TUPRIDI-NewBook-2021-10-04 (Thai)

This list contains 152 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
#Thotsawat thī hāi pai 2549-2564 : 15 pī wikrit kānmư̄ang Thai / #ทศวรรษที่หายไป 2549-2564 : 15 ปีวิกฤตการเมืองไทย / นิตยสารสารคดี ; กองบรรณาธิการ สุเจน กรรณฤทธิ์, ฐิติพันธ์ฺ พัฒนมงคล, สุชาดา ลิมปนาทไพศาล.

Sujane Kanparit. Thitiphan Phatthanamongkol. Suchada Limpanātpaisal. by สุเจน กรรพฤทธิ์ | ฐิติพันธ์ฺ พัฒนมงคล | สุชาดา ลิมปนาทไพศาล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sārakhadī, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2564 [2021]Other title: Thotsawat thī hāi pai '49-64 Other title: Samphāt : lāi chīwit nai wikrit kānmư̄ang Thai Other title: Watthanatham "mo̜p" Other title: Thai politics | ทศวรรษที่หายไป '49-64 | สัมภาษณ์ : หลายชีวิตในวิกฤติการเมืองไทย | วัฒนธรรม "ม็อบ".Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ท54 2564 (2).
ห้องสมุด:
18 Phrưtsaphākhom kānlukkhưn sū phư̄a prachāthiptai / 18 พฤษภาคม การลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตย / มูลนิธิรำลึก 18 พฤษภาคม ; บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ แปล.

Bandit Čhanrōtčhanakit. The May 18 Memorial Foundation. by บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ | มูลนิธิรำลึก 18 พฤษภาคม.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khō̜mmō̜n Buk, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : คอมม่อนบุ๊คส, [2564] [2021]Other title: Sippǣt Phrưtsaphākhom kānlukkhưn sū phư̄a prachāthiptai Other title: สิบแปดพฤษภาคม การลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS922.445 .ก644 2564 (1).
ห้องสมุด:
Accidentally Wes Anderson / Accidentally Wes Anderson / วอลลี โควัล และ อแมนดา โควัล ; [ปิยบุตร หล่อไกรเลิศ แปล].

Koval, Wally. Piyabut Lō̜krailœ̄t. by โควัล, วอลลี | ปิยบุตร หล่อไกรเลิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : broccoli, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : broccoli, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Black clover / Black clover / ภาพและเรื่อง Yuki Tabata ; แปล สรพงษ์ กิจบัญชาพร, Solar ; เรียบเรียง ปริญญา ทรงฤกษ์, ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Tabata, Yūki. Sō̜raphong Kitbanchāphō̜n. Solar. Parinyā Songrœ̄k. Suphachai Sīphan. by ทาบาตะ, ยูกิ | สรพงษ์ กิจบัญชาพร | โซลาร์ | ปริญญา ทรงฤกษ์ | ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Edition: พิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄khō̜mik, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: กต .ท64บ72 ล. 5 (24).
ห้องสมุด:
Changemaker sīang lek lek khō̜ng dek plīan lōk / Changemaker เสียงเล็กๆ ของเด็กเปลี่ยนโลก / ปราชญา ศิริ์มหาอาริยะโพธิ์ญา.

Prāchayā Simahāʻāriyaphōyā. by ปราชญา ศิริ์มหาอาริยะโพธิ์ญา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nānmī Buk Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WS463 .ป462 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WS463 .ป462 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Dream notes : nithān tāng fan / Dream notes : นิทานต่างฝัน / Atopakon.

Pakō̜n Kǣodī, by ปกรณ์ แก้วดี, 2534-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Rātchasīmā : 10 Minlimēt, 2564 [2021] Publisher: นครราชสีมา : 10 มิลลิเมตร, 2564 [2021]Other title: Nithān tāng fan Other title: นิทานต่างฝัน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ป238 ด46 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.ป238 ด46 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Engineer cute boy / Engineer cute boy / JittiRain เขียน.

Čhittinat Ngāmnak. by จิตติณัฏฐ์ งามหนัก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
My little seed khō̜ hai tœ̄ptō yāng ngotngām / My little seed ขอให้เติบโตอย่างงดงาม / เมริษา ยอดมณฑป ; [ภาพวาดประกอบ ชนิดา อารีวัฒนสมบัติ].

Mērisā Yō̜tmonthop. Chanidā ʻĀrīwatthanasombat. by เมริษา ยอดมณฑป | ชนิดา อารีวัฒนสมบัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣkhalo̜kbuk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แซนด์คล็อคบุ๊คส์, 2564 [2021]Other title: My little seed khō̜ hai tœ̄ptō yāng ngotngām : phro̜ dek mai tāng čhāk maletphan thī phli bai rǣk ngō̜kngām dai dūai khwāmrak læ khaočhai Other title: My little seed ขอให้เติบโตอย่างงดงาม : เพราะเด็กไม่ต่างจากเมล็ดพันธุ์ที่ผลิใบแรกงอกงามได้ด้วยความรักและเข้าใจ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ769 .ม74 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Storytelling with data / Storytelling with data / Cole Nussbaumer Knaflic ; ฐานันดร วงศ์กิตติธร แปล.

Knaflic, Cole Nussbaumer. Thānandō̜n Wongkittithō̜n. by นาฟลิก, โคล นุสบาเมอร์ | ฐานันดร วงศ์กิตติธร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (7).
ห้องสมุด:
TU-GET. Volume 2 / TU-GET. Volume 2 / [สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Thammasat University. Language Institute. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันภาษา.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020]] Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]]Other title: TU-GET. chalœ̄i phrō̜m khamʻathibāi Other title: TU-GET. เฉลยพร้อมคำอธิบาย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1114 .ท646 2563 ล. 2 (1). Checked out (11).
ห้องสมุด:
Kot yō̜t naksư̄p / กฎยอดนักสืบ / ฮิงาชิโนะ เคโกะ เขียน ; ฉัตรขวัญ อดิศัย แปล.

Higashino, Keigo, Chatkhwan ʻAdisai. by ฮิงาชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- | ฉัตรขวัญ อดิศัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Daifuku, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ไดฟุกุ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ฮ64437ม75ฉ63 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi phalangngān niukhlīa læ rangsī / กฎหมายพลังงานนิวเคลียร์และรังสี / อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

ʻAmnāt Wongbandit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by อำนาจ วงศ์บัณฑิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: K3990 .อ66 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3990 .อ66 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3990 .อ66 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3990 .อ66 2564 (2). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Kotmāi lomlalāi læ kān fư̄nfū kitčhakān / กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ / วานิช ทองเกตุ.

Wānit Thō̜ngkēt. by วานิช ทองเกตุ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Yalā : ʻŌ. Khē Khō̜mphiutœ̄ 'ǣn Sœ̄wit, 2564 [2021] Publisher: ยะลา : โอ.เค คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1942 .ว56 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi wādūai sunlakākō̜n = Thai customs laws / กฎหมายว่าด้วยศุลกากร = Thai customs laws / พงษ์สิริ ตาอินทร์.

Phongsiri Tāʻin. by พงษ์สิริ ตาอินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Phāpphim Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด, 2564 [2021]Other title: Thai customs laws.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3645 .พ25 2564ก (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kotmāi wādūai khrōngsāng ʻongkō̜n læ kāndamnœ̄n ngān khō̜ng ʻĀsīan : čhāk patinyā ʻĀsīan sū kotbat ʻĀsīan = ASEAN institutional law from the ASEAN declaration to the ASEAN charter / กฎหมายว่าด้วยโครงสร้างองค์กรและการดำเนินงานของอาเซียน : จากปฏิญญาอาเซียนสู่กฎบัตรอาเซียน = ASEAN institutional law from the ASEAN declaration to the ASEAN charter / อุษณีย์ เอมศิรานันท์.

Usanee ʻĒmsirānan. by อุษณีย์ เอมศิรานันท์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: ASEAN institutional law from the ASEAN declaration to the ASEAN charter.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KNE171 .อ75 2564 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: KNE171 .อ75 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KNE171 .อ75 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KNE171 .อ75 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi 'āyā prīapthīap : phrō̜m khamthām læ nǣo khamtō̜p / กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ : พร้อมคำถามและแนวคำตอบ / นันทัช กิจรานันทน์, เทียนศิริ บุญโชควิทูร.

Nanthat Kitrānan. Thīansiri Bunchōkwithūn. by นันทัช กิจรานันทน์ | เทียนศิริ บุญโชควิทูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .น63 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .น63 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .น63 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi bư̄angton thāng thurakit / กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT920 .ท56 2564 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ท56 2564 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .ท56 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ท56 2564 (3).
ห้องสมุด:
Kotmāi ʻēkkachon prīapthīap bư̄angton : čhārīt Rōman læ ʻǢngklō Sǣksō̜n / กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน / ประชุม โฉมฉาย.

Prachum Chōmchāi. by ประชุม โฉมฉาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K584 .ป462 2558 (1). Checked out (13).
ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng : lak thūapai = Civil law : general principles / กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป = Civil law : general principles / กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล.

Kankanya Jaikarnwongsakul. by กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Civil law : general principles.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT120 .ก627 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT120 .ก627 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT120 .ก627 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT120 .ก627 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kromtamrūat yuk ʻathipbō̜dī Phao Sīyānon / กรมตำรวจยุคอธิบดีเผ่า ศรียานนท์ / พ.ต.อ.อนุ เนินหาด.

ʻAnu Nœ̄nhāt. by อนุ เนินหาด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Hō̜ Čhō̜ Kō̜ Wanidākānphim, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : หจก. วนิดาการพิมพ์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV7911.ผ7 อ373 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānkhumkhrō̜ng sitthi khō̜ng phūbō̜riphōk tām sanyā phūbō̜riphōk (consumer contracts) : kō̜ranī sưksā panhā "khadī phūbō̜riphōk thīam": rāingān chabap sombūn = Protection of consumer's rights in consumer contracts : a case study of "spurious consumer cases" / การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามสัญญาผู้บริโภค (consumer contracts): กรณีศึกษาปัญหา "คดีผู้บริโภคเทียม" : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Protection of consumer's rights in consumer contracts : a case study of "spurious consumer cases" / โดย นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Nonthawat Nawatakunphisut. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜.Thō̜., 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2564 [2021]Other title: Protection of consumer's rights in consumer contracts : a case study of "spurious consumer cases".Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276 .น333 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .น333 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3276 .น333 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276 .น333 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān panhā khō̜ng khon rai ʻēkkasān raprō̜ng tūa bukkhon nai prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / การจัดการปัญหาของคนไร้เอกสารรับรองตัวบุคคลในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร.

Phanthip Sāisunthō̜n, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2562 [2019] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT511 .พ63 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT511 .พ63 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT511 .พ63 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT511 .พ63 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān rabop sētthakit chumchon phưng tonʻēng = Management of community economy system / การจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง = Management of community economy system / สุภาวดี ขุนทองจันทร์.

Sirinrat Kānčhanakunchō̜n. by สุภาวดี ขุนทองจันทร์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Management of community economy system .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ส74 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ส74 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ส74 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
การจัดการศึกษาในท้องถิ่น / สนิท จรอนันต์ ; บรรณาธิการโดย ทิพย์พาพร ตันติสุนทร.

by สนิท จรอนันต์ | ทิพย์พาพร ตันติสุนทร.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2551Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2862 .ส36 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2862 .ส36 (1).
ห้องสมุด:
Kāntīkhwām kānčhamnǣk phikat ʻattrā sunlakākō̜n rabop hāmōnai nai kānnamkhao sinkhā tām lakkēn khō̜ 2 (Kō̜) hǣng kotmāi phikat ʻattrā sunlakākō̜n khō̜ng Prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / การตีความการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ในการนำเข้าสินค้าตามหลักเกณฑ์ข้อ 2 (ก) แห่งกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สุปรียา แก้วละเอียด, พัชราภรณ์ ตฤณวุฒิพงษ์.

Supreeya Kaewla-iad. Patcharaporn Trinvuthipong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by สุปรียา แก้วละเอียด | พัชราภรณ์ ตฤณวุฒิพงษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜ Thō̜., 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3646 .ส73 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3646 .ส73 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3646 .ส73 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3646 .ส73 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānfang læ kānphūt phāsā Wīatnām 1 / การฟังและการพูดภาษาเวียดนาม 1 / รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์, Nguyen Thi Thuy Chau.

Rujiwan Laophairoj. Nguyen Thi Thuy Chau. by รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ | เหงวียน ถิ ถวี่ โจว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Samnakphim Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4374 .ร72 2564 ล. 1 (2).
ห้องสมุด:
Kānsưksā thānglư̄ak = Alternative education / การศึกษาทางเลือก = Alternative education / วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา.

Wīrathēp Pathumčharœ̄nwatthanā. by วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Other title: Alternative education.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LC46.8.ท9 ว64 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: LC46.8.ท9 ว64 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānmư̄ang rư̄ang chāttiphan nai Mālēsīa : khwāmsamphan thāng sētthakit kap Čhīn læ khō̜rirœ̄m nưng thǣp nưng sēnthāng / การเมืองเรื่องชาติพันธุ์ในมาเลเซีย : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนและข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง / จุฬณี ตันติกุลานันท์.

Čhulanī Tantikulānan. by จุฬณี ตันติกุลานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1594.6.ฮ4จ6 จ75 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kamnœ̄t krasǣ Kaolī = The birth of Korean cool / กำเนิดกระแสเกาหลี = The birth of Korean cool / Euny Hong เขียน ; วิลาส วศินสังวร แปล.

Hong, Yu-ni. Wilāt Wasinsangwō̜n. by ฮง, ยูนี | วิลาส วศินสังวร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻŒ̄nnēt Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอิร์นเนส พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Other title: The birth of Korean cool.Availability: No items available : Checked out (6). In transit (1).
ห้องสมุด:
Khonnum. [Phāk nưng] / คนหนุ่ม. [ภาคหนึ่ง] / ฟีโอดอร์ ดอสโตยเยียฟสกี เขียน ; ศ. ศุภศิลป์ แปล.

Dostoyevsky, Fyodor, Sǭ. Suphasin. by โดสโตเยฟสกี้, ฟโยดอร์, ค.ศ. 1821-1881 | ศ. ศุภศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thap Nangsư̄, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ด9อ83ศ57 2564 ล. 1 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ด9อ83ศ57 2564 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Khonnum. Phāk sām / คนหนุ่ม. ภาคสาม / ฟีโอดอร์ ดอสโตยเยียฟสกี เขียน ; ศ. ศุภศิลป์ แปล.

Dostoyevsky, Fyodor, Sǭ. Suphasin. by โดสโตเยฟสกี้, ฟโยดอร์, ค.ศ. 1821-1881 | ศ. ศุภศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thap Nangsư̄, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ด9อ83ศ57 2564 ล. 3 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ด9อ83ศ57 2564 ล. 3 (1).
ห้องสมุด:
Khonnum. Phāk sō̜ng / คนหนุ่ม. ภาคสอง / ฟีโอดอร์ ดอสโตยเยียฟสกี เขียน ; ศ. ศุภศิลป์ แปล.

Dostoyevsky, Fyodor, Sǭ. Suphasin. by โดสโตเยฟสกี้, ฟโยดอร์, ค.ศ. 1821-1881 | ศ. ศุภศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thap Nangsư̄, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ด9อ83ศ57 2564 ล. 2 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ด9อ83ศ57 2564 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Khon Thai / khon ʻư̄n : wādūai khon ʻư̄n khō̜ng khwāmpen Thai / คนไทย / คนอื่น : ว่าด้วยคนอื่นของความเป็นไทย / ธงชัย วินิจจะกูล.

Thongchai Winitčhakūn. by ธงชัย วินิจจะกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fādīaokan, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS569 .ธ226 2560 (1). Checked out (11).
ห้องสมุด:
Khon mai chai khīan tō̜p ʻarai kō̜ phit / คนไม่ใช่ เขียนตอบอะไรก็ผิด / นันทัช กิจรานันทน์, เทียนศิริ บุญโชควิทูร.

Nanthat Kitrānan. Thīansiri Bunchōkwithūn. by นันทัช กิจรานันทน์ | เทียนศิริ บุญโชควิทูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT51.7 .น63 2564 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT51.7 .น63 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT51.7 .น63 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT51.7 .น63 2564 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT51.7 .น63 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khwāmrū thūapai kīeokap kotmāi bō̜risat mahāchon čhamkat / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด / นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Nilubon Lœ̄tnuwat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1050 .น64 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1050 .น64 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1050 .น64 2564 (3). Checked out (6). In transit (2).
ห้องสมุด:
Khwāmlap nai hūačhai = Mirrors of the soul, prose poems, the madman, spiritual sayings / ความลับในหัวใจ = Mirrors of the soul, prose poems, the madman, spiritual sayings / คาลิล ยิบราน เขียน ; แปล เรณู ชูความคิด, วารินทร์-วันทิพย์ สินสูงสุด.

Gibran, Kahlil, Rēnū Chūkhwāmkhit. Wālin Sinsūngsut. Wanthip Sinsūngsut. by ยิบราน, คาห์ลิล, ค.ศ. 1883-1931 | เรณู ชูความคิด | วารินทร์ สินสูงสุด | วันทิพย์ สินสูงสุด.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2564 [2021]Other title: Mirrors of the soul, prose poems, the madman, spiritual sayings.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmmāi kap kānplǣ / ความหมายกับการแปล / สุพรรณี ปิ่นมณี.

Suphannī Pinmanī, by สุพรรณี ปิ่นมณี, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1498.2.ท9 ส732 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1498.2.ท9 ส732 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khwām kīeophan rawāng phū pen khūsanyā nai sanyā kitčhakān rūamkhā chanit mai čhotthabīan tō̜ bukkhon phāinō̜k : sưksā chapho̜ kō̜ranī mai pen hānghunsūan sāman : rāingān chabap sombūn / ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นคู่สัญญาในสัญญากิจการร่วมค้าชนิดไม่จดทะเบียนต่อบุคคลภายนอก : ศึกษาเฉพาะกรณีไม่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สหธน รัตนไพจิตร.

Sahaton Rattanapijit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2564 [2021] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1139 .ส53 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1139 .ส53 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1139 .ส53 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1139 .ส53 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmpenmā læ lak kānchai nitiwithī nai rabop siwinlō̜ læ khō̜mmō̜nlō̜ / ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีในระบบซิวิลลอว์และคอมมอนลอว์ / กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Kittisak Prokkati. by กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K155 .ก633 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K155 .ก633 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K155 .ก633 2564 (2). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Khwāmrīang thī sō̜ng wādūai kānpokkhrō̜ng / ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง / John Locke ; สมบัติ จันทรวงศ์ แปล.

Locke, John, Sombat Čhantharawong. by ล็อค, จอห์น, ค.ศ. 1632-1704 | สมบัติ จันทรวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ kānphatthanā khrōngkān čhat phim khopfai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JC163 .ล52 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC163 .ล52 2564 (2). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi tūangœ̄n / คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi tūangœ̄n Other title: กฎหมายตั๋วเงิน.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ส53 2564 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT938 .ส53 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT938 .ส53 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT938 .ส53 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon. lem 1, Kānkhatkan hǣng kotmāi = Private international law. Book 1, Conflict of laws / คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล. เล่ม 1, การขัดกันแห่งกฎหมาย = Private international law. Book 1, Conflict of laws / กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส.

Kittiwat Čhančhǣmsai. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Kānkhatkan hǣng kotmāi Other title: การขัดกันแห่งกฎหมาย | Private international law. | Conflict of laws .Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K7040 .ก636 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K7040 .ก636 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: K7040 .ก636 2564 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: K7040 .ก636 2564 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat / คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahaton Rattanapijit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat Other title: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1045 .ส53 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1045 .ส53 2564 (2). Checked out (11).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk thūapai / คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, รณกรณ์ บุญมี.

Thawīkīat Mīnakanit, Ronnakō̜n Boonmee, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | รณกรณ์ บุญมี, 2526-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 23, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi ʻāyā phāk thūapai Other title: กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ท565 2564ก (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ท565 2564ก (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ท565 2564ก (2). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi rǣngngān / คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Kasemsan Vilawan. by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 29, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1270 .ก7525 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1270 .ก7525 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1270 .ก7525 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1270 .ก7525 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kamʻathibāi sư̄khāi lǣkplīan hai phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Kō̜sanyā thī mai Pentham Phō̜.Sō̜. 2540 læ kotmāi mai thī kīeokhō̜ng / คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sotthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Khamʻathibāi kotmāi laksana sư̄khāi lǣkplīan hai Other title: คำอธิบายกฎหมายลักษณะ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT874 .จ63 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .จ63 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .จ63 2564 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .จ63 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khư̄n "Pū" sū sākhō̜n / คืน "ปู" สู่สาคร / สักระวี ศรีแสงธรรม.

Sakrawī Sīsǣngtham. by สักระวี ศรีแสงธรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], [2564] [2021] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.ส615ก3 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ส615ก3 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānpramœ̄n phonlap thāng sangkhom khō̜ng khrōngkān phatthanā thō̜ngthin / คู่มือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น / ดวงมณี เลาวกุล.

Dūangmanī Laowakun. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by ดวงมณี เลาวกุล | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD69.ค9 ด524 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD69.ค9 ด524 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD69.ค9 ด524 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD69.ค9 ด524 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ hūačhai salāi = Grief works : stories of life, death and surviving / คู่มือหัวใจสลาย = Grief works : stories of life, death and surviving / Julia Samuel ; วรรธนา วงษ์ฉัตร, แปล

Samuel, Julia Wanthanā Wongchat. by ซามูเอล, จูเลีย | วรรธนา วงษ์ฉัตร, 2502-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : OMG Books,c [2563] [2020] Publisher: สมุทรปราการ : OMG Books, [2563] [2020]Other title: Grief works : stories of life, death and surviving.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ศ7 ซ64 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khon Mǣklō̜ng chabap phisēt : māihēt rōngfaifā hāiyana hǣng kānkhukkhām chīwit læ singwǣtlō̜m / ฅนแม่กลองฉบับพิเศษ : หมายเหตุโรงไฟฟ้า หายนะแห่งการคุกคามชีวิตและสิ่งแวดล้อม / ผู้เขียน สุรจิต ชิรเวทย์.

Suračhit Chirawēt. Khrư̄akhāi Prachāchon Khon Rak Mǣklō̜ng. by สุรจิต ชิรเวทย์ | เครือข่ายประชาชนคนรักแม่กลอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Samut Sākhō̜n] : Khrư̄akhāi Prachāchon Khon Rak Mǣklō̜ng, 2550 [2007] Publisher: [สมุทรสงคราม] : เครือข่ายประชาชนคนรักแม่กลอง, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TD195.ฟ92 ส63 2550 (1).
ห้องสมุด:
Čhūap čhon sin saeng daeng dāo / จวบจนสิ้นแสงแดงดาว / กิตติศักดิ์ คงคา.

Kittisak Khongkhā. by กิตติศักดิ์ คงคา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : 13357, 2564 [2021] Publisher: นครปฐม : 13357, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ก66374จ53 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Čha lao hai khun fang / จะเล่าให้คุณฟัง / ฆอร์เฆ่ บูกาย เขียน ; เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ แปลจากภาษาสเปน.

Bucay, Jorge, Penpisa Srivoranart. by บูกาย, ฆอร์เฆ่, ค.ศ. 1949- | เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : phīsư̄a Sapēn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ผีเสื้อสเปน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PQ7798.12.บ72 ด72 2561 (1).
ห้องสมุด:
Čhittawitthayā kānlongthun / จิตวิทยาการลงทุน / John R. Nofsinger; ผู้แปล พิริยะ พาณิชย์ชะวงศ์.

Nofsinger, John R. Phiriya Phānitchawong. by นอฟซิงเกอร์, จอห์น อาร์ | พิริยะ พาณิชย์ชะวงศ์.

Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻĒpphī ʻĒdichan Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอฟพี เอดิชั่น จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4515.15 .น542 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chotchai / ชดใช้ / มินะโตะ คะนะเอะ เขียน ; กนกวรรณ เกตุชัยมาศ แปล.

Minato, Kanae, Kanokwan Kētchaimāt. by มินาโตะ, คานาเอะ, ค.ศ. 1973- | กนกวรรณ เกตุชัยมาศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม6753ฉ72ก32 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม6753ฉ72ก32 2564 (1).
ห้องสมุด:
Cho̜ppœ̄mǣn : lui lœ̄i! Khunkhrū Cho̜ppœ̄ khō̜ng phūakrao / ช็อปเปอร์แมน : ลุยเลย! คุณครูช็อปเปอร์ของพวกเรา / ภาพ Hirofumi Takei ; เรื่อง Eiichiro Oda ; แปล อากิเนะ ไอ ; เรียบเรียง ปริญญา ทรงฤกษ์, ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Takei, Hirofumi. Oda, Eiichiro, ʻĀkine, ʻAi. Parinyā Songrœ̄k. Supphachai Sīphan. by ทาเคอิ, ฮิโรฟุมิ | โอดะ, เออิจิโระ, ค.ศ. 1975- | อากิเนะ, ไอ | ปริญญา ทรงฤกษ์ | ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Edition: พิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Khō̜mik, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์, 2556 [2013]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
ตังกุย แปลโดย "ภคินี".

by เดล คาสติลโล, ไมเคิล, ค.ศ. 1933- | ภคินี.

Material type: Text Text Publisher: พระนคร, โอเดียนสโตร์, 2507Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ด7417ต62ภ6 (1).
ห้องสมุด:
Thīralư̄k nư̄ang nai phithī chāpanakit Khunmǣ Nư̄ang Mīchūʻat. ที่ระลึกเนื่องในพิธีฌาปนกิจ คุณแม่เนื่อง มีชูอรรถ.

Mahēyong. by มเหยงค์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2564 [2021] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2564 [2021]Other title: Dūai rak læ ʻālai Khunmǣ Nư̄ang Mīchūʻat Other title: ด้วยรักและอาลัย คุณแม่เนื่อง มีชูอรรถ.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2021 719844 (1). :
ห้องสมุด:
Nawaniyāi yāʻōʻi khō̜ng Thai : kānmư̄ang watthanatham khō̜ng phēt sathāna læ phēt withī nai rōmān prachāniyom : rāingān kānwičhai chabap sombūn = Thai yaoi novels : The cultural politics of gender and sexuality in popular romance / นวนิยายยาโออิของไทย : การเมืองวัฒนธรรมของเพศสถานะและเพศวิถีในโรมานซ์ประชานิยม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Thai yaoi novels : the cultural politics of gender and sexuality in popular romance / นัทธนัย ประสานนาม.

Natthanai Prasānnām. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Phāk Wichā Wannakhadī. by นัทธนัย ประสานนาม | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาวรรณคดี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp] : Phāk Wicha Wannakhadī, Khana Manutsayasāt, Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Thai yaoi novels : the cultural politics of gender and sexuality in popular romance.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Naksū wikrit Crisis fighter v3 / นักสู้วิกฤต Crisis fighter v3 / ธนพล ก่อฐานะ.

Thanapol Kō̜thāna. by ธนพล ก่อฐานะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 [ฉบับปรับปรุง]Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻĒʻāʻaiphī Čhamkat (Mahāchon), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน), 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD49 .ธ33 2562 (1).
ห้องสมุด:
Niti pratyā = Philosophy of law / นิติปรัชญา = Philosophy of law / ปรีดี เกษมทรัพย์ ; แก้ไขเพิ่มเติมโดย กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Prīdī Kasēmsap, Kittisak Prokkati. by ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-2562 | กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Philosophy of law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: B105 .ป4 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: B105 .ป4 2560 (1). Checked out (20).
ห้องสมุด:
Nitiwētchasāt læ kotmāi kānphǣt / นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ / แสวง บุญเฉลิมวิภาส บรรณาธิการ.

Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi kānphǣt Other title: กฎหมายการแพทย์.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: W700 .น662 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W700 .น662 2564 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W700 .น662 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Nayōbāi sưksā čhāk lāk mummō̜ng = Policy studies from different perspectives / นโยบายศึกษาจากหลากมุมมอง = Policy studies from different perspectives / [จัดทำโดย] สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Thailand Public Policy Network ; ปิยะพงศ์ บุษบงก์ และ ธีรพัฒน์ อังศุชวาล บรรณาธิการ.

Teeraphat Ungsuchaval. Thō̜n Pītidon. Chinnawat Horayangkura. Chat Khamsǣng. Chumpol ʻUnphatthanāsin, Patcharee Siroros. Veera Wangsatčhachoak. Watpol Buddharaksa. ʻŌ̜nʻō̜n Phūcharoen. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sathāban Nayōbāi Sāthārana. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sathāban Wičhai Sangkhom. by ธีรพัฒน์ อังศุชวาล | ธร ปีติดล | ชินวัฒน์ หรยางกูร | ฉัตร คำแสง | ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์, 2528- | พัชรี สิโรรส | วีระ หวังสัจจะโชค | วัชรพล พุทธรักษา | อรอร ภู่เจริญ | Thailand Public Policy Network | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันนโยบายสาธารณะ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Sathāban Nayōbāi Sāthārana Mahāwitthayālai Chīang Mai, [2563] [2020] Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2563] [2020]Other title: Policy studies from different perspectives..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: H97 .น49 2563 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: H97 .น49 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Bō̜wong sanē lē rak / บ่วงเสน่ห์เล่ห์รัก / Zaza.

Jiraporn Kamčhatthuk. by จิราพร กำจัดทุกข์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Smart Book, 2553 [2010] Publisher: นนทบุรี: สมาร์ทบุ๊ค, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .จ69216บ52 2553 (1).
ห้องสมุด:
Banthưk khambanyāi wichā kotmāi pokkhrō̜ng rư̄ang khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng / บันทึกคำบรรยายวิชากฎหมายปกครอง เรื่อง ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.

Wō̜raphot Witsarutphit, by วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng Other title: ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง.Availability: No items available : Checked out (7).
ห้องสมุด:
Bān nī mī khwāmlāklāi : khūmư̄ phūpokkhrō̜ng nai kāndūlǣ butlān lāklāi phēt / บ้านนี้มีความหลากหลาย : คู่มือผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานหลากหลายเพศ / ผู้เรียบเรียง รณภูมิ สามัคคีคารมย์, อัจฉราภรณ์ ทองแฉล้ม, โอปอล์ ประภาวดี.

Ronnaphūm Sāmakkhīkhārom, 'Atcharāphō̜n Thō̜ngchalǣm, ʻŌpō̜ Praphāwadī. Mūnnithi Khrư̄akhāi Phư̄an Kathœ̄i Phư̄a Sitthimanutsayachon. by รณภูมิ สามัคคีคารมย์, 2523- | อัจฉราภรณ์ ทองแฉล้ม, 2530- | โอปอล์ ประภาวดี | มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrư̄akhāi Phư̄an Kathœ̄i Phư̄a Sitthimanutsayachon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ18.5 .ร34 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ18.5 .ร34 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Pakaranam paramparā / ปกรณัมปรัมปรา / เอดิธ แฮมิลตัน เขียน ; นพมาส แววหงส์ แปล.

Hamilton, Edith, Nopamāt Wǣohong. by แฮมิลตัน, เอดิธ, ค.ศ. 1867-1963 | นพมาส แววหงส์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : ʻAmarin, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2564 [2021]Other title: Pakaranam parampara : tamnān thēp læ wīraburut Krīk-Rōman-Nō̜. Other title: Mythology | ปกรณัมปรัมปรา : ตำนานเทพและวีรบุรุษ กรีก-โรมัน-นอร์ส.Availability: No items available : Checked out (2). On hold (1).
ห้องสมุด:
Patiwat Rō̜.Sō̜. 130 / ปฏิวัติ ร.ศ. 130 / ร.ต. เหรียญ ศรีจันทร์ กับ ร.ต. เนตร พูนวิวัฒน์.

Rīan Sīčhan, Rō̜.Tō̜., Nēt Phūnwiwat, Rō̜.Tō̜. by เหรียญ ศรีจันทร์, ร.ต, 2435-2513 | เนตร พูนวิวัฒน์, ร.ต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.6 .ห754 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS582.6 .ห754 2564 (3). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2563 : Phrathammanūn Sān Yutitham Phō̜.Sō̜. 2543 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2562 Phrarātchakritsadīkā Kamnot Čhamnūan Ngœ̄n nai Khadī Manōsārē Phō̜.Sō̜. 2546 kot krasūng Khō̜kamnot Khō̜ng Prathān Sān dīkā Wādūai Kānyư̄n Song læ Rapkham khūkhwām læ ʻĒkkasān thāng Rabop Rapsong ʻIlekthrō̜nik Phō̜.Sō̜. 2560 Khō̜kamnot Khō̜ng Prathān Sān dīkā Wādūai Withī Phičhāranā Khadī Thāng ʻIlekthrō̜nik Phō̜.Sō̜. 2563 Khō̜kamnot Khō̜ng Prathān Sān Dīkā Wādūai Kān Klaiklīa Kō̜nfō̜ng Phō̜.Sō̜. 2563 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563 : พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวง ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความ และเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พ.ศ. 2563 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Thailand. Samnakphim Winyūchon. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1704 2564ข (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1704 2564ข (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1704 2564ข (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1704 2564ข (1).
ห้องสมุด:
Pamūan kotmāi phǣng læ phānit bap 1-6 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2564) phrō̜m phrarātchabanyat thī kīeokhō̜ng chabap chai rīan / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564) พร้อมพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ฉบับใช้เรียน / สมยศ เชื้อไทย.

Somyot Chuathai. by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 20, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyuchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit chabap chai rīan Other title: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT500 .ส445 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT500 .ส445 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT500 .ส445 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Prawattisāt krung Rattanakōsin. Lem 1, Ratchakān thī 1 Phō̜. Sō̜. 2325- ratchakān thī 3 Phō̜. Sō̜. 2394 / ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์. เล่ม 1, รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2394 / คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ; เรียบเรียง แสงโสม เกษมศรี, วิมล พงศ์พิพัฒน์ ; คณะผู้เรียบเรียงภาคผนวก วุฒิชัย มูลศิลป์, สุเนตร ชุตินธรานนท์, ศานติ ภักดีคำ ; คณะบรรณาธิการ ธีระ แก้วประจันทร์, บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ, รุ่งนภา สงวนศักดิ์ศรี.

Sǣngsōm Kasemsī, Mō̜.Rō̜.Wō̜., Wimon Phongphipat. Wutthichai Mūnsin. Sunēt Chutinatharānon, Sānti Phakdeekham. Teera Kǣopračhan. Bundit Lewchaichan. Rungnapa Sangūansaksī. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Khana Kammakān Chamra Prawattisāt Thai. by แสงโสม เกษมศรี, ม.ร.ว, 2454- | วิมล พงศ์พิพัฒน์ | วุฒิชัย มูลศิลป์ | สุเนตร ชุตินธรานนท์, 2499- | ศานติ ภักดีคำ | ธีระ แก้วประจันทร์ | บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ | รุ่งนภา สงวนศักดิ์ศรี | กรมศิลปากร. คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana Kammakān, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2561 [2018]Other title: Ratchakān thī 1 Phō̜. Sō̜. 2325- ratchakān thī 3 Phō̜. Sō̜. 2394 Other title: รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2394.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS580 .ส6 2561 ล. 1 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS580 .ส6 2561 ล. 1 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS580 .ส6 2561 ล. 1 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: DS580 .ส6 2561 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Prawatsat khabuankan rangngan German chabab yo / ประวัติศาสตร์ขบวนการแรงงานเยอรมันฉบับย่อ / Christine Speise, Svea Windwehr ; ผู้แปล ปรางทิพย์ ดาวเรือง. ประวัติศาสตร์แรงงานไทย / วิชัย นราไพบูลย์.

Speise, Christine. Windwehr, Svea. Prāngthip Dāorư̄ang. Wichai Narāphaibūn. Mūnnithi Frītrik ʻĒbǣth. Mūnnithi Phiphitthaphan rangngan Thai by ชไปเซอ, คริสติน | วินเวร์, ชแว | ปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง | วิชัย นราไพบูลย์ | มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท | มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Frītrik ʻĒbǣth, Mūnnithi Phiphitthaphan rangngan Thai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD8448 .ช93 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8448 .ช93 2559 (1).
ห้องสมุด:
Prasopkān kānthūkkratham khwāmrunrǣng nai khrō̜pkhrūa khō̜ng dekying : nǣokhit ʻamnāt chāi pen yai / ประสบการณ์การถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง : แนวคิดอำนาจชายเป็นใหญ่ / พรพิรินท์ อินโส.

Pornpirin Inso, Krom Kitčhakān Sattrī læ Sathāban Khrō̜pkhrūa. by พรพิรินทร์ อินโส, 2533- | กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krom Kitčhakān Sattrī læ Sathāban Khrō̜pkhrūa Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2563 [2020]Other title: Violence experiences of young girls in the family : feminist perspective.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6626.23.ท9 พ423 2563 (1).
ห้องสมุด:
Plō̜ičhai pai kap-- Chek / ปล่อยใจไปกับ-- เช็ก / กิ่งฉัตร.

Parichat Salicupt. by ปาริฉัตร ศาลิคุปต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text Publisher: Krung thēp... : ʻArun, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ป64ป45 2557ก (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ป64ป45 2557ก (1).
ห้องสมุด:
Panhā nai thāng thritsadī kīeokap kānsamkhan phit nai kotmāi ʻāyā Thai : kō̜ranī kānsamkhan phit nai hēt thī bukkhon mī ʻamnāt kratham : rāingān chabap sombūn / ปัญหาในทางทฤษฎีเกี่ยวกับการสำคัญผิดในกฎหมายอาญาไทย : กรณีการสำคัญผิดในเหตุที่บุคคลมีอำนาจกระทำ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ.

Disorn Likhitwitayawuid, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ, 2536- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜.Thō̜., 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2564 [2021]Other title: Theoretical problems of mistake under Thai criminal law : cases of mistaken justification : final report.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3896 .ด65 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3896 .ด65 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3896 .ด65 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Pan rūp : 58 botkawī ʻan mī khrū pen rǣngbandānčhai / ปั้นรูป : 58 บทกวี อันมีครูเป็นแรงบันดาลใจ / บรรณาธิการ ธนวัฏ ปรีชาจารย์.

Thanawat Prīchāčhān. Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt. Chomrom ʻĀsā Phatthanā. by ธนวัฏ ปรีชาจารย์ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ชมรมอาสาพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Chomrom ʻĀsā Phatthanā Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4206 .ป616 2558 (1).
ห้องสมุด:
Phā hom hūačhai : season :linin / ผ้าห่มหัวใจ : season :ลินิน / ธนกร.

Sathanan Khantiphanthukun. by ศฐนรรฆ์ ขันติพันธุกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čharansanitwong Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จรัลสนิทวงศ์ จำกัด, 2558 [2015]Other title: Linin Other title: ลินิน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ศ322ผ65 2558 (2).
ห้องสมุด:
Phūk wai dūai yai rak / ผูกไว้ด้วยใยรัก / กลิ่นแก้ว.

Klinkǣo. by กลิ่นแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Dǭkyā 2000, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2558 [2015]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phayot sanēhā / พยศเสน่หา / รตา.

Rata. by รตา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sugar Beat, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : Sugarbeat, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ร35พ45 2556 (1).
ห้องสมุด:
Phraphutthasātsanā kap singwǣtlō̜m / พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม / ประเวศ อินทองปาน.

Prawēt ʻInthō̜ngpān. by ประเวศ อินทองปาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Samnakphim Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส65 ป46 2562 (2).
ห้องสมุด:
Phra phut sātsanā nai Phamā = Buddhism in Myanmar / พระพุทธศาสนาในพม่า = Buddhism in Myanmar / โดย พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ.

Phra Mahā Dāosayām Wachirapanyō. by พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2564 [2021] Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2564 [2021]Other title: Buddhism in Myanmar.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ418 .พ43 2564 (2).
ห้องสมุด:
Phrarātchaphithī bō̜romrāchāphisēk / พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.

Samnakngān Rātchabanthittayasaphā (Thailand) Samnakngān Rātchabanthittayasaphā (Thailand) by สำนักงานราชบัณฑิตยสภา | สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .ร618 2563 (1).
ห้องสมุด:
Phalang hǣng kāntang kham thām / พลังแห่งการตั้งคำถาม / โมงิ เคนอิจิโร่ ; ผู้แปล ปาวัน การสมใจ.

Mogi, Kenichiro, Pāwan Kānsomčhai. by โมะงิ, เคนอิจิโร, ค.ศ. 1962- | ปาวัน การสมใจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF463.ต62 ม92 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Phan mā bā / พันธุ์หมาบ้า / ชาติ กอบจิตติ.

Chāt Kō̜pčhitti, by ชาติ กอบจิตติ, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 29.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : หอน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ช625พ6 2561 (1).
ห้องสมุด:
Phiphitthaphan sampas chalœ̄m phrakīat Somdet Phrabō̜romrāchinīnāt / พิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ / หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

Khana Phǣtayasāt Sirirāt Phayābān. Nūai Phiphitthaphan Sirirāt. by คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพ ฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: AM160 .พ634 2564 (1).
ห้องสมุด:
Phư̄nthān kānwičhai chœ̄ng pračhack = Fundamentals of empirical research / พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ = Fundamentals of empirical research / ธีระ อาชวเมธี, สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, กมลวรรณ ตังธนกานนท์.

Teara Archwamety. Somwung Pitiyanuwat. Kamonwan Tangdhanakanond. by ธีระ อาชวเมธี | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ | กมลวรรณ ตังธนกานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Other title: Fundamentals of empirical research.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q180.ก1 ธ646 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: Q180.ก1 ธ646 2564 (2).
ห้องสมุด:
Fang sāng suk = Listen with your heart / ฟังสร้างสุข : Listen with your heart / เพ็ญจุรี วีระธนาบุตร.

Phenčhurī Wīrathanābut. Thanākhān Čhit ʻĀsā. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Sūn Rīanrū Sukkhaphāwa. by เพ็ญจุรี วีระธนาบุตร | ธนาคารจิตอาสา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ โดย ธนาคารจิตอาสา.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sūn Rīanrū Sukkhaphāwa Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp (Sō̜Sō̜Sō̜.), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2562 [2019]Other title: Listen with your heart.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF323.ฟ6 พ72 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phārakit winyān khō̜ng yommathūt sī khā phū ʻō̜nyōn / ภารกิจวิญญาณของยมทูตสี่ขาผู้อ่อนโยน / มิกิโตะ ชิเน็น เขียน ; อิศเรศ ทองปัสโณว์ แปล.

Chinen, Mikito, ʻItsarēt Thō̜ngpatsanō. by ชิเน็น, มิกิโตะ, ค.ศ. 1978- | อิศเรศ ทองปัสโณว์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : NB Lite, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : NB Lite, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ช6752ย62อ65 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ช6752ย62อ65 2564 (1).
ห้องสมุด:
Phāsā : thō̜trahat mahatsačhan kānsư̄sān khō̜ng manut / ภาษา : ถอดรหัสมหัศจรรย์การสื่อสารของมนุษย์ / โดย David Crystal ; สุนันทา วรรณสินธ์ เบล แปล.

Crystal, David, Sunanthā Wannasin Bēn. by คริสทัล, เดวิด, ค.ศ. 1941- | สุนันทา วรรณสินธ์ เบล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2563 [2020]Dissertation note: แปลจาก: A little book of language. c2011. Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P118 .ค465 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: P118 .ค465 2563 (2). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Mō̜radok watthanatham sinlapakam Wat Pongsanuk / มรดกวัฒนธรรมศิลปกรรมวัดปงสนุก / ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัลย์ ... [คนอื่น ๆ].

Phra Khrū Sōphitkhantayāphō̜n (Kāchai), Metee Methasitthi Suksamret. Peerapong Chaiwong. Wō̜ralan Bunyasurat. Thapanee Khrư̄arayā. Vitthaya Phonwithūn. Withī Phānitchaphan. Thīanchāi Aksorndit. Methaphō̜n Singhanan. Tawatchai Thamthō̜ng. Wīrasak Khō̜ngdœ̄m. Thapakorn Khrư̄arayā. Sư̄psak Sǣnyākīantikhun. Chānkanit ʻĀwō̜n. Nopphong Sawāngʻam. Anukul Siriphan. Phinyaphan Photčhanalāwan. Wat Pongsanuk Nư̄a (Lampāng). Mūnnithi Noi-Lūksat Saojindarat Anusorn. by พระครูโสภิตขันตยาภรณ์ (กาชัย), 2472-2563 | เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ | พีรพงษ์ ไชยวงศ์ | วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ | ฐาปนีย์ เครือระยา | วิทยา พลวิฑูรย์ | วิถี พานิชพันธ์ | เธียรชาย อักษรดิษฐ์ | เมธาพร สิงหนันท์ | ธวัชชัย ทำทอง | วีรศักดิ์ ของเดิม | ฐาปกรณ์ เครือระยา | สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ | ชาญคณิต อาวรณ์ | นพพงษ์ สว่างอัม | อนุกูล ศิริพันธ์ | ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ | วัดปงสนุกเหนือ (ลำปาง) | มูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Lampāng : Wat Pongsanuk Nư̄a Rūamkap Mūnnithi Noi-Lūksat Saojindarat Anusorn, 2564 [2021] Publisher: ลำปาง : วัดปงสนุกเหนือ ร่วมกับ มูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์, 2564 [2021]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2021 718867 (1). :
ห้องสมุด:
Mahatsačhan hō̜ngsamut thīangkhư̄n = The midnight library / มหัศจรรย์ห้องสมุดเที่ยงคืน = The midnight library / แมตต์ เฮก ; วรรธนา วงษ์ฉัตร แปล.

Haig, Matt, Wanthanā Wongchat, by เฮก แมตต์, ค.ศ. 1975- | วรรธนา วงษ์ฉัตร, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Beat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Beat, 2564 [2021]Other title: The midnight library.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ฮ732ม63ว44 2564 (1). Checked out (10). In transit (1).
ห้องสมุด:
Rūam botkhwām thāng wichākān khō̜ng Samnakngān Sān Ratthathammanūn Chut thī 19, Sān Ratthammanūn yưt lak nititham khamčhun prachāthipatai hūangyai sitthi læ sērīphāp khō̜ng prachāchon / รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 19, ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / [จัดทำโดย สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ] ; ผู้เขียน จเด็จ อินสว่าง ... [คนอื่น ๆ].

Jadet ʻInsawāng, Dēchaphiwat Na Songkhlā. Tavee Piyaphatthanā. Banhān Čhongčharœ̄nprasert. Prīyanāt Sunthō̜nwātha. Pisit Laosirirat. Porranee Līnutphong. Visanu Prasattongosoth, Phon Tō̜ ʻŌ̜. Wanchai Tōkhwāmrū. Sangwō̜n Liptō̜phanlop. Somchai Satčhaphong, Sarawut Chalō̜yū Phon.ʻŌ̜. Supojana Laosuʻāphā. Surachai Līangbunlœ̄tchai. Suraphan Burānon. Sathīan Sēsotsit. Sǣngchai ʻAphichātthanaphat. ʻAnanphō̜n Phūnnitiphō̜n. Areerat Laohapol. Samnakngān Sān Ratthathammanūn. by จเด็จ อินสว่าง, 2490- | เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา | ทวี ปิยะพัฒนา | บรรหาญ จงเจริญประเสริฐ | ปรียนาถ สุนทรวาทะ | พิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์ | ภรณี ลีนุตพงษ์ | วิสนุ ปราสาททองโอสถ, พล.ต.อ | วันชัย โตความรู้ | สังวรณ์ ลิปตพัลลภ | สมชัย สัจจพงษ์, 2504- | สราวุฒิ ชลออยู่, พล.อ | สุพจน์ เหล่าสุอาภา | สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย | สุรพันธ์ บุรานนท์ | เสถียร เศรษฐสิทธิ์ | แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ | อนัญพร พูลนิติพร | อารีรัตน์ เลาหพล | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา.

Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sān Ratthathammanūn, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2564 [2021]Other title: ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .ร543 2564 ล.19 (1).
ห้องสมุด:
Rabop khwō̜ram sēnsing : kānsư̄sān khō̜ng bǣkthīrīa = Quorum sensing : bacterial communication / ระบบควอรัมเซนซิ่ง : การสื่อสารของแบคทีเรีย = Quorum sensing : bacterial communication / นัฐ ตัณศิลา.

Nat Tansila. Mahāwitthayālai Songkhlānakarin Khana Thēknik Kānphǣt. by นัฐ ตัณศิลา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเทคนิคการแพทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : Khana Thēknik Kānphǣt Mahāwitthayālai Songkhlānakarin, 2564 [2021] Publisher: สงขลา : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2564 [2021]Other title: Quorum sensing : bacterial communication.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QW41 .น63 2564 (1).
ห้องสมุด:
Rak khun thao lān dūangdāo / รักคุณเท่าล้านดวงดาว / ธนกร.

Sathanan Khantiphanthukun. by ศฐนรรฆ์ ขันติพันธุกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čharansanitwong Čhamkat , [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จรัลสนิทวงศ์ จำกัด, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ศ322ร62 2557 ล. 1 (2).
ห้องสมุด:
Rak khun thao lān dūangdāo. 2 / รักคุณเท่าล้านดวงดาว. 2 / ธนกร.

Sathanan Khantiphanthukun. by ศฐนรรฆ์ ขันติพันธุกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathanan Khantiphanthukun, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศฐนรรฆ์ ขันติพันธุกุล, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ศ322ร62 2560 ล. 2 (2).
ห้องสมุด:
Ratsīa : čhakkrawat phan pī thī yingyai = Russia : a thousand years of the great empire / รัสเซีย : จักรวรรดิพันปีที่ยิ่งใหญ่ = Russia : a thousand years of the great empire / ผุสดี จันทวิมล.

Phutsadī Čhanthawimon. by ผุสดี จันทวิมล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Yipsī Krup, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2564 [2021]Other title: Russia : a thousand years of the great empire.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DK39 .ผ75 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Rākthān kotmāi ʻāyā / รากฐานกฎหมายอาญา / คณพล จันทน์หอม.

Kanaphon Chanhom. by คณพล จันทน์หอม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5015.4 .ค34 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5015.4 .ค34 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5015.4 .ค34 2564 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Rān mahatsačhan samrap khon mai yut fan / ร้านมหัศจรรย์สำหรับคนไม่หยุดฝัน / อีมีเย เขียน ; วนิดา คราวเหมาะ แปล.

Lee, Mi-ye. Wanida Khrāomo̜. by อี, มีเย | วนิดา คราวเหมาะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Biblio, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บิบลิโอ, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (3). Pending hold (1).
ห้องสมุด:
Rāi hai rœ̄t chœ̄t hai lōk = [The art of being bitch 2 : Plus] / ร้ายให้เริด เชิดให้โลก = [The art of being bitch 2 : Plus] / เรื่องและภาพ มินซอย็อง ; แปล ฐาปนี แซ่อุย.

Min, Seo-young. Thāpanī Sǣʻui. by มิน, ซอย็อง | ฐาปนี แซ่อุย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Blūm Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บลูม พับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Other title: The art of being bitch 2 : Plus.Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Lom tai pīk . 2, Bin hai klai pai hai thưng čhutmāi / ลมใต้ปีก. 2, บินให้ไกล ไปให้ถึงจุดหมาย / สมชาย หาญหิรัญ.

Somchāi Hānhiran. by สมชาย หาญหิรัญ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2563 [2020]Other title: Bin hai klai pai hai thưng čhutmāi Other title: บินให้ไกล ไปให้ถึงจุดหมาย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD62.7 .ส42 2563 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Lūatlāi sēnsāi čhāk kēm Sārō̜t Rīan Bǣtthœ̄n = Illustrations Saros Real Battle / ลวดลายเส้นสายจากเกม ซารอส เรียล แบทเทิ้ล = Illustrations Saros Real Battle / อาษา ตั้งจิตสมคิด.

ʻĀsā Tangčhitsomkhit. by อาษา ตั้งจิตสมคิด.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜.] : Arsa Production, [2562] [2019] Publisher: [ม.ป.ท.] : Arsa Production, [2562] [2019]Other title: Illustrations Saros Real Battle.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NC1320 .อ66 2562 (2).
ห้องสมุด:
Wannakam : prawattisāt rư̄anglao hǣng čhintanākān = A little history of literature / วรรณกรรม : ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าแห่งจินตนาการ = A little history of literature / John Sutherland ; สุรเดช โชติอุดมพันธ์ แปล.

Sutherland, John, Suradēt Chōtʻudomphan. by ซัตเทอร์แลนด์, จอห์น, ค.ศ. 1938- | สุรเดช โชติอุดมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Wat Kǣo Phaithūn rim Khlō̜ng Bāng Prathun : sāithān hǣng satthā fư̄nfū sālā kānparīan / วัดแก้วไพฑูรย์ ริมคลองบางประทุน : สายธารแห่งศรัทธาฟื้นฟูศาลาการเปรียญ / [ค้นคว้า, เรียบเรียง ธัชชัย ยอดพิชัย].

Thatchai Yō̜tphichai. by ธัชชัย ยอดพิชัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Matichon Čhamkat (Mahāchon), 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), 2555 [2012]Other title: Wat Kǣo Phaithūn : sāithān hǣng satthā fư̄nfū sālā kānparīan Other title: วัดแก้วไพฑูรย์ : สายธารแห่งศรัทธาฟื้นฟูศาลาการเปรียญ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.ก42ก85 ว63 2555 (1).
ห้องสมุด:
Wanphīt = One piece / วันพีซ = One piece / เรื่องและภาพโดย เออิจิโระ โอดะ ; แปลและเรียบเรียงโดย เชิดพันธ์ วรสถิต.

Oda, Eiichiro, Chœ̄tphan Wō̜rasathit. by โอดะ, เออิจิโระ, ค.ศ. 1975- | เชิดพันธ์ วรสถิต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Khō̜mik, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์, 2546 [2003]Other title: One piece.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .อ926ว63 ล. 6 (60), Pridi Banomyong LibraryCall number: กต .อ926ว63 ล. 6 (76), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: กต .อ926ว63 ล. 1 (97). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: กต .อ926ว63 ล. 62 (1). Checked out (53).
ห้องสมุด:
Wādūai tritsatī ratthasāt læ ratthaprasāsanasāt rūamsamai = On theories of political science and public administration / ว่าด้วยทฤษฏีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย = On theories of political science and public administration / วัชรพล ศุภจักรวัฒนา, วัชรพล พุทธรักษา บรรณาธิการ

Watcharaphon Phuttharaksā. Watcharaphon Suphačhakwatthanā. by วัชรพล พุทธรักษา | วัชรพล ศุภจักรวัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2561 [2018] Publisher: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 [2018]Other title: On theories of political science and public administration..Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA71 .ว545 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JA71 .ว545 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Withī hǣng Tao = Tao te ching / วิถีแห่งเต๋า = Tao te ching / โดย เหลาจื่อ ; นิโรธ จิตวิสุทธิ์ เรียบเรียง.

Laozi. Nirōt Čhit wisut. by เหลาจื้อ | นิโรธ จิตวิสุทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kāorǣk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ก้าวแรก, 2564 [2021]Other title: Tao te ching.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BL1920 .ห74 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Withī witthayā khō̜ng kānsưksā prawattisāt : sưksā čhāk witthayāniphon sākhā prawattisāt nai prathēt Thai thotsawat 2520 thưng thotsawat 2550 / วิธีวิทยาของการศึกษาประวัติศาสตร์ : ศึกษาจากวิทยานิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ทศวรรษ 2520 ถึง ทศวรรษ 2550 / ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ย.

Nutthapong Sakunlīao. Mahāwitthayālai Narēsūan. Phāk Wichā Prawattisāt. by ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว | มหาวิทยาลัยนเรศวร. ภาควิชาประวัติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Phāk Wichā Prawattisāt Khana Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Narēsūan, 2564 [2021] Publisher: พิษณุโลก : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: D16 .ณ62 2564 (2).
ห้องสมุด:
Sattrū hūačhai fai sanēhā / ศัตรูหัวใจไฟเสน่หา / ฟ้ารดา.

Čhanyā Lœ̄tphongthai. by จรรยา เลิศพงษ์ไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sugar Beat, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .จ425ศ63 2555 (1).
ห้องสมุด:
Sarup nư̄ahā kānbanyāi læ wiphāk kānʻoprom laksūt phatthanā khārātchakān khrū læ bukkhalākō̜n thāng kānsưksā kō̜n tǣngtang hai mī læ lư̄an pen witthayāthāna khrū chamnānkān phisēt (raya thī 96) / สรุปเนื้อหาการบรรยายและวิพากย์ การอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ระยะที่96) / [บรรณาธิการ นงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์, พรพรรณ บัวทอง].

Sirōt Phonphanthin. Sitthiphō̜n ʻĪamsēn. Phadung Phrommūn. Kamon Siriban. Sukhum Chalœ̄isap, Chanasưk Nichānon. Wō̜rawēt ʻǬnnō̜m. Wātsanā Tēchawičhitsān. Supphačhēt Čhansān. Kanokkān Vīrakun. Prīchā Tœ̄msuksawat. Čhitwimon Khlāisuban. Sāthidā Sakunrattanakunchai. Warat Intasara. Suwimon Saphrưksarī. Thipsudā Khitlœ̄t. Laksamon Samānsin. Somwang Khantayānuwong. Siwālai Čhinčhư̄a. Phatsarin Kō̜lœ̄twō̜raphong. ʻAtchā ʻArawīphō̜n. Pharimā Winithāsathikun. Nithiphat Mēkkhačhō̜n. Sittipong Wattananonsakul. Thư̄an Thō̜ngkǣo. ʻAnnop Čhīnawat. Nonglak Chōtiwitthayathānin. Phō̜nphan Būathō̜ng. Mahāwitthayālai Sūan Dusit. Sūn Phatthanā Thun Manut. by ศิโรจน์ ผลพันธิน | สิทธิพร เอี่ยมเสน | ผดุง พรมมูล | กมล ศิริบรรณ | สุขุม เฉลยทรัพย์, 2492- | ชนะศึก นิชานนท์ | วรเวชช์ อ่อนน้อม | วาสนา เตชะวิจิตรสาร | ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น | กนกกานต์ วีระกุล | ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ | จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ | สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย | วรัตต์ อินทสระ | สุวิมล สพฤกษ์ศรี | ทิพสุดา คิดเลิศ | ลักษมณ สมานสินธุ์ | สมหวัง ขันตยานุวงศ์ | สิวาลัย จินเจือ | พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ | อัชฌา อระวีพร | ภริมา วินิธาสถิตย์กุล | นิธิพัฒน์ เมฆขจร | สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล | เทื้อน ทองแก้ว | อรรณพ จีนะวัฒน์ | นงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์ | พรพรรณ บัวทอง | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Sūn Phatthanā Thun Manut Mahāwitthayālai Sūan Dusit, [2564] [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, [2564] [2021]Other title: Rao phūt thān wiphāk Other title: เราพูด ท่านวิพากษ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2832.4.ท9 ส476 2564 (2).
ห้องสมุด:
Sūan Dusit dēliwœ̄rī = h bSuan Dusit deivery / สวนดุสิต เดลิเวอรี = Suan Dusit deivery / สวนดุสิตโพล ; ศิโรจน์ ผลพันธิน และคณะ.

Sirōt Phonphanthin. Sūan Dusit Phlō. Mahāwitthayālai Sūan Dusit. by ศิโรจน์ ผลพันธิน | สวนดุสิตโพล | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai Sūan Dusit, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, [2564] [2021]Other title: Suan Dusit deivery .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TX945.3 .ส53 2564 (1).
ห้องสมุด:
Sō̜n hai phūrīan pen čhitʻāsā. Lēm 1 / สอนให้ผู้เรียนเป็นจิตอาสา. เล่ม 1 / ปริณุต ไชยนิชย์ เขียน.

Parinut Chainit. by ปริณุต ไชยนิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Dǣnekʻ Intœ̄khō̜pō̜rēchan, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9อ65 ป465 2564 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Sitthi manutsayachon khō̜ng khon rai rat Chāo Rōhīnyā / สิทธิมนุษยชนของคนไร้รัฐชาวโรฮีนยา / The Equal Rights Trust ร่วมกับ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล = The human rights of stateless Rohingya in Thailand / Equal Right Trust in partnership with The Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University.

Equal Rights Trust. Mahidol University. Institute of Human Rights and Peace Studies. by มูลนิธิเพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกัน | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา | Equal Rights Trust | Mahidol University. Institute of Human Rights and Peace Studies.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : The Equal Rights Trust rūam kap Sathāban Sitthi Manutsayachon læ Santi Sưksā Mahāwitthayālai Mahidon, 2557 [2014] Publisher: นครปฐม : The Equal Rights Trust ร่วมกับ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557 [2014]Other title: Human rights of stateless Rohingya in Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.ร95 ส63 2557 (1).
ห้องสมุด:
Sư̄ptritdī sāowithīkhit : kāndœ̄nthāng khō̜ng mānutsayawitthayā / สืบทฤษฎี สาววิธีคิด : การเดินทางของมานุษยวิทยา / บรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, อาทิตย์ เคนมี.

Kōmāt Čhưngsathīansap, Naruphon Duangwises, læ ʻĀthit Khēnmī. Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (Thailand) by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2513- | อาทิตย์ เคนมี | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sūn Mānutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2564 [2021]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus In Cataloging (1). :
Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (2).
Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sutthāi khāphačhao kō̜ khaočhai lakthān čhāk Chīʻa = Understanding Shia evidences against Sunni / สุดท้ายข้าพเจ้าก็เข้าใจหลักฐานจากชีอะฮฺ = Understanding Shia evidences against Sunni / อามีน ลอนา.

ʻĀmīn Lō̜nā, by อามีน ลอนา, 2531-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAtsābikūn, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อัซซาบิกูน, 2564 [2021]Other title: Understanding Shia evidences against Sunni.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BP193.5 .อ646 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BP193.5 .อ646 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BP193.5 .อ646 2564 (1).
ห้องสมุด:
Suntharīya putchā : krabūankān sō̜pthām phư̄a kānplīanplǣng yāng santiwithī = Appreciative inquiry / สุนทรียปุจฉา : กระบวนการสอบถามเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธี = Appreciative inquiry / อภิญญา ดิสสะมาน.

ʻAphinyā ditsamān, Sathāban Phra Pokklao. Mūnnithi Frīdrit Naoman. by อภิญญา ดิสสะมาน, 2520- | สถาบันพระปกเกล้า | มูลนิธิฟรีดริช เนามัน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao : Mūnnithi Frīdrit Naoman, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า : มูลนิธิฟรีดริช เนามัน, 2563 [2020]Other title: Appreciative inquiry.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2020 716217 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2020 716217 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2020 716217 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2020 716217 (2).
ห้องสมุด:
Nangsư̄ / hō̜ngsamut / plēofai / หนังสือ / ห้องสมุด / เปลวไฟ / Susan Orlean เขียน ; ศรรวริศา แปล.

Orlean, Susan. Sanwarisā Mēkphaibūn. by ออร์ลีน, ซูซาน | ศรรวริศา เมฆไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Kammayī, 2564 [2021] Publisher: ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Z733.ล55 อ54 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z733.ล55 อ54 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Nangsư̄ lem nưng sưng mai mī wāng khāi / หนังสือเล่มหนึ่งซึ่งไม่มีวางขาย / ยาสึชิ คิตากาวะ เขียน ; หนึ่งฤทัย ปราดเปรียว แปล.

Kitagawa, Yasushi, Nưngrưthai Prātprīeo. by คิตางาวะ, ยาซูชิ, ค.ศ. 1970- | หนึ่งฤทัย ปราดเปรียว.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Piccolo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : พิคโคโล, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Lak kotmāi mǭradok / หลักกฎหมายมรดก / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT770 .พ949 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT770 .พ949 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .พ949 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT770 .พ949 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Lak kotmāi ʻāyā : pēn khamʻathibāi hūakhō̜ kotmāi ʻāyā tāng tāng / หลักฎหมายอาญา : เปนคำอธิบายหัวข้อกฎหมายอาญาต่าง ๆ / ขุนหลวงพระไกรสี (เทียม) ; อารัมภบทโดย คณพล จันทน์หอม.

Kraisī (Thīam), Khunlūangphra. Kanaphon Chanhom. by ไกรสี (เทียม), ขุนหลวงพระ | คณพล จันทน์หอม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Tamrā kotmāi ʻāyā chabap rǣk khō̜ng Thai Other title: ตำรากฎหมายอาญาฉบับแรกของไทย.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ก95 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ก95 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ก95 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ก95 2564 (2).
ห้องสมุด:
Lak læ withīkān sangkhomsongkhro̜ 3 / หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 3 / ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร.

Sirinrat Kānčhanakunchō̜n. by ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV40 .ศ64 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV40 .ศ64 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.ขวัญดี อัตวาวุฒิชัย ณ เมรุวัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 1 เมษายน 2552.

by ขวัญดี อัตวาวุฒิชัย | เฮกิลา-โฮร์น, มาเรีย-เลนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ33.ส62 อ37 2552 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2009 563003 (1).
ห้องสมุด:
อนุสรณ์นายสุภา ศิริมานนท์.

by จินดา ศิริมานนท์.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2529Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.ส65 จ6 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library In EditingCall number: 2555/57704 (1), Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1986 160936 (1).
ห้องสมุด:
Yā len kapʻAnon / อย่าเล่นกับอนล / Littlebbear96.

Littlebbear96. by ลิตเติลแบร์เก้าหก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Deep, 2564 [2021] Publisher: ปทุมธานี : Deep, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ล6425อ46 2564 (1).
ห้องสมุด:
ʻAtthasāt læ watnapatibatsāt phāsā ʻAngkrit = English semantics and pragmatics / อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ = English semantics and pragmatics / บูลย์จีรา ชิรเวทย์.

Boonjeera Chiravate. by บูลย์จีรา ชิรเวทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: English semantics and pragmatics.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1585 .บ74 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1585 .บ74 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1585 .บ74 2564 (1).
ห้องสมุด:
ʻŌ̜kbǣp phư̄a thaothīam : 'sakit' krō̜pkhit rư̄ang phēt dūai sētthasāt phrưttikam / ออกแบบเพื่อเท่าเทียม : 'สะกิด' กรอบคิดเรื่องเพศด้วยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม / โดย Iris Bohnet ; ฐณฐ จินดานนท์ แปล.

Bohnet, Iris. Thanatha Čhindānon. by โบห์เน็ต, ไอริส | ฐณฐ จินดานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6060 .บ93 2563 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
ʻAttalak withī khit læ chīwit 4.0 khō̜ng chāo dičhithan Thai : kānsangkhro̜ phonkānwičhai sū kānchai prayōt chœ̄ng nayōbāi / อัตลักษณ์ วิธีคิด และชีวิต 4.0 ของชาวดิจิทัลไทย : การสังเคราะห์ผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย / จุลนี เทียนไทย และคณะ ; แผนงานบูรณาการด้านยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมคนไทย 4.0.

Čhunlanī Thīanthai. Phǣnngān Khon Thai 4.0 Thailand. Sathāban Khlang Samō̜ng Khō̜ng Chāt. by จุลนี เทียนไทย | แผนงานคนไทย 4.0 | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt (Wō̜Chō̜.), 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2564 [2021]Other title: Kānsāng khwāmkhaočhai nai khunnalaksana phrưttikam læ thatsanakhati nai ʻanākhot khō̜ng chāo dičhithan Thai Other title: การสร้างความเข้าใจในคุณลักษณะ พฤติกรรมและทัศนคติในอนาคตของชาวดิจิทัลไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM851 .จ743 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
ʻĀng plā = Fishbowl / อ่างปลา = Fishbowl / ชลัท ประเทืองรัตนา.

Chalat Pratheuangrattana. Sathāban Phra Pokklao. Mūnnithi Frīdrit Naoman. by ชลัท ประเทืองรัตนา | สถาบันพระปกเกล้า | มูลนิธิฟรีดริช เนามัน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao rūam kap Mūnnithi Frīdrit Naoman, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน, 2563 [2020]Other title: Fishbowl.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2020 716326 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2020 716326 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2020 716326 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2020 716326 (2).
ห้องสมุด:
ʻAsōk sāng / อโศกสาง / ปราปต์.

Chairat Phiphitphatthanāprāp. by ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kœ̄tut Raptī : rūam rư̄angsan phūying / เกอตุต รัปตี : รวมเรื่องสั้นผู้หญิง / นี โกมัง อารอานี ; ศิริพร มณีชูเกตุ แปล.

Ariani, Ni Komang, Siriphō̜n Manīchūkēt. Mahāwitthayālai Mǣčhō. Khana Sinlapasāt. by อารีอานี, นี โกมัง, ค.ศ. 1978- | ศิริพร มณีชูเกตุ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะศิลปศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Hō̜Čhō̜Kō̜ Čharat Thurakit Kānphim, [2564] [2021] Publisher: เชียงใหม่ : หจก.จรัสธุรกิจการพิมพ์, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ6726ก75ศ64 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kīa sī khāo kap kāo sī fun phāk phisēt / เกียร์สีขาวกับกาวน์สีฝุ่น ภาคพิเศษ / นายพินต้า.

Kittisak Khongkhā. by กิตติศักดิ์ คงคา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : 13357, 2564 [2021] Publisher: นครปฐม : 13357, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ก66374ก842 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kīa sī khāo kap kāo sī fun. 1 / เกียร์สีขาวกับกาวน์สีฝุ่น. 1 / นายพินต้า.

Kittisak Khongkhā. by กิตติศักดิ์ คงคา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : 13357, 2564 [2021] Publisher: นครปฐม : 13357, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ก66374ก84 2564 ล. 1 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ก66374ก84 2564 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Kīa sī khāo kap kāo sī fun. 3 / เกียร์สีขาวกับกาวน์สีฝุ่น. 3 / นายพินต้า.

Kittisak Khongkhā. by กิตติศักดิ์ คงคา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : 13357, 2564 [2021] Publisher: นครปฐม : 13357, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ก66374ก84 2564 ล. 3 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ก66374ก84 2564 ล. 3 (1).
ห้องสมุด:
Kīa sī khāo kap kāo sī fun. 2 / เกียร์สีขาวกับกาวน์สีฝุ่น. 2 / นายพินต้า.

Kittisak Khongkhā. by กิตติศักดิ์ คงคา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : 13357, 2564 [2021] Publisher: นครปฐม : 13357, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ก66374ก84 2564 ล. 2 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ก66374ก84 2564 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Khēt klan rak. lem 1 / เขตกลั้นรัก. เล่ม 1 / ธนกร.

Sathanan Khantiphanthukun. by ศฐนรรฆ์ ขันติพันธุกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathanan Khantiphanthukun, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ศฐนรรฆ์ ขันติพันธุกุล, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ศ322ข72 2556 ล. 1 (2).
ห้องสมุด:
Khīan phư̄a rīanrū : pakinnaka botkhwām phāsā læ wannakam phư̄a kānsưksā / เขียนเพื่อเรียนรู้ : ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา / สิระ สมนาม.

Sira Somnam. by สิระ สมนาม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Samnakphim Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2560 [2017] Publisher: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 [2017]Other title: Pakinnaka botkhwām phāsā læ wannakam phư̄a kānsưksā Other title: ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4157 .ส636 2560 (2).
ห้องสมุด:
เงารักพรางหัวใจ / ฟ้าใส ไอรดา.

by จรรยา เลิศพงษ์ไทย.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : Simply Book-Love Novels, [2553]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .จ425ง74 2553 (1).
ห้องสมุด:
Ngœ̄n maichai phračhao : khītčhamkat thāng sīnlatham khō̜ng talāt = What money can't buy : the moral limits of markets / เงินไม่ใช่พระเจ้า : ขีดจำกัดทางศีลธรรมของตลาด = What money can't buy : the moral limits of markets / Michael J. Sandel เขียน ; สฤณี อาชวานันทกุล แปล.

Sandel, Michael J. Sarinee Achavanuntakul. by แซนเดล, ไมเคิล เจ | สฤณี อาชวานันทกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Sō̜l, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ซอลท์, 2564 [2021]Other title: What money can't buy : the moral limits of markets.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HB72 .ซ833 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB72 .ซ833 2564 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB72 .ซ833 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Theknik kān wat læ pramœ̄nphon kānrīanrū / เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ / พิชิต ฤทธิ์จรูญ.

Phichit Ritčharūn. by พิชิต ฤทธิ์จรูญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Phetkasēm Kānphim, 2564 [2021] Publisher: นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB3058.ท9 พ62 2564 (2).
ห้องสมุด:
Plīan nisai dư̄ dư̄ khō̜ng lūk hai pen phō̜nsawan / เปลี่ยนนิสัยดื้อ ๆ ของลูกให้เป็นพรสวรรค์ / Tajima Eiko เขียน ; จิตรลดา มีเสมา แปล.

Tajima, Eiko. Čhitladā Mīsēmā. by ทะจิมะ, เอะอิโกะ | จิตรลดา มีเสมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nān Mī Buk Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ769 .ท54 2564 (2).
ห้องสมุด:
Phlœ̄ng mānyā thalē hūačhai / เพลิงมารยาทะเลหัวใจ / สายไหม.

Sāimai. by สายไหม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Touch, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ทัช, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ส656พ72 2555 (1).
ห้องสมุด:
Mētāmō̜fōsit / เมตามอร์โฟซิส / โดย ฟรันซ์ คาฟคา ; ถนอมนวล โอเจริญ แปล.

Kafka, Franz, Thanō̜mnūan ʻŌčharœ̄n. by คาฟคา, ฟรันซ์, ค.ศ. 1883-1924 | ถนอมนวล โอเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Dūangkamon Wannakam, 2536 [1993] Publisher: กรุงเทพฯ : ดวงกมลวรรณกรรม, 2536 [1993]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rīanrū čhāk One Piece phư̄a sāng sutyō̜t thīm thurakit / เรียนรู้จาก One Piece เพื่อสร้างสุดยอดทีมธุรกิจ / ผู้เขียน Yamauchi Yasuhiro, Iwamoto Takako ; เรียบเรียง Iwasaki Yumi ; [ผู้แปล ลูกหมูสีชมพู].

Yamauchi, Yasuhiro. Iwamoto, Takako. Iwasaki, Yumi. Lūk Mū Sīchomphū. by ยามาอุจิ, ยาสุฮิโระ | อิวาโมโตะ, ทากาโกะ | อิวาซากิ, ยูมิ | ลูกหมูสีชมพู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sayām ʻIntœ̄ Khō̜mik, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สยามอินเตอร์คอมิกส์, 2562 [2019]Other title: Rīanrū čhāk Wan Phīt phư̄a sāng sutyō̜t thīm thurakit Other title: เรียนรู้จากวันพีซ เพื่อสร้างสุดยอดทีมธุรกิจ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ย64 2562 (1).
ห้องสมุด:
Rīapngāi penbā = Insanely simple / เรียบง่ายเป็นบ้า = Insanely simple / Ken Segall ; ผู้แปล วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Segall, Ken. Winyū Kinghiranwatthanā. by เซกัล, เคน | วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2563] [2020]Other title: Insanely simple.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD53 .ซ726 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Rư̄ang khō̜ng Čhuk / เรื่องของจุก / สมภพ กางกรณ์.

Somphop Kāngkō̜n. by สมภพ กางกรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Peoplechannel News, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : Peoplechannel News, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ส449ร85 2555 (1).
ห้องสมุด:
Rư̄ang lao čhāk thahān wichākān ʻāwusō : kānkhonkhwā læ ʻān ʻēkkasān thāng prawattisāt phư̄a sāng khon sāng chāt læ sāng thahān ʻāchīp / เรื่องเล่าจากทหารวิชาการอาวุโส : การค้นคว้าและอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างคน สร้างชาติและสร้างทหารอาชีพ / สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ.

Sō̜rasak Ngāmkhačhō̜nkunkit, Thailand. Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt. by สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, 2503- | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Rōngphim Wacharin Phī. Phī., 2564 [2021] Publisher: [นนทบุรี] : หจก. โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี., 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: U660.ท9 ส456 2564 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: U660.ท9 ส456 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: U660.ท9 ส456 2564 (2).
ห้องสมุด:
Lœ̄k khitmāk thā yāk samret / เลิกคิดมากถ้าอยากสำเร็จ / Takashi Torihara เขียน ; วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา แปล.

Torihara, Takashi. Withāranī Čhongsathitwatthanā. by โทะริฮะระ, ทะกะชิ | วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... ʻIn sapāi, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF449 .ท946 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Lư̄at phithak phǣndin. Lem 1 / เลือดพิทักษ์แผ่นดิน. เล่ม 1 / ม่ออู่ เขียน ; ธารยุทธ์, แปล.

Mowu. Thānyut. by ม่ออู่ | ธารยุทธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม584ซ46ธ64 2560 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Sētthakit sām sī : sētthakit hǣng ʻanākhot / เศรษฐกิจสามสี : เศรษฐกิจแห่งอนาคต / วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร.

Wīrayut Kānchūchat. by วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC79.น6 ว64 2563 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC79.น6 ว64 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.น6 ว64 2563 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Sētthasāt : prawattisāt mī chīwit khō̜ng phatthanākān khwāmkhit sētthasāt / เศรษฐศาสตร์ : ประวัติศาสตร์มีชีวิตของพัฒนาการความคิดเศรษฐศาสตร์ / โดย Niall Kishtainy ; ฐณฐ จินดานนท์ แปล.

Kishtainy, Niall. Tanot Chindanonda. by คิชเทนี, ไนล์ | ฐณฐ จินดานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HB71 .ค623 2562 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HB71 .ค623 2562 (1).
Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (1).
Checked out (7).
ห้องสมุด:
Sētthasāt thurakit kāntalāt = Marketing business economics / เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาด = Marketing business economics / อัครนันท์ คิดสม.

Akaranan Khitsom, Mahāwitthayālai Kasētsāt. Phākwichā Sētthasāt. by อัครนันท์ คิดสม, 2516- | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phākwichā Sētthasāt Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Marketing business economics..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415 .อ58 2563 (1).
ห้องสมุด:
Sēnthāng tō̜sū khō̜ng mālārīa nai prawattisāt Thai / เส้นทางต่อสู้ของมาลาเรีย ในประวัติศาสตร์ไทย / ผู้เขียน แสงทอง จันทร์เฉิด.

Sǣngthō̜ng Čhanchœ̄t. Thailand. Krom Khūapkhum Rōk. Kō̜ng Nawattakam læ Wičhai. by แสงทอง จันทร์เฉิด | กรมควบคุมโรค. กองนวัตกรรมและวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ng Nawattakam læ Wičhai Krom Khūapkhum Rōk Krasūang Sāthāranasuk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2562 [2019]Other title: Mālārīa Other title: มาลาเรีย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WC755.JT3 ส82 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WC755.JT3 ส82 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WC755.JT3 ส82 2562 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC755.JT3 ส82 2562 (1).
ห้องสมุด:
Rōngrīan bandān čhai / โรงเรียนบันดาลใจ / โดย Ken Robinson and Lou Aronica ; วิชยา ปิดชามุก แปล.

Robinson, Ken, Aronica, Lou. Wichaya Pidchamook. by โรบินสัน, เคน, ค.ศ.1950-2020 | อโรนิกา, ลู | วิชยา ปิดชามุก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1590.5 .ร93 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1590.5 .ร93 2564 (2).
ห้องสมุด:
Lōk thī ʻamnāt pen yai (wasō ʻisiyang lōkē ) khwāmkhit thāng kānmư̄ang Thai čhāk phračhao ʻĒkthat thưng ratchakān thī sī 4 / โลกที่อำนาจเป็นใหญ่ (วโส อิสริยัง โลเก) ความคิดทางการเมืองไทยจากพระเจ้าเอกทัศถึงรัชกาลที่ 4 / สมเกียรติ วันทะนะ.

Somkīat Wanthana, Mahāwitthayālai Kasētsāt. Phāk Wichā Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt. by สมเกียรติ วันทะนะ, 2498- | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt Khana Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ส3735 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ส3735 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544