TUPRIDI-NewBook-2021-06-01 (Thai)

This list contains 284 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Khit wikhro̜ bǣp khōnan / คิดวิเคราะห์แบบโคนัน / ผู้เขียน อุเอโนะ ซึโยชิ ; ผู้แปล กมลวรรณ เพ็ญอร่าม.

Ueno, Tsuyoshi. Kamonwan Phenʻarām. by อุเอโนะ, ซึโยชิ | กมลวรรณ เพ็ญอร่าม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF441 .อ697 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF441 .อ697 2564 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Rao yang mai čhœ̄ kan tǣ rūwā thœ̄ rō̜ yū trong nan Na čhut tat khō̜ng čhakkrawān / เรายังไม่เจอกัน แต่รู้ว่าเธอรออยู่ตรงนั้น ณ จุดตัดของจักรวาล / ชังซออู เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

Jang, Seou. Withiyā Čhanphan. by ชัง, ซออู | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF618 .ช62 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF618 .ช62 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF618 .ช62 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
ʻAthibāi sap nitikam-sanyā / อธิบายศัพท์นิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ656 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT504 .จ656 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT504 .จ656 2564 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT504 .จ656 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Samō̜ng fit - fit samō̜ng : khletlap phœ̄m sakkayaphāp læ pluk khwāmkhit sāngsan chabap sanlayaphǣt samō̜ng / สมองฟิต-ฟิตสมอง : เคล็ดลับเพิ่มศักยภาพและปลุกความคิดสร้างสรรค์ ฉบับศัลยแพทย์สมอง / Rahul Jandial ; ลลิตา ผลผลา แปล.

Jandial, Rahul. Lalitā Phonphalā. by จันเดียล, ราหุล | ลลิตา ผลผลา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL102 .จ63 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi wādūai kānkhatkan hǣng kotmāi : kǣkhai phœ̄mtœ̄m čhāk khamʻathibāi dangdœ̄m phrō̜m chœ̄ngʻat kīeokap sathānnakān patčhuban / คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย : แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน / คนึง ฦๅไชย ; วิทยา ฟองวาสนาส่ง และคณะ บรรณาธิการ.

Khanưng Lư̄chai, Witthayā Fō̜ngwatsanasong, by คนึง ฦาไชย, 2467- | วิทยา ฟองวาสนาส่ง, 2517-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K7040 .ค362 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K7040 .ค362 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K7040 .ค362 2564 (4). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Talk like TED : 9 khletlap kānnam sanœ̄ hai pīam phalang trưng čhai læ sāngsan / Talk like TED : 9 เคล็ดลับการนำเสนอให้เปี่ยมพลัง ตรึงใจ และสร้างสรรค์ / โดย Carmine Gallo ; พลอยแสง เอกญาติ แปล.

Gallo, Carmine. Phlō̜isǣng ʻĒkyāt. by แกลโล, คาร์ไมน์ | พลอยแสง เอกญาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5718.22 .ก843 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ sathiti khansūng dūai SPSS for Windows / การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows / กัลยา วานิชย์บัญชา.

Kanlayā Wānitbanchā. by กัลยา วานิชย์บัญชา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sāmladā, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : หจก.สามลดา, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QA278 .ก64 2558 (1).
ห้องสมุด:
Nayōbāi kān sanapsanun santiphāp chœ̄ng ruk (Proactive contribution to peace) khō̜ng nāyokratthamontrī Chinnaso ʻĀbe / นโยบายการสนับสนุนสันติภาพเชิงรุก (Proactive contribution to peace) ของนายกรัฐมนตรี ชินโซะ อาเบะ / ผู้เขียน กฤชวัฒน์ วัฒนคำแสง.

Kritwat Watthanakhamsǣng. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by กฤชวัฒน์ วัฒนคำแสง | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2021 716584 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2021 716584 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2021 716584 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2021 716584 (1).
ห้องสมุด:
Yīpun nai yuk hǣng khwāmpen sangkhom plīk wiwēk / ญี่ปุ่นในยุคแห่งความเป็นสังคมปลีกวิเวก / ผู้เขียน นรีนุช ดำรงชัย.

Nareenoot Damrongchai. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by นรีนุช ดำรงชัย | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2021 716586 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2021 716586 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2021 716586 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2021 716586 (1).
ห้องสมุด:
ʻIndō - Pǣsifik nai krasǣ kān plīanplǣng : yutsāt FOIP khō̜ng Yīpun thī mī tō̜yut sāt khō̜ng Saharat... læ Čhīn læ phonkrathop tō̜ thai / อินโด-แปซิกฟิกในกระแสการเปลี่ยนแปลง : ยุทธศาสตร์ FOIP ของญี่ปุ่นที่มีต่อยุทธศาสตร์ของสหรัฯ และจีน และผลกระทบต่อไทย / ผู้เขียน นรุตม์ เจริญศรี.

Narut Charoensri. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by นรุตม์ เจริญศรี | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2021 716579 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2021 716579 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2021 716579 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmlư̄amlam nai krabūankān yuttham kap kānphatthanā prachāthipatai Thai / ความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย / บรรเจิด สิงคะเนติ.

Banjerd Singkaneti. Sathāban Phra Pokklao. Nūai Khưntrong tō̜ Lēkhāthikān. by บรรเจิด สิงคะเนติ | สถาบันพระปกเกล้า. หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nūai Khưntrong tō̜ Lēkhāthikān Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1572 .บ44 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .บ44 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .บ44 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT1572 .บ44 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana sap / คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ / บัญญัติ สุชีวะ ; ปรับปรุงโดย ไพโรจน์ วายุภาพ.

Banyat Suchīwa, Phairōt Wāyuphāp. by บัญญัติ สุชีวะ, 2467-2540 | ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .บ62 2564 (1). Checked out (12).
ห้องสมุด:
Čhaoying Ozmā / เจ้าหญิงออซมา / โดย แอล. แฟรงก์ โบม ; อ. สนิทวงศ์ แปลและเรียบเรียง.

Baum, L. Frank ʻUrai Sanitwong Na ʻAyutthayā, by บาม, แอล. แฟรงก์ (ไลแมน แฟรงก์), ค.ศ. 1856-1919 | อุไร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 2457-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rư̄anpanyā, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : เรือนปัญญา, 2546 [2003]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .บ6447ล55อ749 2546 (1).
ห้องสมุด:
Dindǣn ʻatsačhan hǣng Oz / ดินแดนอัศจรรย์แห่งออซ / ประพันธ์โดย แอล. แฟรงก์ โบม ; น้ำค้าง แปลและเรียบเรียง.

Baum, L. Frank Namkhāng. by บาม, แอล. แฟรงก์ (ไลแมน แฟรงก์), ค.ศ. 1856-1919 | น้ำค้าง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rư̄anpanyā, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : เรือนปัญญา, 2546 [2003]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .บ6447ม64น62 2546 (1).
ห้องสมุด:
Thēpniyāi tai samut / เทพนิยายใต้สมุทร / โดย แอล. แฟรงก์ โบม ; แปลและเรียบเรียงโดย เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร.

Baum, L. Frank Čharœ̄nkīat Thanasukthāwō̜n. by บาม, แอล. แฟรงก์ (ไลแมน แฟรงก์), ค.ศ. 1856-1919 | เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rư̄anpanyā, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : เรือนปัญญา, 2546 [2003]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .บ6447ซ64จ74 2546 (1).
ห้องสมุด:
Invent & wander : nǣokhit læ chīwit khō̜ng phū kō̜tang Amazon.com / Invent & wander : แนวคิดและชีวิตของผู้ก่อตั้ง Amazon.com / เจฟฟ์ เบโซส เขียน ; สมสกุล เผ่าจินดามุข แปล.

Bezos, Jeffrey. Somsakun Phaočhindāmuk. by เบโซส, เจฟฟรีย์ | สมสกุล เผ่าจินดามุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: Z473.บ72ก3 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Livable Japan saičhai wai nai mư̄ang / Livable Japan ใส่ใจไว้ในเมือง / ปริพนธ์ นำพบสันติ.

Pariphon Namphopsanti by ปริพนธ์ นำพบสันติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Broccoli, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Broccoli, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT169.ญ6 ป46 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Lak nititham : khamwinitchai Sān Ratthammanūn Thai-Yœ̄ramanī = The rule of law for Thai-Germany Constitutional Court judgement / หลักนิติธรรม : คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไทย-เยอรมนี = The rule of law for Thai-Germany Constitutional Court judgement / ปัญญา อุดชาชน.

Punya Udchachon, by ปัญญา อุดชาชน, 2499-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Rule of law for Thai-Germany Constitutional Court judgement.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620 .ป628 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .ป628 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .ป628 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .ป628 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rōngrīan nak khīan : sinlapa kān khīan sō̜n kan mai dai tǣ rīanrū dai / โรงเรียนนักเขียน : ศิลปะการเขียนสอนกันไม่ได้แต่เรียนรู้ได้ / เพลินตา รวบรวมและเรียบเรียง.

Phlœ̄nta. by เพลินตา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, ปรับปรุงแก้ไขใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bān Nangsư̄, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN145 .พ74 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN145 .พ74 2564 (1).
ห้องสมุด:
Phāsā Yīpun sanuk. 8, Phāsā Yīpun nai sathānakān tāng tāng / ภาษาญี่ปุ่นสนุก. 8, ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ / โอะซะมุ และ โนะบุโคะ มิซึตะนิ เขียน ; ปรียา อิงคาภิรมย์ แปล.

Mizutani, Osamu. Mizutani, Nobuko. Prīyā ʻIngkhāphirom Horiʻe. by มิซึตะนิ, โอะซะมุ, ค.ศ. 1932-2014 | ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ | มิซึตะนิ, โนะบุโคะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : New Wave, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : New Wave, 2552 [2009]Other title: phāsā Yīpun nai sathānakān tāng tāng Other title: ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL539.5.ท9 ม63 2552 ล. 8 (4). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Kānmư̄ang : khwāmrū chabap phok phā / การเมือง : ความรู้ฉบับพกพา / Kenneth Minogue ; กษิร ชีพเป็นสุข, แปล.

Minogue, Kenneth R., Kasira Chīppensuk. by มิน็อก, เคนเนธ อาร์, ค.ศ. 1930-2013 | กษิร ชีพเป็นสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA71 .ม63 2564 (2). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Bōrānnasathān thī khưn thabīan nai khēt phư̄nthī Samnak Sinpāk thī 12 Nakhō̜n Sī Thamrāt / โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช / ผู้เขียน, เรียบเรียง นภัคมน ทองเฝือ.

Naphakmon Thō̜ngfư̄a. Krom Sinlapākō̜n. Sinpāk thī 12 Nakhō̜n Sī Thamrāt. by นภัคมน ทองเฝือ | กรมศิลปากร. สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Sī Thamrāt : Samnak Sinpāk thī 12 Nakhō̜n Sī Thamrāt Krom Sinlapākō̜n Krasūang Watthanatham, 2563 [2020] Publisher: นครศรีธรรมราช : สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS567 .น46 2563 (2).
ห้องสมุด:
ʻUdomkān chāo nā ʻĪsān nai khabūankān Sērīthai อุดมการณ์ชาวนาอีสานในขบวนการเสรีไทย / ธันวา ใจเที่ยง.

Thanwā Čhaithīang. Mahāwitthayālai Rātchaphat Kālasin. Khrōngkān Sưksā Pā Khēt Rō̜n læ Niwētwitthayā Chonchāt Phư̄nmư̄ang. by ธันวา ใจเที่ยง | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์. โครงการศึกษาป่าเขตร้อนและนิเวศวิทยาชนชาติพื้นเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Kālasin : Khrōngkān Sưksā Pā Khēt Rō̜n læ Niwētwitthayā Chonchāt Phư̄nmư̄ang Khana Sinlapasāt læ Witthayāsāt Mahāwitthayālai Rātchaphat Kālasin, 2564 [2021] Publisher: กาฬสินธุ์ : โครงการศึกษาป่าเขตร้อนและนิเวศวิทยาชนชาติพื้นเมือง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8039.ช62ท9 ธ636 2564 (2).
ห้องสมุด:
Thō̜t botrīan Thai sū khōwit / ถอดบทเรียนไทยสู้โควิด / ผู้เขียน จิตติศักดิ์ นันทพานิช.

Čhittisak Nanthaphānit, Kō̜ngthun Phatthanā Sư̄ Plō̜tphai læ Sāngsan. by จิตติศักดิ์ นันทพานิช, 2503- | กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ngthun Phatthanā Sư̄ Plō̜tphai læ Sāngsan, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WC501 .จ633 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WC501 .จ633 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WC501 .จ633 2564 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC501 .จ633 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān phonkān patibat ngān chœ̄ng konlayut : khrư̄angmư̄ phatthanā ʻongkān = [Strategic performance management : an organization development intervention] / การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ = [Strategic performance management : an organization development intervention] / โดย จิรประภา อัครบวร.

Chiraprapha Akaraborworn. Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt. by จิรประภา อัครบวร | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Strategic performance management : an organization development intervention.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549.5.ป4 จ64 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ป4 จ64 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ป4 จ64 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ yāng rūatreo khō̜ng kānsūnsīa namman pām čhāk sēnyai phon pām thī phān kānbīp bǣp klīeo ʻat = Rapid analysis of plam oil loss from screw pressed plam fruit fiber : rāingān kānwičhai chabap sombūn / การวิเคราะห์อย่างรวดเร็วของการสูญเสียน้ำมันปาล์มจากเส้นใยผลปาล์มที่ผ่านการบีบแบบเกลียวอัด = Rapid analysis of plam oil loss from screw pressed plam fruit fiber : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / เจริญ ภคธีรเธียร.

Charoen Pakhatiratien. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin Witthayākhēt Pattānī. by เจริญ ภคธีรเธียร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pattānī : Mahāwitthayālai Songkhlānakharin Witthayākhēt Pattānī, [2561] [2019] Publisher: ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, [2561] [2019]Other title: Rapid analysis of plam oil loss from screw pressed plam fruit fiber.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TP684.น6 จ74 2561 (1).
ห้องสมุด:
Čha mai thon ngīap ʻīk tō̜ pai / จะไม่ทนเงียบอีกต่อไป / เฉินเจี๋ยฮ่าว เรื่องและภาพ ; อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี แปล.

Chen, Jiehao. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by เฉิน, เจี๋ยฮ่าว | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mǣngmum Khančhœ̄, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แมงมุม คัลเจอร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6570.4.จ6 ฉ73 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6570.4.จ6 ฉ73 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Lutwik fō̜n Wūpkǣng : ʻīrǣng / ลุดวิก ฟอน วูล์ฟแกง : อีแร้ง / ดอล์ฟ ชาร์ฟ ; ชาญวิทย์ เกษตรศิริ แปล.

Sharp, Dolph. Charnvit Kasetsiri, by ชาร์ฟ, ดอล์ฟ | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bānchư̄n, 2531 [1988] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บานชื่น, 2531 [1988]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ช634ล73ช62 2531 (1).
ห้องสมุด:
Hai khwāmdōtdīeo chư̄am rao wai dūai kan / ให้ความโดดเดี่ยวเชื่อมเราไว้ด้วยกัน / ทาคาชิ ไซโต เขียน ; นพัฒน์ หัทยานันท์ แปล.

Saitō, Takashi, Naphat Hatthayānan. by ไซโต, ทากาชิ, ค.ศ. 1960- | นพัฒน์ หัทยานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ห7 ซ93 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānsamrūat čhāk raya klai dūai dāothīam læ kānprayukchai = b Satellite remote sensing and its applications / การสำรวจจากระยะไกลด้วยดาวเทียมและการประยุกต์ใช้ = Satellite remote sensing and its applications / ดรุณวรรณ กำธรเกียรติ.

Darunwan Kamthō̜nkīat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sinlapasāt. by ดรุณวรรณ กำธรเกียรติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Satellite remote sensing and its applications.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Čhāk dap sūn sū niran : sō̜ng withī lang khwāmtāi čhāk lāklāi watthanatham = From here to eternity : traveling the world to find the good death / จากดับสูญสู่นิรันดร์ : ส่องวิถีหลังความตายจากหลากหลายวัฒนธรรม = From here to eternity : traveling the world to find the good death / Caitlin Doughty ; แปลโดย กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์.

Doughty, Caitlin. Kanchalā Nāwānukhro̜. by ดัฟที, เคตลิน | กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Other title: From here to eternity : traveling the world to find the good death.Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Lang laplǣ mī ʻarun rung . lem nưng / หลังลับแล มีอรุณรุ่ง. เล่ม 1 / ธงทอง จันทรางศุ.

Thongthō̜ng Čhantharāngsu, by ธงทอง จันทรางศุ, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phrikwān Krāpfik Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: AC159 .ธ23 2564 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Lang laplǣ mī ʻarun rung . lem 2 / หลังลับแล มีอรุณรุ่ง. เล่ม 2 / ธงทอง จันทรางศุ.

Thongthō̜ng Čhantharāngsu, by ธงทอง จันทรางศุ, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phrikwān Krāpfik Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: AC159 .ธ23 2564 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Prōt ʻān tai sǣngthīan phro̜ phom khīan tai sǣngdāo / โปรดอ่านใต้แสงเทียน เพราะผมเขียนใต้แสงดาว / ทรงกลด บางยี่ขัน

Songklot Bāngyīkhan. by ทรงกลด บางยี่ขัน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Piccolo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Piccolo, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khamkhư̄n khon ngao rao læ mǣo / ค่ำคืน คนเหงา เราและแมว / ดูเรียน สุเคงาวะ ; ฉัตรขวัญ อดิศัย แปล.

Dorian Sukegawa, Chatkhwan ʻAdisai. by โดริอัน ซูเคะกาว่า, ค.ศ. 1962- | ฉัตรขวัญ อดิศัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Biblio, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บิบลิโอ, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Hō̜ng ʻIndīa kap kamnœ̄t phāpphayon / ห้องอินเดียกับกำเนิดภาพยนตร์ / เรื่อง โดม สุขวงศ์.

Dōm Sukwong, Hō̜phāpphayon. by โดม สุขวงศ์, 2494- | หอภาพยนตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nakhō̜n Pathom] : Chayākō̜n Phrinting, 2562 [2019] Publisher: [นครปฐม] : ชยากร พริ้นติ้ง, 2562 [2019]Other title: Cinematographe Lumiere.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2019 716736 (1).
ห้องสมุด:
Bātphlǣ khō̜ng dō̜kmai บาดแผลของดอกไม้ / อรสม สุทธิสาคร.

ʻŌ̜rasom Sutthisākhō̜n, by อรสม สุทธิสาคร, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rư̄anphim Mǣchō̜p, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เรือนพิมพ์แม่ชอบ, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Nū nō̜i mūak dǣng phop sop rawāng dœ̄nthāng / หนูน้อยหมวกแดงพบศพระหว่างเดินทาง / อาโอยากิ อาอิโตะ เขียน ; ปิยะวรรณ ทรัพย์สำรวม แปล.

Aoyagi, Aito. Piyawan Sapsamrūam. by อาโอยากิ, อาอิโตะ | ปิยะวรรณ ทรัพย์สำรวม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hammingbuk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฮัมมิงบุ๊คส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .อ6768อ62ป64 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thank you for coming to my TED talk : khūmư̄ kān phūt naithī sāthārana samrap khon run mai / Thank you for coming to my TED talk : คู่มือการพูดในที่สาธารณะสำหรับคนรุ่นใหม่ / Chris Anderson และ Lorin Oberweger ; พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน แปล.

Anderson, Chris, Oberweger, Lorin. Phiriya Kunkanjanacheewin. by แอนเดอร์สัน, คริส, ค.ศ.1957 มกราคม 14- | โอเบอร์วีเกอร์, ลอริน | พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Other title: khūmư̄ kān phūt naithī sāthārana samrap khon run mai Other title: คู่มือการพูดในที่สาธารณะสำหรับคนรุ่นใหม่.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4129.15 .อ83 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4129.15 .อ83 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
หนังสือประจำปี / สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย.

by สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: regular print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2544]-Other title: รายงานประจำปี.Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Rangsit CampusCall number: 2560/15325 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN5449.ท9 ก225 2555 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN5449.ท9 ก225 2553 (8), Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9 ก225 2558 (4). Checked out (3). Withdrawn (9).
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Thamrong Phatthanarat. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายธำรง พัฒนรัฐ.

Thamrong Phatthanarat, Krīangpol Phatthanarat. by ธำรง พัฒนรัฐ, 2474-2561 | เกรียงพล พัฒนรัฐ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], [2561] [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], [2561] [2018]Other title: Thamrong Phatthanarat Other title: ธำรง พัฒนรัฐ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ธ64 อ37 2561 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2018 715884 (1).
ห้องสมุด:
Bō̜romrāchāphisēk : Khwām čhongrakphakdī khō̜ng Krung Thēp Mahā Nakhō̜n nai ngān phrarātchaphithī bō̜romrāchāphisēk Phutthasakkarāt 2562 / บรมราชาภิเษก : ความจงรักภักดีของกรุงเทพมหานคร ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 / บรรณาธิการ วันทนีย์ วัฒนะ และคณะทำงานจัดทำหนังสือรวบรวมผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562.

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Samnak Palat. Samnakngān Prachāsamphan. Khanathamngān Čhattham Nangsư̄ Rūaprūam Phonkāndamnœ̄nngān khō̜ng Krung Thēp Mahā Nakhō̜n Nư̄ang Nai Ngān Phrarātchaphithī Bō̜romrāchāphisēk Phutthasakkarāt 2562. by กรุงเทพมหานคร. สำนักปลัด. สำนักงานประชาสัมพันธ์ | คณะทำงานจัดทำหนังสือรวบรวมผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Prachāsamphan Samnak Palat Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568.3 .บ44 2563 (1).
ห้องสมุด:
Phētrāphisēk. เพชราภิเษก.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], [2559?] [2016?] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2559?] [2016?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS570.3.ภ7 พ654 2559 (1). :
ห้องสมุด:
Thīralư̄k nai phrarātchawarōkāt Somdet Phra Thēp Rattana Rātsudā Sayām Bō̜romrāt Kumārī song phra karuna prōtklao... sadet phrarātchadamnœ̄n nai kānphrarātchathān phlœ̄ng sop Khunying Sunēt Pongsopon. ที่ระลึกในพระราชวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงสุเนตร พงษ์โสภณ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], [2538] [1995] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2538] [1995]Other title: Khunying Sunēt Pongsopon Other title: คุณหญิงสุเนตร พงษ์โสภณ.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1995 716716 (1). :
ห้องสมุด:
Thīralư̄k ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Chanin Phengphring. ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายชนินทร์ เพ็งพริ้ง.

Phra Rātchawō̜ramunī (Prayut), by Evans, Bruce | พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜čhō̜Kō̜. Rrōngphim ʻAksō̜n Thai (Nō̜Sō̜Phō̜. Fā Mư̄ang Thai ), 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก.โรงพิมพ์อักษรไทย (นสพ.ฟ้าเมืองไทย), 2548 [2005]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2005 716706 (1). :
ห้องสมุด:
Ramlưk thưng Khun Phachara 2476-2555. รำลึกถึงคุณพชร 2476-2555.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2555] [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2555] [2012]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2012 716707 (1). :
ห้องสมุด:
Kamnœ̄t læ phatthanākān khō̜ng talātsot læ phūkhā rāi yō̜i nai thō̜ngthin ʻĪsān = The origin and evolution of fresh market and petty traders in the local Northeast of Thailand : rāingān wičhai chabap sombūn / กำเนิดและพัฒนาการของตลาดนัดและผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน = The origin and evolution of periodic markets and petty traders in northeast of Thailand : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สุวิทย์ ธีรศาศวัต หัวหน้าโครงการวิจัย ; คณะผู้วิจัย บัวพันธ์ พรหมพักพิง ... [และคนอื่นๆ].

Suwit Theerasasawat, Buapun Promphakping. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by สุวิทย์ ธีรศาศวัต, 2491- | บัวพันธ์ พรหมพักพิง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai (Sō̜Kō̜Wō̜.), 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2563 [2020]Other title: The origin and evolution of periodic markets and petty traders in northeast of Thailand.Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HF5475.ท92ก25 ส654 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5475.ท92ก25 ส654 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi khwāmphit kīeokap kānplō̜m læ kānplǣng tām pramūan kotmāi ʻāyā / คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Surasak Likkhasitwatthanakun, by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [ 2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Khwāmphit kīeokap kānplō̜m læ kānplǣng tām pramūan kotmāi ʻāyā Other title: ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4334 .ส74 2564 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4334 .ส74 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4334 .ส74 2564 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4334 .ส74 2564 (4).
ห้องสมุด:
Lakthān thāng witthayāsāt phisūt dai wā mư̄anglūang khō̜ng čhakkrawati Sīwichai tang yū nư̄a sēnsūnsūt thī Chaiya mư̄ang hǣng Sīwichai khư̄nchīp / หลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่าเมืองหลวงของจักรวรรดิศรีวิชัยตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรที่ไชยา เมืองแห่งศรีวิชัยคืนชีพ / สิปปนันท์ นวลละออง.

Sipopnan Nūanlaʻō̜ng. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Witthayālai Nānā Chāt. by สิปปนันท์ นวลละออง | มหาวิทยาลัยศิลปากร. วิทยาลัยนานาชาติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Nānā Chāt Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS646.15.ศ4 ส63 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS646.15.ศ4 ส63 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Pratyā kānmư̄ang : khwāmrū chabap phokphā = Political philosophy : a very short introduction / ปรัชญาการเมือง : ความรู้ฉบับพกพา = Political philosophy : a very short introduction / เดวิด มิลเลอร์, เขียน ; เกษียร เตชะพีระ, แปล

Miller, Devid. Kasīan Tēchaphīra. by มิลเลอร์, เดวิด | เกษียร เตชะพีระ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA71 .ม64 2564 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA71 .ม64 2564 (2). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Lōk nai mư̄ nakʻān / โลกในมือนักอ่าน / Alberto Manguel ; กษมา สัตยาหุรักษ์ และดนยา กนกระย้า แปล.

Manguel, Alberto. Kasamā Sattayāhurak. Donyā Kanokrayā. by แมนเกล, อัลแบร์โต | กษมา สัตยาหุรักษ์ | ดนยา กนกระย้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z1003 .ม83 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Māihēt thāi khamphiphāksā dīkā bāng rư̄ang ( Phō̜.Sō̜. 2502 tangtǣ 2505) / หมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาบางเรื่อง (พ.ศ. 2502 ถึง 2505) / โดย ยล ธีรกุล.

Yon Thīrakun, by ยล ธีรกุล, 2454-2506.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phranakhō̜n : Chūanphim, 2506 [1963] Publisher: พระนคร : ชวนพิมพ์, 2506 [1963]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1963 716541 (1). :
ห้องสมุด:
Sām kok / สามก๊ก / ยศไกร ส.ตันสกุล.

Yotkrai Sō̜.Tansakul, by ยศไกร ส.ตันสกุล, 2523-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2564 [2021]Other title: Romance of the three kingdoms.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL2664.ส63 ย5945 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL2664.ส63 ย5945 2564 (1).
ห้องสมุด:
Sīang phrīak čhāk Khō̜thūlū : rūam rư̄angrāo nai ngaomư̄t / เสียงเพรียกจากคธูลู : รวมเรื่องราวในเงามืด / เอช.พี. เลิฟคราฟท์ เขียน ; นภ ดารารัตน์ แปล.

Lovecraft, H. P. Nop Dārārat. by เลิฟคราฟท์, เอช. พี. (โฮวาร์ด ฟิลลิปส์), ค.ศ. 1890-1937 | นภ ดารารัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wēlā, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เวลา, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Long rư̄a pæ / ลงเรือแป๊ะ / วิษณุ เครืองาม.

Witsanu Khrư̄angām, by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป428 ว655 2562ข (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.ป428 ว655 2562ข (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
40 pī hǣng withī sammāʻāchīwa = On professionalism / 40 ปี แห่งวิถีสัมมาอาชีวะ = On professionalism / วีระ ธีระภัทร.

Vīra Thīraphatthānon. by วีระ ธีระภัทรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Rōnin, 2562 [2019] Publisher: ปทุมธานี : โรนิน, 2562 [2019]Other title: On professionalism.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1990.72.ว64ก3 2562 (2).
ห้องสมุด:
ʻĀsom sonthayā / Vīra Thīrapattara. อาศรมสนธยา / วีระ ธีรภัทร.

Vīra Thīrapattara. by วีระ ธีระภัทรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Rōnin, 2562 [2019] Publisher: ปทุมธานี : โรนิน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TH4811 ว634 2562 (1).
ห้องสมุด:
Chūang nưng khō̜ng chīwit ช่วงหนึ่งของชีวิต / วีระ ธีรภัทร.

Vīra Thīraphatthānon. by วีระ ธีระภัทรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathumthānī : Rōnin, 2562 [2019] Publisher: ปทุมธานี : โรนิน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1990.72.ว64ก3 2562ก (1).
ห้องสมุด:
Pratyā kotmāi : khwāmrū chabap phaka phā / ปรัชญากฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา / โดย Raymond Wacks ; พิเศษ สอาดเย็น, ธงทอง จันทรางศุ แปล

Wacks, Raymond. Thongthō̜ng Čhantharāngsu. Phisēt Saʻātyen. by แวคส์, เรย์มอนด์ | ธงทอง จันทรางศุ, 2498- | พิเศษ สอาดเย็น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: K235 .ว58 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K235 .ว58 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
The People rư̄ang lao 'khon' plīan lōk / The People เรื่องเล่า 'คน' เปลี่ยนโลก / ทีมนักเขียน The People.

Thīmnakkhīan The People. by ทีมนักเขียน เดอะ พีเพิล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Loupe, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ลูป, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CT203 .พ637 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Phǣn mư̄ang thō̜ngthīeo watthanatham : Lampāng sērāmik sitī / แผนเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรม : ลำปางเซรามิกซิตี้ / [คณะผู้จัดทำ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ... [และคนอื่น ๆ]].

Mingsarn Khaosa-ard, Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana. by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2492- | มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana, 2562 [2019] Publisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2562 [2019]Other title: Lampāng sērāmik sitī Other title: ลำปางเซรามิกซิตี้.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: G155.ท9 ผ82446 2562 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus In Cataloging (1).
ห้องสมุด:
TIJ journal : lak nititham kap kānphatthanā thī yangyư̄n / TIJ journal : หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน / สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย.

Sathāban Phư̄akān Yuttitham Hǣng Prathēt Thai. by สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: K3171 .ส363 2561 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3171 .ส363 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sāttrāčhān Kittimasak Khwankǣo Watcharōthai Phon Trī Ying Phǣt Ying Thān Phūying Dō̜Rō̜. Watthanā Watcharōthai. ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ขวัญแก้ว วัชโรทัย พลตรีหญิง แพทย์หญิง ท่านผู้หญิง ดร.วัฒนา วัชโรทัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣ Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), [2563] [2020]Other title: ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhān Kittimasak Khwankǣo Watcharōthai Phon Trī Ying Phǣt Ying Thān Phūying Dō̜Rō̜. Watthanā Watcharōthai Other title: อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ขวัญแก้ว วัชโรทัย พลตรีหญิง แพทย์หญิง ท่านผู้หญิง ดร.วัฒนา วัชโรทัย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.ข55 ศ65 2563 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2018 716791 (1).
ห้องสมุด:
Khām phon kapdak khū trongkhām : Thai sưksā Lānnā khadī prawattisāt læ mānutsayawitthayā / ข้ามพ้นกับดักคู่ตรงข้าม : ไทศึกษา ล้านนาคดี ประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยา / ชัยพงษ์ สำเนียง และสมพงษ์ อาษากิจ บรรณาธิการ.

Chaipong Samnieng. Sompong Asakit. Anan Ganjanapan, Somphong Witthayasak. Waraporn Ruangsri. Kanokwan Uthongsap. Phinyaphan Photčhanalāwan. Sunthorn Suksaranchit, Achariya Choowonglert. Sunthorn Khamyod. Kengkij Kitirianglarp. Thanes Wongyannava, Mahāwitthayālai Chīang Mai. Phāk Wicha Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sathāban Wičhai Sangkhom. by ชัยพงษ์ สำเนียง | สมพงษ์ อาษากิจ | อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490- | สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ | วราภรณ์ เรืองศรี | กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ | ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ | สุนทร สุขสราญจิต, 2524- | อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ | สุนทร คำยอด | เก่งกิจ กิติเรียงลาภ | ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2500- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang mai : Phāk Wicha Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā Khana Sangkhommasāt læ Sathāban Wičhai Sangkhom Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ห7 ข64 2561 (2).
ห้องสมุด:
Tham mā hā kin nai talāt : phatthanākān khō̜ng talātsot læ talātnat nai čhangwat Khō̜n Kǣn / ทำมาหากินในตลาด : พัฒนาการของตลาดสดและตลาดนัดในจังหวัดขอนแก่น / บัวพันธ์ พรหมพักพิง ... [และคนอื่นๆ]

Būaphan Phromphakphing. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by บัวพันธ์ พรหมพักพิง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5475.ท9 ท646 2563 (1).
ห้องสมุด:
Phūying chāttiphan phū khā rāi yō̜i nai talāt čhangwat Nakhō̜n Phanom / ผู้หญิง ชาติพันธุ์ ผู้ค้ารายย่อยในตลาดจังหวัดนครพนม / นิลวดี พรหมพักพิง ... [และคนอื่นๆ]

Ninwadee Phō̜nmaphakphing. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by นิลวดี พรหมพักพิง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5475.ท9 ผ756 2563 (1).
ห้องสมุด:
English for academic writing = Phāsā ʻAngkrit phư̄a kānkhīan chœ̄ng wichākān / English for academic writing = ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ / Napasri Timyam.

by Napasri Timyam.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Bangkok, Thailand] : Chulalongkorn University Press, 2021Other title: Phāsā ʻAngkrit phư̄a kānkhīan chœ̄ng wichākān Other title: ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1408 .N373 2021 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kēn māttrathān phatthanā sathāban ʻudomsưksā plō̜t burī phư̄a sukkhaphāwa / คู่มือเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาวะ / คณะกรรมการโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาวะ.

Khrōngkān Phatthanā Sathāban ʻUdomsưksā Plō̜t Burī phư̄a Sukkhaphāwa. by โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาวะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Phatthanā Sathāban ʻUdomsưksā Plō̜t Burī phư̄a Sukkhaphāwa, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาวะ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV5740 .ค74 2560 (1).
ห้องสมุด:
Thīralư̄k ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phan tamrūat ʻēk Warā Sillapee. ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พันตำรวจเอก วราห์ ศิลปี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Phikkhanēt, 2519 [1976] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2519 [1976]Other title: Khrōngkān prapprung krom tamrūat Other title: โครงการปรับปรุงกรมตำรวจ.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1976 716474 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Wong Rūamsuk Bō̜. Mō̜. sinlapin phư̄nbān dīdēn. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายวงษ์ รวมสุข บ.ม. ศิลปินพื้นบ้านดีเด่น.

Čhakkraphan Pōsayakrit, Sakda Pannēngpetch, Mahāwitthayālai Rātchaphat Mūbān Čhō̜mbưng. Samnakngān Khana Kammakān Watthanatham hǣng Chāt. by จักรพันธุ์ โปษยกฤต, 2486- | ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์, 2492- | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Rātchaburī : Mahāwitthayālai Rātchaphat Mūbān Čhō̜mbưng, [2540] [1997] Publisher: ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง, [2540] [1997]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1997 716715 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Rư̄a Trī ʻAmphō̜n Fư̄angrabin. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี อัมพร เฟื่องระบิล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2553] [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2553] [2010]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2010 716710 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Čhǭmphon Phin Chunhawan อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ จอมพล ผิน ชุณหะวัณ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. ʻArun Kānphim, 2516 [1973] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. อรุณการพิมพ์, 2516 [1973]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1973 716295 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Khit Kōsanwat. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายคิด โกศัลวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2531 [1988] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2531 [1988]Other title: Khit Kōsanwat Other title: Chalūai Kōsanwat Other title: คิด โกศัลวัฒน์ | ฉลวย โกศัลวัฒน์.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1988 716310 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Tœ̄mphan Bunnāk. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเติมพันธุ์ บุนนาค.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2553 [2010] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553 [2010]Other title: Tœ̄mphan Bunnāk Other title: เติมพันธุ์ บุนนาค.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2010 715952 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Trī Pongsak Phiphitkun. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลตรีพงษ์ศักดิ์ พิพิธกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2563 [2020] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2563 [2020]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2020 714930 (1). :
ห้องสมุด:
Thīralưk nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop (pen kō̜ranī phisēt) nāi Prīchā Wiriyaphānit. ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) นายปรีชา วิริยะพานิช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2550 [2007] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550 [2007]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2007 714952 (1). :
ห้องสมุด:
Nangsư̄ ʻanusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phō̜ng Nimlamai. หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ผ่อง นิ่มละมัย.

Wiwat Nimlamai. ʻItsara Nimlamai. Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), by วิวรรต นิ่มละมัย | อิสสระ นิ่มละมัย | พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2554] [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2554] [2011]Other title: Kāndamnœ̄n khadī ʻāyā kāntham nitikam sanyā khō̜sangkēt khadī batkhrēdit thamma samrap khon čhepkhai læ yā kǣrōk thāng winyān tamrā ʻāhān thī khun phō̜ chư̄nchō̜p Other title: การดำเนินคดีอาญา การทำนิติกรรมสัญญา ข้อสังเกตคดีบัตรเครดิต ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้ และยาแก้โรคทางวิญญาณ ตำราอาหารที่คุณพ่อชื่นชอบ.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2011 716694 (1). :
ห้องสมุด:
Khamsap phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi / คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / ดวงเด่น นาคสีหราช, พงศ์กานต์ คงศรี.

Dūangdēn Nāksīharāt, Phongkān Khongsī. by ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525- | พงศ์กานต์ คงศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PE1116.ก2 ด52 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1116.ก2 ด52 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1116.ก2 ด52 2564 (1). Checked out (9).
ห้องสมุด:
ʻOngkhwāmrū wādūai rǣngngān khām chāt nai Prathēt Thai / องค์ความรู้ว่าด้วยแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย / ทรงชัย ทองปาน.

Songchai Thō̜ngpān. by ทรงชัย ทองปาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.55 .ท42 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Ratthasāt : thritsadī nǣo khwāmkhit panhā samkhan læ nǣothāng sưksā wikhro̜ kānmư̄ang / รัฐศาสตร์ : ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาสำคัญ และแนวทางศึกษาวิเคราะห์การเมือง / ทินพันธุ์ นาคะตะ.

Thinnaphan Nākhata, by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Ratthasāt : thritsadī nǣo khwāmkhit panhā samkhan læ nǣothāng sưksā wikhro̜ kānmư̄ang sākhā thritsadī kānmư̄ang kānmư̄ang prīapthīap læ kānmư̄ang rawāng prathēt Other title: รัฐศาสตร์ : ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาสำคัญ และแนวทางศึกษาวิเคราะห์การเมือง สาขาทฤษฎีการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ และการเมืองระหว่างประเทศ.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA69 .ท6 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA69 .ท6 2563 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Prachāthipatai thī mī kasat yū nư̄a kānmư̄ang : wā dūai prawattisāt kānmư̄ang Thai samai mai / ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง : ว่าด้วยประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ / ธงชัย วินิจจะกูล.

Thongchai Winichakul. by ธงชัย วินิจจะกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fā Dīeokan, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (6).
ห้องสมุด:
Chōmnā rāchā chātniyom : wādūai prawattisāt Thai / โฉมหน้าราชาชาตินิยม : ว่าด้วยประวัติศาสตร์ไทย / ธงชัย วินิจจะกูล.

Thongchai Winichakul. by ธงชัย วินิจจะกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS571 .ธ22 2559 (1). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Sētthakit kānmư̄ang khrōngsāng khō̜ng rat læ kānphatthanā nayōbāi sāthārana nai mummō̜ng prīapthīap / เศรษฐกิจ การเมือง โครงสร้างของรัฐ และการพัฒนานโยบายสาธารณะในมุมมองเปรียบเทียบ / ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์.

Thanaphan Laiprakō̜psap. by ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulākō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬากรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1525.น49 ธ33 2559 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Wāthakam kānphatthanā : ʻamnāt khwāmrū khwāmčhing ʻēkkalak læ khwāmpen ʻư̄n = Development discourse : power knowledge truth identity and otherness / วาทกรรมการพัฒนา : อำนาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็นอื่น = Development discourse : power knowledge truth identity and otherness / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Chairat Charoensin-o-larn. by ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wiphāsā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2560 [2017]Other title: Development discourse : power knowledge truth identity and otherness .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD85 .ช94 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
ʻAmnāt rai phromdǣn : phāsā wātthakam chīwit pračhamwan læ lōk thī plīanplǣng = Power unbound : language, discourse, everyday life and the changing world / อำนาจไร้พรมแดน : ภาษา วาทกรรม ชีวิตประจำวันและโลกที่เปลี่ยนแปลง = Power unbound : language, discourse, everyday life and the changing world / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Chairat Čharœ̄nsinʻōlān. by ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wiphāsā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2561 [2018]Other title: Power unbound : language, discourse, everyday life and the changing world.Availability: No items available : Checked out (8).
ห้องสมุด:
2461 thahān Sayām phačhonphai nai dǣn Farangsēt / 2461 ทหารสยามผจญภัยในแดนฝรั่งเศส / กอสวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์.

Kō̜sawat Sawatdiwat. by กอสวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Riwœ̄ Buk Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์ จำกัด, 2564 [2021]Other title: Sō̜ng phan sī rō̜i hoksip ʻet thahān Sayām phačhonphai nai dǣn Farangsēt Other title: สองพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ด ทหารสยามผจญภัยในแดนฝรั่งเศส.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ก5274ก16 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānbō̜rihān phon kānpatibat ngān / คู่มือการบริหารผลการปฏิบัติงาน / กัลยาณี เสนาสุ ผู้เขียน.

Kanlayānī Sēnāsu. by กัลยาณี เสนาสุ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549.5.ป46 .ก64 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ป46 ก64 2561 (1).
ห้องสมุด:
Rabō̜p sombūranāyāsitthirāt : wiwatthanākān rat Thai / ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : วิวัฒนาการรัฐไทย / กุลลดา เกษบุญชู มี้ด เขียน ; อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู แปล.

Kunladā Mīt. ʻAthit Čhīamrattanyū. by กุลลดา มี้ด | อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fādīaokan, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2562 [2019]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus In Cataloging (1). : Checked out (12).
ห้องสมุด:
Mō̜ng mum mai kānbō̜rihān thō̜ngthin : prasopkān rīanrū čhāk tāngprathēt sū Thai / มองมุมใหม่การบริหารท้องถิ่น : ประสบการณ์เรียนรู้จากต่างประเทศสู่ไทย / โดย โกวิทย์ พวงงาม.

Kōwit Phūangngām. by โกวิทย์ พวงงาม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Sēmātham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS78 .ก953 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JS78 .ก953 2561 (2).
ห้องสมุด:
Prachāthippatai thī mai thangman / ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น / จิราภรณ์ ดำจันทร์.

Jiraporn Domjun. by จิราภรณ์ ดำจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 จ648 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก15 จ648 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก15 จ648 2562 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Thritsadī sangkhomwitthayā yuk khlātsik / ทฤษฎีสังคมวิทยายุคคลาสสิก / จิราภา วรเสียงสุข.

Čhirāphā Wō̜rasīangsuk. by จิราภา วรเสียงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat ʻEm ʻǣn ʻEm Lēsœ̄ Phrin, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM606 .จ646 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM606 .จ646 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HM606 .จ646 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Tamrā lak kāntalāt = [Principles of marketing] / ตำราหลักการตลาด = [Principles of marketing] / วิทวัส รุ่งเรืองผล.

Witthawat Rungrư̄angphon. by วิทวัส รุ่งเรืองผล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Nangsư̄ Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Lak kāntalāt Other title: Principles of marketing | หลักการตลาด.Availability: No items available : Checked out (6).
ห้องสมุด:
Rabīap withī wičhai : wāthakam wādūai withī witthayā nai kānwičhai thāng ratthasāt nayōbāisāt læ santi sưksā / ระเบียบวิธีวิจัย : วาทกรรมว่าด้วยวิธีวิทยาในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ นโยบายศาสตร์ และสันติศึกษา = Research methodology : discourse on method in political science, policy science and peace studies / ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี.

Sīsomphop Čhitphiromsī, Mahāwitthayālai Songkhlānakharin Witthayākhēt Pattānī. Sathān Wičhai læ Khwāmkhatyǣng læ Khwāmlāklāi thāng Watthanatham Phāk Tai. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Sūn Fao Rawang Sathānakān Phāk Tai. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Khana Ratthasāt. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Sathāban Santisưksā. by ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, 2500- | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะรัฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันสันติศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pattānī : Sathān Wičhai læ Khwāmkhatyǣng læ Khwāmlāklāi thāng Watthanatham Phāk Tai Mahāwitthayālai Songkhlānakharin Witthayākhēt Pattānī, 2563 [2020] Publisher: ปัตตานี : สถานวิจัยและความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2563 [2020]Other title: Governance and conflict resolution of Thailand’s Deep South/Patani.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: H62 .ศ46 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānmư̄ang kānpokkhrō̜ng læ kānčhatkān khwāmkhatyǣng nai čhangwat chāidǣn Phāk Tai (Pā tānī) = Governance and conflict resolution of Thailand’s Deep South/Patani / การเมืองการปกครองและการจัดการความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปาตานี) = Governance and conflict resolution of Thailand’s Deep South/Patani / ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี.

Sīsomphop Čhitphiromsī, Mahāwitthayālai Songkhlānakharin Witthayākhēt Pattānī. Sathān Wičhai læ Khwāmkhatyǣng læ Khwāmlāklāi thāng Watthanatham Phāk Tai. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Sūn Fao Rawang Sathānakān Phāk Tai. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Sathāban Santisưksā. by ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, 2500- | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันสันติศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pattānī : Sathān Wičhai læ Khwāmkhatyǣng læ Khwāmlāklāi thāng Watthanatham Phāk Tai Mahāwitthayālai Songkhlānakharin Witthayākhēt Pattānī, 2563 [2020] Publisher: ปัตตานี : สถานวิจัยและความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2563 [2020]Other title: Governance and conflict resolution of Thailand’s Deep South/Patani.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.55.ก926 ศ4635 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก926 ศ4635 2563 (2).
ห้องสมุด:
Sētthasāt čhunlaphāk bư̄angton / เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น / สายพิณ ชินตระกูลชัย, ศุภนิตย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี.

Saipin Cintakulchai. Supanit Tangsangasaksri. by สายพิณ ชินตระกูลชัย | ศุภนิตย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (18).
ห้องสมุด:
รูปแบบการบูรณาการหลักไตรสิกขาในกิจกรรมของชมรมพุทธศาสตร์ กรมสรรพากร / สุทธิพร รัตนธร ศรัทธา.

Suthiporn Ratanathorn Satha, Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜n Rātchawitthayālai. Bandit Witthayālai. by สุทธิพร รัตนธร ศรัทธา, 2503- | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Wichā Phra Phutthasātsanā Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜n Rātchawitthayālai, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561 [2018]Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. Other title: Integration of threefold training into Buddhist Forum's activities model, Revenue Department.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.พ6 ส566 2561 (1).
ห้องสมุด:
Yīpun-ʻĀsīan : phatthanākān khwāmsamphan thāng sētthakit / ญี่ปุ่น-อาเซียน : พัฒนาการความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ / สุนิดา อรุณพิพัฒน์.

Sunidā ʻArunphiphat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā. Sūn Yīpun Sưksā. by สุนิดา อรุณพิพัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Sūn Yīpun Sưksā Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1602.15.อ73 ส73 2563 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF1602.15.อ73 ส73 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1602.15.อ73 ส73 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rāchāthippatai : Thai-thēt / ราชาธิปไตย : ไทย-เทศ / ส. ศิวรักษ์.

Sulak Siwarak, by สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2476-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām Parithat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC375 .ส746 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JC375 .ส746 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
กฎหมายอาญา ภาค 2-3 / หยุด แสงอุทัย ผู้เขียน ; ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ บรรณาธิการ.

by หยุด แสงอุทัย, 2451-2522 | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขปรับปรุง.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ห442 2556 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Ratsīa samai Sā læ sangkhomniyom = Russia : land of the Tsars and the socialists / รัสเซียสมัยซาร์และสังคมนิยม = Russia : land of the Tsars and the socialists / อนันต์ชัย เลาหะพันธุ, สัญชัย สุวังบุตร.

'Ananchai Laohaphan. Sanchai Suwangbut. by อนันต์ชัย เลาหะพันธุ | สัญชัย สุวังบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2557 [2014]Other title: Russia : land of the Tsars and the socialists.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DK40 .อ363 2557 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
ชีวิตไทย = Thai life / โดย เอนก นาวิกมูล.

by เอนก นาวิกมูล, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ML3758.ท9 อ68 2553 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: ML3758.ท9 อ68 2553 (2).
ห้องสมุด:
Prawattisāt lōk nai mummō̜ng Māksit (chabap sangkhēp) / ประวัติศาสตร์โลกในมุมมองมาร์คซิสต์ (ฉบับสังเขป) / เขียนโดย คริส ฮาร์แมน, แปลและสรุปความโดย ใจ อึ๊งภากรณ์.

Harman, Chris. Ji Ungpakorn, by ฮาร์มัน, คริส | ใจ อึ๊งภากรณ์, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Prachāthipatai Rǣngngān, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ประชาธิปไตยแรงงาน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: D20 .ฮ68 2562 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Fā dīao kan. Pī thī 16, chabap thī 2 Karakadākhom-Thanwākhom 2561. ฟ้าเดียวกัน. ปีที่ 16, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561.

Pračhak Kongkīrati. Wīrayut Kānchūchat. Phūangthō̜ng Phawakraphan. Thongchai Winitčhakūn. Siwat Sīphōkhāngkun. Kasīan Tēchaphīra. Thanaphāt Dētphāwutthikun. Kengkij Kitirianglarp. Thanēt ʻĀphō̜nsuwan, Wanpat Yangmīwitthayā. by ประจักษ์ ก้องกีรติ | วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร | พวงทอง ภวัครพันธุ์ | ธงชัย วินิจจะกูล | ศิวัช ศรีโภคางกุล | เกษียร เตชะพีระ | ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล | เก่งกิจ กิติเรียงลาภ | ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491- | วันพัฒน์ ยังมีวิทยา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fā Dīao Kan, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kaolī nai chūang ʻonlamān Khō̜.Sō̜. 1864-1953 / เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ.1864-1953 / วิเชียร อินทะสี.

Wichīan ʻInthasī. by วิเชียร อินทะสี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2561 [2018] Publisher: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS915.2 .ว628 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Dūai kotmāi læ ʻudomkān : rūam bot ʻaphiprāi læ bot samphāt / ด้วยกฎหมายและอุดมการณ์ : รวมบทอภิปรายและบทสัมภาษณ์ / วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

Worachet Pakeerut. by วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Shine Publishing House, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : Shine Publishing House, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2000 .ว42 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2000 .ว42 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2000 .ว42 2558 (1). Checked out (4). In transit (1).
ห้องสมุด:
Prawattisāt Kaolī = [History of Korea] / ประวัติศาสตร์เกาหลี = [History of Korea] / เรียบเรียง รงรอง วงศ์โอบอ้อม.

Rongrǭng Wongʻōpʻǭm. by รงรอง วงศ์โอบอ้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thō̜t, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ทอร์ช, 2561 [2018]Other title: History of Korea.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS907.18 .ร24 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS907.18 .ร24 2561 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
"สิทธิ" และ "เสรีภาพ" ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย = [Freedom and rights in Thai political history] / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.

by ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Freedom and rights in Thai political history.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ธ37 2556 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก15 ธ37 2556 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Tān ʻamnāt rat læ khwāmrīang sām chin = Resistance to civil government and other writings / ต้านอำนาจรัฐและความเรียงสามชิ้น = Resistance to civil government and other writings / เขียนโดย เฮนรี่ เดวิด ธอโร ; พจนา จันทรสันติ ถอดความ.

Thoreau, Henry David, Photčhanā Čhantharasanti, by ธอโร, เฮนรี่ เดวิด, ค.ศ. 1817-1862 | พจนา จันทรสันติ, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thapnangsư̄, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2563 [2020]Other title: Resistance to civil government and other writings.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC328.3 .ธ54 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JC328.3 .ธ54 2563 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC328.3 .ธ54 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rabop sān læ kānphičhāranā khadī khō̜ng sān nai thāng kotmāi mahāchon / ระบบศาลและการพิจารณาคดีของศาลในทางกฎหมายมหาชน / ธีระ สุธีวรางกูร.

Thīra Suthīwarāngkūn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by ธีระ สุธีวรางกูร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (7). In transit (1).
ห้องสมุด:
Ratthammanūn kap kānmư̄ang Thai / รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย / นรนิติ เศรษฐบุตร.

Noranit Setabutr, by นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 659160 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2070 .น436 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .น436 2558 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Lakkān læ nǣokhit nai thurakit ʻasanghārimmasap = Principles and concepts in real estate business / หลักการและแนวคิดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ = Principles and concepts in real estate business / นิติ รัตนปรีชาเวช.

Niti Rattanaprīchāwēt, by นิติ รัตนปรีชาเวช, 2524-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018] 880-04Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
ʻAwasān sombūranāyāsitthirāt nai Siam = The end of the absolute monarchy in Siam / อวสานสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสยาม = The end of the absolute monarchy in Siam / เบนจามิน เอ. บัทสัน ; บรรณาธิการแปล กาญจนี ละอองศรี, ยุพา ชุมจันทร์ ; คณะแปล พรรณงาม เง่าธรรมสาร, สดใส ขันติวรพงศ์, ศศิธร รัชนี ณ อยุธยา.

Batson, Benjamin A. Kānčhanī Laʻō̜ngsī. Yuphā Chumčhan, Phanngām Ngaothammasān. Sotsai Khantiwō̜raphong. Sasithō̜n Ratchanī Na ʻAyutthayā. Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt (Bangkok, Thailand) by บัทสัน, เบนจามิน เอ. (เบนจามิน อาร์เทอร์), ค.ศ. 1942- | กาญจนี ละอองศรี | ยุพา ชุมจันทร์, 2494- | พรรณงาม เง่าธรรมสาร | สดใส ขันติวรพงศ์ | ศศิธร รัชนี ณ อยุธยา | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhomsāt læ Manutsayasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2560 [2017]Other title: End of the absolute monarchy in Siam.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.7 .บ635 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sahawitthayākān = Interdisciplinary : rūam botkhwām "Prīchā that" / สหวิทยาการ = Interdisciplinary : รวมบทความ "ปรีชา ทัศน์" / ปรีชา สุวรรณทัต, วิชัย ตันศิริ, ธิติ สุวรรณทัต.

Prīchā Suwanthat. Wichai Tansiri. Thiti Suwanthat. by ปรีชา สุวรรณทัต | วิชัย ตันศิริ, 2478- | ธิติ สุวรรณทัต.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Interdisciplinary.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ191 .ป46 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Prawattisāt Filippin = [History of Philippines] / ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ = [History of Philippines] / เรียบเรียง รงรอง วงศ์โอบอ้อม.

Rongrō̜ng Wongʻōpʻō̜m. by รงรอง วงศ์โอบอ้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Thō̜t, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ทอร์ช, 2563 [2020]Other title: History of Philippines.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS668 .ร24 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Čhāk wānō̜n thưng thēwadā : Māksit læ mānusayawitthayā Māksit / จากวานรถึงเทวดา : มาร์กซิสม์และมานุษยวิทยามาร์กซิสต์ / ยศ สันตสมบัติ.

Yot Santasombat. by ยศ สันตสมบัติ.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Māksit læ mānusayawitthayā Māksit Other title: มาร์กซิสม์และมานุษยวิทยามาร์กซิสต์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HX550.ม6 ย5 2559 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Frō̜i læ phatthanākān khō̜ng čhitwikhro̜ : čhāk khwāmfan sū thritsadī sangkhom / ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม / ยศ สันตสมบัติ

Yot Santasombat. by ยศ สันตสมบัติ.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF173 .ย5 2559 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Pratyā sangkhommasāt : kānʻathibāi thāng sangkhom rākthān samrap kānwičhai thāng sangkhommasāt / ปรัชญาสังคมศาสตร์ : การอธิบายทางสังคม รากฐานสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

Phichāi Rattanadilok Na Phuket. by พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Bāngkō̜kblō̜k, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอกบล๊อก, 2559 [2016]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Prachāthipok prachāthipatai / ประชาธิปกประชาธิปไตย / ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล.

Phrưtthisān Chumphon, M.R., by พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.7 .พ43 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS582.7 .พ43 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Būranākān Sahaphāp Yurōp / บูรณาการสหภาพยุโรป / วิมลวรรณ ภัทโรดม บรรณาธิการ.

Wimonwan Phattharōdom. Sūn Yurōp Sưksā hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. by วิมลวรรณ ภัทโรดม | ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Yurōp Sưksā hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC240 .บ743 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC240 .บ743 2562 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Fūkō kap latthi sērīniyom mai = Foucault and neoliberalism / ฟูโกต์กับลัทธิเสรีนิยมใหม่ = Foucault and neoliberalism / พิพัฒน์ พสุธารชาติ บรรณาธิการ.

Phipat Phasuthānchāt. Cahill, Damien. Cooper, Melinda (Professor) Konings, Martijn, Primrose, David, Phakin Nimmannorrawong, Monnapat Čhongdīpaisan. Brennetot, Arnaud. Wīrayut Kānchūchat. Kanoknai Thāwō̜nphānit Dean, Mitchell, Behrent, Michael C. Thotsaphon Sīphum. Thanēt Wongyānnāwā, Tō̜sak Jindasuksī. by พิพัฒน์ พสุธารชาติ | เคฮิลล์, ดาเมียน | คูเปอร์, เมลินดา (อาจารย์) | โกนิงส์, มาร์แตง, ค.ศ. 1975- | พริมโรส, เดวิด, ค.ศ. 1986- | ภาคิน นิมมานนรวงศ์, 2534- | มนภัทร จงดีไพศาล | เบรนน์โต, อาร์โนด์ | วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร | กนกนัย ถาวรพานิช | ดีน, มิเชลล์, ค.ศ. 1955- | เบห์เรนท์, ไมเคิล ซี | ทศพล ศรีพุ่ม | ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2500- | ต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Illuminations Editions, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2563 [2020]Other title: Foucault and neoliberalism.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB95 .ฟ724 2563 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HB95 .ฟ724 2563 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
ʻAdīt patčhuban læ ʻanākhot prachāthipatai Thai / อดีต ปัจจุบัน และอนาคตประชาธิปไตยไทย / ประจักษ์ ก้องกีรติ บรรณาธิการ.

Prajak Kongkirati. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. by ประจักษ์ ก้องกีรติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt rūam kap Samnakphim Sayām, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักพิมพ์ศยาม, 2562 [2019]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library In TracingCall number: JQ1745 .อ26 2562 (1). : Checked out (8).
ห้องสมุด:
Kaolī patčhuban = Korea today / เกาหลีปัจจุบัน = Korea today / นภดล ชาติประเสริฐ ... [และคนอื่นๆ].

Nophadol Chartprasert, Thammasat University. Institute of East Asian Studies. Korean Study center. by นภดล ชาติประเสริฐ, 2504- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. ศูนย์เกาหลีศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Sūn Kaolī Sưksā Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā nai phrarāchūpatham Somdet Phrathēprattanarātchasudā... Sayāmbō̜rommarātchakumārī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์เกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Korea today..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS902 .ก754 2560 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS902 .ก754 2560 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS902 .ก754 2560 (3). Checked out (7).
ห้องสมุด:
ʻUsākhanē wannī = Southeast Asia today / อุษาคเนย์วันนี้ = Southeast Asia today / ผู้เขียน นภดล ชาติประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สร้อยมาศ รุ่งมณี.

Nopphadon Chātprasœ̄t. Sō̜imāt Rungmanī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā. Sūn ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai Sưksā. by นภดล ชาติประเสริฐ, 2504- | สร้อยมาศ รุ่งมณี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Sūn ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai Sưksā Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā nai Phrarāchūpatham Somdet Phra Thēpphraratrātchasudā... Sayām Bō̜rom Rātchakumārī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS521 .อ755 2563 (1).
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Samrān Kanlayānarut. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายสำราญ กัลยาณรุจ.

Saomanat Pōtranan. by เสามนัส โปตระนันทน์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāmakut Rātchawitthayālai, 2544 [2001] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544 [2001]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ1173 .อ36 2544 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2001 695354 (1).
ห้องสมุด:
Prachāthipatai læ krasǣ ʻanurak niyom nai ʻĒchīa Tawanʻō̜k / ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษ์นิยมในเอเชียตะวันออก / ไชยวัฒน์ ค้ำชู, นิธิ เนื่องจำนงค์ บรรณาธิการ.

Chaiwat Khamchū, Nithi Nư̄angčhamnong. by ไชยวัฒน์ ค้ำชู, 2493- | นิธิ เนื่องจำนงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1499.ก91 ป46 2561 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1499.ก91 ป46 2561 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1499.ก91 ป46 2561 (1).
ห้องสมุด:
Fā dīao kan. Pī thī 18, chabap thī 1 Makarākhom-Mithunāyon 2563. ฟ้าเดียวกัน. ปีที่ 18, ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563.

Thanaphāt Dētphāwutthikun. Prān Čhintawēt. Čhīrawut Bunratsamī. ʻĀsā Khamphā, Chanan Yodhong, Thanēt ʻĀphō̜nsuwan, by ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล | ปราน จินตะเวช | จีรวุฒิ บุญรัศมี | อาสา คำภา, 2524- | ชานันท์ ยอดหงษ์, 2527- | ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fa Dīao Kan, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2563 [2020]Other title: Rat sombūranāyāsitthirāt : sāng kradumphī rātchakān rư̄ khārātchakān sakdinā Other title: รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : สร้างกระฎุมพีราชการ หรือ ข้าราชการศักดินา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ฟ633 2563 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
120 pī chāttakān Prīdī Banomyong læ čhēttanārom khō̜ng Khana Rātsadō̜n 2475 thī yang mai tāi / 120 ปี ชาตกาลปรีดี พนมยงค์ และเจตนารมณ์ของคณะราษฎร 2475 ที่ยังไม่ตาย / ปรีชา สุวรรณทัต [บรรณาธิการ].

Prīchā Suwanthat. by ปรีชา สุวรรณทัต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564] [2021] Publisher: [ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564] [2021]Other title: Nưng rō̜i yīsip pī chāttakān Prīdī Banomyong læ čhēttanārom khō̜ng Khana Rātsadō̜n 2475 thī yang mai tāi Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปี ชาตกาลปรีดี พนมยงค์ และเจตนารมณ์ของคณะราษฎร 2475 ที่ยังไม่ตาย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป46 ก134 2564 (3).
ห้องสมุด:
Fā dīao kan. Pī thī 19, chabap thī 1 Makarākhom-Mithunāyon 2564. ฟ้าเดียวกัน. ปีที่ 19, ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564.

Baker, Chris, Phāsuk Phongphaičhit. Niti Phawakkharaphan Phūangthō̜ng Phawakkharaphan. Natthaphon Čhaičhing. Thanēt ʻĀphō̜nsuwan, Thongchai Winitčhakūn. Thanaphāt Dētphāwutthikun. Yukti Mukdāwičhit. by เบเคอร์, คริส, ค.ศ. 1948- | ผาสุก พงษ์ไพจิตร | นิติ ภวัครพันธุ์ | พวงทอง ภวัครพันธุ์ | ณัฐพล ใจจริง | ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491- | ธงชัย วินิจจะกูล | ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล | ยุกติ มุกดาวิจิตร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fa Dīao Kan, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2564 [2021]Other title: 80 pī Nithi ʻĪaosīwong : panyāchon hǣng Sayām yuk plīanphan Other title: 80 ปี นิธิ เอียวศรีวงศ์ : ปัญญาชนแห่งสยามยุคเปลี่ยนผัน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ฟ6334 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ฟ6334 2564 (3). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānpatirūp ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin rūpbǣp thūapai tām rāng phrarātchabanyat hai chai pramūan kotmāi ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin Phō̜.Sō̜. .... læ rāng pramūan kotmāi ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin / การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ตามร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา.

Thailand. Wutthi Saphā. Khana Kammāthikān Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Samnak Kammāthikān 2. by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 2.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak Kammāthikān 2 Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, [2564?] [2021?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2564?] [2021?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.3.ก2 ก638 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.3.ก2 ก638 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JS7153.3.ก2 ก638 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก2 ก638 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kāntaisūan læ chī mūn dōi Khana Kammakān Pō̜.Pō̜.Chō̜. / การไต่สวนและชี้มูล โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. / อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล.

ʻAnnop Saksiriyadākun. by อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, [2564] [2021]Other title: Nangsư̄ Kāntaisūan læ chī mūn dōi Khana Kammakān Pō̜.Pō̜.Chō̜. Other title: หนังสือการไต่สวนและชี้มูล โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4516 .อ44 2564 (1).
ห้องสมุด:
Krabūankān santiphāp hǣng Mīanmā/Phamā : patisamphan rawāng ratthabān kō̜ngthup læ klum chāttiphan / กระบวนการสันติภาพแห่งเมียนมา/พม่า : ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง รัฐบาล กองทัพ และกลุ่มชาติพันธุ์ / ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร.

Thitiwut Boonyawongwiwat. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khrōngkān Sưksā Khwāmkhatyǣng thāng dān Chāttiphan. by ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการศึกษาความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Chiang Mai] : Khrōngkān Sưksā Khwāmkhatyǣng thāng dān Chāttiphan Khana Ratthasāt lǣ Ratthaprasāsanasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2562 [2019] Publisher: [เชียงใหม่] : โครงการศึกษาความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์ (CSEC) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS530.4 .ฐ63 2562 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī mư̄ang. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2559 [2016] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2559 [2016]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2016 716538 (1). :
ห้องสมุด:
Validity læ reliability nai kānwičhai chœ̄ng khunnaphāp / Validity และ reliability ในการวิจัยเชิงคุณภาพ / ปกรณ์ ศิริประกอบ.

Pakō̜n Siriprakō̜p. by ปกรณ์ ศิริประกอบ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: H62 .ป24 2564 (3).
ห้องสมุด:
Mǣ phra nai bān / แม่ พระในบ้าน / [พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ), พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)].

Phra Rātnanthamunī (Pan), Phra Thēpwisutthimetee (Ngư̄am), by พระราชนันทมุนี (ปั่น), 2454-2550 | พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548 [2005]Other title: ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Čhārunī Tantayākhom Other title: อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางจารุณี ตันตยาคม.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2005 717351 (1). :
ห้องสมุด:
Phichit songkhrām mūbān læ phūkō̜kānrāi / พิชิตสงครามหมู่บ้าน และผู้ก่อการร้าย / สายสิทธิ พรแก้ว.

Sāisit Phō̜nkǣo. by สายสิทธิ พรแก้ว.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sō̜. Phayungphong, 2512 [1969] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ส. พยุงพงศ์, 2512 [1969]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS584 .ส64 2512 (1). :
ห้องสมุด:
Phalưk khwāmkhit chīwit ʻĒkbun : khrop rō̜p 60 pī Phūchūai Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. ʻĒkbun Wongsawatkun / ผลึกความคิดชีวิตเอกบุญ : ครบรอบ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล / [บรรณาธิการ สมคิด เลิศไพฑูรย์].

Somkhit Lœ̄tphaithūn, by สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Krop rō̜p hoksip pī Phūchūai Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. ʻĒkbun Wongsawatkun Other title: ครบรอบ หกสิบปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT110.อ77 ผ46 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT110.อ77 ผ46 2563 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT110.อ77 ผ46 2563 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Pratyā kānmư̄ang / ปรัชญาการเมือง / มอริซ แครนสตัน ; ส.ศิวรักษ์ แปล.

Cranston, Maurice William, Sulak Siwarak, 1933- by แครนสตัน, มอริช วิลเลียม, ค.ศ. 1920- | สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2476-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Text, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 1-6 chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2560 ; Pramūan kotmāi ʻāyā chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2560 / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ; ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Thailand. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2560 [2017]Other title: Pramūan kotmāi chabap Mahāwitthayālai Thammasāt Other title: ประมวลกฎหมายฉบับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT494.3256.ก52 2560 (1).
ห้องสมุด:
Prathānāthibō̜dī Hōčhimin phū wāng rākthān samphanthamaitrī rawāng prathēt Wīatnām kap prathēt Thai patčhuban / c phūkhīan Truong Thi Hang khīan ; chūan phet kǣo . ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้วางรากฐานสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศไทยปัจจุบัน / ผู้เขียน Truong Thi Hang เขียน ; ชวน เพชรแก้ว.

Truong, Thi Hang. Chūan Phetkǣo. by เจือง, ถิ หั่ง, 2529- | ชวน เพชรแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Lānnākānphim, [2561] [2018] Publisher: เชียงใหม่ : ลานนาการพิมพ์, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS560.72.ฮ9 จ823 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS560.72.ฮ9 จ823 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS560.72.ฮ9 จ823 2561 (2).
ห้องสมุด:
Bēbō̜ mū līang kæ / เบ๊บ หมูเลี้ยงแกะ / ดิ๊ค คิง-สมิธ เรื่อง ; สาธิตา แปล.

King-Smith, Dick. Suthisā Wongyū. by คิง-สมิธ, ดิ๊ค | สุธิสา วงษ์อยู่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Yaowachon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2559 [2016]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Būchā khrū sāngsan pratyā Thai : khrop rō̜p 90 pī Sāttrāčhān Kīrati Bunčhư̄a / บูชาครู สร้างสรรค์ปรัชญาไทย : ครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ / [คณะผู้จัดทำ วิเศษ แสงกาญจนวนิช ... [และคนอื่น ๆ]].

Wisēt Sǣngkānčhanawanit. Mahāwitthayālai Rātchaphat Sūansunanthā. Bandit Witthayālai. Sākhā Wichā Pratyā læ Čhariyasāt. by วิเศษ แสงกาญจนวนิช | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Wichā Pratyā læ Čhariyasāt Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Rātchaphat Sūansunanthā, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2562 [2019]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: B29 .บ72 2562 (1). :
ห้องสมุด:
โนรา : ศิลปะการร้อง รำ ที่ผูกพันกับชีวิต / ผู้เรียบเรียง พรรัตน์ ดำรุง, โลเวล สการ์ = Nora : a living dance tradition of Southern Thailand / Compilers, Pornrat Damrhung, Lowell Skar.

by พรรัตน์ ดำรุง | Pornrat Damrhung | สการ์, โลเวล | Skar, Lowell | กรมส่งเสริมวัฒนธรรม | Thailand. Department of Cultural Promotion.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Bangkok : Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GV1796.น9 พ44 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GV1796.น9 พ44 2563 (2).
ห้องสมุด:
Nǣothāng kānʻō̜kbǣp læ phatthanā mư̄ang thō̜ngthīeo samrap Prathēt Thai 4.0 : thritsadī kānʻō̜kbǣp mư̄ang thō̜ngthīeo = Urban design and development guidelines for tourist cities towards Thailand 4.0 : design theories for tourist cities : khrōngkān wičhai yō̜i thī 2 / แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย 4.0 : ทฤษฎีการออกแบบเมืองท่องเที่ยว = Urban design and development guidelines for tourist cities towards Thailand 4.0 : design theories for tourist cities : โครงการวิจัยย่อยที่ 2 / [หัวหน้าโครงการ] อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ; [นักวิจัยหลัก] คมกริช ธนะเพทย์.

ʻAphiwat Rattanawarāha. Khomkrit Thanaphēt. Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by อภิวัฒน์ รัตนวราหะ | คมกริช ธนะเพทย์ | มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana, 2562 [2019] Publisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2562 [2019]Other title: Urban design and development guidelines for tourist cities towards Thailand 4.0 : design theories for tourist cities.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: G155.ท9 อ47 2562 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus In Cataloging (1).
ห้องสมุด:
Yutthakōt. Lēm 11. ยุทธโกษ. เล่ม 11.

Thailand. Ministry of Defence. by กระทรวงกลาโหม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhō̜n : Krom Yutthanāthikān], Rō̜.Sō̜. 121 [2445] [1902]- Rō̜.Sō̜. 122 [2446] [1903] Publisher: [พระนคร : กรมยุทธนาธิการ], ร.ศ. 121 [2445] [1902]-ร.ศ. 122 [2446] [1903]Other title: Nangsư̄ yutthakōt khō̜ng kānthahān bok nai prathēt Sayām Other title: หนังสือยุทธโกษ ของการทหารบกในประเทศสยาม.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: U4 .ย76 2445-46 ล. 11 (1). :
ห้องสมุด:
Yutthakōt. Lēm 12. ยุทธโกษ. เล่ม 12.

Thailand. Ministry of Defence. by กระทรวงกลาโหม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhō̜n : Krom Yutthanāthikān], Rō̜.Sō̜. 122 [2446] [1903]-Rō̜.Sō̜. 123 [2447] [1904] Publisher: [พระนคร : กรมยุทธนาธิการ], ร.ศ. 122 [2446] [1903]-ร.ศ. 123 [2447] [1904]Other title: Nangsư̄ yutthakōt khō̜ng kānthahān bok nai prathēt Sayām Other title: หนังสือยุทธโกษ ของการทหารบกในประเทศสยาม.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: U4 .ย76 2446-47 ล. 12 (1). :
ห้องสมุด:
Yutthakōt. Lēm 13. ยุทธโกษ. เล่ม 13.

Thailand. Ministry of Defence. by กระทรวงกลาโหม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhō̜n : Krom Yutthanāthikān], Rō̜.Sō̜. 123 [2447] [1904]- Rō̜.Sō̜. 124 [2448] [1905] Publisher: [พระนคร : กรมยุทธนาธิการ], ร.ศ. 123 [2447] [1904]-ร.ศ. 124 [2448] [1905]Other title: Nangsư̄ yutthakōt khō̜ng kānthahān bok nai prathēt Sayām Other title: หนังสือยุทธโกษ ของการทหารบกในประเทศสยาม.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: U4 .ย76 2447-48 ล. 13 (1). :
ห้องสมุด:
Witthayāčhān lem thī 16 tō̜n thī 1-12. วิทยาจารย์ เล่มที่ 16 ตอนที่ 1-12.

Sāmakyāčhān Samākhom. by สามัคยาจารย์สมาคม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhō̜n : Sāmakyāčhān Samākhom], [2458-2459] [1915-1916] Publisher: [พระนคร : สามัคยาจารย์สมาคม], [2458-2459] [1915-1916]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LA1220 .ว63 2458-59 ล. 16 ต. 1-12 (1). :
ห้องสมุด:
Witthayāčhān lem thī 13 tō̜n thī 13-24. วิทยาจารย์ เล่มที่ 13 ตอนที่ 13-24.

Sāmakyāčhān Samākhom. by สามัคยาจารย์สมาคม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhō̜n : Sāmakyāčhān Samākhom], [2456] [1913] Publisher: [พระนคร : สามัคยาจารย์สมาคม], [2456] [1913]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LA1220 .ว63 2456 ล. 13 ต. 13-24 (1). :
ห้องสมุด:
Wāitō̜ ngō̜kō̜ thưng fang = Meritocracy & freedom of spirit / ว่ายต่อไปยังไงก็ถึงฝั่ง = Meritocracy & freedom of spirit / ผู้แต่ง โสต สุตานันท์.

Sōt Sutānan. by โสต สุตานันท์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Other title: Meritocracy & freedom of spirit /.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ส935 2564 (1).
ห้องสมุด:
Wō̜ren Bapfēt ʻaphi mahā sētthī čhaibun / วอร์เร็น บัฟเฟตต์ : อภิมหาเศรษฐีใจบุญ / Roger Lowenstein เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์ แปล.

Lowenstein, Roger. Nopphadon Wētsawat. by โลเว็นสไตน์, รอเจอร์ | นพดล เวชสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻŒ̄nnēt Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอิร์นเนส พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG172.บ64 ล96 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Lakwitthayā. Lēm 1. ลักวิทยา. เล่ม 1.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhō̜n : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], Rō̜.Sō̜. 119 [2443] [1900] Publisher: [พระนคร : ม.ป.พ.], ร.ศ. 119 [2443] [1900]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: PN5449.ท94ล62 ล62 2443 (1). :
ห้องสมุด:
Rāchinayā nutsāwarī. Lēm 2. ราชินยา นุสสาวรีย์. เล่ม 2.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2462 [1919] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2462 [1919]Other title: Rāchinayānutsāwarī Other title: ราชินยานุสสาวรีย์.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1919 715104 (1). :
ห้องสมุด:
Rāchinayā nutsāwarī. [Lēm 1]. ราชินยา นุสสาวรีย์. [เล่ม 1].

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2462 [1919] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2462 [1919]Other title: Rāchinayānutsāwarī Other title: ราชินยานุสสาวรีย์.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1919 715103 (1). :
ห้องสมุด:
Yutthakōt. Lēm 9. ยุทธโกษ. เล่ม 9.

Thailand. Ministry of Defence. by กระทรวงกลาโหม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhō̜n] : Krom Yutthasưksā, Rō̜.Sō̜. 119 [2443] [1900]- Rō̜.Sō̜. 120 [2444] [1901] Publisher: [พระนคร] : กรมยุทธศึกษา, ร.ศ. 119 [2443] [1900]-ร.ศ. 120 [2444] [1901]Other title: Nangsư̄ yutthakōt khō̜ng kānthahān bok nai prathēt Sayām Other title: หนังสือยุทธโกษ ของการทหารบกในประเทศสยาม.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: U4 .ย76 2443-44 ล. 9 (1). :
ห้องสมุด:
Yutthakōt. Lēm 8. ยุทธโกษ. เล่ม 8.

Thailand. Ministry of Defence. by กระทรวงกลาโหม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhō̜n] : Krom Yutthasưksā, Rō̜.Sō̜. 118 [2442] [1899]-Rō̜.Sō̜. 119 [2443] [1900] Publisher: [พระนคร] : กรมยุทธศึกษา, ร.ศ. 118 [2442] [1899]-ร.ศ. 119 [2443] [1900]Other title: Nangsư̄ yutthakōt khō̜ng kānthahān bok nai prathēt Sayām Other title: หนังสือยุทธโกษ ของการทหารบกในประเทศสยาม.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: U4 .ย76 2442-43 ล. 8 (1). :
ห้องสมุด:
Yutthakōt. Lēm 19 tō̜n 7 - lem 20 tō̜n 6. ยุทธโกษ. เล่ม 19 ตอน 7 - เล่ม 20 ตอน 6

Thailand. Ministry of Defence. by กระทรวงกลาโหม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhō̜n : Krom Yutthanāthikān], Rō̜.Sō̜. 130 [2454] [1911] Publisher: [พระนคร : กรมยุทธนาธิการ], ร.ศ. 130 [2454] [1911Other title: Nangsư̄ yutthakōt khō̜ng kānthahān bok nai prathēt Sayām Other title: หนังสือยุทธโกษ ของการทหารบกในประเทศสยาม.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: U4 .ย76 2454 ล. 19 ต. 7-ล. 20 ต. 6 (1). :
ห้องสมุด:
Nǣothāng kānʻō̜kbǣp læ phatthanā mư̄ang thō̜ngthīeo samrap Prathēt Thai 4.0 : kō̜ranī sưksā Phūket = Urban design and development guidelines for tourist cities towards Thailand 4.0 : case studies of Phuket : khrōngkān wičhai yō̜i thī 2 / แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย 4.0 : กรณีศึกษาภูเก็ต = Urban design and development guidelines for tourist cities towards Thailand 4.0 : case studies of Phuket : โครงการวิจัยย่อยที่ 2 / [หัวหน้าโครงการ] อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ; [นักวิจัยหลัก] คมกริช ธนะเพทย์.

ʻAphiwat Rattanawarāha. Khomkrit Thanaphēt. Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by อภิวัฒน์ รัตนวราหะ | คมกริช ธนะเพทย์ | มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana, 2562 [2019] Publisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2562 [2019]Other title: Urban design and development guidelines for tourist cities towards Thailand 4.0 : case studies of Phuket.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: G155.ท9 อ469 2562 (1).
ห้องสมุด:
Nǣothāng kānʻō̜kbǣp læ phatthanā mư̄ang thō̜ngthīeo samrap Prathēt Thai 4.0 : kō̜ranī sưksā Phatthalung = Urban design and development guidelines for tourist cities towards Thailand 4.0 : case studies of Phatthalung : khrōngkān wičhai yō̜i thī 2 / แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย 4.0 : กรณีศึกษาพัทลุง = Urban design and development guidelines for tourist cities towards Thailand 4.0 : case studies of Phatthalung : โครงการวิจัยย่อยที่ 2 / [หัวหน้าโครงการ] อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ; [นักวิจัยหลัก] คมกริช ธนะเพทย์.

ʻAphiwat Rattanawarāha. Khomkrit Thanaphēt. Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by อภิวัฒน์ รัตนวราหะ | คมกริช ธนะเพทย์ | มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana, 2562 [2019] Publisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2562 [2019]Other title: Urban design and development guidelines for tourist cities towards Thailand 4.0 : case studies of Phatthalung.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: G155.ท9 อ468 2562 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus In Cataloging (1).
ห้องสมุด:
Nǣothāng kānʻō̜kbǣp læ phatthanā mư̄ang thō̜ngthīeo samrap Prathēt Thai 4.0 : kō̜ranī sưksā Chīang Rāi = Urban design and development guidelines for tourist cities towards Thailand 4.0 : case studies of Chaing Rai : khrōngkān wičhai yō̜i thī 2 / แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย 4.0 : กรณีศึกษาเชียงราย = Urban design and development guidelines for tourist cities towards Thailand 4.0 : case studies of Chaing Rai : โครงการวิจัยย่อยที่ 2 / [หัวหน้าโครงการ] อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ; [นักวิจัยหลัก] คมกริช ธนะเพทย์.

ʻAphiwat Rattanawarāha. Khomkrit Thanaphēt. Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by อภิวัฒน์ รัตนวราหะ | คมกริช ธนะเพทย์ | มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana, 2562 [2019] Publisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2562 [2019]Other title: Urban design and development guidelines for tourist cities towards Thailand 4.0 : case studies of Chaing Rai.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: G155.ท9 อ467 2562 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus In Cataloging (2).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kānʻō̜k bai yīapyam thīdin Krasūang Mahātthai Phō̜.Sō̜. 2466 / คำอธิบายการออกใบเหยียบย่ำที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2466 / กระทรวงมหาดไทย.

Thailand. Krasūang Mahātthai. by กระทรวงมหาดไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang, [2466?] [1923?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, [2466?] [1923?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT737 .ค65 2466 (1). :
ห้องสมุด:
Khwāmsuk niran. ความสุขนิรันดร์.

Wat Chonlaprathānrangsrit. Kō̜ngthun Sūn Sư̄p ʻĀyu Phraphutthasātsanā. Wat Chonlaprathānrangsrit. Kō̜ngthun Hō̜ngsamut Sālā Čhampīrat. Kō̜ngthun Sathīan Thammasathān. by วัดชลประทานรังสฤษฏ์. กองทุนศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา | วัดชลประทานรังสฤษฏ์. กองทุนห้องสมุดศาลาจำปีรัตน์ | กองทุนเสถียรธรรมสถาน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Kō̜ngthun Sūn Sư̄p ʻĀyu Phraphutthasātsanā Wat Chonlaprathānrangsrit : Kō̜ngthun Hō̜ngsamut Sālā Čhampīrat Wat Chonlaprathānrangsrit Publisher: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun Sathīan Thammasathān, [2535] [1992] Publisher: [นนทบุรี] : กองทุนศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฎ์ : กองทุนห้องสมุดศาลาจำปีรัตน์ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ ; [กรุงเทพฯ] : กองทุนเสถียรธรรมสถาน, [2535] [1992]Other title: ʻAnusō̜n nai ngān chāpanakit sop Khunmǣ Sudā Čhindāwong Other title: อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่สุดา จินดาวงศ์.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1992 717332 (1). :
ห้องสมุด:
Khwāmsamphan thāng kānmư̄ang Lāo-Wīatnām, Khō̜. Sō̜. 1353-1975 / ความสัมพันธ์ทางการเมือง ลาว-เวียดนาม ค.ศ. 1353-1975 / โดย ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์.

Dārārat Mēttārikānon, Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Sūn Wičhai Phahulak Sangkhom Lumnam Khōng. by ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, 2501- | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Khon Kaen] : Sūn Wičhai Phahulak Sangkhom Lumnam Khōng, Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt, Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2562 [2019] Publisher: [ขอนแก่น] : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS555.58.ว8 ด64 2562 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS555.58.ว8 ด64 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmtō̜ngkān nư̄ahā bǣprīan ʻō̜nlai phư̄a kānrīanrū rư̄ang kānrū thaothan sư̄ dičhithan samrap nakrīan matthayommasưksā : rāingān kānwičhai = [The need on content for online digital literacy lesson of Thai secondary school students : research report] / ความต้องการเนื้อหาแบบเรียนออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา : รายงานการวิจัย = [The need on content for online digital literacy lesson of Thai secondary school students : research report] / โดย พนม คลี่ฉายา.

Phnom Kleechaya, Chulalongkorn University. Faculty of Communication Arts. by พนม คลี่ฉายา, 2505- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2561] [2018] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2561] [2018]Other title: Need on content for online digital literacy lesson of Thai secondary school students : research report.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: LB1028.5 .พ34 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1028.5 .พ34 2561 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmčhing maichai yāng thī hen / ความจริงไม่ใช่อย่างที่เห็น / คาร์โล โรเวลลี เขียน ; ปิยบุตร บุรีคำ แปลไทย.

Rovelli, Carlo, Piyabut Burīkham. by โรเวลลี, คาร์โล, ค.ศ. 1956- | ปิยบุตร บุรีคำ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sophia, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Sophia, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Khrāt læ khwinin : rư̄ sāng "pākkai læ bairư̄a" khō̜ng Nithi ʻĪaosīwong / คราสและควินิน : รื้อสร้าง "ปากไก่และใบเรือ" ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ / พิพัฒน์ พสุธารชาติ.

Phiphat Phasuthānchāt. by พิพัฒน์ พสุธารชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Phāpphim, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4200.5 .พ64 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4200.5 .พ64 2560 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kaolī patčhuban : sangkhom læ watthanatham = Korea today : society and culture / เกาหลีปัจจุบัน : สังคมและวัฒนธรรม = Korea today : society and culture / เรือโท นภดล ชาติประเสริฐ บรรณาธิการ ; ผู้เขียน บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

Nophadol Chartprasert, Boonsong Chaisingkananont. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā. Sūn Kaolī Sưksā. by นภดล ชาติประเสริฐ, 2504- | บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. ศูนย์เกาหลีศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Sūn Kaolī Sưksā Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā nai Phrabō̜romrāchūpatham Somdet Phrathēppharatrātchasudā... Sayām Bō̜romrātchakumārī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [ปทุมธานี] : ศูนย์เกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Korea today : society and culture.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS904 .ก75 2563 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānsœ̄msāng phalang chumchon læ khrư̄akhāi / การเสริมสร้างพลังชุมชนและเครือข่าย / อัจฉรา ชลายนนาวิน.

ʻAtcharā Chalāyonnāwin. Mahāwitthayālai Thammasāt. by อัจฉรา ชลายนนาวิน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻĒchīan Thēp ʻǣ Lēbœ̄n Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอเชี่ยนเทป แอนด์ เลเบิ้ล จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM756 .อ62 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānyư̄n banchī sapsin læ nīsin / การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน / อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล, มยุรี ศักดิ์ศิริญดากุล.

ʻAnnop Saksiriyadākun. Mayurī Saksiriyadākun. by อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล | มยุรี ศักดิ์ศิริญดากุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4516 .อ444 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānphatthanā sapphayākō̜n manut nai kānsongsœ̄m kānkasēt yuk dičhithan = Human resource development in agricultural extension in the digital age / การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการส่งเสริมการเกษตรยุคดิจิทัล = Human resource development in agricultural extension in the digital age / พัชราวดี ศรีบุญเรือง.

Patcharavadee Sriboonruang. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Samnak Songsœ̄m læ Fưkʻoprom. by พัชราวดี ศรีบุญเรือง | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Songsœ̄m læ Fưkʻoprom Mahāwitthayālai Kasētsāt, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2564] [2021]Other title: Human resource development in agricultural extension in the digital age.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ก6 พ624 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ก6 พ624 2564 (1).
ห้องสมุด:
Čhotmāihēt sư̄apā lēm 12. จดหมายเหตุเสือป่า เล่ม 12.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2460-2461 [1917-1918] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2460-2461 [1917-1918]Other title: Čhotmāihēt sư̄apā lēm 12 Pō̜.Sō̜. 2460-2461 Other title: จดหมายเหตุเสือป่า เล่ม 12 พ.ศ. 2460-2461.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: U220 .จ35 2460-61 ล. 12 (1). :
ห้องสมุด:
Čhotmāihēt sư̄apā lēm 5-6. จดหมายเหตุเสือป่า เล่ม 5-6.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2456-2457 [1913-1914] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2456-2457 [1913-1914]Other title: Čhotmāihēt sư̄apā lēm 5-6 Pō̜. Sō̜. 2456-2457 Other title: จดหมายเหตุเสือป่า เล่ม 5-6 พ.ศ. 2456-2457.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: U220 .จ35 2456-57 ล. 5-6 (1). :
ห้องสมุด:
Čhutčhop khwāmkhatyǣng : khūmư̄ klaiklīa khō̜phiphāt samrap phūnam thō̜ngthin / จุดจบความขัดแย้ง : คู่มือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับผู้นำท้องถิ่น / นพพร โพธิรังสิยากร.

Nopphō̜n Phōthirangsiyākō̜n, Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by นพพร โพธิรังสิยากร, 2498- | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1126 .น334 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1126 .น334 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1126 .น334 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM1126 .น334 2563 (2).
ห้องสมุด:
Nithān thamma banthœ̄ng / นิทานธรรมะบันเทิง / พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน).

Phra Phičhitthamphāthī (Chaiwat) ʻOngkān Phœ̄iphǣ Wat Prayurawongsāwātwō̜rawihān. by พระครูวิวิธธรรมโกศล (ชัยวัฒน์) | องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : ʻOngkān Phœ̄iphǣ Wat Prayurawongsāwāt, 2540 [1997] Publisher: [กรุงเทพฯ] : องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาส, 2540 [1997]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1997 717355 (1). :
ห้องสมุด:
Nō̜n plīan chīwit / นอนเปลี่ยนชีวิต / Matthew Walker ; ลลิตา ผลผลา แปล.

Walker, Matthew P. Lalitā Phonphalā. by วอล์กเกอร์, แมตธิว พี | ลลิตา ผลผลา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (7).
ห้องสมุด:
Nawattakam kānsư̄sān bǣp mīsūanrūam = Innovation of participatory communication / นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม = Innovation of participatory communication / อภิชัจ พุกสวัสดิ์.

ʻAphichat Phuksawat. by อภิชัจ พุกสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Other title: Innovation of participatory communication.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P90 .อ34 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: P90 .อ34 2564 (2).
ห้องสมุด:
Thīralư̄k nai ngān chāpanakit sop Nāng Sampao Sǣtīao (Thančhit). ที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นางสำเภา แซ่เตียว (ทันจิตต์).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thīra Kānphim, 2528 [1985] Publisher: กรุงเทพฯ : ธีระการพิมพ์, 2528 [1985]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1985 717356 (1). :
ห้องสมุด:
Thīralư̄k ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop (pen kō̜ranī phisēt) Nāng Prakhō̜ng Sư̄psamān. ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) นางประคอง สืบสมาน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Wičhit Hatthakō̜n, 2544 [2001] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิจิตรหัตถกร, 2544 [2001]Other title: Sawāng mā sawāng pai Other title: สว่างมา สว่างไป.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2001 717354 (1). :
ห้องสมุด:
Thō̜ng maiphrō̜m tō̜ng ʻān! / ท้องไม่พร้อมต้องอ่าน! / คณะผู้เขียน กฤตยา อาชวนิจกุล ... [และคนอื่น ๆ].

Krittayā Archavanitkul. Khrư̄akhāi Sanapsanun Thānglư̄ak khō̜ng Phūying thī Thō̜ng Maiphrō̜m. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by กฤตยา อาชวนิจกุล | เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Khrư̄akhāi Sanapsanun Thānglư̄ak khō̜ng Phūying thī Thō̜ng Maiphrō̜m, 2563 [2020] Publisher: นครปฐม : เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV700.5 .ท524 2563 (1).
ห้องสมุด:
Yīpun kap prathēt phư̄anbān : prawattisāt læ khō̜ phiphāt phromdǣn thāng thalē / ญี่ปุ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน : ประวัติศาสตร์และข้อพิพาทพรมแดนทางทะเล / นิภาพร รัชตพัฒนากุล.

Niphāphō̜n Ratchataphatthanākun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban ʻĒchīa tawanʻō̜k sưksā. Sūn Yīpun Sưksā. Mūnnithi Yīpun. by นิภาพร รัชตพัฒนากุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา | มูลนิธิญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, เพิ่มบทสรุปและดัชนี.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Sūn Yīpun Sưksā, Sathāban ʻĒchīa tawanʻō̜k sưksā, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [ปทุมธานี] : ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KZA1146.ญ6 น64 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chīwit phāilang khwāmtāi (tāi lǣo kœ̄t dai yāngrai) / ชีวิตภายหลังความตาย (ตายแล้วเกิดได้อย่างไร) / บุญมี เมธางกูร.

Bunmī Mēthāngkūn, by บุญมี เมธางกูร, 2450-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Bō̜risat Songsitthiwan čhamkat, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ทรงสิทธิวรรณ จำกัด, 2546 [2003]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4485 .บ725 2546 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2003 695240 (1).
ห้องสมุด:
Chīwit nī nō̜i nak / ชีวิตนี้น้อยนัก / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

Čharœ̄n, Supreme Patriarch, by วชิรญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2456-2556.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [ʻUdō̜n Thānī] : Bō̜risat Sī Thai Mai Čhamkat, [2547] [2004] Publisher: [อุดรธานี] : บริษัท ศรีไทยใหม่ จำกัด, [2547] [2004]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2004 717353 (1). :
ห้องสมุด:
Čhōnāthān lipwingsatan nāngnūan = Jonathan Livingston Seagull / โจนาธาน ลิฟวิงสตัน นางนวล = Jonathan Livingston Seagull / ริชาร์ด บาค เขียน ; ปัณณวีร์ แปล ; รัสเซลล์ มันสัน ภาพประกอบ.

Bach, Richard. Pannawī. Munson, Russell. by บาค, ริชาร์ด | ปัณณวีร์ | มันสัน, รัสเซลล์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thai Khwō̜litī Buk (2006) Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006) จำกัด, 2564 [2021]Other title: Jonathan Livingston Seagull.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PZ10.3.บ6 น647 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Nangsư̄ thīralư̄k "Piyamahārāchānusō̜n" Phutthasakkarāt 2547 / หนังสือที่ระลึก "ปิยมหาราชานุสรณ์" พุทธศักราช 2547 / บรรณาธิการ สิริพงษ์ อรุณไพโรจน์.

Siriphong ʻArunphairōt. Narēnthararāchā, Phō̜. ʻǬ. Mō̜m. Samākhom Nisit Kao Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. by สิริพงษ์ อรุณไพโรจน์ | นเรนทรราชา, พ.อ. หม่อม | สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhom Nisit Kao Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai nai phrabō̜rommarāchūpatham, 2547 [2004] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2547 [2004]Other title: Čhotmāihēt sadetphrarātchadamnœ̄n praphāt thawīp Yurōp khrang thī 2 lem 1 Rattanakōsinthō̜n sok 125-126 Other title: Piyamahārāchānusō̜n Phutthasakkarāt 2547 Other title: จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนิรประพาศทวีปยุโรป ครั้งที่ 2 เล่ม 1 รัตนโกสินทร ศก 125-126 | ปิยมหาราชานุสรณ์ พุทธศักราช 2547.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.จ7 ห365 2547 (1).
ห้องสมุด:
Sēnā sưksā læ phǣwi thayā sāt Lem 6 tō̜n thī 1 thưng 12 / เสนาศึกษาและแผ่วิทยาศาสตร์ เล่ม 6 ตอนที่ 1 ถึง 12 / [สภาบำรุงวิทยาศาสตร์ ในทหารบก].

Krom Yuttha Sưksā Thahān Bok. by กรมยุทธศึกษาทหารบก.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhō̜n] : Rōngphim khō̜ng Saphā Bamrung Witthayāsāt nai Thahān Bok, 2465 [1922] Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์ของสภาบำรุงวิทยาศาสตร์ ในทหารบก, 2465 [1922]Other title: Sēnā sưksā Other title: เสนาศึกษา.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: U4 .ส73 2465 ล. 6 ต. 1-12 (1). :
ห้องสมุด:
Sēnā sưksā læ phǣwi thayā sāt Lem 5 tō̜n thī 4 thưng 12 / เสนาศึกษาและแผ่วิทยาศาสตร์ เล่ม 5 ตอนที่ 4 ถึง 12 / [กรมยุทธศึกษาทหารบก].

Krom Yuttha Sưksā Thahān Bok. by กรมยุทธศึกษาทหารบก.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhō̜n] : Rōngphim Sīkrung, 2464 [1921] Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์ศรีกรุง, 2464 [1921]Other title: Sēnā sưksā Other title: เสนาศึกษา.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: U4 .ส73 2464 ล. 5 ต. 4-12 (1). :
ห้องสมุด:
Sangkhom Thai lummǣnām Čhaophrayā kǭn samai Sī 'Ayutthayā / สังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา / จิตร ภูมิศักดิ์.

Čhit Phūmisak, by จิตร ภูมิศักดิ์, 2473-2509.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thai Khwō̜litī Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS576 .จ6 2563 (2).
ห้องสมุด:
Lak satthā bư̄angton samrap Mutsalim mai = [The articles of faith for new Muslims] / หลักศรัทธาเบื้องต้นสำหรับมุสลิมใหม่ = [The articles of faith for new Muslims] / อามีน ลอนา.

'Āmīn Lō̜nā, by อามีน ลอนา, 2531-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ฉบับปรับปรุงแก้ไข.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : 'Atsābikūn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อัซซาบิกูน, 2563 [2020]Other title: Articles of faith for new Muslims.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BP166 .อ64 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BP166 .อ64 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Makoto marketing : laksūt kāntalāt bǣp čhingčhai satai Yīpun / Makoto marketing : หลักสูตรการตลาดแบบจริงใจสไตล์ญี่ปุ่น / กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี Marumura).

Krittinī Phongthanalœ̄t. by กฤตินี พงษ์ธนเลิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text