TUMED-New Book 2021-June (Tha)

This list contains 9 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Atlas of medical parasitology : with 465 colour illustrations / Atlas of medical parasitology : with 465 colour illustrations / ผู้นิพนธ์ ประยงค์ ระดมยศ ... [และคนอื่น ๆ].

Prayong Radomyos. by ประยงค์ ระดมยศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Phāpphim Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Disease approach in infectious diseases / Disease approach in infectious diseases / บรรณาธิการ รุจิภาส สิริจตุภัทร ... [และคนอื่น ๆ].

Ručhiphāt Siričhatuphatthra. Samākhom Rōk Titchư̄a hǣng Prathēt Thai. by รุจิภาส สิริจตุภัทร | สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Rōk Titchư̄a hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC100 .ด656 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Practical electrocardiography (second edition) / Practical electrocardiography (second edition) / อาจบดินทร์ วินิจกุล และรุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์, บรรณาธิการ.

ʻĀtbō̜din Winitkun. Rungrōt Krittayaphong. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. Sākhā Hathaiwitthayā. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Sūn Rōk Hūačhai Somdet Phrabō̜romrāchinīnāt. by อาจบดินทร์ วินิจกุล | รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาหทัยวิทยา | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sākhā Hathaiwitthayā læ Sūn Rōk Hūačhai Somdet Phrabō̜rommarāchinī Nāt Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ และศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WG140 .พ843 2562 (2).
ห้องสมุด:
Kāiwiphāk bō̜dīwēt : kānʻō̜k kamlangkāi bǣp fưk klāmnư̄a dūai namnak tūa / กายวิภาคบอดี้เวท : การออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อด้วยน้ำหนักตัว / เบรต คอนเทรราส เขียน ; จารวี นิพนธ์กิจ แปล.

Contreras, Bret, Čhārawī Niphonkit. by คอนเทรราส, เบรต, ค.ศ. 1976- | จารวี นิพนธ์กิจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: GV546.5 .ค537 2564 (2).
ห้องสมุด:
Praden samkhan nai thāng patibat samrap kāndūlǣ phūsūngʻāyu raya yāo / ประเด็นสำคัญในทางปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว / บรรณาธิการ วีรศักดิ์ เมืองไพศาล.

Wīrasak Mư̄angphaisān. Samākhom Phrưtthāwitthayā læ Wētchasāt Phūsūngʻāyu Thai. by วีรศักดิ์ เมืองไพศาล | สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Pharưthāwitthayā læ Wētchasāt Phūsūngʻāyu Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT100 .ป456 2564 (3).
ห้องสมุด:
Panhā thāng lōhit witthayā nai rōk tām rabop = Hematologic problems in systemic diseases / ปัญหาทางโลหิตวิทยาในโรคตามระบบ = Hematologic problems in systemic diseases / บรรณาธิการ วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์, พิรุฬห์ แซ่ลือ, เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์.

Wasithēp Limwō̜raphithak. Phirun Sǣlư̄. ʻĒkphon ʻAtchariyaprasit. Samākhom Lōhitwitthayā hǣng Prathēt Thai. Khana ʻAnukammakān Mareng Metlư̄at Khāo Bǣp Chīapphlan Nai Phūyai. by วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์ | พิรุฬห์ แซ่ลือ | เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์ | สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย. คณะอนุกรรมการมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันในผู้ใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana ʻAnukammakān Mareng Metlư̄at Khāo Bǣp Chīapphlan Nai Phūyai, Samākhom Lōhitwitthayā hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันในผู้ใหญ่ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Other title: Hematologic problems in systemic diseases.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WH120 .ป625 2564 (2).
ห้องสมุด:
Sānsư̄prasāt læ kānprayuk / สารสื่อประสาทและการประยุกต์ / จิณัติตา จิตติวัฒน์.

Čhinattā Čhittiwat. by จิณัติตา จิตติวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV126 .จ636 2564 (2).
ห้องสมุด:
ʻĀkān witthayā chabap phok phā / อาการวิทยา ฉบับพกพา / บรรณาธิการ ลัลธริมา ภู่พัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Lantharimā Phūpathna. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phākwichā ʻĀyurasāt. by ลัลธริมา ภู่พัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB115 .อ6255 2563 (2).
ห้องสมุด:
Nǣothāng patibatkān phayābān nai kāndūlǣ phūpūai rōk baowān khưn čhō̜tā thīmā rap kānraksā bǣp phūpūai nō̜k : ngānsangkhro̜ / แนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก : งานสังเคราะห์ / นิภาพร พวงมี.

Niphāphō̜n Phūangmī, Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān. Ngān Kānphayābān Trūat Raksā Phūpūai Nō̜k. by นิภาพร พวงมี, 2524- | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Ngān Kānphayābān Trūat Raksā Phūpūai Nō̜k Fāi Kānphayābān Rōngphayābān Sirirāt Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WK835 .น646 2562 (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544