TUPUEY-New Book-202109-01 (tha)

This list contains 176 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Khīan Čhīn hai pen Thai / เขียนจีนให้เป็นไทย / สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์.

Sitthithēp ʻĒksitthiphong. by สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.จ6 ส633 2564 (1).
Pridi Banomyong Library On Order (1).
Checked out (5).
ห้องสมุด:
มองกลับ / เอ็ดเวิร์ด เบลลามี ; พันทิพา บูรณมาตร์ แปล.

by เบลลามี, เอ็ดเวิร์ด, ค.ศ. 1850-1898 | พันทิพา บูรณมาตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .บ77553ล72 2554 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .บ77553ล72 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .บ77553ล72 2554 (1).
ห้องสมุด:
Rōngrīan samrap dek nō̜k (krō̜p) : khūmư̄ kānkhonhā "Self " samrap khon runmai / โรงเรียนสำหรับเด็กนอก (กรอบ) : คู่มือการค้นหา "Self" สำหรับคนรุ่นใหม่ / หฤษฎ์ อินทะกนก.

Harit ʻInthakanok. by หฤษฎ์ อินทะกนก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Rōngphim Watcharin Phī.Phī., [2564] [2021] Publisher: [นนทบุรี] : โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี., [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF697.5.ร72 ห43 2564 (2).
Pridi Banomyong Library On Order (2).
ห้องสมุด:
Nak pratyā kānmư̄ang farang / นักปรัชญาการเมืองฝรั่ง / ส. ศิวรักษ์ เรียบเรียง.

Sulak Siwarak, by สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2476-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām Parithat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: B99 .ส7 2564 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: B99 .ส7 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
On happiness (wādūai khwāmsuk) / On happiness (ว่าด้วยความสุข) / ธเนศ วงศ์ยานนาวา.

Thanēt Wongyānnāwā, by ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2560 [2017]Other title: On happiness (wādūai khwāmsuk) : ʻarai khư̄ 'khwāmsuk' Other title: On happiness (ว่าด้วยความสุข) : อะไรคือ 'ความสุข'.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: B105.ส7 ธ375 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: B105.ส7 ธ375 2560 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Thœ̄ chan sawan narok / เธอ ฉัน สวรรค์ นรก / นำชัย ชีววิวรรธน์.

Namchai Chīwawiwat, by นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF199 .น626 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF199 .น626 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phāwa samō̜ng bō̜t (phrō̜m withī raksā) / ภาวะสมองบอด (พร้อมวิธีรักษา) / ผู้เขียน Dave Trott ; ผู้แปล พราว อมาตยกุล.

Trott, Dave. Phrāo 'Amāttayakun. by ทรอทท์, เดฟ | พราว อมาตยกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF408 .ท45 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Brian Tracy on goals! : 21 lakkān tang paomāi thīchai daiphon talō̜t chīwit / Brian Tracy on goals! : 21 หลักการตั้งเป้าหมายที่ใช้ได้ผลตลอดชีวิต / ผู้เขียน Brian Tracy ; ผู้แปล วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Tracy, Brian. Winyū Kinghiranwatthanā. by เทรซี่, ไบรอัน | วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF505.ป75 ท74 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF505.ป75 ท74 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rao čha tœ̄ptō khưn thuk khrang lang fon tok / เราจะเติบโตขึ้นทุกครั้งหลังฝนตก / คึลแบอู เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.

Kulbaeu (Author) Trō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai. by คึลแบอู (นักเขียน) | ตรองสิริ ทองคำใส.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (6).
ห้องสมุด:
Man mai ngāi khưn rō̜k tǣ thœ̄ čha keng khưn / มันไม่ง่ายขึ้นหรอก แต่เธอจะเก่งขึ้น / คิมซูมิน เขียน ; ซองมาริน ภาพประกอบ ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

Kim, Su-min. Chong, Ma-rin. Withiyā Čhanphan. by คิม, ซูมิน | ซอง, มาริน | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Springbooks, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Springbooks, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Ichigo Ichie lalīat patčhuban dư̄mdam chīwit / Ichigo Ichie ละเลียดปัจจุบัน ดื่มด่ำชีวิต / Hector Garcia และ Francesc Miralles เขียน ; พลอยแสง เอกญาติ แปล.

Garcia, Hector, Miralles, Francesc, Phlō̜isǣng ʻĒkyāt. by การ์เซีย, เอ็กตอร์, ค.ศ.1981- | มิราเยส, ฟรานเซสค์, ค.ศ.1968- | พลอยแสง เอกญาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Blūm Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บลูม พับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.จ77 ก64 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Nangsư̄ samrap hūanā thī yāk hai lūk nō̜ng khit ʻēng pen / หนังสือสำหรับหัวหน้าที่อยากให้ลูกน้องคิดเองเป็น / ชิโนฮาระ มาโคโตะ ; ผู้แปล ศุภภัทร พัฒนเดชากุล.

Shinohara, Makoto. Suppattara Phatthanadēchākun. by ชิโนฮาระ, มาโคโตะ | ศุภภัทร พัฒนเดชากุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ผ7 ช693 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ผ7 ช693 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF637.ผ7 ช693 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ผ7 ช693 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kot mahatsačhan khō̜ng lēk 3 = The magical rule of thre3 / กฏมหัศจรรย์ของเลข 3 = The magical rule of thre3 / Mario singh ; ผู้แปล เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา.

Singh, Mario. Kriangkrai Čhœ̄mphǣtčhanyā. by สิงห์, มาริโอ | เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krēt ʻAidīa, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2564 [2021]Other title: The magical rule of thre3.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส6 ส625 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
ʻAmlā phuttharāchā chātniyom : wiphāk nǣokhit chātniyom bǣp phut khō̜ng Somdet Phra Phutthakhōsāčhān (Pō̜.ʻŌ̜. Payuttō) / อำลาพุทธราชาชาตินิยม : วิพากษ์แนวคิดชาตินิยมแบบพุทธของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) / สุรพศ ทวีศักดิ์.

Suraphot Thawīsak. by สุรพศ ทวีศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : ʻInlūminēchan ʻĒdichan, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 ส7488 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Sēnthāng sū Sēn = The road to Zen / เส้นทางสู่เซน = The road to Zen / พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อบอุ่น).

Phra Suthīrattanabandit (Sutid) by พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Nititham Kānphim, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, 2564 [2021]Other title: Road to Zen.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ9262.9.ญ6 พ57 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ9262.9.ญ6 พ57 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ9262.9.ญ6 พ57 2564 (2).
ห้องสมุด:
Māttrathān sākon dān kānwatphon kāndamnœ̄n ngānkān longthun / มาตรฐานสากลด้านการวัดผลการดำเนินงานการลงทุน / ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ.

Talāt Laksap hæng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūprakō̜p Wichāchīp. Talāt Laksap hæng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2021 719698 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2021 719698 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC 2021 719698 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānpatiwat Sayām 2475 nai thatsana khō̜ng Phan Thō ʻǬngrī Rū / การปฏิวัติสยาม 2475 ในทัศนะของพันโท อองรี รูซ์ / Henri Roux เขียน ; พิมพ์พลอย ปากเพรียว แปล.

Roux, Henri. Phimphlō̜i Pākphrīeo. by รูซ์, อองรี | พิมพ์พลอย ปากเพรียว.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Other title: Revolution Siamoise de 1932 d'apries le Lieutenant-Colonel Henri Roux.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS583.3 .ร72 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS583.3 .ร72 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS583.3 .ร72 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Prawattisāt Čhīn = [History of China : rīanrū læ khaočhai prawattisāt Čhīn phāinai 1 wan] / ประวัติศาสตร์จีน = [History of China : เรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์จีนภายใน 1 วัน] / เรียบเรียง รงรอง วงศ์โอบอ้อม.

Rongrō̜ng Wongʻōpʻō̜m. by รงรอง วงศ์โอบอ้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thō̜t, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ทอร์ซ, 2562 [2019]Other title: History of China.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS735 .ร24 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS735 .ร24 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Taiwan mai chai sūannưng khō̜ng Čhīn : prawattisāt chāt Taiwan / ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีน : ประวัติศาสตร์ชาติไต้หวัน / Hsueh Hua-yuan, Tai Pao-tsun, Chow Mei-li เขียน ; เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, อัครวัฒน์ ศิริพัธนโชค และโทนี ซู แปล.

Xue, Huayuan. Dai, Baocun. Chow, Mei-li. Nētiwit Chōtiphatphaisān. ʻAkharawat Siriphatthanachōk. Su, Tony. by ซู, ฮวาหยวน | ได, เป่าซุน | เชา, เหมย-ลี่ | เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล | อัครวัฒน์ ศิริพัธนโชค | ซู, โทนี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Nisit Sāmyān, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนิสิตสามย่าน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS799.5 .ซ72 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Sāt læ sin hǣng kānwičhai chœ̄ng khunnaphāp : khūmư̄ naksưksā læ nakwičhai sangkhommasāt / ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ : คู่มือนักศึกษาและนักวิจัยสังคมศาสตร์ / ชาย โพธิสิตา.

Chāi Phōthisitā. by ชาย โพธิสิตา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat ʻAmmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  9    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544