TUPUEY-New Book-202106-01 (tha)

This list contains 210 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Pen wairun man yāk / เป็นวัยรุ่นมันยาก / เขียนโดย Val Emmich with Steven Levenson, Benj Pasek & Justin Paul ; แปลโดย ธีปนันท์ เพ็ชร์ศรี.

Emmich, Val. Levenson, Steven, Pasek, Benj. Paul, Justin, Thīpanan Phetsī. by เอ็มมิช, วาล | เลเวนสัน, สตีเวน, ค.ศ. 1984- | พาเซ็ค, เบนจ์ | พอล, จัสติน, ค.ศ. 1985- | ธีปนันท์ เพ็ชร์ศรี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bǣ Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แบร์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (2). : Checked out (2).
ห้องสมุด:
ʻŌmōtēnāchi čhitwinyān kānbō̜rikān bǣp Yīpun / โอโมเตนาชิ จิตวิญญานการบริการแบบญี่ปุ่น / กฤตินี พงษ์ธนเลิศ.

Krittinī Phongthanalœ̄t. by กฤตินี พงษ์ธนเลิศ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.5 .ก46 2564 (2). Items available for reference: Professor Sangvian Indaravijaya Library Cataloging CompleteCall number: HF5415.5 .ก46 2564 (1), Pridi Banomyong Library Newly Acquired (2).
ห้องสมุด:
Luk khưn sū / ลุกขึ้นสู้ / บี. ทราเวน เขียน ; วิชัย เชื้อเมืองแกลง แปล.

Traven, B. San Phanthučhulā. by ทราเวน, บี | สันต์ พันธุจุฬา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khlet Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ท38ร63ส63 2564 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (1).
ห้องสมุด:
Kānphatthanā laksūt thān samatthana læ kānčhatkān rīanrū yāng mī khwāmmāi = [Development of competency-based curriculum and meaningful learning management] / การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย = [Development of competency-based curriculum and meaningful learning management] / โดย วรรณดี สุทธินรากร, ภูวเรศ อับดุลสตา และ สมเกียรติ สุทธินรากร.

Wandī Sutthinarākō̜n. Phūwarēt ʻApdunsatā. Somkīat Sutthinarākō̜n. by วรรณดี สุทธินรากร | ภูวเรศ อับดุลสตา | สมเกียรติ สุทธินรากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2564 [2021]Other title: Development of competency-based curriculum and meaningful learning management.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (2). : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Sārāsīn ; Rư̄an rǣm sī dǣng ; læ, Ying rak rāng ; / ซาร์ราซีน ; เรือนแรมสีแดง ; และ, หญิงรักร้าง / ออนอเร่ เดอ บัลซัค ; วัลยา วิวัฒน์ศร แปลจากภาษาฝรั่งเศส.

Balzac, Honore de, Wanlayā Wiwatsō̜n. by บัลซัค, ออนอเร่ เดอ, ค.ศ. 1799-1850 | วัลยา วิวัฒน์ศร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĀn 101, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่าน 101, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .บ635ซ64ว64 2564 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (1).
ห้องสมุด:
Rư̄ang tai banthat : wādūai kāntīkhwām sinlapa læ wannakam Farangsēt phān nǣokhit čhitwikhro̜ / เรื่องใต้บรรทัด : ว่าด้วยการตีความศิลปะและวรรณกรรมฝรั่งเศสผ่านแนวคิดจิตวิเคราะห์ / พิริยะดิศ มานิตย์.

Phiriyadit Manit. by พิริยะดิศ มานิตย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN56.พ7 พ646 2564 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (2), Pridi Banomyong Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: PN56.พ7 พ646 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sonthayā prachāthipatai / สนธยาประชาธิปไตย / แอนน์ แอพเพิลบอม เขียน ; พชร สูงเด่น แปล.

Applebaum, Anne, Phachara Sūngdēn. by แอพเพิลบอม, แอนน์, ค.ศ. 1964- | พชร สูงเด่น.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sophia, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Sophia, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC480 .อ83 2564 (3). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (2).
ห้องสมุด:
Wāra sommut māilēk 02 wādūai King and I = Hidden agenda [number 02] on King and I / วาระสมมติ หมายเลข 02 ว่าด้วย King and I = Hidden agenda [number 02] on King and I / วรพจน์ พันธุ์พงศ์ บรรณาธิการ.

Wō̜raphot Phanphong, by วรพจน์ พันธุ์พงศ์, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2564 [2021]Other title: Hidden agenda [number 02] on King and I.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ว597 2564 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (2).
ห้องสมุด:
Tēphūmmikathā / เตภูมิกถา / พระญาลิไทย.

Lithai, Phrayā. by ลิไทย, พญา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4506 .ต9 2564 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (2).
ห้องสมุด:
Lōk mun rō̜p tūaʻēng / โลกหมุนรอบตัวเอง / กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ เขียน.

Kanokphong Songsomphan, by กนกพงศ์ สงสมพันธุ์, 2509-2549.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : b Nākhǭn, 2564 [2021] Publisher: ปทุมธานี : นาคร, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: รส .ก32ล92 2564 (1).
ห้องสมุด:
Phlik thamnīap khāo : kāntō̜sū khō̜ng nakkānmư̄ang sangkhomniyom Bœ̄nī Sǣndœ̄ / พลิกทำเนียบขาว : การต่อสู้ของนักการเมืองสังคมนิยม เบอร์นี แซนเดอร์ส / เบอร์นี แซนเดอร์ส และ ฮัค กุตแมน เขียน ; เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ วศินี พบูประภาพ แปล.

Sanders, Bernard. Gutman, Huck, Nētiwit Chōtphatphaisān. Wasinī Phabūpraphāp by แซนเดอร์ส, เบอร์นาร์ด | กุตแมน, ฮัค, ค.ศ. 1943- | เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล | วศินี พบูประภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Nisit Sāmyān, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนิสิตสามย่าน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: E840.8.ซ83ก3 2564 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (2).
ห้องสมุด:
How about you ? rūpbǣp khō̜ng khwāmrak thī čha dưngdūt khwāmsuk māsū khun / How about you? : รูปแบบของความรักที่จะดึงดูดความสุขมาสู่คุณ / เขียน ริวโฮ โอคาวา ; แปล ฉันชนก โอสถานนท์.

ʻŌkhāwā, Riohō Chanchanok ʻŌsathānon. by โอคาวา, ริวโฮ, ค.ศ. 1956- | ฉันชนก โอสถานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Mūnnithi Sāt hǣng Khwāmsuk (Prathēt Thai), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข (ประเทศไทย), 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ร6 อ92 2564 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (2).
ห้องสมุด:
Wan nan chan čhœ̄ phēnkwin = Penguin Highway = [Pengin Haiuei kōshiki tokuhon] / วันนั้นฉันเจอเพนกวิน = Penguin Highway = [Pengin Haiuei kōshiki tokuhon] / โมริมิ โทมิฮิโกะ ; หนึ่งฤทัย ปราดเปรียว แปล.

Morimi, Tomihiko, Nưngrưthai Prātprīeo. by โมริมิ, โทมิฮิโกะ, ค.ศ. 1979- | หนึ่งฤทัย ปราดเปรียว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bibli, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Bibli, 2564 [2021]Other title: Penguin Highway | Pengin Haiuei kōshiki dokuhon.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม876พ73ห36 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม876พ73ห36 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Chīwit læ sinlapa / ชีวิตและศิลป / สมชาย ปรีชาเจริญ.

Čhit Phūmisak, by จิตร ภูมิศักดิ์, 2473-2509.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NX180.ส6 จ634 2564 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (4).
ห้องสมุด:
Khwančhai čhō̜m khwān ʻAmsalōpōkāt / ขวัญใจจอมขวาน อัมสโลโปกาส / ของ Henry Rider Haggard ; ยาขอบ [แปล].

Haggard, H. Rider Chōt Phrǣphan, by แฮกการ์ด, เอช. ไรเดอร์ (เฮนรี ไรเดอร์), ค.ศ. 1856-1925 | โชติ แพร่พันธ์, 2450-2499.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ฮ8น63ช93 2564 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (2).
ห้องสมุด:
Sō̜ng mummō̜ng khō̜ng sērīphāp / สองมุมมองของเสรีภาพ / ไอเซยา เบอร์ลิน เขียน ; เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ ชยางกูร ธรรมอัน แปล.

Berlin, Isaiah, Nētiwit Chōtphatphaisān. Chayāngkūn Thammaʻan. by เบอร์ลิน, ไอเซยา, ค.ศ. 1909-1997 | เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล | ชยางกูร ธรรมอัน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Nisit Sāmyān, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนิสิตสามย่าน, 2564 [2021]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (4). : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khamsō̜n wādūai rat læ lak kotmāi mahāchon / คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน / วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

Worachet Pakeerut. by วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp...: ʻĀnkotmāi, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่านกฎหมาย, 2564 [2021]Other title: Rat læ lak kotmāi mahāchon Other title: รัฐและหลักกฎหมายมหาชน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3150 .ว427 2564 (3). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library Newly Acquired (3). Checked out (5).
ห้องสมุด:
ʻĀnākhēt : kānphayāyām tham hai pen niyāi rư̄ang nưng = The district : a novelize / อาณาเขต : การพยายามทำให้เป็นนิยายเรื่องหนึ่ง = The district : a novelize / นิธิ นิธิวีรกุล.

Nithi Nithiverakul. by นิธิ นิธิวีรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommadhi, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2564 [2021]Other title: The district : a novelize.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .น662อ636 2564 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (2).
ห้องสมุด:
Digital marketing : concept & case study 7th edition : chabap rapmư̄ new normal lang COVID-19 / Digital marketing : concept & case study 7th edition : ฉบับรับมือ new normal หลัง COVID-19 / ณัฐพล ใยไพโรจน์.

Nutthaphol Yaiphairot. by ณัฐพล ใยไพโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAi dī sī Phrīmīa, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.1265 .ณ63294 2563ก (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (2).
ห้องสมุด:
ʻAntai winlā = [Altai villa] / อัลไตวิลล่า = [Altai villa] / จักพันธุ์ กังวาฬ.

Jakkapan Kangwan. by จักรพันธุ์ กังวาฬ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2564 [2021]Other title: ʻAntai winlā rư̄angrāo kham khư̄n nai nakhō̜n khư̄nkhom Other title: Altai villa | อัลไตวิลล่า เรื่องราวขำขื่นในนครขื่นขม.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .จ5547อ64 2564 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  11    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544