Boonchoo New Book 2021-09 (Thai)

This list contains 26 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kotmāi phāsī sapphasāmit / กฎหมายภาษีสรรพสามิต / กฤษรัตน์ ศรีสว่าง.

Kritsarat Srisawang, by กฤษรัตน์ ศรีสว่าง, 2524-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3627 .ก945 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3627 .ก945 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3627 .ก945 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3627 .ก945 2564 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT3627 .ก945 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi mahāchon / กฎหมายมหาชน / สุวิทย์ ปัญญาวงศ์.

Suwit Punyawong, by สุวิทย์ ปัญญาวงศ์, 2521-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3150 .ส76 2564 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3150 .ส76 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3150 .ส76 2564 (3). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi ratthammanūn : lak phư̄nthān hǣng kotmāi ratthammanūn læ rabō̜p prachāthipatai / กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย / ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา.

Thākūn Siriyutwatthanā. by ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (14).
ห้องสมุด:
Kānsư̄sān khwāmsīang = Risk communication / การสื่อสารความเสี่ยง = Risk communication / สมิทธิ์ บุญชุติมา และ เกริดา โคตรชารี.

Smith Boonchutima. Querida Khotcharee. by สมิทธิ์ บุญชุติมา | เกริดา โคตรชารี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat 21 Senčhūrī Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จำกัด, 2559 [2016]Other title: Risk communication.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: T10.68 .ส46 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: T10.68 .ส46 2559 (4).
ห้องสมุด:
Kānsư̄sān nai phāwa wikrit / การสื่อสารในภาวะวิกฤต = [Crisis communication] / [สมิทธิ์ บุญชุติมา และ ชนาภา หนูนาค].

Smith Boonchutima. Chanapa Noonak. by สมิทธิ์ บุญชุติมา | ชนาภา หนูนาค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat 21 Senčhūrī, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : บริษัท 21 เซ็นจูรี่, 2560 [2017]Other title: Crisis communication.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD49.3 .ส46 2560 (3). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kāfǣ dœ̄nthāng = Coffee bag packer / กาแฟเดินทาง = Coffee bag packer / เอกศาสตร์ สรรพช่าง เขียน ; ยินดี พุฒศิรยากร ภาพ.

ʻĒkkasāt Sapchāng. Yindī Phutthasirayākō̜n. by เอกศาสตร์ สรรพช่าง | ยินดี พุฒศิรยากร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2564 [2021]Other title: Coffee bag packer Kāfǣ dœ̄nthāng Other title: Coffee bag packer | Coffee bag packer กาแฟเดินทาง.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: GT2918 .อ72 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GT2918 .อ72 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: GT2918 .อ72 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GT2918 .อ72 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khadī Miller kap lak ʻamnāt sūngsut thāng nitibanyat khō̜ng ratthasaphā : botrīan čhāk kotmāi ratthammanūn Saha Rātchaʻānāčhak nai hētkān Breksithō̜ / คดี Miller กับหลักอำนาจสูงสุดทางนิติบัญญัติของรัฐสภา : บทเรียนจากกฎหมายรัฐธรรมนูญสหราชอาณาจักรในเหตุการณ์เบร็กซิท / รวินท์ ลีละพัฒนะ.

Rawin Leelapatana. by รวินท์ ลีละพัฒนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KD3989 .ร563 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KD3989 .ร563 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KD3989 .ร563 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khwāmrū kotmāi thūapai = Introduction to law / ความรู้กฎหมายทั่วไป = Introduction to law / สมยศ เชื้อไทย.

Somyot Chư̄athai. by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 28, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Khamʻathibāi wichā kotmāi phǣng : lak thūapai Other title: Khwāmrū kotmāi thūapai : khamʻathibāi wichā kotmāi phǣng : lak thūapai Other title: Introduction to law | คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป | ความรู้กฎหมายทั่วไป : คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K155 .ส44 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K155 .ส44 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K155 .ส44 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: K155 .ส44 2564 (2). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin / คำอธิบายกฎหมายการปกครองท้องถิ่น / เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล.

ʻĒkkachat Witthayaʻaphibānkun. by เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2920 .อ722 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2920 .อ722 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2920 .อ722 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana phayān / คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / โสภณ รัตนากร.

Sōphon Rattanākǭn, by โสภณ รัตนากร, 2474-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Phayān Other title: พยาน.Availability: No items available : Checked out (13). In transit (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phāk 4 / คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 / โดย สมชาย จุลนิติ์.

Somchāi Čhunlanit. Thailand. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by สมชาย จุลนิติ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ส4175 2562 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kānphičhāranā dōi khāt nat : tām pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phāk 2 laksana 2 withī phičhāranā wisāman nai sān chan ton mūat 2 / คำอธิบายการพิจารณาโดยขาดนัด : ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด 2 / สมบัติ พฤฒิพงศภัค.

Sombat Phrưkthiphongsaphak, by สมบัติ พฤฒิพงศภัค, 2508-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1758.ข63 ส43 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1758.ข63 ส43 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1758.ข63 ส43 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1758.ข63 ส43 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi khwāmphit kīeokap kānplō̜m læ kānplǣng tām pramūan kotmāi ʻāyā / คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Surasak Likkhasitwatthanakun, by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [ 2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Khwāmphit kīeokap kānplō̜m læ kānplǣng tām pramūan kotmāi ʻāyā Other title: ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4334 .ส74 2564 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4334 .ส74 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4334 .ส74 2564 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4334 .ส74 2564 (4).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi ʻanusanyā Sahaprachāchāt wādūai sanyā sư̄ khāi sinkhā rawāng prathēt : khō̜pkhēt kānchai bangkhap læ bot thūapai = The United Nations Convention on contracts for the international sale of goods (CISG) : sphere of application and general provisions / คำอธิบายอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ : ขอบเขตการใช้บังคับและบททั่วไป = The United Nations Convention on contracts for the international sale of goods (CISG) : sphere of application and general provisions / ธิดารัตน์ ศิลปภิรมย์สุข.

thidārat Sinlapaphiromsuk. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Nitisāt. Khrōngkān Songsœ̄m Kānphalit Phonngān thāng Wichākān. by ธิดารัตน์ ศิลปภิรมย์สุข | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์. โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญชน, 2564 [2021]Other title: United Nations Convention on contracts for the international sale of goods (CISG) : sphere of application and general provisions.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1030 .ธ63 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: K1030 .ธ63 2564 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 1-6 chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜. Sō̜. 2564 / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Thailand. Samnakphim Winyūchon. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT494.32564.ก52 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT494.32564.ก52 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT494.32564.ก52 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT494.32564.ก52 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Pā nitthrā / ป่านิทรา / ฮิงาชิโนะ เคโงะ เขียน ; อิศเรศ ทองปัสโณว์ แปล.

Higashino, Keigo, ʻItsarēt Thō̜ngpatsanō. by ฮิงาชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- | อิศเรศ ทองปัสโณว์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Daifuku, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ไดฟุกุ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ฮ64437น74อ65 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ฮ64437น74อ65 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Phitwitthayā kap rabop kānčhamnǣk læ kānsư̄sān khwāmpen ʻantarāi khō̜ng watthu ʻantarāi = Toxicology and classification and hazard communication system of hazardous substances / พิษวิทยากับระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย = Toxicology and classification and hazard communication system of hazardous substances / ศริศักดิ์ สุนทรไชย.

Sarisak Sunthō̜nchai. by ศริศักดิ์ สุนทรไชย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560 [2017]Other title: Toxicology and classification and hazard communication system of hazardous substances.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QV600 .ศ46 2560 (5).
ห้องสมุด:
Yō̜ lak kotmāi mō̜radok / ย่อหลักกฎหมายมรดก / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Pairoj Kampusiri, by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .พ944 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT770 .พ944 2564 (1). Checked out (11). In transit (2).
ห้องสมุด:
Nangsư̄ khūmư̄ rāng khamfō̜ng khadī phǣng læ khadī ʻāyā (phākpatibat) : samrap phūsō̜p tūa thanāi phākpatibat phāktritsadī læ tūapī khō̜ng Saphā Thanāikhwām / หนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา (ภาคปฏิบัติ) : สำหรับผู้สอบตั๋วทนายภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี และตั๋วปีของสภาทนายความ / โดย พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร, ปริญญ์ โพธิวิจิตร.

Phichēt Phōwichit. Piti Phōwichit. Parin Phōwichit. by พิเชฐ โพธิวิจิตร | ปิติ โพธิวิจิตร | ปริญญ์ โพธิวิจิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung thēp ...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5425 .พ628 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5425 .พ628 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5425 .พ628 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Lak kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī mư̄ang = Principles of public international law / หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง = Principles of public international law / ดวงเด่น นาคสีหราช.

Dūangdēn Nāksīharāt, by ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญชน, 2564 [2021]Other title: Principles of public international law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ3410 .ด523 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ3410 .ด523 2564 (2). Checked out (6).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544