TUPRIDI-NewBook-2021-11-03 (Thai)

This list contains 260 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
'Nǣokhit' læ 'khamkhom' kō̜kœ̄t MUJI / 'แนวคิด' และ 'คำคม' ก่อเกิด MUJI / บริษัทเรียวฮิน เคอิคะคุ เขียน ; ทินภาส พาหะนิชย์ แปล.

Thinnaphāt Phāhanit. Muji (Firm) by ทินภาส พาหะนิชย์ | บริษัทมูจิ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5386 .น85 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
100 pī chātakān Phračhao Wō̜rawongthœ̄ Phraʻong Čhao Wiphāwadīrangsit / 100 ปีชาตกาล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต / พระนิพนธ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต (ว. ณ ประมวญมารค) ; บรรณาธิการ หม่อมราชวงศ์ ปรียนันทนา รังสิต ; เรียบเรียงเนื้อหาและออกแบบรูปเล่ม หม่อมราชวงศ์ ปรียนันทนา รังสิต, อัจราวดี สุดประเสริฐ.

Wiphāwadīrangsit, Phraʻong Čhao, Prīyānanthanā Rangsit, Mō̜.Rō̜.Wō̜. ʻAtcharāwadī Sutprasœ̄t. Mūnnithi Wiphāwadīrangsit. by วิภาวดีรังสิต, พระองค์เจ้า, 2463-2520 | ปรียนันทนา รังสิต, ม.ร.ว | อัจราวดี สุดประเสริฐ | มูลนิธิวิภาวดีรังสิต.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Wiphāwadīrangsit, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิวิภาวดีรังสิต, 2563 [2020]Other title: Nưng rō̜i pī chātakān Phračhao Wō̜rawongthœ̄ Phraʻong Čhao Wiphāwadīrangsit Other title: หนึ่งร้อยปีชาตกาล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.ว55 ก14 2563 (1).
ห้องสมุด:
100 rư̄ang tō̜ng rū sū ʻatchariya prawattisāt Thai / 100 เรื่องต้องรู้สู่อัจฉริยะประวัติศาสตร์ไทย / พีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์ เขียน ; อรณัญช์ สุขเกษม วาดภาพประกอบ.

Phīraphong Tēchathattānon. ʻŌ̜ranan Sukkasem. by พีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์ | อรณัญช์ สุขเกษม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Amarin Kids, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Amarin Kids, 2564 [2021]Other title: Nưng rō̜i rư̄ang tō̜ng rū sū ʻatchariya prawattisāt Thai Other title: หนึ่งร้อย เรื่องต้องรู้สู่อัจฉริยะประวัติศาสตร์ไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS571 .พ674 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS571 .พ674 2564 (2).
ห้องสมุด:
11 nāthī / 11 นาที / Paulo Coelho เขียน ; ประโลม บุญรัศมี แปล.

Coelho, Paulo, Pralōm Bunratsamī. by โคเอโย, เปาโล, ค.ศ. 1947- | ประโลม บุญรัศมี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmī Buk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2564 [2021]Other title: Sipʻet nāthī Other title: สิบเอ็ดนาที.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ค92อ65ป46 2564 (2).
ห้องสมุด:
20 kham thām samkhan khō̜ng wiwatthanākān / 20 คำถามสำคัญของวิวัฒนาการ / ฟรานซิสโก เจ. อยาลา เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์ แปล.

Ayala, Francisco Jose, Namchai Chīwawiwat, by อยาลา, ฟรานซิสโก โจส, ค.ศ. 1934- | นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2558 [2015]Other title: yīsip kham thām samkhan khō̜ng wiwatthanākān Other title: ยี่สิบคำถามสำคัญของวิวัฒนาการ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QH366.2 .อ464 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: QH366.2 .อ464 2558 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
21 naknitisāt Yœ̄raman 21 นักนิติศาสตร์เยอรมัน / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

Boonsri Mewongukote. by บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Yīsipʻet naknitisāt Yœ̄raman Other title: ยี่สิบเอ็ดนักนิติศาสตร์เยอรมัน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KK3704.ก12 บ72 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KK3704.ก12 บ72 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KK3704.ก12 บ72 2564 (2). Checked out (6).
ห้องสมุด:
2W 1H rahat (mai) lap-- samrap thammāphibān ʻongkō̜n phāk rat / 2W 1H รหัส (ไม่) ลับ-- สำหรับธรรมาภิบาลองค์กรภาครัฐ / ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ.

Thanyalak Wīrasombat. Sathāban Phra Pokklao. by ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD2741 .ธ62 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2741 .ธ62 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2741 .ธ62 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD2741 .ธ62 2564 (2).
ห้องสมุด:
3 Kō̜ranī sưksā nai ʻUpparipannāsa / 3 กรณีศึกษาในอุปริปัณณาสก์ / นันทพล โรจนโกศล.

Nantapol Rojanakosol. by นันทพล โรจนโกศล, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Phimsūai Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ1319.5.อ737 น63 2563 (1).
ห้องสมุด:
Bangkok May 2010 : perspectives on a divided Thailand / edited by Michael J. Montesano, Pavin Chachavalpongpun, Aekapol Chongvilaivan.

by Montesano, Michael John, III, 1961- | Pavin Chachavalpongpun | Aekapol Chongvilaivan.

Material type: Text Text Publisher: Singapore : Chiang Mai, Thailand : ISEAS ; co-published in Thailand by Silkworm Books, 2012Other title: Bangkok May two thousand ten | Perspectives on a divided Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .B36 2012 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Be fairy, be real phāyu phraʻathit ʻitthirit hǣppī! / Be fairy, be real พายุ พระอาทิตย์ อิทธิฤทธิ์ แฮปปี้! / ปัฐน์.

Phattaradon Werachainarong. by ภัทรดล วีระชัยณรงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : P.S. 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : P.S. 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ภ633บ64 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ภ633บ64 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Camping Handbook khūmư̄ tang khǣ satai Yīpun / Camping Handbook คู่มือตั้งแคมป์สไตล์ญี่ปุ่น / บรรณาธิการบริหาร คิมุระ โทคิจิ ; ผู้แปล หนึ่งฤทัย ปราดเปรียง.

Kimura, Tōkichi, Nưngrưthai Prātprīang. by คิมุระ, โทคิจิ, ค.ศ.1958- | หนึ่งฤทัย ปราดเปรียง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sēnkhonʻokbuk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เซนด์คล็อคบุ๊คส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GV191.48.ญ6 ค843 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GV191.48.ญ6 ค843 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
China now Čhīn kāonam-- wāthakam dǣn mangkō̜n bon wēthī lōk / China now จีนก้าวนำ-- วาทกรรมแดนมังกรบนเวทีโลก / จางเหวยเหวย ; [หยางลี่โจว ... [และคนอื่นๆ] แปล].

Zhang, Wei-Wei, Yāng, Līčhō. by จาง, เหวยเหว่ย, ค.ศ. 1957- | หยาง, ลี่โจว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sukkhaphāp Čhai, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สุขภาพใจ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS735 .จ64 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS735 .จ64 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Count your lucky stars plīan chōk rāi hai klāi pen rak. 1 / Count your lucky stars เปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นรัก. 1 / โม่ซี ; เฉี่ยวหลิงชิงซิ่ว แปล.

Mo Xi. Chīaolingchingsio. by โม่ซี | เฉี่ยวหลิงชิงซิ่ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Count your lucky stars plīan chōk rāi hai klāi pen rak. 2 / Count your lucky stars เปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นรัก. 2 / โม่ซี ; เฉี่ยวหลิงชิงซิ่ว แปล.

Mo Xi. Chīaolingchingsio. by โม่ซี | เฉี่ยวหลิงชิงซิ่ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Guide book: kānphatthanā bō̜rikān sāthārana phư̄a songsœ̄m sētthakit thō̜ngthin dūai krabūankān khit chœ̄ng ʻō̜kbǣp / Guide book: การพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ / พีรดร แก้วลาย, ขวัญ พงษ์หาญยุทธ.

Phīradō̜n Kǣolāi. Khwan Phonghānyut. Sathāban Phra Pokklao. Witthāyalai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by พีรดร แก้วลาย | ขวัญ พงษ์หาญยุทธ | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin, Sathāban Phra Pokklao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2564 [2021]Other title: Kānphatthanā bō̜rikān sāthārana phư̄a songsœ̄m sētthakit thō̜ngthin dūai krabūankān khit chœ̄ng ʻō̜kbǣp Other title: การพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD2768.ท94 พ64 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2768.ท94 พ64 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2768.ท94 พ64 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD2768.ท94 พ64 2564 (2).
ห้องสมุด:
Happy city : transforming our lives through urban design / Happy city : transforming our lives through urban design / Charles Montgomery ; พินดา พิสิฐบุตร แปล.

Montgomery, Charles, Phindā Phisitbut. by มอนต์โกเมอรี, ชาร์ลส์, ค.ศ. 1968- | พินดา พิสิฐบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Other title: Happy City : plīan chōm chīwit dūai kānʻō̜kbǣp mư̄ang Other title: Happy City : เปลี่ยนโฉมชีวิตด้วยการออกแบบเมือง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT166 .ม533 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HT166 .ม533 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
How to grow your service business : up thurakit hai tō khưn 8 lak / How to grow your service business : up ธุรกิจให้โตขึ้น 8 หลัก / สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ เขียน.

Sitthinan Phonwisutsak. by สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Short Cut, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Short Cut, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9980.5 .ส673 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD9980.5 .ส673 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9980.5 .ส673 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Introduction to No.112 = [12 khamthām phư̄a thamkhwāmkhaočhai kotmāi ʻāyā māttrā 112] / Introduction to No.112 = [12 คำถามเพื่อทำความเข้าใจกฎหมายอาญา มาตรา 112] / ทีมผู้เขียน ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

Yingchīp ʻAtchānon. by ยิ่งชีพ อัชฌานนท์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : iLaw, [2564] [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : iLaw, [2564] [2021]Other title: 12 khamthām phư̄a thamkhwāmkhaočhai kotmāi ʻāyā māttrā 112 Other title: 12 คำถามเพื่อทำความเข้าใจกฎหมายอาญา มาตรา 112.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .อ646 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .อ646 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .อ646 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .อ646 2564 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT3800 .อ646 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
July kānklapmā khō̜ng dūangtā dāorœ̄k / July การกลับมาของดวงตาดาวฤกษ์ / ตินกานต์ x จรณ์ ยวนเจริญ.

Tinakān. Čhō̜n Yūančharœ̄n, by ตินกานต์ | จรณ์ ยวนเจริญ, 2530-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : P.S. 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : P.S. 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ต6467จ84 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ต6467จ84 2564 (2).
ห้องสมุด:
One piece novel ʻēt. 2, New world / One piece novel เอส. 2, New world / ผู้เขียน Eiichiro Oda, Tatsuya Hamazaki ; ผู้แปล วิสุทธิ์ พิเชษฐ์วานิช.

Oda, Eiichiro, Hamazaki, Tatsuya. Wisut Phichētwānit. by โอดะ, เออิจิโระ, ค.ศ. 1975- | ฮามาซากิ, ทัตสึยะ | วิสุทธิ์ พิเชษฐ์วานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Khō̜mik Lai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์ไลท์, 2562 [2019]Other title: One piece novel ace. | New world.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ945ว636ว65 2562 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
One-punch man / One-punch man / เรื่อง ONE ; ภาพ Yusuke Murata ; ผู้แปล Duck & Drake.

ONE, Murata, Yusuke, Duck & Drake. by วัน, ค.ศ. 1986- | มุราตะ, ยูซูเกะ, ค.ศ. 1978- | ดัก แอนด์ เดรค.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nēchan Kōnbō̜n ʻEtdūthēnmēn Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด, 2559 [2016]Other title: Wannaphanmǣn Other title: วันพันช์แมน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: กต .ว63ว63 ล. 2 (19). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Cataloging CompleteCall number: กต .ว63ว63 ล. 4 (1).
ห้องสมุด:
Part-time lover / Part-time lover / นิชาภาพ.

Nichapa Bunyāthikun. by นิชาภา บุญญาธิกุล.

Edition: พิมพ์คร้ั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : P.S., 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : P.S., 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .น6494พ64 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Super SEAL khon nư̄a khon / Super SEAL คนเหนือคน / วาสนา นาน่วม เขียน.

Wātsanā Nānūam, by วาสนา นาน่วม, 2512-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Other title: Sutyō̜t nakrop manut kop phan Tha Other title: สุดยอดนักรบมนุษย์กบพันธุ์ไทย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: VG88.ท9 ว653 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: VG88.ท9 ว653 2561 (1).
ห้องสมุด:
Taking Southeast Asia to market : commodities, nature, and people in the neoliberal age / edited by Joseph Nevins and Nancy Lee Peluso.

by Nevins, Joseph | Peluso, Nancy Lee | University of California, Berkeley. Center for Southeast Asia Studies.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Ithaca : Cornell University Press, 2008Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
กฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา / เรย์มอนด์ แวคส์ ; ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล แปล.

by แวคส์, เรย์มอนด์ | ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล, 2512-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : Openworlds, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K230.ว83 ก33 2555 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K230.ว83 ก33 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K230.ว83 ก33 2555 (6), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: K230.ว83 ก33 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: K230.ว83 ก33 2555 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kotmāi pokkhrō̜ng / กฎหมายปกครอง / พนารัตน์ มาศฉมาดล.

Phanārat Mātchamādon, by พนารัตน์ มาศฉมาดล, 2524-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .พ36 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .พ36 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2720 .พ36 2564 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt = International law. Lēm 1 / กฎหมายระหว่างประเทศ = International law. เล่ม 1 / จุมพต สายสุนทร.

Čhumphot Sāisunthō̜n. by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Other title: International law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ3410 .จ74 2563 ล. 1 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ3410 .จ74 2563 ล. 1 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ3410 .จ74 2563 ล. 1 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KZ3410 .จ74 2563 ล. 1 (1). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KZ3410 .จ74 2563 ล. 1 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt. Lem 2 = International law. [Vol. 2] / กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 2 = International law. [Vol. 2] / จุมพต สายสุนทร.

Čhumphot Sāisunthō̜n. by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: International law..Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ3410 .จ74 2564 ล. 2 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ3410 .จ74 2564 ล. 2 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ3410 .จ74 2564 ล. 2 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: KZ3410 .จ74 2564 ล. 2 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kotmāi nī : lak thūapai / กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป / ดาราพร ถิระวัฒน์.

Dārāphō̜n Thirawat. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ดาราพร ถิระวัฒน์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, [แก้ไขเพิ่มเติม.]Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT810 .ด646 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT810 .ด646 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT810 .ด646 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT810 .ด646 2563 (1). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Kotmāi bư̄angton thāng thurakit / กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์.

Thawīkīat Minakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ท56 2562 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ท56 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT920 .ท56 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .ท56 2562 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kotmāi læ rabīap thī kīeokhō̜ng kap kānbangkhap chai kotmāi ʻItsalām nai prathēt Thai Singkhapō læ Filippin : sưksā prīapthīap = Laws and regulations related to the application of Islamic law in Thailand Singapore and the Philippines : a comparative study : rāingān kānwičhai / กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ : ศึกษาเปรียบเทียบ = Laws and regulations related to the application of Islamic law in Thailand Singapore and the Philippines : a comparative study : รายงานการวิจัย / มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ.

Muhammatsākī Čheha. Mahāwitthayālai Fātō̜nī. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ | มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pattānī : Samnak Wičhai læ Phatthanā Mahāwitthayālai Fātō̜nī, 2561 [2018] Publisher: ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 2561 [2018]Other title: Laws and regulations related to the application of Islamic law in Thailand Singapore and the Philippines : a comparative study.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Krabūankān sāng khwāmpen phonlamư̄ang : kō̜ranī tūayāng Bān Kānčhanāphisēk / กระบวนการสร้างความเป็นพลเมือง : กรณีตัวอย่างบ้านกาญจนาภิเษก / ผู้เขียน/เรียบเรียง ทิชา ณ นคร.

Thichā Na Nakhō̜n. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. Klum Māttrathān læ Prakan Khunnaphāp Kānsưksā. by ทิชา ณ นคร | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กลุ่มมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Klum Māttrathān læ Prakan Khunnaphāp Kānsưksā Samnak Nayōbāi dān Khunnaphāp Kānsưksā læ Māttrathān Kānsưksā Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพ ฯ : กลุ่มมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักนโยบายด้านคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก2 ท62 2555 (1).
ห้องสมุด:
Klin kritsanā sư̄ rak khām phop / กลิ่นกฤษณาสื่อรักข้ามภพ / ผู้เขียน สืออู่ ; ผู้แปล เทพกระต่าย.

Shi, Wu. Thēpkratāi. by สือ, อู่ | เทพกระต่าย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAidī ʻŌ̜n Dičhitō̜n Pharin Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ส697ฉ72ท73 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kapdak khonchalāt : thammai khonchalāt thưng chō̜p tham phlāt bǣp ngō ngō / กับดักคนฉลาด : ทำไมคนฉลาดถึงชอบทำพลาดแบบโง่ๆ / ผู้เขียน David Robson ; ผู้แปล ไอริสา ชั้นศิริ.

Robson, David. ʻAirisā Chansiri. by ร็อบสัน, เดวิด | ไอริสา ชั้นศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khǣktat Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แคคตัสพับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF431 .ร53 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF431 .ร53 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kāntalāt 5.0 : theknōlōyī phư̄a mūan manutsayachāt = Marketing 5.0 / การตลาด 5.0 : เทคโนโลยีเพื่อมวลมนุษยชาติ = Marketing 5.0 / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan ; [ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ แปล].

Kotler, Philip. Kartajaya, Hermawan, Setiawan, Iwan. Nonglak Čhāruwat. by คอตเลอร์, ฟิลิป | การตะจายา, เฮรมาวัน, ค.ศ. 1947- | เซเตียวาน, อีวาน | ณงลักษณ์ จารุวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2564 [2021]Other title: Marketing 5.0.Availability: No items available : Checked out (9).
ห้องสมุด:
Kāntalāt bǣp rūčhai = Personalized marketing / การตลาดแบบรู้ใจ = Personalized marketing / ณัฐพล ม่วงทำ เขียน.

Nutthaphon Mūangtham. by ณัฐพล ม่วงทำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Short cut, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Short cut, 2564 [2021]Other title: Personalized marketing.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415 .ณ63 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415 .ณ63 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
การบริหารผลการปฏิบัติงาน / โดย Brian J. Hall ; แปลและเรียบเรียงโดย สุรีพร พึ่งพุทธิคุณ.

by ฮอลล์, ไบรอัน เจ | สุรีพร พึ่งพุทธคุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF5549 .ล72 2553 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ล72 2553 (1).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān phāk rat chōm mai nai yuk hǣng khwāmphlikphan / การบริหารภาครัฐโฉมใหม่ในยุคแห่งความพลิกผัน / บรรณาธิการ กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์.

Grichawat Lowatcharin. Lee, David. Gilley, Bruce, Timofeev, Andrey. Koh, Gillian. Juell-Skielse, Gustaf. Krimmer, Robert. Airada Luangvilai. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Witthayālai Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. Konrad-Adenauer-Stiftung. by กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ | ลี, เดวิด | กิลลีย์, บรูซ, ค.ศ. 1966- | ทิโมฟีฟ, ออนเดรย์ | โกห์, จิลเลียน | ยูเอล-สกีลเซ, กุสตาฟ | คริมเมอร์, โรเบิร์ต | ไอรดา เหลืองวิไล | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Witthayālai Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2564 [2021] Publisher: ขอนแก่น : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n sathānakān khwāmpen prachāthipatai khō̜ng Prathēt Thai : čhap chīpphačhō̜n prachāthipatai Thai Phō̜.Sō̜. 2563 = Democracy Index in Thailand :monitoring the pulse of Thai democracy 2020 / การประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย : จับชีพจรประชาธิปไตยไทย พ.ศ. 2563 = Democracy Index in Thailand :monitoring the pulse of Thai democracy 2020 / ถวิลวดี บุรีกุล, รัชวดี แสงมหะหมัด

Thawinwadī Burīkun. Ratchawadī Sǣngmahamat . Sathāban Phrapokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ถวิลวดี บุรีกุล | รัชวดี แสงมหะหมัด | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phrapokklao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2564 [2021]Other title: Čhap chīpphačhō̜n prachāthipatai Thai Phō̜.Sō̜. 2563 Other title: จับชีพจรประชาธิปไตยไทย พ.ศ. 2563 | Democracy Index in Thailand : monitoring the pulse of Thai democracy 2020.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ถ56 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ถ56 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ถ56 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ถ56 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānphatthanā bukkhalikkaphāp phư̄a kānthamngān = Personality development for career / การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน = Personality development for career / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ปริณุต ไชยนิชย์.

Parinut Chainit. by ปริณุต ไชยนิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Dǣnek ʻIntœ̄khō̜pō̜rēchan Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2564 [2021]Other title: ʻĒkkasān prakō̜p kānsō̜n rahat wichā 602-12-03 kānphatthanā bukkhalikkaphāp phư̄a kānthamngān Other title: Personality development for career | เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 602-12-03 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF723.บ7 ป46 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānwāngphǣn læ kānphatthanā mư̄ang phư̄a khwāmyangyư̄n = Sustainable urban planning and development / การวางแผนและการพัฒนาเมืองเพื่อความยั่งยืน = Sustainable urban planning and development / ภาวิณี เอี่ยมตระกูล.

Pawinee Iamtrakul. by ภาวิณี เอี่ยมตระกูล.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Sustainable urban planning and development.Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kānwičhai chœ̄ng parimān thāng ratthasāt / การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ / วัลลภัช สุขสวัสดิ์.

Wanlaphat Suksawat. by วัลลภัช สุขสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phitsanulōk] : Samnakphim mahāwitthayālai Narēsūan, 2564 [2021] Publisher: [พิษณุโลก] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JA86 .ว644 2564 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA86 .ว644 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānsưksā tittām kānkhapkhlư̄an yutthasāt chāt sū kānpatibat : sưksā kō̜ranī yutthasāt chāt dān kānsāngʻōkāt læ khwāmsamœ̄phāk thāng sangkhom nai praden rēngdūan rư̄ang sangkhom phūsūngʻāyu / การศึกษาติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ : ศึกษากรณี ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคมในประเด็นเร่งด่วน เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ / เลิศพร อุดมพงษ์.

Lœ̄tphō̜n ʻUdomphong. Sathāban Phra Pokklao. by เลิศพร อุดมพงษ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1064.ท9 ล75 2564 (2). Items available for reference: Professor Direk Jayanama Library Cataloging CompleteCall number: HQ1064.ท9 ล75 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: HQ1064.ท9 ล75 2564 (2), Pridi Banomyong Library In EditingCall number: HQ1064.ท9 ล75 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānplīanplǣng thī mai mī wan lomlēo = Leading Change / การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันล้มเหลว = Leading Change / ผู้เขียน John P. Kotter ; ผู้แปล วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Kotter, John P., Winyū Kinghiranwatthanā. by คอตเตอร์, จอห์น พี, ค.ศ. 1947- | วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2564 [2021]Other title: Leading Change.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.8 .ค528 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD58.8 .ค528 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kānmư̄ang sētthakit læ sangkhom = Politics, economy and society / การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม = Politics, economy and society / ปรีชา เรืองจันทร์.

Prīchā Rư̄angčhan. by ปรีชา เรืองจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2563 [2020] Publisher: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563 [2020]Other title: Kānmư̄ang sētthakit læ sangkhom 101 Other title: Politics, economy and society | การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 101.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JA76 .ป465 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kānmư̄ang læ kānkhlư̄anwai rư̄ang ʻāhān : kānphatthanā sathāban khō̜ng ʻathippatai thāng ʻāhān nai ratthammanūn prīapthīap prathēt Bōliwīa ʻIndōnisīa læ Thai / การเมืองและการเคลื่อนไหวเรื่องอาหาร : การพัฒนาสถาบันของอธิปไตยทางอาหารในรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบประเทศโบลิเวีย อินโดนิเซีย และไทย / โดย วีระ หวังสัจจะโชค.

Wīra Wangsatčhachōk. by วีระ หวังสัจจะโชค.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Rōngphim Rattanasuwan Kānphim, 2564 [2021] Publisher: พิษณุโลก : โรงพิมพ์รัตนสุวรรณการพิมพ์, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānsœ̄msāng phakkānmư̄ang hai khemkhæng pen sathāban khō̜ng prachāchon / การเสริมสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็งเป็นสถาบันของประชาชน / นิยม รัฐอมฤต และอุดม รัฐอมฤต

Niyom Ratʻamarit. ʻUdom Ratʻamarit. Sathāban Phra Pokklao. by นิยม รัฐอมฤต | อุดม รัฐอมฤต, 2502- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก795 น65 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก795 น65 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก795 น65 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก795 น65 2564 (4). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kāo mai thī tǣktāng bon thāng dīaokan = Common ground / ก้าวใหม่ที่แตกต่างบนทางเดียวกัน = Common ground / Justin Trudeau ; นงนุช สิงหเดชะ, แปล.

Trudeau, Justin. Nongnut Singhadēcha. by ทรูโด, จัสติน | นงนุช สิงหเดชะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2559 [2016]Other title: Common ground.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: F1034.3.ท47ก3 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: F1034.3.ท47ก3 2559 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khanom Thai lāklāi miti / ขนมไทยหลากหลายมิติ / อบเชย วงศ์ทอง.

ʻOpchœ̄i Wongthō̜ng. by อบเชย วงศ์ทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Samnakphim Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TX773 .อ374 2562 (2).
ห้องสมุด:
ขบวนการในความเคลื่อนไหว : อีกโลกหนึ่งจะเป็นจริงได้หรือไม่? / ทอม เมอร์ติส บรรณาธิการ ; ผู้แปล ภัควดี วีระภาสพงษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ภัควดี วีระภาสพงษ์ | เมอร์ติส, ทอม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GN380 .ข353 2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GN380 .ข353 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: GN380 .ข353 2555 (1).
ห้องสมุด:
Khwā phikhāt (?) sāi : ʻanurakniyom Thai bon thāng sō̜ng phrǣng khō̜ng kānmư̄ang lōk yuk songkhrāmyen / ขวาพิฆาต (?) ซ้าย : อนุรักษนิยมไทยบนทางสองแพร่งของการเมืองโลกยุคสงครามเย็น / ศิบดี นพประเสริฐ.

Sibō̜dī Nopprasert. by ศิบดี นพประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JC573.2.ท9 ศ63 2564 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC573.2.ท9 ศ63 2564 (1). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Khō̜thetčhing kīeokap kō̜ranī sawankhot = Facts & circumstances concerning the death of King Ananda : (chabap sombūn) / ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคต = Facts & circumstances concerning the death of King Ananda : (ฉบับสมบูรณ์) / สุพจน์ ด่านตระกูล.

Suphot Dāntrakūn, by สุพจน์ ด่านตระกูล, 2466-2552.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ, แสงดาว, 2564 [2021]Other title: Facts & circumstances concerning the death of King Ananda..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.อ6 ส7 2564ก (1).
ห้องสมุด:
Khā tǣ sān thī khaorop / ข้าแต่ศาลที่เคารพ / สมลักษณ์ จัดกระบวนพล.

Somlak Čhatkrabūanpon. by สมลักษณ์ จัดกระบวนพล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .ส45 2558 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .ส45 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .ส45 2558 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khadī khāttakam shūchi čhān mun / คดีฆาตกรรมซูชิจานหมุน / โยชิมุระ ทัตสึยะ เขียน ; ฉัตรขวัญ อดิศัย แปล.

Yoshimura, Tatsuya, Chatkhwan ʻAdisai. by โยชิมุระ, ทัตสึยะ, ค.ศ. 1952-2012 | ฉัตรขวัญ อดิศัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hammingbuk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฮัมมิงบุ๊คส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ย924ค93ฉ63 2564 (1). Checked out (2). On hold (1).
ห้องสมุด:
Khadī kīeokap Khamkhō̜ hai tīkhwām khamphiphāksā mư̄a wan thī 15 Mithunāyon Khō̜.Sō̜. 1962 nai khadī kīeokap Prāsāt Phra Wihān (rawāng Kamphūchā kap Thai) (rawāng Thai kap Kamphūchā). Khamtō̜p khō̜ng Rātchaʻānāčhak Kamphūchā : 8 Mīnākhom Khō̜.Sō̜. 2012 / คดีเกี่ยวกับคำขอให้ตีความคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ระหว่างกัมพูชากับไทย) (ระหว่างไทยกับกัมพูชา). คำตอบของราชอาณาจักรกัมพูชา : 8 มีนาคม ค.ศ. 2012 / ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ = Case concerning the request for interpretation of the judgment of 15 June 1962 concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand). Response of the Kingdom of Cambodia : 8 March 2012 / International Court of Justice.

International Court of Justice. Thailand. Ministry of Foreign Affairs. by ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ | กระทรวงการต่างประเทศ | International Court of Justice | Thailand. Ministry of Foreign Affairs.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krasūang Kāntāngprathēt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2564 [2021]Other title: Khamtō̜p khō̜ng Rātchaʻānāčhak Kamphūchā : 8 Mīnākhom Khō̜.Sō̜. 2012 Other title: Case concerning the request for interpretation of the judgment of 15 June 1962 concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand). 8 March 2012 | Response of the Kingdom of Cambodia : 8 March 2012 | คำตอบของราชอาณาจักรกัมพูชา : 8 มีนาคม ค.ศ. 2012.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KZ1165 .ค36 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ1165 .ค36 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ1165 .ค36 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
คนก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย.

by ชิน อยู่ดี, 2455-2529.

Material type: Text Text Publisher: พระนคร, กรมศิลปากร, 2512Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS567 .ช6 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS567 .ช6 (1).
ห้องสมุด:
Khrū phayābān plǣk læ rōngrīan phitsawong = [Pogon kyosa An Un-yong] / ครูพยาบาลแปลกและโรงเรียนพิศวง = [Pogon kyosa An Un-yong] / ช็องเซรัง ; สุมาลี สูนจันทร์ แปล.

Chong, Se-rang, Sumālī Sūnčhan. by ช็อง, เซรัง, ค.ศ. 1984- | สุมาลี สูนจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bibli, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Bibli, 2563 [2020]Other title: Pogon kyosa An Un-yong.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ช4669พ92ส74 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ช4669พ92ส74 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khrū pīanō / ครูเปียโน / เอลฟรีเดอ เยลิเนค เขียน ; เจนจิรา เสรีโยธิน แปลจากภาษาเยอรมัน.

Jelinek, Elfriede, Čhēnčhirā Sērīyōthin. by เยลิเนค, เอลฟรีเดอ, ค.ศ. 1946- | เจนจิรา เสรีโยธิน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Laibrārī Hao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ไลบรารี่ เฮ้าส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ย748ค46จ73 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ย748ค46จ73 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmfan ngōkhlao nai lōk ʻan chān chalāt / ความฝันโง่เขลาในโลกอันชาญฉลาด / กองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์.

Kō̜ngthun Kanokphong Songsomphan. by กองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Nākhō̜n, 2564 [2021] Publisher: ปทุมธานี : นาคร, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ค4582 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khwāmyuttitham = Justice : what's the right thing to do? / ความยุติธรรม = Justice : what's the right thing to do? / Michael J. Sandel เขียน ; สฤณี อาชวานันทกุล แปล.

Sandel, Michael J. Sarinī ʻĀchawānanthakun. by แซนเดล, ไมเคิล เจ | สฤณี อาชวานันทกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Salt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Salt, 2563 [2020]Other title: Justice : what's the right thing to do?.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JC578 .ซ833 2563 (1). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library Newly AcquiredCall number: JC578 .ซ833 2563 (1). Checked out (10).
ห้องสมุด:
Khwāmrunrǣng nai khrō̜pkhrūa kap kāntō̜rō̜ng tūa ton læ khwāmthuk thon khō̜ng phūying nai khēt pokkhrō̜ng phisēt ʻĀčhe prathēt ʻIndōnīsīa / ความรุนแรงในครอบครัวกับการต่อรองตัวตนและความทุกข์ทนของผู้หญิงในเขตปกครองพิเศษอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย / สาลาม๊ะ หลงสะเตียะ.

Salamah Longsatia, Krom Kitčhakān Sattrī læ Sathāban Khrō̜pkhrūa. by สาลาม๊ะ หลงสะเตียะ, 2526- | กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krom Kitčhakān Sattrī læ Sathāban Khrō̜pkhrūa Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2563 [2020]Other title: Domestic violence and negotiating subjectivities and suffering of women in Aceh Special Region, Indonesia.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmʻotyāk khwāmmangkhang læ sīnlatham / ความอดอยาก ความมั่งคั่ง และศีลธรรม / ผู้เขียน Peter Singer ; ผู้แปล เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล.

Singer, Peter, Nētiwit Chōtphatphaisān. by ซิงเกอร์, ปีเตอร์, ค.ศ. 1946- | เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Nisit Sāmyān, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนิสิตสามย่าน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1475.3 .ซ622 2564 (2). Items available for reference: Professor Direk Jayanama Library Newly AcquiredCall number: BJ1475.3 .ซ622 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmʻư̄afư̄a : phalang karunā sū kānplīanplǣng tonʻēng læ lōk / ความเอื้อเฟื้อ : พลังกรุณาสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองและโลก / มาติเยอ ริการ์ เขียน ; กรรณิการ์ พรมเสาร์ และ อรุณเริ่ม กิตติรัตนชัย แปล ; พจนา จันทรสันติ บรรณาธิการ.

Ricard, Matthieu. Kannikā Phromsao. ʻArunrœ̄m Kittirattanachai. Photčhanā Čhantharasanti, by ริการ์, มาติเยอ | กรรณิการ์ พรมเสาร์ | อรุณเริ่ม กิตติรัตนชัย | พจนา จันทรสันติ, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūanngœ̄nmīnā, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สวนเงินมีนา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1146 .ร62 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khamkhō̜ hai tīkhwām khamphiphāksā mư̄a wan thī 15 Mithunāyon Khō̜.Sō̜. 1962 nai khadī kīeokap Prāsāt Phra Wihān (rawāng Kamphūchā kap Thai) (rawāng Thai kap Kamphūchā). Khamʻathibāi phœ̄mtœ̄m pen lāilakʻaksō̜n khō̜ng Rātchaʻānāčhak Thai : 21 Mithunāyon Khō̜.Sō̜. 2012 / คำขอให้ตีความคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ระหว่างกัมพูชากับไทย) (ระหว่างไทยกับกัมพูชา). คำอธิบายเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรของราชอาณาจักรไทย : 21 มิถุนายน ค.ศ. 2012 / ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ = Request for interpretation of the judgment of 15 June 1962 in the case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia V. Thailand) (Cambodia V. Thailand). Further written explanations of the Kingdom of Thailand : 21 June 2012 / International Court of Justice.

International Court of Justice. Thailand. Ministry of Foreign Affairs. by ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ | กระทรวงการต่างประเทศ | International Court of Justice | Thailand. Ministry of Foreign Affairs.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krasūang Kāntāngprathēt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2564 [2021]Other title: Khamʻathibāi phœ̄mtœ̄m pen lāilakʻaksō̜n khō̜ng Rātchaʻānāčhak Thai : 21 Mithunāyon Khō̜.Sō̜. 2012 Other title: Request for interpretation of the judgment of 15 June 1962 in the case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia V. Thailand) (Cambodia V. Thailand). 21 June 2012 | Further written explanations of the Kingdom of Thailand : 21 June 2012 | คำอธิบายเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรของราชอาณาจักรไทย : 21 มิถุนายน ค.ศ. 2012.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ1165 .ค627 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ1165 .ค627 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KZ1165 .ค627 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamkhō̜ hai tīkhwām khamphiphāksā mư̄a wan thī 15 Mithunāyon Khō̜.Sō̜. 1962 nai khadī kīeokap Prāsāt Phra Wihān (rawāng Kamphūchā kap Thai) (rawāng Thai kap Kamphūchā). Khamrō̜ng rœ̄m khadī læ khamkhō̜ phư̄a kānkamnot māttrakān chūakhrāo khō̜ng Rātchaʻānāčhak Kamphūchā : 28 Mēsāyon Khō̜.Sō̜. 2013 [thī thūktō̜ng khư̄ Khō̜.Sō̜. 2011] / คำขอให้ตีความคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ระหว่างกัมพูชากับไทย) (ระหว่างไทยกับกัมพูชา). คำร้องเริ่มคดีและคำขอเพื่อการกำหนดมาตรการชั่วคราวของราชอาณาจักรกัมพูชา : 28 เมษายน ค.ศ. 2013 [ที่ถูกต้องคือ ค.ศ. 2011] / ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ = Request for interpretation of the judgment of 15 June 1962 in the case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia V. Thailand) (Cambodia V. Thailand). Application instituting proceedings & request by the Kingdom of Cambodia for the indication of provisional measures : filed in the Registry of the Court on 28 April 2011 / International Court of Justice.

International Court of Justice. Thailand. Ministry of Foreign Affairs. by ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ | กระทรวงการต่างประเทศ | International Court of Justice | Thailand. Ministry of Foreign Affairs.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krasūang Kāntāngprathēt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2564 [2021]Other title: Khamkhō̜ hai tīkhwām khamphiphāksā mư̄a wan thī 15 Mithunāyon Khō̜.Sō̜. 1962 nai khadī kīeokap Prāsāt Phra Wihān (rawāng Kamphūchā kap Thai ) (rawāng Thai kap Kamphūchā). 28 Mēsāyon Khō̜.Sō̜. 2011 Other title: Khamrō̜ng rœ̄m khadī læ khamkhō̜ phư̄a kānkamnot māttrakān chūakhrāo khō̜ng Rātchaʻānāčhak Kamphūchā : 28 Mēsāyon Khō̜.Sō̜. 2011 Other title: Request for interpretation of the judgment of 15 June 1962 in the case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia V. Thailand) (Cambodia V. Thailand). filed in the Registry of the Court on 28 April 2011 | Application instituting proceedings & request by the Kingdom of Cambodia for the indication of provisional measures : filed in the Registry of the Court on 28 April 2011 | คำขอให้ตีความคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ระหว่างกัมพูชากับไทย) (ระหว่างไทยกับกัมพูชา). 28 เมษายน ค.ศ. 2011 | คำร้องเริ่มคดีและคำขอเพื่อการกำหนดมาตรการชั่วคราวของราชอาณาจักรกัมพูชา : 28 เมษายน ค.ศ. 2011.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ1165 .ค626 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ1165 .ค626 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KZ1165 .ค626 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamkhō̜ hai tīkhwām khamphiphāksā mư̄a wan thī 15 Mithunāyon Khō̜.Sō̜. 1962 nai khadī kīeokap Prāsāt Phra Wihān (rawāng Kamphūchā kap Thai) (rawāng Thai kap Kamphūchā). Khō̜sangkēt pen lāilakʻaksō̜n khō̜ng Rātchaʻānāčhak Thai : 21 Phrưtsačhikāyon Khō̜.Sō̜. 2011 / คำขอให้ตีความคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ระหว่างกัมพูชากับไทย) (ระหว่างไทยกับกัมพูชา). ข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษรของราชอาณาจักรไทย : 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 / ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ = Request for interpretation of the judgment of 15 June 1962 in the case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia V. Thailand) (Cambodia V. Thailand). Written observations of the Kingdom of Thailand : 21 November 2011 / International Court of Justice.

International Court of Justice. Thailand. Ministry of Foreign Affairs. by ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ | กระทรวงการต่างประเทศ | International Court of Justice | Thailand. Ministry of Foreign Affairs.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krasūang Kāntāngprathēt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2564 [2021]Other title: Khō̜sangkēt pen lāilakʻaksō̜n khō̜ng Rātchaʻānāčhak Thai : 21 Phrưtsačhikāyon Khō̜.Sō̜. 2011 Other title: Request for interpretation of the judgment of 15 June 1962 in the case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia V. Thailand) (Cambodia V. Thailand). 21 November 2011 | Written observations of the Kingdom of Thailand : 21 November 2011 | ข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษรของราชอาณาจักรไทย : 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ1165 .ค625 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ1165 .ค625 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KZ1165 .ค625 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana bukkhon : bukkhon thammadā læ nitibukkhon / คำอธิบายกฎหมายลักษณะบุคคล : บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล / กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Kittisak Prokkati. by กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT511 .ก94 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT511 .ก94 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT511 .ก94 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT511 .ก94 2564 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana phayān lakthān / คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / อุดม รัฐอมฤต.

Udom Ratʻamarit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by อุดม รัฐอมฤต, 2502- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1672 .อ73 2563 (1). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana lamœ̄t čhatkān ngānnō̜ksang læ lāp mikhūan dai (mūnnī 2) phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Khō̜sanyā thī Mai Pen Tham Phō̜. Sō̜. 2540 læ kotmāi mai thī kīeokhō̜ng / คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) พร้อมคำอธิบายในส่วนของ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Khamʻathibāi kotmāi laksana lamœ̄t čhatkān ngānnō̜ksang lāp mikhūan dai phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phō̜.Rō̜.Bō̜. Wādūai Khō̜sanyā thī Mai Pen Tham Phō̜. Sō̜. 2540 læ kotmāi thī kīeokhō̜ng Other title: Khamʻathibāi kotmāi laksana lamœ̄t čhatkān ngānnō̜ksang lāp mikhūan dai Other title: คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของ พ.ร.บ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT834 .จ63 2564 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT834 .จ63 2564 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT834 .จ63 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit læ lahuthōt / คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, รณกรณ์ บุญมี.

Taweekiat Meenakanit, Ronnakorn Bunmee, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | รณกรณ์ บุญมี, 2526-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3878 .ท567 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3878 .ท567 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Newly AcquiredCall number: KPT3878 .ท567 2564 (1). Checked out (12).
ห้องสมุด:
Kamʻathibāi sư̄khāi lǣkplīan hai phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Kō̜sanyā thī mai Pentham Phō̜.Sō̜. 2540 læ kotmāi mai thī kīeokhō̜ng / คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sotthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Khamʻathibāi kotmāi laksana sư̄khāi lǣkplīan hai Other title: คำอธิบายกฎหมายลักษณะ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.Availability: No items available : Checked out (13).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi nitikam-sanyā / คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 24.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (12). In transit (1). On hold (1).
ห้องสมุด:
Khamplǣ phāsā ʻAngkrit khō̜ng pramūan kotmāi phǣng læ phānit khō̜ng Thai bap 1 læ bap 2 (phrō̜m botbanyat phāsā Thai thī pen thāngkān) = English translation of the civil and commercial code of Thailand book I and book II (with the official Thai text) / คำแปลภาษาอังกฤษของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย บรรพ 1 และบรรพ 2 (พร้อมบทบัญญัติภาษาไทยที่เป็นทางการ) = English translation of the civil and commercial code of Thailand book I and book II (with the official Thai text) / พินัย ณ นคร.

Thailand. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: English translation of the civil and commercial code of Thailand book I and book II (with the official Thai text).Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT500 .พ663 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT500 .พ663 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT500 .พ663 2564 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT500 .พ663 2564 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Khun Thōmāri nakčhatbān dūai kānčhat čhai / คุณโทมาริ นักจัดบ้านด้วยการจัดใจ / มิอุ คาคิยะ เขียน ; กนกวรรณ เกตุชัยมาศ แปล.

Kakiya, Miu, Kanokwan Kētchaimāt. by คาคิยะ, มิอุ, ค.ศ. 1959- | กนกวรรณ เกตุชัยมาศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sunday Afternoon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ซันเดย์ อาฟเตอร์นูน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ค5527อ63 2564 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: นว .ค5527อ63 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Čhakkraphatdirāt : khati ʻamnāt bư̄anglang chon channam Thai / จักรพรรดิราช : คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย / เอนก มากอนันต์.

ʻAnēk Mākʻanan, by เอนก มากอนันต์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .อ74 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS568 .อ74 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Čhāk Čhulā... sū Bāng Khwāng : banthưk Dư̄an Tulā... / จากจุฬาฯ สู่บางขวาง : บันทึกเดือนตุลาฯ / สุรชาติ บำรุงสุข เขียน ; ธนาพัฒน์ มีฉิม และ กฤตภาส เชษฐเจริญรัตน์ บรรณาธิการ.

Surachāt Bamrungsuk. Thanāphat Mīchim. Krittaphāt Chētthačharœ̄nrat. by สุรชาติ บำรุงสุข | ธนาพัฒน์ มีฉิม | กฤตภาส เชษฐเจริญรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Nisit Sāmyān, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนิสิตสามย่าน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .ส772 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS586 .ส772 2564 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS586 .ส772 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Čhārachon Sāmkok. Lem 3, Tō̜n fai lām thuk khāi / จารชนสามก๊ก. เล่ม 3, ตอน ไฟลามทุกค่าย / เหอมู่ เขียน ; ชาญ ธนประกอบ แปล.

He, Mu. Chān Thanaprakō̜p. by เหอ, มู่ | ชาญ ธนประกอบ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Other title: Fai lām thuk khāi Other title: ไฟลามทุกค่าย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ห77ซ63ช62 2564 ล. 3 (1).
ห้องสมุด:
Čhārachon Sāmkok. Lem 4, Tō̜n phǣn sanghān Kang Tang / จารชนสามก๊ก. เล่ม 4, ตอน แผนสังหารกังตั๋ง / เหอมู่ เขียน ; ชาญ ธนประกอบ แปล.

He, Mu. Chān Thanaprakō̜p. by เหอ, มู่ | ชาญ ธนประกอบ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Other title: Phǣn sanghān Kang Tang Other title: ไฟลามทุกค่าย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ห77ซ63ช62 2564 ล. 4 (1).
ห้องสมุด:
Čhārachon Sāmkok. Lem 2, Tō̜n mēk mō̜k Kēng Čhiu / จารชนสามก๊ก. เล่ม 2, ตอน เมฆหมอกเกงจิ๋ว / เหอมู่ เขียน ; ชาญ ธนประกอบ แปล.

He, Mu. Chān Thanaprakō̜p. by เหอ, มู่ | ชาญ ธนประกอบ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]Other title: Mēk mō̜k Kēng Čhiu Other title: เมฆหมอกเกงจิ๋ว.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ห77ซ63ช62 2563 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Čhitrū samnưk : thō̜ng čhakkrawān khwāmkhit samrūat lōk līlap hǣng tūaton / จิตรู้สำนึก : ท่องจักรวาลความคิด สำรวจโลกลี้ลับแห่งตัวตน / โดย Annaka Harris ; พรนริศร์ ลีลาอาภรณ์ แปล.

Harris, Annaka. Phō̜nnarit Līlāʻāphō̜n. by แฮร์ริส, อันนากา | พรนริศร์ ลีลาอาภรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Čhittawitthayā khō̜ngkān (mai) ʻiknō̜ / จิตวิทยาของการ (ไม่) อิกนอร์ / โดย Catherine A. Sanderson ; ผู้แปล ณิชาภา ชิวะสุจินต์.

Sanderson, Catherine Ashley, Nichāphā Chiwasučhin. by แซนเดอร์สัน, แคทเธอรีน แอชลีย์, ค.ศ. 1968- | ณิชาภา ชิวะสุจินต์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Phāpphim Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ช54 ซ837 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ช54 ซ837 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Chan mai dai ʻō̜nwai thœ̄ nanlæ thī tham kœ̄npai = [Naega yeminhan'ge anira nega nomuhan koya] / ฉันไม่ได้อ่อนไหว เธอนั่นแหละที่ทำเกินไป = [Naega yeminhan'ge anira nega nomuhan koya] / ยูอึนจ็อง ; สุมาลี สูนจันทร์ แปล.

Yoo, Eun Jung (Psychotherapist) Sumālī Sūnčhan. by ยู, อึนจ็อง (นักจิตบำบัด) | สุมาลี สูนจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bibliʻō Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บิบลิโอ จำกัด, 2564 [2021]Other title: Naega yeminhan'ge anira nega nomuhan koya.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Chātniyom nai Lātin ʻAmērikā : krasǣlom hǣng khwāmsapsō̜n = Nationalism in Latin America / ชาตินิยมในลาตินอเมริกา : กระแสลมแห่งความซับซ้อน = Nationalism in Latin America / ตรีเทพ ศรีสง่า บรรณาธิการ.

Trīthēp Sīsangā. by ตรีเทพ ศรีสง่า.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat ʻInlūminēchan ʻĒdichan, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2564 [2021]Other title: Nationalism in Latin America.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JC311 .ช67 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Chāi phū hen phanrayā pen mūak : lōk phitsawong khō̜ng rōk samō̜ng / ชายผู้เห็นภรรยาเป็นหมวก : โลกพิศวงของโรคสมอง / โดย Oliver Sacks ; ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ แปล.

Sacks, Oliver, Chaiphat Chunharat. by แซกส์ โอลิเวอร์, ค.ศ. 1933-2015 | ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WM140 .ซ82 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Ching banlang Phra Nārāi / ชิงบัลลังก์พระนารายณ์ / นายพลเดส์ฟาร์จ เขียน ; ปรีดี พิศภูมิวิถี แปล.

Desfarges, General, Prīdī Phitphūmwithī. by เดส์ฟาร์จ, พล. อ, ต. ค.ศ. 1690 | ปรีดี พิศภูมิวิถี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS578.6 .ด753 2561 (2).
ห้องสมุด:
Chīwit thī chai mai tō̜ng chai thāng lat / ชีวิตที่ใช่ ไม่ต้องใช้ทางลัด / Joseph M. Reagle Jr. ; วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ แปล.

Reagle, Joseph M., Jr. Wutthichai Kritsanaprakō̜rakit, by รีเกิล, โจเซฟ เอ็ม., จูเนียร์ | วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ, 2516-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Being, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Being, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM851 .ร65 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Chīwit mai thing hai wāngplao / ชีวิตไม่ทิ้งให้ว่างเปล่า / หลิวจินเปียว เรื่อง ; หลานสี่เจวียน เรียบเรียง ; เรืองรอง รุ่งรัศมี แปล.

Liu, Jinbiao, Rư̄angrō̜ng Rungratsamī, Lan, Lijuan. by หลิว, จินเปียว, ค.ศ. 1934- | หลาน, ลี่เจวียน | เรืองรอง รุ่งรัศมี, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS799.24 .ห46 2558 (1).
ห้องสมุด:
Dūai rak khwāmtāi læ hūačhai salāi = Norwegian wood / ด้วยรัก ความตาย และหัวใจสลาย = Norwegian wood / Haruki Murakami ; นพดล เวชสวัสดิ์ แปล.

Murakami, Haruki, Nopphadon Wētsawat. by มูราคามิ, ฮารูกิ, ค.ศ. 1949- | นพดล เวชสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Kammayī, 2564 [2021] Publisher: ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2564 [2021]Other title: Norwegian wood.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม7224น67น33 2564 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Trakūn Chōtikasathīan. ตระกูลโชติกเสถียร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2539 [1996] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2539 [1996]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CT1547.5.ช93 ต46 2539 (1). :
ห้องสมุด:
Tamnān phư̄nmư̄ang Chīang Mai / ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ / สงวน โชติสุขรัตน์ แปล.

Sangūan Chōtsukrat, by สงวน โชติสุขรัตน์, 2464-2518.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ช9 ต64 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS589.ช9 ต64 2564 (1).
ห้องสมุด:
Tamnān Thēt Mahāchāt / ตำนานเทศน์มหาชาติ / ของ ธนิต อยู่โพธิ์. และ, แหล่เครื่องเล่นมหาชาติ บางแหล่ / [เสรี หวังในธรรม รวบรวม].

Thanit Yūphō. Sērī Wangnaitham, by ธนิต อยู่โพธิ์ | เสรี หวังในธรรม, 2480-2550.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n : Hānghunsūan Čhamkat Siwaphō̜n, 2514 [1971] Publisher: พระนคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวพร, 2514 [1971]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1971 719845 (1). :
ห้องสมุด:
Tit yū rawāng kāndœ̄nthāng / ติดอยู่ระหว่างการเดินทาง / อุทิศ เหมะมูล เขียน.

ʻUthit Hēmamūn, by อุทิศ เหมะมูล, 2518-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhuti, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : จุติ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ728ต63 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Tưk Čhaophrayā ʻAphaiphūbētra sān panithān winyān thai / ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สานปณิธานวิญญานไท / บรรณาธิการ สุภาภรณ์ ปิติพร.

Suphāphō̜n Pitiphō̜n. Rōngphayābān Čhaophrayā ʻAphaiphūbētra. by สุภาภรณ์ ปิติพร | โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Prāčhīn Burī : Rōngphayābān Sūn Čhaophrayā ʻAphaiphūbētra, 2544] [2001] Publisher: [ปราจีนบุรี : โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร, 2544] [2001]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: NA1522.ป5 ต62 2544 (1). :
ห้องสมุด:
Thō̜trahat praden kānsưksā Thai : tai phrom hǣng khwāmdīngām / ถอดรหัสประเด็นการศึกษาไทย : ใต้พรมแห่งความดีงาม / คณะผู้เขียน กานน คุมพ์ประพันธ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Kān Khumpraphan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Witthayākān Rīanrū læ Sưksāsāt. Khrōngkān Phūnam hǣng ʻAnākhot. by กานน คุมพ์ประพันธ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์. โครงการผู้นำแห่งอนาคต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Khrōngkān Phūnam hǣng ʻAnākhot Rūam Sāng Sangkhom hǣng Kānkư̄akūn, Khana Witthayākān Rīanrū læ Sưksāsāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: ปทุมธานี : โครงการผู้นำแห่งอนาคต ร่วมสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูล คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ถ534 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA1221 .ถ534 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA1221 .ถ534 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Thō̜ikham samnūan čhāk pakō̜ranam khlātsik = Idioms from classical mythology / ถ้อยคำสำนวนจากปกรณัมคลาสสิก = Idioms from classical mythology / อุษา พัดเกตุ.

ʻUsā Phatkēt. by อุษา พัดเกตุ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2564 [2021] Publisher: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564 [2021]Other title: Idioms from classical mythology.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1460 .อ63 2564 (2).
ห้องสมุด:
Thā pen thœ̄ čha tō̜ng phān man pai dai nǣnō̜n = [Tangsin ŭi maŭm ŭl ana chulkeyo] / ถ้าเป็นเธอจะต้องผ่านมันไปได้แน่นอน = [Tangsin ŭi maŭm ŭl ana chulkeyo] / คิมจีฮุน เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

Kim, Chi-hun. Withiyā Čhanphan. by คิม, จี-ฮุน | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Springbooks, 2564 [2021]Other title: Tangsin ŭi maŭm ŭl ana chulkeyo.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF618 .ค637 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Thritsadī khō̜ng khwāmʻō̜nwai (ngāi pen phisēt) / ทฤษฎีของความอ่อนไหว (ง่ายเป็นพิเศษ) / ผู้เขียน Mel Collins ; ผู้แปล เพียงขวัญ ลักษณ์แสงวิไล.

Collins, Mel. Phīangkhwan Laksǣngwilai. by คอลลินส์, เมล | เพียงขวัญ ลักษณ์แสงวิไล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khǣktat Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : แคคตัสพับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Thritsadī Sangkhomwitthayā / ทฤษฎีสังคมวิทยา / สุภางค์ จันทวานิช.

Suphāng Čhanthawānit. by สุภางค์ จันทวานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnakphim Čhulālongkǭn Mahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM606 .ส746 2563 (4). Checked out (4).
ห้องสมุด:
ท้องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง / by Cark Bock ; [แปลและเรียบเรียง] เสฐียร พันธรังษี, อัมพร ทีขะระ.

by บ็อค, คาร์ล, ค.ศ. 1849-1932 | เสฐียร พันธรังษี, 2454-2534 | อัมพร ทีขะระ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS582.5 .บ5 2550 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.5 .บ5 2550 (1).
ห้องสมุด:
Thīčhing wannī kō̜ dī na / ที่จริงวันนี้ก็ดีนะ / นักเขียนคู เรื่องและภาพ ; แปล ธัชชา ธีรปกรณ์ชัย.

Gu, Gyung-seon. Thatchā Thīrapakō̜nchai. by คู, คย็องซ็อน | ธัชชา ธีรปกรณ์ชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Blūm Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บลูม พับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL994.43.ค72ค74 ธ62 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Thī phān mā manut mai khœ̄i rai hūačhai = Humankind : a hopeful history / ที่ผ่านมา มนุษย์ไม่เคยไร้หัวใจ = Humankind : a hopeful history / Rutger Bregman ; ไอริสา ชั้นศิริ แปล.

Bregman, Rutger, ʻAirisā Chansiri. by เบรกแมน, รัตเกอร์, ค.ศ. 1988- | ไอริสา ชั้นศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Being, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Being, 2564 [2021]Other title: Humankind : a hopeful history.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Thīralư̄k 60 pī Phī Yai Čhaihān / ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kanung Luchai, Kietkajorn Vachanasvasti. Pairoj Kampusiri. Athapol Yaisawang, Taweekiat Meenakanit, Pitikan Sithidej. Sahaton Rattanapijit, Amnat Wongbandit. Somkit Lertpaithoon. Viravat Chantachote, Supreeya Kaewla-iad. Munin Pongsapan. Kanit na Nakorn. Thitirat Thipsamritkul. Boonsri Mewongukote. Puangrat Patomsirirak. Matalak Oungrungrote. Surasak Boonyanukoolkit. Surasak Maneesorn. Naphat Sora-at. Nantouch Kitranan. Narīlak Phǣchaiyaphūm. Thanyasudā Nǭkǣo. Pokpong Srisanit. Prathan Wattanavanich. Preeyaporn Ubonsawat. Ronnakorn Bunmee. Sawatree Suksri. Surasak Likasitwatanakul. Natsuda Rattamanee. Nilubol Lertnuwat. Pakpoom Lohavaritanon. Surasak Boonruang. Thammasat University. Faculty of Law. by คนึง ฦาไชย, 2467- | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2493- | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | ปิติกาญจน์ สิทธิเดช | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | อำนาจ วงศ์บัณฑิต | สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | สุปรียา แก้วละเอียด | มุนินทร์ พงศาปาน | คณิต ณ นคร, 2480- | ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์, 2530- | มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ | สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ, 2529- | สุรศักดิ์ มณีศร | โก, ลิซานาวาตี, ค.ศ. 1977- | Go, Lisanawati, 1977- | ณภัทร สรอัฒฑ์ | นันทัช กิจรานันทน์ | นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ | ธัญสุดา หน่อแก้ว | ปกป้อง ศรีสนิท, 2520- | ประธาน วัฒนวาณิชย์ | ปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ์ | รณกรณ์ บุญมี, 2526- | สาวตรี สุขศรี | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501- | ณัฐสุดา รัตตมณี, 2533- | นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | ภัทรพงษ์ แสงไกร | Phattharaphong Saengkrai | ภาคภูมิ โลหวริตานนท์, 2529- | สุรศักดิ์ บุญเรือง, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2561 [2018]Other title: Phīralư̄k Hoksip pī Phī Yai Čhaihān Other title: ที่ระลึกหกสิบปี พี่ใหญ่ ใจหาญ.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5000 .ท64 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5000 .ท64 2561 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Thīralư̄k kānphrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Phō̜nchai ʻƯ̄awiriyawong. ที่ระลึกการพระราชทานเพลิงศพ นายพรชัย เอื้อวิริยวงศ์.

Phō̜nchai ʻƯ̄awiriyawong, by พรชัย เอื้อวิริยวงศ์, 2509-2564.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2564] [2021] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2564] [2021]Other title: Chīwit dīngām khō̜ng phūphāksā suphāpburut Nāi Phō̜nchai ʻƯ̄awiriyawong Other title: ชีวิตดีงามของผู้พากษาสุภาพบุรุษ นายพรชัย เอื้อวิริยวงศ์.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2021 720788 (1). :
ห้องสมุด:
Thīralưk nư̄ang nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Thammamongkhonwutthāčhān (Bunyon Punyākhamō). ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม).

Wachirayānawong, Prince, Supreme Patriarch, Saran Makrūtʻin, by วชิรญาณวงศ์, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2415-2501 | ศรัณย์ มะกรูดอินทร์, 2525-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wat Bō̜wō̜nniwētwihān, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6337.ก4 ท646 2564 ล. 1 (3). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2021 719855 V. 3 (3).
ห้องสมุด:
Thīralư̄k nai kānbamphen kuson khrop rō̜i wan Sāttrāčhān Wičhit Lulitānon 17 Mīnākhom 2531. ที่ระลึกในการบำเพ็ญกุศลครบร้อยวัน ศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ 17 มีนาคม 2531.

Wičhit Lulitānon, by วิจิตร ลุลิตานนท์, 2449-2530.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2531 [1988] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531 [1988]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1988 720149 (1). :
ห้องสมุด:
Thīralư̄k nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Chātchư̄a Kannasut. ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชาติเชื้อ กรรณสูต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Sālādǣng, 2545 [2002] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศาลาแดง, 2545 [2002]Other title: Chātchư̄a Kannasut Other title: ชาติเชื้อ กรรณสูต.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2002 720135 (2), Pridi Banomyong Library In Cataloging (1). :
ห้องสมุด:
Thun wang khlang (sakdi) nā : samō̜raphūm sētthakit kānmư̄ang Thai kap prachāthipatai thī mai long lak pak thān / ทุน วัง คลัง (ศักดิ) นา : สมรภูมิเศรษฐกิจการเมืองไทยกับประชาธิปไตยที่ไม่ลงหลักปักฐาน / อภิชาต สถิตนิรามัย และ อิสร์กุล อุณหเกตุ.

ʻAphichāt Sathitnirāmai. ʻItsakun ʻUnhakēt. by อภิชาต สถิตนิรามัย | อิสร์กุล อุณหเกตุ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: No items available :
Professor Direk Jayanama Library On Order (1).
Checked out (10).
ห้องสมุด:
Thamnīam phrabō̜rommasop læ phrasop čhaonāi / ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย / นนทพร อยู่มั่งมี.

Nonthaphō̜n Yūmangmī. by นนทพร อยู่มั่งมี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GT3278.ก2 น33 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GT3278.ก2 น33 2560 (2).
ห้องสมุด:
Nak pratyā kānmư̄ang farang / นักปรัชญาการเมืองฝรั่ง / ส. ศิวรักษ์ เรียบเรียง.

Sulak Siwarak, by สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2476-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām Parithat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: B99 .ส7 2564 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: B99 .ส7 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
นายสนิท เจริญรัฐ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: ม.ป.ท., (2529?)Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1986 27935 (1). : Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Niwō̜n : khaya læ kǣomanī nai hūačhai khon / นิวรณ์ : ขยะและแก้วมณีในหัวใจคน / ถ้อยคำ พุทธทาสภิกขุ ; คัดสรรและร้อยเรียง สมบัติ ทารัก, ประชา หุตานุวัตร.

Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), Sombat Thārak. Prachā Hutānuwat. by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536 | สมบัติ ทารัก | ประชา หุตานุวัตร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sēmsikkhālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เสมสิกขาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BL627 .พ46 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BL627 .พ46 2564 (1).
ห้องสมุด:
Nisai ʻō̜kbǣp dai : sāt hǣng kānkǣkhai khun phūkhœ̄i lomlēo / นิสัยออกแบบได้ : ศาสตร์แห่งการแก้ไขคุณผู้เคยล้มเหลว / ผู้เขียน Wendy Wood ; ผู้แปล สาริศา กนกวรกิตติ์.

Wood, Wendy, Sarisa Kanokwō̜rakit. by วู้ด, เวนดี้, ค.ศ. 1954 มิ.ย. 17- | สาริศา กนกวรกิตติ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khǣktat Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แคคตัส พับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF335 .ว73 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF335 .ว73 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Botbāt khō̜ng phonlamư̄ang nai kānpō̜ngkan læ kǣkhai panhā kānlư̄aktang thī mai sutčharit thīangtham phư̄a phatthanā læ sœ̄msāng khwāmkhēmkhæng khō̜ng prachāthipatai Thai / บทบาทของพลเมืองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรม เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาธิปไตยไทย / ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่น ๆ].

Thawinwadī Burīkun. Sathāban Phra Pokklao. by ถวิลวดี บุรีกุล | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก79 บ33 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก79 บ33 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก79 บ33 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก79 บ33 2564 (2).
ห้องสมุด:
Botrō̜ng mukkhapātha čhāk nangsư̄ Wat Ko̜. Lēm 3, phlēng rō̜ng ramphan / บทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ. เล่ม 3, เพลงร้องรำพัน / [คณะผู้รวบรวมและเขียนคำอธิบาย บัวผัน สุพรรณยศ, อภิลักษณ์ เกษมผลกูล].

Būaphan Suphannayot. Aphilak Kasampolkoon. Mūnnithi Somdet Phrathēprattanarātchasudā. by บัวผัน สุพรรณยศ | อภิลักษณ์ เกษมผลกูล | มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Munnithi Somdet Phratheppharatratchasuda nai phrarāchūpatham Somdet Phratheppharatratchasuda... Sayāmbō̜romrātchakumārī, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2564 [2021]Other title: Phlēng rō̜ng ramphan Other title: เพลงร้องรำพัน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: ML3758.ท9 บ34 2564 ล. 3 (1).
ห้องสมุด:
Botrō̜ng mukkhapātha čhāk nangsư̄ Wat Ko̜. Lēm 2, phlēng songkhrư̄ang / บทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ. เล่ม 2, เพลงทรงเครื่อง / [คณะผู้รวบรวมและเขียนคำอธิบาย บัวผัน สุพรรณยศ, อภิลักษณ์ เกษมผลกูล].

Būaphan Suphannayot. Aphilak Kasampolkoon. Mūnnithi Somdet Phrathēprattanarātchasudā. by บัวผัน สุพรรณยศ | อภิลักษณ์ เกษมผลกูล | มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Munnithi Somdet Phratheppharatratchasuda nai phrarāchūpatham Somdet Phratheppharatratchasuda... Sayāmbō̜romrātchakumārī, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2564 [2021]Other title: Phlēng songkhrư̄ang Other title: เพลงทรงเครื่อง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: ML3758.ท9 บ34 2564 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Botrō̜ng mukkhapātha čhāk nangsư̄ Wat Ko̜. Lēm 1, mahōrī læ phlēng patiphāk / บทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ. เล่ม 1, มโหรีและเพลงปฏิพากย์ / [คณะผู้รวบรวมและเขียนคำอธิบาย บัวผัน สุพรรณยศ, อภิลักษณ์ เกษมผลกูล].

Būaphan Suphannayot. Aphilak Kasampolkoon. Mūnnithi Somdet Phrathēprattanarātchasudā. by บัวผัน สุพรรณยศ | อภิลักษณ์ เกษมผลกูล | มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Munnithi Somdet Phratheppharatratchasuda nai phrarāchūpatham Somdet Phratheppharatratchasuda... Sayāmbō̜romrātchakumārī, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2564 [2021]Other title: Mahōrī læ phlēng patiphāk Other title: มโหรีและเพลงปฏิพากย์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: ML3758.ท9 บ34 2564 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Botrō̜ng mukkhapātha čhāk nangsư̄ Wat Ko̜. Lēm 4, phlēngʻō̜k sipsō̜ng phāsā / บทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ. เล่ม 4, เพลงออกสิบสองภาษา / [คณะผู้รวบรวมและเขียนคำอธิบาย บัวผัน สุพรรณยศ, อภิลักษณ์ เกษมผลกูล].

Būaphan Suphannayot. Aphilak Kasampolkoon. Mūnnithi Somdet Phrathēprattanarātchasudā. by บัวผัน สุพรรณยศ | อภิลักษณ์ เกษมผลกูล | มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Munnithi Somdet Phratheppharatratchasuda nai phrarāchūpatham Somdet Phratheppharatratchasuda... Sayāmbō̜romrātchakumārī, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2564 [2021]Other title: Phlēngʻō̜k sipsō̜ng phāsā Other title: เพลงออกสิบสองภาษา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: ML3758.ท9 บ34 2564 ล. 4 (1).
ห้องสมุด:
Bō̜risat ʻIndīa Tawanʻō̜k ʻAngkrit = British East India Company / บริษัทอินเดียตะวันออกอังกฤษ = British East India Company / ปรีดี หงษ์สตัน เขียน.

Prīdī Hongsatan, by ปรีดี หงษ์สต้น, 2527-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, [2562] [2019]Other title: British East India Company.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF486.อ63 ป46 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF486.อ63 ป46 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF486.อ63 ป46 2562 (1).
ห้องสมุด:
Bān thī klap mai dai : rūam rư̄angsan mānutsayawitthayā / บ้านที่กลับไม่ได้ : รวมเรื่องสั้นมานุษยวิทยา / บุญเลิศ วิเศษปรีชา.

Bunlœ̄t Wisētprīchā, by บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2516-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mūnnithi Kračhokngao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มูลนิธิกระจกเงา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .บ738บ63 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .บ738บ63 2564 (2).
ห้องสมุด:
Biktū nāyok... hōt man hā / บิ๊กตู่ นายกฯ โหด มัน ฮา / วาสนา นาน่วม.

Wātsanā Nānūam, by วาสนา นาน่วม, 2512-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Matichon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.ป428 ว65 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ป428 ว65 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป428 ว65 2558 (1).
ห้องสมุด:
Patiwat Farangsēt : khwāmrū chabap phok phā / ปฏิวัติฝรั่งเศส : ความรู้ฉบับพกพา / by William Doyle ; แปลโดย ปรีดี หงษ์สต้น.

Doyle, William, Preedee Hongsaton, by ดอยล์, วิลเลียม, ค.ศ. 1924- | ปรีดี หงษ์สต้น, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DC148 .ด54 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: DC148 .ด54 2564 (2).
Professor Direk Jayanama Library On Order (2).
Checked out (2).
ห้องสมุด:
Patiwat Mēčhi = The Meiji revolution / ปฏิวัติเมจิ = The Meiji revolution / กรกิจ ดิษฐาน.

Kō̜rakit Ditsathān. by กรกิจ ดิษฐาน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2561 [2018]Other title: The Meiji revolution.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS882 .ก426 2561 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Patiwat Hēti = The Haitian revolution / ปฏิวัติเฮติ = The Haitian revolution / ปรีดี หงษ์สต้น.

Prīdī Hongsaton, by ปรีดี หงษ์สต้น, 2527-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2562 [2019]Other title: The Haitian revolution.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: F1923 .ป463 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: F1923 .ป463 2562 (1).
ห้องสมุด:
ปทุมานุสรณ์.

by สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), 2456-2556 | สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ), 2415-2494 | พระราชสังวรญาณ (พุธ), 2464-2542.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : มิตรเจริญการพิมพ์, 2530Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1987 84351 (1). :
ห้องสมุด:
Pratū khāttakō̜n / ประตูฆาตกร / ฮิงาชิโนะ เคโงะ เขียน ; Kantie JK Takahashi แปล.

Higashino, Keigo, Kantie Takahashi. by ฮิงาชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- | กานตี ทาคาฮาชิ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Daifuku, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ไดฟุกุ, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Prawat pratyā kānmư̄ang. Lem thī nưng / ประวัติปรัชญาการเมือง. เล่มที่หนึ่ง / ลีโอ สเตร๊าส์ และ โจเซ็ฟ คร็อปซีย์ บรรณาธิการ ; สมบัติ จันทรวงศ์ แปล.

Strauss, Leo. Cropsey, Joseph, Sombat Čhantharawong. by สเตร๊าส์, ลีโอ | คร็อปซีย์, โจเซ็ฟ, ค.ศ. 1919- | สมบัติ จันทรวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Khopfai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA81 .ป46 2564 ล. 1 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Prawat pratyā kānmư̄ang. Lem thī sō̜ng / ประวัติปรัชญาการเมือง. เล่มที่สอง / ลีโอ สเตร๊าส์ และ โจเซ็ฟ คร็อปซีย์ บรรณาธิการ ; สมบัติ จันทรวงศ์ แปล.

Strauss, Leo. Cropsey, Joseph, Sombat Čhantharawong. by สเตร๊าส์, ลีโอ | คร็อปซีย์, โจเซ็ฟ, ค.ศ. 1919- | สมบัติ จันทรวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khopfai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA81 .ป46 2564 ล. 2 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA81 .ป46 2564 ล. 2 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JA81 .ป46 2564 ล. 2 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Prawat pratyā kānmư̄ang. Lem thī sām / ประวัติปรัชญาการเมือง. เล่มที่สาม / ลีโอ สเตร๊าส์ และ โจเซ็ฟ คร็อปซีย์ บรรณาธิการ ; สมบัติ จันทรวงศ์ แปล.

Strauss, Leo. Cropsey, Joseph, Sombat Čhantharawong. by สเตร๊าส์, ลีโอ | คร็อปซีย์, โจเซ็ฟ, ค.ศ. 1919- | สมบัติ จันทรวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khopfai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA81 .ป46 2564 ล. 3 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA81 .ป46 2564 ล. 3 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JA81 .ป46 2564 ล. 3 (1).
ห้องสมุด:
Prawattisāt kotmāi Thai phāk kō̜n patirūp / ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ภาคก่อนปฏิรูป / ชัชพล ไชยพร.

Chatchapol Chaiphō̜n. by ชัชพล ไชยพร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT120 .ช62 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT120 .ช62 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT120 .ช62 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Prawattisāt čheppūat Phra Yō̜tmư̄angkhwāng phū pluk Sayām sū "čhao ʻānānikhom" / ประวัติศาสตร์เจ็บปวด พระยอดเมืองขวาง ผู้ปลุกสยาม สู้ "เจ้าอาณานิคม" / พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก.

Nipat Thō̜nglek, Phon ʻĒk by นิพัทธ์ ทองเล็ก, พล.อ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Matichon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS582.5 .น636 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.5 .น636 2558 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS582.5 .น636 2558 (1).
ห้องสมุด:
ปริศนาคำทาย / ทัศนีย์ ศุภเมธี.

by ทัศนีย์ ศุภเมธี.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เอเซีย, 2528Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GR975 .ท6 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1985 86012 (1).
ห้องสมุด:
Panhā kānprǣ nai kānrap phāsā thī sō̜ng : nǣokhit čhāk tāng mummō̜ng / ปัญหาการแปรในการรับภาษาที่สอง : แนวคิดจากต่างมุมมอง / ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์.

Natthamā Phongphairōt. by ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: P120.ป84 ณ63 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P120.ป84 ณ63 2564 (2).
ห้องสมุด:
Pūnpan Lānnā : ngān chāng læ salā sin thin satthā / ปูนปั้นล้านนา : งานช่างและสล่าศิลป์ ถิ่นศรัทธา / ฐาปกรณ์ เครือระยา.

Thapakorn Khrư̄arayā. ʻOngkān Bō̜rihān Sūan Changwat Chīang Mai. Khrōngkān Khapkhlư̄an Mư̄ang Chīang Mai Sū Mư̄ang Mō̜radok Lōk. Khrōngkān Chattang Sathāban Salā Lānnā Phư̄a Fư̄nfū ʻOngkhwāmrū Salā Lānnā. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sathāban Wičhai Sangkhom. by ฐาปกรณ์ เครือระยา | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก | โครงการจัดตั้งสถาบันสล่าล้านนา เพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้สล่าล้านนา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : ʻOngkān Bō̜rihān Sūan Changwat Chīang Mai, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NA3690 .ฐ63 2564 (1).
ห้องสมุด:
Phom mai dai tangčhai tāi nai mūbān rai ʻātchayākam / ผมไม่ได้ตั้งใจตายในหมู่บ้านไร้อาชญากรรม / ฮวังเซยอน เขียน ; ภัททิรา แปล.

Hwang, Se-yon, Phatthirā Yaowaphā. by ฮวัง, เซยอน, ค.ศ. 1968- | ภัททิรา เยาวภา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ฮ184น72ภ63 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Phan Fa Li Lat / ผ่านฟ้าลีลาศ / พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์.

Nanthadēt Mēksawat, Phon.Thō̜. by นันทเดช เมฆสวัสดิ์, พล.ท.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thep : Phakhi Sayamwiwat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาคีสยามวิวัฒน์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .น562 2563 (2).
ห้องสมุด:
Phī-phrām-phut nai sātsanā Thai / ผี-พราหมณ์-พุทธ ในศาสนาไทย / คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, วิจักขณ์ พานิช, ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ บรรณาธิการ.

Khomkrit ʻUitekkhēng. Wičhak Phānit. Siriphot Laomānačharœ̄n. by คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง | วิจักขณ์ พานิช | ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Nātāhǣk, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : นาตาแฮก, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BL48 .ผ634 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Farang ruk Phranangklao ... : Kānthūt Sayām khrāo čhakkrawatniyom buk ʻusākhanē / ฝรั่งรุกพระนั่งเกล้าฯ : การฑูตสยามคราวจักรวรรดินิยมบุกอุษาคเนย์ / สุเนตร ชุตินธรานนท์ และวิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์.

Sunēt Chutintharānon, Wikan Phongphanitānon. by สุเนตร ชุตินธรานนท์, 2499- | วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.น55 ส73 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.น55 ส73 2564 (2).
Professor Direk Jayanama Library On Order (1).
Checked out (1).
ห้องสมุด:
พม่า ไต สามสายน้ำ / สุปรียา ห้องแซง.

by สุปรียา ห้องแซง, 2520-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS527.7 .ส745 2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS527.7 .ส745 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS527.7 .ส745 2555 (2).
ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat ʻAnuyātōtulākān Phō̜.Sō̜. 2545 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2562 chabap ʻāngʻing / พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 ฉบับอ้างอิง / มณฑล อรรถบลยุคล.

Monthon ʻAtbonyukhon. by มณฑล อรรถบลยุคล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Phrarātchabanyat ʻAnuyātōtulākān Phō̜.Sō̜. 2545 chabap ʻāngʻing Other title: พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ฉบับอ้างอิง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1829 .ม33 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1829 .ม33 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1829 .ม33 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1829 .ม33 2564 (1).
ห้องสมุด:
Phrarātchaphongsāwadān chabap phrarātchahatthalēkhā / พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา / [สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ].

Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, by ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS578 .พ4 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS578 .พ4 2564 (2).
ห้องสมุด:
Phrarātchahatthalēkhā ratchakān thī 5 sadet praphāt Monthon Prāčhīn Burī ; læ, ʻēkkasān prawattisāt Čhangwat Prāčhīn Burī / พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี ; และ, เอกสารประวัติศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี / สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ.

Chulalongkorn, King of Siam, Sučhit Wongthēt, KD Fund. by จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453 | สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2488- | กองทุนเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ [880-10].

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Kō̜ngthun Phœ̄iphrǣ Khwāmrū sū Sāthārana, 2551 [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กองทุนเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.จ7 พ4314 2551 (3).
ห้องสมุด:
Phō̜mot ʻǬt = The wiz of Odd / พ่อมดอ๊อด = The wiz of Odd / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

Charnvit Kasetsiri, by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Wiz of Odd.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ช619พ54 2564 (2).
ห้องสมุด:
Phiphitthaphān nai botbāt khō̜ng phư̄nthī thāng sangkhom : khwāmsamkhan khō̜ng kānphatthanā phư̄nthī læ sing ʻamnūai khwāmsadūak nai phiphitthaphān / พิพิธภัณฑ์ในบทบาทของพื้นที่ทางสังคม : ความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ / ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์ และ ชนิดา ล้ำทวีไพศาล.

Nuttinee Karnchanaporn. Chanida Lumthaweepaisal. Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Phra Čhō̜mklao Thon Burī. Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānʻō̜kbǣp. by ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์ | ชนิดา ล้ำทวีไพศาล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānʻō̜kbǣp Mahāwitthayālai Theknōlōyī Phračhō̜mklāo Thon Burī, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NA6690 .ณ627 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
พูดจีนกลางในสถานการณ์จริง = [Shiyong kouyu judian] / ยงชวน มิตรอารี.

by ยงชวน มิตรอารี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : เกลอเรียน, 2550Other title: Shiyong kouyu judian.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL1121 .ย224 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL1121 .ย224 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL1121 .ย224 (2).
ห้องสมุด:
Phūn Phukkarat. พูน พุกกะรัตน์

Prawēt Wasī. Nanthakō̜n Bunkœ̄t. by ประเวศ วะสี, 2474- | นันทกร บุญเกิด.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Premier Design, [2531] [1988] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Premier Design, [2531] [1988]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1988 720160 (1). :
ห้องสมุด:
Phārata-Sayām sātsanā tō̜ng (mai) hām rư̄ang kānmư̄ang? / ภารตะ-สยาม ศาสนาต้อง (ไม่) ห้ามเรื่องการเมือง? / คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง.

Khomkrit ʻUitekkhēng. by คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ค42 2564 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 ค42 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Phāsā ʻAngkrit kotmāi. lem 2 : kotmāi ʻongkō̜n thurakit = Legal English volume 2 : Law of business organizations / ภาษาอังกฤษกฎหมาย. เล่ม 2 : กฎหมายองค์กรธุรกิจ = Legal English volume 2 : Law of business organizations / นันทน อินทนนท์.

Nanthana Intanon, by นันทน อินทนนท์, 2513-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krungthēp] : Krungsiam, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรุงสยาม, 2564 [2021]Other title: Legal English volume 2 : Law of business organizations.Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi : kānrāng sanyā = English for lawyers : contract drafting / ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : การร่างสัญญา = English for lawyers : contract drafting / จุมพต สายสุนทร.

Čhumphot Sāisunthō̜n. by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: English for lawyers : contract drafting.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1479.ก2 จ74 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1479.ก2 จ74 2564 (1). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Mahāwēt phanưk mān : khwāknām yām ʻArun rung / มหาเวทย์ผนึกมาร : ขวากหนามยามอรุณรุ่ง / Gege Akutami, Ballad Kitagun ; ผู้แปล อนิษา.

Akutami, Gege, 1992- Kitaguni, Ballad. ʻAnisā. by อากูตามิ, เกเงะ, ค.ศ. 1992- | คิตากุนิ, บัลลาด | อนิษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Siam ʻIntœ̄ Khō̜mik Lai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์ไลท์, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Mahāwēt phanưk mān : khimhan phanphān sāt hūankhư̄n / มหาเวทย์ผนึกมาร : คิมหันต์ผันผ่าน สารทหวนคืน / Gege Akutami, Ballad Kitagun ; ผู้แปล อนิษา.

Akutami, Gege, Kitaguni, Ballad. ʻAnisā. by อากูตามิ, เกเงะ, ค.ศ. 1992- | คิตากุนิ, บัลลาด | อนิษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Siam ʻIntœ̄ Khō̜mik Lai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์ไลท์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ6616จ726 2564 (1).
ห้องสมุด:
Matthanaphāthā, rư̄, Tamnān hǣng dō̜k kulāp / มัทนะพาธา, หรือ, ตำนานแห่งดอกกุหลาบ / พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Vajiravudh, King of Siam, by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n : Rōngphim Krom Sāraban Thahān ʻĀkāt, 2509 [1966] Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารอากาศ, 2509 [1966]Other title: Tamnān hǣng dō̜k kulāp Other title: ตำนานแห่งดอกกุหลาบ.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1966 721026 (1). :
ห้องสมุด:
Mārisā ʻāyu 27 pī / มาริสา อายุ 27 ปี / บรรณาธิการเล่ม พิชญ์ ภูวเศรษฐาวร.

Phit Phūwasētthāwō̜n. by พิชญ์ ภูวเศรษฐาวร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAwōkhādō Buk, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อะโวคาโด บุ๊กส์, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
ยอดคนธรรมดา เนลสัน แมนเดลา = I am Nelson Mandela / โดย ทศ คณนาพร และ ธีระวุฒ ปัญญา.

by ทศ คณนาพร | ธีระวุฒิ ปัญญา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: เชียงใหม่ : กู๊ดไลฟ์ พับลิชชิ่ง, [2556] [2013]Other title: I am Nelson Mandela.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DT1974 .ท52 2556 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DT1974 .ท52 2556 (1).
ห้องสมุด:
Yangngai chan kō̜ čha lœ̄k ngān trong wēlā kha = I will not work overtime / ยังไงฉันก็จะเลิกงานตรงเวลาค่ะ = I will not work overtime / อาเกโนะ คาเอรุโกะ ; ฉัตรขวัญ อดิศัย แปล.

Akeno, Kaeruko. Chatkhwan ʻAdisai. by อาเกโนะ, คาเอรุโกะ | ฉัตรขวัญ อดิศัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bibliʻō Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บิบลิโอ จำกัด, 2564 [2021]Other title: I will not work overtime.Availability: No items available :
Professor Sangvian Indaravijaya Library On Order (1).
Checked out (4).
ห้องสมุด:
Yān khālūang dœ̄m Bāng Khun Thīan : sēnthāng khlō̜ng prawattisāt fang thalē Thawārawadī Krung Thēp... / ย่านข้าหลวงเดิม บางขุนเทียน : เส้นทางคลองประวัติศาสตร์ฝั่งทะเลทวารวดี กรุงเทพฯ / ขรรค์ชัย บุนปาน บรรณาธิการอำนวยการ ; สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ.

Khanchai Bunpān. Sučhit Wongthēt. by ขรรค์ชัย บุนปาน, 2489- | สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2488-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ก4 ย63 2561 (1).
ห้องสมุด:
Yindī thī (mai) dai rū / ยินดีที่ (ไม่) ได้รู้ / ผู้เขียน Tanya Dalton ; ผู้แปล ณพศรี รอดเจริญ.

Dalton, Tonya. Nopphasī Rodcharoen. by ดาลตัน, ทานย่า | ณพศรี รอดเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Phāpphim Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1610 .ด643 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BJ1610 .ด643 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Yūthōpia : mahānakhǭn nai fan / ยูโทเปีย : มหานครในฝัน / เซอร์โธมัส มอร์ เขียน ; กุลธิดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น แปล.

More, Thomas, Saint, Kunthidā Bunyakun-Dannākin. by มอร์, ทอมัส, เซนต์, ค.ศ. 1478-1535 | กุลธิดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : 'Ǣrō, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2564 [2021]Other title: Mahānakhǭn nai fan Other title: มหานครในฝัน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HX810.5 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HX810.5 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
รวมบทสนทนาจีน-ไทย = Han Tai huihua / ยงชวน มิตรอารี.

by ยงชวน มิตรอารี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : เกลอเรียน, 2550Other title: Han Tai huihua | รวมบทสนทนาจีน-ไทยในชีวิตปัจจุบัน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL1121 .ย225 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL1121 .ย225 (2).
ห้องสมุด:
รหัสลัดอัจฉริยะ / Daniel Coyle ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์, วิโรจน์ ภัทรทีปกร

by คอยล์, แดเนียล | พรเลิศ อิฐฐ์ | วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PSYC BF 2013 630544 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF431 .ค54 2556 (2).
ห้องสมุด:
Rabop kotmāi sīwin lō̜ : čhāk kotmāi sipsō̜ng to sū pramūan kotmāi phǣng læ phānit / ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / มุนินทร์ พงศาปาน.

Munin Phongsāpān. by มุนินทร์ พงศาปาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Civil law systems : from the Twelve Tables to the Thai civil and commercial code.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K623 .ม73 2564 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K623 .ม73 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K623 .ม73 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: K623 .ม73 2564 (2). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Rabop kotmāi sīwin lō̜ : čhāk kotmāi sipsō̜ng to sū pramūan kotmāi phǣng læ phānit / ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ = [The civil law systems : from the Twelve Tables to the Thai civil and commercial code] / มุนินทร์ พงศาปาน.

Munin Phongsāpān. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by มุนินทร์ พงศาปาน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Civil law systems : from the Twelve Tables to the Thai civil and commercial code.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K623 .ม73 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K623 .ม73 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: K623 .ม73 2563 (1). Checked out (17).
ห้องสมุด:
Rak lō̜i lom = Love is in the air / รักลอยลม = Love is in the air / ณารา.

Nicha Tantichalœ̄msin. by ณิชา ตันติเฉลิมสิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Dītō̜čhai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ดีต่อใจ, 2561 [2018]Other title: Love is in the air.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ณ66ร617 2561 (1).
ห้องสมุด:
Rāingān Phračhao Nō̜ngyāthœ̄ Krommalūang Damrongrāchānuphāp sēnābō̜dī Krasūang Mahātthai sadet trūat rātchakān Mư̄ang Suphan Burī Rattanakōsinsok 122. รายงานพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เสด็จตรวจราชการ เมืองสุพรรณบุรี รัตนโกสินทรศก 122.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2564 [2021] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2564 [2021]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2021 720790 (1). :
ห้องสมุด:
Rīphaplik / รีพับลิก / ปรัชญานิพนธ์ของ เพลโต ; แปลโดย เวธัส โพธารามิก แปลจากภาษากรีกโบราณ.

Plato. Wēthat Phōthārāmik, by เปลโต้ | เวธัส โพธารามิก, 2530-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Thap Nangsư̄, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JC71 .ป73 2562 (3). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Rūt. [Lem 1] = Roots 1 / รูทส์. [เล่ม 1] = Roots 1 / Alex Haley ; เพชร ภาษพิรัช แปล.

Haley, Alex. Bunyarat Bunyāthitthān, by ฮาลีย์, อเล็กซ์ | บุญญรัตน์ บุญญาทิษฐาน, 2481-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thai Khwō̜litī Buk (2006), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2561 [2018]Other title: Roots..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ฮ644ร7บ72 2561 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Rūt. Lem 2 = Roots 2 / รูทส์. เล่ม 2 = Roots 2 / Alex Haley ; เพชร ภาษพิรัช แปล.

Haley, Alex. Bunyarat Bunyāthitthān, by ฮาลีย์, อเล็กซ์ | บุญญรัตน์ บุญญาทิษฐาน, 2481-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thai Khwō̜litī Buk (2006), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2561 [2018]Other title: Roots..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ฮ644ร7บ72 2561 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Rū thaothan kānsư̄sān nōmnāo čhai = [Persuasive communication literacy] / รู้เท่าทันการสื่อสารโน้มน้าวใจ = [Persuasive communication literacy] / พนิดา จงสุขสมสกุล.

Phanidā Čhongsuksomsakun. by พนิดา จงสุขสมสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2564 [2021] Publisher: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564 [2021]Other title: Persuasive communication literacy.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: P96.จ6 พ36 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P96.จ6 พ36 2564 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P96.จ6 พ36 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Lō̜ng lō̜ng wē / ลอง ลอง เวย์ / ศรภัทร ภัทราคร.

Sō̜raphat Phatthrākhō̜n. by ศรภัทร ภัทราคร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2561 [2018]Other title: Long long way : kāndœ̄nthāng raya klai kānthotlō̜ng rawāng thāng Other title: Long long way : การเดินทางระยะไกล การทดลองระหว่างทาง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D923 .ศ446 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: D923 .ศ446 2561 (1).
ห้องสมุด:
Latinʻamērikā phǣndin hǣng kānpatiwat / ละตินอเมริกา แผ่นดินแห่งการปฏิวัติ / ปัญญา วิวัฒนานันท์.

Panyā Wiwatthanānan. by ปัญญา วิวัฒนานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: F1410 .ป62 2559 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Wō̜ndēn / วอลเดน / เฮนรี่ เดวิด ธอโร เขียน ; สุริยฉัตร ชัยมงคล แปล.

Thoreau, Henry David, Suriyachat Chaimongkhon, by ธอโร, เฮนรี่ เดวิด, ค.ศ. 1817-1862 | สุริยฉัตร ชัยมงคล, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thap Nangsư̄, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PS3048 .ก63 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PS3048 .ก63 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Wannaphīt = One piece. tō̜n phačhonphai ko̜ khailān / วันพีซ = One piece. ตอน ผจญภัยเกาะไขลาน / เรื่อง ภาพ เออิจิโระ โอดะ, ทัตสึยะ ฮามาซากิ ; ผู้แปล โสภณ พุทธานันท์.

Oda, Eiichiro, Hamazaki, Tatsuya. Sōphon Phutthānan. by โอดะ, เออิจิโระ, ค.ศ. 1975- | ฮามาซากิ, ทัตสึยะ | โสภณ พุทธานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Khit, 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คิดส์, 2548 [2005]Other title: phačhonphai ko̜ khailān Other title: One piece | ผจญภัยเกาะไขลาน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ945ว634ส94 2548 (1).
ห้องสมุด:
Wannaphīt = One piece. tō̜n thalom čhōnsalat Kǣnsǣk / วันพีซ = One piece. ตอน ถล่มโจรสลัดแกนแซค / เรื่อง ภาพ เออิจิโระ โอดะ, ทัตสึยะ ฮามาซากิ ; ผู้แปล โสภณ พุทธานันท์.

Oda, Eiichiro, Hamazaki, Tatsuya. Sōphon Phutthānan. by โอดะ, เออิจิโระ, ค.ศ. 1975- | ฮามาซากิ, ทัตสึยะ | โสภณ พุทธานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Khit, 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คิดส์, 2548 [2005]Other title: thalom čhōnsalat Kǣnsǣk Other title: One piece | ถล่มโจรสลัดแกนแซค.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ945ว633ส94 2548 (1).
ห้องสมุด:
Wannưng nai rưdūrō̜n mī sop nō̜n yū thīnai sakhǣng / วันหนึ่งในฤดูร้อน มีศพนอนอยู่ที่ไหนสักแห่ง / พักยอนซอน เขียน ; มินตรา อินทรารัตน์ แปล.

Pak, Yon-son. Mintrā ʻIntharārat. by พัก, ยอน-ซอน | มินตรา อินทรารัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Wādūai tritsatī ratthasāt læ ratthaprasāsanasāt rūamsamai = On theories of political science and public administration / ว่าด้วยทฤษฏีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย = On theories of political science and public administration / วัชรพล ศุภจักรวัฒนา, วัชรพล พุทธรักษา บรรณาธิการ

Watcharaphon Phuttharaksā. Watcharaphon Suphačhakwatthanā. by วัชรพล พุทธรักษา | วัชรพล ศุภจักรวัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2561 [2018] Publisher: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 [2018]Other title: On theories of political science and public administration..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JA71 .ว545 2561 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA71 .ว545 2561 (1).
ห้องสมุด:
Withī pan hūa khon dūai sathiti / วิธีปั่นหัวคนด้วยสถิติ / Darrell Huff ; ผู้แปล นาถกมล บุญรอดพานิช.

Huff, Darrell. Nātkamon Bunrō̜tphānit. by ฮัฟฟ์, ดาร์เรลล์ | นาถกมล บุญรอดพานิช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HA29.5 .ฮ64 2556 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HA29.5 .ฮ64 2556 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Wināthī rai namnak / วินาทีไร้น้ำหนัก / วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ.

Wuthichai Kritsanaprakō̜nkit, by วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ, 2516-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ว6847ว636 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ว6847ว636 2564 (1).
ห้องสมุด:
Sakkayaphāp ʻan sūngsut hǣng khrū. [lem 1] = The teacher's highest calling. [Vol. 1] / ศักยภาพอันสูงสุดแห่งครู. [เล่ม 1] = The teacher's highest calling. [Vol. 1] / จ. กฤษณมูรติ เขียน ; หิ่งห้อย ณ ภูเขา แปล.

Krishnamurti, J. (Jiddu), Čhamrat Bamrungrat. Mūnnithi ʻAnwīkasanā. by กฤษณมูรติ, เจ. (จิททุ), ค.ศ. 1895-1986 | จำรัส บำรุงรัฐ | มูลนิธิอันวีกษณา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : Mūnnithi ʻAnwīkasanā, 2564 [2021] Publisher: สงขลา : มูลนิธิอันวีกษณา, 2564 [2021]Other title: The teacher's highest calling..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB880.ก45ล7 ห62 2564 ล. 1 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: LB880.ก45ล7 ห62 2564 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Sāttrāčhān Dr. Tan Thun (Than Tun) : kāndœ̄nthāng khō̜ng nak prawattisāt Phamā čhāk yuk ʻānānikhom sū khwāmpen chāt / ศาสตราจารย์ ดร.ตัน ทุน (Than Tun) : การเดินทางของนักประวัติศาสตร์พม่าจากยุคอาณานิคมสู่ความเป็นชาติ / ภมรี สุรเกียรติ.

Pamaree Surakiat. by ภมรี สุรเกียรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Rōngphim Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2564 [2021] Publisher: นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sātsanā chœ̄ng wikhro̜ læ prīapthīap / ศาสนาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบ / ประเวศ อินทองปาน.

Prawēt ʻInthō̜ngpān. by ประเวศ อินทองปาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Samnakphim Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Sātsanā læ kānmư̄ang nai prawatsāt Sukhōthai-ʻAyutthayā / ศาสนาและการเมืองในประวัติศาสตร์สุโขทัย-อยุธยา / พิเศษ เจียจันทร์พงษ์.

Phisēt Čhīačhanphong. by พิเศษ เจียจันทร์พงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS577 .พ6 2563 (2).
Pridi Banomyong Library On Order (2).
Checked out (2).
ห้องสมุด:
Sinlapa kānyū kap khon / ศิลปะการอยู่กับคน / ผู้เขียน Dave Kerpen ; ผู้แปล พรรณี ชูจิรวงศ์.

Kerpen, Dave. Phannī Chūčhirawong. by เคอร์เพน, เดฟ | พรรณี ชูจิรวงศ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2563] [2020]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Sinlapa khō̜ng kānlư̄ak-rap-rū / ศิลปะของการเลือก-รับ-รู้ / ผู้เขียน ชิออน คาบาซาวะ ; ผู้แปล อาคิรา รัตนาภิรัต.

Kabasawa, Shion, ʻĀkhirā Rattanāphirat. by คาบาซาวะ, ชิออน, ค.ศ. 1965- | อาคิรา รัตนาภิรัต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnkhlō̜k Buk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แซนด์คล็อคบุ๊คส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1066 .ค63 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Sathiti phư̄a kānwičhai thāng kānsưksā = Statistics for research education / สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา = Statistics for research education / ยุภาดี ปณะราช.

Yuphādī Panarāt. by ยุภาดี ปณะราช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Other title: Statistics for research education.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2846 .ย74 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2846 .ย74 2564 (2).
ห้องสมุด:
Sombat khō̜ng phūdī / สมบัติของผู้ดี / ของ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี.

Phrasadetsurēnthrāthibō̜dī, Čhaophrayā, by พระเสด็จสุเรนทราธิบดี, เจ้าพระยา, 2410-2459.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: ืNakhō̜nlūang : Phitchaya Kānphim, 2515 [1972] Publisher: 880-03 นครหลวง : พิชญการพิมพ์, 2515 [1972]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1972 721028 (1). :
ห้องสมุด:
สมุนไพรใกล้ตัว / เรียบเรียงโดย สมพร หิรัญรามเดช.

by สมพร หิรัญรามเดช, 2490-.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศรีอนันต์, 2533Availability: Items available for reference: Nongyao Chaiseri Library Book Bank ProcessingCall number: QV766 .ส436 (1), Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1990 143886 (1). :
ห้องสมุด:
Sapphanām burut thī nưng = First person singular / สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง = First person singular / Haruki Murakami เขียน ; ปาวัน การสมใจ ... [และคนอื่นๆ] แปล.

Murakami, Haruki, Pāwan Kānsomčhai. by มูราคามิ, ฮารูกิ, ค.ศ. 1949- | ปาวัน การสมใจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Kammayī, 2564 [2021] Publisher: ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2564 [2021]Other title: First person singular.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม7224อ638ป65 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม7224อ638ป65 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Sawan prathān phō̜n. Lēm 1 / สวรรค์ประทานพร. เล่ม 1 / Mo Xiang Tong Xiu เขียน ; [แปล ลาเวนเดอร์].

Moxiangtongchou. Lāwēndœ̄. by โม่เซียงถงซิ่ว | ลาเวนเดอร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Sēn Thī Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เซ้นส์ทีพับลิชชิง, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม8653ท83ล65 2564 ล. 1 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Saratʻamērikā : prawattisāt (mai rū čhop) hǣng sērīphāp læ khwāmthaothīam = A little history of the United States / สหรัฐอเมริกา : ประวัติศาสตร์ (ไม่รู้จบ) แห่งเสรีภาพและความเท่าเทียม = A little history of the United States / by James West Davidson ; แปลโดย สุนันทา วรรณสินธ์ เบล.

Davidson, James West. Sunanta Wannasin Bell. by เดวิดสัน, เจมส์ เวสต์ | สุนันทา วรรณสินธ์ เบล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Other title: Little history of the United States.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: E178 .ด75 2564 (1). Checked out (6).
ห้องสมุด: