TUMED-New Books 2021-August (Tha)

This list contains 48 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Atlas of medical parasitology : with 456 colour illustration / Atlas of medical parasitology : with 456 colour illustrations / ประยงค์ ระดมยศ ... [และคนอื่น ๆ].

Prayong Radomyot. by ประยงค์ ระดมยศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phāpphim, 2541 [1998] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์, 2541 [1998]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QX17 .อ834 2541 (1).
ห้องสมุด:
Best practice in communication / Best practice in communication / บรรณาธิการ วินัดดา ปิยะศิลป์, วันดี นิงสานนท์.

Winatdā Piyasin. Wandī Ningsānon. Rātchawitthayālai Kumāraphǣt hǣng Prathēt Thai. Samākhom Kumāraphǣt hǣng Prathēt Thai. by วินัดดา ปิยะศิลป์ | วันดี นิงสานนท์ | ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย | สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rātchawitthayālai Kumāraphǣt hǣng Prathēt Thai Samākhom Kumāraphǣt hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA590 .บ73 2557 (1).
ห้องสมุด:
Minimizing neonatal morbidities / Minimizing neonatal morbidities / บรรณาธิการ สันติ ปุณณะหิตานนท์.

Santi Punnahitānon. by สันติ ปุณณะหิตานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat ʻǢkthīp Pharin Čhamkat, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS420 .ม63 2555 (1).
ห้องสมุด:
Nanmeebooks phā pai phop rāngkāi : pœ̄tphœ̄i khwāmlīlap hǣng rāngkāi dūai sutyō̜t theknōlōyī kānthāiphāp lamyuk / Nanmeebooks พาไปพบร่างกาย : เปิดเผยความลี้ลับแห่งร่างกายด้วยสุดยอดเทคโนโลยีการถ่ายภาพล้ำยุค / Richard Walker เขียน ; มีนา โอวรารินทร์ แปล.

Walker, Richard, Mīnā ʻŌwarārin. by วอล์กเกอร์, ริชาร์ด, ค.ศ. 1951- | มีนา โอวรารินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmī Buk Phaplikhēchan, 2547 [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2547 [2004]Other title: Phā pai phop rāngkāi : pœ̄tphœ̄i khwāmlīlap hǣng rāngkāi dūai sutyō̜t theknōlōyī kānthāiphāp lamyuk Other title: ร่างกาย : เปิดเผยความลี้ลับแห่งร่างกายด้วยสุดยอดเทคโนโลยีการถ่ายภาพล้ำยุค.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QS39 .ว542 2547 (1).
ห้องสมุด:
Pediatric endocrinology : common problems & current management / Pediatric endocrinology : common problems & current management / เกวลี อุณจักร ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ.

Kēowalī ʻUnačhak. Samākhom Tō̜mraithō̜ Dek læ Wairun Thai. by เกวลี อุณจักร | สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Chomrom Tō̜mraithō̜ Dek læ Wairun hǣng Prathēt Thai, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS335 .พ736 2552 (1).
ห้องสมุด:
Kānraksā rōk baowān læ phāwa sǣksō̜n = Management of diabetes and its complications / การรักษาโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน = Management of diabetes and its complications / บรรณาธิการ วรรณี นิธิยานันท์.

Wannī Nithiyānan, Samākhom Rōk Baowān hǣng Prathēt Thai. by วรรณี นิธิยานันท์, 2489- | สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhom Rōk Baowān hǣng Prathēt Thai, 2539 [1996] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, 2539 [1996]Other title: Management of diabetes and its complications.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WK810 .ก66 2539 (1).
ห้องสมุด:
Kānprīapthīap khwāmyāo khō̜ng thēlōmīa læ kānthamngān khō̜ng thēlōmœ̄rēt nai sēn tonkamnœ̄t chanit mīsemkhai čhāk khaikradūk læ nư̄ayư̄a lang khlō̜t (Postnatal tissue) : ngān wikhro̜ = Comparison of telomere length and telomerase activities in MSCs derived from bone marrow and Postnatal tissue / การเปรียบเทียบความยาวของเทโลเมียร์และการทำงานของเทโลเมอเรสในเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซ็มไคม์จากไขกระดูกและเนื้อเยื่อหลังคลอด (Postnatal tissue) : งานวิเคราะห์ = Comparison of telomere length and telomerase activities in MSCs derived from bone marrow and Postnatal tissue / คณะผู้วิเคราะห์ เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา, กานต์พิชชา สุประดิษฐ์อาภรณ์, สุรพล อิสรไกรศีล.

Yaowalak ʻŪpratchayā. Kānphitchā Supraditʻāphō̜n. Suraphon ʻItsarakraisīn, by เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา | กานต์พิชชา สุประดิษฐ์อาภรณ์ | สุรพล อิสรไกรศีล, 2493-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2551?] [2008?] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551?] [2008?]Other title: Comparison of telomere length and telomerase activities in MSCs derived from bone marrow and Postnatal tissue.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QU470 .ย75 2551 (1).
ห้องสมุด:
คู่มือการแก้ไขภาวะ fluid and electrolyte imbalance ในผู้ป่วยเด็ก / โดย โสภณา เนียมศิริ.

by โสภณา เนียมศิริ.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบ้นสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2542Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WD220 .ส943 (2).
ห้องสมุด:
Čhaksuwitthayā bư̄angton = Basic ophthalmology / จักษุวิทยาเบื้องต้น = Basic ophthalmology / บรรณาธิการ อรวสี จตุทอง, วิวรรณ ศันสนยุทธ, ชวลิต สนธิสมบัติ.

ʻŌ̜rawasī Čhatuthō̜ng. Wiwan Sansonyut. Chawalit Sonthisombat. Wanlop ʻĪamsombun. Thitiphō̜n Rattanaphotčhanāt. Khwanrưthai Thanakititham. Rawīwan Chunthanō̜m. Yutthaphong ʻImsuwan. Thīrathēp Tantayākhom. Khanatpanā Klānarongrān. Sombat Thanabunyawat. Chaisiri Čhamrœ̄ndārāratsamī. Sītathat Wongkunsiri. Wō̜raphot Sīmānan. Phanraphī Fūnarưnat. Narưmon Kǣwrōt. 'Itsarāphō̜n Trīsit. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by อรวสี จตุทอง | วิวรรณ ศันสนยุทธ | ชวลิต สนธิสมบัติ | วัลลภ เอี่ยมสมบุญ | ฐิติพร รัตนพจนารถ | ขวัญฤทัย ธนกิติธรรม | รวีวรรณ ชุนถนอม | ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ | ธีระเทพ ตันตยาคม | คณัสปณา กล้าณรงค์ราญ | สมบัติ ธนบุณยวัฒน์ | ชัยศิริ จำเริญดารารัศมี | ศีตธัช วงศ์กุลศิริ | วรพจน์ ศรีมานันท์ | พรรณรพี ฟูนฤนารถ | นฤมล แก้วโรจน์ | อิศราพร ตรีสิทธิ์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Wō̜Phō̜Mō̜., 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วพม., 2562 [2019]Other title: Basic ophthalmology.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WW100 .จ6248 2562 (8). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Čhittawētchasāt Rāmāthipbō̜dī = [Ramathibodi essential psychiatry] / จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี = [Ramathibodi essential psychiatry] / มาโนช หล่อตระกูล, ปราโมทย์ สุคนิชย์ บรรณาธิการ.

Mānōt Lō̜trakūn. Pramōt Sukhanit. Khana Phǣtsāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī. Phāk Wicha Čhittawētchasāt. by มาโนช หล่อตระกูล | ปราโมทย์ สุคนิชย์ | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, (เรียบเรียงใหม่)Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Phāk Wicha Čhittawētchasāt, Khana Phǣtsāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī, Mahāwitthayālai Mahidon, 2550 [2007] Publisher: กุรงเทพฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, , 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WM100 .จ628 2550 (1).
ห้องสมุด:
Čhīnōmik thāng thantakam khlinik = Genomics in clinical dentistry / จีโนมิกส์ทางทันตกรรมคลินิก = Genomics in clinical dentistry / ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์.

Thantharirā Phō̜nthawīthat. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Thantaphǣtthayasāt. by ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana Thantaphǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Other title: Genomics in clinical dentistry.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU101 .ฑ633 2562 (3).
ห้องสมุด:
Chīwa konlasāt khlinik / ชีวกลศาสตร์คลินิก / เทอดชัย ชีวะเกตุ.

Thœ̄tchai Chīwakēt, by เทอดชัย ชีวะเกตุ, 2483-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chiāng Mai : Wīangbūa Kānphim, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : เวียงบัวการพิมพ์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QT34.5 .ท752 2564 (1).
ห้องสมุด:
Chīwawitthayā khō̜ng sēn = Cell biology / ชีววิทยาของเซลล์ = Cell biology / ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์

Latdā ʻĒksomtharāmēt. by ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : ʻŌdīan Satō, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549 [2006]Other title: Cell biology..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QH581.2 .ล63 2549 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QH581.2 .ล63 2549 (1).
ห้องสมุด:
Chīwakhēmī khō̜ng samō̜ng chœ̄ng būranākān : mēthǣbō̜lisưm khō̜ng samō̜ng læ kānprasān prasāt = Integrated brain biochemistry : brain metabolism and synapse / ชีวเคมีของสมองเชิงบูรณาการ : เมแทบอลิซึมของสมองและการประสานประสาท = Integrated brain biochemistry : brain metabolism and synapse / ตรีทิพย์ รัตนวรชัย.

Trīthip Rattanawō̜rachai. by ตรีทิพย์ รัตนวรชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Other title: Integrated brain biochemistry : brain metabolism and synapse.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL300 .ต46 2564 (6).
ห้องสมุด:
Tačhawitthayā = Dermatology / ตจวิทยา = Dermatology / ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล บรรณาธิการ

Yupin Thaiphisutthikun. by ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yūnīan Khrīʻēchan Čhamkat, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยูเนี่ยน ครีเอชั่น จำกัด, 2554 [2011]Other title: Dermatology.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WR140 .ต256 2554 (1).
ห้องสมุด:
Tamrā waksīn læ kānsāngsœ̄m phūmkhumkan rōk Phō̜. Sō̜. 2556 / ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. 2556 / คณะบรรณาธิการ กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ... [และคนอื่นๆ].

Kunkanyā Chōkphaibūnkit Thailand. Krom Khūapkhum Rōk. Samnak Rōk Tittō̜ Thūapai. by กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ | กรมควบคุมโรค. สำนักโรคติดต่อทั่วไป.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Samnak Rōk Tittō̜ Thūapai, Krom Khūapkhum Rōk, Krasūang Sāthāranasuk Publisher: นนทบุรี : สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW805 .ต644 2556 (1).
ห้องสมุด:
Tamrā witthayā bǣkthīrīa kānphǣt = Textbook of medical bacteriology / ตำราวิทยาแบคทีเรียการแพทย์ = Textbook of medical bacteriology / ภัทรชัย กีรติสิน.

Phatharachai Kīratisin. by ภัทรชัย กีรติสิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Hǭ Čhǭ Kǭ. Wī. Čhē. Phrinting, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. วี.เจ. พริ้นติ้ง, 2551 [2008]Other title: Textbook of medical bacteriology.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW50 .ภ634 2551 (1).
ห้องสมุด:
Tamrā sapphakhun yā / ตำราสรรพคุณยา / กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.

Kō̜ng Khumkhrō̜ng læ songsœ̄m Phūmpanyā Kānphǣt Phǣn Thai læ phǣt Phư̄nbān Thai. by กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Kō̜ng Khumkhrō̜ng Phūmpanyā Kānphǣt Phǣn Thai læ Phư̄nbān Thai Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak, 2560 [2017] Publisher: [นนทบุรี] : กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV770.JT3 ต65 2560 (1).
ห้องสมุด:
Nūat Thai tūathǣn mō̜radok watthanatham thī čhaptō̜ng maidai khō̜ng manutsayachāt / นวดไทย ตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ / [คณะผู้เขียน ยงศักดิ์ ตันติปิฎก ... [และคนอื่นๆ]].

Yongsak Tantipidok. Krom Songsœ̄m Watthanatham. Klum Mō̜radok Phūmpanyā Thāng Watthanatham Rawāng Prathēt. by ยงศักดิ์ ตันติปิฎก | กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. กลุ่มมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Klum Mō̜radok Phūmpanyā Thāng Watthanatham Rawāng Prathēt Sathāban Watthanatham Sưksā Krom Songsœ̄m Watthanatham, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Bān nī mī khwāmlāklāi : khūmư̄ phūpokkhrō̜ng nai kāndūlǣ butlān lāklāi phēt / บ้านนี้มีความหลากหลาย : คู่มือผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานหลากหลายเพศ / ผู้เรียบเรียง รณภูมิ สามัคคีคารมย์, อัจฉราภรณ์ ทองแฉล้ม, โอปอล์ ประภาวดี.

Ronnaphūm Sāmakkhīkhārom, 'Atcharāphō̜n Thō̜ngchalǣm, ʻŌpō̜ Praphāwadī. Mūnnithi Khrư̄akhāi Phư̄an Kathœ̄i Phư̄a Sitthimanutsayachon. by รณภูมิ สามัคคีคารมย์, 2523- | อัจฉราภรณ์ ทองแฉล้ม, 2530- | โอปอล์ ประภาวดี | มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrư̄akhāi Phư̄an Kathœ̄i Phư̄a Sitthimanutsayachon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ18.5 .ร34 2564 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ18.5 .ร34 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ18.5 .ร34 2564 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544