TUPUEY-New Book-202110-01 (tha)

This list contains 233 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Khit, reo læ chā / คิด, เร็วและช้า / ผู้เขียน Daniel Kahneman ; ผู้แปล จารุจรรย์ คงมีสุข.

Kahneman, Daniel, Čhāručhan Khongmīsuk. by คาห์เนแมน, แดเนียล, ค.ศ. 1934- | จารุจรรย์ คงมีสุข.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: BF441 .ค653 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF441 .ค653 2563 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Čhong pensuk pensuk thœ̄t / จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด / ซาร่า อาเหม็ด เขียน ; เฌอทะเล สุวรรณพานิช, อลิษา ลิ้มไพบูลย์ แปล.

Ahmed, Sara, Chœ̄thalē Suwanphānit. 'Alisā Limphaibūn. by อาเหม็ด, ซาร่า, ค.ศ. 1969- | เฌอทะเล สุวรรณพานิช | อลิษา ลิ้มไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sō̜i, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ซอย, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kāmasūt / กามสูตร / วาตสยายน ; แปลจากภาษาอังกฤษ ของ เซอร์ริชาร์ด ฟรานซิส เบอร์ตัน ; หนุมาน กรรมฐาน แปล.

Vatsyayana. Burton, Richard Francis, Sir, Hanumān Kammathān. by วาตสยายน | เบอร์ตัน, ริชาร์ด ฟรานซิส, เซอร์, ค.ศ. 1821-1890 | หนุมาน กรรมฐาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BD436 .ว63 2564 (1).
ห้องสมุด:
Thœ̄ chan sawan narok / เธอ ฉัน สวรรค์ นรก / นำชัย ชีววิวรรธน์.

Namchai Chīwawiwat, by นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF199 .น626 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF199 .น626 2564 (2).
ห้องสมุด:
Čhitrū samnưk : thō̜ng čhakkrawān khwāmkhit samrūat lōk līlap hǣng tūaton / จิตรู้สำนึก : ท่องจักรวาลความคิด สำรวจโลกลี้ลับแห่งตัวตน / โดย Annaka Harris ; พรนริศร์ ลีลาอาภรณ์ แปล.

Harris, Annaka. Phō̜nnarit Līlāʻāphō̜n. by แฮร์ริส, อันนากา | พรนริศร์ ลีลาอาภรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF311 .ฮ84 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF311 .ฮ84 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Fang sāng suk = Listen with your heart / ฟังสร้างสุข : Listen with your heart / เพ็ญจุรี วีระธนาบุตร.

Phenčhurī Wīrathanābut. Thanākhān Čhit ʻĀsā. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Sūn Rīanrū Sukkhaphāwa. by เพ็ญจุรี วีระธนาบุตร | ธนาคารจิตอาสา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ โดย ธนาคารจิตอาสา.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sūn Rīanrū Sukkhaphāwa Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp (Sō̜Sō̜Sō̜.), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2562 [2019]Other title: Listen with your heart.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF323.ฟ6 พ72 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF323.ฟ6 พ72 2562 (2).
ห้องสมุด:
Mī chīwit dangčhai mai tō̜ng pai dāo ʻAngkhān / มีชีวิตดั่งใจ ไม่ต้องไปดาวอังคาร / ผู้เขียน พรรณทิพา ชเนศร์.

Phanthiphā Chanēt. by พรรณทิพา ชเนศร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phetchaburī : Raitœ̄sōn, 2564 [2021] Publisher: เพชรบุรี : ไรเตอร์โซล, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF441 .พ442 2564 (2).
ห้องสมุด:
Withī khit nư̄a chan khō̜ng khon thammadā / วิธีคิดเหนือชั้นของคนธรรมดา / ผู้เขียน Art Markman ; ผู้แปล พรรณี ชูจิระวงศ์.

Markman, Arthur B. Phannī Chūčhirawong. by มาร์คแมน, อาร์เธอร์ บี | พรรณี ชูจิรวงศ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วีเลิร์น, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF441 .ม63 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Phalang hǣng kāntang kham thām / พลังแห่งการตั้งคำถาม / โมงิ เคนอิจิโร่ ; ผู้แปล ปาวัน การสมใจ.

Mogi, Kenichiro, Pāwan Kānsomčhai. by โมะงิ, เคนอิจิโร, ค.ศ. 1962- | ปาวัน การสมใจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Rungʻarun hǣng kānplīanplǣng = [Defining moment] / รุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลง = [Defining moment] / รวิศ หาญอุตสาหะ.

Rawit Hānʻutsāha. by รวิศ หาญอุตสาหะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : KOOB, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : KOOB, 2564 [2021]Other title: Defining moment.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF481 .ร525 2564ก (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Dœ mēčhik / เดอะเมจิก / รอนดา เบิร์น ; อรดี สุวรรณโกมล แปล.

Byrne, Rhonda. ʻŌ̜radī Suwankōmon. by เบิร์น, รอนดา | อรดี สุวรรณโกมล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Amarin How-To, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ก3 บ743 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khon thamngān phū mī khwāmchalāt thāng ʻārom : 20 thaksa thāng ʻārom thī samkhan samrap khon keng naithī thamngān / คนทำงานผู้มีความฉลาดทางอารมณ์ : 20 ทักษะทางอารมณ์ที่สำคัญสำหรับคนเก่งในที่ทำงาน / โดย The School of Life ; ผู้แปล ณพศรี รอดเจริญ.

Nopphasī Rodcharoen. School of Life (Business enterprise) by ณพศรี รอดเจริญ | บริษัทสคูล ออฟ ไลฟ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Phāpphim Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF576 .ค336 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Tư̄n rū kap Google = Search inside yourself : the unexpected path to achieving success, happiness (and world peace) / ตื่นรู้กับ Google = Search inside yourself : the unexpected path to achieving success, happiness (and world peace) / Chade-Meng Tan ; ผู้แปล วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Tan, Chade-Meng. Winyū Kinghiranwatthanā. by ตัน, เชด-หมิง | วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2563] [2020]Other title: Search inside yourself : the unexpected path to achieving success, happiness (and world peace).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF576 .ต636 2563 (1). Checked out (3). In transit (1).
ห้องสมุด:
Thā pen thœ̄ čha tō̜ng phān man pai dai nǣnō̜n = [Tangsin ŭi maŭm ŭl ana chulkeyo] / ถ้าเป็นเธอจะต้องผ่านมันไปได้แน่นอน = [Tangsin ŭi maŭm ŭl ana chulkeyo] / คิมจีฮุน เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

Kim, Chi-hun. Withiyā Čhanphan. by คิม, จี-ฮุน | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Springbooks, 2564 [2021]Other title: Tangsin ŭi maŭm ŭl ana chulkeyo.Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khletlap čhittawitthayā mai tō̜ng phūt māk khon kō̜ yāk thamhai khun / เคล็ดลับจิตวิทยา ไม่ต้องพูดมากคนก็อยากทำให้คุณ / ผู้เขียน Susan M. Weinschenk ; ผู้แปล เชิญพร คงมา, พรเลิศ อิฐฐ์.

Weinschenk, Susan. Chœ̄nphō̜n Khongmā. Phō̜nlœ̄t 'It. by เวียนแชค, ซูซาน | เชิญพร คงมา | พรเลิศ อิฐฐ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.จ7 ว83 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chai khlư̄n phalang būak dưngdūt phalang suk / ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุข / เว็กซ์ คิงส์ เขียน ; กิษรา รัตนาภิรัต คุโด แปล.

King, Vex. Kisarā Rattanāphirat Khudō. by คิงส์, เว็กซ์ | กิษรา รัตนาภิรัต คุโด.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ต4 ค637 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ต4 ค637 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Fưk tūaʻēng hai pen khon thī thing pen = Leave your old success law behind / ฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ทิ้งเป็น = Leave your old success law behind / ชิฮาระ ทากาชิ ; สกล โสภิตอาชาศักดิ์ แปล.

Shiihara, Takashi. Sakon Sōphitʻāchāsak. by ชิฮาระ, ทากาชิ | สกล โสภิตอาชาศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Being, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Being, 2564 [2021]Other title: Leave your old success law behind.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ต4 ช65 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF637.ต4 ช65 2564 (1). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Phī-phrām-phut nai sātsanā Thai / ผี-พราหมณ์-พุทธ ในศาสนาไทย / คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, วิจักขณ์ พานิช, ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ บรรณาธิการ.

Khomkrit ʻUitekkhēng. Wičhak Phānit. Siriphot Laomānačharœ̄n. by คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง | วิจักขณ์ พานิช | ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Nātāhǣk, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : นาตาแฮก, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BL48 .ผ634 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Sātsanā : prawattisāt satthā hǣng mūan manut / ศาสนา : ประวัติศาสตร์ศรัทธาแห่งมวลมนุษย์ / Richard Holloway ; แปลโดย สุนันทา วรรณสินธ์ เบล.

Holloway, Richard, Sunanthā Wannasin Bēn. by ฮัลโลเวย์, ริชาร์ด, ค.ศ. 1933- | สุนันทา วรรณสินธ์ เบล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BL80.3 .ฮ644 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BL80.3 .ฮ644 2562 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Niwō̜n : khaya læ kǣomanī nai hūačhai khon / นิวรณ์ : ขยะและแก้วมณีในหัวใจคน / ถ้อยคำ พุทธทาสภิกขุ ; คัดสรรและร้อยเรียง สมบัติ ทารัก, ประชา หุตานุวัตร.

Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), Sombat Thārak. Prachā Hutānuwat. by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536 | สมบัติ ทารัก | ประชา หุตานุวัตร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sēmsikkhālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เสมสิกขาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BL627 .พ46 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BL627 .พ46 2564 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  12    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544