Communication Skills in English

This list contains 20 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
850 kham tō̜ng rū sū CU-TEP læ TOEFL / 850 คำต้องรู้สู้ CU-TEP และ TOEFL / สรุจ ศุภศิรประภา, จริยา ประภพรัตนกุล, มณฑิรา ดำรงมณี.

Sarut Supphasirapraphā. Čhariyā Praphoprattanakun. Monthirā Damrongmanī. by สรุจ ศุภศิรประภา | จริยา ประภพรัตนกุล | มณฑิรา ดำรงมณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayalai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1128 .ส47 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1128 .ส47 2560 (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
All that IELTS khūmư̄ trīamsō̜p IELTS mai lāsut chabap khrop čhop wai nai lem dīeo Writing Reading Listening Speaking / All that IELTS คู่มือเตรียมสอบ IELTS ใหม่ล่าสุด ฉบับครบจบไวในเล่มเดียว Writing Reading Listening Speaking / เขียนโดย John Chung ; แปลโดย กฤตธนา ไวยธิรา, พริมขวัญ โกสลมนัส ; เรียบเรียงโดย พรทิพย์ เกษมกมลกิจ.

Chung, John. Kritthanā Waithirā. Phrimkhwan Kōsonmanat. Phō̜nthip Kasēmkamonkit. by ชุง, จอห์น | กฤตธนา ไวยธิรา | พริมขวัญ โกสลมนัส | พรทิพย์ เกษมกมลกิจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Thing Bīyō̜n Buk Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1128 .ช72 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1128 .ช72 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Fast-track TOEIC : the best test preparation for new TOEIC / Sutin Poolsawad.

by สุทิน พูลสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2551Other title: Best test preparation for new TOEIC | Fast-track TOEIC with audio CD.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1128 .ส7323 (7), Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1128 .ส7323 (4), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: PE1128 .ส7323 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PE1128 .ส7323 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1128 .ส7323 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Fast-track TOEIC reading / สุทิน พูลสวัสดิ์.

by สุทิน พูลสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1128 .ส7326 2553 (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Official TOEFL iBT tests. Vol. 2 / ETS.

by Educational Testing Service.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : McGraw-Hill Education, c2016Other title: Official Test of English as a Foreign Language iBT tests.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library In TracingCall number: PE1128 .O37 2016 V. 2 (1). : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Official TOEFL iBT tests. Vol. 1 / ETS.

by Educational Testing Service.

Edition: 2nd ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : McGraw-Hill Education, c2015Other title: Official Test of English as a Foreign Language iBT tests.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1128 .O37 2015 V. 1 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Redesigned TOEIC top secrets / Redesigned TOEIC top secrets / กิตติ์ จิรติกุล.

Kit Čhiratikun. by กิตติ์ จิรติกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bukfœ̄t Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊คเฟิสท์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1128 .ก627 2562 (4).
ห้องสมุด:
TOEFL iBT prep plus 2020-2021.

by Kaplan Publishing.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : Kaplan Publishing, c2019Other title: Kaplan TOEFL iBT prep plus 2020-2021.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1128 .T635 2019 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: PE1128 .T635 2019 (1).
ห้องสมุด:
TOEFL listening tests / กิตติ์ จิรติกุล.

by กิตติ์ จิรติกุล.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บริษัทดวงกมลสมัย จำกัด, 2546Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1128 .ก628 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1128 .ก628 (7).
ห้องสมุด:
TOEIC reading : review-tests : the best test preparation for TOEIC / Sutin Poolsawad.

by สุทิน พูลสวัสดิ์.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1128 .ส726 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1128 .ส726 (1).
ห้องสมุด:
TU-GET grammar : error identification sentence completion / TU-GET grammar : error identification sentence completion / สุทิน พูลสวัสดิ์.

Sutin Poolsawad. by สุทิน พูลสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Sūn Nangsư̄ Thī.Čhī.ʻĀ.ʻĪ., 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1114 .ส737 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1114 .ส737 2558 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1114 .ส737 2558 (1). Checked out (4). In transit (1).
ห้องสมุด:
คู่มือเตรียมสอบ TOEFL / ผู้เขียน Roberta G. Steinberg ; ผู้แปล ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์.

by สเตนเบิร์ก, โรเบอร์ตา, ค.ศ. 1950- | ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1128 .ส373 2555 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PE1128 .ส373 2555 (2).
ห้องสมุด:
ทักษะการฟังโทเฟิล : สำหรับเตรียมตัวสอบ TOEFL CBT = TOEFL listening comprehension : the best test preparation for TOEFL CBT : with audio CD / ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.

by ศูนย์หนังสือที.จี.อาร์.อี.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : TGRE, 2547Other title: TOEFL listening comprehension : the best test preparation for TOEFL CBT : with audio CD.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1128 .ท62 (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1128 .ท62 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1128 .ท62 (2).
ห้องสมุด:
ทีเด็ดพิชิต TOEIC / โดย ทีมวิชาการ Professor Group.

by โพรเฟสเซอร์ กรุ๊ป.

Material type: Text Text Publisher: ปทุมธานี : บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1128 .ท63 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1128 .ท63 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1128 .ท63 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
พันคำที่ต้องจำเอาไปฟันข้อสอบ = More than 1000 words to beat entrance, TOEIC, TOEFL : ฉบับรวมเล่ม / เศรษฐวิทย์.

by เศรษฐวิทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2554 [2011]Other title: More than 1000 words to beat entrance, TOEIC, TOEFL.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1449 .ศ7458 2554 (4), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: PE1449 .ศ7458 2554 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่าย ๆ : ฉบับเรียนด้วยตนเอง / นเรศ สุรสิทธิ์.

by นเรศ สุรสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทพี.เอส.เพรส จำกัด, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1128 .น465 2553 (1).
ห้องสมุด:
ศิลปการสนทนา = The art of conversation / ผู้เขียน Eric Keller ... [และคนอื่น ๆ].

by เคลเลอร์, อีริก.

Material type: Text Text Publisher: นนทบุรี : ปัญญาชน, [2548?]Other title: Art of conversation.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1131 .ศ64 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1131 .ศ64 (6), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: PE1131 .ศ64 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1131 .ศ64 (4). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Laksūt yō̜ Redesigned TOEIC (chabap rīan dūai tonʻēng) / หลักสูตรย่อ Redesigned TOEIC (ฉบับเรียนด้วยตนเอง) / นเรศ สุรสิทธิ์.

Narēt Surasit. by นเรศ สุรสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Phī.ʻĒt. Phrēt Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทพี.เอส.เพรส จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1128 .น472 2560 (1). Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
เทคนิคการทำข้อสอบ TOEFL โดยไม่ต้องแปลโจทย์ / พนิตนาฏ ชูฤกษ์.

by พนิตนาฏ ชูฤกษ์.

Material type: Text Text Publisher: นนทบุรี : อ. พนิตนาฏ ชูฤกษ์, 2547-Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1114 .พ36 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1114 .พ36 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1114 .พ36 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
เทคนิคเรียนลัดอังกฤษด้วยตนเอง = English self-learning techniques / ลำดวน (ธนพล) จาดใจดี.

by ธนพล จาดใจดี, 2502-.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ธนพลวิทยาการ จำกัด, 2549Other title: English self-learning techniques.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1112 .ธ334 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1112 .ธ334 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PE1112 .ธ334 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1112 .ธ334 (2).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544