TUPUEY-New Book-202110-01 (tha)

This list contains 159 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Storytelling with data / Storytelling with data / Cole Nussbaumer Knaflic ; ฐานันดร วงศ์กิตติธร แปล.

Knaflic, Cole Nussbaumer. Thānandō̜n Wongkittithō̜n. by นาฟลิก, โคล นุสบาเมอร์ | ฐานันดร วงศ์กิตติธร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: Items available for reference: Professor Sangvian Indaravijaya Library ACQ Finished; Sent to Cataloging Division (1). :
Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (1).
Checked out (3). On hold (1).
ห้องสมุด:
Khwāmfan ngōkhlao nai lōk ʻan chān chalāt / ความฝันโง่เขลาในโลกอันชาญฉลาด / กองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์.

Kō̜ngthun Kanokphong Songsomphan. by กองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Nākhō̜n, 2564 [2021] Publisher: ปทุมธานี : นาคร, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ค4582 2564 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library In Cataloging (2).
ห้องสมุด:
Farang ruk Phranangklao ... : Kānthūt Sayām khrāo čhakkrawatniyom buk ʻusākhanē / ฝรั่งรุกพระนั่งเกล้าฯ : การฑูตสยามคราวจักรวรรดินิยมบุกอุษาคเนย์ / สุเนตร ชุตินธรานนท์ และวิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์.

Sunēt Chutintharānon, Wikan Phongphanitānon. by สุเนตร ชุตินธรานนท์, 2499- | วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.น55 ส73 2564 (1).
Pridi Banomyong Library On Order (2).
Checked out (1).
ห้องสมุด:
Tō yāng Amazon khit yāng BEZOS / โตอย่าง Amazon คิดอย่าง BEZOS / โดย Steve Anderson ; ผู้เขียนร่วม Karen Anderson ; แปลโดย ธมกร ศรีกิจกุล.

Anderson, Steve, Anderson, Karen. Thamakō̜n Sīkitkun. by แอนเดอร์สัน, สตีฟ, ค.ศ. 1954- | แอนเดอร์สัน, แคเรน | ธมกร ศรีกิจกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Chēnphlat, [2564] [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เชนจ์พลัส, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5386 .อ824 2564 (2).
Pridi Banomyong Library On Order (2).
ห้องสมุด:
Words upon a time kānlakhamnưng nān mā lǣo / Words upon a time กาลคำหนึ่งนานมาแล้ว / เขียนโดย Junior staff ธาราทร วรรณลา ... [และคนอื่นๆ].

Thārāthō̜n Wanlā. by ธาราทร วรรณลา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻǢtwēnčhœ̄ Dičhithan Māketting Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แอดเวนเจอร์ ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1449 .ว74 2564 (1).
Pridi Banomyong Library On Order (1).
ห้องสมุด:
Khōtching : konlayut kānkhōt phư̄a phichit paomāi yāng mư̄ʻāchīp / โค้ชชิ่ง : กลยุทธ์การโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ / จอห์น วิตมอร์ เขียน ; วุฒินันท์ ชุมภู แปล ; ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล บรรณาธิการ.

Whitmore, John, Wutthinan Chumphū. Piyawat Čhāruthanaratkun. by วิตมอร์, จอห์น, ค.ศ. 1957-2017 | วุฒินันท์ ชุมภู | ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : 'Ǣrō Mantimīdīa, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์ มัลติมีเดีย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD58.82 .ว6347 2564 (2).
Pridi Banomyong Library On Order (2).
ห้องสมุด:
Dœ phrētsidēn / เดอะ เพรสซิเดนท์ / มิเกล อังเคล อัสตูเรียส เขียน ; นิรัติศัย หล่ออรุโณทัย แปล.

Asturias, Miguel Angel. Nirattisai Lō̜ʻarunōthai. by อัสตูเรียส, มิเกล อังเคล | นิรัติศัย หล่ออรุโณทัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Nākhǭn, 2564 [2021] Publisher: ปทุมธานี : นาคร, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .อ596พ74น64 2564 (2).
Pridi Banomyong Library On Order (2).
ห้องสมุด:
Mainœ̄ sip māilēk khō̜ng Fā = Minor 10 numbers / ไมเนอร์สิบหมายเลขของฟ้า = Minor 10 numbers / ฟ้า พูลวรลักษณ์.

Wichīan Phūnwō̜ralak, by วิเชียร พูลวรลักษณ์, 2496-.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Sommut, 2562 [2019] Publisher: กุรงเทพฯ : สมมติ, 2562 [2019]Other title: Mainœ̄ 10 māilēk khō̜ng Fā. Other title: Minor 10 numbers. | ไมเนอร์ 10 หมายเลขของฟ้า..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ว617 ม97 2562 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In Cataloging (1).
ห้องสมุด:
Khwāmrīang thī sō̜ng wādūai kānpokkhrō̜ng / ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง / John Locke ; สมบัติ จันทรวงศ์ แปล.

Locke, John, Sombat Čhantharawong. by ล็อค, จอห์น, ค.ศ. 1632-1704 | สมบัติ จันทรวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ kānphatthanā khrōngkān čhat phim khopfai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC163 .ล52 2564 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC163 .ล52 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JC163 .ล52 2564 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In Cataloging (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khon sō̜ng phāk / คนสองภาค / by Fyodor Dostoevsky ; ศ. ศุภศิลป์ แปล.

Dostoyevsky, Fyodor Mikhailovich, Sǭ. Supphasin. by โดสโตเยฟสกี้, ฟโยดอร์, ค.ศ. 1821-1881 | ศ. ศุภศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thap Nangsư̄, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ด9ต65 2564 (1).
Pridi Banomyong Library On Order (2).
ห้องสมุด:
Wannưng nai rưdūrō̜n mī sop nō̜n yū thīnai sakhǣng / วันหนึ่งในฤดูร้อน มีศพนอนอยู่ที่ไหนสักแห่ง / พักยอนซอน เขียน ; มินตรา อินทรารัตน์ แปล.

Pak, Yon-son. Mintrā ʻIntharārat. by พัก, ยอน-ซอน | มินตรา อินทรารัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2564 [2021]Availability: No items available :
Pridi Banomyong Library On Order (2).
Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rư̄ang nāi Prīdī Banomyong tām thatsana Sō̜. Siwarak / เรื่องนายปรีดี พนมยงค์ ตามทัศนะ ส. ศิวรักษ์ / แก้ไขเพิ่มเติมโดย กษิดิศ อนันทนาธร.

Kasidit Ananthanathorn. Sulak Siwarak, by กษิดิศ อนันทนาธร | สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2476-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, (ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sư̄psān, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สืบสาส์น, 2564 [2021]Other title: Powers that be : Pridi Banomyong through the rise and fell of Thai democracy.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.ป46 ก635 2564 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.6.ป46 ก635 2564 (1).
Pridi Banomyong Library On Order (2).
ห้องสมุด:
Namtā hư̄at lǣo lư̄at tok : sāthok kānmư̄ang Thai nai wannakam lōk / น้ำตาเหือด แล้วเลือดตก : สาธกการเมืองไทยในวรรณกรรมโลก / ไชยันต์ รัชชกูล.

Chaiyan Ratchakūn. by ไชยันต์ รัชชกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN51 .ช94 2564 (2).
Pridi Banomyong Library On Order (1).
ห้องสมุด:
Mư̄ang nimit læ chīwit hǣng kānkabot sō̜ng khrang / เมืองนิมิตรและชีวิตแห่งการกบฏสองครั้ง / ม.ร.ว. นิมิตรมงคล นวรัตน.

Nimitmongkhon Nawarat, Mō̜.Rō̜.Wō̜., by นิมิตรมงคล นวรัตน, ม.ร.ว, 2451-2491.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6 .น6 2564 (1).
Pridi Banomyong Library On Order (2).
ห้องสมุด:
Thā pen thœ̄ čha tō̜ng phān man pai dai nǣnō̜n = [Tangsin ŭi maŭm ŭl ana chulkeyo] / ถ้าเป็นเธอจะต้องผ่านมันไปได้แน่นอน = [Tangsin ŭi maŭm ŭl ana chulkeyo] / คิมจีฮุน เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

Kim, Chi-hun. Withiyā Čhanphan. by คิม, จี-ฮุน | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Springbooks, 2564 [2021]Other title: Tangsin ŭi maŭm ŭl ana chulkeyo.Availability: No items available :
Pridi Banomyong Library On Order (1).
Checked out (2).
ห้องสมุด:
Phī-phrām-phut nai sātsanā Thai / ผี-พราหมณ์-พุทธ ในศาสนาไทย / คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, วิจักขณ์ พานิช, ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ บรรณาธิการ.

Khomkrit ʻUitekkhēng. Wičhak Phānit. Siriphot Laomānačharœ̄n. by คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง | วิจักขณ์ พานิช | ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Nātāhǣk, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : นาตาแฮก, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BL48 .ผ634 2564 (1).
Pridi Banomyong Library On Order (2).
On hold (1).
ห้องสมุด:
Haikhio!! khū top fā prathān / ไฮคิว!! คู่ตบฟ้าประทาน / เรื่อง : ภาพ Haruichi Furudate ; แปล สัณฑ์จุฑา ธเนศากร.

Furudate, Haruichi. Sančhuthā Thanēsākō̜n. by ฟุรุดาเตะ, ฮารุอิชิ | สัณห์จุฑา ธเนศากร.

Edition: พิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Khō̜mik, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .ฟ67ฮ92 ล. 3 (26).
Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (2).
Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phom mai dai tangčhai tāi nai mūbān rai ʻātchayākam / ผมไม่ได้ตั้งใจตายในหมู่บ้านไร้อาชญากรรม / ฮวังเซยอน เขียน ; ภัททิรา แปล.

Hwang, Se-yon, Phatthirā Yaowaphā. by ฮวัง, เซยอน, ค.ศ. 1968- | ภัททิรา เยาวภา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2564 [2021]Availability: No items available :
Pridi Banomyong Library On Order (1).
Checked out (3).
ห้องสมุด:
Saphrưng : čhāk khwāmkrīeo krōt sū krabūankān yuttham / สะพรึง : จากความเกรี้ยวโกรธสู่กระบวนการยุติธรรม / แฟร์ดินันด์ ฟอน ชีรัค เขียน ; ศศิภา พฤกษฎาจันทร์ แปล.

Schirach, Ferdinand von, Sasiphā Phrưksadāčhan. by ชีรัค, แฟร์ดินันด์ ฟอน, ค.ศ. 1964- | ศศิภา พฤกษฎาจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Illuminations Editions, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2564 [2021]Availability: No items available :
Pridi Banomyong Library On Order (2).
Checked out (2).
ห้องสมุด:
Rư̄ang lao čhāk thahān wichākān ʻāwusō : kānkhonkhwā læ ʻān ʻēkkasān thāng prawattisāt phư̄a sāng khon sāng chāt læ sāng thahān ʻāchīp / เรื่องเล่าจากทหารวิชาการอาวุโส : การค้นคว้าและอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างคน สร้างชาติและสร้างทหารอาชีพ / สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ.

Sō̜rasak Ngāmkhačhō̜nkunkit, Thailand. Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt. by สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, 2503- | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Rōngphim Wacharin Phī. Phī., 2564 [2021] Publisher: [นนทบุรี] : หจก. โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี., 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: U660.ท9 ส456 2564 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Cataloging CompleteCall number: U660.ท9 ส456 2564 (2).
Professor Direk Jayanama Library On Order (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  8    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544