TUPRIDI-NewBook-2021-11-03 (Thai)

This list contains 260 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
'Nǣokhit' læ 'khamkhom' kō̜kœ̄t MUJI / 'แนวคิด' และ 'คำคม' ก่อเกิด MUJI / บริษัทเรียวฮิน เคอิคะคุ เขียน ; ทินภาส พาหะนิชย์ แปล.

Thinnaphāt Phāhanit. Muji (Firm) by ทินภาส พาหะนิชย์ | บริษัทมูจิ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5386 .น85 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5386 .น85 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
100 pī chātakān Phračhao Wō̜rawongthœ̄ Phraʻong Čhao Wiphāwadīrangsit / 100 ปีชาตกาล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต / พระนิพนธ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต (ว. ณ ประมวญมารค) ; บรรณาธิการ หม่อมราชวงศ์ ปรียนันทนา รังสิต ; เรียบเรียงเนื้อหาและออกแบบรูปเล่ม หม่อมราชวงศ์ ปรียนันทนา รังสิต, อัจราวดี สุดประเสริฐ.

Wiphāwadīrangsit, Phraʻong Čhao, Prīyānanthanā Rangsit, Mō̜.Rō̜.Wō̜. ʻAtcharāwadī Sutprasœ̄t. Mūnnithi Wiphāwadīrangsit. by วิภาวดีรังสิต, พระองค์เจ้า, 2463-2520 | ปรียนันทนา รังสิต, ม.ร.ว | อัจราวดี สุดประเสริฐ | มูลนิธิวิภาวดีรังสิต.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Wiphāwadīrangsit, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิวิภาวดีรังสิต, 2563 [2020]Other title: Nưng rō̜i pī chātakān Phračhao Wō̜rawongthœ̄ Phraʻong Čhao Wiphāwadīrangsit Other title: หนึ่งร้อยปีชาตกาล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.ว55 ก14 2563 (1).
ห้องสมุด:
100 rư̄ang tō̜ng rū sū ʻatchariya prawattisāt Thai / 100 เรื่องต้องรู้สู่อัจฉริยะประวัติศาสตร์ไทย / พีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์ เขียน ; อรณัญช์ สุขเกษม วาดภาพประกอบ.

Phīraphong Tēchathattānon. ʻŌ̜ranan Sukkasem. by พีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์ | อรณัญช์ สุขเกษม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Amarin Kids, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Amarin Kids, 2564 [2021]Other title: Nưng rō̜i rư̄ang tō̜ng rū sū ʻatchariya prawattisāt Thai Other title: หนึ่งร้อย เรื่องต้องรู้สู่อัจฉริยะประวัติศาสตร์ไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS571 .พ674 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS571 .พ674 2564 (2).
ห้องสมุด:
11 nāthī / 11 นาที / Paulo Coelho เขียน ; ประโลม บุญรัศมี แปล.

Coelho, Paulo, Pralōm Bunratsamī. by โคเอโย, เปาโล, ค.ศ. 1947- | ประโลม บุญรัศมี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmī Buk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2564 [2021]Other title: Sipʻet nāthī Other title: สิบเอ็ดนาที.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ค92อ65ป46 2564 (2).
ห้องสมุด:
20 kham thām samkhan khō̜ng wiwatthanākān / 20 คำถามสำคัญของวิวัฒนาการ / ฟรานซิสโก เจ. อยาลา เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์ แปล.

Ayala, Francisco Jose, Namchai Chīwawiwat, by อยาลา, ฟรานซิสโก โจส, ค.ศ. 1934- | นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2558 [2015]Other title: yīsip kham thām samkhan khō̜ng wiwatthanākān Other title: ยี่สิบคำถามสำคัญของวิวัฒนาการ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QH366.2 .อ464 2558 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
21 naknitisāt Yœ̄raman 21 นักนิติศาสตร์เยอรมัน / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

Boonsri Mewongukote. by บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Yīsipʻet naknitisāt Yœ̄raman Other title: ยี่สิบเอ็ดนักนิติศาสตร์เยอรมัน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KK3704.ก12 บ72 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KK3704.ก12 บ72 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KK3704.ก12 บ72 2564 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KK3704.ก12 บ72 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
2W 1H rahat (mai) lap-- samrap thammāphibān ʻongkō̜n phāk rat / 2W 1H รหัส (ไม่) ลับ-- สำหรับธรรมาภิบาลองค์กรภาครัฐ / ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ.

Thanyalak Wīrasombat. Sathāban Phra Pokklao. by ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD2741 .ธ62 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2741 .ธ62 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2741 .ธ62 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD2741 .ธ62 2564 (2).
ห้องสมุด:
3 Kō̜ranī sưksā nai ʻUpparipannāsa / 3 กรณีศึกษาในอุปริปัณณาสก์ / นันทพล โรจนโกศล.

Nantapol Rojanakosol. by นันทพล โรจนโกศล, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Phimsūai Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ1319.5.อ737 น63 2563 (1).
ห้องสมุด:
Bangkok May 2010 : perspectives on a divided Thailand / edited by Michael J. Montesano, Pavin Chachavalpongpun, Aekapol Chongvilaivan.

by Montesano, Michael John, III, 1961- | Pavin Chachavalpongpun | Aekapol Chongvilaivan.

Material type: Text Text Publisher: Singapore : Chiang Mai, Thailand : ISEAS ; co-published in Thailand by Silkworm Books, 2012Other title: Bangkok May two thousand ten | Perspectives on a divided Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .B36 2012 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Be fairy, be real phāyu phraʻathit ʻitthirit hǣppī! / Be fairy, be real พายุ พระอาทิตย์ อิทธิฤทธิ์ แฮปปี้! / ปัฐน์.

Phattaradon Werachainarong. by ภัทรดล วีระชัยณรงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : P.S. 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : P.S. 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ภ633บ64 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ภ633บ64 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Camping Handbook khūmư̄ tang khǣ satai Yīpun / Camping Handbook คู่มือตั้งแคมป์สไตล์ญี่ปุ่น / บรรณาธิการบริหาร คิมุระ โทคิจิ ; ผู้แปล หนึ่งฤทัย ปราดเปรียง.

Kimura, Tōkichi, Nưngrưthai Prātprīang. by คิมุระ, โทคิจิ, ค.ศ.1958- | หนึ่งฤทัย ปราดเปรียง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sēnkhonʻokbuk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เซนด์คล็อคบุ๊คส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GV191.48.ญ6 ค843 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GV191.48.ญ6 ค843 2564 (2).
ห้องสมุด:
China now Čhīn kāonam-- wāthakam dǣn mangkō̜n bon wēthī lōk / China now จีนก้าวนำ-- วาทกรรมแดนมังกรบนเวทีโลก / จางเหวยเหวย ; [หยางลี่โจว ... [และคนอื่นๆ] แปล].

Zhang, Wei-Wei, Yāng, Līčhō. by จาง, เหวยเหว่ย, ค.ศ. 1957- | หยาง, ลี่โจว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sukkhaphāp Čhai, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สุขภาพใจ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS735 .จ64 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS735 .จ64 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS735 .จ64 2564 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS735 .จ64 2564 (1).
ห้องสมุด:
Count your lucky stars plīan chōk rāi hai klāi pen rak. 1 / Count your lucky stars เปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นรัก. 1 / โม่ซี ; เฉี่ยวหลิงชิงซิ่ว แปล.

Mo Xi. Chīaolingchingsio. by โม่ซี | เฉี่ยวหลิงชิงซิ่ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม86527จ85ฉ85 2564 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Count your lucky stars plīan chōk rāi hai klāi pen rak. 2 / Count your lucky stars เปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นรัก. 2 / โม่ซี ; เฉี่ยวหลิงชิงซิ่ว แปล.

Mo Xi. Chīaolingchingsio. by โม่ซี | เฉี่ยวหลิงชิงซิ่ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม86527จ85ฉ85 2564 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Guide book: kānphatthanā bō̜rikān sāthārana phư̄a songsœ̄m sētthakit thō̜ngthin dūai krabūankān khit chœ̄ng ʻō̜kbǣp / Guide book: การพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ / พีรดร แก้วลาย, ขวัญ พงษ์หาญยุทธ.

Phīradō̜n Kǣolāi. Khwan Phonghānyut. Sathāban Phra Pokklao. Witthāyalai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by พีรดร แก้วลาย | ขวัญ พงษ์หาญยุทธ | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin, Sathāban Phra Pokklao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2564 [2021]Other title: Kānphatthanā bō̜rikān sāthārana phư̄a songsœ̄m sētthakit thō̜ngthin dūai krabūankān khit chœ̄ng ʻō̜kbǣp Other title: การพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD2768.ท94 พ64 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2768.ท94 พ64 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2768.ท94 พ64 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD2768.ท94 พ64 2564 (2).
ห้องสมุด:
Happy city : transforming our lives through urban design / Happy city : transforming our lives through urban design / Charles Montgomery ; พินดา พิสิฐบุตร แปล.

Montgomery, Charles, Phindā Phisitbut. by มอนต์โกเมอรี, ชาร์ลส์, ค.ศ. 1968- | พินดา พิสิฐบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Other title: Happy City : plīan chōm chīwit dūai kānʻō̜kbǣp mư̄ang Other title: Happy City : เปลี่ยนโฉมชีวิตด้วยการออกแบบเมือง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT166 .ม533 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HT166 .ม533 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
How to grow your service business : up thurakit hai tō khưn 8 lak / How to grow your service business : up ธุรกิจให้โตขึ้น 8 หลัก / สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ เขียน.

Sitthinan Phonwisutsak. by สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Short Cut, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Short Cut, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9980.5 .ส673 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD9980.5 .ส673 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9980.5 .ส673 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Introduction to No.112 = [12 khamthām phư̄a thamkhwāmkhaočhai kotmāi ʻāyā māttrā 112] / Introduction to No.112 = [12 คำถามเพื่อทำความเข้าใจกฎหมายอาญา มาตรา 112] / ทีมผู้เขียน ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

Yingchīp ʻAtchānon. by ยิ่งชีพ อัชฌานนท์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : iLaw, [2564] [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : iLaw, [2564] [2021]Other title: 12 khamthām phư̄a thamkhwāmkhaočhai kotmāi ʻāyā māttrā 112 Other title: 12 คำถามเพื่อทำความเข้าใจกฎหมายอาญา มาตรา 112.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .อ646 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .อ646 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .อ646 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .อ646 2564 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT3800 .อ646 2564 (2).
ห้องสมุด:
July kānklapmā khō̜ng dūangtā dāorœ̄k / July การกลับมาของดวงตาดาวฤกษ์ / ตินกานต์ x จรณ์ ยวนเจริญ.

Tinakān. Čhō̜n Yūančharœ̄n, by ตินกานต์ | จรณ์ ยวนเจริญ, 2530-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : P.S. 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : P.S. 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ต6467จ84 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ต6467จ84 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
One piece novel ʻēt. 2, New world / One piece novel เอส. 2, New world / ผู้เขียน Eiichiro Oda, Tatsuya Hamazaki ; ผู้แปล วิสุทธิ์ พิเชษฐ์วานิช.

Oda, Eiichiro, Hamazaki, Tatsuya. Wisut Phichētwānit. by โอดะ, เออิจิโระ, ค.ศ. 1975- | ฮามาซากิ, ทัตสึยะ | วิสุทธิ์ พิเชษฐ์วานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Khō̜mik Lai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์ไลท์, 2562 [2019]Other title: One piece novel ace. | New world.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ945ว636ว65 2562 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  13    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544