TUPRIDI-NewBook-2021-09-03 (Thai)

This list contains 98 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Khon ʻĪsān yāi thin" sathānakān læ phonkrathop = "The Isan migrants on the move" situations and impacts / "คนอีสานย้ายถิ่น" สถานการณ์และผลกระทบ = "The Isan migrants on the move" situations and impacts / ดุษฎี อายุวัฒน์.

Dutsadī ʻĀyuwat. by ดุษฎี อายุวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜Čhō̜Kō̜. Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2562 [2019] Publisher: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2562 [2019]Other title: Isan migrants on the move, situations and impacts.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HB2104.55.ก3 ด75 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Hillary : an American life / [editors, Stephen Koepp and Michael Duffy].

by Koepp, Stephen | Duffy, Michael, 1958-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : Time Home Entertainment, [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: E887 .H553 2014 (1).
ห้องสมุด:
I am BTS / I am BTS / เรื่องโดย คิมซึงฮยอน ; ภาพโดย ซเวอูบิน ; แปลโดย Candyclover.

Kim, Sung-hyon. Ch'oe, U-bin. Candyclover. by คิม, ซึง-ฮยอน | ซเว, อู-บิน | แคนดี้โคลเวอร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat BīThūʻĒt Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บีทูเอส จำกัด, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ML421.บ58 ค64 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: ML421.บ58 ค64 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kingdom / Kingdom / เรื่อง : ภาพ Yasuhisa Hara ; แปล นวษิท ติอัฏฐตรัย ; เรียบเรียง ปริญญา ทรงฤกษ์, ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Hara, Yasuhisa, Nawasit Tiʻatthatrai. Parinyā Songrœ̄k. Suphachai Sīphan. by ฮาระ, ยาสึฮิสะ, ค.ศ. 1975- | นวษิท ติอัฏฐตรัย | ปริญญา ทรงฤกษ์ | ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Edition: พิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Khō̜mik, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: กต .ฮ64ค62 ล. 1 (57). Items available for reference: Pridi Banomyong Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: กต .ฮ64ค62 ล. 37 (1).
ห้องสมุด:
KU sāngsan khāo Thai "sāt hǣng phǣndin phư̄a khwāmkindī yū dī ". lem 2 / KU สร้างสรรค์ข้าวไทย "ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี". เล่ม 2 / ผู้รับผิดชอบโครงการ ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ... [และคนอื่น ๆ] ; กองบรรณาธิการ ธงชัย สุวรรณสิชณน์, อรอนงค์ นัยวิกุล, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์.

Thongchai Suwansichon. ʻŌ̦nʻanong Naiwikun. Waraporn Bunsapthip. Sathāban Wičhai læ Phatthanā hǣng Mahāwitthayālai Kasētsāt. by ธงชัย สุวรรณสิชณน์ | อรอนงค์ นัยวิกุล | วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ | สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban Wičhai læ Phatthanā hǣng Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: SB191.ข6 ค755 2561 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Netflix kot thīnī khư̄ mai mī kot / Netflix กฎที่นี่คือไม่มีกฎ / รีด เฮลติงส์ และ เอริน เมเยอร์ ; นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี แปล.

Hastings, Reed, Meyer, Erin. Nutchanāt Nētprasœ̄tsī. by เฮสติงส์, รีด, ค.ศ. 1960- | เมเยอร์, เอริน | นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9697.ว634น73 ฮ75 2564ก (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Vaccine war samō̜raphūm waksīn Khōwit-19 / Vaccine war สมรภูมิวัคซีนโควิด-19 / ป๋วย อุ่นใจ, นรภัทร ปีสิริกานต์.

Pūai ʻUnčhai. Naraphat Pīsirikān. by ป๋วย อุ่นใจ | นรภัทร ปีสิริกานต์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WC506.6 .ป54 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi phalangngān niukhlīa læ rangsī / กฎหมายพลังงานนิวเคลียร์และรังสี / อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

ʻAmnāt Wongbandit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by อำนาจ วงศ์บัณฑิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3990 .อ66 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3990 .อ66 2564 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: K3990 .อ66 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3990 .อ66 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi phāsī sapphasāmit / กฎหมายภาษีสรรพสามิต / กฤษรัตน์ ศรีสว่าง.

Kritsarat Srisawang, by กฤษรัตน์ ศรีสว่าง, 2524-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3627 .ก945 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3627 .ก945 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3627 .ก945 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3627 .ก945 2564 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT3627 .ก945 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi mahāchon / กฎหมายมหาชน / สุวิทย์ ปัญญาวงศ์.

Suwit Punyawong, by สุวิทย์ ปัญญาวงศ์, 2521-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3150 .ส76 2564 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3150 .ส76 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3150 .ส76 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: K3150 .ส76 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi ratthammanūn : lak phư̄nthān hǣng kotmāi ratthammanūn læ rabō̜p prachāthipatai / กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย / ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา.

Thākūn Siriyutwatthanā. by ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3165 .ฐ627 2564 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3165 .ฐ627 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3165 .ฐ627 2564 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: K3165 .ฐ627 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi ratthammanūn læ sathāban kānmư̄ang khō̜ng Saha Rātchaʻānāčhak / กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของสหราชอาณาจักร / โกเมศ ขวัญเมือง.

Kōmēt Kwanmư̄ang. by โกเมศ ขวัญเมือง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KD3989 .ก986 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KD3989 .ก986 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KD3989 .ก986 2564 (1). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library Newly AcquiredCall number: KD3989 .ก986 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Newly AcquiredCall number: KD3989 .ก986 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kanchā : phư̄t thānglư̄ak mai phonkrathop thāng sētthakit læ khwāmkhumkhā nai kānlongthun / กัญชา : พืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน / ผู้เขียน รวิสสาข์ สุชาโต, ณัฐพล พจนาประเสริฐ, อัจฉรา ปทุมนากุล.

Rawitsā Suchātō. Natthaphon Photčhanāprasœ̄t. ʻAtcharā Pathumnākun. Thailand. Sathāban Khlang Samō̜ng Khō̜ng Chāt. Thailand. Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt. by รวิสสาข์ สุชาโต | ณัฐพล พจนาประเสริฐ | อัจฉรา ปทุมนากุล | สถาบันคลังสมองของชาติ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Khlang Samō̜ng Khō̜ng Chāt, Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt (Wō̜Chō̜.), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV766.5.C2 ร56 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: QV766.5.C2 ร56 2564 (2). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: QV766.5.C2 ร56 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: QV766.5.C2 ร56 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānbangkhap chai kotmāi ʻItsalām wādūai khrō̜pkhrūa læ mō̜radok nai Prathēt Thai / การบังคับใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกในประเทศไทย / มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ.

Muhammatsākī Čheha. Mahāwitthayālai Fātō̜nī. Bandit Witthayālai. by มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ | มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. บัณฑิตวิทยาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pattānī : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Fātō̜nī, 2561 [2018] Publisher: ปัตตานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KBP540.32.ม75 ม75 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kānbanchī khan sūng 2 / การบัญชีขั้นสูง 2 / วรศักดิ์ ทุมมานนท์, นัฐวุฒิ สุวรรณยั่งยืน.

Wō̜rasak Thummānon. Nattawut Suwanyangyư̄n. by วรศักดิ์ ทุมมานนท์ | นัฐวุฒิ สุวรรณยั่งยืน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5655 .ว448 2557 (1).
ห้องสมุด:
Kānphatthanā thurakit læ kānsasom thun nai prathēt Thai = Business and capitalist development in Thailand / การพัฒนาธุรกิจและการสะสมทุนในประเทศไทย = Business and capitalist development in Thailand / พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร.

Phatnarī Sīsuphaʻ̄ōlān. by พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Business and capitalist development in Thailand.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .พ623 2564 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .พ623 2564 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .พ623 2564 (1). Items available for reference: Professor Sangvian Indaravijaya Library Cataloging CompleteCall number: HC445 .พ623 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānrangap khō̜ phiphāt thāng phāsī ʻākō̜n = Tax dispute resolution / การระงับข้อพิพาททางภาษีอากร = Tax dispute resolution / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Chaiyasit Trāchūtham, by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Tax dispute resolution.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3684 .ช64 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3684 .ช64 2564 (2). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library Newly AcquiredCall number: KPT3684 .ช64 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Newly AcquiredCall number: KPT3684 .ช64 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānlūanglamœ̄t thāng phēt phūyao dōi bātlūang/nakbūat khāthō̜lik / การล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์โดยบาทหลวง/นักบวชคาทอลิก / หนึ่งตาเลนท์ เรียบเรียง.

Nưngtālēn. by หนึ่งตาเลนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Anya, [2558] [2015] Publisher: เชียงใหม่ : อัญญา, [2558] [2015]Other title: Kānlūanglamœ̄t thāng phēt phūyao dōi bātlūang læ nakbūat khāthō̜lik Other title: การล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์โดยบาทหลวงและนักบวชคาทอลิก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6570 .ห462 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6570 .ห462 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549.5.พ65 ห462 2558 (1).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ ngoppramān rāičhāi Mahāwitthayālai Mahidon pračham pī ngoppramān Phō̜.Sō̜. 2558-2562 / การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 / จัดทำโดย รุ่งอรุณ จงถาวรวิทยา, จุฑามาศ ช.สรพงษ์.

Rungʻarun Čhongthāwō̜nwitthayā. Čhuthāmāt Chō̜.Sō̜raphong. Mahāwitthayālai Mahidon. Samnakngān ʻAthikānbōdī. Kō̜ng Khlang. by รุ่งอรุณ จงถาวรวิทยา | จุฑามาศ ช.สรพงษ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองคลัง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nakhō̜n Pathom] : Kō̜ng Khlang Samnakngān ʻAthikānbōdī Mahāwitthayālai Mahidon, [2563] [2020] Publisher: [นครปฐม] : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก241 ร72 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānsưksā khwāmsamphan rawāng phāwa phū nam tonʻēng kap phrưttikam kānthamngān chœ̄ng ruk : nǣothāng kānwikhro̜ čhit miti chœ̄ng khrư̄akhāi = Exploring the link between self-leadership and proactive work behavior : a network psychometrics approach / การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำตนเองกับพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก : แนวทางการวิเคราะห์จิตมิติเชิงเครือข่าย = Exploring the link between self-leadership and proactive work behavior : a network psychometrics approach / โดย อิสระ บุญญะฤทธิ์.

Itsara Boonyarit. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Phāk Wichā Čhittawitthayā. by อิสระ บุญญะฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาจิตวิทยา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Phāk Wichā Čhittawitthayā Khana Manutsayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564 [2021]Other title: Kānsưksā khwāmsamphan rawāng phāwa phū nam tonʻēng kap phrưttikam kānthamngān chœ̄ng ruk : nǣothāng kānwikhro̜ čhit miti chœ̄ng khrư̄akhāi : rāingān kānwičhai Other title: Exploring the link between self-leadership and proactive work behavior : a network psychometrics approach | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำตนเองกับพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก : แนวทางการวิเคราะห์จิตมิติเชิงเครือข่าย : รายงานการวิจัย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ผ7 อ665 2564 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544