Boonchoo New Book 2021-08 (Thai)

This list contains 46 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Perspective phawa witthayā bǣp mummō̜ng niyom læ khwāmpen sap čhēk / Perspective ภววิทยาแบบมุมมองนิยมและความเป็นซับเจค / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Kengkij Kitirianglarp. by เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : ʻInlūminēchan ʻĒdichan, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BD331 .ก72 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BD331 .ก72 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BD331 .ก72 2563 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
When we vote : phonlawat kānlư̄aktang læ prachāthipatai nai ʻĀsīan / When we vote : พลวัตการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน / ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Pračhak Kō̜ngkīrati. by ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]Other title: Phonlawat kānlư̄aktang læ prachāthipatai nai ʻĀsīan Other title: พลวัตการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ750.ก95 ป46 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ750.ก95 ป46 2563 (4). Checked out (4). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi yō̜m pen kotmāi? : wādūai samnak kotmāi bānmư̄ang samai mai / กฎหมายย่อมเป็นกฎหมาย? : ว่าด้วยสำนักกฎหมายบ้านเมืองสมัยใหม่ / ศศิภา พฤกษฎาจันทร์ เขียน.

Sasiphā Phrưksadāčhan. by ศศิภา พฤกษฎาจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Illuminations Editions, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2564 [2021]Other title: Kotmāi yō̜m pen kotmāi : wādūai samnak kotmāi bānmư̄ang samai mai Other title: กฎหมายย่อมเป็นกฎหมาย : ว่าด้วยสำนักกฎหมายบ้านเมืองสมัยใหม่.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K230.ศ56 ก65 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K230.ศ56 ก65 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K230.ศ56 ก65 2564 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: K230.ศ56 ก65 2564 (3). Checked out (2). In transit (4).
ห้องสมุด:
Kānngœ̄n khon čhon : kānngœ̄n thānrāk čhāk mummō̜ng khō̜ng lūkkhā nai satawat thī yīsip ʻet = The poor and their money : microfinance from a twenty-first century consumer's perspective / การเงินคนจน : การเงินฐานรากจากมุมมองของลูกค้าในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด = The poor and their money : microfinance from a twenty-first century consumer's perspective / Stuart Rutherford และ Sukhwinder Arora เขียน ; สฤณี อาชวานันทกุล แปล.

Rutherford, Stuart. Arora, Sukhwinder Singh. Sarưnī ʻĀchawānanthakun. by รัทเทอร์ฟอร์ด, สจวร์ต | อาโรรา, สุขวินทร์ สิงห์ | สฤณี อาชวานันทกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sō̜n Phaplitching, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ซอลท์ พับลิชชิ่ง, 2563 [2020]Other title: Poor and their money : microfinance from a twenty-first century consumer's perspective.Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC79.ย6 ร63 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC79.ย6 ร63 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ย6 ร63 2563 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC79.ย6 ร63 2563 (1). Checked out (4). In transit (2).
ห้องสมุด:
Kānplīanplǣng khanānyai : čhut plīan samrap nānā prathēt thāmklāng phāwa wikrit = Upheaval : turning points for nations in crisis / การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ : จุดเปลี่ยนสำหรับนานาประเทศท่ามกลางภาวะวิกฤต = Upheaval : turning points for nations in crisis / จาเร็ด ไดมอนด์ เขียน ; อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ และ สัญญา นาวายุทธ แปล.

Diamond, Jared M. ʻŌ̜rawan Nāwāyut, Sanyā Nāwāyut. by ไดมอนด์, จาเร็ด เอ็ม | อรวรรณ นาวายุทธ, 2504- | สัญญา นาวายุทธ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2563 [2020]Other title: Upheaval : turning points for nations in crisis.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN13 .ด947 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN13 .ด947 2563 (2). Checked out (3). In transit (1).
ห้องสมุด:
Khatkhư̄n / ขัดขืน / พัชรินทร์ สิรสุนทร, กมเลศ โพธิกนิษฐ, วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์, บรรณาธิการ.

Patcharin Sirasoonthorn, Kammales Photikanit. Wacharawuth Suesat. by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505- | กมเลศ โพธิกนิษฐ | วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2563 [2020] Publisher: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JC328.3 .ข63 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC328.3 .ข63 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC328.3 .ข63 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khlư̄n Čhīn : kānphangāt khō̜ng rat ʻārayatham / คลื่นจีน : การผงาดของรัฐอารยธรรม / จาง เหวยเหว่ย ; บรรณาธิการ / แปลและเรียบเรียง ทิพภานิดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.

Zhang, Wei-Wei, Thipphānidā Pālakawong Na ʻAyutthayā. by จาง, เหวยเหว่ย, ค.ศ. 1957- | ทิพภานิดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻInthēnlēkchūan Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อินเทลเลคชวล พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC427.95 .จ62 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC427.95 .จ62 2562 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC427.95 .จ62 2562 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmkhit chīnam khō̜ng phak khō̜mmiunit Čhīn prawat læ phatthanākān / ความคิดชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประวัติและพัฒนาการ / [ผู้แต่ง] เจิ้ง เฉียน.

Zheng, Qian, 1949- by เจิ้ง, เฉียน, ค.ศ. 1949-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1519.ก5 จ723 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1519.ก5 จ723 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1519.ก5 จ723 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1519.ก5 จ723 2562 (4).
ห้องสมุด:
Khwāmthuk khō̜ng chāo ʻUikū phāitai khō̜mmiunit Čhīn = The suffering of the Uyghurs under the Chinese communist regime / ความทุกข์ของชาวอุยกูร์ภายใต้คอมมิวนิสต์จีน = The suffering of the Uyghurs under the Chinese communist regime / บรรณาธิการ เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, ณัฐนันท์ ทองเกื้อกูล ; ผู้แปล เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, ปวริศร์ หนูทอง, อิสยาพร วุ่นดี, ปิ่นสุดา โสรัสสะ, ปรีดาภารณ์ ศรีทองคำ และ ใต้อุโมงค์สีน้ำเงิน.

Nētiwit Chōtiphatphaisān. Nattanan Thō̜ngkư̄akūn. Pawarit Nūthō̜ng. ʻItsayāphō̜n Wundī. Pinsudā Sōratsa. Prīdāphā Sīthō̜ngkham. Taiʻumōngsīnāmngœ̄n. Milward, James. Johnson, Ian. Byler, Darren. Samuel, Signal. Harris, Rachel. by เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล | ณัฐนันท์ ทองเกื้อกูล | ปวริศร์ หนูทอง | อิสยาพร วุ่นดี | ปิ่นสุดา โสรัสสะ | ปรีดาภารณ์ ศรีทองคำ | ใต้อุโมงค์สีน้ำเงิน | มิลวาร์ด, เจมส์ | จอห์นสัน, เอียน | ไบเออร์, แดร์เรน | ซามูเอล, ซิกนัล | แฮร์ริส, เรเชล | Uyghur Human Rights Project.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Nitisāmyān, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนิติสามย่าน, 2562 [2019]Other title: Suffering of the Uyghurs under the Chinese communist regime.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS731.ม65 ค56 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS731.ม65 ค56 2562 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmpenmā khō̜ng khwāmkhit thāng kānmư̄ang nai Sayām Thai : botkhwām wikhro̜ læ tīkhwām wādūai khwāmkhit khō̜ng phrai kradumphī hǣng Krung Rattanakōsin nai raya kāo phān čhāk sangkhom Thai dœ̄m sū kānpen sangkhom samai mai / ความเป็นมาของความคิดทางการเมืองในสยามไทย : บทความวิเคราะห์และตีความ ว่าด้วยความคิดของไพร่กระฎุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในระยะก้าวผ่านจากสังคมไทยเดิมสู่การเป็นสังคมสมัยใหม่ / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.

Thanēt ʻĀphō̜nsuwan, by ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS580 .ธ375 2563 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS580 .ธ375 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS580 .ธ375 2563 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS580 .ธ375 2563 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khān Māk / คาร์ล มากซ์ / จิตร ภูมิศักดิ์ แปล.

Stepanova, Evgenii︠a︡ Akimovna. Čhit Phūmisak, by สเตฟานอฟ, อี | จิตร ภูมิศักดิ์, 2473-2509.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HX39.5 .ส3 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kham thām-nǣo khamtō̜p lak læ thritsadī kotmāi ʻāyā / คำถาม-แนวคำตอบ หลักและทฤษฎีกฎหมายอาญา / วัชรี วรรณลี, ธนพงษ์ วงศ์เสรี.

Watcharee Wannalee, Tanapong Wongsērī. by วัชรี วรรณลี, 2533- | ธนพงษ์ วงศ์เสรี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ว58 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ว58 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ว58 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ ʻanuyātōtulākān / คู่มืออนุญาโตตุลาการ / บรรณาธิการ เบญจวรรณ ตั้งสถาพรพันธ์ ; คณะทำงาน ฎารณีย์ มาตย์ชาวนา ... [และคนอื่น ๆ].

Bēnčhawan Tangsathāphō̜nphan. Dāranī Mātchāonā. Sathāban ʻAnuyātōtulākān. by เบญจวรรณ ตั้งสถาพรพันธ์ | ฎารณีย์ มาตย์ชาวนา | สถาบันอนุญาโตตุลาการ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban ʻAnuyātōtulākān Samnakngān Sān Yuttitham, [2563] [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1829 .ค7465 2563 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1829 .ค7465 2563 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1829 .ค7465 2563 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1829 .ค7465 2563 (4). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Čhāk mư̄ top thưng nokwīt : phatthanākān læ phonlawat khō̜ng khabūankān tō̜tān Thaksin / จากมือตบถึงนกหวีด : พัฒนาการและพลวัตของขบวนการต่อต้านทักษิณ / กนกรัตน์ เลิศชูสกุล.

Kanokrat Lœ̄tchūsakun. by กนกรัตน์ เลิศชูสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat ʻInlūminēchan ʻĒdichan, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ก755 2563 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ก755 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ก755 2563 (2). Checked out (2). In transit (2).
ห้องสมุด:
Yīpun yuk rūam samai : sangkhom kānmư̄ang sētthakit læ watthanatham / ญี่ปุ่นยุคร่วมสมัย : สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม / โดย นรีนุช ดำรงชัย.

Nareenoot Damrongchai. by นรีนุช ดำรงชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS835 .น46 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Tān kēn thahān : rūam botkhwām nānā chāt / ต้านเกณฑ์ทหาร : รวมบทความนานาชาติ / Ozgur Heval Cinar & Coskun Usterci บรรณาธิการ ; [บรรณาธิการแปล พีระ ส่องคืนอธรรม ; คณะผู้แปล ภาคิน นิมมานนรวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]].

Cinar, Ozgur Heval, Usterci, Coskun, Phīra Sō̜ngkhư̄nʻatham. Phakin Nimmannorrawong, Thammachāt Krīʻaksō̜n. by ชึนาร์, เอิซกืร์ เฮวัล, ค.ศ. 1978- | อืสแตร์จี, โจชคุน, ค.ศ. 1954- | พีระ ส่องคืนอธรรม | ภาคิน นิมมานนรวงศ์, 2534- | ธรรมชาติ กรีอักษร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Niti Sāmyān rūam kap Čhao Sāi Nō̜i, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนิติสามย่าน ร่วมกับเจ้าซ้ายน้อย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: UB341 .ต63 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: UB341 .ต63 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: UB341 .ต63 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thām-tō̜p ʻēkkathēt sanyā. 1, Sư̄ khāi lǣkplīan hai chao sap-chao sư̄ / ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา. 1, ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Sư̄ khāi lǣkplīan hai chao sap-chao sư̄ Other title: ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ผ932 2564 ล. 1 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ผ932 2564 ล. 1 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT920 .ผ932 2564 ล. 1 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .ผ932 2564 ล. 1 (1). Checked out (2). In transit (2).
ห้องสมุด:
Thritsadī khwāmsamphan rawāng prathēt = International relations theory / ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ = International relations theory / นรุตม์ เจริญศรี.

Narut Čharœ̄nsī. by นรุตม์ เจริญศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Chīang Mai] : Samnakphim Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2563 [2020] Publisher: [เชียงใหม่] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 [2020]Other title: International relations theory.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JZ1242 .น473 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JZ1242 .น473 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JZ1242 .น473 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thritsadī læ withī witthayā khō̜ng kānwičhai watthanatham : kānthalu krō̜p læ kapdak khō̜ng khwāmkhit bǣp khū trongkankhām / ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / อานันท์ กาญจนพันธุ์

Anan Ganjanapan, by อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: H62 .อ63 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: H62 .อ63 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: H62 .อ63 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thammik sētthasāt : pratyā sētthasāt sangkhom khō̜ng chāo phut / ธัมมิกเศรษฐศาสตร์ : ปรัชญาเศรษฐศาสตร์สังคมของชาวพุทธ / ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ เขียน.

Preecha Piampongsan. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. by ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Rōngphim Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2563 [2020] Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ศ7 ป44 2563 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544