TUMED-ผลงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์

This list contains 388 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
[Histologic diagnosis of onychomycosis] = การวินิจฉัยโรคเชื้อราที่เล็บโดยวิธีทางพยาธิวิทยา : รายงานผลงานวิจัยเสริมหลักสูตร / โดย ดุษฎี สกลยา และ มะลิ อาจริยะกุล.

by Dussadee Sakonlaya | Mali Achariyakul.

Material type: Text Text Publisher: Pathumtani, Thailand : Division of Pathology and Internal Medicine, Faculty of Medicine, Thammasat University, [2004]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .D8785H57 (2).
ห้องสมุด:
[Inhibitory effects of Zingiber cassummunar extracts on house dust mite allergen-activated matrix metalloproteins-9] = ผลของสารสกัดไพลในการยับยั้งการกระตุ้น matrix metalloproteins-9 โดยสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นในเซลล์บุทางเดินหายใจมนุษย์ : โครงการวิจัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / อรพรรณ โพชนุกูล ... [และคนอื่น ๆ].

by Orapan Poachanukoon.

Material type: Text Text Publisher: [S.l. : s.n.], 2553 [2010]Other title: ผลของสารสกัดไพลในการยับยั้งการกระตุ้น matrix metalloproteins-9 โดยสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นในเซลล์บุทางเดินหายใจมนุษย์ : โครงการวิจัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: 048/2012 (1).
ห้องสมุด:
30 pī hǣng khwāmphākphūmčhai Rōngphayābān Thammasāt Chalœ̄m Phrakīat / 30 ปี แห่งความภาคภูมิใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / ประธานคณะทำงาน ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Rōngphayābān Thammasāt Chalœ̄m Phrakīat. Chatchai Mingmalairak. by โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphayābān Thammasāt Chalœ̄m Phrakīat, 2560 [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, 2560 [2017]Other title: Sāmsip pī hǣng khwāmphākphūmčhai Rōngphayābān Thammasāt Chalœ̄m Phrakīat Other title: สามสิบปี แห่งความภาคภูมิใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WX28.JT3.2P2ธ44 ธ423 2560 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WX28.JT3.2P2ธ44 ธ423 2560 (1).
ห้องสมุด:
A prospective survey of the characteristics, treatments and outcomes of patients with acute coronary syndromes in Thammasat University Hospital = การศึกษาผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ : รายงานผลงานวิจัยเสริมหลักสูตร / พิสิษฐ หุตะยานนท์ ... [และคนอื่นๆ].

by Pisit Hutayanon.

Material type: Text Text Publisher: [Pathum Thani : Faculty of Medicine, Thammasat University], 2546 [2003]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .P7667 (2).
ห้องสมุด:
Beta-lactamase ในแบคทีเรียแกรมลบ : จากความรู้พื้นฐานสู่เวชปฏิบัติ / ภัทรชัย กีรติสิน, อนุชา อภิสารธนรักษ์.

by ภัทรชัย กีรติสิน | อนุชา อภิสารธนรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ. พริ้นติ้ง, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW131 .ภ634 2555 (2).
ห้องสมุด:
Cardiovascular guidelines focus / Cardiovascular guidelines focus / ศรัณย์ ควรประเสริฐ, อภิชาต สุคนธสรรพ์ บรรณาธิการ.

Saran Khūanprasœ̄t. Apichart Sukhontham. by ศรัณย์ ควรประเสริฐ | อภิชาต สุคนธสรรพ์ | วรรณวรางค์ วงศ์เจริญ | เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล | ศุภวรรณ บูรณพิร | ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา | นราวุฒิ ประเสริฐวิทยากิจ | นพรัตน์ ธนะชัยขันธ์ | กฤษฎา ศาสตรวา | อรินทยา พรหมินธิกุล | พรรณนิภา สุวรรณสม | สุระรอง ชินวงศ์ | สมบัติ มุ่งทวีพงษา | เกรียงไกร เฮงรัศมี | กฤษณ์ ลีมะสวัสดิ์ | ทรรศลักษณ์ ทองหงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Sik Thing, 2556 [2013] Publisher: เชียงใหม่ : ทริค ธิงค์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WG166 .ค636 2556 (1).
ห้องสมุด:
Case-based approach in infectious diseases / Case-based approach in infectious diseases / ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ.

Thanaphan Phibūnbannakit. Phatcharasān Līnasamit. Suraphī Thīankrim . Sasinut Rutčhanawēt. Ručhiphāt Čhatusiriphat. Prīchā Monthakāntikun. Phō̜nphan Kūmānachai. Phatthayā Rīangčhan. Sasithō̜n Likhitnukūn. Thīraphong Tanthawichīan. Phot ʻInthalāphāphō̜n. Thanā Khō̜čharœ̄nphō̜n. Sīwichā Khrutsūt. Nopphadon Tangphakdī. Phongdēt Wichīanprasāt. Phonrat Wilairat. Sirilak 'Anannatsiri. Nasikān ʻAngkhasēkwinai. 'Ōphāt Phutthačharœ̄n. Darunī Chōtprasitsakun. Mēthī Chayakunkhīrī. 'Ubonwan Čhongwuthiwēt. Lēlānī Phaithūnphong. Rommanī Chaiwārit. ʻAnuphop Čhitmư̄ang. Samākhom Rōk Titchư̄a hǣng Prathēt Thai. by ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ | พัชรสาร ลีนะสมิต | สุรภี เทียนกริม | ศศินุช รุจนเวช | รุจิภาส สิริจตุภัทร | ปรีชา มนทกานติกุล | พรพรรณ กู้มานะชัย | พัทธยา เรียงจันทร์ | ศศิธร ลิขิตนุกูล | ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร | พจน์ อินทลาภาพร | ธนา ขอเจริญพร | ศรีวิชา ครุฑสูตร | นพดล ตั้งภักดี | พงษ์เดช วิเชียรประสาสน์ | พลรัตน์ วิไลรัตน์ | ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ | ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย | โอภาส พุทธเจริญ | ดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล | เมธี ชยะกุลคีรี | อุบลวรรณ จงวุฒิเวศย์ | เลลานี ไพฑูรย์พงษ์ | รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ | อนุภพ จิตต์เมือง | สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Rōk Titchư̄a hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC100 .ค745 2557 (1).
ห้องสมุด:
Common eye diseases in children [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / วรนาถ ทัตติยกุล.

by วรนาถ ทัตติยกุล.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: [ปทุมธานี : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2554 [2011]Availability: Items available for reference: Nongyao Chaiseri Library Not for loanCall number: CDG1595 (1). :
Common eye diseases in children / วรนาถ ทัตติยกุล.

by วรนาถ ทัตติยกุล.

Material type: Text Text Publisher: [ปทุมธานี : ม.ป.พ.], 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WW100 .ว436 2554 (1).
ห้องสมุด:
Comparative study of the efficacy of semen preparation media to facilitate fertilization for the treatment of infertile couple = [การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำยาเตรียมน้ำเชื้ออสุจิเพื่อนำไปใช้ช่วยการเจริญพันธุ์ในการรักษาผู้มีบุตรยาก : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์] / โดย พฤหัส ต่ออุดม ... [และคนอื่น ๆ].

Material type: Text Text Publisher: [Pathum Thani : Faculty of Medicine, Thammasat University, 2008]Other title: การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำยาเตรียมน้ำเชื้ออสุจิเพื่อนำไปใช้ช่วยการเจริญพันธุ์ในการรักษาผู้มีบุตรยาก : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ834 .C666 2008 (2), Thammasat Library, Rangsit CampusCall number: 2559/13128 (1).
ห้องสมุด:
Comparison of level of pain between using manual vacuum aspiration and sharp curettage in management of abnormal uterine bleeding = การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดระหว่างการใช้เครื่องดูดสุญญากาศชนิดใช้มือ (Manual vacuum aspiration) กับการขูดมดลูกในผู้ป่วยที่มีเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา / เสนอโดย อาทิตย์ บุญยรางกูร, อรวรรณ เล็กสกุลไชย [Arthit Boonyarangkul, Orawan Leksakulchai].

by Arthit Boonyarangkul | Orawan Leksakulchai | อาทิตย์ บุญยรางกูร | อรวรรณ เล็กสกุลไชย | Thammasat University | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text Publisher: [S.l : s.n.], 2554 [2011]Other title: การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดระหว่างการใช้เครื่องดูดสุญญากาศชนิดใช้มือ (Manual vacuum aspiration) กับการขูดมดลูกในผู้ป่วยที่มีเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: 086/2012 (2).
ห้องสมุด:
Current practical guide to stroke management / Current practical guide to stroke management / บรรณาธิการ ดิษยา รัตนากร .... [และคนอื่น ๆ].

Dityā Rattanakorn. Jedsada Khīandūangčhan. ʻŌ̜nʻumā Chutinēt. Nitsī Chānnarong. Samart Nithinan. Thatsanī Tantirưthathisak. Suchat Hānchaiphibūnkun. Rungsak Siwanuwat. Yongchai Nilanon. Sombat Mungthawīphongsā. Chayaphong Tangkhanakun. Ithiphō̜n Chư̄atraisō̜n. Phō̜nphat Thamsarōt. Pakrit Čhittaphiromsak. ʻAnyarit Sǣngčharatwichai. Kiattisak Rātbō̜rirak. Samākhom Rōk Lō̜tlư̄at Samō̜ng Thai. by ดิษยา รัตนากร | เจษฎา เขียนดวงจันทร์ | อรอุมา ชุติเนตร | นิจศรี ชาญณรงค์ | สามารถ นิธินันทน์ | ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ | สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล | รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ | ยงชัย นิละนนท์ | สมบัติ มุ่งทวีพงษา | ชาญพงค์ ตังคณะกุล | อิทธิพร เชื้อไตรสรณ์ | พรภัทร ธรรมสโรช | ปกฤษณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์ | อัญฤทธิ์ แสงจรัสวิชัย | เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ | สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Rōk Lō̜tlư̄at Samō̜ng Thai, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL356 .ค75 2554 (5).
ห้องสมุด:
Development of the head and neck / ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์.

by ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์.

Material type: Text Text Publisher: [ปทุมธานี] : สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE705 .ข244 (2).
ห้องสมุด:
Efficacy and safety of silicone punctal plug treatment in moderate to severe dry eye at Thammasat University Hospital : รายงานการวิจัย / หัวหน้าโครงการวิจัย มัญชิมา มะกรวัฒนะ.

by Manchima Makornwattana.

Material type: Text Text Publisher: [Pathum Thani] : สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2007?]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .M35342E34 (3).
ห้องสมุด:
General anesthesia with thoracic paravertebral block for modified radical mastectomy = การทำ Thoracic paravertebral block ร่วมกับการดมยาสลบสำหรับการผ่าตัด Modified radical mastectomy : รายงานวิจัย / Preeyapan Arunakul, Acksara Ruksa.

by Preeyapan Arunakul | Acksara Ruksa | ปรียพรรณ อรุณากูร | อักษรา รักษา.

Material type: Text Text Publisher: [S.l. : s.n., 2005?]Other title: การทำ Thoracic paravertebral block ร่วมกับการดมยาสลบสำหรับการผ่าตัด Modified radical mastectomy.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: 085/2012 (1).
ห้องสมุด:
Glomerular disease episode (I) / โดย อดิศว์ ทัศณรงค์.

by อดิศว์ ทัศณรงค์.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จิรังรัชต์ จำกัด, [2551?]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ300 .อ267 (5).
ห้องสมุด:
In vitro genotoxic and antigenotoxic studies of Thai noni fruit juice by chromosomal aberration and sister chromatid exchange assays in human lymphocytes = การศึกษาฤทธิ์ก่อความผิดปกติในระดับพันธุกรรมและฤทธิ์ต้านการเกิดความผิดปกติในระดับพันธุกรรมของน้ำหมักยอชีวภาพของไทยโดยวิธี Chromosome aberration and sister chromatid exchange assays ด้วยเม็ดเลือดขาวของมนุษย์ในหลอดทดลอง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ตรีทิพย์ รัตนวรชัย, สุมน ธิติโอฬาร.

by Treetip Ratanavarachai | Sumon Thitiorul | ตรีทิพย์ รัตนวรชัย | สุมน ธิติโอฬาร | Thammasat University | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text Publisher: [S.l. : s.n.], 2549 [2006]Other title: การศึกษาฤทธิ์ก่อความผิดปกติในระดับพันธุกรรมและฤทธิ์ต้านการเกิดความผิดปกติในระดับพันธุกรรมของน้ำหมักยอชีวภาพของไทยโดยวิธี Chromosome aberration and sister chromatid exchange assays ด้วยเม็ดเลือดขาวของมนุษย์ในหลอดทดลอง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: 088/2012 (4), Thammasat Library, Rangsit CampusCall number: 2555/138792 (1).
ห้องสมุด:
Level of undercarboxylated osteocalcin in hip fracture Thai female patients = การศึกษาระดับ undercarboxylated osteocalcin ในผู้ป่วยหญิงไทยกระดูกสะโพกหัก : รายงานวิจัย / โดย มารุต อรุณากูร ... [et al.].

by Marut Arunakul | มารุต อรุณากูร | Thammasat University.

Material type: Text Text Publisher: [S.l. : s.n., 2008]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: 045/2012 (2).
ห้องสมุด:
Macronutrient for energy & Interorgan metabolism / ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์.

by ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์.

Material type: Text Text Publisher: [ปทุมธานี] : สถานวิทยาศาสตร์พรีคลีนิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2538?]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ป368 ม62 (3).
ห้องสมุด:
Mechanical ventilation : the essentials / Mechanical ventilation : the essentials / บรรณาธิการหลัก สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา, เพชร วัชรสินธุ์ ; บรรณาธิการร่วม ภัทริน ภิรมย์พานิช ... [และคนอื่น ๆ].

Suthat Rungrư̄anghiranyā. Phet Watcharasin. Phattharin Phiromphānit. Samākhom Wētchabambat Wikrit hǣng Prathēt Thai. by สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา | เพชร วัชรสินธุ์ | ภัทริน ภิรมย์พานิช | สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp]... : Samākhom Wētchabambat Wikrit hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WF26 .ม736 2560ก (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  20    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544