Emily Esfahani. ʻŌ̜rawan Nāwāyut, by สมิธ, เอมิลี เอสฟาฮานี | อรวรรณ นาวายุทธ, 2504-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : ʻŌ Māi Kō̜t, [2560] [2017] Publisher: สมุทรปราการ : โอ้มายก้อด, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ต4 ส46 2560 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ต4 ส46 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ต4 ส46 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF637.ต4 ส46 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Čhat rabop khwāmkhit čhat rabīap chīwit dūai "bu lalet čhœ̄nan" / จัดระบบความคิด จัดระเบียบชีวิตด้วย "บุลเล็ตเจอร์นัล" / Marie ; ผู้แปล กัลปพฤกษ์ คงศัตรา.

Marie, Kondo Kanlapaphrưk Khongsatrā. by คนโด, มาริเอะ | กัลปพฤกษ์ คงศัตรา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564] [2021]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Withī chana mit læ čhūngčhai khon / วิธีชนะมิตรและจูงใจคน / เดล คาร์เนกี เขียน ; อาษา ขอจิตต์เมตต์ แปล.

Carnegie, Dale, ʻĀsā Khō̜čhitmēt, by คาร์เนกี, เดล, ค.ศ. 1888-1955 | อาษา ขอจิตต์เมตต์, 2451-2519.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ส6 ค5515 2562 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Yư̄nyat dai maiwā čha kœ̄t ʻarai khưn = Resilience / ยืนหยัดได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น = Resilience / คิมจูฮวัน เขียน ; อาสยา อภิชนางกูร แปล.

Kim, Joohan. ʻĀsayā ʻAphichanāngkūn. by คิม, จูฮวัน | อาสยา อภิชนางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2564 [2021]Other title: Resilience.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF698.35.พ46 ค64 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF698.35.พ46 ค64 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Nō̜ttrādāmut : phūbanthưk prawattisāt čhāk ʻanākhot / นอสตราดามุส : ผู้บันทึกประวัติศาสตร์จากอนาคต / เจริญ วรรธนะสิน.

Čharœ̄n Watthanasin. by เจริญ วรรธนะสิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 27, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF1815.น5 จ74 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF1815.น5 จ74 2563 (2).
ห้องสมุด:
Khō̜toklong plīan chīwit = The four agreements / ข้อตกลงเปลี่ยนชีวิต = The four agreements / เขียน Don Miguel Ruiz ; แปล ภัทริณี เจริญจินดา.

Ruiz, Miguel, Phattharinī Čharœ̄nčhindā. by รุยซ์, มิเกล, ค.ศ. 1952- | ภัทริณี เจริญจินดา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : ʻŌ Māi Kō̜t, [2564] [2021] Publisher: สมุทรปราการ : โอ้มายก้อด, [2564] [2021]Other title: Four agreements.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BJ1594.5 .ร742 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1594.5 .ร742 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sātsanā khư̄ ʻarai / ศาสนาคืออะไร / พุทธทาสภิกขุ เรื่อง.

Phra Thēpwisutthimetee (Ngư̄am), by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Thamma, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BL48 .พ46 2561 (1).
ห้องสมุด:
Khām wēlā yīeoyā ʻanākhot = Same soul, many bodies / ข้ามเวลาเยียวยาอนาคต = Same soul, many bodies / เขียน Brian L. Weiss ; แปล มณฑานี ตันติสุข.

Weiss, Brian L. Monthānī Tantisuk. by ไวส์, ไบรอัน แอล. (ไบรอัน เลสลี่), ค.ศ. 1944- | มณฑานี ตันติสุข.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : ʻŌ Māi Kō̜t, [2563] [2020] Publisher: สมุทรปราการ : โอ้มายก้อด, [2563] [2020]Other title: Same soul, many bodies.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BL515 .ว945 2563 (2).
ห้องสมุด:
Khitthưng Phraphutthačhao / คิดถึงพระพุทธเจ้า / สัมพันธ์ ก้องสมุทร บรรณาธิการและเรียบเรียง.

Samphan Kō̜ngsamut, by สัมพันธ์ ก้องสมุทร, 2481-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Wasī Khrīʻēchan, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วสี ครีเอชั่น, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4190 .ส6325 2564 (1).
ห้องสมุด:
Phalang samō̜ng khō̜ng khon tham rư̄ang yāk dai tham rư̄ang ngāi reo / พลังสมองของคนทำเรื่องยากได้ ทำเรื่องง่ายเร็ว / ยู ซึซึกิ เขียน ; กมลวรรณ เพ็ญอร่าม แปล.

Suzuki, Yū, Kamonwan Phenʻarām. by ซึซึกิ, ยู, ค.ศ. 1976- | กมลวรรณ เพ็ญอร่าม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin How To, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How To, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (3). In transit (1).
ห้องสมุด:
21 botrīan samrap satawat thī 21 / 21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์, ธิดา จงนิรามัยสถิต แปล.

Harari, Yuval N. Namchai Chīwawiwat, Thidā Čhongnirāmaisathit by แฮรารี, ยูวัล เอ็น | นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509- | ธิดา จงนิรามัยสถิต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, [2562] [2019]Other title: Yīsipʻet botrīan samrap satawat thī yīsipʻet Other title: ยี่สิบเอ็ดบทเรียนสำหรับศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CB428 .ฮ84 2562 (1). Checked out (17).
ห้องสมุด:
Nititham phra song tham / นิติธรรมพระทรงธรรม / [คณะผู้จัดทำ ธนพร เตชฤทธิพิทักษ์, บวรลักษณ์ ทองมาก, ปกระพี จินดาอินทร์]

Thonphō̜n Tēcharưthathiphithak. Bawō̜nlak Thō̜ngmāk. Pokraphī Jindāʻin. Sathāban phư̄a Kānyuttitham hǣng Prathēt Thai. by ธนพร เตชฤทธิพิทักษ์ | บวรลักษณ์ ทองมาก | ปกระพี จินดาอินทร์ | สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban phư̄a Kānyuttitham hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 ธ33 2560 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ธ33 2560 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2017 715965 (1).
ห้องสมุด:
Yā yō̜m / อย่ายอม / เกลนน็อน ดอยล์ เขียน ; K.D. แปล.

Doyle, Glennon, K.D. by ดอยล์, เกลนน็อน, ค.ศ. 1976- | เค.ดี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Nang khui kap phō̜ / นั่งคุยกับพ่อ / อานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์.

Ānonthawong Marưkhaphithak. by อานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CT1548.ป436 อ633 2564 (1).
ห้องสมุด:
Banthưk hētkān samkhan khō̜ng lōk = [A brief history of the world] / บันทึกเหตุการณ์สำคัญของโลก = [A brief history of the world] / กานท์ สิมมาเขต เรียบเรียง.

Kān Simmākhēt. by กานท์ สิมมาเขต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nōbœ̄n Buk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2564 [2021]Other title: A brief history of the world.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D20 .ก63 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: D20 .ก63 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Hētkān phlik lōk satawat thī 21. lem 6, 2001-2020 / เหตุการณ์พลิกโลกศตวรรษที่ 21. เล่ม 6, 2001-2020 / พรหมพร พิชชานันท์ เรียบเรียง.

Phromphō̜n Phichānan. by พรหมพร พิชชานันท์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nōbœ̄nbuk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D24 .พ448 2564 ล. 6 (2).
ห้องสมุด:
The last quarter 3 : 2484 : 80 pī Yīpun buk! / The last quarter 3 : 2484 : 80 ปี ญี่ปุ่นบุก! / พลเอกบัญชร ชวาลศิลป์.

Banchō̜n Chawānsin, Phon.ʻǬ. by บัญชร ชวาลศิลป์, พล.อ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: D767.47 .บ62 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D767.47 .บ62 2564 (2).
ห้องสมุด:
Prawattisāt ʻitālī chabap krachap / ประวัติศาสตร์อิตาลี ฉบับกระชับ / กร ชัยธีระสุเวท.

Kō̜n Chaithīrasuwēt. by กร ชัยธีระสุเวท.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DG467 .ก415 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DG467 .ก415 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Yīpun patčhuban kap kārok lāi pen sangkhom hǣng khwāmlư̄amlam / ญี่ปุ่นปัจจุบันกับการกลายเป็นสังคมแห่งความเหลื่อมล้ำ / ผู้เขียน นรีนุช ดำรงชัย.

Nareenoot Damrongchai. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by นรีนุช ดำรงชัย | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2020 716592 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2020 716592 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2020 716592 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2020 716592 (1).
ห้องสมุด:
Kānsala rātchasombat khō̜ng čhakphand ʻĀkihito / การสละราชสมบัติของจักรพรรดิอากิฮิโตะ / ผู้เขียน เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง.

Benjang Jaisai Der Arslanian Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2020 716610 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2020 716610 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2020 716610 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2020 716610 (1).
ห้องสมุด:
Thīphak chūakhrāo samrap phūprasopphai phǣndinwai nai prathēt Yīpun / ที่พักชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น / ผู้เขียน วรรณวลี อินทร์ปิ่น.

Wanwalī ʻInpin. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by วรรณวลี อินทร์ปิ่น | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2020 716660 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2020 716660 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2020 716660 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2020 716660 (1).
ห้องสมุด:
Kānchai "Kotōčhikhīara" phư̄a songsœ̄m kānphatthanā sētthakit nai thō̜ngthin khō̜ng prathēt Yīpun / การใช้ "โกะโตจิเคียระ" เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น / ผู้เขียน เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง.

Benjang Jaisai Der Arslanian Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2021 716582 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2021 716582 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2021 716582 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2021 716582 (1).
ห้องสมุด:
Thawāi phra tham thētsanā / ถวายพระธรรมเทศนา / โดย พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนฺทราโภ)

Phra Thammapāmōk (Sunthō̜n), by พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร), 2486-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Wat Rātchaphātikārām Wō̜rawihān, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วัดราชผาติการาม วรวิหาร, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2021 716731 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2021 716731 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2021 716731 (1).
ห้องสมุด:
Thamma sabāi čhai : pramūan walī tham khō̜ng Phra Thammapāmōk (Sunthō̜n Suntharāphō) čhaoʻāwāt Wat Rātchaphātikārām Wō̜rawihān kammakān Mahā Thēra Samākhom / ธรรมะสบายใจ : ประมวลวลีธรรมของพระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนฺทราโภ) เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม วรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม / ชานนท์ อัศนธรรม เรียบเรียง.

Chanon ʻAtsanatham. by ชานนท์ อัศนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nakhō̜n Sawan] : Watpā Siriwatthanawisut nai Somdet Phračhao Phīnāngthœ̄ Čhaofā Kanlayāniwatthanā Krommalūang Narāthiwāt Rātchanakharin, 2564 [2021] Publisher: [นครสวรรค์] : วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2021 716734 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2021 716734 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2021 716734 (1).
ห้องสมุด:
Yīamyư̄an 3 prathēt sangkhomniyom ʻIndōčhīn (mư̄ayang mai samāthān latthi thunniyom) / เยี่ยมเยือน 3 ประเทศ สังคมนิยมอินโดจีน (เมื่อยังไม่สมาทานลัทธิทุนนิยม) / ส. ศิวรักษ์.

Sulak Siwarak, by สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2476-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām Parithat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยามปริทัศน์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS550 .ส67 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS550 .ส67 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phūnam panyā chœ̄ng patibat : Lung Nēwin phūphlik chōm Burīram dūai kīlā / ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : ลุงเนวิน ผู้พลิกโฉมบุรีรัมย์ด้วยกีฬา / ปุรวิชญ์ วัฒนสุข.

Purawit Watthanasuk. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by ปุรวิชญ์ วัฒนสุข | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Other title: Lung Nēwin phūphlik chōm Burīram dūai kīlā Other title: ลุงเนวิน ผู้พลิกโฉมบุรีรัมย์ด้วยกีฬา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.น75 ป74 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.น75 ป74 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.น75 ป74 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.6.น75 ป74 2563 (1).
ห้องสมุด:
Phūnam panyā chœ̄ng patibat : Mīchai Wīrawaithaya phūnam kānphatthanā prachākō̜n læ chumchon sākon / ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : มีชัย วีระไวทยะ ผู้นำการพัฒนาประชากรและชุมชนสากล / พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม, กตัญญู แก้วหานาม.

Phimlikhit Kǣohānām. Katanyū Kǣohānām. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม | กตัญญู แก้วหานาม | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Other title: Mīchai Wīrawaithaya phūnam kānphatthanā prachākō̜n læ chumchon sākon Other title: มีชัย วีระไวทยะ ผู้นำการพัฒนาประชากรและชุมชนสากล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ม65 พ64 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.ม65 พ64 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ม65 พ64 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.6.ม65 พ64 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khon kānmư̄ang. Lem 6 / คนการเมือง. เล่ม 6 / นรนิติ เศรษฐบุตร.

Noranit Setabutr, Sathāban Phra Pokklao. by นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.5 .น364 2563 ล. 6 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.5 .น364 2563 ล. 6 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.5 .น364 2563 ล. 6 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.5 .น364 2563 ล. 6 (2).
ห้องสมุด:
Phāsā Hokkīan kap rư̄ang lao chāo Phuket. 1 / ภาษาฮกเกี่ยนกับเรื่องเล่าชาวภูเก็ต. 1 / ประสิทธิ์ โกยศิริพงศ์, มงคล มณีวงศ์วิโรจน์ เขียน.

Prasit Kōisiriphong. Mongkhon Manīwongwirōt. by ประสิทธิ์ โกยศิริพงศ์ | มงคล มณีวงศ์วิโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Bǭrisat Sahathammik Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS589.ภ7 ป465 2564 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Once Ubon a time ʻUbon pen mư̄ang chik chik / Once Ubon a time อุบลเป็นเมืองชิคๆ / ธนชาติ ศิริภัทราชัย.

Thanachart Siripatrachai. by ธนชาติ ศิริภัทราชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sǣnmǭn, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2558 [2015]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Yutthasāt khōtsanā chūanchư̄a : kānkhayāi ʻitthiphon khō̜ng Čhīn phāitai Sī Čhin phing / ยุทธศาสตร์โฆษณาชวนเชื่อ : การขยายอิทธิพลของจีนภายใต้สี จิ้นผิง / แอนน์-มารี แบรดี เขียน ; เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล แปล ; รัชกร สมประสงค์ บรรณาธิการ.

Brady, Anna-Marie. Nētiwit Chōtiphatphaisān. Ratchakō̜n Somprasong. by แบรดี, แอนน์-มารี | เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล | รัชกร สมประสงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Nisit Sāmyān, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนิสิตสามย่าน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS779.47 .บ84 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS779.47 .บ84 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS779.47 .บ84 2564 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kamnœ̄t krasǣ Kaolī = The birth of Korean cool / กำเนิดกระแสเกาหลี = The birth of Korean cool / Euny Hong เขียน ; วิลาส วศินสังวร แปล.

Hong, Yu-ni. Wilāt Wasinsangwō̜n. by ฮง, ยู-นี | วิลาส วศินสังวร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻŒ̄nnēt Phaplitching Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอิร์นเนส พับลิชชิ่ง จำกัด, 2560 [2017]Other title: The birth of Korean cool .Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Phūnam panyā chœ̄ng patibat : Mǣndēlā phūplotʻǣk ʻǢprikā Tai / ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : แมนเดลา ผู้ปลดแอกแอฟริกาใต้ / ณัชชาภัทร อมรกุล.

Natchāphat ʻAmō̜nkun. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by ณัชชาภัทร อมรกุล | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Other title: Mǣndēlā phūplotʻǣk ʻǢprikā Tai Other title: แมนเดลา ผู้ปลดแอกแอฟริกาใต้.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DT1974 .ณ62 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DT1974 .ณ62 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DT1974 .ณ62 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DT1974 .ณ62 2563 (1).
ห้องสมุด:
Singwǣtlō̜m sưksā : nǣothāng sū kānpatibat / สิ่งแวดล้อมศึกษา : แนวทางสู่การปฏิบัติ / ลาวัณย์ วิจารณ์.

Lāwan wičhān. by ลาวัณย์ วิจารณ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Rangsit, 2559 [2016] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GE70 .ล65 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GE70 .ล65 2559 (1).
ห้องสมุด:
Sētthamiti prayuk bư̄angton dūai STATA = Basic applied econometrics using STATA / เศรษฐมิติประยุกต์เบื้องต้นด้วย STATA = Basic applied econometrics using STATA / วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์.

Wannasin Sattayānuwat. by วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Other title: Basic applied econometrics using STATA.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB139 .ว44 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HB139 .ว44 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Rūam botkhwām wādūai rư̄ang sētthasāt læ prawattisāt. [Lem 4], Rū čhǣng hen čhing rū chēn hen chāt 2021 / รวมบทความว่าด้วยเรื่องเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์. [เล่ม 4], รู้แจ้งเห็นจริง รู้เช่นเห็นชาติ 2021 / ประศาสน์ ตั้งมติธรรม.

Prasāt Tangmatitham. by ประศาสน์ ตั้งมติธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāpphim, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2564 [2021]Other title: Rū čhǣng hen čhing rū chēn hen chāt 2021 Other title: รู้แจ้งเห็นจริง รู้เช่นเห็นชาติ 2021.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB180 .ป46 2564 ล. 4 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ป46 2564 ล. 4 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .ป46 2564 ล. 4 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB180 .ป46 2564 ล. 4 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HB180 .ป46 2564 ล. 4 (2).
ห้องสมุด:
Mư̄a lōk sưmsao : Mark Fisher lōk satčhaniyom bǣp thun læ latdālǣn / เมื่อโลกซึมเศร้า : Mark Fisher โลกสัจนิยมแบบทุน และลัดดาแลนด์ / สรวิศ ชัยนาม เขียน ; สุชานาฎ จารุไพบูลย์ แปล.

Soravis Jayanama. Suchānāt Čhārupaibūn. by สรวิศ ชัยนาม | สุชานาฎ จารุไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻInlūminēchan ʻĒdichan, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Lūncho̜t : ʻaidīa bā bā thī phlik chatā lōk / ลูนช็อต : ไอเดียบ้าๆ ที่พลิกชะตาโลก / ซาฟี บาห์คอลล์ เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์ และอัควีร์ มัยมจันทร์ แปล.

Bahcall, Safi. Namchai Chīwawiwat, ʻAkkhawī Maimačhan. by บาห์คอลล์, ซาฟี | นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509- | อัควีร์ มัยมจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD53 .บ652 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD53 .บ652 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
kānbō̜rihān khwāmsīang : nǣokhit kānbō̜rihān khwāmsīang thūa thang ʻongkō̜n læ kō̜ranī sưksā = Enterprise risk management / การบริหารความเสี่ยง : แนวคิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและกรณีศึกษา = Enterprise risk management / จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล.

Čhuthāmon Sitthiphonwanitkun. by จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Enterprise risk management.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD61 .จ737 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD61 .จ737 2564 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD61 .จ737 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD61 .จ737 2564 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD61 .จ737 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Rǣngngān wičhān čhao : prawattisāt rātsadō̜n phūhānklā thā sombūnnāyāsit Thai / แรงงานวิจารณ์เจ้า : ประวัติศาสตร์ราษฎรผู้หาญกล้าท้าสมบูรณาญาสิทธิ์ไทย / ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์.

Sirōt Khlāmphaibūn. by ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD8700.575 .ศ64 2564 (3). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khwāmsō̜tkhlō̜ng khō̜ng māttrakān hām namkhao nư̄a sukō̜n thī chai sān rēng nư̄a dǣng khō̜ng prathēt Thai phāitai phanthakō̜ranī khō̜ng ʻOngkān Kānkhālōk / ความสอดคล้องของมาตรการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงของประเทศไทย ภายใต้พันธกรณีขององค์การการค้าโลก / โดย จารุประภา รักพงษ์.

Čhāruprapa Rakphong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by จารุประภา รักพงษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Rōngphim Dư̄an Tulā Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9435.ท92 จ584 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9435.ท92 จ584 2564 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9435.ท92 จ584 2564 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD9435.ท92 จ584 2564 (5). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānkhapkhlư̄an paomāi kānphatthanā thī yangyư̄n (SDGs) : kō̜ranī sưksā kānchai nǣokhit prachāthipatai bǣp mīsūanrūam nai klum yaowachon Thai phư̄a sœ̄msāng khwāmplō̜tphai thāng thanon / การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : กรณีศึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนไทยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน / ถวิลวดี บุรีกุล, นิตยา โพธิ์นอก, เลิศพร อุดมพงษ์.

Thawilwadee Bureekul. Lœ̄tphō̜n ʻUdomphong. Nittayā Phōnō̜k. Sathāban Phra Pokklao. by ถวิลวดี บุรีกุล | เลิศพร อุดมพงษ์ | นิตยา โพธิ์นอก | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HE5614.5.ท9 ถ563 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE5614.5.ท9 ถ563 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE5614.5.ท9 ถ563 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HE5614.5.ท9 ถ563 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ chai ngān sūt læ fangchan Excel chabap sombūn 3rd edition / คู่มือใช้งานสูตรและฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์ 3rd edition / จักรทิพย์ ชีวพัฒน์.

Čhakthip Chīwaphat. by จักรทิพย์ ชีวพัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAiDīSī Phrīmīa Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5548.4.ม9 จ583 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Excel Power up! phœ̄m phalang kānchai Excel khō̜ng khun dūai Power Query / Excel Power up! เพิ่มพลังการใช้ Excel ของคุณด้วย Power Query / ศิระ เอกบุตร.

Sira ʻĒkbut. by ศิระ เอกบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Rōngphim Watcharin Phī. Phī., 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี., 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Sāng khō̜nnek chan krǣng dūai čhutkhæng khō̜ng manut ʻin sōwœ̄t / สร้างคอนเน็กชั่นแกร่งด้วยจุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ต / Mentalist DaiGo เขียน ; หนึ่งฤทัย ปราดเปรียว แปล.

Daigo. Nưngrưthai Prātprīeo. by ไดโกะ | หนึ่งฤทัย ปราดเปรียว.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Wō̜ren Bapfēt ʻaphi mahā sētthī čhaibun / วอร์เร็น บัฟเฟตต์ : อภิมหาเศรษฐีใจบุญ / Roger Lowenstein เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์ แปล.

Lowenstein, Roger. Nopphadon Wētsawat. by โลเว็นสไตน์, รอเจอร์ | นพดล เวชสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻŒ̄nnēt Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอิร์นเนส พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG172.บ64 ล96 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG172.บ64 ล96 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ wikhro̜ hun bǣp ngāi ngāi dūai Excel chabap mư̄mai hat longthun / คู่มือวิเคราะห์หุ้นแบบง่าย ๆ ด้วย Excel ฉบับมือใหม่หัดลงทุน / ชนาภา หันจางสิทธิ์.

Chanāphā Hančhāngsit. by ชนาภา หันจางสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAiDīSī Phrīmīa Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4529 .ช364 2559 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Lenhun ʻō̜nlai mai yāk / เล่นหุ้นออนไลน์ไม่ยาก / วีรวัฒน์ วีรวรรณ เขียน ; ทศพล รจนาศรีไพโรจน์ ภาพ.

Wīrawat Wīrawan. Thotsaphon Rotčhanāsīphairōt. by วีรวัฒน์ วีรวรรณ | ทศพล รจนาศรีไพโรจน์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Thing Bīyō̜n Buk Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4661 .ว625 2563 (2).
ห้องสมุด:
Krabūankān santiphāp nai Čhangwat ʻĀčhe ʻIndōnīsīa = The Aceh peace process, Indonesia / กระบวนการสันติภาพในจังหวัดอาเจะห์ อินโดนีเซีย = The Aceh peace process, Indonesia / พลเอก นิพันธ์ ทองเล็ก.

Niphat Thō̜nglek, Phon ʻĒk Sathāban Phra Pokklao. by นิพัทธ์ ทองเล็ก, พล.อ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563, [2020]Other title: Aceh peace process, Indonesia.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1126 .น63 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1126 .น63 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1126 .น63 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM1126 .น63 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kao kham watthakam su phunthi khwamru : chuttat khong kho thokthiang thang sangkhomsat / ก้าวข้ามวาทกรรมสู่พื้นที่ความรู้ : จุดตัดของข้อถกเถียงทางสังคมศาสตร์ / อานันท์ กาญจนพันธุ์.

ʻĀnan Kānčhanaphan, by อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thep : Sayām, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1271 .อ636 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1271 .อ636 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Chumchon niwēt withī : botrīan plīan chīwit læ lōk / ชุมชนนิเวศวิถี : บทเรียนเปลี่ยนชีวิตและโลก / คาเรน ที. ลิตฟิน เขียน ; ดิสทัต โรจนาลักษณ์ แปล.

Litfin, Karen. Ditthat Rōtčhanālak. by ลิตฟิน, คาเรน | ดิสทัต โรจนาลักษณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : ʻInī Buk, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : อินี่ บุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN49.พ6 ล634 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN49.พ6 ล634 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN49.พ6 ล634 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Mư̄ang plīan prathēt plīan : mư̄ang kap chākthat kānphatthanā / เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน : เมืองกับฉากทัศน์การพัฒนา / วุฒิสาร ตันไชย, ชัยวุฒิ ตันไชย.

Wuthisān Tanchai, Chaiyawut Tanchai, Sathāban Phra Pokklao. by วุฒิสาร ตันไชย | ชัยวุฒิ ตันไชย | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN49.พ6 ว73 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN49.พ6 ว73 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN49.พ6 ว73 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN49.พ6 ว73 2563 (2).
ห้องสมุด:
#thamthǣng #mummō̜ng lāklāi miti #ʻāyā hām #sitthi sērīphāp #ratthammanūn / #ทำแท้ง #มุมมองหลากหลายมิติ #อาญาห้าม #สิทธิเสรีภาพ #รัฐธรรมนูญ / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 25 : 2563 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ngthun, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุน, [2563] [2020]Other title: Hǣtthæk thamthǣng Hǣtthæk mummō̜ng lāklāi miti Hǣtthæk ʻāyā hām Hǣtthæk sitthi sērīphāp Hǣtthæk ratthammanūn Other title: แฮชแท็กทำแท้ง แฮชแท็กมุมมองหลากหลายมิติ แฮชแท็กอาญาห้าม แฮชแท็กสิทธิเสรีภาพ แฮชแท็กรัฐธรรมนูญ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Songkhrāmyen (nai) rawāng bō khāo / สงครามเย็น (ใน) ระหว่างโบว์ขาว / กนกรัตน์ เลิศชูสกุล.

Kanokrat Lœ̄tchūsakun. by กนกรัตน์ เลิศชูสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ799.9.ม8 ก32 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ799.9.ม8 ก32 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ799.9.ม8 ก32 2564 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Langbān khanarātsadō̜n : khwāmrak patiwat læ kāntō̜sū khō̜ng phūying / หลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง / ชานันท์ ยอดหงษ์.

Čhanan Yō̜thong, by ชานันท์ ยอดหงษ์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (4). In transit (1).
ห้องสมุด:
Rāingān thō̜t botrīan sathānakān kānphrǣrabāt khō̜ng rōk titchư̄a wairat Khōrōnā 2019 (COVID-19) khō̜ng Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut (chabap yō̜). รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ฉบับย่อ).

Thailand. Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut. Kō̜ng Māttrathān Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut. by กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ng Māttrathān Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut Samnakngān Palat Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV555.ท9 ร635 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV555.ท9 ร635 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV555.ท9 ร635 2563 (1).
ห้องสมุด:
Čhittawitthayā ʻātchayākam : kānwikhro̜ phrưttikam ʻātchayākam khwāmphitpakati thāng čhit læ khāttakam = Criminal psychology : criminal behavioral analysis, mental disorder and homicide / จิตวิทยาอาชญากรรม : การวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากรรม ความผิดปกติทางจิต และฆาตกรรม = Criminal psychology : criminal behavioral analysis, mental disorder and homicide / โดย พันตำรวจเอกหญิง กัญญ์ฐิตา ศรีภา.

Kanthitā Sīphā. by กัญญ์ฐิตา ศรีภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Phūm Kānphim, 2563 [2020] Publisher: นครปฐม : ภูมิการพิมพ์, 2563 [2020]Other title: Criminal psychology : criminal behavioral analysis, mental disorder and homicide.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6080 .ก622 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6080 .ก622 2563 (2).
ห้องสมุด:
Cyber security : yā plō̜i hai khrai mā chai khō̜mūn khun / Cyber security : อย่าปล่อยให้ใครมาใช้ข้อมูลคุณ / พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ, เกียรติศักดิ์ จันทร์ลอย, สมชิต กิจทองพูล เขียน.

Pongpisit Wuttidittachotti. Kīattisak Čhanlō̜i. Somchit Kitthō̜ngphūn. by พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ | เกียรติศักดิ์ จันทร์ลอย | สมชิต กิจทองพูล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2564 [2021]Other title: Yā plō̜i hai khrai mā chai khō̜mūn khun Other title: อย่าปล่อยให้ใครมาใช้ข้อมูลคุณ.Availability: No items available : Checked out (5). In transit (1).
ห้องสมุด:
Yutthasāt tonbǣp læ māttrakān chœ̄ng patibat khō̜ng Sahaprachāchāt wādūai kānkhačhat khwāmrunrǣng tō̜ dek nai dān kānpō̜ngkan ʻātchayākam læ khwāmyuttitham thāng ʻāyā = United Nations model strategies and practical measures on the elimination of violence against children in the field of crime prevention and criminal justice.. ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา = United Nations model strategies and practical measures on the elimination of violence against children in the field of crime prevention and criminal justice.

by สำนักงานอัยการสูงสุด | สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย | Thailand. Office of the Attorney General | Thailand Institute of Justice.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān ʻAiyakān Sūngsut rūam kap Sathāban phư̄a Kānyuttitham hǣng Prathēt Thai, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV9076 .ย73 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV9076 .ย73 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9076 .ย73 2564 (1).
ห้องสมุด:
Sō̜ng sawāng klāng khwām mư̄t : kāntō̜sū phư̄a sitthi sērīphāp khō̜ng Hō̜ng Kong / ส่องสว่างกลางความมืด : การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของฮ่องกง / Jeffrey Wasserstrom เขียน ; เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, ดอม รุ่งเรือง แปล.

Wasserstrom, Jeffrey N. Netiwit Chotiphatphaisal. Dō̜m Rungrư̄ang. by วาสเซอร์สตรอม, เจฟฟรีย์ เอ็น | เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล | ดอม รุ่งเรือง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nisit Sāmyān, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิสิตสามย่าน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1539.5.ก92 ว652 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1539.5.ก92 ว652 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1539.5.ก92 ว652 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rīan prachāchon thī khaorop : rūam bot ʻaphiprāi mai waiwāngčhai čhāk pā rō̜itō̜ thưng tūachāng / เรียนประชาชนที่เคารพ : รวมบทอภิปรายไม่ไว้วางใจจากป่ารอยต่อถึงตั๋วช้าง / รังสิมันต์ โรม.

Rangsiman Rōm, by รังสิมันต์ โรม, 2535-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāpphim, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ร615 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ร615 2564 (3).
ห้องสมุด:
Plotʻǣk chāt čhāk sakdinā-(rāchā) chātniyom / ปลดแอกชาติ จากศักดินา-(ราชา) ชาตินิยม / ฐนพงศ์ ลือขจรชัย.

Thanaphong Lư̄khačhō̜nchai. by ฐนพงศ์ ลือขจรชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ฐ33 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ฐ33 2564 (3). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: JQ1745 .ฐ33 2564 (2).
ห้องสมุด:
Botbāt khō̜ng ratthabān nai sāitā prachāchon = Public perspectives on roles of government / บทบาทของรัฐบาลในสายตาประชาชน = Public perspectives on roles of government / ถวิลวดี บุรีกุล … [และคนอื่น ๆ].

Thawilwadee Bureekul. Sathāban Phra Pokklao, Samnak Wičhai læ Phatthanā.LL by ถวิลวดี บุรีกุล | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Other title: Public perspectives on roles of government.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .บ37 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .บ37 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .บ37 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .บ37 2563 (2).
ห้องสมุด:
2500 Sarit-Phao : phư̄an rak haklīam hōt / 2500 สฤษดิ์-เผ่า : เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด / บัญชร ชวาลศิลป์.

Banchō̜n Chawānsin, Phon.ʻǬ. by บัญชร ชวาลศิลป์, พล.อ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .บ57 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .บ57 2563 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Mư̄adai čhưng pen chāt Thai / เมื่อใดจึงเป็นชาติไทย / สมเกียรติ วันทะนะ ... [และคนอื่น ๆ]

Somkīat Wanthana. by สมเกียรติ วันทะนะ, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Illuminations Edition, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Illuminations Edition, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ม835 2564 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ม835 2564 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Wiwātha sō̜ng panyāchon ʻāwusō kǣnsān khō̜ng prachāthipatai khư̄ ʻarai kannǣ / วิวาทะสองปัญญาชนอาวุโส แก่นสารของประชาธิปไตยคืออะไรกันแน่ / ส. ศิวรักษ์ กับ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ; ซักถามโดย วิวัฒนชัย วินิจจะกูล และ ประชา หุตานุวัตร.

Sulak Siwarak, Nithi ʻĪaosīwong, Wiwatthanachai Winitčhakūn. Prachā Hutānuwat. by สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2476- | นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2483- | วัฒนชัย วินิจจะกูล | ประชา หุตานุวัตร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sēmsikkhālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เสมสิกขาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ส6845 2564 (2).
ห้องสมุด:
Chāk mai kānlư̄aktang Thai : kānlư̄aktang Samāchik Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n 24 Mīnākhom Phō̜.Sō̜. 2562 nai 7 čhangwat / ฉากใหม่การเลือกตั้งไทย : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ใน 7 จังหวัด / ณัชชาภัทร อมรกุล และปุรวิชญ์ วัฒนสุข บรรณาธิการ.

Natchaphat ʻAmō̜nkun. Purawit Watthanasuk. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by ณัชชาภัทร อมรกุล | ปุรวิชญ์ วัฒนสุข | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ฉ62 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 ฉ62 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก5 ฉ62 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ฉ62 2563 (1).
ห้องสมุด:
Lư̄ak phro̜ ʻarai? : kānsưksā kānlư̄aktang čhāk mummō̜ng khwāmtǣktāng rawāng bukkhon (individual different perspectives) / เลือกเพราะอะไร? : การศึกษาการเลือกตั้งจากมุมมองความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual different perspective) / บรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล, อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์.

Thawilwadee Bureekul. ʻĀnon Sakwō̜rawit. Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ถวิลวดี บุรีกุล | อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ล823 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 ล823 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก5 ล823 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ล823 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kānsưksā phrưttikam khwāmpen phonlamư̄ang samrap sangkhom Thai = The study of citizenship behavior for Thai society / การศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองสำหรับสังคมไทย = The study of citizenship behavior for Thai society / ถวิลวดี บุรีกุล, ทศพล สมพงษ์, สมเกียรติ นากระโทก.

Thawilwadee Bureekul. Thossaphol Sompong. Somkīanti Nākrathōk. Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ถวิลวดี บุรีกุล | ทศพล สมพงษ์ | สมเกียรติ นากระโทก | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Patthanā, Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Other title: Study of citizenship behavior for Thai society.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ถ556 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก15 ถ556 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก15 ถ556 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก15 ถ556 2563 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmpen sathāban khō̜ng phak kānmư̄ang kap kānphatthanā prachāthipatai : sưksā kō̜ranī phak kānmư̄ang Thai phāitai Phrarātchabanyat Prakō̜p Ratthathammanūn Wādūai Phak Kānmư̄ang, Phō̜. Sō̜. 2560 / ความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษากรณี พรรคการเมืองไทยภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 / ไชยันต์ ไชยพร, สติธร ธนานิธิโชติ และบุหลันฉาย อุดมอริยทรัพย์.

Chaiyan Chaiyaphō̜n, Satithō̜n Thanānithichōt. Bulanchāi ʻUdomʻariyasap. Sathāban Phra Pokklao. by ไชยันต์ ไชยพร, 2502- | สติธร ธนานิธิโชติ | บุหลันฉาย อุดมอริยทรัพย์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก795 ช946 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก795 ช946 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก795 ช946 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก795 ช946 2563 (2).
ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi lak wichāchīp nakkotmāi / รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ... [และคนอื่น ๆ] ; แสวง บุญเฉลิมวิภาส บรรณาธิการ.

Phrarātchawǭramunī Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481- | แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Lak wichāchīp nakkotmāi Other title: หลักวิชาชีพนักกฎหมาย.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K116 .ร5 2564 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K116 .ร5 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K116 .ร5 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: K116 .ร5 2564 (1).
ห้องสมุด:
Lak kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Lēm 1 / หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / ณรงค์ ใจหาญ.

Narong Čhaihān, by ณรงค์ ใจหาญ, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (10). In transit (4).
ห้องสมุด:
Lak kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Lēm 2 / หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 / ณรงค์ ใจหาญ.

Narong Čhaihān, by ณรงค์ ใจหาญ, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5401 .ณ45 2563 ล. 2 (1). Checked out (10). In transit (1).
ห้องสมุด:
Theoretical problems of right of retention in Thai law : final report for research / Korrasut Khopuangklang & Kittipob Wangkham.

by Korrasut Khopuangklang | Kittipob Wangkham | Thammasat University. Faculty of Law. Research Promotion Committee.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Bangkok] : Research Promotion Committee Faculty of Law Thammasat University, 2021Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT731 .K67 2021 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT731 .K67 2021 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT731 .K67 2021 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT731 .K67 2021 (1).
ห้องสมุด:
Kathin phrarātchathān Mahāwitthayālai Thammasāt pračham pī 2563 Wat Bưng (phra ʻārām lūang) Tambon Nai Mư̄ang ʻAmphœ̄ Mư̄ang Nakhō̜n Rātchasīmā Čhangwat Nakhō̜n Rātchasīmā / กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 วัดบึง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา / [จัดทำโดย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก คณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563].

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Thīralư̄k Kathin Phrarātchathān. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān, [2563] [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2563] [2020]Other title: Phithī thawāi kathin phrarātchathān Mahāwitthayālai Thammasāt pračham pī 2563 Wat Bưng (phra ʻārām lūang) Čhangwat Nakhō̜n Rātchasīmā Other title: พิธีถวายกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 วัดบึง (พระอารามหลวง) จังหวัดนครราชสีมา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT785 .ก36 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT785 .ก36 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT785 .ก36 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi nī : lak thūapai / กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป / ดาราพร ถิระวัฒน์.

Dārāphō̜n Thirawat. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ดาราพร ถิระวัฒน์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (6).
ห้องสมุด:
Lak kotmāi phǣng wādūai kānhai bō̜rikān thanākhān / หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคาร / พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล.

Phō̜nchai Wiwatphattharakun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT940 .พ42 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT940 .พ42 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT940 .พ42 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT940 .พ42 2564 (2). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT940 .พ42 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi Phrarātchabanyat Laksap læ Talāt Laksap Phō̜.Sō̜. 2535 : chabap kǣkhai phœ̄mtœ̄m mai lāsut Phō̜.Sō̜. 2562 / คำอธิบายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 : ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2562 / วิชัย ตันติกุลานันท์ และ จุฬาลักษณ์ ตันติกุลานันท์.

Wichai Tantikulānan. Čhulālak Tantikulānan. by วิชัย ตันติกุลานันท์ | จุฬาลักษณ์ ตันติกุลานันท์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1064 .ว62 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana phayān lakthān / คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / อุดม รัฐอมฤต.

Udom Ratʻamarit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by อุดม รัฐอมฤต, 2502- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1672 .อ73 2564 (1). Checked out (14).
ห้องสมุด:
Panhā sathāna læ lamdap chan thāng kotmāi phāitai botbanyat ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2560 : kō̜ranī sưksā Phrarātchakritsadīkā = The final report about the problems of the law status and hierarchy by virtue of the Thai constitution on the Royal Decree : [rāingān wičhai chabap sombūn] / ปัญหาสถานะและลำดับชั้นทางกฎหมายภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : กรณีศึกษาพระราชกฤษฎีกา = The final report about the problems of the law status and hierarchy by virtue of the Thai constitution on the Royal Decree : [รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์] / โดย สิทธิกร ศักดิ์แสง, อภิรดี กิตติสิทโธ.

Sittikō̜n Saksǣng. ʻAphiradī Kittisitthō. Thailand. Samnakngān Sān Ratthammanūn. Mūnnithi Khō̜nrāt ʻĀdēnāo. by สิทธิกร ศักดิ์แสง | อภิรดี กิตติสิทโธ | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sān Ratthammanūn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563 [2020]Other title: Final report about the problems of the law status and hierarchy by virtue of the Thai constitution on the Royal Decree.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .ส65 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ส65 2563 (1).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phǭ.Sǭ. 2562 : phrō̜m kot krasūng Phrarātchabanyat Čhattang Sān Khwǣng læ Withī Phičhāranā Khwām ʻāyā nai Sān Khwǣng Phǭ.Sǭ. 2499 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phǭ.Sǭ. 2558 Khō̜bangkhap khō̜ng ʻaiyakān sūngsut wādūai kān khō̜ ʻanuyāt fō̜ng læ kān ʻanuyāt fō̜ng khadī ʻāyā thī yū nai ʻamnāt phičhāranā khō̜ng sān khwǣng Phǭ.Sǭ. 2559 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 : พร้อมกฎกระทรวง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการขออนุญาตฟ้องและการอนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง พ.ศ. 2559 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Thailand. Samnakphim Winyūchon. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap thansamai Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3794 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3794 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3794 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3794 2564 (1).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi ʻāyā chabap ʻāngʻing / ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง / [รวบรวมโดย] ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Twekiat Menakanist, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 44, แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2564).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ป43 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kānsưksā rabop kān thīap ʻōn læ rabop thanākhān nūaikit : radap kānsưksā khan phư̄nthān / การศึกษาระบบการเทียบโอนและระบบธนาคารหน่วยกิต : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnakngān, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1627.7 .ก64 2563 (1).
ห้องสมุด:
Rabop thanākhān nūaikit læ konkai khapkhlư̄an : khwāmchư̄am yōng rawāng phāk ʻudomsưksā kap phāk rǣngngān / phāk prakō̜p kān / ระบบธนาคารหน่วยกิตและกลไกขับเคลื่อน : ความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุดมศึกษากับภาคแรงงาน /ภาคประกอบการ / ผู้บริหารโครงการ รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ.

Rungnapā Čhitrōtnarak. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. Samnak Nayōbāi læ Phǣn Kānsưksā. Klum Nayōbāi læ Phǣnkān Sưksā Chapho̜ Dān. by รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา. กลุ่มนโยบายและแผนการศึกษาเฉพาะด้าน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Klum Nayōbāi læ Phǣn Kānsưksā Chapho̜ Dān Samnak Nayōbāi læ Phǣn Kānsưksā Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā Krasūang Sưksāthikān, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ: กลุ่มนโยบายและแผนการศึกษาเฉพาะด้าน สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2359.5 .ร72 2563 (1).
ห้องสมุด:
Pan khrū plīan lōk : thō̜t nayōbāi sāng khrū hǣng satawat thī 21 / ปั้นครู เปลี่ยนโลก : ถอดนโยบายสร้างครูแห่งศตวรรษที่ 21 / โดย Linda Darling-Hammond ... [และคนอื่น ๆ] ; ชนิดา หนูหล้า แปล.

Darling-Hammond, Linda, Chanidā Nūlā. by ดาร์ลิง-แฮมมอนด์, ลินดา, ค.ศ. 1951- | ชนิดา หนูหล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LC71 .ป63 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Nithat nǣokhit læ nǣothāng kānsongsœ̄m kānrīanrū talō̜t chīwit nai prathēt Thai = Concepts and guidelines for enhancing lifelong learning in Thailand / นิทัศน์แนวคิดและแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศไทย = Concepts and guidelines for enhancing lifelong learning in Thailand / สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล.

Suwithidā Čharungkīatkun. by สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Other title: Concepts and guidelines for enhancing lifelong learning in Thailand.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LC5215 .ส758 2564 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library In CatalogingCall number: LC5215 .ส758 2564 (1).
ห้องสมุด:
Phūnam panyā chœ̄ng patibat : Phī Tūn kap kāo thī klā khō̜ng khao / ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : พี่ตูน กับก้าวที่กล้าของเขา / ปรีชญาณ์ นักฟ้อน.

Prīchayā Nakfō̜n, 1979- Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by ปรีชญาณ์ นักฟ้อน, 2522- | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Other title: Phī Tūn kap kāo thī klā khō̜ng khao Other title: พี่ตูนกับก้าวที่กล้าของเขา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: ML420.อ626 ป46 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ML420.อ626 ป46 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ML420.อ626 ป46 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: ML420.อ626 ป46 2563 (1).
ห้องสมุด:
mō̜ng Thai phān sinlapa : thopthūan prawattisāt sinlapa Thai / มองไทยผ่านศิลปะ : ทบทวนประวัติศาสตร์ศิลปะไทย / สันติ เล็กสุขุม.

Santi Leksukhum, by สันติ เล็กสุขุม, 2488-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām Parithat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยามปริทัศน์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N8193.2 .ส56 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: N8193.2 .ส56 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: N8193.2 .ส56 2564 (2).
ห้องสมุด:
WīʻĀ-khwāmpenčhing samư̄an samrap kānpati samphan bǣpčhamlō̜ng 3 miti = VR-virtual reality for interaction with 3D models / วีอาร์-ความเป็นจริงเสมือนสำหรับการปฏิสัมพันธ์แบบจำลอง 3 มิติ = VR-virtual reality for interaction with 3D models / พฤฒิพร ลพเกิด.

Phrưtthiphō̜n Lopkœ̄t. by พฤฒิพร ลพเกิด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: VR-virtual reality for interaction with 3D models.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NA2728 .พ443 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA2728 .พ443 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ waiyākō̜n trīam sō̜p wat radap phāsā Yīpun rabop mai N3 chabap sombūn = [Atarashii Nihongo noryoku shiken N3 taisaku] / คู่มือไวยากรณ์เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ N3 ฉบับสมบูรณ์ = [Atarashii Nihongo noryoku shiken N3 taisaku] / แต่งโดย อาจารย์แบงค์.

ʻĀčhān Bǣng. by อาจารย์แบงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngrīan Sō̜n Phāsā Yīpun ʻĀčhān Bǣng, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์, 2564 [2021]Other title: Waiyākō̜n phāsā Yīpun N3 chabap sombūn Other title: Sarup waiyākō̜n radap N3 chabap sombūn phư̄a kāntrīam sō̜p wat radap phāsā Yīpun rabop mai N3 Other title: Atarashii Nihongo noryoku shiken N3 taisaku | ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น N3 ฉบับสมบูรณ์ | สรุปไวยากรณ์ระดับ N3 ฉบับสมบูรณ์เพื่อการเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ N3.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL535 .อ623 2564 (2).
ห้องสมุด:
Min na no nihongko. 1 / มินนะ โนะ นิฮงโกะ. 1 / [ผู้แปล กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม].

by กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Phāsā læ Watthanatham Samākhom Songsœ̄m Theknōlōyī (Thai-Yīpun), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL539.5.ท9 ม633 2564 ล. 1 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Min na no nihongko. 2 / มินนะ โนะ นิฮงโกะ. 2 / [ผู้แปล กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม].

Kō̜ng Bannāthikān Samnakphim Phāsā læ Watthanatham. by กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Phāsā læ Watthanatham Samākhom Songsœ̄m Theknōlōyī (Thai-Yīpun), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL539.5.ท9 ม633 2564 ล. 2 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Min na no nihongko. 3 / มินนะ โนะ นิฮงโกะ. 3 / [ผู้แปล กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม].

Kō̜ng Bannāthikān Samnakphim Phāsā læ Watthanatham. by กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Phāsā læ Watthanatham Samākhom Songsœ̄m Theknōlōyī (Thai-Yīpun), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL539.5.ท9 ม633 2564 ล. 3 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Min na no nihongko. 4 / มินนะ โนะ นิฮงโกะ. 4 / [ผู้แปล กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม].

Kō̜ng Bannāthikān Samnakphim Phāsā læ Watthanatham. by กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Phāsā læ Watthanatham Samākhom Songsœ̄m Theknōlōyī (Thai-Yīpun), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL539.5.ท9 ม633 2564 ล. 4 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Lǣo thuksing čha dī khưn rāokap mī wētmon / แล้วทุกสิ่งจะดีขึ้นราวกับมีเวทมนตร์ / เรื่องและภาพ Jedit ; ผู้แปล ญาณิศา จงตั้งสัจธรรม.

Jedit. Yānisā Čhongtangsatčhatham. by เจดิท | ญาณิศา จงตั้งสัจธรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat BīThūʻĒt Čhamkat, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บีทูเอส จำกัด, [2564] [2021]Availability: No items available : In transit (1).
ห้องสมุด:
Thō̜rachon nai sām kok / ทรชนในสามก๊ก / โดย จิวล่ง.

Čhiolong. by จิวล่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2564 [2021]Other title: Thō̜rachon nai sām kok : rư̄angrāo khō̜ng lao tūa rāi rư̄ thō̜rachon nai sām kok Other title: ทรชนในสามก๊ก : เรื่องราวของเหล่าตัวร้ายหรือทรชนในสามก๊ก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL2664.ส63 จ65 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL2664.ส63 จ65 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Raya hāng rawāng rao = So close yet so far / ระยะห่าง ระหว่างเรา = So close yet so far / จิมมี่ เลี่ยว เรื่องและภาพ ; อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี แปล.

Liao, Jimmy. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by เลี่ยว, จิมมี่ | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Piccolo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Piccolo, 2564 [2021]Other title: So close yet so far.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL2946.3.ล85ฮ74 อ37 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khlang kham / คลังคำ / นววรรณ พันธุเมธา ผู้จัดทำ.

Nawawan Phanthumēthā, by นววรรณ พันธุเมธา, 2487-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : ʻAmarin, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4171 .น55 2563 (1).
ห้องสมุด:
Photčhanānukrom bư̄angton ʻAngkrit-Thai = Oxford Basic English Dictionary / พจนานุกรมเบื้องต้นอังกฤษ-ไทย = Oxford basic English dictionary / บรรณาธิการโดย เชอร์เลย์ เบอร์บริจด์ ; ฉบับแทรกคำอธิบายศัพท์เป็นภาษาไทยโดย ศ. ทักษิณา สวนานนท์.

Burridge, Shirley. Thaksinā Sawanānon. by เบอร์ริดจ์, เชอร์เลย์ | ทักษิณา สวนานนท์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nātāng Sū Lōk Kwāng, [2552?] [2009?] Publisher: กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, [2552?] [2009?]Other title: Oxford basic English dictionary .Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4187 .พ2385 2552 (1).
ห้องสมุด:
Pen rao khư̄ phisēt / เป็นเราคือพิเศษ / คิดมาก เขียน ; พื้นที่ส่วนกลาง ถ่ายภาพประกอบ.

Sō̜nsawat Monsuwan. Phư̄nthī Sūanklāng. by ศรศวัส มลสุวรรณ | พื้นที่ส่วนกลาง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kān phūt naithī chumnum / การพูดในที่ชุมนุม / เดล คาร์เนกี เขียน ; อาษา ขอจิตต์เมตต์ แปล.

Carnegie, Dale, ʻĀsā Khō̜čhitmēt, by คาร์เนกี, เดล, ค.ศ. 1888-1955 | อาษา ขอจิตต์เมตต์, 2451-2519.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: PN4121 .ค64 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4121 .ค64 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4121 .ค64 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Withī phūt hai khon chō̜p khun nai 1 nāthī = How to get anyone to like you in 1 minute / วิธีพูดให้คนชอบคุณใน 1 นาที = How to get anyone to like you in 1 minute / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล เขียน.

Chœ̄mān Rattanaphongtrakūn. by เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 [2021]Other title: Withī phūt hai khon chō̜p khun nai nưng nāthī Other title: How to get anyone to like you in 1 minute | วิธีพูดให้คนชอบคุณในหนึ่งนาที.Availability: No items available : Checked out (3). In transit (1).
ห้องสมุด:
Rākthān khō̜ng Khō̜pūlā = Foundations of Copulas / รากฐานของคอปูลา = Foundations of Copulas / ทรงเกียรติ สุเมธกิจการ.

Songkiat Sumetkijakan. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Witthayāsāt. Phākwicha Khanittasāt læ Witthayākān Khō̜mphiutœ̄. by ทรงเกียรติ สุเมธกิจการ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phākwicha Khanittasāt læ Witthayākān Khō̜mphiutœ̄, Khana Witthayāsāt, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Foundations of Copulas.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA273.6 .ท422 2563 (1).
ห้องสมุด:
Sathiti chabap seksī / สถิติฉบับเซ็กซี่ / Charles Wheelan ; กฤติกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์, ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์ แปล.

Wheelan, Charles J. Krittikō̜n Phadœ̄mkư̄akūnphong. Natthaphan Rư̄angsirinusō̜n. by วีแลน, ชาร์ลส์ เจ | กฤติกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์ | ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (8).
ห้องสมุด:
Niwēt ʻuthokkawitthayā khō̜ng ʻāngkepnam phư̄a kānbō̜rihān čhatkān chœ̄ng ʻanurak = Reservoir hydro-ecology for conservative management / นิเวศอุทกวิทยาของอ่างเก็บน้ำเพื่อการบริหารจัดการเชิงอนุรักษ์ = Reservoir hydro-ecology for conservative management / จารุมาศ เมฆสัมพันธ์.

Čhārumāt Meksamphan. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Khana Pramong. Phāk Wichā Chīwawitthayā Pramong. by จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะประมง. ภาควิชาชีววิทยาประมง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Chīwawitthayā Pramong Khana Pramong Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Reservoir hydro-ecology for conservative management.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QH541.5.อ6 จ64 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: QH541.5.อ6 จ64 2563 (1).
ห้องสมุด:
Smart city guide book II : nawattakam kānbō̜rihān kap kānphatthanā ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin sū satawat thī 21 / Smart City Guide Book II : นวัตกรรมการบริหาร กับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ศตวรรษที่ 21 / เอกชัย สุมาลี, ชัยวุฒิ ตันไชย.

ʻĒkkachai Sumalī. Chaiyawut Tanchai. Sathāban Phra Pokklao. Witthāyalai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by เอกชัย สุมาลี | ชัยวุฒิ ตันไชย | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin, Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: T58.5 .อ722 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T58.5 .อ722 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: T58.5 .อ722 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: T58.5 .อ722 2563 (2).
ห้องสมุด:
ʻAiSīThī læ kānčhatkān chœ̄ng konlayut = ICT and strategic management / ไอซีทีและการจัดการเชิงกลยุทธ์ = ICT and strategic management / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ.

Prasit Thīkhaphut. by ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Sapphasān Wichākān (2004) Čhamkat, [2564] [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท สรรพสาส์นวิชาการ (2004) จำกัด, [2564] [2021]Other title: ICT and strategic management.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T58.64 .ป476 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānbō̜rihān čhatkān khaya bǣp phonlamư̄ang yuk mai chumchon rai thang / คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบพลเมืองยุคใหม่ชุมชนไร้ถัง / ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ.

Phaibūn Phōsuwan, Sathāban Phrapokklao. by ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ, 2508- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD791 .พ937 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: TD791 .พ937 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD791 .พ937 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: TD791 .พ937 2563 (1).
ห้องสมุด:
Wichā yư̄tyun : phān wikrit yai dūai withī khit mai / วิชายืดหยุ่น : ผ่านวิกฤติใหญ่ด้วยวิธีคิดใหม่ / [เลเนิร์ด มโลดินอฟ เขียน ; กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์ และ วารีรัตน์ อันวีระวัฒนา แปล].

Mlodinow, Leonard, Kanchalā Nāwānukhro̜. Wārīrat ʻAnwīrawatthanā. by มลอดิโนว์, เลียวนาร์ด, ค.ศ. 1954- | กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์ | วารีรัตน์ อันวีระวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Openbooks, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, [2563] [2020]Availability: No items available : Checked out (7).
ห้องสมุด:
Phūnam panyā chœ̄ng patibat : Kritsanā Kraisin phūsāng khwāmmankhong khō̜ng manut / ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้สร้างความมั่นคงของมนุษย์ / ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี.

Chinwat Sǣngʻangsumālī. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Other title: Kritsanā Kraisin phūsāng khwāmmankhong khō̜ng manut Other title: กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้สร้างความมั่นคงของมนุษย์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WZ100.ก453 ช635 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ100.ก453 ช635 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WZ100.ก453 ช635 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: WZ100.ก453 ช635 2563 (1).
ห้องสมุด:
Phūnam panyā chœ̄ng patibat : Mō̜ Sangūan phūwāng rākthān rabop sukkhaphāp thūannā khō̜ng Thai / ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : หมอสงวน ผู้วางรากฐานระบบสุขภาพถ้วนหน้าของไทย / ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์.

Supasawat Chatchawan. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Other title: Mō̜ Sangūan phūwāng rākthān rabop sukkhaphāp thūannā khō̜ng Thai Other title: หมอสงวน ผู้วางรากฐานระบบสุขภาพถ้วนหน้าของไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ100.ส25 ศ745 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WZ100.ส25 ศ745 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WZ100.ส25 ศ745 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: WZ100.ส25 ศ745 2563 (1).
ห้องสมุด:
Invent & wander : nǣokhit læ chīwit khō̜ng phū kō̜tang Amazon.com / Invent & wander : แนวคิดและชีวิตของผู้ก่อตั้ง Amazon.com / เจฟฟ์ เบโซส เขียน ; สมสกุล เผ่าจินดามุข แปล.

Bezos, Jeffrey. Somsakun Phaočhindāmuk. by เบโซส, เจฟฟรีย์ | สมสกุล เผ่าจินดามุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Z473.บ72ก3 2564 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: Z473.บ72ก3 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Dāp phikhāt ʻasūn : fǣnbuk banthưk klum phikhāt ʻasūn / ดาบพิฆาตอสูร : แฟนบุ๊ค บันทึกกลุ่มพิฆาตอสูร / เรื่อง-ภาพ Koyoharu Gotouge ; แปล น้ำหวาน ; เรียบเรียง ปริญญา ทรงฤกษ์, ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Gotoge, Koyoharu, Namwān, Translators. Parinyā Songrœ̄k. Suphachai Sīphan. by โกโตเกะ, โคโยฮารุ, ค.ศ. 1988- | น้ำหวาน. นักแปล | ปริญญา ทรงฤกษ์ | ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Khō̜mik, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์, [2562] [2019]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library In RepairingCall number: กต .ก93ด632 2562 (1). : Checked out (1).
ห้องสมุด:
ʻIrumakhung phačhon nai dǣn pīsāt / อิรุมะคุง ผจญในแดนปีศาจ / Osamu Nishi ; แปลและเรียบเรียง Toshiko T Return.

Nishi, Osamu, Toshiko T. Return. by นิชิ, โอซามุ | โทชิโกะ ที. รีเทิร์น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Kip Buk Phaplitching Čhamkat, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กิฟท์ บุ๊ค พับลิชชิ่ง จำกัด, [2562] [2019]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Mahāwēt phanưk mān / มหาเวทย์ผนึกมาร / เรื่อง : ภาพ Gege Akutami ; แปล เลอลักษณ์ วีรวุฒิไกร ; เรียบเรียง ปริญญา ทรงฤกษ์, ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Akutami, Gege, Lœ̄lak Wīrawutthikrai. Parinyā Songrœ̄k. Suphachai Sīphan. by อากูตามิ, เกเงะ, ค.ศ. 1992- | เลอลักษณ์ วีรวุฒิไกร | ปริญญา ทรงฤกษ์ | ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Khō̜mik, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .อ58ม56 ล. 4 (4). Checked out (12). In transit (6).
ห้องสมุด:
Rībō̜n! khrū phisēt čhō̜m pūan : Official character book Vongola 77 / รีบอร์น! ครูพิเศษจอมป่วน : Official character book Vongola 77 / เรื่อง-ภาพ Akira Amano ; แปล Bot 146 ; เรียบเรียงโดย ปริญญา ทรงฤกษ์, ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Amano, Akira, Bot 146. Parinyā Songrœ̄k. Suphachai Sīphan. by อามาโนะ, อากิระ, ค.ศ. 1973- | บอท 146 | ปริญญา ทรงฤกษ์ | ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Khō̜mik, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์, [2563] [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phō̜bān sut kao / พ่อบ้านสุดเก๋า / เรื่อง : ภาพโดย Kousuke Oono 2018 ; แปลโดย พัชรี นาคแสนนันท์ ; เรียบเรียงโดย ปริญญา ทรงฤกษ์, ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Ono, Kosuke. Phatcharī Nāksǣnnan. Parinyā Songrœ̄k. Suphachai Sīphan. by โอโนะ, โคซูเกะ | พัชรี นาคแสนนันท์ | ปริญญา ทรงฤกษ์ | ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Edition: พิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Khō̜mik, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .อ93พ53 ล. 2 (4). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Čhonkwā rao čha phop kan ʻīk / จนกว่าเราจะพบกันอีก / ศรีบูรพา.

Kulāp Sāipradit, by กุหลาบ สายประดิษฐ์, 2448-2517.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 21.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ก75จ32 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khō̜thōt khrap khō̜pkhun kha. ขอโทษครับ ขอบคุณค่ะ.

Thailand. Krom Songsœ̄m Watthanatham. by กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Krom Songsœ̄m Watthanatham Krasūang Watthanatham, 2564, [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2564, [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ข59 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ข59 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ข59 2564 (2).
ห้องสมุด:
Pǣt khunkhao = Le otto montagne / แปดขุนเขา = Le otto montagne / เปาโล คนเญตติ เขียน ; นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ แปล.

Cognetti, Paolo, Nanthawan Chānprasœ̄t, by คนเญตติ, เปาโล, ค.ศ. 1978- | นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : ʻĀnʻItālī, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่านอิตาลี, 2564 [2021]Other title: Le otto montagne.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Čhong lap lai. 1 / จงหลับใหล. 1 / สตีเวน คิง และโอเวน คิง เขียน ; อรทัย พันธพงค์ แปล.

King, Stephen, King, Owen. ʻŌ̜rathai Phanthaphong. by คิง, สตีเฟน, ค.ศ. 1947- | คิง, โอเวน | อรทัย พันธพงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Čhong lap lai. 2 / จงหลับใหล. 2 / สตีเวน คิง และโอเวน คิง เขียน ; อรทัย พันธพงค์ แปล.

King, Stephen, King, Owen. ʻŌ̜rathai Phanthaphong. by คิง, สตีเฟน, ค.ศ. 1947- | คิง, โอเวน | อรทัย พันธพงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Bin sak thī / บินสักที / Etgar Keret เขียน ; ธนรรถวร จตุรงควาณิช แปล.

Keret, Etgar, Thanatwō̜n Čhaturongkhawānit. by เคเร็ต, เอ็ตการ์, ค.ศ. 1967- | ธนรรถวร จตุรงควาณิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Kammayī, 2564 [2021] Publisher: ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ค7477ฟ46ธ34 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ค7477ฟ46ธ34 2564 (1).
ห้องสมุด:
Rư̄ang lao khō̜ng lao pīsāt nai lao surā. 2 / เรื่องเล่าของเหล่าปีศาจในเหลาสุรา. 2 / เคอสุ้ยอวี้โหยวโจ่ว เขียน ; ซินโป-หย่งชุน แปล.

Khœ̄suiʻawīyōčhō. Sinpo -Yongchun. by เคอสุ้ยอวี้โหยวโจ่ว | ซินโป-หย่งชุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻǢnnēt Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอิร์นเนส พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ค785ย72ซ63 2562 ล. 2 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rư̄ang lao khō̜ng lao pīsāt nai lao surā. 3.1 / เรื่องเล่าของเหล่าปีศาจในเหลาสุรา. 3.1 / เคอสุ้ยอวี้โหยวโจ่ว เขียน ; ซินโป-หย่งชุน แปล.

Khœ̄suiʻawīyōčhō. Sinpo -Yongchun. by เคอสุ้ยอวี้โหยวโจ่ว | ซินโป-หย่งชุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻǢnnēt Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอิร์นเนส พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ค785ย72ซ63 2562 ล. 3 ต. 1 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rư̄ang lao khō̜ng lao pīsāt nai lao surā. 3.2 / เรื่องเล่าของเหล่าปีศาจในเหลาสุรา. 3.2 / เคอสุ้ยอวี้โหยวโจ่ว เขียน ; ซินโป-หย่งชุน แปล.

Khœ̄suiʻawīyōčhō. Sinpo -Yongchun. by เคอสุ้ยอวี้โหยวโจ่ว | ซินโป-หย่งชุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻǢnnēt Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอิร์นเนส พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ค785ย72ซ63 2562 ล. 3 ต. 2 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khumsap sut plāi fan = The alchemist / ขุมทรัพย์สุดปลายฝัน = The alchemist / Paulo Coelho เขียน ; กอบชลี และ กันเกรา แปล.

Coelho, Paulo, Kō̜pchalī. Kankrao. by โคเอโย, เปาโล, ค.ศ. 1947- | กอบชลี | กันเกรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmībuk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2564 [2021]Other title: The alchemist.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Rưdū mō̜rana / ฤดูมรณะ / N.K. Jemisin เขียน ; มุกดา จันทรศิลา แปล.

Jemisin, N. K. Mukdā Čhantharasilā. by เจมิซิน, เอ็น.เค | มุกดา จันทรศิลา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Salt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Salt, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .จ758ฟ64ม72 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathitthān sutthāi / คำอธิษฐานสุดท้าย / Andrzej Sapkowski เขียน ; ปิยบุตร หล่อไกรเลิศ แปล.

Sapkowski, Andrzej. Piyabut Lō̜krailœ̄t. by ซาพคอฟสกี, อันเดร | ปิยบุตร หล่อไกรเลิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรว, 2564 [2021]Other title: Last wish.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ซ633อ55ป64 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ซ633อ55ป64 2564 (2).
ห้องสมุด:
Sūn rap fāk khwām sīačhai / ศูนย์รับฝากความเสียใจ / ซื่ออี เขียน ; รักสิริ แปล.

Siyi (Writer) Raksiri. by ซื่ออี (นักเขียน) | รักสิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamkhư̄n khon ngao rao læ mǣo / ค่ำคืน คนเหงา เราและแมว / ดูเรียน สุเคงาวะ ; ฉัตรขวัญ อดิศัย แปล.

Dorian Sukegawa, Chatkhwan ʻAdisai. by โดริอัน ซูเคะกาว่า, ค.ศ. 1962- | ฉัตรขวัญ อดิศัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Biblio, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บิบลิโอ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ด899ช63ฉ63 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Family comes first dūai rak læ phuphang / Family comes first ด้วยรักและผุพัง / นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์.

Naritphong Rakwatthanānon. by นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : sǣnmō̜n, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอล, 2564 [2021]Other title: Dūai rak læ phuphang Other title: ด้วยรักและผุพัง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .น464ฟ84 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .น464ฟ84 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Mīt khō̜ng tho̜t / มีดของท็อดด์ / ผู้เขียน แพทริก เนส ; ผู้แปล วรรธนา วงษ์ฉัตร.

Ness, Patrick, Wanthanā Wongchat. by เนส, แพทริก, ค.ศ. 1971- | วรรธนา วงษ์ฉัตร, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wœ̄t Wō̜ndœ̄, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : เวิร์ด วอนเดอร์, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .น69น94ว44 2562 (1).
ห้องสมุด:
Ngān batsop / งานบัดซบ / เรื่อง ชาร์ลส์ บูคาวสกี ; แปล ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์.

Bukowski, Charles. Phūmanī Siriphō̜nphaibūn. by บูคาวสกี, ชาร์ลส์ | ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Laihao Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ไลต์เฮาส์ พับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Nakrop phanēčhō̜n sut khō̜pfā. Lem 1 / นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า. เล่ม 1 / Priest เขียน ; Breadknight แปล.

Priest. Breadknight. by พรีสต์ | เบรดไนต์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sēn Buk Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เซ้นส์บุ๊คพับลิชชิง, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Nakrop phanēčhō̜n sut khō̜pfā. Lem 2 / นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า. เล่ม 2 / Priest เขียน ; Breadknight แปล.

Priest Breadknight. by พรีสต์ | เบรดไนต์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sēn Buk Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เซ้นส์บุ๊คพับลิชชิง, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Ratchathāyāt banchā. 1 / รัชทายาทบัญชา. 1 / ม่านม่านเหอฉีตัว เขียน ; เกาลัดเดือนสิบสอง แปล.

Manmanheqiduo. Kaolat dư̄an sipsō̜ng. by ม่านม่านเหอฉีตัว | เกาลัดเดือนสิบสอง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม63522ท83ก74 2563 ล. 1 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Ratchathāyāt banchā. 2 / รัชทายาทบัญชา. 2 / ม่านม่านเหอฉีตัว เขียน ; เกาลัดเดือนสิบสอง แปล.

Manmanheqiduo. Kaolat dư̄an sipsō̜ng. by ม่านม่านเหอฉีตัว | เกาลัดเดือนสิบสอง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม63522ท83ก74 2563 ล. 2 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Biblīa banthưk khai pritsanā hǣng rān nangsư̄. [Lem 1], Tō̜n khun Chiʻōriko kap lao khǣk pralāt / บิเบลีย บันทึกไขปริศนาแห่งร้านหนังสือ. [เล่ม 1], ตอน คุณชิโอริโกะกับเหล่าแขกประหลาด / เรื่องโดย เอน มิคามิ ; ภาพโดย ฮากุ โคชิจิมะ ; แปลโดย พลอยทับทิม ทับทิมทอง.

Mikami, En. Phlō̜ithapthim Thapthimthō̜ng. Koshijima, Hagu. by มิคามิ, เอน | พลอยทับทิม ทับทิมทอง | โคชิจิมะ, ฮากุ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻĒ Buk Bāi ʻĒčhī Krup Čhamkat, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : บริษัท เอ บุ๊ค บาย เอจี กรุ๊ป จำกัด, 2557 [2014]Other title: Khun Chiʻōriko kap lao khǣk pralāt Other title: Khun Chiʻōriko kap lūkkhā phū plǣk pralāt Other title: คุณชิโอริโกะกับเหล่าแขกประหลาด | คุณชิโอริโกะกับเหล่าลูกค้าผู้แปลกประหลาด.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม6655บ63พ45 2557 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Mangkō̜n phū phichit hong khū banlang. 1 / มังกรผู้พิชิต หงส์คู่บัลลังก์. 1 / เม่ยอวี๋เจ่อ เขียน ; นลิน ลีลานิรมล แปล.

Meiyuzhe. Nalin Līlāniramon. by เม่ยอวี๋เจ่อ | นลิน ลีลานิรมล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻArun, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม7359ด65น46 2563 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Mangkō̜n phū phichit hong khū banlang. 2 / มังกรผู้พิชิต หงส์คู่บัลลังก์. 2 / เม่ยอวี๋เจ่อ เขียน ; นลิน ลีลานิรมล แปล.

Meiyuzhe. Nalin Līlāniramon. by เม่ยอวี๋เจ่อ | นลิน ลีลานิรมล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻArun, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม7359ด65น46 2563 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Phansāt. [lem] 1 / พันสารท. [เล่ม] 1 / เมิ่งซีสือ เขียน ; Bou Ptrn แปล.

Meng, Xi Shi. Bou Ptrn. by เมิ่ง, ซีสือ | โบ พทรน.

Edition: ฉบับปรับปรุงเนื้อหา.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2564] [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phansāt. [lem] 2 / พันสารท. [เล่ม] 2 / เมิ่งซีสือ เขียน ; Bou Ptrn แปล.

Meng, Xi Shi. Bou Ptrn. by เมิ่ง, ซีสือ | โบ พทรน.

Edition: ฉบับปรับปรุงเนื้อหา.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2564] [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phansāt. [lem] 3 / พันสารท. [เล่ม] 3 / เมิ่งซีสือ เขียน ; Bou Ptrn แปล.

Meng, Xi Shi. Bou Ptrn. by เมิ่ง, ซีสือ | โบ พทรน.

Edition: ฉบับปรับปรุงเนื้อหา.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2564] [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phansāt. [lem] 4 / พันสารท. [เล่ม] 4 / เมิ่งซีสือ เขียน ; Bou Ptrn แปล.

Meng, Xi Shi. Bou Ptrn. by เมิ่ง, ซีสือ | โบ พทรน.

Edition: ฉบับปรับปรุงเนื้อหา.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม76548ก63บ93 2564 ล. 4 (1).
ห้องสมุด:
Ratchasok chœ̄ng hawā pī thī sipsī. 1 / รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่. 1 / เมิ่งซีสือ เขียน ; อัญชลี เตยะธิติกุล แปล.

Meng, Xishi. ʻAnchalī Tēyathitikun. by เมิ่ง, ซีสือ | อัญชลี เตยะธิติกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2561] [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Ratchasok chœ̄ng hawā pī thī sipsī. 2 / รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่. 2 / เมิ่งซีสือ เขียน ; อัญชลี เตยะธิติกุล แปล.

Meng, Xishi. ʻAnchalī Tēyathitikun. by เมิ่ง, ซีสือ | อัญชลี เตยะธิติกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2561] [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Ratchasok chœ̄ng hawā pī thī sipsī. 3 / รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่. 3 / เมิ่งซีสือ เขียน ; อัญชลี เตยะธิติกุล แปล.

Meng, Xishi. ʻAnchalī Tēyathitikun. by เมิ่ง, ซีสือ | อัญชลี เตยะธิติกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2561] [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Ratchasok chœ̄ng hawā pī thī sipsī. 4 / รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่. 4 / เมิ่งซีสือ เขียน ; อัญชลี เตยะธิติกุล แปล.

Meng, Xishi. ʻAnchalī Tēyathitikun. by เมิ่ง, ซีสือ | อัญชลี เตยะธิติกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2561] [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Ratchasok chœ̄ng hawā pī thī sipsī. 5 / รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่. 5 / เมิ่งซีสือ เขียน ; อัญชลี เตยะธิติกุล แปล.

Meng, Xishi. ʻAnchalī Tēyathitikun. by เมิ่ง, ซีสือ | อัญชลี เตยะธิติกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2561] [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Ratchasok chœ̄ng hawā pī thī sipsī. 6 / รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่. 6 / เมิ่งซีสือ เขียน ; อัญชลี เตยะธิติกุล แปล.

Meng, Xishi. ʻAnchalī Tēyathitikun. by เมิ่ง, ซีสือ | อัญชลี เตยะธิติกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2561] [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Ratchasok chœ̄ng hawā pī thī sipsī. 7 / รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่. 7 / เมิ่งซีสือ เขียน ; อัญชลี เตยะธิติกุล แปล.

Meng, Xishi. ʻAnchalī Tēyathitikun. by เมิ่ง, ซีสือ | อัญชลี เตยะธิติกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2561] [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Hatkī nā ngō kap ʻāčhān mīeo khāo khō̜ng khao. Lem 1 / ฮัสกี้หน้าโง่กับอาจารย์เหมียวขาวของเขา. เล่ม 1 / โร่วเปาปู้ชือโร่ว เขียน ; Bou Ptrn แปล.

Rou Bao Bu Chi Rou. Bou Ptrn. by โร่วเปาปู้ชือโร่ว | บู๋ พีทีอาร์เอ็น.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rose, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Rose, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1). On hold (1).
ห้องสมุด:
Tho̜p būt thamin = The iron heel / ท็อปบู๊ตทมิฬ = The iron heel / แจ๊ค ลอนดอน เขียน ; ทวีป วรดิลก แปลและเรียบเรียง.

London, Jack, Thawīp Wō̜radilok, by ลอนดอน, แจ๊ค, ค.ศ. 1876-1916 | ทวีป วรดิลก, 2471-2548.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2564 [2021]Other title: Iron heel.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ล527อ94ท56 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ล527อ94ท56 2564 (2).
ห้องสมุด:
Toklong nāi chō̜p chan chai mai. lem 1 / ตกลงนายชอบฉันใช่มั้ย. เล่ม 1 / หลี่ว์เทียนอี้ เขียน ; ธมน แปล.

Lu, Tianyi. Thamon. by หลี่ว์, เทียนอี้ | ธมน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โรส, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Toklong nāi chō̜p chan chai mai. lem 2 / ตกลงนายชอบฉันใช่มั้ย. เล่ม 2 / หลี่ว์เทียนอี้ เขียน ; ธมน แปล.

Lu, Tianyi. Thamon. by หลี่ว์, เทียนอี้ | ธมน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โรส, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Krabī khū hān sān. 1 / กระบี่คู่หานซาน. 1 / ห่าวต้าอีเจวี่ยนเว่ยเซิงจื่อ เขียน ; สนสราญ แปล.

Haodayijuanweishengzhi. Sonsarān. by ห่าวต้าอีเจวี่ยนเว่ยเซิงจื่อ | สนสราญ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2563] [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Krabī khū hān sān. 2 / กระบี่คู่หานซาน. 2 / ห่าวต้าอีเจวี่ยนเว่ยเซิงจื่อ เขียน ; สนสราญ แปล.

Haodayijuanweishengzhi. Sonsarān. by ห่าวต้าอีเจวี่ยนเว่ยเซิงจื่อ | สนสราญ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2563] [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Krabī khū hān sān. 3 / กระบี่คู่หานซาน. 3 / ห่าวต้าอีเจวี่ยนเว่ยเซิงจื่อ เขียน ; สนสราญ แปล.

Haodayijuanweishengzhi. Sonsarān. by ห่าวต้าอีเจวี่ยนเว่ยเซิงจื่อ | สนสราญ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2563] [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Lō̜ndō̜n kap khwāmlap nai rō̜i čhūp / ลอนดอนกับความลับในรอยจูบ / อนุสรณ์ ติปยานนท์

ʻAnusō̜n Tipayānon. by อนุสรณ์ ติปยานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rawāngbanthat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ระหว่างบรรทัด, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Nū nō̜i mūak dǣng phop sop rawāng dœ̄nthāng / หนูน้อยหมวกแดงพบศพระหว่างเดินทาง / อาโอยากิ อาอิโตะ เขียน ; ปิยะวรรณ ทรัพย์สำรวม แปล.

Aoyagi, Aito. Piyawan Sapsamrūam. by อาโอยากิ, อาอิโตะ | ปิยะวรรณ ทรัพย์สำรวม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hammingbuk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฮัมมิงบุ๊คส์, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kārunyakhāt = Euthanasia / การุณยฆาต = Euthanasia / เรื่อง Sammon.

ʻIsarī Siriwannakun. by อิสรีย์ ศิริวรรณกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wandœ̄wāi, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วันเดอร์วาย, [2562] [2019]Other title: Euthanasia.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thưng wēlā čhāi khā tō̜pthǣn / ถึงเวลาจ่ายค่าตอบแทน / อิโอกะ ชุน เขียน ; ฉัตรขวัญ อดิศัย แปล.

Ioka, Shun, Chatkhwan ʻAdisai. by อิโอกะ ชุน, ค.ศ.1960- | ฉัตรขวัญ อดิศัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .อ6841ด96ฉ63 2564 (1).
ห้องสมุด:
Thīm phikhāt thō̜rachon. Phāk 1 lem 1 / ทีมพิฆาตทรชน. ภาค 1 เล่ม 1 / เอ๋อร์หย่า เขียน ; ชุนลี แปล.

Erya. Chunlī. by เอ๋อร์หย่า | ชุนลี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โรส, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thīm phikhāt thō̜rachon. Phāk 1 lem 2 / ทีมพิฆาตทรชน. ภาค 1 เล่ม 2 / เอ๋อร์หย่า เขียน ; ชุนลี แปล.

Erya. Chunlī. by เอ๋อร์หย่า | ชุนลี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โรส, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thīm phikhāt thō̜rachon. Phāk 1 lem 3 / ทีมพิฆาตทรชน. ภาค 1 เล่ม 3 / เอ๋อร์หย่า เขียน ; ชุนลี แปล.

Erya. Chunlī. by เอ๋อร์หย่า | ชุนลี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โรส, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rưdū rō̜n dō̜kmaifai læ rāng rai winyān khō̜ng chan / ฤดูร้อน ดอกไม้ไฟ และร่างไร้วิญญาณของฉัน / โอตสึ อิจิ ; พรพิรุณ กิจสมเจตน์ แปล.

Otsuichi, Phō̜nphirun Kitsomjet. by โอตสึอิจิ, ค.ศ. 1978- | พรพิรุณ กิจสมเจตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Biblio, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บิบลิโอ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .อ952น63พ43 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Bān dapčhit / บ้านดับจิต / ฮิงาชิโนะ เคโงะ เขียน ; วิลาสินี สาโรวาท แปล.

Higashino, Keigo, Wilāsinī Sārōwāt. by ฮิงาชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- | วิลาสินี สาโรวาท.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Daifuku, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ไดฟุกุ, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544