LP. New Book 2021-10 (Thai) Serveymonkey No.1

This list contains 444 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Khō̜ʻāng" kānpatiwat-ratthaprahān nai kānmư̄ang Thai samai mai = "Reasons" for coups in modern Siam/Thailand / "ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ = "Reasons" for coups in modern Siam/Thailand / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.

Thamrongsak Phetlœ̄tʻanan, by ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561 [2018]Other title: "Reasons" for coups in modern Siam/Thailand.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575 .ธ635 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575 .ธ635 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575 .ธ635 2561 (1).
ห้องสมุด:
"Khrū" phūsāng nawattakam = A creative and innovation teacher / "ครู" ผู้สร้างนวัตกรรม = A creative and innovation teacher / ประเสริฐ กิติรัตน์ตระการ ; บรรณาธิการ วรวิทย์ จันทร์ศิริ.

Prasert Kitirattarkarn, Voravit Chansiri. by ประเสริฐ กิติรัตน์ตระการ, 2497- | วรวิทย์ จันทร์ศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Sākō̜n : Bō̜risat Phimdī, 2564 [2021] Publisher: สมุทรสาคร : บริษัท พิมพ์ดี, 2564 [2021]Other title: Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Prasœ̄t Kittirattrakān : "khrū" phūsāng nawattakam Other title: Creative and innovation teacher | ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ กิติรัตน์ตระการ : "ครู" ผู้สร้างนวัตกรรม | Professor Dr. Prasert Kitirattarkarn : a creative and innovation teacher.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92ป375ก3 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92ป375ก3 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92ป375ก3 2564 (2).
ห้องสมุด:
"Khūapkhum rư̄ khumkhrō̜ng?" māttrakān rapmư̄ phū chumnum khō̜ng tamrūat læ kānmư̄ang khō̜ng khwāmchō̜ptham / "ควบคุมหรือคุ้มครอง?" มาตรการรับมือผู้ชุมนุมของตำรวจ และการเมืองของความชอบธรรม / จันจิรา สมบัติพูนศิริ.

Čhančhirā Sombatphūnsiri. by จันจิรา สมบัติพูนศิริ.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV8031 .จ632 2562 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV8031 .จ632 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV8031 .จ632 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV8031 .จ632 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
"Thā Phūt" tāng mummō̜ng / "ท่าพูด" ต่างมุมมอง / [ผู้เขียน ตรงใจ หุตางกูร ... [และคนอื่น ๆ]] ; ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ บรรณาธิการ.

Trongčhai Hutāngkūn. Chīwasit Bunyakīat. Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n. by ตรงใจ หุตางกูร | ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Mānutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.น2 ท63 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS589.น2 ท63 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS589.น2 ท63 2560 (1).
ห้องสมุด:
"Saphā ʻongkō̜n chumchon" kap kānkhapkhlư̄an prachāthipatai thānrāk : 11 phư̄nthī rūppatham saphā ʻongkō̜n chumchon sū chumchon prachāthipatai / "สภาองค์กรชุมชน" กับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานราก : 11 พื้นที่รูปธรรมสภาองค์กรชุมชน สู่ชุมชนประชาธิปไตย / บรรณาธิการ สุวัฒน์ คงแป้น ; คณะผู้เขียน/เรียบเรียง ชุมพล กันทะมูล ... [และคนอื่น ๆ].

Suwat Khongpǣn. Chumpon Kanthamūn. Ānupap Nunsong. Dararat kanthawong. Suwan Wangsanthia. Thō̜ngbai Singsīthao. Warāwut Manīphlǣng. Laphatradā Chaiyō. Prānʻom Phengphāt. Supaporn Srisawad. Sutthī Purāthakā. Bunthan Māphong. Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon. Samnak Sư̄sān Kānphatthanā. by สุวัฒน์ คงแป้น | ชุมพล กันทะมูล | อานุภาพ นุ่นสง | ดารารัตน์ กันทวงค์ | สุวรรณ์ วังสันเทียะ | ทองใบ สิงสีเทา | วราวุธ มณีแผลง | ลภัสรดา ไชยโย | ปรานอม เพ็งพาท | สุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ | สุทธี ปุราทะกา | บุญทัน มาพงษ์ | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. สำนักสื่อสารการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chamuchon (ʻOngkān Mahāchon) Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557 [2014]Other title: 11 phư̄nthī rūppatham saphā ʻongkō̜n chumchon sū chumchon prachāthipatai Other title: Sipʻet phư̄nthī rūppatham saphā ʻongkō̜n chumchon sū chumchon prachāthipatai Other title: 11 พื้นที่รูปธรรมสภาองค์กรชุมชน สู่ชุมชนประชาธิปไตย | สิบเอ็ด พื้นที่รูปธรรมสภาองค์กรชุมชน สู่ชุมชนประชาธิปไตย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9อ22 ส46 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ฮ9อ22 ส46 2557 (1).
ห้องสมุด:
"สันติภาพและยุติธรรมที่ยั่งยืน" : ประสบการณ์การทำงาน "โครงการการพัฒนาการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้" = "Sustainable peace through justice" : lessons learned from the project "Improvement of Access to Justice for Civilians in the Deep South Provinces of Thailand" / คณะผู้จัดทำ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ, รพีพรรณ สายัณห์ตระกูล.

by พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ | รพีพรรณ สายัณห์ตระกูล | Konrad Adenauer Foundation | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ คอนราด อาเดนาวร์, 2556 [2013]Other title: "Sustainable peace through justice" : lessons learned from the project "Improvement of Access to Justice for Civilians in the Deep South Provinces of Thailand".Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .พ428 2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .พ428 2556 (1).
ห้องสมุด:
"Čhao Dūangdư̄an nai dūangčhai" kap watthanatham læ phūmpanyā Lānnā Thai / "เจ้าดวงเดือน ในดวงใจ" กับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาไทย / พัธ ธ รังษี บรมวงศ์ไพศาล รวบรวมและเรียบเรียง.

Phat Tha Rangsī Bō̜rommawongphaisān. Chomrom Sư̄psān Sinlapa Watthanatham Khēlāng. Khrư̄akhāi Sangkhom Sāngsan (Lampāng) Mūnnithi Čhao Dūangdư̄an Na Chīang Mai. by พัธ ธ รังษี บรมวงศ์ไพศาล | ชมรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมเขลางค์ | เครือข่ายสังคมสร้างสรรค์ (ลำปาง) | มูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Lampāng : Chomrom Sư̄psān Sinlapa Watthanatham Khēlāng Čhangwat Lampāng rūam kap Khrư̄akhāi Sangkhom Sāngsan læ Mūnnithi Čhao Dūangdư̄an Na Chīang Mai, 2561 [2018] Publisher: ลำปาง : ชมรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมเขลางค์ จังหวัดลำปาง ร่วมกับ เครือข่ายสังคมสร้างสรรค์ และมูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่, 2561 [2018]Other title: Čhao Dūangdư̄an nai dūangčhai Other title: เจ้าดวงเดือน ในดวงใจ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CT1548.ด523 จ73 2561 (2).
ห้องสมุด:
“Sitthi phithak ratthammanūn” nai kotmāi ratthammanūn Thai : kānklāiphan khō̜ng khwāmkhit thāng ratthammanūn thī rapkhao čhāk tāngprathēt? = “Right to protect the constitution” in the Thai constitutional system : the mutation effect of constitutional transplants? : rāingān wičhai / “สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ” ในกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย : การกลายพันธุ์ของความคิดทางรัฐธรรมนูญที่รับเข้าจากต่างประเทศ? = “Right to protect the constitution” in the Thai constitutional system : the mutation effect of constitutional transplants? : รายงานวิจัย / โดย ปูนเทพ ศิรินุพงศ์.

Pūnthēp Sirinuphong, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ปูนเทพ ศิรินุพงศ์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Right to protect the constitution in the Thai constitutional system : the mutation effect of constitutional transplants?.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .ป735 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .ป735 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
[Khamwinitchai Sān Ratthammanūn Phō̜.Sō̜. 2556 / [คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2556 / หัวหน้าบรรณาธิการ พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ ; บรรณาธิการ เชาวนะ ไตรมาศ ... [และคนอื่นๆ]] =The Constitutional Court Rulings 2013 / editor in chief, Pimol Thampitakpong ; editors, Chaowana Traimas ... [et al.].

Pimol Thampitakpong. Chaowana Traimas, Thailand. Samnakngān Sān Ratthammanūn. by พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ | เชาวนะ ไตรมาศ, 2505- | Thailand. Office of the Constitutional Court | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Bangkok, Thailand : Office of the Constitutional Court, 2016 [2559]Other title: Constitutional Court Rulings 2013.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620.ก49 2559 (1).
ห้องสมุด:
[Khamwinitchai Sān Ratthammanūn Phō̜.Sō̜. 2557-2559 / [คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2557-2559 / หัวหน้าบรรณาธิการ เชาวนะ ไตรมาศ ; บรรณาธิการ พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ ... [และคนอื่นๆ]] =The Constitutional Court Rulings 2014-2016 / editor in chief, Chaowana Traimas ; editors, Porntipa Swaisuwanwong ... [et al.].

Chaowana Traimas, Porntipa Swaisuwanwong. Thailand. Samnakngān Sān Ratthammanūn. by เชาวนะ ไตรมาศ, 2505- | พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ | Thailand. Office of the Constitutional Court | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Bangkok, Thailand : Office of the Constitutional Court, 2017 [2560]Other title: Constitutional Court Rulings 2014-2016.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620.ก49 2560 (1).
ห้องสมุด:
[Raphīphatthanasak 2019 / [รพีพัฒนศักดิ์ 2019 / บรรณาธิการ วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์].

Wiwat Damrongkulnan. Phairōt Kamphūsiri, Bēnčharong Thiraphlika. Pračhon Pratsakun. ʻĒkkaphop Phīanwisēt. ʻArisā Lekkham. Natdanai Nāčhan. Čhunladit Phō̜msawat. Phatthanit ʻAnuyōthā. Yodsapon Nitiruchirot , Chanyānut Nimwatthanā. Phetnaphat Sīwutthiyapraphā. Ratthawut Sǣngčhan, Phonphawit Phankhamkœ̄t. Mahāwitthayālai Mǣfālūang. Samnak Wichā Nitisāt. by วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ | ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | เบญจรงค์ ถิระผลิกะ | ประจญ ปรัชญ์สกุล | เอกภพ เพียรวิเศษ | อริศรา เหล็กคำ | ณัฐดนัย นาจันทร์ | จุลดิศ พรหมสวัสดิ์ | ภัทรานิษฐ์ อนุโยธา | ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์, 2527- | ชัญญานุช นิ้มวัฒนา | เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา | Suwijak Chandaphan | รัฐวุฒิ แสงจันทร์, 2531- | พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Chīang Rāi] : Samnak Wichā Nitisāt Mahāwitthayālai Mǣfālūang, 2562 [2019] Publisher: [เชียงราย] : สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2562 [2019]Other title: Nangsư̄ Raphīphatthanasak Mahāwitthayālai Mǣfālūang pračham pī Phō̜.Sō̜. 2562 Other title: Raphi 2019 | 2019 Raphi Badhanasakdi MFU | หนังสือรพีพัฒนศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .ร368 2562 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ร368 2562 (1).
ห้องสมุด:
#thamthǣng #mummō̜ng lāklāi miti #ʻāyā hām #sitthi sērīphāp #ratthammanūn / #ทำแท้ง #มุมมองหลากหลายมิติ #อาญาห้าม #สิทธิเสรีภาพ #รัฐธรรมนูญ / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 25 : 2563 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ngthun, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุน, [2563] [2020]Other title: Hǣtthæk thamthǣng Hǣtthæk mummō̜ng lāklāi miti Hǣtthæk ʻāyā hām Hǣtthæk sitthi sērīphāp Hǣtthæk ratthammanūn Other title: แฮชแท็กทำแท้ง แฮชแท็กมุมมองหลากหลายมิติ แฮชแท็กอาญาห้าม แฮชแท็กสิทธิเสรีภาพ แฮชแท็กรัฐธรรมนูญ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
1 satawat ʻAngun Mālik dō̜kmai sǣnngām : khroprō̜p 100 pī chatakān khrū ʻAngun Mālik 5 Mēsāyon 2560 / 1 ศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม : ครบรอบ 100 ปีชาตกาล ครูองุ่น มาลิก 5 เมษายน 2560 / บรรณาธิการ สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย.

Sinsawat Yō̜tbāngtœ̄i, 1954- Mūnnithi Chaiwanā. by สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย, 2497- | มูลนิธิไชยวนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Chaiwanā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิไชยวนา, 2560 [2017]Other title: Nưng satawat ʻAngun Mālik dō̜kmai sǣnngām : khroprō̜p 100 pī chatakān khrū ʻAngun Mālik 5 Mēsāyon 2560 Other title: หนึ่งศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม : ครบรอบ 100 ปีชาตกาล ครูองุ่น มาลิก 5 เมษายน 2560 .Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LA2383.ท92อ22 ก134 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92อ22 ก134 2560 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92อ22 ก134 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92อ22 ก134 2560 (2).
ห้องสมุด:
10 konlayut chut thurakit hai lomčhom / 10 กลยุทธ์ฉุดธุรกิจให้ล่มจม / ผู้เขียน Donald R. Keough ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์.

Keough, Donald R. Phō̜nlœ̄t ʻIt. by คีโอห์, โดนัลด์ อาร์ | พรเลิศ อิฐฐ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2559] [2016]Other title: Sip konlayut chut thurakit hai lomčhom Other title: สิบกลยุทธ์ฉุดธุรกิจให้ล่มจม.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG3761 .ค659 2559 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3761 .ค659 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3761 .ค659 2559 (1).
ห้องสมุด:
10 khō̜khit phư̄a chīwit thī tœ̄ptō talō̜t pai / 10 ข้อคิดเพื่อชีวิตที่เติบโตตลอดไป / แดน ซิลลิแวน และ แคเธอรีน โนบูระ เขียน ; รัชยา เรืองศรี แปล.

Sullivan, Dan, Ratchayā Rư̄angsī. Nomura, Catherine, by ซุลลิแวน, แดน, ค.ศ. 1944- | รัชยา เรืองศรี | โนมูระ, แคทเธอรีน, ค.ศ. 1967-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2560 [2017]Other title: Sip khō̜khit phư̄a chīwit thī tœ̄ptō talō̜t pai Other title: สิบข้อคิดเพื่อชีวิตที่เติบโตตลอดไป.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BJ1611.2 .ซ743 2560 (2).
ห้องสมุด:
10 khit-- plīan chīwit tonʻēng = 10 steps for changing your life / 10 คิด-- เปลี่ยนชีวิตตนเอง = 10 steps for changing your life / ดำรงค์ พิณคุณ.

Damrong Phinkhun. by ดำรงค์ พิณคุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Damrong Pinkoon, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : Damrong Pinkoon, 2557 [2014]Other title: 10 khit plīan chīwit mai Other title: 10 steps for changing your life | 10 คิดเปลี่ยนชีวิตใหม่ | 10 change new life.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF441 .ด62 2557 (1).
ห้องสมุด:
10 pī AFET plūk tonklā sū rākhā lōk / 10 ปี AFET ปลูกต้นกล้าสู่ราคาโลก / ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

Talāt Sinkhā Kasēt Lūangnā hǣng Prathēt Thai. by ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : b ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559, [2016]Other title: Plūk tonklā sū rākhā lōk Other title: Sip pī AFET plūk tonklā sū rākhā lōk Other title: ปลูกต้นกล้าสู่ราคาโลก | สิบปี AFET ปลูกต้นกล้าสู่ราคาโลก .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9016.ท92 ก12 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9016.ท92 ก12 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9016.ท92 ก12 2559 (1).
ห้องสมุด:
10 rō̜iphan khwāmkhitthưng phō̜ čhāk ʻīmēn khō̜ng Yō̜tyīam / 10 ร้อยพันความคิดถึงพ่อ จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Yō̜tyīam Thēptharānon. by ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Bō̜risat Bānānā Parint Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท บานาน่า ปริ้นท์ จำกัด, 2561 [2018]Other title: Sip rō̜iphan khwāmkhitthưng phō̜ čhāk ʻīmēn khō̜ng Yō̜tyīam Other title: สิบร้อยพันความคิดถึงพ่อ จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 ย54 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ย54 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 ย54 2561 (1).
ห้องสมุด:
10 sutyō̜t phǣn thurakit = DTN Business Plan Award 2017 / 10 สุดยอดแผนธุรกิจ = DTN Business Plan Award 2017 / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Thailand. Krom Čhēračhā Kānkhā Rawāng Prathēt. by กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Krom, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : กรม, 2560 [2017]Other title: Sip sutyō̜t phǣn thurakit Other title: สิบสุดยอดแผนธุรกิจ | DTN Business Plan Award 2017.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.28 .ก14 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD30.28 .ก14 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD30.28 .ก14 2560 (1).
ห้องสมุด:
10 rư̄ang rū khao kō̜n khao chumchon / 10 เรื่องรู้เขาก่อนเข้าชุมชน / กวินธร เสถียร.

Kawinthō̜n Sathīan. by กวินธร เสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2562 [2019] Publisher: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562 [2019]Other title: Sip rư̄ang rū khao kō̜n khao chumchon Other title: สิบเรื่องรู้เขาก่อนเข้าชุมชน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN49.พ6 ก56 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN49.พ6 ก56 2562 (2).
ห้องสมุด:
100 pī Prīdī : samphāt Thānphūying Phūnsuk Phanomyong / 100 ปี ปรีดี : สัมภาษณ์ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ / อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์.

ʻAkkarawat ʻŌsathānukhro̜, Phūnsuk Phanomyong, Thānphūying, by พูนศุข พนมยงค์, ท่านผู้หญิง, 2455-2550 | อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์, 2490-2559.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2543 [2000] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543 [2000]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2000 696693 (2). Items available for reference: Thammasat Library, Pattaya Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: DOC 2000 696693 (2).
ห้องสมุด:
100 pī phra phū čharœ̄n phō̜m : 3 Tulākhom 2556 / 100 ปี พระผู้เจริญพร้อม : 3 ตุลาคม 2556 / [คณะผู้เรียบเรียง อัจฉราวดี สต็อคมันน์, ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย, ศิริวรรณ สุขวิเศษ ; กองบรรณาธิการ พระอธิการดุษฎี เขมงฺกโร ... [และคนอื่น ๆ]].

ʻAtcharāwadī Sato̜kman. Chulīphō̜n Wiriyawongchai. Siriwan Sukwisēt. Phra Dutsadī Khēmangkarō. Samnak Lēkhānukān Somdet Phrasangkharāt. by อัจฉราวดี สต็อคมันน์ | ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย | ศิริวรรณ สุขวิเศษ | พระดุษฎี เขมงฺกโร | สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Lēkhānukān Somdet Phrasangkharāt, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช, 2556 [2013]Other title: 100 pī phra phū čharœ̄n phō̜m : Somdet Phra Yānasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonlamahāsangkhaparināyok Other title: 100 ปี พระผู้เจริญพร้อม : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ940.จ74 อ622 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ940.จ74 อ622 2556 (1).
ห้องสมุด:
100 pī chāt kān Fư̄a Hariphithak : nithatsakān chīwit læ phonngān Fư̄a Hariphithak / 100 ปีชาตกาล เฟื้อ หริพิทักษ์ : นิทรรศการชีวิตและผลงาน เฟื้อ หริพิทักษ์ / [บรรณาธิการ นิวัติ กองเพียร ; เนื้อหา พิภพ บุษราคัมวดี].

Niwat Kongpien. Pipop Boosarakumwadi. Nithatsakān 100 pī chāt kān Fư̄a Hariphithak Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n) by นิวัติ กองเพียร | พิภพ บุษราคัมวดี | นิทรรศการ 100 ปี ชาตกาล เฟื้อ หริพิทักษ์ (2553 : มหาวิทยาลัยศิลปากร).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2553] [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), [2553] [2010]Other title: Nưngrō̜i pī chāt kān Fư̄a Hariphithak : nithatsakān chīwit læ phonngān Fư̄a Hariphithak Other title: Nithatsakān chīwit læ phonngān Fư̄a Hariphithak Other title: หนึ่งร้อยปีชาตกาล เฟื้อ หริพิทักษ์ : นิทรรศการชีวิตและผลงาน เฟื้อ หริพิทักษ์ | นิทรรศการชีวิตและผลงาน เฟื้อ หริพิทักษ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: ND1023.ฟ8 ก84 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ND1023.ฟ8 ก84 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ND1023.ฟ8 ก84 2553 (1).
ห้องสมุด:
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 1 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 1 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 1 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 1 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 1 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 2 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 2 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 2 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 2 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 3 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 3 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 3 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 3 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 3 (1).
ห้องสมุด:
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 4 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 4 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 4 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 4 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 4 (1).
ห้องสมุด:
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 5 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 5 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 5 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 5 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 5 (1).
ห้องสมุด:
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 6 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 6 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 6 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 6 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 6 (1).
ห้องสมุด:
100 wan plīan khwāmthōmmanat pen phalang / 100 วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง / ผู้เขียน/ช่างภาพ เริงฤทธิ์ คงเมือง ... [และคนอื่น ๆ].

Rœ̄ngrit Khongmư̄ang. Thailand. Society and Health Institute. by เริงฤทธิ์ คงเมือง | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Suksālā Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i wan plīan khwāmthōmmanat pen phalang Other title: Rō̜i wan plīan khwāmthōmmanat pen phalang Other title: หนึ่งร้อยวันเปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง | ร้อยวันเปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง.Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS570.3.ภ7 ก182 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ก182 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 ก182 2560 (1).
ห้องสมุด:
100 sutyō̜t phū nam thurakit / 100 สุดยอดผู้นำธุรกิจ / โจนาธาน กิฟฟอร์ด, วัฒนา มานะวิบูลย์ แปล.

Gifford, Jonathan Lewis. Wattanā Manawibūn. by กิฟฟอร์ด, โจนาธาน ลิวอิส | วัฒนา มานะวิบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก. Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2557 [2014]Other title: nưngrō̜i sutyō̜t phū nam thurakit Other title: หนึ่งร้อยสุดยอดผู้นำธุรกิจ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD57.7 .ก64 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD57.7 .ก64 2557 (1).
ห้องสมุด:
100 sutyō̜t ʻaidīa kānkhāi = 100 Great sales ideas / 100 สุดยอดไอเดียการขาย = 100 Great sales ideas / Patrick Forsyth ; วัฒนา มานะวิบูลย์, แปล.

Forsyth, Patrick. Watthanā Mānawibūn. by ฟอร์ไซท์, แพทริค, ค.ศ. 1942- | วัฒนา มานะวิบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, [2556?] [2013?] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, [2556?] [2013?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5438.25 .ฟ54 2556 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5438.25 .ฟ54 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5438.25 .ฟ54 2556 (1).
ห้องสมุด:
100 สุดยอดไอเดียการลดต้นทุนจากบริษัทชั้นนำของโลก = 100 great cost-cutting ideas / Anne Hawkins ; วัฒนา มานะวิบูลย์ แปล.

by ฮอว์กินส์, แอนน์ | วัฒนา มานะวิบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2554 [2011]Other title: หนึ่งร้อยสุดยอดไอเดียการลดต้นทุนจากบริษัทชั้นนำของโลก | 100 great cost-cutting ideas | One hundred great cost-cutting ideas.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD47.4 .ฮ55 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD47.4 .ฮ55 2554 (1).
ห้องสมุด:
100 สุดยอดไอเดียการสร้างนวัตกรรม = 100 great innovation ideas / เฮาเวิร์ด ไรต์ เขียน ; ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ และ นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี แปล.

by ไรต์, เฮาเวิร์ด, 1954- | ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ | นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555 [2012]Other title: 100 great innovation ideas.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD58.8 .ร93 2555 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD58.8 .ร93 2555 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.8 .ร93 2555 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
100 สุดยอดไอเดียการเป็นผู้นำ = 100 great leadership ideas : เคล็ดลับความสำเร็จจากสุดยอดผู้นำโลก / Jonathan Gifford ; วัฒนา มานะวิบูลย์ แปล.

by กิฟฟอร์ด, โจนาธาน ลิวอิส | วัฒนา มานะวิบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2553Other title: หนึ่งร้อยสุดยอดไอเดียการเป็นผู้นำ | 100 great leadership ideas.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD57.7 .ก643 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD57.7 .ก643 2553 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
100 ʻaidīa pān nḡan sœ̄m phư̄a tœ̄m ngœ̄n / 100 ไอเดีย ปั้นงานเสริม เพื่อเติมเงิน / คริส กิลเลอโบ ; ผู้แปล วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Guillebeau, Chris. Winyū Kinghiranwatthanā. by กิลเลอโบ, คริส | วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Līp Rit Fō̜ʻēpwœ̄ Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด, 2562 [2019]Other title: Nưngrō̜i ʻaidīa pān nḡan sœ̄m phư̄a tœ̄m ngœ̄n Other title: หนึ่งร้อยไอเดีย ปั้นงานเสริม เพื่อเติมเงิน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD5854.5 .ก644 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD5854.5 .ก644 2562 (1).
ห้องสมุด:
1001 phāpkhīan thī tō̜ng hen kō̜n tāi / 1001 ภาพเขียนที่ต้องเห็นก่อนตาย / บรรณาธิการ Stephen Farthing ; รติพร ชัยปิยะพร แปล.

Farthing, Stephen, Ratiphō̜n Chaipiyaphō̜n. by ฟาร์ธิง, สตีเฟน, ค.ศ. 1950- | รติพร ชัยปิยะพร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Dœ Krēt Fāiʻāt Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จำกัด, 2560 [2017]Other title: Nưng phan nưng phāpkhīan thī tō̜ng hen kō̜n tāi Other title: หนึ่งพันหนึ่ง ภาพเขียนที่ต้องเห็นก่อนตาย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ND1143 .ก142 2560 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
101 pī Sīwichai khư̄nchīp : tāmrō̜i Phutthathāt bōrānnakhadī rō̜p ʻāo Bān Dō̜n / 101 ปี ศรีวิชัยคืนชีพ : ตามรอยพุทธทาส โบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน / สนับสนุนข้อมูล ศรีศักร วัลลิโภดม ... [และคนอื่นๆ].

Sīsak Wanliphōdom, Buddhadasa Indapanno Archives (Thailand) by ศรีศักร วัลลิโภดม, 2481- | หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜čhotmāihēt Phutthathāt ʻInthapanyō, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, 2562 [2019]Other title: Nưngrō̜iʻet pī Sīwichai khư̄nchīp : tāmrō̜i Phutthathāt bōrānnakhadī rō̜p ʻāo Bān Dō̜n Other title: หนึ่งร้อยเอ็ดปี ศรีวิชัยคืนชีพ : ตามรอยพุทธทาส โบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2019 704892 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2019 704892 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2019 704892 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
101 wat wang læ sathānthī samkhan nai Phamā / 101 วัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า / ภภพพล จันทร์วัฒนกุล

Phaphopphon Čhanwatthanakun by ภภพพล จันทร์วัฒนกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ปรับปรุงใหม่)Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mư̄ang Bōrān, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2561 [2018]Other title: Nưng rō̜i ʻet wat wang læ sathānthī samkhan nai Phamā Other title: หนึ่งร้อยเอ็ด วัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS527.7 .ภ43 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS527.7 .ภ43 2561 (1).
ห้องสมุด:
105 pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n / 105 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ; ผู้แปล ธนิก เลิศชาญฤทธ์.

Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Phimphan Phaibūnwangčharœ̄n. Thanik Lœ̄tchānrit. by กรมศิลปากร | พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ | ธนิก เลิศชาญฤทธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Klum Phœ̄iphrǣ læ Prachāsamphan Samnak Bō̜rihān Klāng Krom Sinlapākō̜n, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2559 [2016]Other title: Nưngrō̜i hā pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n Other title: หนึ่งร้อยห้าปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N8846.ท9 ศ6364 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: N8846.ท9 ศ6364 2559 (1).
ห้องสมุด:
106 pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n / 106 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ; ผู้แปล สุธัญญา สิงห์ครา, พินน์นรา วงศ์วิริยะ, สุธีรา สัตยพันธ์.

Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Phimphan Phaibūnwangčharœ̄n. Suthanya Singkharā. Phinnarā Wongwiriya. Suthīrā Sattayaphan. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Samnak Bō̜rihānklāng. by กรมศิลปากร | พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ | สุธัญญา สิงห์ครา | พินน์นรา วงศ์วิริยะ | สุธีรา สัตยพันธ์ | กรมศิลปากร. สำนักบริหารกลาง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Bō̜rihān Klāng, Krom Sinlapākō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2560 [2017]Other title: Nưngrō̜i hok pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n Other title: 880-03 หนึ่งร้อยหกปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร .Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: N8846.ท9 ศ6365 2560 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: N8846.ท9 ศ6365 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: N8846.ท9 ศ6365 2560 (1).
ห้องสมุด:
108 sinlapin rūamsamai thī nā čhaptā mō̜ng / 108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / [สมลักษณ์ คล่องแคล่ว บรรณาธิการ].

Somlak Khlō̜ngkhlǣo. Thailand. Samnakngān Sinlapa Watthanatham Rūam Samai. by สมลักษณ์ คล่องแคล่ว | สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sinlapa Watthanatham Rūam Samai Krasūang Watthanatham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: N7321 .ก143 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: N7321 .ก143 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: N7321 .ก143 2560 (1).
ห้องสมุด:
108 sanyā thurakit / 108 สัญญาธุรกิจ / โดย อดุล ขาวละออ.

ʻAdun Khāolaʻō̜. by อดุล ขาวละออ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thammaniti Phēt Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2562 [2019]Other title: Nưng rō̜i pǣt sanyā thurakit Other title: หนึ่งร้อยแปดสัญญาธุรกิจ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT917 .อ374 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
108 แบรนด์แห่งองค์กรนวัตกรรม / ธีรยุส วัฒนาศุภโชค.

by ธีรยุส วัฒนาศุภโชค.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), 2549Other title: หนึ่งร้อยแปดแบรนด์แห่งองค์กรนวัตกรรม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD69.ช75 ธ64 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD69.ช75 ธ64 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD69.ช75 ธ64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD69.ช75 ธ64 (1).
ห้องสมุด:
120 pī chatakān Preedee Phanomyong / 120 ปี ชาตกาลปรีดี พนมยงค์ / ปรีชา สุวรรณทัต [บรรณาธิการ].

Preecha Suwanthat. by ปรีชา สุวรรณทัต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Nưngrō̜iyīsip pī chatakān Preedee Phanomyong Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปี ชาตกาลปรีดี พนมยงค์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ป46 ก133 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป46 ก133 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.ป46 ก133 2563 (1).
ห้องสมุด:
125 pī Phrayā ʻAnumānrātchathon. Nưng rō̜i yīsip hā pī Phrayā ʻAnumānrātchathon 125 ปี พระยาอนุมานราชธน / คณะบรรณาธิการ อรสรา สายบัว, สุธีรา สัตยพันธ์, ทิพพวรรณ บุญส่งเจริญ.

Nưng rō̜i yīsip hā pī Phrayā ʻAnumānrātchathon Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by อรสรา สายบัว | สุธีรา สัตยพันธ์ | ทิพพวรรณ บุญส่งเจริญ | กรมศิลปากร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nưng rō̜i yīsip hā pī Phrayā ʻAnumānrātchathon Publisher: Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2556 [2013]Other title: Nưng rō̜i yīsip hā pī Phrayā ʻAnumānrātchathon Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบห้าปี พระยาอนุมานราชธน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.อ3 ก116 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.อ3 ก116 2556 (1).
ห้องสมุด:
130 pī Sān Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2425-Phō̜.Sō̜. 2555 / 130 ปี ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2425-พ.ศ. 2555 / สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ; เธียร เจริญวัฒนา และคณะ.

Thīan Čharœ̄nwattanā. Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by เธียร เจริญวัฒนา, 2467- | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Nưngrō̜i sāmsip pī Sān Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2425-Phō̜.Sō̜. 2555 Other title: หนึ่งร้อยสามสิบปีศาลยุติธรรม พ.ศ. 2425-พ.ศ. 2555.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1580 .ธ84 2555 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1580 .ธ84 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1580 .ธ84 2555 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1580 .ธ84 2555 (1).
ห้องสมุด:
150 ปี ประวัติศาสตร์จีนยุค "ป่วยไข้" : จากสงครามฝิ่นสู่มหาอำนาจโลก / วีระชัย โชคมุกดา.

by วีระชัย โชคมุกดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2555 [2012]Other title: หนึ่งร้อยห้าสิบปี ประวัติศาสตร์จีนยุค "ป่วยไข้" : จากสงครามฝิ่นสู่มหาอำนาจโลก.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS754 .ว646 2555 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS754 .ว646 2555 (1).
ห้องสมุด:
160 thām-tǭp kotmāi kīeokap thīdin læ pāmai phrō̜m dūai kotmāi ʻư̄n thī kīeokhō̜ng / 160 ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ พร้อมด้วย กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง / สาโรช นิลเขต, วนิดา พรไพบูลย์.

Sārōt Ninkhēt. Wanidā Phǭnphaibūn. by สาโรช นิลเขต | วนิดา พรไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : ʻIntœ̄buk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุ๊คส์, 2558 [2015]Other title: 160 thām-tǭp kotmāi kīeokap thīdin læ pāmai Other title: 160 ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT683 .ส64 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT683 .ส64 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT683 .ส64 2558 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
165 ปี P&G : เรียนรู้การสร้างแบรนด์จากยักษ์ใหญ่คอนซูเมอร์พีแอนด์จี = Rising tide : lessons from 165 years of brand building at Procter & Gamble / Davis Dyer, Frederick Dalzell, Rowena Olegario เขียน ; บุญเลิศ วงศ์พรม และอังศุธร ศรีพรม แปล ; ปฏิคม พลับพลึง และสมบุญ รุจิขจร บรรณาธิการพิเศษ.

by ไดเออร์, เดวิส, ค.ศ. 1948- | บุญเลิศ วงศ์พรม | อังศุธร ศรีพรหม | ปฏิคม พลับพลึง | สมบุญ รุจิขจร | ดัลเซลล์, เฟรเดอริก | โอเลการิโอ, โรเวนา.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : BrandAge Books, 2550Other title: หนึ่งร้อยหกสิบห้าปีพีแอนด์จี : เรียนรู้การสร้างแบรนด์จากยักษ์ใหญ่คอนซูเมอร์พีแอนด์จี | Rising tide : lessons from 165 years of brand building at Procter & Gamble.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9999.ส34พ45 ด95 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9999.ส34พ45 ด95 (1). Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
165 kret sathiti čhāk Harvard thī čha thamhai khun ʻān kēm khāt rư̄ang thurakit / 165 เกร็ดสถิติจาก Harvard ที่จะทำให้คุณอ่านเกมขาดเรื่องธุรกิจ / Andrew O'Connell ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์.

O'Connell, Andrew (Business writer). Phō̜nlœ̄t 'It. by โอ คอนเนลล์, แอนดรูว์ | พรเลิศ อิฐฐ์.

Material type: Text Text Publisher: Krung Thep... : We Learn, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2559 [2016]Other title: หนึ่งร้อยหกสิบห้าเกร็ดสถิติจาก Harvard ที่จะทำให้คุณอ่านเกมขาดเรื่องธุรกิจ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5386 .อ87 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5386 .อ87 2559 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
17 samakān plīan lōk / 17 สมการเปลี่ยนโลก / เอียน สจ๊วต เขียน ; สว่าง พงศ์ศิริพัฒน์ และ ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย แปล.

Stewart, Ian, Sawāng Phongsiriphat. Yutthanā Tantirungrōtchai. by สจ๊วต, เอียน, ค.ศ. 1945- | สว่าง พงศ์ศิริพัฒน์ | ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA21 .ส253 2560 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: QA21 .ส253 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QA21 .ส253 2560 (1).
ห้องสมุด:
2 fāk Mǣnām Wang 2 fang Nakhō̜n Lampāng / 2 ฟากแม่น้ำวัง 2 ฝั่งนครลำปาง / ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น บรรณาธิการ.

Phairōt Chaiyamư̄angchư̄n. Samnakngān Čhangwat Lampāng. Mahāwitthayālai Theknōlōyī Rātchamongkhon Lānnā Lampāng. by ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น | สำนักงานจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Lampāng : Samnakngān Čhangwat Lampāng, 2558 [2015] Publisher: ลำปาง : สำนักงานจังหวัดลำปาง, 2558 [2015]Other title: Sǭng fāk Mǣn̄am Wang sǭng fang Nakhǭn Lampāng Other title: สองฟากแม่น้ำวัง สองฝั่งนครลำปาง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS589.ล4 ก13 2558 (2).
ห้องสมุด:
20 rūpbǣp kānhō̜ khō̜ngkhwan (chabap sut khum) / 20 รูปแบบการห่อของขวัญ (ฉบับสุดคุ้ม) / ศุภลักษณ์ ทับทวี

Supphalak Thaptavee. by ศุภลักษณ์ ทับทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wātsin, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TT870 .ศ74 2562 (1).
ห้องสมุด:
200 ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว.

by มหาวิทยาลัยศิลปากร. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.น55 ส5 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.น55 ส5 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Staff CollectionCall number: HIST DS 1988 84010 (1).
ห้องสมุด:
200 phāsit phichit khwāmsamret / 200 ภาษิตพิชิตความสำเร็จ / ฟางซู่หัว รวบรวม ; รัถยา สารธรรม แปลและเรียบเรียง.

Fāng, Sūhūa. Ratthayā Sāntham. by ฟาง, ซู่หัว | รัถยา สารธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thammachāt, 2544 [2001] Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมชาติ, 2544 [2001]Other title: Sō̜ng rō̜i phāsit phichit khwāmsamret Other title: สองร้อยภาษิตพิชิตความสำเร็จ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN6404 .ส52 2544 (1).
ห้องสมุด:
21 botrīan samrap satawat thī 21 / 21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์, ธิดา จงนิรามัยสถิต แปล.

Harari, Yuval N. Namchai Chīwawiwat, Thidā Čhongnirāmaisathit by แฮรารี, ยูวัล เอ็น | นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509- | ธิดา จงนิรามัยสถิต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, [2562] [2019]Other title: Yīsipʻet botrīan samrap satawat thī yīsipʻet Other title: ยี่สิบเอ็ดบทเรียนสำหรับศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด.Availability: No items available : Checked out (18).
ห้องสมุด:
2310 ʻawasān Krung Sī-- : krung tǣk nai bǣp thī khon Thai "mai rūčhak" / 2310 อวสานกรุงศรีฯ : กรุงแตกในแบบที่คนไทย "ไม่รู้จัก" / สุเจน กรรพฤทธิ์.

Sučhēn Kanpharit, by สุเจน กรรพฤทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sārakhadī, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สารคดี, 2560 [2017]Other title: Sō̜ng phan sām rō̜i sip ʻawasān Krung Sī-- : krung tǣk nai bǣp thī khon Thai "mai rūčhak" Other title: สองพันสามร้อยสิบ อวสานกรุงศรีฯ : กรุงแตกในแบบที่คนไทย "ไม่รู้จัก".Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS578.3 .ส72 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS578.3 .ส72 2560 (2).
ห้องสมุด:
2475 : sēnthāng khon phǣ / 2475 : เส้นทางคนแพ้ / บัญชร ชวาลศิลป์.

Banchō̜n Chawānsin, Phon. Thō̜. by บัญชร ชวาลศิลป์, พล.อ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Other title: Sō̜ng sī čhet hā Other title: สองสี่เจ็ดห้า.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.7 .บ632 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS582.7 .บ632 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS582.7 .บ632 2562 (1).
ห้องสมุด:
2475 rātsadō̜n phlik phǣndin / 2475 ราษฎรพลิกแผ่นดิน / นริศ จรัสจรรยาวงศ์.

Narit Čharatčhanyāwong. by นริศ จรัสจรรยาวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .น4325 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .น4325 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
25 pī Kʻongthun Singwǣtlō̜m : mungman tangčhai phư̄a ʻanurak læ phatthanā / 25 ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม : มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา / สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้เรียบเรียงและผู้สนับสนุนข้อมูล พรทิพย์ จัยสิน ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Singwǣtlō̜m. Phō̜nthip Čhaisin. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākǭn Thammachāt læ Singwǣtlǭm. by สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม | พรทิพย์ จัยสิน | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnakngān, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560 [2017]Other title: Yīsiphā pī Kʻongthun Singwǣtlō̜m Other title: ยี่สิบห้าปี กองทุนสิ่งแวดล้อม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GE190.ท9 ก52 2560 (1).
ห้องสมุด:
3 pī khāngnā khun čha yang mī ngān tham rư̄ mai / 3 ปีข้างหน้า คุณจะยังมีงานทำหรือไม่ / Joe Chang and Bryan Yao เขียน ; รำพรรณ รักศรีอักษร แปล.

Chang, Joe. Yao, Bryan. Ramphan Raksīʻaksō̜n. by จาง, โจ | เหยา, ไบรอัน | รำพรรณ รักศรีอักษร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF481 .จ62 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF481 .จ62 2559 (1).
ห้องสมุด:
3 Phǭ. Rǭ. Bǭ. phitsadān : lak kotmāi læ nǣo kham phiphāksā dīkā tām Phǭ. Rǭ. Bǭ. Sān Yaowachon læ Khrǭpkhrūa ... pī 2553 (kǣkhai pī 2558) Phrathammanūn Sān Yutitham (kǣkhai pī 2558) Phǭ. Rǭ. Bǭ. čhattang Sān Khwǣng ... (kǣkhai pī 2558) / 3 พ.ร.บ. พิสดาร : หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ปี 2553 (แก้ไขปี 2558) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขปี 2558) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงฯ (แก้ไขปี 2558) / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Wichīan Dirēkʻudomsak. by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ 2563.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung thēp ...] : [Hǭ Čhǭ Kǭ. Sǣngčhan Kānphim], 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : [หจก. แสงจันทร์การพิมพ์], 2563 [2020]Other title: Sām phrarātchabanyat phitsadān : lak kotmāi læ nǣo kham phiphāksā dīkā tām Phǭ. Rǭ. Bǭ. Sān Yaowachon læ Khrǭpkhrūa ... pī 2553 (kǣkhai pī 2558) Phrathammanūn Sān Yutitham (kǣkhai pī 2558) Phǭ. Rǭ. Bǭ. čhattang Sān Khwǣng ... (kǣkhai pī 2558) Other title: Kotmāi 3 Phǭ.Rǭ.Bǭ.phitsadān : Phǭ. Rǭ. Bǭ. Sān Yaowachon læ Khrǭpkhrūa ... pī 2553 (kǣkhai pī 2558) Phrathammanūn Sān Yutitham (kǣkhai pī 2558) Phǭ. Rǭ. Bǭ. čhattang Sān Khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻĀyā nai Sān Khwǣng (kǣkhai pī 2558) Other title: สามพระราชบัญญัติพิสดาร : หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ปี 2553 (แก้ไขปี 2558) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขปี 2558) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงฯ (แก้ไขปี 2558) | กฎหมาย 3 พ.ร.บ.พิสดาร : พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ปี 2553 (แก้ไขปี 2558) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขปี 2558) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (แก้ไขปี 2558).Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4720 .ว62 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4720 .ว62 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4720 .ว62 2563 (2).
ห้องสมุด:
3 Phǭ.Rǭ.Bǭ.phitsadān : lak kotmāi læ nǣo kham phiphāksā dīkā tām Phǭ.Rǭ.Bǭ.Sān Yaowachon læ Khrǭpkhrūa... pī 2553 (kǣkhai pī 2558) Phrathammanūn Sān Yutitham (kǣkhai pī 2558) Phǭ.Rǭ.Bǭ.Čhattang Sān Khwǣng... (kǣkhai pī 2558) / 3 พ.ร.บ.พิสดาร : หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ปี 2553 (แก้ไขปี 2558) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขปี 2558) พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงฯ (แก้ไขปี 2558) / โดย Jurisprudence Group, [วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์].

Wichīan Dirēkʻudomsak. Jurisprudence Group. by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : HǭČhǭKǭ. Sǣngčhan Kānphim, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, [2561] [2018]Other title: Sām Phǭ.Rǭ.Bǭ.phitsadān : lak kotmāi læ nǣo kham phiphāksā dīkā tām Phǭ.Rǭ.Bǭ.Sān Yaowachon læ Khrǭpkhrūa... pī 2553 (kǣkhai pī 2558) Phrathammanūn Sān Yutitham (kǣkhai pī 2558) Phǭ.Rǭ.Bǭ.Čhattang Sān Khwǣng... (kǣkhai pī 2558) Other title: Kotmāi 3 Phǭ.Rǭ.Bǭ.phitsadān : Phǭ.Rǭ.Bǭ.Sān Yaowachon læ Khrǭpkhrūa... Phǭ.Sǭ. 2553 (kǣkhai lāsut pī 2559) Phrathammanūn Sān Yutitham (kǣkhai lāsut pī 2558) Phǭ.Rǭ.Bǭ.Čhattang Sān Khwǣng... læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai Sān Khwǣng (kǣkhai lāsut pī 2558) Other title: สาม พ.ร.บ.พิสดาร : หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ปี 2553 (แก้ไขปี 2559) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขปี 2558) พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงฯ (แก้ไขปี 2558) | กฎหมาย 3 พ.ร.บ.พิสดาร : พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2553 (แก้ไขล่าสุดปี 2559) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขล่าสุดปี 2558) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงฯ และวิธีพิจารณาความอาญาในศาล (แก้ไขล่าสุดปี 2558).Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4720 .ว62 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4720 .ว62 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4720 .ว62 2561 (5).
ห้องสมุด:
30 khit-- sāng khwām fan / 30 คิด-- สร้างความฝัน / ดำรงค์ พิณคุณ.

Damrong Pinkoon. by ดำรงค์ พิณคุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Damrongphinkhun, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : Damrongphinkhun, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF698.35.ส7 ด642 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF698.35.ส7 ด642 2558 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
30 prāsāt Khō̜m nai Mư̄ang Phra Nakhō̜n / 30 ปราสาทขอมในเมืองพระนคร / ภภพพล จันทร์วัฒนกุล.

Phaphopphon Čhanwatthanakun. by ภภพพล จันทร์วัฒนกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Mư̄ang Bōrān, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : เมืองโบราณ, 2560 [2017]Other title: Sāmsip prāsāt Khō̜m nai Mư̄ang Phra Nakhō̜n Other title: สามสิบปราสาทขอมในเมืองพระนคร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS554.4 .ส464 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS554.4 .ส464 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
360 [องศา] IT management : กลยุทธ์สู่การบริหารไอทีให้ได้มาตรฐานโลก คัมภีร์ที่นักบริหารไอทีต้องรู้ / ปริญญา หอมเอนก ... [และคนอื่นๆ]

by ปริญญา หอมเอนก.

Edition: พิมพิ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน), 2554 [2011]Other title: สามร้อยหกสิบองศา IT management : กลยุทธ์สู่การบริหารไอทีให้ได้มาตรฐานโลก คัมภีร์ที่นักบริหารไอทีต้องรู้.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T58.64 .ก14 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: T58.64 .ก14 2554 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
37 pī hǣng kānsamphāt thamma pūchanīya bukkhon kānbūchā bukkhon thī khūan būcha / 37 ปี แห่งการสัมภาษณ์ธรรมะปูชนียบุคคล การบูชาบุคคลที่ควรบูชา / อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์.

ʻAkkarawat ʻŌsathānukhro̜, by อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์, 2490-2559.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mǭ.Pǭ.Thǭ.] : Khrōngkānsiriwat - Banlư̄tham, [2553?] [2010?] Publisher: [ม.ป.ท.] : โครงการศิริวัฒน์-บันลือธรรม, [2553?] [2010?]Other title: Sāmsipčhet pī hǣng kānsamphāt thamma pūchanīya bukkhon kānbūchā bukkhon thī khūan būchā Other title: Thamma pūchanīya bukkhon Other title: สามสิปเจ็ดปี แห่งการสัมภาษณ์ธรรมะปูชนียบุคคล การบูชาบุคคลที่ควรบูชา | ธรรมะปูชนียบุคคล.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2010 696943 (2). Items available for reference: Thammasat Library, Pattaya Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: DOC 2010 696943 (2).
ห้องสมุด:
4 khantō̜n sū kānrīan kotmāi hai samret / 4 ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ / อภิรัฐ บุญทอง.

Apirath Boonthong. by อภิรัฐ บุญทอง.

Edition: [พิมพ์ครั้งแรก].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Sī khantō̜n sū kānrīan kotmāi hai samret Other title: สี่ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K100 .อ46 2561 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K100 .อ46 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K100 .อ46 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
4 khantō̜n sū kānrīan kotmāi hai samret / 4 ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ / อภิรัฐ บุญทอง.

Apirath Boonthong. by อภิรัฐ บุญทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Other title: Sī khantō̜n sū kānrīan kotmāi hai samret Other title: สี่ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K100 .อ46 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K100 .อ46 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K100 .อ46 2563 (1).
ห้องสมุด:
4 hūačhai hǣng Wang Nam Khīeo Bān Khlō̜ng Bong Phatthanā Tambon Wang Nam Khīeo ʻAmphœ̄ Wang Nam Khīeo / 4 หัวใจแห่งวังน้ำเขียว บ้านคลองบงพัฒนา ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว / นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะผู้จัดทำ เขมินทรา เอ่งเส้ง ... [และคนอื่น ๆ].

Kemintra Engseng, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sangkhomsongkhro̜sāt. by เขมินทรา เอ่งเส้ง, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2554] [2011] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2554] [2011]Other title: Sī hūačhai hǣng Wang Nam Khīeo Bān Khlō̜ng Bong Phatthanā Tambon Wang Nam Khīeo ʻAmphœ̄ Wang Nam Khīeo Other title: สี่หัวใจแห่งวังน้ำเขียว บ้านคลองบงพัฒนา ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2011 696879 (2).
ห้องสมุด:
40 pī 6 Tulākhom 2519 : Sinlapa kap Sangkhom khrang thī 21 Thētsakān Sinlapa Nānā Phan 9 = 40th anniversary of 6th October 1976 : 21st Exhibition of Arts and Society, A Variety of Art #9 / 40 ปี 6 ตุลาคม 2519 : ศิลปกับสังคม ครั้งที่ 21 เทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ 9 = 40th anniversary of 6th October 1976 : 21st Exhibition of Arts and Society, A Variety of Art #9 / บรรณาธิการ สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย.

Sinsawat Yō̜tbāngtœ̄i, Pridi Banomyong Institute. Kānsadǣng Nithatsakān Sinlapa kap Sangkhom Sathāban Prīdī Banomyong) Thētsakān Sinlapa NāNā Phan Sathāban Prīdī Banomyong) by สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย, 2497- | สถาบันปรีดี พนมยงค์ | การแสดงนิทรรศการศิลปกับสังคม (ครั้งที่ 21 : สถาบันปรีดี พนมยงค์) 2558 | เทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ (ครั้งที่ 9 : 2559 : สถาบันปรีดี พนมยงค์).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Prīdī Phanomyong, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2560 [2017]Other title: Sinlapa kap sangkhom : 40 pī Tulākhom 2519 Other title: 40th anniversary of 6th October 1976 : 21st Exhibition of Arts and Society, A Variety of Art #9 | Social art 2016 | ศิลปกับสังคม : 40 ปี 6 ตุลาคม 2519.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NX430.ท92ก4 ก13 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NX430.ท92ก4 ก13 2560 (2).
ห้องสมุด:
40 pī thī phanphān Na lān dōm / 40 ปี ที่ผันผ่าน ณ ลานโดม / สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Somkhit Lœ̄tphaithūn, by สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2562 [2019]Other title: Sīsip pī thī phanphān Na lān dōm Other title: สี่สิบปี ที่ผันผ่าน ณ ลานโดม.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LA2383.ท92ส36ก3 2562 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92ส36ก3 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92ส36ก3 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92ส36ก3 2562 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: LA2383.ท92ส36ก3 2562 (1).
ห้องสมุด:
40 pī hǣng khwāmphūmčhai mungman kǣkhai panhā yāsēptit / 40 years of dignity and determination great efforts on narcotics control / Narcotics Control Strategy Bureau. 40 ปี แห่งความภูมิใจมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติด / สำนักยุทธศาสตร์ = 40 years of dignity and determination great efforts on narcotics control / Narcotics Control Strategy Bureau.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Yāsēptit. Samnak Yutthasāt. by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. สำนักยุทธศาสตร์ | Thailand. Office of the Narcotics Control Board. Narcotics Control Strategy Bureau.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Yāsēptit, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2559 [2016]Other title: Sīsip pī hǣng khwāmphūmčhai mungman kǣkhai panhā yāsēptit Other title: สี่สิบปีแห่งความภูมิใจมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติด.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV5840.ท9 ป484 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV5840.ท9 ป484 2559 (1).
ห้องสมุด:
40+ yang maisāi kasīan sabāi pen čhing dai / 40+ ยังไม่สายเกษียณสบายเป็นจริงได้ / อัจฉรา โยมสินธุ์.

ʻAtcharā Yōmsin. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by อัจฉรา โยมสินธุ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Other title: Sīsip būak yang maisāi kasīan sabāi pen čhing dai Other title: สี่สิบบวกยังไม่สายเกษียณสบายเป็นจริงได้.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG179 .อ62 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG179 .อ62 2560 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG179 .อ62 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG179 .อ62 2560 (1).
ห้องสมุด:
400 ปี ใต้ทะเลจันทบูร แหล่งโบราณคดีใต้น้ำเรือ บางกะไชย 2 / ผู้เขียน-บรรณาธิการ เอิปเปรม วัชรางกูร ; ผู้แปล พิสิฐ เจริญวงศ์, อรศิริ พลเดช = The 400 years beneath the Chanthaboon sea Bangkachai II wreck site / author-editor, Erbprem Vatcharangkul ; translator, Pisit Chareonwongsa, Onsiri Paladesh.

by เอิบเปรม วัชรางกูร | พิสิฐ เจริญวงศ์ | Pisit Chareonwongsa | อรศิริ พลเดช | Onsiri Paladesh | Erbprem Vatcharangkul | กรมศิลปากร. กองโบราณคดีใต้น้ำ | Thailand. Department of Fine Arts. Underwater Archaeology.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : กองโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2560 [2017]Other title: Sīrō̜i pī tai Thalē Čhanthabūn lǣng bōrānnakhadī tai nam rư̄a Bangkachai 2 Other title: สี่ร้อยปีใต้ทะเลจันทบูร แหล่งโบราณคดีใต้น้ำเรือ บางกะไชย 2 | 400 years beneath the Chanthaboon sea Bangkachai II wreck site | 400 years beneath the Chanthaboon sea serveys on the Bangkachai II.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS589.จ6 อ73 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS589.จ6 อ73 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
41 pī 6 Tulā... : wīrachon yang yư̄n den dōi thāthāi / 41 ปี 6 ตุลาฯ : วีรชนยังยืนเด่นโดยท้าทาย / ธงชัย วินิจจะกุล, สุุรชาติ บำรุงสุข ; กษิดิศ อนันทนาธร, บรรณาธิการ.

Thongchai Winitčhakūn. Surachāt Bamrungsuk. Kasidit ʻAnanthanāthō̜n. Mahāwitthayālai Thammasāt. by ธงชัย วินิจจะกูล | สุุรชาติ บำรุงสุข | กษิดิศ อนันทนาธร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Language: Thai, English Publisher: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Sīsipʻet pī hok Tulākhom wīrachon yang yư̄n den dōi thāthāi. Other title: สี่สิบเอ็ดปี หกตุลาคม วีรชนยังยืนเด่นโดยท้าทาย..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .ธ228 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS586 .ธ228 2560 (2).
ห้องสมุด:
5 kāoyāng hǣng kānplīanplǣng rātchathan / 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ / กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์ ; [คณะบรรณาธิการภาคภาษาไทย โดย ชาญ วชิรเดช ... [และคนอื่นๆ] ; คณะบรรณาธิการภาคภาษาอังกฤษ โดย พิมพ์พร เนตรพุกกณะ ... [และคนอื่นๆ]] = Five steps in changing the Thai Corrections / Planning Division, Department of Corrections ; [Editorial (Thai version) by Chan Vachiradath ... [et al.] ; Editorial (English version) by Pimporn Netrabukkana ... [et al.]].

Chan Vachiradath. Pimporn Netrabukkana. Thailand. Department of Corrections. Planning Division. by ชาญ วชิรเดช | Chan Vachiradath | พิมพ์พร เนตรพุกกณะ | Pimporn Netrabukkana | กรมราชทัณฑ์. กองแผนงาน | Thailand. Department of Corrections. Planning Division.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Krom Rātchathan Krasūang Yuttitham, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2559 [2016]Other title: Hā kāoyāng hǣng kānplīanplǣng rātchathan Other title: Banthưk prawattisāt 5 kāoyāng hǣng kānplīanplǣng rātchathan Other title: Five steps in changing the Thai Corrections | ห้าก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ | บันทึกประวัติศาสตร์ 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9800.55 .ก612 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV9800.55 .ก612 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV9800.55 .ก612 2559 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV9800.55 .ก612 2559 (1).
ห้องสมุด:
5 čhutbō̜t thī tham hai khonnai thīm khun tham ngān dūai kan mai dai / 5 จุดบอดที่ทำให้คนในทีมคุณทำงานด้วยกันไม่ได้ / Patrick Lencioni ; พรเลิศ อิฐฐ์, ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ แปล.

Lencioni, Patrick, Phō̜nlœ̄t ʻIt. Patiphon Tangčhakwarānon. by เลนซีโอนี, แพทริก, ค.ศ. 1965- | พรเลิศ อิฐฐ์ | ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 [2018]Other title: Hā čhutbō̜t thī tham hai khonnai thīm khun tham ngān dūai kan mai dai Other title: ห้าจุดบอดที่ทำให้คนในทีมคุณทำงานด้วยกันไม่ได้.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD66 .ล752 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD66 .ล752 2561 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD66 .ล752 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD66 .ล752 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
5 thaksa kānkhit chabap Yīpun chalāt bǣp mai tō̜ng phưng khrai / 5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น ฉลาดแบบไม่ต้องพึ่งใคร / ฮิเดโนริ ชิบาโมโตะ เขียน ; นพัฒน์ หัทยานันท์ แปล.

Shibamoto, Hidenori. Napat Hatthayānan. by ชิบาโมโตะ, ฮิเดโนริ | นพัฒน์ หัทยานันท์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bingkō, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บิงโก, [2562] [2019]Other title: Hā thaksa kānkhit chabap Yīpun chalāt bǣp mai tō̜ng phưng khrai Other title: ห้าทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น ฉลาดแบบไม่ต้องพึ่งใคร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.29 .ช636 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD30.29 .ช636 2562 (3). Checked out (2).
ห้องสมุด:
5 rūpbǣp kānchai kotmāi phư̄a khaothưng khwāmyuttitham čhāk khadī phiphāt nai Sān Pokkhrō̜ng khō̜ng ʻudomsưksā Thai : khūmư̄ trīam khadī pokkhrō̜ng dūai tonʻēng khārātchakān - ʻāčhān - phanakngān - lūkčhāng / 5 รูปแบบการใช้กฎหมายเพื่อเข้าถึงความยุติธรรมจากคดีพิพาทในศาลปกครองของอุดมศึกษาไทย : คู่มือเตรียมคดีปกครองด้วยตนเอง ข้าราชการ - อาจารย์ - พนักงาน - ลูกจ้าง / เรียบเรียงและปรับปรุงโดย รพีพรรณ เตชะพัฒน์สกุล และ บรรพต วิรุณราช.

Raphīphan Tēchaphatsakun. Banphot Wirunrāt. by รพีพรรณ เตชะพัฒน์สกุล | บรรพต วิรุณราช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Rōngphim Phāpphim, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2563 [2020]Other title: Hā rūpbǣp kānchai kotmāi phư̄a khaothưng khwāmyuttitham čhāk khadī phiphāt nai Sān Pokkhrō̜ng khō̜ng ʻudomsưksā Thai Other title: Khūmư̄ trīam khadī pokkhrō̜ng dūai tonʻēng khārātchakān - ʻāčhān - phanakngān - lūkčhāng Other title: ห้ารูปแบบการใช้กฎหมายเพื่อเข้าถึงความยุติธรรมจากคดีพิพาทในศาลปกครองของอุดมศึกษาไทย | คู่มือเตรียมคดีปกครองด้วยตนเอง ข้าราชการ - อาจารย์ - พนักงาน - ลูกจ้าง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3148 .ร36 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3148 .ร36 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3148 .ร36 2563 (1).
ห้องสมุด:
50 dičhithan ʻaidīa thī khun tō̜ng rū = 50 digital ideas you really need to know / 50 ดิจิทัลไอเดีย ที่คุณต้องรู้ = 50 digital ideas you really need to know / Tom Chatfield ; แปลและเรียบเรียงโดย ธันวา ศรีประโมง.

Chatfield, Tom, Thanwā Srīpramōng. by แชตฟิลด์, ทอม, ค.ศ. 1980- | ธันวา ศรีประโมง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt (Samnakngān Kō̜Sō̜Thō̜Chō̜.), 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.), 2558 [2015]Other title: ห้าสิบดิจิทัลไอเดีย ที่คุณต้องรู้ | 50 digital ideas you really need to know.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TK5105.888 .ช83 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TK5105.888 .ช83 2558 (1).
ห้องสมุด:
50 thī nī thīeo yenčhai / 50 ที่หนีเที่ยว เย็นใจ / ผู้เขียน กองบรรณาธิการหนังสือชุด "นายรอบรู้".

Kō̜ng Bannāthikān Nāi Rō̜prū. by กองบรรณาธิการนายรอบรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp : Sārakhadī, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2554 [2011]Other title: ็Hā sip thī nī thīeo yenčhai Other title: ห้าสิบที่หนีเที่ยวเย็นใจ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS566.2 .ก125 2554 (1).
ห้องสมุด:
50 phonngā nakap čhintanākān phǣn kradāt / 50 ผลงานกับจินตนาการแผ่นกระดาษ / แพรวพรรณ แพรพิไล บ.ก.เรียบเรียง.

Phrǣophan Phrǣphilai. by แพรวพรรณ แพรพิไล.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2.]Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜kǣo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TT870 .พ845 2562 (1).
ห้องสมุด:
51 withī khit khō̜ng lūknō̜ng thī hūanā yāk sanapsanun / 51 วิธีคิดของลูกน้องที่หัวหน้าอยากสนับสนุน / อิวะตะ มัตสึโอะ ; ผู้แปล ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ.

Iwata, Matsuo, Phānuphan Panyāčhai. by อิวะตะ, มัตสึโอะ, ค.ศ. 1958- | ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2560] [2017]Other title: Hāsipʻet withī khit khō̜ng lūknō̜ng thī hūanā yāk sanapsanun Other title: ห้าสิบเอ็ดวิธีคิดของลูกน้องที่หัวหน้าอยากสนับสนุน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF481 .อ66 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF481 .อ66 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF481 .อ66 2560 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
51 sāttrāwut sū čhut sūngsut khō̜ng chīwit = 51 weapons of the wise / 51 ศาสตราวุธสู่จุดสูงสุดของชีวิต = 51 weapons of the wise / ฌอน บูรณะหิรัญ.

Sean Buranahiran, by ฌอน บูรณะหิรัญ, 2534-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Tō̜t Lītdœ̄ Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ต๊อท ลีดเดอร์ส จำกัด, 2561 [2018]Other title: Hāsip ʻet sāttrāwut sū čhut sūngsut khō̜ng chīwit Other title: 51 weapons of the wise | ห้าสิบเอ็ดศาสตราวุธสู่จุดสูงสุดของชีวิต.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ต4 ฌ53 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ต4 ฌ53 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF637.ต4 ฌ53 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
52 pratyā Čhīn sō̜n lūk hai mī hūa kānkhā / 52 ปรัชญาจีน สอนลูกให้มีหัวการค้า / คนแซ่เล้ง

Khonsǣlēng. by คนแซ่เล้ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Book Maker, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Book Maker, 2563 [2020]Other title: Hāsipsō̜ng pratyā Čhīn sō̜n lūk hai mī hūa kānkhā Other title: ห้าสิบสองปรัชญาจีน สอนลูกให้มีหัวการค้า.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: B126 .ค33 2563 (2).
ห้องสมุด:
52 khlet wicha plīan khon thammadā hai pen ʻatchariya / 52 เคล็ดวิชาเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นอัจฉริยะ / Daniel Coyle ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์ ; บรรณาธิการ พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ.

Coyle, Daniel. Phō̜nlœ̄t ʻIt. Phūnlāp Uthailœ̄tarun. by คอยล์, แดเนียล | พรเลิศ อิฐฐ์ | พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF431 .ค544 2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF431 .ค544 2556 (1).
ห้องสมุด:
6 กรอบความคิดเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูล / Edward De Bono ; นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี แปล.

by เดอ โบโน, เอ็ดเวิร์ด, ค.ศ. 1933- | นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2554Other title: หกกรอบความคิดเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF441 .ด7292 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF441 .ด7292 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF441 .ด7292 2554 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
6 Tulā lư̄m mai dai čham mai long : wādūai 6 Tulā 2519 / 6 ตุลา ลืมไม่ได้ จำไม่ลง : ว่าด้วย 6 ตุลา 2519 / ธงชัย วินิจจะกูล.

by ธงชัย วินิจจะกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2558 [2015]Other title: หกตุลา ลืมไม่ได้ จำไม่ลง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS586 ธ2275 2558 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
6 ยุทธศาสตร์ 60 ยุทธวิธี สู่ความสำเร็จในอาชีพขาย / ทวีศักดิ์ สุวคนธ์.

by ทวีศักดิ์ สุวคนธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ยูเรก้า, 2551 [2008]Other title: หกยุทธศาสตร์ หกสิบยุทธวิธี สู่ความสำเร็จในอาชีพขาย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5438.4 .ท494 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5438.4 .ท494 2551 (1).
ห้องสมุด:
60 pī ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Suraphon Nitikraipot. 60 ปี รำลึก ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Hoksip pī ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Suraphon Nitikraipot Other title: หกสิบปี รำลึก ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92ส6457 ก13 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LA2383.ท92ส6457 ก13 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92ส6457 ก13 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92ส6457 ก13 2563 (1).
ห้องสมุด:
60 pī Sumēthāčhān / 60 ปี สุเมธาจารย์ / สหธน รัตนไพจิตร บรรณาธิการ.

Sahathon Rattanaphaičhit. Chaisit Trachutham. Bunsī Mīwongʻukhōt. Preecha Suwanthat. Viriya Nāmsiriphongphan. Chūkīanti Dilokphǣt. Chuchart Asawaroj. Phanit Thīraphāpwong. Phutthimā Kœ̄tsiri. Wichuda Phongsāpān. Witthawin Tōkīantirungreng. Suwanat Maisūngdī. Sarayuddha Wutthayāphō̜n. Suwatchaphō̜n Sīpollā. Amornsak Phongphasut. Anon Thadium. ʻŪaichai Sukwong. Kīrakīanti Phrathai. Chīaochān Limnopphakhun. Thanyamāt Laowīraphānit. Thanaphon Kǣosathit. Praphāt Khongʻīat. Vinit Wisētsuwannaphūm. Weerawat Jantachote. Sarōt Thō̜ngprakham. Suprīyā Kǣolaʻīat. Anont Māmao. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by Chinapat Visuttipat | Yoshimura, Norihisa | Nishiyama, Yumi | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | ปรีชา สุวรรณทัต | วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495- | ชูเกียรติ ดิลกแพทย์ | ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494- | พนิต ธีรภาพวงศ์, 2510- | พุทธิมา เกิดศิริ | วิชุดา พงศาปาน | วิธวินห์ โตเกียรติรุ่งเรือง | สุวณัญฐ์ ไม้สูงดี | สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ | สุวัชรีภรณ์ สีพลลา | อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ | อานนท์ ทัศน์เอี่ยม, 2531- | อวยชัย สุขวงศ์, 2521- | กีระเกียรติ พระทัย, 2532- | เชี่ยวชาญ ลิ้มนพคุณ, 2531- | ธัญญมาศ เลาห์วีระพานิช, 2528- | ธนภณ แก้วสถิตย์ | ประภาศ คงเอียด, 2505- | วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | สาโรช ทองประคำ | สุปรียา แก้วละเอียด | อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Hoksip pī Sumēthāčhān Other title: หกสิบปีสุเมธาจารย์.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ก14 2558 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT68 .ก14 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .ก14 2558 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
60 pī ʻUdom Ratʻamarit chīwit læ mittraphāp bon sēnthāng wichākān. 60 ปี อุดม รัฐอมฤต ชีวิตและมิตรภาพบนเส้นทางวิชาการ.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Other title: Hoksip pī ʻUdom Ratʻamarit chīwit læ mittraphāp bon sēnthāng wichākān Other title: หกสิบปี อุดม รัฐอมฤต ชีวิตและมิตรภาพบนเส้นทางวิชาการ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92อ72 ก136 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92อ72 ก136 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
65 Pī Kīatkhačhō̜n : rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt 65 pī ʻāčhān Kīatkhačhǭn Watčhanasawat / 65 ปี เกียรติขจร : รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 65 ปี อาจารย์เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ / คณะกรรมการจัดทำหนังสือ 65 ปีอาจารย์เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... ] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557 [2014]Other title: Hok sip hā pī Kīatkhačhō̜n Other title: หกสิบห้าปีเกียรติขจร.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5015.4 .ก613 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5015.4 .ก613 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5015.4 .ก613 2557 (3). Checked out (3).
ห้องสมุด:
7 khō̜sanœ̄ prachāchon sū nayōbāi chāidǣn tai/Pātānī : khō̜sanœ̄nǣ chœ̄ng nayōbāi kīeokap čhangwat chāidǣn Phāk Tai tō̜ phakkānmư̄ang čhāk khrư̄akhāi Peace Survey 7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อพรรคการเมือง จากเครือข่าย Peace Survey.

European Union. Sasakawa Peace Foundation. by สหภาพยุโรป | มูลนิธิสันติภาพซาซากาว่า.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : , 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ : เครือข่าย Peace Survey], 2562 [2019]Other title: Čhet khō̜sanœ̄ prachāchon sū nayōbāi chāidǣn tai/Pātānī : khō̜sanœ̄nǣ chœ̄ng nayōbāi kīeokap čhangwat chāidǣn Phāk Tai tō̜ phakkānmư̄ang čhāk khrư̄akhāi Peace Survey Other title: เจ็ดข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อพรรคการเมือง จากเครือข่าย Peace Survey.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2019 700452 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2019 700452 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2019 700452 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2019 700452 (1).
ห้องสมุด:
7 thotsawat ramlưk Thai kap mahāsưk ʻĒchīa Būraphā / 7 ทศวรรษรำลึกไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา / บรรณาธิการ ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.

Phūri Fūwongcharœ̄n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khrōngkān Hō̜čhotmāihēt Thammasāt. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Khrōngkān Hō̜čhotmāihēt, Mahāwitthayālai Thammasāt], 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ : โครงการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2558 [2015]Other title: Čhet thotsawat ramlưk Thai kap mahāsưk ʻĒchīa Būraphā Other title: Thai kap mahāsưk ʻĒchīa Būraphā Other title: เจ็ดทศวรรษรำลึกไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา | ไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: D802.ท9 ก12 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: D802.ท9 ก12 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D802.ท9 ก12 2558 (1).
ห้องสมุด:
7 Prasopkān 7 chumchon lot la lœ̄klao lot phonkrathop čhāk khrư̄ang dư̄m ʻǣnkō̜hō̜ / 7 ประสบการณ์ 7 ชุมชน ลด ละ เลิกเหล้า ลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / เรียบเรียง อังคณา อินทสา ... [และคนอื่น ๆ]

ʻAngkhanā ʻInthasā. Mūnnithi Ying Chāi Kāo Klai. by อังคณา อินทสา, 2518- | มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Ying Chāi Kāo Klai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล, 2557 [2014]Other title: Čhet prasopkān čhet chumchon lotla lœ̄k lao lot phonkrathop čhāk khrư̄ang dư̄m ʻǣnkō̜hō̜ Other title: เจ็ดประสบการณ์ เจ็ดชุมชน ลด ละ เลิกเหล้า ลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV5283.ท9 ก12 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV5283.ท9 ก12 2557 (1).
ห้องสมุด:
7 pī kāoyāng yāng yangyư̄n 2553-2560 / 7 ปี ก้าวย่าง อย่างยั่งยืน 2553-2560 / [มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Mahāwitthayālai Thammasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai, [2560] [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, [2560] [2017]Other title: Čhet pī kāoyāng yāng yangyư̄n 2553-2560 Other title: เจ็ดปี ก้าวย่าง อย่างยั่งยืน 2553-2560.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก231 ธ26 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก231 ธ26 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LG395.ก231 ธ26 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
7 pī hǣng khunkhā kānrīanrū sitthi manutsayachon khư̄ (khunnaphāp) chīwit / 7 ปีแห่งคุณค่าการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน คือ(คุณภาพ)ชีวิต / สุนี ไชยรส.

Sunī Chairot, by สุนี ไชยรส, 2497- | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, [2553] [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, [2553] [2010]Other title: Čhet pī hǣng khunkhā kānrīanrū sitthi manutsayachon khư̄ (khunnaphāp) chīwit Other title: เจ็ดปีแห่งคุณค่าการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน คือ(คุณภาพ)ชีวิต.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JC571 .ส676 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC571 .ส676 2553 (1).
ห้องสมุด:
70 ปี ราชบัณฑิตยสถานใต้ร่มพระบารมี 3 รัชกาล / [เรียบเรียงโดย] สมชัย บวรกิตติ, ทรงสรรค์ นิลกำแหง.

by สมชัย บวรกิตติ | ทรงสรรค์ นิลกำแหง.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2547Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AS494.ก844 ก18 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: AS494.ก844 ก18 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: AS494.ก844 ก18 (1).
ห้องสมุด:
71 pī wan santiphāp Thai : santi-prachā-tham / 71 ปี วันสันติภาพไทย : สันติ-ประชา-ทำ / กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ ; จัดทำโดย หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kasidit ʻAnanthanāthō̜n. Hō̜čhotmāihēt Mahāwitthayālai Thammasāt. by กษิดิศ อนันทนาธร | หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Čhetsip ʻet pī wan santiphāp Thai Other title: เจ็ดสิบเอ็ดปีวันสันติภาพไทย.Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: D802.ท9 ก174 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: D802.ท9 ก174 2559 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D802.ท9 ก174 2559 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D802.ท9 ก174 2559 (2). Items available for reference: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) Not for loanCall number: D802.ท9 ก174 2559 (1).
ห้องสมุด:
72 pī Rangsan Thanaphō̜nphan / 72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ / กองบรรณาธิการ สิทธิกร นิพภยะ, อิสร์กุล อุณหเกตุ.

Rangsun Thanapornpun, Sittikorn Nippaya. Itsakul Unahakate. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | สิทธิกร นิพภยะ | อิสร์กุล อุณหเกตุ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Other title: Čhetsipsō̜ng pī Rangsan Thanaphō̜nphan Other title: เจ็ดสิบสองปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445 .ร56 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ร56 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ร56 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
73 pī wan santiphāp Thai : phū pit thō̜ng tai thān phra / 73 ปี วันสันติภาพไทย : ผู้ปิดทองใต้ฐานพระ / กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ.

Kasidit ʻAnanthanāthō̜n. by กษิดิศ อนันทนาธร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sayām Parithat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561 [2018]Other title: Čhetsip sō̜ng pī wan santiphāp Thai : phū pit thō̜ng tai thān phra Other title: เจ็ดสิบสามปีวันสันติภาพไทย : ผู้ปิดทองใต้ฐานพระ.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: D802.ท9 ก1752 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: D802.ท9 ก1752 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D802.ท9 ก1752 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D802.ท9 ก1752 2561 (2).
ห้องสมุด:
74 pī wan santiphāp Thai : banthưk lap khō̜ng Phan Thō ʻArun Sērīthai 136 / 74 ปี วันสันติภาพไทย : บันทึกลับของพันโท อรุณ เสรีไทย 136 / กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ.

Kasidit Ananthanathorn. Mahawitthayālai Thammasāt. by กษิดิศ อนันทนาธร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sayām Parithat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2562 [2019]Other title: Čhetsip sī pī wan santiphāp Thai : banthưk lap khō̜ng Phan Thō ʻArun Sērīthai 136 Other title: เจ็ดสิบสีปีวันสันติภาพไทย : บันทึกลับของพันโท อรุณ เสรีไทย 136.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: D802.ท9 ก1753 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D802.ท9 ก1753 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D802.ท9 ก1753 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: D802.ท9 ก1753 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
75 pī wan santiphāp Thai : bāng rư̄ang kīeokap phra bō̜romwongsānuwong nai rawāng songkhrām lōk khrang thī 2 / 75 ปี วันสันติภาพไทย : บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 / กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ.

Kasidit Ananthanathorn. ʻAppaphatsarāphā Thēokun, Mō̜m Čhao, Puey Ungphakorn, Pridi Banomyong, Mahawitthayālai Thammasāt. by กษิดิศ อนันทนาธร | อัปภัศราภา เทวกุล, หม่อมเจ้า, 2446-2524 | ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-2542 | ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sayām Parithat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2563 [2020]Other title: Čhet sip hā pī wan santiphāp Thai : bāng rư̄ang kīeokap phra bō̜romwongsānuwong nai rawāng songkhrām lōk khrang thī 2 Other title: เจ็ดสิบห้าปีวันสันติภาพไทย : บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D802.ท9 ก1754 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: D802.ท9 ก1754 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: D802.ท9 ก1754 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D802.ท9 ก1754 2563 (2).
ห้องสมุด:
84 phrachonmaphansā Ratthasaphā rō̜i dūangčhai thawāi phraphō̜n / 84 พระชนมพรรษา รัฐสภาร้อยดวงใจถวายพระพร / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554.

Khana Kammakān Čhatngān Chalœ̄m Phrakīat Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa nư̄ang nai ʻŌkāt Phrarāt Phithī Mahā Mongkhon Chalœ̄m Phrachonmaphansā 7 Rō̜p 5 Thanwākhom 2554. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. by คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555 [2012]Other title: Pǣtsip sī phrachonmaphansā Ratthasaphā rō̜i dūangčhai thawāi phraphō̜n Other title: แปดสิบสี่พระชนมพรรษา รัฐสภาร้อยดวงใจถวายพระพร.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 ก18 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ก18 2555 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ก18 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 ก18 2555 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS570.3.ภ7 ก18 2555 (1).
ห้องสมุด:
850 kham tō̜ng rū sū CU-TEP læ TOEFL / 850 คำต้องรู้สู้ CU-TEP และ TOEFL / สรุจ ศุภศิรประภา, จริยา ประภพรัตนกุล, มณฑิรา ดำรงมณี.

Sarut Supphasirapraphā. Čhariyā Praphoprattanakun. Monthirā Damrongmanī. by สรุจ ศุภศิรประภา | จริยา ประภพรัตนกุล | มณฑิรา ดำรงมณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayalai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1128 .ส47 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1128 .ส47 2560 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1128 .ส47 2560 (1).
ห้องสมุด:
88 pī prachāthipatai Thai khon Thai rīanrū ʻarai bāng? / 88 ปี ประชาธิปไตยไทย คนไทยเรียนรู้อะไรบ้าง? / บรรณาธิการ พิณผกา งามสม.

Phinphakā Ngāmsom. by พิณผกา งามสม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Wō̜ Thawī Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทวอยซ์ ทีวี จำกัด, 2563 [2020]Other title: Pǣtsippǣt pī prachāthipatai Thai Khon Thai rīanrū ʻarai bāng ? Other title: แปดสิบแปด ปี ประชาธิปไตยไทย คนไทยเรียนรู้อะไรบ้าง?.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ป86 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ป86 2563 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ป86 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ป86 2563 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: JQ1745 .ป86 2563 (1).
ห้องสมุด:
9 thammarāchā phramahākasat hǣng Krung Rattanakōsin / 9 ธรรมราชา พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / เรียงเรียงโดย พระครูบวรธรรมคุณ.

Phrakhrū Bō̜wō̜nthammakhun (Chatʻudom) Wat Pā Sīsurāt (Mahā Sārakhrām) by พระครูบวรธรรมคุณ (ฉัตรอุดม) | วัดป่าศรีสุราษฎร์ (มหาสารคาม).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Mahā Sārakhrām : Wat Pā Sīsurāt, 2561 [2018] Publisher: มหาสารคาม : วัดป่าศรีสุราษฎร์, 2561 [2018]Other title: Kao thammarāchā phramahākasat hǣng Krung Rattanakōsin Other title: เก้าธรรมราชา พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ก1 พ344 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ก1 พ344 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ก1 พ344 2561 (1).
ห้องสมุด:
9 mongkhon hǣng chīwit nai phǣndin ratchakān thī 9 : 84 pī ʻUkrit Mongkhonnāwin 10 Mīnākhom Phō̜.Sō̜. 2561 / 9 มงคลแห่งชีวิต ในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 : 84 ปี อุกฤษ มงคลนาวิน 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 / [อุกฤษ มงคลนาวิน] ; ชัชพล ไชยพร ผู้ประพันธ์บทร้อยกรอง ; บรรณาธิการ ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน.

Ukrit Mongkolnavin, Chachapon Jayaphorn. Monthinī Mongkhonnāwin, Thānphūying. by อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476- | ชัชพล ไชยพร | มณฑินี มงคลนาวิน, ท่านผู้หญิง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat ʻAmarinphrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Other title: Kao mongkhon hǣng chīwit nai phǣndin ratchakān thī 9 : 84 pī ʻUkrit Mongkhonnāwin 10 Mīnākhom Phō̜.Sō̜. 2561 Other title: เก้ามงคลแห่งชีวิต ในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 : 84 ปี อุกฤษ มงคลนาวิน 10 มีนาคม พ.ศ. 2561.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT110.อ72ก3 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT110.อ72ก3 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT110.อ72ก3 2561 (1).
ห้องสมุด:
9 rōiphan čhongrak phakdī 9 čhak ʻēmēn khō̜ng Yō̜tyīam / ๙ ร้อยพันจงรักภักดี ๙ จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม / โดย ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Yō̜tyīam Thēptharānon. by ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Bōrisat Lǣtthit Wœ̄k Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท แลททิซเวิร์ค จำกัด, 2560 [2017]Other title: Kao rōiphan čhongrak phakdī kao čhak ʻēmēn khō̜ng Yō̜tyīam Other title: 9 rōiphan čhongrak phakdī 9 čhak ʻēmēn khō̜ng Yō̜tyīam Other title: เก้า ร้อยพันจงรักภักดี เก้า จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม | 9 ร้อยพันจงรักภักดี 9 จากอีเมลของยอดเยี่ยม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ย539 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 ย539 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 ย539 2560 (2).
ห้องสมุด:
A study guide for right practice of the Three Trainings / The National Coordination Center of Provincial Meditation Institutes of Thailand ; advisor, Phra Rajyanvisith ; editors and translation, Phra Khru Baitika Barton Yanathiro … [et al.].

by Phra Rajyanvisith | Yanathiro, Phikkhu, 1936-2011 | National Coordination Center of Provincial Meditation Institutes of Thailand | Wat Luang Phor Sodh Dhammakayaram (Ratchaburi, Thailand).

Edition: 1st ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Ratchaburi, Thailand : National Coordination Center of Provincial Meditation Institutes of Thailand, Wat Luang Phor Sodh Dhammakayaram, 2010Other title: Three Trainings.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4160 .S78 2010 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4160 .S78 2010 (1).
ห้องสมุด:
AI sāng dai dūai mǣtchīn lœ̄n ning = Artificial intelligence with machine learning / AI สร้างได้ด้วยแมชชีนเลิร์นนิ่ง = Artificial intelligence with machine learning / ปริญญา สงวนสัตย์.

Parinyā Sangūansat. by ปริญญา สงวนสัตย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bǭrisat 'AiDīSī Prīmīa Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q335 .ป463 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: Q335 .ป463 2562 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
All-in-one Japanese : phāsā Yīpun khrop / All-in-one Japanese : ภาษาญี่ปุ่น ครบ / นักเขียน Ebidora.

Ebidora. by อิบิโดระ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Phrāo, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : พราว, 2561 [2018]Other title: Phāsā Yīpun khrop Other title: ภาษาญี่ปุ่น ครบ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL533 .อ63 2561 (3).
ห้องสมุด:
And justice for all / And justice for all / จอมเดช ตรีเมฆ.

Jomdet Trimek. by จอมเดช ตรีเมฆ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Rangsit, 2563 [ 2020] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6026 .จ54 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6026 .จ54 2563 (2).
ห้องสมุด:
APEC krō̜p khwāmrūammư̄ thāng sētthakit nai ʻĒchīa - Pǣsifik : ʻĒpēk / APEC กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก : เอเปค / กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.

Thailand. Krom Sētthakit Rawāng Prathēt. by กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krom, [2556?] [2013?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรม, [2556?] [2013?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2013 696540 (2). Items available for reference: Thammasat Library, Pattaya Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: DOC 2013 696540 (2).
ห้องสมุด:
ASEAN Beyond 2015 / ASEAN Beyond 2015 / บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Ngān Sapdā ʻĀsīan TU-ASEAN Week Mahāwitthayālai Thammasāt Rangsit) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by งานสัปดาห์อาเซียน TU-ASEAN Week (2557 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Sūn ʻĀsīan Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt , 2558 [2015] Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 680620 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2015 680620 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2015 680620 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
ASEAN etc. / ASEAN etc. / อริยา ชัยฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Ariya Chairit. by อริยา ชัยฤทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prakan : Bō̜risat Dapblio Phīʻ Ēt (Prathēt Thai) Čhamkat, 2556 [2013] Publisher: สมุทรปราการ : บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS504.5 .อ46 2556 (1).
ห้องสมุด:
ASEAN prep for teens / ASEAN prep for teens / อริยา ชัยฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Ariya Chairit. by อริยา ชัยฤทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prakan : Bō̜risat Dapblio Phīʻēt (Prathēt Thai) Čhamkat, 2556 [2013] Publisher: สมุทรปราการ : บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1131 .อ45 2556 (1).
ห้องสมุด:
ASEAN kap EU/OAS : khwāmmư̄an læ khwāmtāng-khō̜phưng samnīak čhāk ʻĒchīa læ Yurōp kap Lātin ʻAmērikā = ASEAN and EU/OAS : similarities and differences / ASEAN กับ EU/OAS : ความเหมือนและความต่าง-ข้อพึงสำเหนียกจากเอเชียและยุโรปกับลาตินอเมริกา = ASEAN and EU/OAS : similarities and differences / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี บรรณาธิการ.

Charnvit Kasetsiri. Kānčhanī Laʻō̜ngsī. Toyota Thailand Foundation. by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี | มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai , 2559 [2016] Publisher: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2559 [2016]Other title: ASEAN and EU/OAS : similarities and differences.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS525 .อ66 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS525 .อ66 2559 (1).
ห้องสมุด:
Aus / stay / lia / Aus / stay / lia / แพร ฉัตรพร.

Chatphō̜n Ninthammachat. by ฉัตรพร นิลธรรมชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Bun Buk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บันบุคส์, 2561 [2018]Other title: Aus stay lia.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DU105.2 .ฉ64 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Autonomia thunniyom khwāmraprū rǣngngān ʻawatthu kānpatiwat khō̜ng sūanrūam / Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ การปฏิวัติของส่วนรวม / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Kengkij Kitirianglarp. by เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Illuminations Editions, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Illuminations Editions, 2561 [2018]Other title: Autonomia thunniyom khwāmraprū rǣngngān ʻawatthu læ kānmư̄ang khō̜ng kānpatiwat Other title: Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการเมืองของการปฏิวัติ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HB501 .ก72 2561 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Bangkok art scenes chabap phāsā Thai / Bangkok art scenes ฉบับภาษาไทย / บรรณาธิการ ดุสิตา อิ่มอารมณ์.

Dusitā ʻImʻārom. by ดุสิตา อิ่มอารมณ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Hǣpphēnning Čhamkat, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แฮพเพนนิ่ง จำกัด, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: N410 .บ822 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: N410 .บ822 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: N410 .บ822 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Bangkok notes songkhrām phāpwāt phūkhon / Bangkok notes สงคราม ภาพวาด ผู้คน / โอริสะ ฮิราตะ เขียน ; สาวิตา ดิถียนต์ ดัดแปลงตามบทแปลของ พรพิรุณ กิจสมเจตน์.

Hirata, Oriza, Sāwitā Dithīyon. Phō̜nphirun Kitsomčhēt. Japan Foundation. by ฮิราตะ, โอริสะ, ค.ศ. 1962- | สาวิตา ดิถียนต์ | พรพิรุณ กิจสมเจตน์ | มูลนิธิญี่ปุ่น.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhǣpǣn Fāodēchan, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : แจแปนฟาวน์เดชั่น, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4203 .ฮ64 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4203 .ฮ64 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4203 .ฮ64 2560 (1).
ห้องสมุด:
Barron's TOEIC practice exams with MP3 / Barron's TOEIC practice exams with MP3 / Lin Lougheed ; ผู้แปล, ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล.

Lougheed, Lin, Natthawat Kitčharattanakōson. by เลาจฮีด, ลิน, ค.ศ. 1946- | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻEmʻAiʻĒt, c2559, [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, c2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1128 .ล72 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1128 .ล72 2559 (3). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Basic Python coding rīan ngāi pen reo / Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว / สุชาติ คุ้มมะณี.

Suchat Khummanī. by สุชาติ คุ้มมะณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bǭrisat 'AiDīSī Prīmīa Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Becoming / Becoming / มิเชลล์ โอบามา ผู้เขียน ; นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี ผู้แปล.

Obama, Michelle, Nutchanat Nētprasœ̄tsī. by โอบามา, มิเชล, ค.ศ. 1964- | นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: E909 .อ936 2562 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Big data series I : introduction to a big data project : pathombot nai kāntham prōčhēk bik dātā / Big data series I : introduction to a big data project : ปฐมบทในการทำโปรเจคบิ๊กดาต้า / อสมา กุลวานิชไชยนันท์.

Asama Kunwānitchainan. by อสมา กุลวานิชไชยนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Khō̜rālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : คอราไลน์, 2561 [2018]Other title: Pathombot nai kāntham prōčhēk bik dātā Other title: Introduction to a big data project | ปฐมบทในการทำโปรเจคบิ๊กดาต้า.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QA76.9.บ62 อ54 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.9.บ62 อ54 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Big data datčharit / Big data ดัดจริต / โดย Seth Stephens-Davidowitz ; เรียบเรียงโดย ธนกร นำรับพร.

Stephens-Davidowitz, Seth. Thanakō̜n Namrapphō̜n. by สตีเฟนส์-เดวิโดวิตช์, เซท | ธนกร นำรับพร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QA76.9.บ62 ส364 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.9.บ62 ส364 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QA76.9.บ62 ส364 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: QA76.9.บ62 ส364 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Blockchain plīan lōk / Blockchain เปลี่ยนโลก / Don Tapscott และ Alex Tapscott ; แปล พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์.

Tapscott, Don, Tapscott, Alex. Phō̜nsak ʻUratchatchairat. Thailand. National Broadcasting and Telecommunications Commission. by แทปสก็อตต์, ดอน, ค.ศ. 1947- | แทปสก็อตต์, อเล็กซ์ | พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ | คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG1710 .ท835 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG1710 .ท835 2560 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1710 .ท835 2560 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Brand sense : กลยุทธ์สร้างแบรนด์ทรงพลังด้วยรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส / มาร์ติน ลินด์สตรอม ; แปลโดย หทัยชนก เตชะรัตนะวิโรจน์.

by ลินด์สตรอม, มาร์ติน, ค.ศ. 1970- | หทัยชนก เตชะรัตนะวิโรจน์.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : BrandAgebooks, 2549Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD69.ช75 ล633 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD69.ช75 ล633 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD69.ช75 ล633 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD69.ช75 ล633 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Brand chon brand / Brand ชน brand / โดย กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ.

Kō̜ng Bannāthikān Prachāchāt Thurakit. by กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5415.1255 .บ84 2550 (1).
ห้องสมุด:
Breaking night čha mai rō̜ hai fā sawāng = Breaking night : a memoir of forgiveness, survival, and my journey from homeless to Harvard / Breaking night จะไม่รอให้ฟ้าสว่าง = Breaking night : a memoir of forgiveness, survival, and my journey from homeless to Harvard / ลิซ เมอร์เรย์ เขียน ; ปิ่นแก้ว กิตติโกวิท แปล.

Murray, Liz, Pinkaew Kittikowit. by เมอร์เรย์, ลิซ, ค.ศ. 1980- | ปิ่นแก้ว กิตติโกวิท.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: สมุทรปราการ : OMG Books, 2560 [2017]Other title: Breaking night : a memoir of forgiveness, survival, and my journey from homeless to Harvard.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV4505 .ม74 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV4505 .ม74 2560 (2).
ห้องสมุด:
Buddhist sustainable development : a new approach in happiness and development / Sauwalak Kittiprapas.

by Sauwalak Kittiprapas.

Edition: 1st ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Bangkok, Thailand : Thammasat University Press, 2018Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.E25 S289 2018 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.E25 S289 2018 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.E25 S289 2018 (1).
ห้องสมุด:
Card design (chabap sut khum) / Card design (ฉบับสุดคุ้ม) / ผู้เขียน กีรติญา สอนเนย, จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง.

Kīratiyā Sō̜nnœ̄i. Čhirāphat Kǣosrithong. by กีรติญา สอนเนย | จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Borisat Wātsin Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท วาดศิลป์ จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TT872 .ก643 2561 (1).
ห้องสมุด:
Case studies lāk kō̜ranī sưksā praden thāng sangkhom læ kānmư̄ang / Case studies หลากกรณีศึกษาประเด็นทางสังคมและการเมือง / โดย พัชรี สิโรรส ... [และคนอื่น ๆ].

Phatcharī Sirōrot. by พัชรี สิโรรส.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Khrongkān Tamrā læ Singphim, Khana Ratthasāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพ : โครงการตำราและสิ่งพิมพ์, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Lāk kō̜ranī sưksā praden thāng sangkhom læ kānmư̄ang Other title: หลากกรณีศึกษาประเด็นทางสังคมและการเมือง.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA76 .ค75 2559 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA76 .ค75 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA76 .ค75 2559 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
CEO lōk tawanʻō̜k. Chabap rūai yāngrai hai yangyư̄n / CEO โลกตะวันออก. ฉบับรวยอย่างไรให้ยั่งยืน / ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์.

Kō̜sak Chairatsamīsak, by ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์, 2495-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Buk Samai, 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมล์, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD38.2 .ก54 2548 (1).
ห้องสมุด:
CEO nai sāmkok / CEO ในสามก๊ก / เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป.

Pīamsak Khunākō̜nprathīp. by เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Panpanyā, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ปันปัญญา, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD38.2 .ป84 2558 (1).
ห้องสมุด:
Competency tham ngāi dai phon dī kwā / Competency ทำง่ายได้ผลดีกว่า / ณรงค์วิทย์ แสนทอง เขียน ; ปรรณ ญาภิรมย์ เรียบเรียง.

Narongwit Sǣnthō̜ng. Pan Yāphirom. by ณรงค์วิทย์ แสนทอง | ปรรณ ญาภิรมย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Thing Bīyō̜n Buk, [2560] [2017] Publisher: นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, [2560] [2017]Other title: Competency tham ngāi dai phon dī kwā : theknik kānchai competency phư̄a bō̜rihān ʻongkō̜n Other title: Easy HR Competency | Competency ทำง่ายได้ผลดีกว่า : เทคนิคการใช้ competency เพื่อบริหารองค์กร.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549 .ณ422 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Complete TOEIC test / Complete TOEIC test / ปิยังกูร ลิ่มวานิชรัตน์

Piyangkūn Limwānitcharat. by ปิยังกูร ลิ่มวานิชรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAiDīSī Phrīmīa Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1128 .ป64 2559 (4).
ห้องสมุด:
Conatus chīwit læ ʻamnāt khūapkhum chīwit nai rabop thunniyom hǣng satawat thī 21 / Conatus ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21 / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Kēngkit Kitirianglarp. by เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : ʻInlūminēchan ʻĒdichan, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2561 [2018]Other title: Chīwit læ ʻamnāt khūapkhum chīwit nai rabop thunniyom hǣng satawat thī 21 Other title: ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HB501 .ก725 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB501 .ก725 2561 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Concept is everything / Concept is everything / ยะมะดะ โซ ; ผู้แปล โยซุเกะ.

Yamada, So. Yosuke. by ยะมะดะ, โซ | โยซุเกะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF443 .ย646 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF443 .ย646 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF443 .ย646 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF443 .ย646 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Consumption upgrade : ʻōkāt mai khō̜ng sinkhā læ bō̜rikān Thai nai talāt Čhīn. Consumption upgrade : โอกาสใหม่ของสินค้าและบริการไทยในตลาดจีน.

Thailand Business Information Center in China. by ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yūthōpīa Mīdīa Intœ̄nēchannǣn (prathēt Thai) Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยูโทเปีย มีเดีย อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด, [2563] [2020]Other title: ʻŌkāt mai khō̜ng sinkhā læ bō̜rikān Thai nai talāt Čhīn Other title: โอกาสใหม่ของสินค้าและบริการไทยในตลาดจีน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF3800.55.ฮ7จ6 ค53 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.55.ฮ7จ6 ค53 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF3800.55.ฮ7จ6 ค53 2563 (1).
ห้องสมุด:
Customer insight-- čho̜ lưk thưng čhai lūkkhā / Customer insight-- เจาะลึกถึงใจลูกค้า / เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม.

Kasēm Phiphatsērītham. by เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phīphœ̄n Mīdīa, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : พีเพิลมีเดีย, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.32 .ก754 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5415.32 .ก754 2555 (1).
ห้องสมุด:
Design thinking krabūankān khit chœ̄ng ʻō̜kbǣp phư̄a kānphatthanā thō̜ngthin / Design thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / พีรดร แก้วลาย และ ขวัญ พงษ์หาญยุทธ ; บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล, อติพร แก้วเปีย.

Phīradō̜n Kǣolāi. Khwan Phonghānyut. ʻŌ̜rathai Kokphon, ʻAtiphō̜n Kǣopīa. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by พีรดร แก้วลาย | ขวัญ พงษ์หาญยุทธ | อรทัย ก๊กผล, 2506- | อติพร แก้วเปีย | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Sathāban Phra Pokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Other title: Krabūankān khit chœ̄ng ʻō̜kbǣp phư̄a kānphatthanā thō̜ngthin Other title: กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD53 .พ65 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD53 .พ65 2562 (3). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Designing your work life : khūmư̄ ʻō̜kbǣp chīwit thī chai-ngān thī chō̜p dūai design thinking / Designing your work life : คู่มือออกแบบชีวิตที่ใช่-งานที่ชอบด้วย design thinking / โดย Bill Burnett และ Dave Evans ; นรา สุภัคโรจน์ แปล.

Burnett, William (Consulting professor of design) Evans, David J. Narā Suphakrōt. by เบอร์เนตต์, วิลเลียม (อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ) | อีวานส์, เดวิด เจ. (เดวิด จอห์น), ค.ศ. 1953- | นรา สุภัคโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Buksakhēp Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊คสเคป จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6955 .บ754 2563 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Digital marketing ʻaidīa lat patiwat kāntalāt / Digital marketing ไอเดียลัดปฏิวัติการตลาด / อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล.

'Uraiphǭn Chonsirirungsakun. by อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krung Thēp Thurakit, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.1265 .อ743 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.1265 .อ743 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5415.1265 .อ743 2555 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Early desire : prawattisāt tai sadư̄ / Early desire ประวัติศาสตร์ใต้สะดือ / โตมร ศุขปรีชา.

Tōmō̜n Sukprīchā. by โตมร ศุขปรีชา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣomō̜n, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ12 .ต94 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ12 .ต94 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ12 .ต94 2559 (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Enjo-kosai : lōk mummư̄t khō̜ng Yīpun wai rǣkyǣm / Enjo-kosai : โลกมุมมืดของญี่ปุ่นวัยแรกแย้ม / นฤนารท พระปัญญา.

Narưnāt Phrapanyā. by นฤนารท พระปัญญา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ247.ก5 น43 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ247.ก5 น43 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ247.ก5 น43 2558 (1).
ห้องสมุด:
Essays made easy / Essays made easy / สุชาติ หินมะลิ

Suchāt Hinmali. by สุชาติ หินมะลิ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Tonklā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นกล้า, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1409 .ส72 2560 (2).
ห้องสมุด:
Everyday story / Everyday story / วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์.

Wongthanong Chainarongsing, by วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, 2511-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : A Book, 2557 [2014]. Publisher: กรุงเทพฯ : A Book, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN5449.ท9ฮ742ก3 2557 (1).
ห้องสมุด:
Everyday story 2 / Everyday story 2 / วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์.

Wongthanong Chainarongsing, by วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, 2511-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻA Buk, 2559 [2016]. Publisher: กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN5449.ท9ฮ742ก3 2559 (1).
ห้องสมุด:
Faces, bodies and khon-ravana / by Santi leksukhum.

Santi Leksukhum, by สันติ เล็กสุขุม, 2488-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ARDEL, [2556] [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ARDEL, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: ND1023.ส63 ก4 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ND1023.ส63 ก4 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ND1023.ส63 ก4 2556 (1).
ห้องสมุด:
Farida Fārīdā-- ton rak king sōk / Farida ฟารีดา-- ต้นรัก กิ่งโศก / วราวุธ.

Warawoot Samrūanhan. by วราวุธ สำรวญหันต์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nōbœ̄nbuk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2562 [2019]Other title: Fārīdā ton rak king sōk Other title: ฟารีดา ต้นรัก กิ่งโศก.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DT107.2.ฟ64 ว465 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DT107.2.ฟ64 ว465 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DT107.2.ฟ64 ว465 2562 (1).
ห้องสมุด:
Fast-track TOEIC listening with MP3 CD / Fast-track TOEIC listening with MP3 CD / สุทิน พูลสวัสดิ์.

Sutin Poolsawad. by สุทิน พูลสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Sūn Nangsư̄ Thī.Čhī.ʻĀʻĪ., 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1128 .ส7327 2559 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Finnish lessons 2.0 : patirūp kānsưksā hai samret botrīan nǣo mai čhāk finlǣn / Finnish lessons 2.0 : ปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ บทเรียนแนวใหม่จากฟินแลนด์ / Pasi Sahlberg ; วิชยา ปิดชามุก แปล.

Sahlberg, Pasi. Witchayā Pitchāmuk. by ซอห์ลเบิร์ก, ปาสิ | วิชยา ปิดชามุก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻŌphēnwœ̄n, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2559 [2016]Other title: Patirūp kānsưksā hai samret botrīan nǣomai čhāk finlǣn Other title: ปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ บทเรียนแนวใหม่จากฟินแลนด์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1013.7 .ซ55 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA1013.7 .ซ55 2559 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Flash CS6 Essential / Flash CS6 Essential / อิศเรศ ภาชนะกาญจน์.

ʻItsarēt Phāchanakān. by อิศเรศ ภาชนะกาญจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : ʻAi Dī Sī Phrīmīa, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TR897.72.ฟ84 อ65 2557 (2).
ห้องสมุด:
Food design čhāk watthanatham sū nawattakam / Food design จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม / อนุสรณ์ ติปยานนท์.

ʻAnusō̜n Tipayānon. by อนุสรณ์ ติปยานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : ʻInī Buk, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : อินี่ บุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TP370 .อ37 2563 (1).
ห้องสมุด:
Foreign residents in Siam / Foreign residents in Siam / รวบรวมโดย-- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการฯ.

Thēwawongwarōpakān, Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā, Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. by เทวะวงศ์วโรปการ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2401-2466 | กระทรวงการต่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang Kāntāngprathēt, 2551 [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS569 .ท75 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS569 .ท75 2551 (1).
ห้องสมุด:
Free Thai movement rūam lư̄atnư̄a chāt chư̄a Thai / Free Thai movement รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย / โดย สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt. Samnak Bannasān Kānphatthanā. by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rư̄ankǣo Kānphim, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: D802.ท9 ฟ46 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D802.ท9 ฟ46 2561 (1).
ห้องสมุด:
From Hurricane house to Royal Thai Embassy Singapore / From Hurricane house to Royal Thai Embassy Singapore / [ผู้เขียน] สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ ; [ผู้แปล] สิริทิพย์ ขันสุวรรณ.

Somkeit Rungruangviriya. Sirithip Khansuwan. Thailand. Embassy (Singapore) by สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ | สิริทิพย์ ขันสุวรรณ | ไทย. สถานเอกอัครราชทูต (สิงคโปร์).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Singkhapō : Sathān ʻĒkʻakkhrarātchathūt Thai pračham Singkhapō], 2556 [2014] Publisher: [สิงคโปร์ : สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงค์โปร์], 2556 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ส6 ส42 2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ส6 ส42 2556 (1).
ห้องสมุด:
Future Panyā ʻanākhot / Future ปัญญาอนาคต / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Phinyō Traisuriyathammā. by ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Openbooks, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF636 .ภ62 2559ข (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF636 .ภ62 2559ข (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
GDPR chabap phāsā Thai / GDPR ฉบับภาษาไทย / แปลและเรียบเรียงโดย นคร เสรีรักษ์ ... [และคนอื่นๆ].

Nakorn Serirak, Privacy Thailand. Konrad-Adenauer-Stiftung. Thailand Office. by นคร เสรีรักษ์, 2500- | ไพรเวซี่ไทยแลนด์ | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... ] : Bō̜risat Phī. phrēt Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท พี.เพรส จำกัด, 2562 [2019]Other title: General Data Protection Regulation chabap phāsā Thai Other title: General Data Protection Regulation ฉบับภาษาไทย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KJE6071.ก432016 ก2 2562 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KJE6071.ก432016 ก2 2562 (6), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KJE6071.ก432016 ก2 2562 (3). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Good Service chīwit bon fā / Good Service ชีวิตบนฟ้า / ครูเจี๊ยบ วรางคณา หทัยยุทธ์.

Warangkhana Hathaiyut. by วรางคณา หทัยยุทธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : Satābūm ʻIntœ̄ Phrin, 2561 [2018] Publisher: สมุทรปราการ : สตาร์บูมอินเตอร์พริ้นท์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HF5415.5 .ว46 2561 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.5 .ว46 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5415.5 .ว46 2561 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HF5415.5 .ว46 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.5 .ว46 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.5 .ว46 2561 (3).
ห้องสมุด:
Grammar errors / Sutin Poolsawad.

by สุทิน พูลสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.จี, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1460 .ส72 2555 (2).
ห้องสมุด:
Graphic design the new basics / Graphic design the new basics / Ellen Lupton and Jennifer Cole Phillips เขียน ; สหทัศน์ วชิระนภศูล แปล.

Lupton, Ellen. Phillips, Jennifer C., Sahathat Wachiranopphasūn. by ลุปตัน, อัลเลน | ฟิลลิปส์, เจนนิเฟอร์ ซี, ค.ศ. 1960- | สหทัศน์ วชิระนภศูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAidīsī Phrīmīa Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NC997 .ล733 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NC997 .ล733 2560 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Guru than TOEIC theknik phichit 990 khanǣn tem ! / Guru ทัน TOEIC เทคนิคพิชิต 990 คะแนนเต็ม ! / สุพัตรา โยมงาม.

Supatra Yōmngām. by สุพัตรา โยมงาม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Sī 'et Yūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Head : phư̄nthī khwāmkhit / Head : พื้นที่ความคิด / นิ้วกลม.

Sarāwut Hēngsawat, by สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์, 2521-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Koob, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : Koob, 2558 [2015]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Healthy aging kœ̄t kǣ (mai) čhep tāi sūngwai yāng mī khunnaphāp / Healthy aging เกิด แก่ (ไม่) เจ็บ ตาย สูงวัยอย่างมีคุณภาพ / ศุภวุฒิ สายเชื้อ.

Supphawut Sāichư̄a. by ศุภวุฒิ สายเชื้อ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Openbooks, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WT120 .ศ745 2562 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: WT120 .ศ745 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WT120 .ศ745 2562 (1).
ห้องสมุด:
Heart : phiphitthaphan khwām song čham / Heart : พิพิธภัณฑ์ความทรงจำ / นิ้วกลม.

Sarāwut Hēngsawat, by สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์, 2521-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Koob, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : Koob, 2557 [2014]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Hello phūt phāsā ʻAngkrit khlō̜ng mư̄an čhaokhō̜ng phāsā : (chabap phokphā pai thīeo tāngprathēt) / Hello พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา : (ฉบับพกพาไปเที่ยวต่างประเทศ) / ชลธิชา มูลเนียม.

Chontichar Mūnnīam. by ชลธิชา มูลเนียม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Book Caff, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : Book Caff, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1131 .ช47 2560 (2).
ห้องสมุด:
Hobby paint khrai khrai kō̜ phēn dai / Hobby paint ใครๆ ก็เพ้นท์ได้ / เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์.

Nētnārī Khrāmmīsap. by เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, [ฉบับพิมพ์ซ้ำ].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Wātsin Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท วาดศิลป์ จำกัด, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ND1535 .น734 2559 (1).
ห้องสมุด:
HR how to-- (season III) : rīanrū kānbō̜rihān khon phān prasopkān čhing thī hūanā ngān phūbō̜rihān læ HR mai khūan phlāt / HR how to-- (season III) : เรียนรู้การบริหารคนผ่านประสบการณ์จริงที่หัวหน้างาน ผู้บริหาร และ HR ไม่ควรพลาด / ผู้เขียน ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

Thamrongsak Khongkhāsawat. by ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thamniti Phrēt Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ธ6358 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ธ6358 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549 .ธ6358 2560 (1).
ห้องสมุด:
I hate my job yā plō̜ hai ngān pen mān rai / I hate my job อย่าปล่อยให้งานเป็นมารร้าย / ท้อฟฟี่ แบรดชอว์.

Chayāthat Wongmanī. by ชญาน์ทัต วงศ์มณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Move Publishing, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Move Publishing, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF481 .ช263 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF481 .ช263 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF481 .ช263 2561 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: BF481 .ช263 2561 (1).
ห้องสมุด:
Illustrator CC 2017 : professional guide / Illustrator CC 2017 : professional guide / ผู้แต่ง วสันต์ พึ่งพูลผล.

Wasan Phưngphūnphon. by วสันต์ พึ่งพูลผล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAi Dī Sī Phrīmīa Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2560 [2017]Other title: Illustrator CC 2017 : khūmư̄ chabap sombūn Other title: Illustrator CC 2017 : คู่มือฉบับสมบูรณ์.Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Infographic Pō̜. ʻāyā. Lem 1, Khrōngsāng khwāmrapphit thāng ʻāyā chabap LawDD / Infographic ป.อาญา. เล่ม 1, โครงสร้างความรับผิดทางอาญา ฉบับ LawDD / ผู้เรียบเรียง กฤษณ์ ฤทธิธรรม, นริศรา ทุมมา ; บรรณาธิการ มารุต ศิริโก.

Krit Ritthitham. Narisara Thummā. Mārut Sirikō. by กฤษณ์ ฤทธิธรรม | นริศรา ทุมมา | มารุต ศิริโก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Diʻantimēt Sō̜p Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ดิอัลติเมท ซอฟต์ จำกัด, 2560 [2017]Other title: Khrōngsāng khwāmrapphit thāng ʻāyā chabap LawDD Other title: Pō̜. ʻāyā. Other title: โครงสร้างความรับผิดทางอาญา ฉบับ LawDD | ป.อาญา..Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3878 .ก923 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3878 .ก923 2560 (2), Boonchoo Treethong Library,