TUPUEY-New Book-202107-01 (tha)

This list contains 117 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Khwāmpenmā khō̜ng khwāmkhit thāng kānmư̄ang nai Sayām Thai : botkhwām wikhro̜ læ tīkhwām wādūai khwāmkhit khō̜ng phrai kradumphī hǣng Krung Rattanakōsin nai raya kāo phān čhāk sangkhom Thai dœ̄m sū kānpen sangkhom samai mai / ความเป็นมาของความคิดทางการเมืองในสยามไทย : บทความวิเคราะห์และตีความ ว่าด้วยความคิดของไพร่กระฎุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในระยะก้าวผ่านจากสังคมไทยเดิมสู่การเป็นสังคมสมัยใหม่ / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.

Thanēt ʻĀphō̜nsuwan, by ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS580 .ธ375 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS580 .ธ375 2563 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library In Cataloging (3). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Khīkīat yāng sāngsan khayan bǣp mī thitthāng = Systematic laziness / ขี้เกียจอย่างสร้างสรรค์ ขยันแบบมีทิศทาง = Systematic laziness / ญาณวุฒิ จรรยหาญ ; เรียบเรียงโดย สุภักดิภา พูลทรัพย์ ; ภาพประกอบโดย Poorboylife.

Yānwut Čhanyahān. Suphakdiphā Phūnsap. Kasēmwit Chawīwat. by ญาณวุฒิ จรรยหาญ | สุภักดิภา พูลทรัพย์ | เกษมวิทย์ ชวีวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Cho̜tkhat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2564 [2021]Other title: Systematic laziness.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส6 ญ63 2564 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Cataloging CompleteCall number: BF637.ส6 ญ63 2564 (3).
Professor Sangvian Indaravijaya Library On Order (1).
Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sangkhom Čhīn nai Prathēt Thai : prawattisāt chœ̄ng wikhro̜ / สังคมจีนในประเทศไทย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ / จี. วิลเลียม สกินเนอร์ เขียน ; ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ ; พรรณี ฉัตรพลรักษ์ ... [และคนอื่น ๆ] แปล.

Skinner, G. William Charnvit Kasetsiri, Phannee Chatpolrak. by สกินเนอร์, จี. วิลเลียม (จอร์จ วิลเลียม), ค.ศ. 1925-2008 | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | พรรณี ฉัตรพลรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับปรับปรุงใหม่)Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (2). : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Rān nangsư̄ lō̜n khō̜ng khun Mipflin / ร้านหนังสือหลอนของคุณมิฟฟลิน / คริสโตเฟอร์ มอร์ลีย์ เขียน ; ไอริสา ชั้นศิริ แปล.

Morley, Christopher, ʻAirisā Chansiri by มอร์ลีย์, คริสโตเฟอร์, ค.ศ.1890-1957 | ไอริสา ชั้นศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bukmōbī Phrēt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คโมบี้ เพรส, 2564 [2021]Availability: No items available :
Pridi Banomyong Library On Order (2).
Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khadī Miller kap lak ʻamnāt sūngsut thāng nitibanyat khō̜ng ratthasaphā : botrīan čhāk kotmāi ratthammanūn Saha Rātchaʻānāčhak nai hētkān Breksithō̜ / คดี Miller กับหลักอำนาจสูงสุดทางนิติบัญญัติของรัฐสภา : บทเรียนจากกฎหมายรัฐธรรมนูญสหราชอาณาจักรในเหตุการณ์เบร็กซิท / รวินท์ ลีละพัฒนะ.

Rawin Leelapatana. by รวินท์ ลีละพัฒนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KD3989 .ร563 2564 (2). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library In CatalogingCall number: KD3989 .ร563 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In CatalogingCall number: KD3989 .ร563 2564 (1), Pridi Banomyong Library Newly Acquired (2).
ห้องสมุด:
Yō̜t naksư̄p čhiu Khōnan / ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน / Story & Art อาโอยาม่า โกโช ; แปลและเรียบเรียง เพลินพิศ.

Aoyama, Gosho. Phlœ̄nphit. by อาโอยาม่า, โกโช | เพลินพิศ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Sō̜Nō̜. Wibūnkit Kānphim, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : หสน. วิบูลย์กิจการพิมพ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .อ645ย53 ล. 1 (97).
ห้องสมุด:
Kānmư̄ang ʻamnāt khwāmrū : lak ratthasāt bư̄angton Samnak Thammasāt / การเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์ / ประจักษ์ ก้องกีรติ บรรณาธิการ.

Pračhak Kō̜ngkīrati. by ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sayām, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพ : ศยาม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA71 .ก644 2564 (1).
Pridi Banomyong Library On Order (5).
Checked out (3). On hold (1).
ห้องสมุด:
Thāttā tæng hǣng khwāmfan = Un reve de tarte tatin / ทาร์ตตาแต็งแห่งความฝัน = Un reve de tarte tatin / ฟูมิเอะ คนโด เขียน ; กนกวรรณ เกตุชัยมาศ แปล.

Kondo, Fumie, Kanokwwan Kētchaimāt. by คนโด, ฟูมิเอะ, ค.ศ. 1969- | กนกวรรณ เกตุชัยมาศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sandē ʻĀptœ̄nūn, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ซันเดย์ อาฟเตอร์นูน, 2564 [2021]Other title: Un reve de tarte tatin.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library In Cataloging (1). : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Michai kāntō̜sū khrang sutthāi čhāk Čhaophrayā thưng Sālawin = Not the last fight from Chao Phraya to Salween / มิใช่การต่อสู้ครั้งสุดท้าย จากเจ้าพระยาถึงสาละวิน = Not the last fight from Chao Phraya to Salween / คณะบรรณาธิการ เรืองกิตติ์ รักกาญจนันท์ .. [และคนอื่นๆ].

Rư̄angkit Rakkānčhanan. by เรืองกิตต์ รักกาญจนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phačhonphai Samnakphim rūam kap Samnakkhāo The Reporter læ Samnakkhāo Chāikhō̜p, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ผจญภัยสำนักพิมพ์ ร่วมกับ สำนักข่าว The Reporter และสำนักข่าวชายขอบ, 2564 [2021]Other title: Not the last fight from Chao Phraya to Salween.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4206 .ม62 2564 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Cataloging CompleteCall number: PL4206 .ม62 2564 (2), Pridi Banomyong Library In Cataloging (1).
ห้องสมุด:
Dāp phikhāt ʻasūn / ดาบพิฆาตอสูร / เรื่องและภาพ Koyoharu Gotouge ; แปล น้ำหวาน ; เรียบเรียง ปริญญา ทรงฤกษ์, ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Gotoge, Koyoharu, Namwān. Translators. Parinyā Songrœ̄k. Suphachai Sīphan. by โกโตเกะ, โคโยฮารุ, ค.ศ. 1988- | น้ำหวาน. นักแปล | ปริญญา ทรงฤกษ์ | ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Edition: พิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Khō̜mik, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .ก93ด63 ล. 1 (22), Pridi Banomyong LibraryCall number: กต .ก93ด63 ล. 5 (9). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (1), Pridi Banomyong Library In Cataloging (1).
Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (1).
Checked out (15). On hold (1).
ห้องสมุด:
Sawan prathān phō̜n. Lēm 1 / สวรรค์ประทานพร. เล่ม 1 / Mo Xiang Tong Xiu เขียน ; [แปล ลาเวนเดอร์].

Moxiangtongchou. Lāwēndœ̄. by โม่เซียงถงซิ่ว | ลาเวนเดอร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Sēn Thī Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เซ้นส์ทีพับลิชชิง, 2564 [2021]Availability: No items available :
Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (1).
Checked out (2).
ห้องสมุด:
ʻE! ngāi na thammai tō̜n rīan mai khaočhai / เอ๊ะ! ง่ายนะ ทำไมตอนเรียนไม่เข้าใจ / คัทสึยูกิ โคดามะ เขียน ; นันทพร ชื่นกระโทก แปล.

Kodama, Katsuyuki. Nanthaphō̜n Chư̄nkrathōk, by โคดามะ, คัทสึยูกิ | นันทพร ชื่นกระโทก, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Daifuku, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ไดฟุกุ, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Mư̄a čhakkaphat phinit chīwit / เมื่อจักรพรรดิพินิจชีวิต / เขียน มาร์คุส ออเรลิอุส ; แปล ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย.

Marcus Aurelius, Emperor of Rome, Phakō̜n Lœ̄tsathīanchai. by มาร์คุส ออเรลิอุส, จักรพรรดิแห่งโรม, ค.ศ. 121-180 | ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻŌ Māi Kō̜t, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โอ้มายก้อด, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: B582.ท9 ม642 2558 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Thammai tō̜ng toklum rak : Alain Badiou khwāmrak læ the lobster / ทำไมต้องตกหลุมรัก : Alain Badiou ความรัก และ the lobster / สรวิศ ชัยนาม เขียน ; สุชานาฎ จารุไพบูลย์ แปล.

Soravis Jayanama. Suchānāt Čhārupaibūn. by สรวิศ ชัยนาม | สุชานาฎ จารุไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻInlūminēchan ʻĒdichan, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2564 [2021]Other title: Thammai tō̜ng toklum rak? : Alain Badiou khwāmrak læ the lobster Other title: ทำไมต้องตกหลุมรัก? : Alain Badiou ความรัก และ the lobster.Availability: No items available : Checked out (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Chīwit mai hen tō̜ng yāk = The lazy genius way / ชีวิตไม่เห็นต้องยาก = The lazy genius way / เคนดรา อาดาจิ เขียน ; นัทธมน เปรมสำราญ แปล.

Adachi, Kendra. Nattamon Prēmsamrān, by อาดาจิ, เคนดรา | นัทธมน เปรมสำราญ, 2536-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Howto, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Howto, 2564 [2021]Other title: The lazy genius way.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Cataloging CompleteCall number: BJ1496 .อ636 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library Newly AcquiredCall number: BJ1496 .อ636 2564 (1). : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Niksen sinlapa khō̜ng kānmai tham ʻarai lœ̄i / Niksen ศิลปะของการไม่ทำอะไรเลย / แอนเนท ลาฟไรห์เซน เขียน ; อณรรฆวีร์ เติมสินสุข แปล.

Lavrijsen, Annette. ʻAnakkhawī Tœ̄msinsuk. by ลาฟไรห์เซน, แอนเนท | อณรรฆวีร์ เติมสินสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Howto, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Howto, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BJ1498 .ล624 2564 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Cataloging CompleteCall number: BJ1498 .ล624 2564 (3).
ห้องสมุด:
Phak hai wai khō̜i pai tō̜ / พักให้ไหว ค่อยไปต่อ / นีน่า คิม เขียนและภาพประกอบ ; ธัชชา ธีรปกรณ์ชัย แปล.

Kim, Nina. Thatchā Thīrapakō̜nchai by คิม, นีน่า | ธัชชา ธีรปกรณ์ชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Blūm Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บลูม พับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1594.5 .ค66 2564 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Cataloging CompleteCall number: BJ1594.5 .ค66 2564 (1). Checked out (3). In transit (1).
ห้องสมุด:
Phutthasētthasāt : wiwatthanākān thritsadī læ kānprayuk kap sētthasāt sākhā tāng tāng / พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ / อภิชัย พันธเสน เขียน.

ʻAphichai Phanthasēn. by อภิชัย พันธเสน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sēpīan : prawattisāt chabap krāfik. lem 1, Kamnœ̄t manutsayachāt / เซเปียนส์ : ประวัติศาสตร์ฉบับกราฟิก. เล่ม 1, กำเนิดมนุษยชาติ / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์ แปล.

Harari, Yuval N. Namchai Chīwawiwat, by แฮรารี, ยูวัล เอ็น | นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, [2564] [2021]Other title: Kamnœ̄t manutsayachāt Other title: กำเนิดมนุษยชาติ.Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Newly AcquiredCall number: CB113 .ฮ848 2564 (1). : Checked out (11). In transit (2).
ห้องสมุด:
Khunnawisēt hǣng nangsư̄ bōrān ; læ, lao rư̄ang kao nārū nai yuk ratchakān thī 7 / คุณวิเศษแห่งหนังสือโบราณ ; และ, เล่าเรื่องเก่าน่ารู้ในยุครัชกาลที่ 7 / พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี.

Supphawat Kasēmsi, Phon.Tō̜. Mō̜.Rō̜.Wō̜., by ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พล.ต. ม.ร.ว, 2475-2559.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2021 718165 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2021 718165 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544