TUPUEY-New Book-202108-01 (tha)

This list contains 107 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Dr. Stone / Dr. Stone / ภาพและเรื่อง Riichiro Inagaki, Boichi ; แปล สัณห์จุฑา ธเนศากร.

Inagaki, Riichiro. Boichi. Sančhuthā Thanēsākō̜n. by อินางาคิ, ริอิจิโระ | โบอิจิ | สัณห์จุฑา ธเนศากร.

Edition: พิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Khō̜mik, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .อ68ด52 ล. 5 (7).
Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (4).
ห้องสมุด:
Nawaniyāi Yīpun māčhāk nai : kānsưksā wannakam Yīpun plǣ Thai chūang thotsawat 2510 thưng ton thotsawat 2520 / นวนิยายญี่ปุ่นมาจากไหน : การศึกษาวรรณกรรมญี่ปุ่นแปลไทยช่วงทศวรรษ 2510 ถึงต้นทศวรรษ 2520 / ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย.

Thanaphō̜n Trīratsakunchai. by ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Samnakphim Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL740 .ท33 2564 (1).
Pridi Banomyong Library On Order (2).
Checked out (1).
ห้องสมุด:
Fưk tūaʻēng hai pen khon thī thing pen = Leave your old success law behind / ฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ทิ้งเป็น = Leave your old success law behind / ชิฮาระ ทากาชิ ; สกล โสภิตอาชาศักดิ์ แปล.

Shiihara, Takashi. Sakon Sōphitʻāchāsak. by ชิฮาระ, ทากาชิ | สกล โสภิตอาชาศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Being, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Being, 2564 [2021]Other title: Leave your old success law behind.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ต4 ช65 2564 (2).
Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus On Order (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (1).
Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kēm rak saksī butrī dayuk. 5 / เกมรักศักดิ์ศรีบุตรีดยุก. 5 / เรื่อง เรอา ; ภาพ ฮาสึกิ ฟุตาบะ ; [แปล ลลินี ลิ้มประเสริฐ].

Reia, Futaba, Hazuki. Lalinī Limprasert. by เรอา, ค.ศ. 1990- | ฟุตาบะ, ฮาสึกิ | ลลินี ลิ้มประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phoenix, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Phoenix, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ร753ค92ล46 2563 ล. 5 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Yō̜t naksư̄p čhiu Khōnan / ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน / Story & Art อาโอยาม่า โกโช ; แปลและเรียบเรียง เพลินพิศ.

Aoyama, Gosho. Phlœ̄nphit. by อาโอยาม่า, โกโช | เพลินพิศ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Sō̜Nō̜. Wibūnkit Kānphim, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : หสน. วิบูลย์กิจการพิมพ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .อ645ย53 ล. 1 (78). Checked out (18). In transit (1).
ห้องสมุด:
Haikhio!! khū top fā prathān / ไฮคิว!! คู่ตบฟ้าประทาน / เรื่อง : ภาพ Haruichi Furudate ; แปล สัณฑ์จุฑา ธเนศากร.

Furudate, Haruichi. Sančhuthā Thanēsākō̜n. by ฟุรุดาเตะ, ฮารุอิชิ | สัณห์จุฑา ธเนศากร.

Edition: พิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Khō̜mik, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .ฟ67ฮ92 ล. 3 (25).
Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (1).
Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khit yāng Čhīn / คิดอย่างจีน / โดย ยศไกร ส. ตันสกุล.

Yotkrai Sō̜.Tansakun, by ยศไกร ส.ตันสกุล, 2523-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: B126 .ย52 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phro̜ chīwit dī dai kwā thī pen / เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น / เขียนโดย James Clear ; แปลโดย ประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย.

Clear, James. Praphānrat Yongmānitchai. by เคลียร์, เจมส์ | ประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Chēnphlat, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เชนจ์พลัส, [2563] [2020]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library In CatalogingCall number: BF335 .ค746 2563ก (2). : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Plīan nō̜i nit phư̄a phichit thuk paomāi / เปลี่ยนน้อยนิดเพื่อพิชิตทุกเป้าหมาย / บีเจ ฟ็อกก์ เขียน ; พอหทัย อภิรัชฎาพร แปล.

Fogg, B. J. Phō̜hathai ʻAphiratdāphō̜n. by ฟ็อกก์, บี. เจ | พอหทัย อภิรัชฎาพร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Wichā rō̜prū / วิชารอบรู้ = Range / David Epstein เขียน ; ทีปกร วุฒิพิทยามงคล แปล.

Epstein, David J., Thīpakō̜n Wutthiphittayāmongkhon. by เอปสตีน, เดวิด เจ, ค.ศ. 1980- | ทีปกร วุฒิพิทยามงคล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Salt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ซอลท์, 2564 [2021]Other title: Range.Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Khrīat mai? dai wēlā yư̄t ʻok yok čhai hai krǣng / เครียดไหม? ได้เวลายืดอก ยกใจให้แกร่ง / Aiba Satoru เขียน ; วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา แปล.

Aiba, Satoru. Withāranī Čhongsathitwatthanā. by ไอบะ, ซะโตะรุ | วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmī Buk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ค7 อ93 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Nư̄ai mai kō̜t hūačhai tūa ʻēng rư yang / เหนื่อยไหม กอดหัวใจตัวเองรึยัง / เขียน ยุนแดฮย็อน ; แปล กนกพร เรืองสา.

Yun, Daehyeon. Kanokphō̜n Rư̄angsā. by ยุน, แดฮย็อน | กนกพร เรืองสา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bloom, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Bloom, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ค8 ย73 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Botrīan chīwit khō̜ng dek čhop mai thī mahā' lai mai dai sō̜n / บทเรียนชีวิตของเด็กจบใหม่ ที่มหา'ลัยไม่ได้สอน / Joo Hyeong Kim เขียน ; นพพล พาหะนิชย์ แปล.

Kim, Joo Hyeong. Nopphon Phāhanit. by คิม, จูฮยอง | นพพล พาหะนิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2562 [2019]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Cataloging CompleteCall number: BF637.ด6 ค639 2562ก (3). : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Tūa khun khư̄ sattrū / ตัวคุณคือศัตรู / ผู้เขียน Ryan Holiday ; ผู้แปล จารุจรรย์ คงมีสุข.

Holiday, Ryan. Čhāručhan Khongmīsuk. by ฮอลิเดย์, ไรอัน | จารุจรรย์ คงมีสุข.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564] [2021]Availability: No items available : Checked out (3). On hold (1).
ห้องสมุด:
Pen mutsalim khrai wā yāk? = It's easy to become a muslim don't you know that? / เป็นมุสลิมใครว่ายาก? = It's easy to become a muslim don't you know that? / อามีน ลอนา.

ʻĀmīn Lō̜nā, by อามีน ลอนา, 2531-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Yalā] : ʻAtsābikūn, 2563 [2020] Publisher: [ยะลา] : อัซซาบิกูน, 2563 [2020]Other title: It's easy to become a muslim don't you know that?.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BP161.3 .อ648 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BP161.3 .อ648 2563 (1).
ห้องสมุด:
Lak satthā bư̄angton samrap Mutsalim mai = [The articles of faith for new Muslims] / หลักศรัทธาเบื้องต้นสำหรับมุสลิมใหม่ = [The articles of faith for new Muslims] / อามีน ลอนา.

'Āmīn Lō̜nā, by อามีน ลอนา, 2531-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ฉบับปรับปรุงแก้ไข.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : 'Atsābikūn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อัซซาบิกูน, 2563 [2020]Other title: Articles of faith for new Muslims.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BP166 .อ64 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Prīapthīap kanpatirū sātsanā Khrit- Phut læ sangkhom lōk wisai / เปรียบเทียบการปฏิรูปศาสนาคริสต์-พุทธและสังคมโลกวิสัย / สุรพศ ทวีศักดิ์.

Suraphot Thawīsak. by สุรพศ ทวีศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sayām Parithat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ส7485 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ก55 ส7485 2564 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Botrīan phư̄a lōk lang kānrabāt = Ten lessons for a post-pandemic world / บทเรียนเพื่อโลกหลังการระบาด = Ten lessons for a post-pandemic world / Fareed Zakaria ; วิภัชภาค แปล.

Zakaria, Fareed. Wiphatphāk. by ซาคาเรีย, ฟารีด | วิภัชภาค.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: D862 .ซ62 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khō̜thetčhing kīeokap kō̜ranī sawankhot = [Facts & circumstances concerning the death of King Ananda] : (chabap sombūn) / ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคต = [Facts & circumstances concerning the death of King Ananda] : (ฉบับสมบูรณ์) / สุพจน์ ด่านตระกูล.

Suphot Dāntrakūn, by สุพจน์ ด่านตระกูล, 2466-2552.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ, แสงดาว, 2564 [2021]Other title: Facts & circumstances concerning the death of King Ananda.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.อ6 ส7 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.อ6 ส7 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Banthưk phāp prawattisāt khwāmsongčham nai kānyư̄an prathēt tāng tāng tām khamchœ̄n yāng pen thāngkān rawāng damrong tamnǣng prathān Ratthasaphā dōi Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. ʻUkrit Mongkhonnāwin (Sahaphantharat Ratsīa 2527 Sāthāranarat Pōlǣn 2527) บันทึกภาพประวัติศาสตร์ความทรงจำในการเยือนประเทศต่างๆ ตามคำเชิญอย่างเป็นทางการระหว่างดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน (สหพันธรัฐรัสเซีย 2527 สาธารณรัฐโปแลนด์ 2527)

Ukrit Mongkolnavin, Mūnnithi Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. ʻUkrit - Thānphūying Monthinī Mongkhonnāwin. by อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476- | มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ - ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. ʻUkrit - Thānphūying Monthinī Mongkhonnāwin, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ - ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ร7 อ724 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ร7 อ724 2564 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544