การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

This list contains 8 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
BG 1000 Communication in Thai / รัชนี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา, นันทา ทองทวีวัฒนะ.

by รัชนี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา | นันทา ทองทวีวัฒนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text Publisher: [Bangkok] : Assumption University, 2538Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4164 .ร62 (1). Checked out (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Thinking school สอนให้คิด / บรรจง อมรชีวิน.

by บรรจง อมรชีวิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. ภาพพิมพ์, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1590.3 .บ444 2554 (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
การอ่านตีความ / พิทยา ลิ้มมณี.

by พิทยา ลิ้มมณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2537Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1050.45 .พ63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1050.45 .พ63 (2).
ห้องสมุด:
การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ = Academic reading and writing / การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์

by การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2555 [2012]Other title: Academic reading and writing.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB1050 .ก645 2555 (1).
ห้องสมุด:
การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ / ปราณี สุรสิทธิ์ เรียบเรียง.

by ปราณี สุรสิทธิ์.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2549Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4775 .ป46 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4775 .ป46 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: PN4775 .ป46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4775 .ป46 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4775 .ป46 (1), Thammasat Library, Rangsit CampusCall number: 2559/10080 (1).
ห้องสมุด:
คู่มือการอ่านคิดวิเคราะห์ / ศิวกานท์ ปทุมสูติ.

by ศิวกานท์ ปทุมสูติ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: สุพรรณบุรี : ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม, 2553Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1050 .ศ656 (2).
ห้องสมุด:
วิธีคิดเชิงวิพากษ์ : คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ / Daniel A. Feldman ผู้เขียน ; วราภรณ์ สืบสหการ แปลและเรียบเรียง.

by เฟลด์แมน, แดเนียล เอ | วราภรณ์ สืบสหการ.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: B809.2 .ฟ74 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: B809.2 .ฟ74 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: B809.2 .ฟ74 (2).
ห้องสมุด:
Theknik kānsarup khwām = Summarizing techniques / เทคนิคการสรุปความ = Summarizing techniques / วรารัชต์ มหามนตรี.

Wararat Mahamontri, by วรารัชต์ มหามนตรี, 2518-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2562 [2019] Publisher: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562 [2019]Other title: Summarizing techniques.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: P301.5.ก8 ว46 2562 (2).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544