TUBA-NewBook-2021-12-01(THA)

This list contains 20 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kāntalāt bǣp mai tō̜ng tham kāntalāt = Growth hacker marketing : a primer on the future of PR, marketing, and advertising / การตลาดแบบไม่ต้องทำการตลาด = Growth hacker marketing : a primer on the future of PR, marketing, and advertising / ผู้เขียน Ryan Holiday ; ผู้แปล วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Holiday, Ryan. Winyū Kinghiranwattana. by ฮอลิเดย์, ไรอัน | วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2564 [2021]Other title: Growth hacker marketing : a primer on the future of PR, marketing, and advertising.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415 .ฮ54 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān klum laksap longthun / การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน / ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ.

Talāt Laksap hæng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūprakō̜p Wichāchīp. Talāt Laksap hæng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4529.5 .ก634 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4529.5 .ก634 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān čhatkān thamngān yāngrai / การบริหารจัดการทำงานอย่างไร / ฟิลิปปา แอนเดอร์สัน (บรรณาธิการที่ปรึกษา) ; ผู้แปล เชิญพร คงมา.

Anderson, Philippa. Chœ̄nphō̜n Khongmā. by แอนเดอร์สัน, ฟิลิปปา | เชิญพร คงมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD31.2 .ก643 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān sapphayākō̜n manut = Human resource management / การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ.

Siriphāphan Līphaičharœ̄n. Mahāwitthayālai Rātchaphat ʻUbon Rātchathānī. Khana Bō̜rihān Thurakit læ Kānčhatkān. by สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: ʻUbon Rātchathānī : Khana Bō̜rihān Thurakit læ Kānčhatkān Mahāwitthayālai Rātchaphat ʻUbon Rātchathānī, 2563 [2020] Publisher: อุบลราชธานี : คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2563 [2020]Other title: Human resource management.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ส6164 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ส6164 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ส6164 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ kānlongthun nai kō̜ngthun rūam / การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม / ผู้เขียน ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4530 .ก64 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4530 .ก64 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4530 .ก64 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ kānlongthun nai trāsān thun / การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน / ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ.

Talāt Laksap hæng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūprakō̜p Wichāchīp. Talāt Laksap hæng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .ก6426 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4521 .ก6426 2564 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ kānlongthun nai trāsānnī / การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ / ผู้เขียน ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4651 .ก67 2564 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4651 .ก67 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ kānlongthun nai trāsān ʻanuphan / การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ / ผู้เขียน ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG6024.ก3 ก6245 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG6024.ก3 ก6245 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG6024.ก3 ก6245 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ ngop kānngœ̄n / การวิเคราะห์งบการเงิน / ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ.

Talāt Laksap hæng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūprakō̜p Wichāchīp. Talāt Laksap hæng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4028.ง26 ก645 2564 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4028.ง26 ก645 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4028.ง26 ก645 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kānngœ̄n 101 chabap Harvard Business Review / การเงิน 101 ฉบับ Harvard Business Review / Mihir A. Desai ; ศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ แปล.

Desai, Mihir A. Sakunpat Čhirawuthitānan. by เดไซ, มิฮิร์ เอ. (มิฮิร์ อาร์วิน), ค.ศ. 1968- | ศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG173.6 .ด729 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG173.6 .ด729 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Thaksa thī hāi pai nai satawat thī 21 = The lost skill / ทักษะที่หายไปในศตวรรษที่ 21 = The lost skill / นภดล ร่มโพธิ์.

Nopphadon Romphō. by นภดล ร่มโพธิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564] [2021]Other title: Lost skill.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF431 .น434 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF431 .น434 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Tham thurakit bǣp phūchana nai thuk sathānakān / ทำธุรกิจแบบผู้ชนะในทุกสถานการณ์ / พงศธร ธนบดีภัทร (นพ พงศธร) ... [และคนอื่น ๆ] เขียน ; พุสดี สิริวัชระเมตตา เรียบเรียง.

Phongsathō̜n Thanabō̜dīphat. Phutsadī Siriwatcharamēttā. by พงศธร ธนบดีภัทร | พุสดี สิริวัชระเมตตา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Short Cut, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .พ225 2564 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD37 .พ225 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .พ225 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Bō̜rihān ngœ̄n pen hen ngœ̄n lān yuk New normal / บริหารเงินเป็น เห็นเงินล้าน ยุค New normal / สาธิต บวรสันติสุทธิ์.

Sātit Bawōnsantisut. by สาธิต บวรสันติสุทธิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Chek, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เช็ค, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG179 .ส6355 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG179 .ส6355 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG179 .ส6355 2564 (1).
ห้องสมุด:
Phư̄nthān kānngœ̄n thurakit / พื้นฐานการเงินธุรกิจ / ผู้เขียน ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4026 .พ73 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4026 .พ73 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4026 .พ73 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Māttrathān sākon dān kānwatphon kāndamnœ̄n ngānkān longthun / มาตรฐานสากลด้านการวัดผลการดำเนินงานการลงทุน / ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ.

Talāt Laksap hæng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūprakō̜p Wichāchīp. Talāt Laksap hæng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2021 719698 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC 2021 719698 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2021 719698 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Sakin khan thēp khō̜ng nakbō̜rihān wēlā thī rūčhai samō̜ng / สกิลขั้นเทพของนักบริหารเวลาที่รู้ใจสมอง / ชิอน คาบาซาวะ เขียน ; พนิดา กวยรักษา แปล.

Kabasawa, Shion, Phanidā Kūairaksā. by คาบาซาวะ, ชิออน, ค.ศ. 1965- | พนิดา กวยรักษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Lak kāntalāt = Principles of marketing / หลักการตลาด = Principles of marketing / นพพร บัวอินทร์.

Nopphō̜n Būaʻin. by นพพร บัวอินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง 2564.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wangʻaksō̜n, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2564 [2021]Other title: Principles of marketing.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Lak kānlongthun / หลักการลงทุน / ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ.

Talāt Laksap hæng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūprakō̜p Wichāchīp. Talāt Laksap hæng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4521 .ห453 2564 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .ห453 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4521 .ห453 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
ʻInflūʻēnsœ̄ : phalang kānkhāi hai mư̄an mai dai khāi / อินฟลูเอนเซอร์ : พลังการขายให้เหมือนไม่ได้ขาย / ซาร่า แมคคอร์ควอเดล เขียน ; ไอริสา ชั้นศิริ แปล.

McCorquodale, Sara. ʻAirisā Chansiri. by แมคคอร์ควอเดล, ซาร่า | ไอริสา ชั้นศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : b ʻAmarin Hāothū, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.1265 .ม82 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kēn læ nǣo patibat kīeokap kānwikhro̜ kānlongthun / เกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน / ผู้เขียน ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Other title: Kēn læ nǣothāng patibat kīeokap kānwikhro̜ kānlongthun Other title: เกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4529 .ก76 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4529 .ก76 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4529 .ก76 2564 (2).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544