TUMED-ผลงานอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

This list contains 94 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
The effects of yoga practice on heart rate variability in nursing students = ผลของการฝึกโยคะต่อการเปลี่ยนแปลงของความแปรปรวนของอัตราบีบตัวหัวใจในนักศึกษาพยาบาล : รายงานการวิจัย / บวรลักษณ์ ทองทวี, ธีรนุช ห้านิรัติศัย.

by Borwarnluck Thongthawee, 1975- | Teeranut Harnirattisai, 1961-.

Material type: Text Text Publisher: [S.l. : s.n., 2006?]Other title: ผลของการฝึกโยคะต่อการเปลี่ยนแปลงของความแปรปรวนของอัตราบีบตัวหัวใจในนักศึกษาพยาบาล : รายงานการวิจัย.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WG106 .B67 2006 (2).
ห้องสมุด:
Konlayut kānčhatkān rabop bō̜rikān sukkhaphāp nai yuk prachākhom sētthakit ʻĀsīan = Strategic management of health care system in an era of ASEAN economic community / กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Strategic management of health care system in an era of ASEAN economic community / บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร

Bunčhai Sīsathitnarākūn. by บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Strategic management of health care system in an era of Asean economic community..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W84.1 .บ72 2560 (8).
ห้องสมุด:
การจัดการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต = Stress management for promoting mental health / มรรยาท รุจิวิทย์.

by มรรยาท รุจิวิชชญ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text Publisher: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Stress management for promoting mental health.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WM172 .ม444 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WM172 .ม444 2556 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: MED WM 2013 614001 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WM172 .ม444 2556 (2).
ห้องสมุด:
การจัดการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต = Stress management for promoting mental health / มรรยาท รุจิวิทย์.

by มรรยาท รุจิวิชชญ์.

Material type: Text Text Publisher: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Other title: Stress management for promoting mental health.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WM172 .ม444 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WM172 .ม444 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WM172 .ม444 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: WM172 .ม444 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WM172 .ม444 (3). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kāndūlǣ bǣp prakhapprakhō̜ng : prayuk khwāmrū sū kānpatibat = Palliative care : application of knowledge to practice / การดูแลแบบประคับประคอง : ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ = Palliative care : application of knowledge to practice / เยาวรัตน์ มัชฉิม บรรณาธิการ.

Yaowarat Matchim. by เยาวรัตน์ มัชฉิม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2565 [2022] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565 [2022]Other title: Palliative care : application of knowledge to practice.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB310 .ก58 2565 (10).
ห้องสมุด:
การตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลเด็ก = Clinical decision making of student nurses in pediatric nursing practice / ผู้วิจัย สุรศักดิ์ ตรีนัย, ชิดกมล สังข์ทอง.

by สุรศักดิ์ ตรีนัย, 2519- | ชิดกมล สังข์ทอง, 2502-.

Material type: Text Text Publisher: [ปทุมธานี] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Clinical decision making of student nurses in pediatric nursing practice.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY159 .ส745 2549 (2), Thammasat Library, Rangsit CampusCall number: 2555/9443 (1).
ห้องสมุด:
การนำเสนอรูปแบบการจัดโครงการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามความต้องการของชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท = A proposed model for development of non-formal education program as needed by the community : a case study of Tambol Dongkoi Amphor Sunkaburee, Changwat Chainart / รัตนา พุ่มไพศาล, ประนอม โอทกานนท์.

by รัตนา พุ่มไพศาล | ประนอม โอทกานนท์.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2534Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LC45.8.ท9 ร63 (1).
ห้องสมุด:
Kānbambat čhit sangkhom samrap phūsūngʻāyu / การบำบัดจิตสังคมสำหรับผู้สูงอายุ / รังสิมันต์ สุนทรไชยา.

Rangsiman Sunthō̜nchaiyā. by รังสิมันต์ สุนทรไชยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WT150 .ร625 2561 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT150 .ร625 2561 (3).
ห้องสมุด:
Kānbambat čhit sangkhom samrap phūsūngʻāyu / การบำบัดจิตสังคมสำหรับผู้สูงอายุ / รังสิมันต์ สุนทรไชยา.

Rangsiman Sunthō̜nchaiyā. by รังสิมันต์ สุนทรไชยา.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WT150 .ร625 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WT150 .ร625 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānpō̜ngkan rōk thāng ʻāyurasāt = Disease prevention in internal medicine / การป้องกันโรคทางอายุรศาสตร์ = Disease prevention in internal medicine / บรรณาธิการ ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง ... [และคนอื่นๆ].

Narongkō̜n Sāiphōklāng. Kanokphō̜n Sapphawitthayakun. Kō̜ngkīat Kūnkanthrākō̜n. Thiti Sīčharœ̄nchai. Thiphāphō̜n Thārawānit. Thana Khō̜čharœ̄nphō̜n. Thānī ʻĪamsītrakūn. Thīranut Hānirattisai. Pathomthat Phanthumkōmon. Prātthanā Sitthiwatthanāwong. Pāčhārī Kritsanaphan. Piyanut Khongthim. Phansačhī Damronglœ̄t. Phatchā Phongčharœ̄n. Phančhong Hānwiwatthanakun. Phitchayāphā Ručhiwit. Phimčhai ʻAnthānon. Phūchit Suphanloprat. Warīphō̜n Ditsaphānurat. Wasithēp Limwō̜raphithak. Ratchayā Lœ̄tnawaphan. Ratthakō̜n Wilaichon. Rōt Rotčharēkʻamphai. Sutthichai Wisutthichaikit. Suphāwadī Sǣngbun. Sombat Mungthawīphongsā. ʻAmō̜nniwit Kanokwanwimon. 'Aram Čhētsadāyānmēthā. 'Aphichāt Chatkrailœ̄t. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. by ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง | กนกพร สรรพวิทยกุล | ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร | ฐิติ ศรีเจริญชัย | ทิพาพร ธาระวานิช | ธนา ขอเจริญพร | ธานี เอี่ยมศรีตระกูล | ธีรนุช ห้านิรัติศัย | ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล | ปรารถนา สิทธิวัฒนาวงศ์ | ปาจารีย์ กฤษณพันธุ์ | ปิยนุช คงทิม | พรรณศจี ดำรงค์เลิศ | พัดชา พงษ์เจริญ | พันธุ์จง หาญวิวัฒนกุล | พิชญาภา รุจิวิชชญ์ | พิมพ์ใจ อันทานนท์ | ภูชิต สุขพัลลภรัตน์ | วรีพร ดิสภานุรัตน์ | วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์ | รัชญา เลิศนวพันธุ์ | รัฐกร วิไลชนม์ | โรจน์ รจเรขอำไพ | สุทธิชัย วิสุทธิชัยกิจ | สุภาวดี แสงบุญ | สมบัติ มุ่งทวีพงษา | อมรนิวิษฐ์ กนกวรรณวิมล | อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา | อภิชาติ ฉัตรไกรเลิศ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: ปทุมธานี : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Other title: Disease prevention in internal medicine.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB115 .ก6535 2562 (5).
ห้องสมุด:
การพยาบาลจิตเวช / สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว.

by สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text Publisher: พิษณุโลก : รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3, 2545Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY160 .ส753 2545 (2).
ห้องสมุด:
Kānphayābān čhittawēt = [Psychiatric nursing] / การพยาบาลจิตเวช = [Psychiatric nursing] / สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว.

Suwanī Kīeokingkǣo. by สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Other title: Psychiatric nursing.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WY160 .ส753 2554 (1).
ห้องสมุด:
การพยาบาลฉุกเฉิน: ในบ้าน ในโรงเรียน และในชุมนุมชน.

by ประนอม โอทกานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WY154 .ป463 2525 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY154 .ป463 2525 (1), Thammasat Library, Rangsit CampusCall number: 2555/126484 (1).
ห้องสมุด:
การพยาบาลทางศัลยกรรมทรวงอก = Thoracic surgical nursing / ธีรนุช ห้านิรัติศัย.

by ธีรนุช ห้านิรัติศัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WF980 .ธ644 (3).
ห้องสมุด:
Kānphayābān phū thī mī khwāmphit pakati dān khwāmkhit læ kānraprū = [Nursing care for persons with disturbed thought processes and perceptions] / การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ = [Nursing care for persons with disturbed thought processes and perceptions] / เอกอุมา อิ้มคำ.

ʻĒkʻumā ʻImkham. by เอกอุมา อิ้มคำ.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Nursing care for persons with disturbed thought processes and perceptions.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY160 .อ723 2563 (17). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānphayābān phū thī dairap yā thāng čhittawēt / การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช / นิตยา ตากวิริยะนันท์.

Nittayā Tākwiriyanan, by นิตยา ตากวิริยะนันท์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015]. Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QV77 .น634 2558 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV77 .น634 2558 (4).
ห้องสมุด:
Kānphayābān phū thī dairap yā thāng čhittawēt / การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช / นิตยา ตากวิริยะนันท์.

Nittayā Tākwiriyanan, by นิตยา ตากวิริยะนันท์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜. ], 2557 [2014] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557 [2014]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānphayābān phū thī dairap yā thāng čhittawēt / การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช / นิตยา ตากวิริยะนันท์.

Nittayā Tākwiriyanan, by นิตยา ตากวิริยะนันท์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV77 .น634 2559 (20).
ห้องสมุด:
Kānphayābān phū thī dairap yā thāng čhittawēt / การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช / นิตยา ตากวิริยะนันท์.

Nittayā Tākwiriyanan, by นิตยา ตากวิริยะนันท์, 2502-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขปรับปรุงMaterial type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV77 .น634 2562 (30). Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544