TUPRIDI-NewBook-2021-06-01 (Thai)

This list contains 284 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Khit wikhro̜ bǣp khōnan / คิดวิเคราะห์แบบโคนัน / ผู้เขียน อุเอโนะ ซึโยชิ ; ผู้แปล กมลวรรณ เพ็ญอร่าม.

Ueno, Tsuyoshi. Kamonwan Phenʻarām. by อุเอโนะ, ซึโยชิ | กมลวรรณ เพ็ญอร่าม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF441 .อ697 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF441 .อ697 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF441 .อ697 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Rao yang mai čhœ̄ kan tǣ rūwā thœ̄ rō̜ yū trong nan Na čhut tat khō̜ng čhakkrawān / เรายังไม่เจอกัน แต่รู้ว่าเธอรออยู่ตรงนั้น ณ จุดตัดของจักรวาล / ชังซออู เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

Jang, Seou. Withiyā Čhanphan. by ชัง, ซออู | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF618 .ช62 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF618 .ช62 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
ʻAthibāi sap nitikam-sanyā / อธิบายศัพท์นิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT504 .จ656 2564 (1). Checked out (13).
ห้องสมุด:
Samō̜ng fit - fit samō̜ng : khletlap phœ̄m sakkayaphāp læ pluk khwāmkhit sāngsan chabap sanlayaphǣt samō̜ng / สมองฟิต-ฟิตสมอง : เคล็ดลับเพิ่มศักยภาพและปลุกความคิดสร้างสรรค์ ฉบับศัลยแพทย์สมอง / Rahul Jandial ; ลลิตา ผลผลา แปล.

Jandial, Rahul. Lalitā Phonphalā. by จันเดียล, ราหุล | ลลิตา ผลผลา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WL102 .จ63 2564 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL102 .จ63 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi wādūai kānkhatkan hǣng kotmāi : kǣkhai phœ̄mtœ̄m čhāk khamʻathibāi dangdœ̄m phrō̜m chœ̄ngʻat kīeokap sathānnakān patčhuban / คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย : แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน / คนึง ฦๅไชย ; วิทยา ฟองวาสนาส่ง และคณะ บรรณาธิการ.

Khanưng Lư̄chai, Witthayā Fō̜ngwatsanasong, by คนึง ฦาไชย, 2467- | วิทยา ฟองวาสนาส่ง, 2517-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (15).
ห้องสมุด:
Talk like TED : 9 khletlap kānnam sanœ̄ hai pīam phalang trưng čhai læ sāngsan / Talk like TED : 9 เคล็ดลับการนำเสนอให้เปี่ยมพลัง ตรึงใจ และสร้างสรรค์ / โดย Carmine Gallo ; พลอยแสง เอกญาติ แปล.

Gallo, Carmine. Phlō̜isǣng ʻĒkyāt. by แกลโล, คาร์ไมน์ | พลอยแสง เอกญาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ sathiti khansūng dūai SPSS for Windows / การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows / กัลยา วานิชย์บัญชา.

Kanlayā Wānitbanchā. by กัลยา วานิชย์บัญชา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sāmladā, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : หจก.สามลดา, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QA278 .ก64 2558 (1).
ห้องสมุด:
Nayōbāi kān sanapsanun santiphāp chœ̄ng ruk (Proactive contribution to peace) khō̜ng nāyokratthamontrī Chinnaso ʻĀbe / นโยบายการสนับสนุนสันติภาพเชิงรุก (Proactive contribution to peace) ของนายกรัฐมนตรี ชินโซะ อาเบะ / ผู้เขียน กฤชวัฒน์ วัฒนคำแสง.

Kritwat Watthanakhamsǣng. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by กฤชวัฒน์ วัฒนคำแสง | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 16 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 16 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2021 716584 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 16 (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana sap / คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ / บัญญัติ สุชีวะ ; ปรับปรุงโดย ไพโรจน์ วายุภาพ.

Banyat Suchīwa, Phairōt Wāyuphāp. by บัญญัติ สุชีวะ, 2467-2540 | ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT640 .บ62 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .บ62 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT640 .บ62 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .บ62 2564 (4). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Čhaoying Ozmā / เจ้าหญิงออซมา / โดย แอล. แฟรงก์ โบม ; อ. สนิทวงศ์ แปลและเรียบเรียง.

Baum, L. Frank ʻUrai Sanitwong Na ʻAyutthayā, by บาม, แอล. แฟรงก์ (ไลแมน แฟรงก์), ค.ศ. 1856-1919 | อุไร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 2457-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rư̄anpanyā, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : เรือนปัญญา, 2546 [2003]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .บ6447ล55อ749 2546 (1).
ห้องสมุด:
Dindǣn ʻatsačhan hǣng Oz / ดินแดนอัศจรรย์แห่งออซ / ประพันธ์โดย แอล. แฟรงก์ โบม ; น้ำค้าง แปลและเรียบเรียง.

Baum, L. Frank Namkhāng. by บาม, แอล. แฟรงก์ (ไลแมน แฟรงก์), ค.ศ. 1856-1919 | น้ำค้าง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rư̄anpanyā, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : เรือนปัญญา, 2546 [2003]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .บ6447ม64น62 2546 (1).
ห้องสมุด:
Thēpniyāi tai samut / เทพนิยายใต้สมุทร / โดย แอล. แฟรงก์ โบม ; แปลและเรียบเรียงโดย เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร.

Baum, L. Frank Čharœ̄nkīat Thanasukthāwō̜n. by บาม, แอล. แฟรงก์ (ไลแมน แฟรงก์), ค.ศ. 1856-1919 | เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rư̄anpanyā, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : เรือนปัญญา, 2546 [2003]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .บ6447ซ64จ74 2546 (1).
ห้องสมุด:
Invent & wander : nǣokhit læ chīwit khō̜ng phū kō̜tang Amazon.com / Invent & wander : แนวคิดและชีวิตของผู้ก่อตั้ง Amazon.com / เจฟฟ์ เบโซส เขียน ; สมสกุล เผ่าจินดามุข แปล.

Bezos, Jeffrey. Somsakun Phaočhindāmuk. by เบโซส, เจฟฟรีย์ | สมสกุล เผ่าจินดามุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z473.บ72ก3 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: Z473.บ72ก3 2564 (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Livable Japan saičhai wai nai mư̄ang / Livable Japan ใส่ใจไว้ในเมือง / ปริพนธ์ นำพบสันติ.

Pariphon Namphopsanti by ปริพนธ์ นำพบสันติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Broccoli, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Broccoli, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT169.ญ6 ป46 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Lak nititham : khamwinitchai Sān Ratthammanūn Thai-Yœ̄ramanī = The rule of law for Thai-Germany Constitutional Court judgement / หลักนิติธรรม : คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไทย-เยอรมนี = The rule of law for Thai-Germany Constitutional Court judgement / ปัญญา อุดชาชน.

Punya Udchachon, by ปัญญา อุดชาชน, 2499-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Rule of law for Thai-Germany Constitutional Court judgement.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620 .ป628 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .ป628 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .ป628 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .ป628 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Rōngrīan nak khīan : sinlapa kān khīan sō̜n kan mai dai tǣ rīanrū dai / โรงเรียนนักเขียน : ศิลปะการเขียนสอนกันไม่ได้แต่เรียนรู้ได้ / เพลินตา รวบรวมและเรียบเรียง.

Phlœ̄nta. by เพลินตา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, ปรับปรุงแก้ไขใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bān Nangsư̄, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN145 .พ74 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN145 .พ74 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Yīpun nai yuk hǣng khwāmpen sangkhom plīk wiwēk / ญี่ปุ่นในยุคแห่งความเป็นสังคมปลีกวิเวก / ผู้เขียน นรีนุช ดำรงชัย.

Nareenoot Damrongchai. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by นรีนุช ดำรงชัย | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2021 716586 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2021 716586 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2021 716586 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phāsā Yīpun sanuk. 8, Phāsā Yīpun nai sathānakān tāng tāng / ภาษาญี่ปุ่นสนุก. 8, ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ / โอะซะมุ และ โนะบุโคะ มิซึตะนิ เขียน ; ปรียา อิงคาภิรมย์ แปล.

Mizutani, Osamu. Mizutani, Nobuko. Prīyā ʻIngkhāphirom Horiʻe. by มิซึตะนิ, โอะซะมุ, ค.ศ. 1932-2014 | ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ | มิซึตะนิ, โนะบุโคะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : New Wave, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : New Wave, 2552 [2009]Other title: phāsā Yīpun nai sathānakān tāng tāng Other title: ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL539.5.ท9 ม63 2552 ล. 8 (4).
ห้องสมุด:
ʻIndō - Pǣsifik nai krasǣ kān plīanplǣng : yutsāt FOIP khō̜ng Yīpun thī mī tō̜yut sāt khō̜ng Saharat... læ Čhīn læ phonkrathop tō̜ thai / อินโด-แปซิกฟิกในกระแสการเปลี่ยนแปลง : ยุทธศาสตร์ FOIP ของญี่ปุ่นที่มีต่อยุทธศาสตร์ของสหรัฯ และจีน และผลกระทบต่อไทย / ผู้เขียน นรุตม์ เจริญศรี.

Narut Charoensri. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by นรุตม์ เจริญศรี | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 18 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 18 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 18 (1), Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2021 716579 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmlư̄amlam nai krabūankān yuttham kap kānphatthanā prachāthipatai Thai / ความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย / บรรเจิด สิงคะเนติ.

Banjerd Singkaneti. Sathāban Phra Pokklao. Nūai Khưntrong tō̜ Lēkhāthikān. by บรรเจิด สิงคะเนติ | สถาบันพระปกเกล้า. หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nūai Khưntrong tō̜ Lēkhāthikān Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1572 .บ44 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .บ44 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .บ44 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT1572 .บ44 2563 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  15    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544