TUPOL-New Book-2021 11

This list contains 51 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
2W 1H rahat (mai) lap-- samrap thammāphibān ʻongkō̜n phāk rat / 2W 1H รหัส (ไม่) ลับ-- สำหรับธรรมาภิบาลองค์กรภาครัฐ / ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ.

Thanyalak Wīrasombat. Sathāban Phra Pokklao. by ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD2741 .ธ62 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2741 .ธ62 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2741 .ธ62 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD2741 .ธ62 2564 (2).
ห้องสมุด:
China's civilian army : the making of wolf warrior diplomacy / Peter Martin.

by Martin, Peter (Reporter).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York, NY : Oxford University Press, c2021Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JZ1734 .M37 2021 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JZ1734 .M37 2021 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Democracy for sale : dark money and dirty politics / Peter Geoghegan.

by Geoghegan, Peter.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: London : Head of Zeus, 2021Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF2112.C28 .G46 2021 (1).
ห้องสมุด:
From crisis to opportunity for Thai society in the Covid-19 era / editors, Woothisarn Tanchai, Teeraphan Jaiman.

by Woothisarn Tanchai | Teeraphan Jaiman | King Prajadhipok's Institute.

Edition: 1st ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Bangkok : King Prajadhipok's Institute, 2021Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: WC506.7 .F76 2021 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WC506.7 .F76 2021 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WC506.7 .F76 2021 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WC506.7 .F76 2021 (2).
ห้องสมุด:
Future Forward : the rise and fall of a Thai political party / Duncan McCargo, Anyarat Chattharakul.

by McCargo, Duncan | Anyarat Chattharakul.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Copenhagen, Denmark : NIAS Press, 2020Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.A8A53 M33 2020 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Guide book: kānphatthanā bō̜rikān sāthārana phư̄a songsœ̄m sētthakit thō̜ngthin dūai krabūankān khit chœ̄ng ʻō̜kbǣp / Guide book: การพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ / พีรดร แก้วลาย, ขวัญ พงษ์หาญยุทธ.

Phīradō̜n Kǣolāi. Khwan Phonghānyut. Sathāban Phra Pokklao. Witthāyalai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by พีรดร แก้วลาย | ขวัญ พงษ์หาญยุทธ | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin, Sathāban Phra Pokklao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2564 [2021]Other title: Kānphatthanā bō̜rikān sāthārana phư̄a songsœ̄m sētthakit thō̜ngthin dūai krabūankān khit chœ̄ng ʻō̜kbǣp Other title: การพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD2768.ท94 พ64 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2768.ท94 พ64 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2768.ท94 พ64 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD2768.ท94 พ64 2564 (2).
ห้องสมุด:
How to tō̜tān thunniyom nai satawat thī 21 / How to ต่อต้านทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 / อิริค โอลิน ไรท์ เขียน ; พงษ์ประภัสสร์ แสงสุริยง แปล.

Wright, Erik Olin. Phongpraphat Sǣngsuriyong. by ไรท์, อิริค โอลิน | พงษ์ประภัสสร์ แสงสุริยง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Nisit Sāmyān, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนิสิตสามย่าน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB501 .ร93 2564 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Public opinion / by Walter Lippmann.

by Lippmann, Walter, 1889-1974.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Overland Park, Kan.] : Digireads.com Pub., c2020Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM261 .L5 2020 (1).
ห้องสมุด:
Resilient leadership / Bob Duggan & Jim Moyer.

by Duggan, Bob | Moyer, Jim.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Great Britain : Amazon], c2009Other title: Resilient leadership : navigating the hidden chemistry of organizations.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD57.7 .D84 2009 (1).
ห้องสมุด:
Resilient leadership 2.0 : leading with calm, clarity, and conviction in anxious times / Bob Duggan and Bridgette Theurer.

by Duggan, Bob | Theurer, Bridgette.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Lavergne, Tenn. : CreateSpace], c2017Availability: No items available : In transit (1).
ห้องสมุด:
Thailand strategic security review 2020 / Thailand strategic security review 2020 / หัวหน้าโครงการ ไชยา ออกแดง ; รองหัวหน้าโครงการ จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ, สุทัศน์ คร่ำในเมือง ; นักวิจัย ภิรัญชญา อุไรรัตน์ ; คณะวิจัย ธาราทิพย์ กัลยาณมิตร ... [และคนอื่นๆ].

Chaiya ʻŌ̜kdǣng. Čhulārat Petchwisēt. Suthas Khramnaimư̄ang. Phiranchayā Urairat. Thārāthip Kanyānamit. Thailand. Sathāban Wichākān Pō̜ngkan Prathēt. Sūn Sưksā Yutthasāt. by ไชยา ออกแดง | จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ | สุทัศน์ คร่ำในเมือง | ภิรัญชญา อุไรรัตน์ | ธาราทิพย์ กัลยาณมิตร | สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Sưksā Yutthasāt, Sathāban Wichākān Pō̜ngkan Prathēt, Kō̜ng Banchākān Kō̜ngthap Thai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย, 2563 [2020]Other title: ʻĒkkasān pramœ̄n yutthasāt rư̄ang Thailand strategic security review 2020 Other title: เอกสารประเมินยุทธศาสตร์ เรื่อง Thailand strategic security review 2020.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: UA853.ท9 ช9457 2563 (1).
ห้องสมุด:
The accommodation : the politics of race in an American city / Jim Schutze.

by Schutze, Jim.

Edition: 1st Deep Vellum ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Dallas, Texas : La Reunion Publishing, an imprint of Deep Vellum, 2021Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: F394.D2157N47 S38 2021 (1).
ห้องสมุด:
The Oxford handbook of grand strategy / edited by Thierry Balzacq and Ronald R. Krebs.

by Balzacq, Thierry | Krebs, Ronald R, 1974-.

Edition: 1st ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Oxford, U.K. : Oxford University Press, 2021Other title: Handbook of grand strategy | Grand strategy.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
The soul of politics : Harry V. Jaffa and the fight for America / Glenn Ellmers.

by Ellmers, Glenn, 1966-.

Edition: 1st American ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : Encounter Books, 2021Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC573.2.U5 E45 2021 (1).
ห้องสมุด:
Kat ko muang : chattiphan lae kharawan kankha Lanna / กาดก่อเมือง : ชาติพันธุ์และคาราวานการค้าล้านนา / วราภรณ์ เรืองศรี เขียน ; นิธิ เอียวศรีวงศ์ คำนำเสนอ.

Waraporn Ruangsri. Nidhi Eoseewong, by วราภรณ์ เรืองศรี | นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2483-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.55.ฮ9ก27 ว46 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF3800.55.ฮ9ก27 ว46 2564 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF3800.55.ฮ9ก27 ว46 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF3800.55.ฮ9ก27 ว46 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān phāk rat chōm mai nai yuk hǣng khwāmphlikphan / การบริหารภาครัฐโฉมใหม่ในยุคแห่งความพลิกผัน / บรรณาธิการ กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์.

Grichawat Lowatcharin. Lee, David. Gilley, Bruce, Timofeev, Andrey. Koh, Gillian. Juell-Skielse, Gustaf. Krimmer, Robert. Airada Luangvilai. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Witthayālai Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. Konrad-Adenauer-Stiftung. by กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ | ลี, เดวิด | กิลลีย์, บรูซ, ค.ศ. 1966- | ทิโมฟีฟ, ออนเดรย์ | โกห์, จิลเลียน | ยูเอล-สกีลเซ, กุสตาฟ | คริมเมอร์, โรเบิร์ต | ไอรดา เหลืองวิไล | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Witthayālai Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2563 [2020] Publisher: ขอนแก่น : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1358 .ก538 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n sathānakān khwāmpen prachāthipatai khō̜ng Prathēt Thai : čhap chīpphačhō̜n prachāthipatai Thai Phō̜.Sō̜. 2563 = Democracy Index in Thailand :monitoring the pulse of Thai democracy 2020 / การประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย : จับชีพจรประชาธิปไตยไทย พ.ศ. 2563 = Democracy Index in Thailand :monitoring the pulse of Thai democracy 2020 / ถวิลวดี บุรีกุล, รัชวดี แสงมหะหมัด

Thawinwadī Burīkun. Ratchawadī Sǣngmahamat . Sathāban Phrapokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ถวิลวดี บุรีกุล | รัชวดี แสงมหะหมัด | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phrapokklao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2564 [2021]Other title: Čhap chīpphačhō̜n prachāthipatai Thai Phō̜.Sō̜. 2563 Other title: จับชีพจรประชาธิปไตยไทย พ.ศ. 2563 | Democracy Index in Thailand : monitoring the pulse of Thai democracy 2020.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ถ56 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ถ56 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ถ56 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ถ56 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānwičhai chœ̄ng parimān thāng ratthasāt / การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ / วัลลภัช สุขสวัสดิ์.

Wanlaphat Suksawat. by วัลลภัช สุขสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phitsanulōk] : Samnakphim mahāwitthayālai Narēsūan, 2564 [2021] Publisher: [พิษณุโลก] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JA86 .ว644 2564 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA86 .ว644 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA86 .ว644 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānmư̄ang : khwāmrū chabap phok phā / การเมือง : ความรู้ฉบับพกพา / Kenneth Minogue ; กษิร ชีพเป็นสุข, แปล.

Minogue, Kenneth R., Kasira Chīppensuk. by มิน็อก, เคนเนธ อาร์, ค.ศ. 1930-2013 | กษิร ชีพเป็นสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JA71 .ม63 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA71 .ม63 2564 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA71 .ม63 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kānsœ̄msāng phakkānmư̄ang hai khemkhæng pen sathāban khō̜ng prachāchon / การเสริมสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็งเป็นสถาบันของประชาชน / นิยม รัฐอมฤต และอุดม รัฐอมฤต

Niyom Ratʻamarit. ʻUdom Ratʻamarit. Sathāban Phra Pokklao. by นิยม รัฐอมฤต | อุดม รัฐอมฤต, 2502- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก795 น65 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก795 น65 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก795 น65 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก795 น65 2564 (4). Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544