TUPRIDI-NewBook-2021-10-04 (Thai)

This list contains 105 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
18 Phrưtsaphākhom kānlukkhưn sū phư̄a prachāthiptai / 18 พฤษภาคม การลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตย / มูลนิธิรำลึก 18 พฤษภาคม ; บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ แปล.

Bandit Čhanrōtčhanakit. The May 18 Memorial Foundation. by บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ | มูลนิธิรำลึก 18 พฤษภาคม.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khō̜mmō̜n Buk, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : คอมม่อนบุ๊คส, [2564] [2021]Other title: Sippǣt Phrưtsaphākhom kānlukkhưn sū phư̄a prachāthiptai Other title: สิบแปดพฤษภาคม การลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS922.445 .ก644 2564 (1).
ห้องสมุด:
Accidentally Wes Anderson / Accidentally Wes Anderson / วอลลี โควัล และ อแมนดา โควัล ; [ปิยบุตร หล่อไกรเลิศ แปล].

Koval, Wally. Piyabut Lō̜krailœ̄t. by โควัล, วอลลี | ปิยบุตร หล่อไกรเลิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : broccoli, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : broccoli, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: G465 .ค95 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Black clover / Black clover / ภาพและเรื่อง Yuki Tabata ; แปล สรพงษ์ กิจบัญชาพร, Solar ; เรียบเรียง ปริญญา ทรงฤกษ์, ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Tabata, Yūki. Sō̜raphong Kitbanchāphō̜n. Solar. Parinyā Songrœ̄k. Suphachai Sīphan. by ทาบาตะ, ยูกิ | สรพงษ์ กิจบัญชาพร | โซลาร์ | ปริญญา ทรงฤกษ์ | ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Edition: พิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄khō̜mik, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: กต .ท64บ72 ล. 5 (12). Checked out (12).
ห้องสมุด:
My little seed khō̜ hai tœ̄ptō yāng ngotngām / My little seed ขอให้เติบโตอย่างงดงาม / เมริษา ยอดมณฑป ; [ภาพวาดประกอบ ชนิดา อารีวัฒนสมบัติ].

Mērisā Yō̜tmonthop. Chanidā ʻĀrīwatthanasombat. by เมริษา ยอดมณฑป | ชนิดา อารีวัฒนสมบัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣkhalo̜kbuk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แซนด์คล็อคบุ๊คส์, 2564 [2021]Other title: My little seed khō̜ hai tœ̄ptō yāng ngotngām : phro̜ dek mai tāng čhāk maletphan thī phli bai rǣk ngō̜kngām dai dūai khwāmrak læ khaočhai Other title: My little seed ขอให้เติบโตอย่างงดงาม : เพราะเด็กไม่ต่างจากเมล็ดพันธุ์ที่ผลิใบแรกงอกงามได้ด้วยความรักและเข้าใจ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ769 .ม74 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ769 .ม74 2564 (1).
ห้องสมุด:
Storytelling with data / Storytelling with data / Cole Nussbaumer Knaflic ; ฐานันดร วงศ์กิตติธร แปล.

Knaflic, Cole Nussbaumer. Thānandō̜n Wongkittithō̜n. by นาฟลิก, โคล นุสบาเมอร์ | ฐานันดร วงศ์กิตติธร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: Items available for reference: Professor Sangvian Indaravijaya Library ACQ Finished; Sent to Cataloging Division (1). :
Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (1).
Checked out (3). On hold (1).
ห้องสมุด:
TU-GET. Volume 2 / TU-GET. Volume 2 / [สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Thammasat University. Language Institute. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันภาษา.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020]] Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]]Other title: TU-GET. chalœ̄i phrō̜m khamʻathibāi Other title: TU-GET. เฉลยพร้อมคำอธิบาย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1114 .ท646 2563 ล. 2 (2). Checked out (10).
ห้องสมุด:
Kot yō̜t naksư̄p / กฎยอดนักสืบ / ฮิงาชิโนะ เคโกะ เขียน ; ฉัตรขวัญ อดิศัย แปล.

Higashino, Keigo, Chatkhwan ʻAdisai. by ฮิงาชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- | ฉัตรขวัญ อดิศัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Daifuku, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ไดฟุกุ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ฮ64437ม75ฉ63 2563 (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi phalangngān niukhlīa læ rangsī / กฎหมายพลังงานนิวเคลียร์และรังสี / อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

ʻAmnāt Wongbandit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by อำนาจ วงศ์บัณฑิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: K3990 .อ66 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3990 .อ66 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3990 .อ66 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3990 .อ66 2564 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: K3990 .อ66 2564 (2). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Kotmāi lomlalāi læ kān fư̄nfū kitčhakān / กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ / วานิช ทองเกตุ.

Wānit Thō̜ngkēt. by วานิช ทองเกตุ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Yalā : ʻŌ. Khē Khō̜mphiutœ̄ 'ǣn Sœ̄wit, 2564 [2021] Publisher: ยะลา : โอ.เค คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1942 .ว56 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi wādūai sunlakākō̜n = Thai customs laws / กฎหมายว่าด้วยศุลกากร = Thai customs laws / พงษ์สิริ ตาอินทร์.

Phongsiri Tāʻin. by พงษ์สิริ ตาอินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Phāpphim Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด, 2564 [2021]Other title: Thai customs laws.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3645 .พ25 2564ก (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT3645 .พ25 2564ก (1). Checked out (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi ʻēkkachon prīapthīap bư̄angton : čhārīt Rōman læ ʻǢngklō Sǣksō̜n / กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน / ประชุม โฉมฉาย.

Prachum Chōmchāi. by ประชุม โฉมฉาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K584 .ป462 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: K584 .ป462 2558 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: K584 .ป462 2558 (2). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Kānkhumkhrō̜ng sitthi khō̜ng phūbō̜riphōk tām sanyā phūbō̜riphōk (consumer contracts) : kō̜ranī sưksā panhā "khadī phūbō̜riphōk thīam": rāingān chabap sombūn = Protection of consumer's rights in consumer contracts : a case study of "spurious consumer cases" / การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามสัญญาผู้บริโภค (consumer contracts): กรณีศึกษาปัญหา "คดีผู้บริโภคเทียม" : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Protection of consumer's rights in consumer contracts : a case study of "spurious consumer cases" / โดย นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Nonthawat Nawatakunphisut. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜.Thō̜., 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2564 [2021]Other title: Protection of consumer's rights in consumer contracts : a case study of "spurious consumer cases".Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .น333 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3276 .น333 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276 .น333 2564 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT3276 .น333 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān panhā khō̜ng khon rai ʻēkkasān raprō̜ng tūa bukkhon nai prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / การจัดการปัญหาของคนไร้เอกสารรับรองตัวบุคคลในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร.

Phanthip Sāisunthō̜n, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2562 [2019] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT511 .พ63 2562 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT511 .พ63 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT511 .พ63 2562 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT511 .พ63 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
การจัดการศึกษาในท้องถิ่น / สนิท จรอนันต์ ; บรรณาธิการโดย ทิพย์พาพร ตันติสุนทร.

by สนิท จรอนันต์ | ทิพย์พาพร ตันติสุนทร.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2551Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2862 .ส36 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2862 .ส36 (1).
ห้องสมุด:
Kāntīkhwām kānčhamnǣk phikat ʻattrā sunlakākō̜n rabop hāmōnai nai kānnamkhao sinkhā tām lakkēn khō̜ 2 (Kō̜) hǣng kotmāi phikat ʻattrā sunlakākō̜n khō̜ng Prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / การตีความการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ในการนำเข้าสินค้าตามหลักเกณฑ์ข้อ 2 (ก) แห่งกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สุปรียา แก้วละเอียด, พัชราภรณ์ ตฤณวุฒิพงษ์.

Supreeya Kaewla-iad. Patcharaporn Trinvuthipong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by สุปรียา แก้วละเอียด | พัชราภรณ์ ตฤณวุฒิพงษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜ Thō̜., 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3646 .ส73 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3646 .ส73 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3646 .ส73 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT3646 .ส73 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānmư̄ang rư̄ang chāttiphan nai Mālēsīa : khwāmsamphan thāng sētthakit kap Čhīn læ khō̜rirœ̄m nưng thǣp nưng sēnthāng / การเมืองเรื่องชาติพันธุ์ในมาเลเซีย : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนและข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง / จุฬณี ตันติกุลานันท์.

Čhulanī Tantikulānan. by จุฬณี ตันติกุลานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.6.ฮ4จ6 จ75 2564 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: HF1594.6.ฮ4จ6 จ75 2564 (1).
Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (1).
ห้องสมุด:
Kamnœ̄t krasǣ Kaolī = The birth of Korean cool / กำเนิดกระแสเกาหลี = The birth of Korean cool / Euny Hong เขียน ; วิลาส วศินสังวร แปล.

Hong, Yu-ni. Wilāt Wasinsangwō̜n. by ฮง, ยูนี | วิลาส วศินสังวร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻŒ̄nnēt Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอิร์นเนส พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Other title: The birth of Korean cool.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS923.23 .ฮ23 2564 (2). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Khon Thai / khon ʻư̄n : wādūai khon ʻư̄n khō̜ng khwāmpen Thai / คนไทย / คนอื่น : ว่าด้วยคนอื่นของความเป็นไทย / ธงชัย วินิจจะกูล.

Thongchai Winitčhakūn. by ธงชัย วินิจจะกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fādīaokan, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS569 .ธ226 2560 (1). Checked out (11).
ห้องสมุด:
Khwāmrū thūapai kīeokap kotmāi bō̜risat mahāchon čhamkat / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด / นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Nilubon Lœ̄tnuwat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT1050 .น64 2564 (1), Sanya Dharmasakti Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT1050 .น64 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT1050 .น64 2564 (4). : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khwāmlap nai hūačhai = Mirrors of the soul, prose poems, the madman, spiritual sayings / ความลับในหัวใจ = Mirrors of the soul, prose poems, the madman, spiritual sayings / คาลิล ยิบราน เขียน ; แปล เรณู ชูความคิด, วารินทร์-วันทิพย์ สินสูงสุด.

Gibran, Kahlil, Rēnū Chūkhwāmkhit. Wālin Sinsūngsut. Wanthip Sinsūngsut. by ยิบราน, คาห์ลิล, ค.ศ. 1883-1931 | เรณู ชูความคิด | วารินทร์ สินสูงสุด | วันทิพย์ สินสูงสุด.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2564 [2021]Other title: Mirrors of the soul, prose poems, the madman, spiritual sayings.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PS3513.ย6ม64 ร72 2564 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544