TULAW-New Book-202107-01-31 (Tha)

This list contains 3 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Khwāmrū kīeokap kānʻanuyātōtulākān / ความรู้เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ / สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม.

Samnakngān Sān Yuttitham. Samnak ʻAnuyātōtulākān. by สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักอนุญาโตตุลาการ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1829 .ค56 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1829 .ค56 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1829 .ค56 2560 (1).
ห้องสมุด:
Khunnawisēt hǣng nangsư̄ bōrān ; læ, lao rư̄ang kao nārū nai yuk ratchakān thī 7 / คุณวิเศษแห่งหนังสือโบราณ ; และ, เล่าเรื่องเก่าน่ารู้ในยุครัชกาลที่ 7 / พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี.

Supphawat Kasēmsi, Phon.Tō̜. Mō̜.Rō̜.Wō̜., by ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พล.ต. ม.ร.ว, 2475-2559.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2021 718165 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2021 718165 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2021 718165 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2021 718165 (1).
ห้องสมุด:
Phāra čhamyō̜m thāng phǣng kap phāra čhamyō̜m thāng pokkhrō̜ng : rāingān chabap sombūn / ภาระจำยอมทางแพ่งกับภาระจำยอมทางปกครอง : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.

Somkīat Wō̜rapanyāʻanan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜.Thō̜., 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT709 .ส42 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT709 .ส42 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT709 .ส42 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT709 .ส42 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544