TUPUEY-New Book-202112-01 (tha)

This list contains 171 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
--Læ trāp chūa fā din salāi / --และตราบชั่วฟ้าดินสลาย / คีริลล์ บาร์สกี้.

Barsky, Kirill. by บาร์สกี้, คีริลล์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Riwœ̄ Buk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .บ6538ล83 2564 (1).
ห้องสมุด:
1 nāthī fưk mō̜ng khon hai thalu / 1 นาที ฝึกมองคนให้ทะลุ / ผู้เรียบเรียง หลิว หย่ง เซิง ; ผู้แปล ภิรมณ ประพฤติประยูร.

Liu, Yongcheng. Phiramon Praphrưtprayūn. by หลิว, หย่งเซิง | ภิรมณ ประพฤติประยูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
AI and Machine Learning for Coders sēnthāng læ lakkān sū kānkhōt AI / AI and Machine Learning for Coders เส้นทางและหลักการสู่การโค้ด AI / ผู้เขียน Laurence Moroney ; ผู้แปลเรียบเรียง วิโรจน์ อัศวรังสี.

Moroney, Laurence. Wirote ʻAtsawarangsī. by โมโรนีย์, ลอเรนซ์ | วิโรจน์ อัศวรังสี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Khō̜fangchan, 2564 [2021] Publisher: [นนทบุรี] : คอร์ฟังก์ชัน, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Deep learning / Deep learning / ละออ บุญเกษม.

Laʻō̜ Bunkasēm. by ละออ บุญเกษม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Pēpœ̄rī Pharin, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เปเปอรี่พริ้น, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.87 .ล65 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Gamification kēmmifikhēchan čhūngčhai khon dūai konkai kēm / Gamification เกมมิฟิเคชัน จูงใจคนด้วยกลไกเกม / ตรัง สุวรรณศิลป์ เขียน.

Trang Suwannasin. by ตรัง สุวรรณศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Salt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ซอลท์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF503 .ต46 2564 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Practical data visualization with Power BI / Practical data visualization with Power BI / กิตติพงศ์ เนียมเจริญ.

Kittiphong Nīamčharœ̄n. by กิตติพงศ์ เนียมเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAiDīSī Phrīmīa Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5548.4.ม9 ก646 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: HF5548.4.ม9 ก646 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Short note sentences prayōk phư̄nthān san-ngāi-chai bō̜i nai kānsonthanā phāsā ʻAngkrit / Short note sentences ประโยคพื้นฐาน สั้น-ง่าย-ใช้บ่อย ในการสนทนาภาษาอังกฤษ / ผู้เขียน อิสรีย์ แจ่มขำ.

'Isarī Čhǣmkham. by อิสรีย์ แจ่มขำ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAiket ʻInglit Phaplitching, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1375 .อ65 2558 (1).
ห้องสมุด:
Super coaching chūai thīm khayāi sakkayaphāp sāng sutyō̜t phonlap / Super coaching ช่วยทีมขยายศักยภาพ สร้างสุดยอดผลลัพธ์ / Suzuki Yoshiyuki เขียน ; วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา แปล.

Suzuki, Yoshiyuki. Withāranī Čhongsathitwatthanā. by ซึซุกิ, โยะชิยุกิ | วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmī Buk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ส53 ซ62 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Talk like TED : 9 khletlap kānnam sanœ̄ hai pīam phalang trưng čhai læ sāngsan / Talk like TED : 9 เคล็ดลับการนำเสนอให้เปี่ยมพลัง ตรึงใจ และสร้างสรรค์ / โดย Carmine Gallo ; พลอยแสง เอกญาติ แปล.

Gallo, Carmine. Phlō̜isǣng ʻĒkyāt. by แกลโล, คาร์ไมน์ | พลอยแสง เอกญาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5718.22 .ก843 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
TED talks : the official TED guide to public speaking / TED talks : the official TED guide to public speaking / Chris Anderson ; ทิพย์นภา หวนสุริยา แปล.

Anderson, Chris, Thipnapa Huansuriya. by แอนเดอร์สัน, คริส, ค.ศ.1957 มกราคม 14- | ทิพย์นภา หวนสุริยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
The 4-hour workweek tham nō̜i tǣ rūai māk / The 4-hour workweek ทำน้อยแต่รวยมาก / Timothy Ferriss เขียน ; ตวงทอง สรประเสริฐ แปล.

Ferriss, Timothy. Tūangthō̜ng Sō̜nprasœ̄t by เฟอร์ริสส์, ทิโมที | ตวงทอง สรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Heart Work, [2563] 2020. Publisher: กรุงเทพฯ : Heart Work, [2563] 2020Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kotmāi : khwāmrū chabap phok phā / กฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา / เรย์มอนด์ แวคส์ ; ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล แปล.

Wacks, Raymond. Thapanan Nipithakul, by แวคส์, เรย์มอนด์ | ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล, 2512-.

Edition: ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Openworlds, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Openworlds, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: K230.ว83 ก33 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K230.ว83 ก33 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kotmāi khumkhrō̜ng phūprasopphai čhāk rot : Phrarātchabanyat Khumkhrō̜ng Phūprasopphai čhāk Rot Phō̜.Sō̜. 2535 / กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Other title: Kotmāi khumkhrō̜ng phūprasopphai čhāk rot : Phrarātchabanyat Khumkhrō̜ng Phūprasopphai čhāk Rot Phō̜.Sō̜. 2535 kānprakan khwāmsīahāi khāsinmai thotthǣn kō̜ngthun thotthǣn phūprasopphai botkamnot thōt læ botchapho̜kān Other title: กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 การประกันความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บทกำหนดโทษและบทเฉพาะกาล.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1031 .ส73 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1031 .ส73 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1031 .ส73 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi supsin : khwāmrū phư̄nthān thāng khwāmkhit lak thūapai læ bot betset thūapai / กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป / อานนท์ มาเม้า.

Anont Mamout, by อานนท์ มาเม้า, 2530-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .อ63 2564 (1). Checked out (10).
ห้องสมุด:
Kotmāi pō̜ngkan læ prāpprām kānthučarit : Phrarātchabanyat Prakō̜p Ratthammanūn Wādūai Kānpō̜ngkan læ Prāpprām Kānthučarit Phō̜.Sō̜. 2561 phrō̜m rabīap læ prakāt thī kīeokhō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Khwāmphit Kīeokap Kānsanœ̄ Rākhā tō̜ Nūaingān khō̜ng Rat Phō̜.Sō̜. 2542 Phrarātchabanyat Wādūai Khwāmphit khō̜ng Phanakngān nai ʻOngkān rư̄ Nūaingān khō̜ng Rat Phō̜.Sō̜. 2502 / กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 พร้อมระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516 .ส72 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4516 .ส72 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516 .ส72 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā phayān lakthān (khadī ʻāyā) : khamphiphāksā Sān Dīkā læ lak kotmāi pī 2558-2564 / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พยานหลักฐาน (คดีอาญา) : คำพิพากษาศาลฎีกาและหลักกฎหมาย ปี 2558-2564 / สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Saharat Kiti Suppakān. by สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣ Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส538 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส538 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ส538 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi chaosap chaosư̄ / กฎหมายเช่าทรัพย์เช่าซื้อ / มณทิชา ภักดีคง.

Montichā Phakdīkhong. by มณทิชา ภักดีคง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT886.3 .ม33 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT886.3 .ม33 2564 (1).
ห้องสมุด:
Krabūankān thāng chīwaphāp samrap ngān witsawakam nam læ nam sīa : phư̄nthān læ kānprayukchai = Biological processes for water and wastewater engineering : fundamentals and applications / กระบวนการทางชีวภาพสำหรับงานวิศวกรรมน้ำและน้ำเสีย : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ = Biological processes for water and wastewater engineering : fundamentals and applications / สุมนา ราษฎร์ภักดี.

Sumanā Rātphakdī. by สุมนา ราษฎร์ภักดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: Khō̜n Kǣn : Rōngphim Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2564 [2021] Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564 [2021]Other title: Biological processes for water and wastewater engineering : fundamentals and applications.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD755 .ส74 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kwā čha khrō̜ng ʻamnāt nam : kānkhlīkhlāi khayāitūa khō̜ng khrư̄akhāi Nailūang phāitai patisamphan chonchannam Thai thotsawat 2490-2530 / กว่าจะครองอำนาจนำ : การคลี่คลายขยายตัวของเครือข่ายในหลวง ภายใต้ปฏิสัมพันธ์ชนชั้นนำไทย ทศวรรษ 2490-2530 / อาสา คำภา.

ʻĀsā Khamphā, by อาสา คำภา, 2524-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fādīaokan, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .อ575 2564 (1). Items available for reference: Professor Sangvian Indaravijaya Library Cataloging CompleteCall number: JQ1745 .อ575 2564 (1), Pridi Banomyong Library Cataloging CompleteCall number: JQ1745 .อ575 2564 (1). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Kwā čha Kēkai Salaidœ̄ / กว่าจะเก๋ไก๋สไลเดอร์ / เก๋ไก๋ สไลเดอร์ เขียน ; พุสดี สิริวัชระเมตตา เรียบเรียง.

Natthichā Nāmwong. Phusadī Siriwatcharamēttā. by ณัฐธิชา นามวงษ์ | พุสดี สิริวัชระเมตตา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  9    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544