LP. New Book 2021-10 (Thai) Serveymonkey No.1

This list contains 444 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Khō̜ʻāng" kānpatiwat-ratthaprahān nai kānmư̄ang Thai samai mai = "Reasons" for coups in modern Siam/Thailand / "ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ = "Reasons" for coups in modern Siam/Thailand / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.

Thamrongsak Phetlœ̄tʻanan, by ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561 [2018]Other title: "Reasons" for coups in modern Siam/Thailand.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575 .ธ635 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575 .ธ635 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575 .ธ635 2561 (1).
ห้องสมุด:
"Khrū" phūsāng nawattakam = A creative and innovation teacher / "ครู" ผู้สร้างนวัตกรรม = A creative and innovation teacher / ประเสริฐ กิติรัตน์ตระการ ; บรรณาธิการ วรวิทย์ จันทร์ศิริ.

Prasert Kitirattarkarn, Voravit Chansiri. by ประเสริฐ กิติรัตน์ตระการ, 2497- | วรวิทย์ จันทร์ศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Sākō̜n : Bō̜risat Phimdī, 2564 [2021] Publisher: สมุทรสาคร : บริษัท พิมพ์ดี, 2564 [2021]Other title: Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Prasœ̄t Kittirattrakān : "khrū" phūsāng nawattakam Other title: Creative and innovation teacher | ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ กิติรัตน์ตระการ : "ครู" ผู้สร้างนวัตกรรม | Professor Dr. Prasert Kitirattarkarn : a creative and innovation teacher.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92ป375ก3 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92ป375ก3 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92ป375ก3 2564 (2).
ห้องสมุด:
"Khūapkhum rư̄ khumkhrō̜ng?" māttrakān rapmư̄ phū chumnum khō̜ng tamrūat læ kānmư̄ang khō̜ng khwāmchō̜ptham / "ควบคุมหรือคุ้มครอง?" มาตรการรับมือผู้ชุมนุมของตำรวจ และการเมืองของความชอบธรรม / จันจิรา สมบัติพูนศิริ.

Čhančhirā Sombatphūnsiri. by จันจิรา สมบัติพูนศิริ.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV8031 .จ632 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV8031 .จ632 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV8031 .จ632 2562 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV8031 .จ632 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
"Thā Phūt" tāng mummō̜ng / "ท่าพูด" ต่างมุมมอง / [ผู้เขียน ตรงใจ หุตางกูร ... [และคนอื่น ๆ]] ; ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ บรรณาธิการ.

Trongčhai Hutāngkūn. Chīwasit Bunyakīat. Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n. by ตรงใจ หุตางกูร | ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Mānutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.น2 ท63 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS589.น2 ท63 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS589.น2 ท63 2560 (1).
ห้องสมุด:
"Saphā ʻongkō̜n chumchon" kap kānkhapkhlư̄an prachāthipatai thānrāk : 11 phư̄nthī rūppatham saphā ʻongkō̜n chumchon sū chumchon prachāthipatai / "สภาองค์กรชุมชน" กับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานราก : 11 พื้นที่รูปธรรมสภาองค์กรชุมชน สู่ชุมชนประชาธิปไตย / บรรณาธิการ สุวัฒน์ คงแป้น ; คณะผู้เขียน/เรียบเรียง ชุมพล กันทะมูล ... [และคนอื่น ๆ].

Suwat Khongpǣn. Chumpon Kanthamūn. Ānupap Nunsong. Dararat kanthawong. Suwan Wangsanthia. Thō̜ngbai Singsīthao. Warāwut Manīphlǣng. Laphatradā Chaiyō. Prānʻom Phengphāt. Supaporn Srisawad. Sutthī Purāthakā. Bunthan Māphong. Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon. Samnak Sư̄sān Kānphatthanā. by สุวัฒน์ คงแป้น | ชุมพล กันทะมูล | อานุภาพ นุ่นสง | ดารารัตน์ กันทวงค์ | สุวรรณ์ วังสันเทียะ | ทองใบ สิงสีเทา | วราวุธ มณีแผลง | ลภัสรดา ไชยโย | ปรานอม เพ็งพาท | สุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ | สุทธี ปุราทะกา | บุญทัน มาพงษ์ | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. สำนักสื่อสารการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chamuchon (ʻOngkān Mahāchon) Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557 [2014]Other title: 11 phư̄nthī rūppatham saphā ʻongkō̜n chumchon sū chumchon prachāthipatai Other title: Sipʻet phư̄nthī rūppatham saphā ʻongkō̜n chumchon sū chumchon prachāthipatai Other title: 11 พื้นที่รูปธรรมสภาองค์กรชุมชน สู่ชุมชนประชาธิปไตย | สิบเอ็ด พื้นที่รูปธรรมสภาองค์กรชุมชน สู่ชุมชนประชาธิปไตย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9อ22 ส46 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ฮ9อ22 ส46 2557 (1).
ห้องสมุด:
"สันติภาพและยุติธรรมที่ยั่งยืน" : ประสบการณ์การทำงาน "โครงการการพัฒนาการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้" = "Sustainable peace through justice" : lessons learned from the project "Improvement of Access to Justice for Civilians in the Deep South Provinces of Thailand" / คณะผู้จัดทำ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ, รพีพรรณ สายัณห์ตระกูล.

by พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ | รพีพรรณ สายัณห์ตระกูล | Konrad Adenauer Foundation | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ คอนราด อาเดนาวร์, 2556 [2013]Other title: "Sustainable peace through justice" : lessons learned from the project "Improvement of Access to Justice for Civilians in the Deep South Provinces of Thailand".Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .พ428 2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .พ428 2556 (1).
ห้องสมุด:
"Čhao Dūangdư̄an nai dūangčhai" kap watthanatham læ phūmpanyā Lānnā Thai / "เจ้าดวงเดือน ในดวงใจ" กับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาไทย / พัธ ธ รังษี บรมวงศ์ไพศาล รวบรวมและเรียบเรียง.

Phat Tha Rangsī Bō̜rommawongphaisān. Chomrom Sư̄psān Sinlapa Watthanatham Khēlāng. Khrư̄akhāi Sangkhom Sāngsan (Lampāng) Mūnnithi Čhao Dūangdư̄an Na Chīang Mai. by พัธ ธ รังษี บรมวงศ์ไพศาล | ชมรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมเขลางค์ | เครือข่ายสังคมสร้างสรรค์ (ลำปาง) | มูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Lampāng : Chomrom Sư̄psān Sinlapa Watthanatham Khēlāng Čhangwat Lampāng rūam kap Khrư̄akhāi Sangkhom Sāngsan læ Mūnnithi Čhao Dūangdư̄an Na Chīang Mai, 2561 [2018] Publisher: ลำปาง : ชมรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมเขลางค์ จังหวัดลำปาง ร่วมกับ เครือข่ายสังคมสร้างสรรค์ และมูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่, 2561 [2018]Other title: Čhao Dūangdư̄an nai dūangčhai Other title: เจ้าดวงเดือน ในดวงใจ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CT1548.ด523 จ73 2561 (2).
ห้องสมุด:
“Sitthi phithak ratthammanūn” nai kotmāi ratthammanūn Thai : kānklāiphan khō̜ng khwāmkhit thāng ratthammanūn thī rapkhao čhāk tāngprathēt? = “Right to protect the constitution” in the Thai constitutional system : the mutation effect of constitutional transplants? : rāingān wičhai / “สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ” ในกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย : การกลายพันธุ์ของความคิดทางรัฐธรรมนูญที่รับเข้าจากต่างประเทศ? = “Right to protect the constitution” in the Thai constitutional system : the mutation effect of constitutional transplants? : รายงานวิจัย / โดย ปูนเทพ ศิรินุพงศ์.

Pūnthēp Sirinuphong, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ปูนเทพ ศิรินุพงศ์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Right to protect the constitution in the Thai constitutional system : the mutation effect of constitutional transplants?.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .ป735 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .ป735 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
[Khamwinitchai Sān Ratthammanūn Phō̜.Sō̜. 2556 / [คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2556 / หัวหน้าบรรณาธิการ พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ ; บรรณาธิการ เชาวนะ ไตรมาศ ... [และคนอื่นๆ]] =The Constitutional Court Rulings 2013 / editor in chief, Pimol Thampitakpong ; editors, Chaowana Traimas ... [et al.].

Pimol Thampitakpong. Chaowana Traimas, Thailand. Samnakngān Sān Ratthammanūn. by พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ | เชาวนะ ไตรมาศ, 2505- | Thailand. Office of the Constitutional Court | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Bangkok, Thailand : Office of the Constitutional Court, 2016 [2559]Other title: Constitutional Court Rulings 2013.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620.ก49 2559 (1).
ห้องสมุด:
[Khamwinitchai Sān Ratthammanūn Phō̜.Sō̜. 2557-2559 / [คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2557-2559 / หัวหน้าบรรณาธิการ เชาวนะ ไตรมาศ ; บรรณาธิการ พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ ... [และคนอื่นๆ]] =The Constitutional Court Rulings 2014-2016 / editor in chief, Chaowana Traimas ; editors, Porntipa Swaisuwanwong ... [et al.].

Chaowana Traimas, Porntipa Swaisuwanwong. Thailand. Samnakngān Sān Ratthammanūn. by เชาวนะ ไตรมาศ, 2505- | พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ | Thailand. Office of the Constitutional Court | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Bangkok, Thailand : Office of the Constitutional Court, 2017 [2560]Other title: Constitutional Court Rulings 2014-2016.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620.ก49 2560 (1).
ห้องสมุด:
[Raphīphatthanasak 2019 / [รพีพัฒนศักดิ์ 2019 / บรรณาธิการ วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์].

Wiwat Damrongkulnan. Phairōt Kamphūsiri, Bēnčharong Thiraphlika. Pračhon Pratsakun. ʻĒkkaphop Phīanwisēt. ʻArisā Lekkham. Natdanai Nāčhan. Čhunladit Phō̜msawat. Phatthanit ʻAnuyōthā. Yodsapon Nitiruchirot , Chanyānut Nimwatthanā. Phetnaphat Sīwutthiyapraphā. Ratthawut Sǣngčhan, Phonphawit Phankhamkœ̄t. Mahāwitthayālai Mǣfālūang. Samnak Wichā Nitisāt. by วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ | ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | เบญจรงค์ ถิระผลิกะ | ประจญ ปรัชญ์สกุล | เอกภพ เพียรวิเศษ | อริศรา เหล็กคำ | ณัฐดนัย นาจันทร์ | จุลดิศ พรหมสวัสดิ์ | ภัทรานิษฐ์ อนุโยธา | ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์, 2527- | ชัญญานุช นิ้มวัฒนา | เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา | Suwijak Chandaphan | รัฐวุฒิ แสงจันทร์, 2531- | พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Chīang Rāi] : Samnak Wichā Nitisāt Mahāwitthayālai Mǣfālūang, 2562 [2019] Publisher: [เชียงราย] : สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2562 [2019]Other title: Nangsư̄ Raphīphatthanasak Mahāwitthayālai Mǣfālūang pračham pī Phō̜.Sō̜. 2562 Other title: Raphi 2019 | 2019 Raphi Badhanasakdi MFU | หนังสือรพีพัฒนศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .ร368 2562 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ร368 2562 (1).
ห้องสมุด:
#thamthǣng #mummō̜ng lāklāi miti #ʻāyā hām #sitthi sērīphāp #ratthammanūn / #ทำแท้ง #มุมมองหลากหลายมิติ #อาญาห้าม #สิทธิเสรีภาพ #รัฐธรรมนูญ / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 25 : 2563 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ngthun, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุน, [2563] [2020]Other title: Hǣtthæk thamthǣng Hǣtthæk mummō̜ng lāklāi miti Hǣtthæk ʻāyā hām Hǣtthæk sitthi sērīphāp Hǣtthæk ratthammanūn Other title: แฮชแท็กทำแท้ง แฮชแท็กมุมมองหลากหลายมิติ แฮชแท็กอาญาห้าม แฮชแท็กสิทธิเสรีภาพ แฮชแท็กรัฐธรรมนูญ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (3). Checked out (2).
ห้องสมุด:
1 satawat ʻAngun Mālik dō̜kmai sǣnngām : khroprō̜p 100 pī chatakān khrū ʻAngun Mālik 5 Mēsāyon 2560 / 1 ศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม : ครบรอบ 100 ปีชาตกาล ครูองุ่น มาลิก 5 เมษายน 2560 / บรรณาธิการ สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย.

Sinsawat Yō̜tbāngtœ̄i, 1954- Mūnnithi Chaiwanā. by สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย, 2497- | มูลนิธิไชยวนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Chaiwanā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิไชยวนา, 2560 [2017]Other title: Nưng satawat ʻAngun Mālik dō̜kmai sǣnngām : khroprō̜p 100 pī chatakān khrū ʻAngun Mālik 5 Mēsāyon 2560 Other title: หนึ่งศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม : ครบรอบ 100 ปีชาตกาล ครูองุ่น มาลิก 5 เมษายน 2560 .Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LA2383.ท92อ22 ก134 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92อ22 ก134 2560 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92อ22 ก134 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92อ22 ก134 2560 (2).
ห้องสมุด:
10 konlayut chut thurakit hai lomčhom / 10 กลยุทธ์ฉุดธุรกิจให้ล่มจม / ผู้เขียน Donald R. Keough ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์.

Keough, Donald R. Phō̜nlœ̄t ʻIt. by คีโอห์, โดนัลด์ อาร์ | พรเลิศ อิฐฐ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2559] [2016]Other title: Sip konlayut chut thurakit hai lomčhom Other title: สิบกลยุทธ์ฉุดธุรกิจให้ล่มจม.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG3761 .ค659 2559 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3761 .ค659 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3761 .ค659 2559 (1).
ห้องสมุด:
10 khō̜khit phư̄a chīwit thī tœ̄ptō talō̜t pai / 10 ข้อคิดเพื่อชีวิตที่เติบโตตลอดไป / แดน ซิลลิแวน และ แคเธอรีน โนบูระ เขียน ; รัชยา เรืองศรี แปล.

Sullivan, Dan, Ratchayā Rư̄angsī. Nomura, Catherine, by ซุลลิแวน, แดน, ค.ศ. 1944- | รัชยา เรืองศรี | โนมูระ, แคทเธอรีน, ค.ศ. 1967-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2560 [2017]Other title: Sip khō̜khit phư̄a chīwit thī tœ̄ptō talō̜t pai Other title: สิบข้อคิดเพื่อชีวิตที่เติบโตตลอดไป.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BJ1611.2 .ซ743 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
10 khit-- plīan chīwit tonʻēng = 10 steps for changing your life / 10 คิด-- เปลี่ยนชีวิตตนเอง = 10 steps for changing your life / ดำรงค์ พิณคุณ.

Damrong Phinkhun. by ดำรงค์ พิณคุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Damrong Pinkoon, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : Damrong Pinkoon, 2557 [2014]Other title: 10 khit plīan chīwit mai Other title: 10 steps for changing your life | 10 คิดเปลี่ยนชีวิตใหม่ | 10 change new life.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF441 .ด62 2557 (1).
ห้องสมุด:
10 pī AFET plūk tonklā sū rākhā lōk / 10 ปี AFET ปลูกต้นกล้าสู่ราคาโลก / ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

Talāt Sinkhā Kasēt Lūangnā hǣng Prathēt Thai. by ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : b ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559, [2016]Other title: Plūk tonklā sū rākhā lōk Other title: Sip pī AFET plūk tonklā sū rākhā lōk Other title: ปลูกต้นกล้าสู่ราคาโลก | สิบปี AFET ปลูกต้นกล้าสู่ราคาโลก .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9016.ท92 ก12 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9016.ท92 ก12 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9016.ท92 ก12 2559 (1).
ห้องสมุด:
10 rō̜iphan khwāmkhitthưng phō̜ čhāk ʻīmēn khō̜ng Yō̜tyīam / 10 ร้อยพันความคิดถึงพ่อ จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Yō̜tyīam Thēptharānon. by ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Bō̜risat Bānānā Parint Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท บานาน่า ปริ้นท์ จำกัด, 2561 [2018]Other title: Sip rō̜iphan khwāmkhitthưng phō̜ čhāk ʻīmēn khō̜ng Yō̜tyīam Other title: สิบร้อยพันความคิดถึงพ่อ จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 ย54 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ย54 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 ย54 2561 (1).
ห้องสมุด:
10 sutyō̜t phǣn thurakit = DTN Business Plan Award 2017 / 10 สุดยอดแผนธุรกิจ = DTN Business Plan Award 2017 / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Thailand. Krom Čhēračhā Kānkhā Rawāng Prathēt. by กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Krom, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : กรม, 2560 [2017]Other title: Sip sutyō̜t phǣn thurakit Other title: สิบสุดยอดแผนธุรกิจ | DTN Business Plan Award 2017.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.28 .ก14 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD30.28 .ก14 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD30.28 .ก14 2560 (1).
ห้องสมุด:
10 rư̄ang rū khao kō̜n khao chumchon / 10 เรื่องรู้เขาก่อนเข้าชุมชน / กวินธร เสถียร.

Kawinthō̜n Sathīan. by กวินธร เสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2562 [2019] Publisher: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562 [2019]Other title: Sip rư̄ang rū khao kō̜n khao chumchon Other title: สิบเรื่องรู้เขาก่อนเข้าชุมชน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN49.พ6 ก56 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN49.พ6 ก56 2562 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  23    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544