TUMED-ผลงานอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์

This list contains 32 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
กลยุทธ์คลายเครียด / บรรณาธิการ ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ ... [และคนอื่นๆ].

by ชะอรสิน สุขศรีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WM172 .ก446 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WM172 .ก446 (2). Damaged (1).
ห้องสมุด:
Kānkhamnūan samrap theknōlōyī phēsatchakam khan phư̄nthān = Calculations for fundamental pharmaceutical technology / การคำนวณสำหรับเทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นพื้นฐาน = Calculations for fundamental pharmaceutical technology / รัฐพล อาษาสุจริต.

Ratthaphon ʻĀsāsučharit. by รัฐพล อาษาสุจริต.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Other title: Calculations for fundamental pharmaceutical technology.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV748 .ร633 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānkhamnūan samrap theknōlōyī phēsatchakam khan phư̄nthān = Calculations for fundamental pharmaceutical technology / การคำนวณสำหรับเทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นพื้นฐาน = Calculations for fundamental pharmaceutical technology / รัฐพล อาษาสุจริต.

Ratthaphon ʻĀsāsučharit. by รัฐพล อาษาสุจริต.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Calculations for fundamental pharmaceutical technology.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QV748 .ร633 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QV748 .ร633 2559 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV748 .ร633 2559 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน / [บรรณาธิการ] จิราพร ลิ้มปานานนท์, รัชนี จันทร์เกษ, สุรัตนา อำนวยผล.

by จิราพร ลิ้มปานานนท์ | รัชนี จันทร์เกษ | สุรัตนา อำนวยผล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: นนทบุรี : สถาบันสุขภาพวิถีไทย ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV770.JT3 ก638 (1).
ห้องสมุด:
Kānprayukchai khrư̄angmư̄ nai thāng phēsatwikhro̜ 1 / การประยุกต์ใช้เครื่องมือในทางเภสัชวิเคราะห์ 1 / คณะผู้เขียน กรกช กังวาลทัศน์ ... [และคนอื่นๆ].

Kō̜rakot Kangwānthat. by กรกช กังวาลทัศน์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV25 .ก635 2562 (4). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānpō̜ngkan rōk thāng ʻāyurasāt = Disease prevention in internal medicine / การป้องกันโรคทางอายุรศาสตร์ = Disease prevention in internal medicine / บรรณาธิการ ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง ... [และคนอื่นๆ].

Narongkō̜n Sāiphōklāng. Kanokphō̜n Sapphawitthayakun. Kō̜ngkīat Kūnkanthrākō̜n. Thiti Sīčharœ̄nchai. Thiphāphō̜n Thārawānit. Thana Khō̜čharœ̄nphō̜n. Thānī ʻĪamsītrakūn. Thīranut Hānirattisai. Pathomthat Phanthumkōmon. Prātthanā Sitthiwatthanāwong. Pāčhārī Kritsanaphan. Piyanut Khongthim. Phansačhī Damronglœ̄t. Phatchā Phongčharœ̄n. Phančhong Hānwiwatthanakun. Phitchayāphā Ručhiwit. Phimčhai ʻAnthānon. Phūchit Suphanloprat. Warīphō̜n Ditsaphānurat. Wasithēp Limwō̜raphithak. Ratchayā Lœ̄tnawaphan. Ratthakō̜n Wilaichon. Rōt Rotčharēkʻamphai. Sutthichai Wisutthichaikit. Suphāwadī Sǣngbun. Sombat Mungthawīphongsā. ʻAmō̜nniwit Kanokwanwimon. 'Aram Čhētsadāyānmēthā. 'Aphichāt Chatkrailœ̄t. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. by ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง | กนกพร สรรพวิทยกุล | ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร | ฐิติ ศรีเจริญชัย | ทิพาพร ธาระวานิช | ธนา ขอเจริญพร | ธานี เอี่ยมศรีตระกูล | ธีรนุช ห้านิรัติศัย | ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล | ปรารถนา สิทธิวัฒนาวงศ์ | ปาจารีย์ กฤษณพันธุ์ | ปิยนุช คงทิม | พรรณศจี ดำรงค์เลิศ | พัดชา พงษ์เจริญ | พันธุ์จง หาญวิวัฒนกุล | พิชญาภา รุจิวิชชญ์ | พิมพ์ใจ อันทานนท์ | ภูชิต สุขพัลลภรัตน์ | วรีพร ดิสภานุรัตน์ | วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์ | รัชญา เลิศนวพันธุ์ | รัฐกร วิไลชนม์ | โรจน์ รจเรขอำไพ | สุทธิชัย วิสุทธิชัยกิจ | สุภาวดี แสงบุญ | สมบัติ มุ่งทวีพงษา | อมรนิวิษฐ์ กนกวรรณวิมล | อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา | อภิชาติ ฉัตรไกรเลิศ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: ปทุมธานี : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Other title: Disease prevention in internal medicine.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB115 .ก6535 2562 (5).
ห้องสมุด:
การผลิตยาออกฤทธิ์เนิ่น และระบบนำส่งยาแบบต่าง ๆ / ณรงค์ สาริสุต

by ณรงค์ สาริสุต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. ไทยมิตรการพิมพ์, 2535Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV785 .ณ422 (3).
ห้องสมุด:
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารสำคัญในการออกฤทธิ์ของสมุนไพรบัวบก ในเภสัชผลิตภัณฑ์และเครื่องสำอาง = Analytical method development of bioactive constituents of Centella asiatica (L.) urban in pharmaceutical and cosmetic products : รายงานการวิจัย / สุวรรณา เหลืองชลธาร หัวหน้าโครงการ ; ชำนาญ ภัตรพานิช ผู้วิจัย.

by สุวรรณา เหลืองชลธาร | ชำนาญ ภัตรพานิช.

Material type: Text Text Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2550? [2007?]]Other title: Analytical method development of bioactive constituents of Centella asiatica (L.) urban in pharmaceutical and cosmetic products.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QV770.JT3 ส753 2550 (1).
ห้องสมุด:
Tamrā kāndūlǣ tonʻēng læ songsœ̄m sukkhaphāp Mahāwitthayālai Thammasāt / ตำราการดูแลตนเองและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / บรรณาธิการ ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, รัฐกร วิไลชนม์.

Sakchai Wongkittirak. Ratthakō̜n Wilaichon. Tipaporn Thārawānit. Thīranut Hānirattisai. ʻǬnlaksanā Phǣrattakun. Čhurāphō̜n Phongwētrak. Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. Nonglak Khanitsap. Phūangphakā Khongwatthanānon. ʻArunphō̜n ʻItrat. Čhinphichā Mamom. Banyong Rungrư̄angdūaibun. Phadungsak Rattanadēchō. ʻǬithip Na Thalang. Nutthaphol Wongkhamchāng. Phakāmāt Phiriyaprasāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phǣtthayasāt Kānprachum wichākān pračham pī Khana Phǣtthayasāt læ Sukkhasāt Mahāwitthayālai Thammasāt Mahāwitthayālai Thammasāt) by Sombat Muengtaweepongsa | ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ | รัฐกร วิไลชนม์ | ทิพาพร ธาระวานิช | ธีรนุช ห้านิรัติศัย | อรลักษณา แพรัตกุล | จุราพร พงศ์เวชรักษ์ | แสวง บุญเฉลิมวิภาส | นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ | พวงผกา คงวัฒนานนท์ | อรุณพร อิฐรัตน์ | จิณพิชญ์ชา มะมม | บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ | ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช | อ้อยทิพย์ ณ ถลาง | ณัฐพล วงษ์คำช้าง | ผกามาศ พิริยะประสาธน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ | การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์และสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2560 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: ปทุมธานี : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA590 .ต646 2560 (2).
ห้องสมุด:
บทสังเคราะห์ข้อเสนอบทบาทกระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 / บรรณาธิการ พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข, จรวยพร ศรีศศลักษณ์, สายศิริ ด่านวัฒนะ.

by พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข | จรวยพร ศรีศศลักษณ์ | สายศิริ ด่านวัฒนะ | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA540.JT3 บ356 2554 (2).
ห้องสมุด:
Phon khō̜ng kāntham prātsačhāk chư̄a dūai rangsī kǣmmā tō̜ sombat thāng khēmī kāiyaphāp khō̜ng nānōphāthikhœ̄n traimēthin khaitōsān thī bančhu daikhōnfīnǣk sōdīam samrap namsong yā khao sū dūangtā = Effect of gamma-irradiation sterilization on physicochemical properties of diclofenac sodium loaded trimethyl chitosan nanoparticles for ophthalmic drug delivery : rāingān wičhai / ผลของการทำปราศจากเชื้อด้วยรังสีแกมมาต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของนาโนพาร์ทิเคิลไตรเมธิลไคโตซานที่บรรจุไดโคลฟีแนคโซเดียมสำหรับนำส่งยาเข้าสู่ดวงตา = Effect of gamma-irradiation sterilization on physicochemical properties of diclofenac sodium loaded trimethyl chitosan nanoparticles for ophthalmic drug delivery : รายงานวิจัย / คณะผู้วิจัย รัฐพล อาษาสุจริต ... [และคนอื่นๆ].

Ratthaphon ʻĀsāsučharit. by รัฐพล อาษาสุจริต.

Material type: Text Text Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2559 [2016] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2559 [2016]Other title: Effect of gamma-irradiation sterilization on physicochemical properties of diclofenac sodium loaded trimethyl chitosan nanoparticles for ophthalmic drug delivery.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA240 .ผ425 2559 (1).
ห้องสมุด:
พรรณไม้มีพิษ / รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล.

by รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WD500 .ร72 (2).
ห้องสมุด:
ยา และโรคตา หู คอ จมูก : การประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3 / จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ; บรรณาธิการ กุสาวดี เมลืองนนท์ ... [และคนอื่นๆ].

by การประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ (ครั้งที่ 3 : 2548 : มหาวิทยาลัยรังสิต) | กุสาวดี เมลืองนนท์ | มหาวิทยาลัยรังสิต. คณะเภสัชศาสตร์ | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

Material type: Text Text Publisher: ปทุมธานี : คณะ, 2548Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WV100 .ก643 (11).
ห้องสมุด:
Yā nai chīwit pračhamwan = Drugs in daily life / ยาในชีวิตประจำวัน = Drugs in daily life / บรรณาธิการ กุสาวดี เมลืองนนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

Kusāwadī Malư̄angnon. ʻAngsumā Wongmayurā. Suphāwadī Sư̄psātsanā. 'Amonnat Tansirikhongkhon. Pakō̜n Kraisit. Khanin Rangsātthō̜ng. Chawalī Manīchāi. Srīwan Thīramankhong. Ratthaphon 'Āsāsučharit. Čhindā Wangbunsakun. Kō̜rakot Kangwānthat. Čhurāphō̜n Phongwētcharak. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phēsatchasāt. by กุสาวดี เมลืองนนท์ | อังศุมา วงษ์มะยุรา | สุภาวดี สืบศาสนา | อมลณัฎฐ์ ตันศิริคงคล | ปกรณ์ ไกรสิทธิ์ | คณินทร์ รังสาดทอง | ชวลี มณีฉาย | ศรีวรรณ ธีระมั่นคง | รัฐพล อาษาสุจริต | จินดา หวังบุญสกุล | กรกช กังวาลทัศน์ | จุราพร พงศ์เวชรักษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเภสัชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: ปทุมธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Drugs in daily life.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV735 .ย63 2559ก (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QV735 .ย63 2559ก (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: QV735 .ย63 2559ก (1).
ห้องสมุด:
Yā nai chīwit pračhamwan = Drugs in daily life / ยาในชีวิตประจำวัน = Drugs in daily life / บรรณาธิการ กรกช กังวาลทัศน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Kō̜rakot Kngwānthat. by กรกช กังวาลทัศน์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp… : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Drugs in daily life.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QV735 .ย63 2559 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV735 .ย63 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QV735 .ย63 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QV735 .ย63 2559 (2).
ห้องสมุด:
รอบรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ / บรรณาธิการ อรลักษณา แพรัตกุล.

by อรลักษณา แพรัตกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: นครนายก : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551-Other title: ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV55 .ร544 (1).
ห้องสมุด:
Rō̜prū rư̄ang yā læ phalittaphan sukkhaphāp. lem 5 / รอบรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ. เล่ม 5 / บรรณาธิการ อรลักษณา แพรัตกุล.

ʻŌ̜nralaksanā Phǣrattakun. Wō̜raphan Sitthithawon. Somying Phumthō̜ng. Lalita Wīrasathīan. Phatrī Dūangčhan. Nuttaporn Yūpān. Watthanaphō̜n Phatthanaphakdee. Čhurāphō̜n Phongwētrak. Tunyā Phōthārot. Panida Čhǣmphon. Thanū Thō̜ngnopphakhun. Pakaporn PhūCharoen. Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt. Khana Phēsatchasāt. by อรลักษณา แพรัตกุล | วรพรรณ สิทธิถาวร | สมหญิง พุ่มทอง | ลลิตา วีระเสถียร | พัชรี ดวงจันทร์ | ณัฐพร อยู่ปาน | วัฒนพร พัฒนภักดี | จุราพร พงศ์เวชรักษ์ | ตุลยา โพธารส | พนิดา แจ่มผล | ธนู ทองนพคุณ | ผกาภรณ์ พู่เจริญ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhǭn Nāyok : Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt, 2556 [2013] Publisher: นครนายก : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV55 .ร544 2556 ล. 5 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: QV55 .ร544 2556 ล. 5 (1).
ห้องสมุด:
Rō̜prū rư̄ang yā læ phalittaphan sukkhaphāp. lem 4 / รอบรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ. เล่ม 4 / บรรณาธิการ อรลักษณา แพรัตกุล.

ʻŌ̜nralaksanā Phǣrattakun. Wimon Phanthuwēt. Tunlayā Phōthārot. Rungphet Kǣwkēt. Chayānit Sō̜nchaithawatwong. Wiphāphō̜n Sērīdenchai. Lalita Wīrasathīan. Siriwan 'Athikhomkunchai. Phō̜nthiphā 'ʻĪamsamʻāng. Čhittimā Mānakit. Watthanaphō̜n Phatthanaphakdī. Phakāphō̜n Phūčharœ̄n. Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt. Khana Phēsatchasāt. by อรลักษณา แพรัตกุล | วิมล พันธุเวทย์ | ตุลยา โพธารส | รุ่งเพชร แก้วเกษ | ชญานิศ ศรชัยธวัชวงศ์ | วิภาพร เสรีเด่นชัย | ลลิตา วีระเสถียร | ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย | พรทิพา เอี่ยมสำอางค์ | จิตติมา มานะกิจ | วัฒนพร พัฒนภักดี | ผกาภรณ์ พู่เจริญ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhǭn Nāyok : Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt, 2554 [2011] Publisher: นครนายก : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV55 .ร544 2554 ล. 4 (2).
ห้องสมุด:
Rō̜prū rư̄ang yā læ phalittaphan sukkhaphāp. lem 3 / Phanidā Čhǣmphon. รอบรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ. เล่ม 3 / บรรณาธิการ อรลักษณา แพรัตกุล.

ʻŌ̜nralaksanā Phǣrattakun. Lalita Wīrasathīan. Nuttaporn Yūpān. Sarin ThatThō̜ng. Phatcharawī Nanthanawānit. 'Amō̜nthat Sotsai. Parindā 'Aisūnphisānkun. Watthanaphō̜n Phatthanaphakdee. Sučhimon Tanwichīan. Čhittimā Mānakit. Phatthrāwadī Būranatrakūn. Chutimā Wīranitchaphong. Phanidā Čhǣmphon. 'Ō̜ralaksanā Phǣrattakun. Pakaporn PhūCharoen. Phanniphā 'Akanitthāphichāt. Somying Phumthō̜ng. Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt. Khana Phēsatchasāt. by อรลักษณา แพรัตกุล | ลลิตา วีระเสถียร | ณัฐพร อยู่ปาน | สริน ทัดทอง | พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช | อมรทัศน์ สดใส | ปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล | วัฒนพร พัฒนภักดี | ศุจิมน ตันวิเชียร | จิตติมา มานะกิจ | ภัทราวดี บูรณตระกูล | ชุติมา วีรนิชพงศ์ | พนิดา แจ่มผล | อรลักษณา แพรัตกุล | ผกาภรณ์ พู่เจริญ | พรรณนิภา อกนิษฐาภิชาติ | สมหญิง พุ่มทอง | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhǭn Nāyok : Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt, 2553 [2010] Publisher: Phanidā Čhǣmphon. Publisher: นครนายก : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553 [2010]Other title: Phanidā Čhǣmphon. Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV55 .ร544 2553 ล. 3 (1).
ห้องสมุด:
Rō̜prū rư̄ang yā læ phalittaphan sukkhaphāp. lem 6 / รอบรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ. เล่ม 6 / บรรณาธิการ อรลักษณา แพรัตกุล และ วรพรรณ สิทธิถาวร.

ʻŌ̜nralaksanā Phǣrattakun. Wō̜raphan Sitthithāwō̜n. 'Amō̜nthat Sotsai. Watthanaphō̜n Phatthanaphakdī. Thanū Thō̜ngnopphakhun. Phanidā Čhǣmphon. Lalitā Wīrasathīan. Natthaphō̜n Yūpān. Wō̜raphan Sitthithāwō̜n. Lalanā Khongkhānēramit. Phongsak Khūprasœ̄tying. Somying Phumthō̜ng. Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt. Khana Phēsatchasāt. by อรลักษณา แพรัตกุล | วรพรรณ สิทธิถาวร | อมรทัศน์ สดใส | วัฒนพร พัฒนภักดี | ธนู ทองนพคุณ | พนิดา แจ่มผล | ลลิตา วีระเสถียร | ณัฐพร อยู่ปาน | วรพรรณ สิทธิถาวร | ลลนา คงคาเนรมิตร | พงษ์ศักดิ์ คูประเสริฐยิ่ง | สมหญิง พุ่มทอง | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhǭn Nāyok : Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt, 2558 [2015] Publisher: นครนายก : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV55 .ร544 2558 ล. 6 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544