TUPUEY-New Book-202111-01 (tha)

This list contains 331 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
'Nǣokhit' læ 'khamkhom' kō̜kœ̄t MUJI / 'แนวคิด' และ 'คำคม' ก่อเกิด MUJI / บริษัทเรียวฮิน เคอิคะคุ เขียน ; ทินภาส พาหะนิชย์ แปล.

Thinnaphāt Phāhanit. Muji (Firm) by ทินภาส พาหะนิชย์ | บริษัทมูจิ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5386 .น85 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5386 .น85 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
''Aiko' plǣ wā khwāmrak / 'ไอโกะ' แปลว่าความรัก / ไอโกะ เขียน.

Hāmāsāki, ʻAiko. by ฮามาซากิ, ไอโกะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phīsư̄a, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ฮ53 อ92 2564 (1).
ห้องสมุด:
21 naknitisāt Yœ̄raman 21 นักนิติศาสตร์เยอรมัน / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

Boonsri Mewongukote. by บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Yīsipʻet naknitisāt Yœ̄raman Other title: ยี่สิบเอ็ดนักนิติศาสตร์เยอรมัน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KK3704.ก12 บ72 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KK3704.ก12 บ72 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KK3704.ก12 บ72 2564 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KK3704.ก12 บ72 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
2W 1H rahat (mai) lap-- samrap thammāphibān ʻongkō̜n phāk rat / 2W 1H รหัส (ไม่) ลับ-- สำหรับธรรมาภิบาลองค์กรภาครัฐ / ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ.

Thanyalak Wīrasombat. Sathāban Phra Pokklao. by ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD2741 .ธ62 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2741 .ธ62 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2741 .ธ62 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD2741 .ธ62 2564 (2).
ห้องสมุด:
45 pī piyasamphan Thai-Wīatnām (Khō̜.Sō̜. 1976-2021) mankhā hǣng prawattisāt / 45 ปี ปิยสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม (ค.ศ. 1976-2021) มรรคาแห่งประวัติศาสตร์ / Truong Thi Hang, นคร เสรีรักษ์.

Truong, Thi Hang, Nakhǭn Sērīrak, by เจือง, ถิ หั่ง, ค.ศ. 1986- | นคร เสรีรักษ์, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Lampāng : Mahāwitthayālai Rātchaphat Lampāng, 2564 [2021] Publisher: ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2564 [2021]Other title: Sīsiphāpī piyasamphan Thai-Wīatnām (Khō̜.Sō̜. 1976-2021) mankhā hǣng prawattisāt Other title: สี่สิบห้าปี ปิยสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม (ค.ศ. 1976-2021) มรรคาแห่งประวัติศาสตร์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ว8 จ82 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ว8 จ82 2564 (2).
ห้องสมุด:
824 / 824 / งามพรรณ เวชชาชีวะ.

Ngāmphan Wētchāchīwa, by งามพรรณ เวชชาชีวะ, 2506-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phātthalē, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : พาสเทล, 2563 [2020]Other title: Pǣt sō̜ng sī Other title: แปดสองสี่.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ง643ก135 2563 (2).
ห้องสมุด:
86 ʻēttī sik / 86 เอทตี้ซิกซ์ / เรื่องต้นฉบับ อาซาโตะ อาซาโตะ ; เรื่องและภาพ โมโตกิ โยชิฮาระ ; แปล ธีธัช ชินวงศ์.

Asato, Asato. Yoshihara, Motoki. Thīthat Chinnawong. by อาซาโตะ, อาซาโตะ | โยชิฮาระ, โมโตกิ | ธีธัช ชินวงศ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phoenix, 2563 [2020]- Publisher: กรุงเทพฯ : Phoenix, 2563 [2020]-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .อ624ก123 ล. 1 (2).
ห้องสมุด:
86 ʻēttī sik. Lem 2, Fā samō̜raphūm dư̄at (phāk ton) / 86 เอทตี้ซิกซ์. เล่ม 2, ฝ่าสมรภูมิเดือด (ภาคต้น) / เรื่อง อาซาโตะ อาซาโตะ ; แปล ธีธัช ชินวงศ์.

Asato, Asato. Thīthat Chinnawong. by อาซาโตะ, อาซาโตะ | ธีธัช ชินวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phoenix, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Phoenix, 2561 [2018]Other title: Fā samō̜raphūm dư̄at (phāk ton) Other title: ฝ่าสมรภูมิเดือด (ภาคต้น).Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
All about clouds lem nī mī mēk māk / All about clouds เล่มนี้มีเมฆมาก / บัญชา ธนบุญสมบัติ.

Banchā Thanabunsombat. by บัญชา ธนบุญสมบัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QC921 .บ623 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Be fairy, be real phāyu phraʻathit ʻitthirit hǣppī! / Be fairy, be real พายุ พระอาทิตย์ อิทธิฤทธิ์ แฮปปี้! / ปัฐน์.

Phattaradon Werachainarong. by ภัทรดล วีระชัยณรงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : P.S. 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : P.S. 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ภ633บ64 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ภ633บ64 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Big data analytics : sēnthāng sū kānphatthanā rabop wikhro̜ khō̜mūn khō̜ng ʻongkō̜n / Big data analytics : เส้นทางสู่การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร / วราภรณ์ พรหมวิอินทร์.

Waraporn Phromwiʻin. by วราภรณ์ พรหมวิอินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Khō̜ Fangchan, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : คอร์ฟังก์ชั่น, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Board game universe V2 čhakkrawān kradān dīeo (chabap prapprung) / Board game universe V2 จักรวาลกระดานเดียว (ฉบับปรับปรุง) / สฤณี อาชวานันทกุล เขียน.

Sarưnī ʻĀchawānanthakun. by สฤณี อาชวานันทกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Salt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Salt, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GV1312 .ส436 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chain saw man / Chain saw man / เรื่อง : ภาพ Tatsuki Fujimoto ; แปล ศันสนีย์ ศลกิจวาณิชย์กุล ; เรียบเรียง ปริญญา ทรงฤกษ์, ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Fujimoto, Tatsuki Sansanī Sonkitwānitkun. Parinyā Songrœ̄k. Suphachai Sīphan. by ฟูจิโมโตะ, ทัตซึกิ | ศันสนีย์ ศลกิจวาณิชย์กุล | ปริญญา ทรงฤกษ์ | ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Edition: พิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Khō̜mik, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .ฟ72ช73 ล. 1 (11).
ห้องสมุด:
China now Čhīn kāonam-- wāthakam dǣn mangkō̜n bon wēthī lōk / China now จีนก้าวนำ-- วาทกรรมแดนมังกรบนเวทีโลก / จางเหวยเหวย ; [หยางลี่โจว ... [และคนอื่นๆ] แปล].

Zhang, Wei-Wei, Yāng, Līčhō. by จาง, เหวยเหว่ย, ค.ศ. 1957- | หยาง, ลี่โจว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sukkhaphāp Čhai, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สุขภาพใจ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS735 .จ64 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS735 .จ64 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS735 .จ64 2564 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS735 .จ64 2564 (1).
ห้องสมุด:
Covid-19 rōk rabāt hǣng satawat / Covid-19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ / นำชัย ชีววิวรรธน์.

Namchai Chīwawiwat, by นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Matichon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WC501 .น626 2563 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: WC501 .น626 2563 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC501 .น626 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Gamification kēmmifikhēchan čhūngčhai khon dūai konkai kēm / Gamification เกมมิฟิเคชัน จูงใจคนด้วยกลไกเกม / ตรัง สุวรรณศิลป์ เขียน.

Trang Suwannasin. by ตรัง สุวรรณศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Salt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ซอลท์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF503 .ต46 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF503 .ต46 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Guide book: kānphatthanā bō̜rikān sāthārana phư̄a songsœ̄m sētthakit thō̜ngthin dūai krabūankān khit chœ̄ng ʻō̜kbǣp / Guide book: การพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ / พีรดร แก้วลาย, ขวัญ พงษ์หาญยุทธ.

Phīradō̜n Kǣolāi. Khwan Phonghānyut. Sathāban Phra Pokklao. Witthāyalai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by พีรดร แก้วลาย | ขวัญ พงษ์หาญยุทธ | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin, Sathāban Phra Pokklao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2564 [2021]Other title: Kānphatthanā bō̜rikān sāthārana phư̄a songsœ̄m sētthakit thō̜ngthin dūai krabūankān khit chœ̄ng ʻō̜kbǣp Other title: การพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD2768.ท94 พ64 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2768.ท94 พ64 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2768.ท94 พ64 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD2768.ท94 พ64 2564 (2).
ห้องสมุด:
Have a good die wan nī khư̄ wan tāi khō̜ng čhao! / Have a good die วันนี้คือวันตายของเจ้า! / PPONG.

PPONG. by พี่โป้ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .พ63ฮ83 (2).
ห้องสมุด:
I'm Sāi thank you / I'm ทราย thank you / อินทิรา เจริญปุระ.

Intira Charoenpura. by อินทิรา เจริญปุระ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Ban, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บัน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ด6 อ65 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ด6 อ65 2563 (1).
ห้องสมุด:
In conversation / In conversation / [สัมภาษณ์และเรียบเรียง] ใบพัด นบน้อม.

Baiphat Nopnō̜m. Thanēt Wongyānnāwā, Ladāphā Ratchataʻamō̜nchōt. Chūchāt Thanamongkhonchai. Lakkhanā Panwichai, Phra Mahā Phraiwan Wō̜rawannō. ʻUthit Hēmamūn, Sananthachat Thanaphatphisān. Suchart Sawasdsri, Nāngbǣp Lưklap. Nawaphon Thamrongrattanarit. Čhō̜mkhwan Lāophet. Kittiphon Sarakkhānon. Monthon Kasāntikun. Wāsit Mukdāwičhit. Lasā Sakdādēt. Sarot Yō̜tying. Phadung Kraisī. Watthanachai Čhǣngphrai. Nētiwit Chōtiphatphaisān. Surachart Bamrungsuk. Mānōt Phuttān. Hāmœ̄ Sānwālā. Prasœ̄t Phalitphonkānphim, Pramūan Phengčhan, Thanatorn Čhưngrungrư̄angkit, by ใบพัด นบน้อม | ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2500- | ลฎาภา รัชตะอมรโชติ | ชูชาติ ธนมงคลชัย | ลักขณา ปันวิชัย, 2515- | พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ | อุทิศ เหมะมูล, 2518- | ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล | สุชาติ สวัสดิ์ศรี, 2488- | นางแบบลึกลับ | นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ | จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ | กิตติพล สรัคคานนท์ | มณฑล กสานติกุล | วาสิต มุกดาวิจิตร | ลสา ศักดาเดช | สาโรจน์ ยอดยิ่ง | ผดุง ไกรศรี | วัฒนชัย แจ้งไพร | เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล | สุรชาติ บำรุงสุข | มาโนช พุฒตาล | ฮาเมอร์ ซาลวาลา | ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2502- | ประมวล เพ็งจันทร์, 2497- | ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, 2521-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Rōngphim Phāpphim, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์ ภาพพิมพ์, 2563 [2020]Other title: In conversation : sex, religion, politics, and other stories.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  17    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544