TUPRIDI-NewBook-2021-08-09 (Thai)

This list contains 240 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Praphēnī sāngsan" nai sangkhom Thai rūamsamai / "ประเพณีสร้างสรรค์" ในสังคมไทยร่วมสมัย / ผู้เขียน ศิราพร ณ ถลาง ... [และคนอื่น ๆ] ; ศิราพร ณ ถลาง บรรณาธิการ.

Sirāphō̜n Na Thalāng. Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (Thailand) by ศิราพร ณ ถลาง | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2560 [2017]Other title: Praphēnī sāngsan nai sangkhom Thai rūamsamai Other title: ประเพณีสร้างสรรค์ในสังคมไทยร่วมสมัย.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
(Fake) Couple rap bot khun fǣn / (Fake) couple รับบทคุณแฟน / Chiffon_cake เขียน.

Raphīphen Phromdī. by รพีเพ็ญ​ พรมดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : EverY, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
12 แนวคิด ฝ่าวิกฤตองค์กร / เจษฎา นกน้อย.

by เจษฎา นกน้อย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Other title: สิบสองแนวคิด ฝ่าวิกฤตองค์กร.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD37 .จ752 2556 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: MGNT HD 2013 619163 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .จ752 2556 (2).
ห้องสมุด:
150 pī Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp : phrabidā hǣng prawattisāt Thai 150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ : พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย / คณะทำงาน สุทธิพันธ์ ขุทรานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

Sutthiphan Khuthrānon, Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Samnak Wannakam læ Prawattisāt. by สุทธิพันธ์ ขุทรานนท์, 2497- | กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wannakam læ Prawattisāt Krom Sinlapākō̜n, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2556 [2013]Other title: Nưng rō̜i hāsip pī Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp : phrabidā hǣng prawattisāt Thai Other title: หนึ่งร้อยห้าสิบปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ : พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.ด6 ก613 2556 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ด6 ก613 2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ด6 ก613 2556 (1).
ห้องสมุด:
Sāmsip chāt nai Chīang Rāi / 30 ชาติในเชียงราย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

Boonchuay Srisawad, by บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, 2460-2516.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sayām, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2557 [2014]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
A piece of the moon / A piece of the moon / Ha-Hyun เขียน ; Hyunmeen แปล.

Ha-Hyun. Hyunmeen. by ฮา-ฮยอน | ฮยอนมีน.

Edition: Winter ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2562] [2019]Other title: Piece of the moon : banthưk phư̄a sing tāng tāng thī mai sombūn bǣp tǣ samkhan Other title: Piece of the moon : บันทึกเพื่อสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่สำคัญ.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Black cherry khwāmhōihā pen chư̄ yāsēptit / Black cherry ความโหยหาเป็นชื่อยาเสพติด / ลูกแก้ว โชติรส.

Chōtirot Nāksut. by โชติรส นาคสุทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāpphim, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Cherry magic ! : sāmsip yang si ngō̜kap wētmonping rak / Cherry magic ! : 30 ยังซิงกับเวทมนตร์ปิ๊งรัก / เรื่องและภาพ โทโยตะ ยู ; แปล วรลักษณ์ สิงห์ครา.

Toyota, Yu. Wō̜ralux Singkhrā. by โทโยตะ, ยู | วรลักษณ์ สิงห์ครา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : ʻAnimæk Khō̜mmi, [2561] [2018] Publisher: นนทบุรี : อนิแม็ก คอมมิคส์, [2561] [2018]Other title: Sāmsip yang si ngō̜kap wētmonping rak Other title: 30 ยังซิงกับเวทมนตร์ปิ๊งรัก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: กต .ท947ช75 ล. 1 (4). Checked out (2).
ห้องสมุด:
China next normal : wikrit læ ʻōkāt khō̜ng Čhīn nai lōk lang khōwit / China next normal : วิกฤตและโอกาสของจีนในโลกหลังโควิด / อาร์ม ตั้งนิรันดร.

ʻĀm Tangnirandō̜n. by อาร์ม ตั้งนิรันดร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Buksakhēp Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊คสเคป จำกัด, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Close friend khōt fǣn. Close friend โคตรแฟน.

Swanlee. Raphīphen Phromdī. Karnsaii. Tūamǣ*. by สวันลี | รพีเพ็ญ​ พรมดี | กานต์ทราย | ตัวแม่*.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, 2564 [2021]Dissertation note: ช่วยทำว่ายังรัก / Swanlee -- เป็นได้แค่เพื่อน / Chiffon_cake -- เผลอหรือตั้งใจ / Chiffon_cake -- ชาตินี้พอ / Karnsaii -- มีปัญหา ปรึกษาดาว / ตัวแม่*-- คิด-ไม่คิด / ตัวแม่* Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ค9144 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Clubhouse influencers plīan khon nōnēm sū ʻinflūʻēnsœ̄ nǣonā / Clubhouse influencers เปลี่ยนคนโนเนม สู่อินฟลูเอนเซอร์แนวหน้า / ณัฐศิษฏ วาจาสิทธิศิลป์.

Natthasit Wāčhāsitthisin. by ณัฐศิษฏ วาจาสิทธิศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat 2 Rīt Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท 2รีด จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.1265 .ณ638 2564 (2).
ห้องสมุด:
Digital marketing : concept & case study 7th edition : chabap rapmư̄ new normal lang COVID-19 / Digital marketing : concept & case study 7th edition : ฉบับรับมือ new normal หลัง COVID-19 / ณัฐพล ใยไพโรจน์.

Nutthaphol Yaiphairot. by ณัฐพล ใยไพโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAi dī sī Phrīmīa, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.1265 .ณ63294 2563ก (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.1265 .ณ63294 2563ก (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Fake kānngœ̄n lūanglōk : ngœ̄n čhō̜mplō̜m khrū čhō̜mplō̜m sapsin čhō̜mplō̜m / Fake การเงินลวงโลก : เงินจอมปลอม ครูจอมปลอม ทรัพย์สินจอมปลอม / โดย Robert Kiyosaki ; เรียบเรียงโดย ธนพร ศิริอัครกรกุล และธนิน รัศมีธรรมชาติ ; บรรณาธิการโดย จักรพงษ์ เมษพันธุ์.

Kiyosaki, Robert T., Thanaphō̜n Siriʻakkharakun. Thanin Ratsamīthammachāt. Čhakkraphong Mētphan. by คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที, ค.ศ. 1947- | ธนพร ศิริอัครกรกุล | ธนิน รัศมีธรรมชาติ | จักรพงษ์ เมษพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2564 [2021]Other title: Kānngœ̄n lūanglōk Other title: การเงินลวงโลก.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
How to tō̜tān thunniyom nai satawat thī 21 / How to ต่อต้านทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 / อิริค โอลิน ไรท์ เขียน ; พงษ์ประภัสสร์ แสงสุริยง แปล.

Wright, Erik Olin. Phongpraphat Sǣngsuriyong. by ไรท์, อิริค โอลิน | พงษ์ประภัสสร์ แสงสุริยง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Nisit Sāmyān, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนิสิตสามย่าน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HB501 .ร93 2564 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
I'm a pilot : phom khư̄ nakbin / I'm a pilot : ผมคือนักบิน / ผู้เขียน Flamingo.

Flamingo. by ฟลามิงโก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bitsīdē, 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : บิสซี่เดย์, 2548 [2005]Other title: Phom khư̄ nakbin Other title: ผมคือนักบิน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TL561 .ฟ464 2548 (1).
ห้องสมุด:
LINE ads platform handbook : yō̜t khāi pang thurakit tō : khūmư̄ long khōtsanā bon Lai dūai tonʻēng / LINE ads platform handbook ยอดขายปัง ธุรกิจโต : คู่มือลงโฆษณาบนไลน์ด้วยตนเอง / โดย LINE ประเทศไทย ; มัณฑิตา จินดา เรียบเรียง.

Manthitā Čhindā. LINE Company (Thailand) by มัณฑิตา จินดา | บริษัทไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Lai Khō̜mphānī (Prathēt Thai), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย), 2564 [2021]Other title: LINE ads platform handbook : khūmư̄ long khōtsanā bon Lai dūai tonʻēng Other title: LINE ads platform handbook : คู่มือลงโฆษณาบนไลน์ด้วยตนเอง.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HF6146.อ6 ม63 2564 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly AcquiredCall number: HF6146.อ6 ม63 2564 (2).
ห้องสมุด:
Love sick : chunlamun kāngkēng namngœ̄n. Lem 2 / Love sick : ชุลมุนกางเกงน้ำเงิน. เล่ม 2 / Indrytimes.

Latikā Chumphu. by ลติกา ชุมภู.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Deep, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : Deep, 2563 [2020]Other title: chunlamun kāngkēng namngœ̄n Other title: ชุลมุนกางเกงน้ำเงิน.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Love sick : chunlamun kāngkēng namngœ̄n. Lem 1 / Love sick : ชุลมุนกางเกงน้ำเงิน. เล่ม 1 / Indrytimes.

Latikā Chumphu. by ลติกา ชุมภู.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Deep, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : Deep, 2563 [2020]Other title: chunlamun kāngkēng namngœ̄n Other title: ชุลมุนกางเกงน้ำเงิน.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Niksen sinlapa khō̜ng kānmai tham ʻarai lœ̄i / Niksen ศิลปะของการไม่ทำอะไรเลย / แอนเนท ลาฟไรห์เซน เขียน ; อณรรฆวีร์ เติมสินสุข แปล.

Lavrijsen, Annette. ʻAnakkhawī Tœ̄msinsuk. by ลาฟไรห์เซน, แอนเนท | อณรรฆวีร์ เติมสินสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Howto, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Howto, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1498 .ล624 2564 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  12    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544