TUPUEY-New Book-202112-01 (tha)

This list contains 171 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
--Læ trāp chūa fā din salāi / --และตราบชั่วฟ้าดินสลาย / คีริลล์ บาร์สกี้.

Barsky, Kirill. by บาร์สกี้, คีริลล์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Riwœ̄ Buk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .บ6538ล83 2564 (1).
ห้องสมุด:
1 nāthī fưk mō̜ng khon hai thalu / 1 นาที ฝึกมองคนให้ทะลุ / ผู้เรียบเรียง หลิว หย่ง เซิง ; ผู้แปล ภิรมณ ประพฤติประยูร.

Liu, Yongcheng. Phiramon Praphrưtprayūn. by หลิว, หย่งเซิง | ภิรมณ ประพฤติประยูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
AI and Machine Learning for Coders sēnthāng læ lakkān sū kānkhōt AI / AI and Machine Learning for Coders เส้นทางและหลักการสู่การโค้ด AI / ผู้เขียน Laurence Moroney ; ผู้แปลเรียบเรียง วิโรจน์ อัศวรังสี.

Moroney, Laurence. Wirote ʻAtsawarangsī. by โมโรนีย์, ลอเรนซ์ | วิโรจน์ อัศวรังสี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Khō̜fangchan, 2564 [2021] Publisher: [นนทบุรี] : คอร์ฟังก์ชัน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q325.5 .ม949 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Deep learning / Deep learning / ละออ บุญเกษม.

Laʻō̜ Bunkasēm. by ละออ บุญเกษม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Pēpœ̄rī Pharin, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เปเปอรี่พริ้น, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Gamification kēmmifikhēchan čhūngčhai khon dūai konkai kēm / Gamification เกมมิฟิเคชัน จูงใจคนด้วยกลไกเกม / ตรัง สุวรรณศิลป์ เขียน.

Trang Suwannasin. by ตรัง สุวรรณศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Salt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ซอลท์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF503 .ต46 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF503 .ต46 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Practical data visualization with Power BI / Practical data visualization with Power BI / กิตติพงศ์ เนียมเจริญ.

Kittiphong Nīamčharœ̄n. by กิตติพงศ์ เนียมเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAiDīSī Phrīmīa Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5548.4.ม9 ก646 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Short note sentences prayōk phư̄nthān san-ngāi-chai bō̜i nai kānsonthanā phāsā ʻAngkrit / Short note sentences ประโยคพื้นฐาน สั้น-ง่าย-ใช้บ่อย ในการสนทนาภาษาอังกฤษ / ผู้เขียน อิสรีย์ แจ่มขำ.

'Isarī Čhǣmkham. by อิสรีย์ แจ่มขำ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAiket ʻInglit Phaplitching, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1375 .อ65 2558 (1).
ห้องสมุด:
Super coaching chūai thīm khayāi sakkayaphāp sāng sutyō̜t phonlap / Super coaching ช่วยทีมขยายศักยภาพ สร้างสุดยอดผลลัพธ์ / Suzuki Yoshiyuki เขียน ; วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา แปล.

Suzuki, Yoshiyuki. Withāranī Čhongsathitwatthanā. by ซึซุกิ, โยะชิยุกิ | วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmī Buk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ส53 ซ62 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Talk like TED : 9 khletlap kānnam sanœ̄ hai pīam phalang trưng čhai læ sāngsan / Talk like TED : 9 เคล็ดลับการนำเสนอให้เปี่ยมพลัง ตรึงใจ และสร้างสรรค์ / โดย Carmine Gallo ; พลอยแสง เอกญาติ แปล.

Gallo, Carmine. Phlō̜isǣng ʻĒkyāt. by แกลโล, คาร์ไมน์ | พลอยแสง เอกญาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
TED talks : the official TED guide to public speaking / TED talks : the official TED guide to public speaking / Chris Anderson ; ทิพย์นภา หวนสุริยา แปล.

Anderson, Chris, Thipnapa Huansuriya. by แอนเดอร์สัน, คริส, ค.ศ.1957 มกราคม 14- | ทิพย์นภา หวนสุริยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
The 4-hour workweek tham nō̜i tǣ rūai māk / The 4-hour workweek ทำน้อยแต่รวยมาก / Timothy Ferriss เขียน ; ตวงทอง สรประเสริฐ แปล.

Ferriss, Timothy. Tūangthō̜ng Sō̜nprasœ̄t by เฟอร์ริสส์, ทิโมที | ตวงทอง สรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Heart Work, [2563] 2020. Publisher: กรุงเทพฯ : Heart Work, [2563] 2020Availability: No items available : Checked out (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi : khwāmrū chabap phok phā / กฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา / เรย์มอนด์ แวคส์ ; ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล แปล.

Wacks, Raymond. Thapanan Nipithakul, by แวคส์, เรย์มอนด์ | ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล, 2512-.

Edition: ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Openworlds, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Openworlds, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: K230.ว83 ก33 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K230.ว83 ก33 2564 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: K230.ว83 ก33 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi khumkhrō̜ng phūprasopphai čhāk rot : Phrarātchabanyat Khumkhrō̜ng Phūprasopphai čhāk Rot Phō̜.Sō̜. 2535 / กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Other title: Kotmāi khumkhrō̜ng phūprasopphai čhāk rot : Phrarātchabanyat Khumkhrō̜ng Phūprasopphai čhāk Rot Phō̜.Sō̜. 2535 kānprakan khwāmsīahāi khāsinmai thotthǣn kō̜ngthun thotthǣn phūprasopphai botkamnot thōt læ botchapho̜kān Other title: กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 การประกันความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บทกำหนดโทษและบทเฉพาะกาล.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1031 .ส73 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1031 .ส73 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi supsin : khwāmrū phư̄nthān thāng khwāmkhit lak thūapai læ bot betset thūapai / กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป / อานนท์ มาเม้า.

Anont Mamout, by อานนท์ มาเม้า, 2530-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT640 .อ63 2564 (1). Checked out (10). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi pō̜ngkan læ prāpprām kānthučarit : Phrarātchabanyat Prakō̜p Ratthammanūn Wādūai Kānpō̜ngkan læ Prāpprām Kānthučarit Phō̜.Sō̜. 2561 phrō̜m rabīap læ prakāt thī kīeokhō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Khwāmphit Kīeokap Kānsanœ̄ Rākhā tō̜ Nūaingān khō̜ng Rat Phō̜.Sō̜. 2542 Phrarātchabanyat Wādūai Khwāmphit khō̜ng Phanakngān nai ʻOngkān rư̄ Nūaingān khō̜ng Rat Phō̜.Sō̜. 2502 / กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 พร้อมระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4516 .ส72 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516 .ส72 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā phayān lakthān (khadī ʻāyā) : khamphiphāksā Sān Dīkā læ lak kotmāi pī 2558-2564 / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พยานหลักฐาน (คดีอาญา) : คำพิพากษาศาลฎีกาและหลักกฎหมาย ปี 2558-2564 / สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Saharat Kiti Suppakān. by สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣ Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส538 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส538 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ส538 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi chaosap chaosư̄ / กฎหมายเช่าทรัพย์เช่าซื้อ / มณทิชา ภักดีคง.

Montichā Phakdīkhong. by มณทิชา ภักดีคง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT886.3 .ม33 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT886.3 .ม33 2564 (1).
ห้องสมุด:
Krabūankān thāng chīwaphāp samrap ngān witsawakam nam læ nam sīa : phư̄nthān læ kānprayukchai = Biological processes for water and wastewater engineering : fundamentals and applications / กระบวนการทางชีวภาพสำหรับงานวิศวกรรมน้ำและน้ำเสีย : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ = Biological processes for water and wastewater engineering : fundamentals and applications / สุมนา ราษฎร์ภักดี.

Sumanā Rātphakdī. by สุมนา ราษฎร์ภักดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: Khō̜n Kǣn : Rōngphim Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2564 [2021] Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564 [2021]Other title: Biological processes for water and wastewater engineering : fundamentals and applications.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD755 .ส74 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kwā čha khrō̜ng ʻamnāt nam : kānkhlīkhlāi khayāitūa khō̜ng khrư̄akhāi Nailūang phāitai patisamphan chonchannam Thai thotsawat 2490-2530 / กว่าจะครองอำนาจนำ : การคลี่คลายขยายตัวของเครือข่ายในหลวง ภายใต้ปฏิสัมพันธ์ชนชั้นนำไทย ทศวรรษ 2490-2530 / อาสา คำภา.

ʻĀsā Khamphā, by อาสา คำภา, 2524-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fādīaokan, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .อ575 2564 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .อ575 2564 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Kwā čha Kēkai Salaidœ̄ / กว่าจะเก๋ไก๋สไลเดอร์ / เก๋ไก๋ สไลเดอร์ เขียน ; พุสดี สิริวัชระเมตตา เรียบเรียง.

Natthichā Nāmwong. Phusadī Siriwatcharamēttā. by ณัฐธิชา นามวงษ์ | พุสดี สิริวัชระเมตตา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5386 .ณ63 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kapdak khonchalāt : thammai khonchalāt thưng chō̜p tham phlāt bǣp ngō ngō / กับดักคนฉลาด : ทำไมคนฉลาดถึงชอบทำพลาดแบบโง่ๆ / ผู้เขียน David Robson ; ผู้แปล ไอริสา ชั้นศิริ.

Robson, David. ʻAirisā Chansiri. by ร็อบสัน, เดวิด | ไอริสา ชั้นศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khǣktat Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แคคตัสพับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF431 .ร53 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF431 .ร53 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kāntalāt bǣp mai tō̜ng tham kāntalāt = Growth hacker marketing : a primer on the future of PR, marketing, and advertising / การตลาดแบบไม่ต้องทำการตลาด = Growth hacker marketing : a primer on the future of PR, marketing, and advertising / ผู้เขียน Ryan Holiday ; ผู้แปล วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Holiday, Ryan. Winyū Kinghiranwattana. by ฮอลิเดย์, ไรอัน | วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2564 [2021]Other title: Growth hacker marketing : a primer on the future of PR, marketing, and advertising.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415 .ฮ54 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān sapphayākō̜n manut = Human resource management / การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ.

Siriphāphan Līphaičharœ̄n. Mahāwitthayālai Rātchaphat ʻUbon Rātchathānī. Khana Bō̜rihān Thurakit læ Kānčhatkān. by สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: ʻUbon Rātchathānī : Khana Bō̜rihān Thurakit læ Kānčhatkān Mahāwitthayālai Rātchaphat ʻUbon Rātchathānī, 2563 [2020] Publisher: อุบลราชธานี : คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2563 [2020]Other title: Human resource management.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ส6164 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ส6164 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ส6164 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n khrōngkān thāng kānsưksā / การประเมินโครงการทางการศึกษา / เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ.

Sētthawit Chanōwan. by เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2822.75 .ศ74 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānʻō̜kbǣp rabop thō̜ phāinai ʻākhān = [Design of plumbing systems] / การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร = [Design of plumbing systems] / วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์.

Warit ʻƯngphākō̜n. Witsawakamsathān hǣng Prathēt Thai. by วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์ | วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 22.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witsawakamsathān hǣng Prathēt Thai nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2562 [2019]Other title: Design of plumbing systems.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TJ930 .ว46 2562 (3).
ห้องสมุด:
Kānkhīan khamphiphāksā kap phāsā khīan / การเขียนคำพิพากษากับภาษาเขียน / ไพโรจน์ วายุภาพ.

Phairōt Wāyuphāp. by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: [กรุงทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT48.7 .พ94 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT48.7 .พ94 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT48.7 .พ94 2564 (1). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library In Cataloging (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānprǣrūp dūai khwāmrō̜n læ mai chai khwāmrō̜n dūai theknōlōyī samaimai / การแปรรูปด้วยความร้อนและไม่ใช้ความร้อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ / ฤทธิชัย อัศวราชันย์.

Ritthichai 'Atsawarāchan. by ฤทธิชัย อัศวราชันย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻŌ̜. ʻĒt. Pharinting Hao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TP370.5 .ฤ33 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khwā phikhāt (?) sāi : ʻanurakniyom Thai bon thāng sō̜ng phrǣng khō̜ng kānmư̄ang lōk yuk songkhrāmyen / ขวาพิฆาต (?) ซ้าย : อนุรักษนิยมไทยบนทางสองแพร่งของการเมืองโลกยุคสงครามเย็น / ศิบดี นพประเสริฐ.

Sibō̜dī Nopprasert. by ศิบดี นพประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC573.2.ท9 ศ63 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JC573.2.ท9 ศ63 2564 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC573.2.ท9 ศ63 2564 (2). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Khō̜ phưng rawang nai kānčhattham læ bō̜rihān sanyā / ข้อพึงระวังในการจัดทำและบริหารสัญญา / ปรีชา ส่งสัมพันธ์.

Preecha Songsamphan. by ปรีชา ส่งสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ป455 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ป455 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT858 .ป455 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khang dūankhǣng = Blue lock / ขังดวลแข้ง = Blue lock / Muneyuki Kaneshiro ; Yusuke Nomura [วาดภาพประกอบ].

Kaneshiro, Muneyuki. Nomura, Yusuke. by คาเนชิโระ, มุเนยูกิ | โนมุระ, ยูสุเกะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Hō̜Sō̜Nō̜. Wibūnkit Kānphim, [2562] [2019]- Publisher: [กรุงเทพฯ] : หสน. วิบูลย์กิจการพิมพ์, [2562] [2019]-Other title: Blue lock.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .ค626ข62 ล. 2 (4). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Khām khlư̄an lư̄an yāi : phonlawat phū khā bō̜rikān thāng phēt khām chāt nai ʻĀsīan / ข้าม เคลื่อน เลื่อน ย้าย : พลวัตผู้ค้าบริการทางเพศข้ามชาติในอาเซียน / ธานี ชัยวัฒน์.

Thanee Chaiwat. by ธานี ชัยวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ242.55.ก5 ธ63 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ242.55.ก5 ธ63 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ242.55.ก5 ธ63 2564 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ242.55.ก5 ธ63 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khadī thīdin : botrīan kō̜ranī thung klūaikhǣk (phrō̜m panhā kotmāi kīeokap khadī thīdin nai kō̜ranī tāng tāng) / คดีที่ดิน บทเรียนกรณีถุงกล้วยแขก : พร้อมปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีที่ดินในกรณีต่าง ๆ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Banditʻaksō̜n, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT683 .ส737 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khadī minpramāt-dūmin : minpramāt dūmin phramahākasat dūmin čhaophanakngān dūmin sān rư̄ phūphiphāksā minpramāt dūmin / คดีหมิ่นประมาท - ดูหมิ่น : หมิ่นประมาท ดูหมิ่น พระมหากษัตริย์ ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา หมิ่นประมาท ดูหมิ่น / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonkrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3510.5 .ส738 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khadī lư̄aktang thō̜ngthin læ withī phičhāranā khadī lư̄aktang thō̜ngthin / คดีเลือกตั้งท้องถิ่นและวิธีพิจารณาคดีเลือกตั้งท้องถิ่น / ขวัญชัย เผ่าเต็ม.

Khwanchai Phaotem. by ขวัญชัย เผ่าเต็ม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2506 .ข56 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2506 .ข56 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2506 .ข56 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmrū thūapai kotmāi phāsī ʻākō̜n tām pramūan ratsadākō̜n / ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Thatsanī Lư̄angrư̄angrō̜ng. by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, [2564] [2021]Other title: Khwāmrū thūapai kotmāi phāsī ʻākō̜n tām pramūan ratsadākō̜n Phō̜.Sō̜. 2564 Other title: ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2564.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3550 .ท63 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT3550 .ท63 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap likkhasit nai ngān sinlapakam / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในงานศิลปกรรม / สิพิม วิวัฒนวัฒนา.

Siphim Wiwatthanawattana. by สิพิม วิวัฒนวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1460 .ส63 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1460 .ส63 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1460 .ส63 2564 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khwāmchư̄amyōng rawāng kan khō̜ng withī kānyū ʻāsai læ rư̄an phư̄n thin khō̜ng Khon Thai phut Phāk Tai Čhangwat Nakhō̜n Sī Thammarāt Songkhlā kap khon Sayām nai Rat Kēda Mālēsīa / ความเชื่อมโยงระหว่างกันของวิถีการอยู่อาศัยและเรือนพื้นถิ่นของคนไทยพุทธภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา กับคนสยามในรัฐเกดะห์ มาเลเซีย / สุภาวดี เชื้อพราหมณ์.

Suphāwadī Chư̄aphrām. by สุภาวดี เชื้อพราหมณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Sī Thammarāt : Rān ʻĪsī, 2564 [2021] Publisher: นครศรีธรรมราช : ร้านอีซี่, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA7435.ฮ9ก26 ส746 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khamphī Python chabap sombūn / คัมภีร์ Python ฉบับสมบูรณ์ / อรพิน ประวัติบริสุทธิ์.

ʻŌ̜raphin Prawatbō̜risut. by อรพิน ประวัติบริสุทธิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Prōwichan Čhamkat, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.73.พ93 อ426 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khān yung : khwāmrū chabap phok phā / คาร์ล ยุง : ความรู้ฉบับพกพา / Anthony Stevens ; สายพิณ ศุพุทธมงคล แปล.

Stevens, Anthony. Saipin Suputtamongkol, by สตีเวนส์, แอนโธนี | สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF173 .ส365 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk thūapai / คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, รณกรณ์ บุญมี.

Thawīkīat Mīnakanit, Ronnakō̜n Boonmee, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | รณกรณ์ บุญมี, 2526-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 23, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi ʻāyā phāk thūapai Other title: กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ท565 2564ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ท565 2564ก (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ท565 2564ก (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ท565 2564ก (3). Checked out (4). In transit (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk tūapai māttrā 288-366/4 / คำอธิบายกฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งเดียว.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ท5654 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ท5654 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ท5654 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ท5654 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi rǣngngān / คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

Wichitra Vichienchom, by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi rǣngngān Other title: กฎหมายแรงงาน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1270 .ว623 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1270 .ว623 2564 (1). Checked out (12).
ห้องสมุด:
Kham haikān čhāk phayān pāk ʻēk / คำให้การจากพยานปากเอก / มาร์กาเร็ต แอ็ตวูด เขียน ; จุฑามาศ แอนเนียน แปล.

Atwood, Margaret, Čhuthāmāt ʻǢnnīan. by แอ็ตวูด, มาร์กาเร็ต, ค.ศ. 1939- | จุฑามาศ แอนเนียน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Laibrārī Hao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ไลบรารี่ เฮ้าส์, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khum sīang nai hūa dai chīwit ngāi thuk rư̄ang / คุมเสียงในหัวได้ ชีวิตง่ายทุกเรื่อง / อีธาน ครอสส์ เขียน ; เหมือนฝัน สิริกรณ์ คุณาวงศ์ แปล.

Kross, Ethan. Mư̄anfan Sirikō̜n Khunāwong. by ครอสส์, อีธาน | เหมือนฝัน สิริกรณ์ คุณาวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF697.5.พ73 ค45 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānphœ̄kthō̜n nitikam khadī phǣng / คู่มือการเพิกถอนนิติกรรมคดีแพ่ง / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .ส45 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT504 .ส45 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khā māpā. Lēm 2 / ฆ่าหมาป่า. เล่ม 2 / Priest เขียน ; MW แปล.

Priest. MW. by พรีสต์ | เอ็มดับเบิลยู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sēn Buk Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เซ้นส์บุ๊คพับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Čhakkawat čhō̜m khamư̄ap : ʻitthiphon čhāk kāntāmlā hā ʻāhān khō̜ng ʻAngkrit tō̜ lōk yuk mai / จักรวรรดิจอมเขมือบ : อิทธิพลจากการตามล่าหาอาหารของอังกฤษต่อโลกยุคใหม่ / ลิซซี คอลลิงแฮม เขียน ; ไอริสา ชั้นศิริ แปล.

Collingham, E. M. ʻAirisā Chansiri. by คอลลิงแฮม, อี. เอ็ม. (อลิซาเบท เอ็ม.) | ไอริสา ชั้นศิริ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JV1011 .ค54 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Čhatkān thānkhō̜mūn dūai MySQL+MariaDB / จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL+MariaDB / ชาญชัย ศุภอรรถกร.

Chānchai Suphaʻatthakǭn. by ชาญชัย ศุภอรรถกร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Simphlifāi, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.9.ร64 ช622 2564 (2).
ห้องสมุด:
Čhīn -Mērikā 3D : Baidēn Sīčhinphing kap sưk sētthakit sām miti / จีน-เมริกา 3D : ไบเดน สีจิ้นผิง กับศึกเศรษฐกิจสามมิติ / อาร์ม ตั้งนิรันดร.

ʻĀm Tangnirandō̜n. by อาร์ม ตั้งนิรันดร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1414 .อ6443 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Chāt phlātsatik : khwāmsamphan Thai-Phamā phān "khwāmpen Thai" / ชาติพลาสติก : ความสัมพันธ์ไทย-พม่า ผ่าน "ความเป็นไทย" / ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์.

Pawin Chatchawānphongphan. by ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fādīaokan, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.พ4 ป56 2561 (7), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575.5.พ4 ป56 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.พ4 ป56 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.พ4 ป56 2561 (5). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Chāt Thai, mư̄ang Thai, bǣp rīan læ ʻanusāwarī : wādūai watthanatham, rat læ rūpkān čhitsamnưk / ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์ : ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสำนึก / นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Nithi ʻĪaosīwong, by นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2483-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS568 .น583 2563 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chāi phū hen phanrayā pen mūak : lōk phitsawong khō̜ng rōk samō̜ng / ชายผู้เห็นภรรยาเป็นหมวก : โลกพิศวงของโรคสมอง / โดย Oliver Sacks ; ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ แปล.

Sacks, Oliver, Chaiphat Chunharat. by แซกส์ โอลิเวอร์, ค.ศ. 1933-2015 | ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Chīwit rēnlap khō̜ng tonmai = The hidden life of trees / ชีวิตเร้นลับของต้นไม้ = The hidden life of trees / เขียน เพเทอร์ โวลเลเบน ; แปล สุดาวรรณ สินธุประมา.

Wohlleben, Peter, Sudāwan Sinthupramā. by โวลเลเบน, เพเทอร์, ค.ศ. 1964- | สุดาวรรณ สินธุประมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Kōmonkhīmthō̜ng, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2564 [2021]Other title: The hidden life of trees.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Thānandō̜n thī sām khư̄ ʻarai? / ฐานันดรที่สามคืออะไร? / โดย เอ็มมานูแอล โจเซฟ ซิแยส ; ภัควดี วีระภาสพงษ์ แปล.

Sieyès, Emmanuel Joseph, comte, Phakwadī Wīraphātphong. by ซิแยส, เอ็มมานูแอล โจเซฟ, คองท, ค.ศ. 1748-1836 | ภัควดี วีระภาสพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JN2413 .ซ647 2564 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JN2413 .ซ647 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JN2413 .ซ647 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Thō̜trahat thammāphibān thō̜ngthin = Decoding local good governance / ถอดรหัสธรรมาภิบาลท้องถิ่น = Decoding local good governance / อรพินท์ สพโชคชัย.

ʻŌ̜raphin Sopchokechai. Sathāban Phrapokklao. by อรพินท์ สพโชคชัย | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564 [2021]Other title: Decoding local good governance.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7153.3.ก2 อ4365 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.3.ก2 อ4365 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก2 อ4365 2564 (2).
ห้องสมุด:
Thritsadī kānmư̄ang rawāng prathēt læ sō̜mbī (chabap khư̄nchīp) / ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ) / แดเนียล ดี. เดรซเนอร์ เขียน ; ธรรมชาติ กรีอักษร แปล ; จิตติภัทร พูนขำ บรรณาธิการ.

Drezner, Daniel W. Thammachāt Krīʻaksō̜n. Čhittiphat Phūnkham. by เดรซเนอร์, แดเนียล ดับเบิลยู | ธรรมชาติ กรีอักษร | จิตติภัทร พูนขำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Čhatphim Khopfai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JZ1305 .ด742 2560 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JZ1305 .ด742 2560 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JZ1305 .ด742 2560 (1).
ห้องสมุด:
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ = International relations theory / นรุตม์ เจริญศรี.

by นรุตม์ เจริญศรี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักวิชาการระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text Publisher: เชียงใหม่ : สำนักวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 [2013]Other title: International relations theory.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JZ1242 .น473 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JZ1242 .น473 2556 (1). Checked out (5). In transit (1).
ห้องสมุด:
Thān yā lang ʻāhān lǣo dư̄m nāmthā māk māk / ทานยาหลังอาหาร แล้วดื่มน้ำตามาก ๆ / จิราภรณ์ วิหวา.

Čhirāphō̜n Wiwā. by จิราภรณ์ วิหวา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Salmon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .จ6923ท63 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Tāmklāng tāmlāi / ท่ามกลางไทม์ไลน์ / ณ วัฒน์ เขียน.

Na wat. by ณ วัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒnōwēn, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : เอโนเวล, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ณ2355ท64 2557 (2).
ห้องสมุด:
Tham thurakit bǣp phūchana nai thuk sathānakān / ทำธุรกิจแบบผู้ชนะในทุกสถานการณ์ / พงศธร ธนบดีภัทร (นพ พงศธร) ... [และคนอื่น ๆ] เขียน ; พุสดี สิริวัชระเมตตา เรียบเรียง.

Phongsathō̜n Thanabō̜dīphat. Phutsadī Siriwatcharamēttā. by พงศธร ธนบดีภัทร | พุสดี สิริวัชระเมตตา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Short Cut, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .พ225 2564 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD37 .พ225 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .พ225 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Thun wang khlang (sakdi) nā : samō̜raphūm sētthakit kānmư̄ang Thai kap prachāthipatai thī mai long lak pak thān / ทุน วัง คลัง (ศักดิ) นา : สมรภูมิเศรษฐกิจการเมืองไทยกับประชาธิปไตยที่ไม่ลงหลักปักฐาน / อภิชาต สถิตนิรามัย และ อิสร์กุล อุณหเกตุ.

ʻAphichāt Sathitnirāmai. ʻItsakun ʻUnhakēt. by อภิชาต สถิตนิรามัย | อิสร์กุล อุณหเกตุ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HJ1360.55 .อ46 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ1360.55 .อ46 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ1360.55 .อ46 2564 (1).
Professor Direk Jayanama Library On Order (1).
Checked out (6).
ห้องสมุด:
Nānā prachāthipatai = Models of democracy / นานาประชาธิปไตย = Models of democracy / David Held ; สุทธิมาน ลิมปนุสรณ์ แปล.

Held, David. Suthiman Limpanusorn. by เฮลด์, เดวิด | สุทธิมาน ลิมปนุสรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : bookscape, 2564 [2021]Other title: Models of democracy.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JC421 .ฮ74 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC421 .ฮ74 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Nisai ʻō̜kbǣp dai : sāt hǣng kānkǣkhai khun phūkhœ̄i lomlēo / นิสัยออกแบบได้ : ศาสตร์แห่งการแก้ไขคุณผู้เคยล้มเหลว / ผู้เขียน Wendy Wood ; ผู้แปล สาริศา กนกวรกิตติ์.

Wood, Wendy, Sarisa Kanokwō̜rakit. by วู้ด, เวนดี้, ค.ศ. 1954 มิ.ย. 17- | สาริศา กนกวรกิตติ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khǣktat Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แคคตัส พับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF335 .ว73 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF335 .ว73 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Botrīan čhāk kānthō̜t botrīan / บทเรียนจากการถอดบทเรียน / พีธากร ศรีบุตรวงษ์ ; ภาพประกอบ ดวงกมล เกษประยูร.

Phīthākō̜n Sībutwong. Dūangkamon Kētprayūn. by พีธากร ศรีบุตรวงษ์ | ดวงกมล เกษประยูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Kānphim Dō̜t Khō̜m, 2564 [2021] Publisher: พิษณุโลก : การพิมพ์ดอทคอม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1060 .พ653 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1060 .พ653 2564 (1).
ห้องสมุด:
Bō̜risat lun rak num hima kap sāo sutkhūn / บริษัทลุ้นรัก หนุ่มหิมะกับสาวสุดคูล / เรื่องและภาพ โทโนกายะ มิยุคิ ; แปล ZR.

Tonogaya, Miyuki. ZR. by โทโนกายะ, มิยุคิ | ซีอาร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bīlœ̄p Phlat, [2564] [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บีเลิฟด์ พลัส, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .ท93บ46 ล. 1 (2).
ห้องสมุด:
Bō̜rihān ngœ̄n pen hen ngœ̄n lān yuk New normal / บริหารเงินเป็น เห็นเงินล้าน ยุค New normal / สาธิต บวรสันติสุทธิ์.

Sātit Bawōnsantisut. by สาธิต บวรสันติสุทธิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Chek, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เช็ค, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG179 .ส6355 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG179 .ส6355 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG179 .ส6355 2564 (1).
ห้องสมุด:
Patiwat Farangsēt : khwāmrū chabap phok phā / ปฏิวัติฝรั่งเศส : ความรู้ฉบับพกพา / by William Doyle ; แปลโดย ปรีดี หงษ์สต้น.

Doyle, William, Preedee Hongsaton, by ดอยล์, วิลเลียม, ค.ศ. 1924- | ปรีดี หงษ์สต้น, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DC148 .ด54 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DC148 .ด54 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DC148 .ด54 2564 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap ʻāngʻing : tūabot khamʻathibāi yō̜ læ ʻēkkasān ʻāngʻing rīang māttrā læ phrarātchabanyat kānklaiklīa khō̜ phiphāt Phō̜.Sō̜. 2562 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา และ พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Surasak Likkhasitwatthanakun, by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 22, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส74 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส74 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ส74 2564 (2). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi ʻāyā chabap ʻāngʻing / ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง / [รวบรวมโดย] ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Twekiat Menakanist, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 45, แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2564).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ป43 2564ก (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ป43 2564ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ป43 2564ก (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In CatalogingCall number: KPT3800 .ป43 2564ก (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Prayut maichai Sarit : phonlawat rat rātchakān Thai čhāk yuk rungrư̄ang sū yuk sư̄amthō̜i / ประยุทธ์ไม่ใช่สฤษดิ์ : พลวัตรัฐราชการไทยจากยุครุ่งเรืองสู่ยุคเสื่อมถอย / ชัชฎา กำลังแพทย์.

Chatchadā Kamlangphǣt. by ชัชฎา กำลังแพทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻInlūminēchan ʻĒdichan, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ช62 2564 (1).
Pridi Banomyong Library On Order (1), Professor Direk Jayanama Library On Order (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (1).
Checked out (4).
ห้องสมุด:
Prawattisāt sūan Yurōp nai chūang satawat thī 4 thưng 19 = History of European garden from the 4th to the 19th century / ประวัติศาสตร์สวนยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 4 ถึง 19 = History of European garden from the 4th to the 19th century / พัทมน เสลานนท์.

Phatthamon Sēlānon. by พัทมน เสลานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻĒchīa Dičhitō̜n Kānphim Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอเชีย ดิจิตอลการพิมพ์ จำกัด, 2564 [2021]Other title: History of European garden from the 4th to the 19th century.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB466.ย6 พ63 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: SB466.ย6 พ63 2564 (2).
ห้องสมุด:
Prawattisāt mǣomō̜ng = A cat ' s tale / ประวัติศาสตร์แมวมอง = A cat's tale / พอล คูดูนาริส เขียน ; ภาณุ บุรุษรัตนพันธุ์ แปล.

Koudounaris, Paul. Phānu Burutrattanaphan. by คูดูนาริส, พอล | ภาณุ บุรุษรัตนพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sophia, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Sophia, 2564 [2021]Other title: A cat's tale.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SF442.6 .พ542 2564 (1). Checked out (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Prawattisāt Thai Samai-- Phračhao Krung Thon Burī / ประวัติศาสตร์ไทยสมัย-- พระเจ้ากรุงธนบุรี / สำราญ ผลดี.

Samrān Phondī. by สำราญ ผลดี.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, [2564] [2021] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS579 .ส534 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS579 .ส534 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS579 .ส534 2564 (1).
ห้องสมุด:
Pratyā : prawattisāt sāi thān hǣng panyā / ปรัชญา: ประวัติศาสตร์สายธารแห่งปัญญา / โดย Nigel Warburton ; ปราบดา หยุ่น และ รติพร ชัยปิยะพร แปล.

Warburton, Nigel, Prāpdā Yun, Ratiphō̜n Chaipiyaphō̜n. by วอร์เบอร์ตัน, ไนเจล, ค.ศ. 1962- | ปราบดา หยุ่น, 2516- | รติพร ชัยปิยะพร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: B72 .ว543 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: B72 .ว543 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: B72 .ว543 2561 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Pritsanā mō̜rana Hākūba Sansō / ปริศนามรณะฮากูบะซันโซ / บทประพันธ์ ฮิงาชิโนะ เคโงะ ; แปลโดย ปณต ไชยมงคล..

Higashino, Keigo, Panot Chaimongkhon. by ฮิงาชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- | ปณต ไชยมงคล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhēkhlāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เจคลาส, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ฮ64437ฮ62ป33 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ฮ64437ฮ62ป33 2564 (1).
ห้องสมุด:
Pīnan-- thī khā khanưng thưng. Lem 1 / ปีนั้น-- ที่ข้าคะนึงถึง. เล่ม 1 / Man Man He Qi Duo เขียน ; เป๋าเป่า แปล.

Manmanheqiduo. Paopao. by ม่านม่านเหอฉีตัว | เป๋าเป่า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sēn Buk Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เซ้นส์บุ๊คพับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Pīnan-- thī khā khanưng thưng. Lem 2 / ปีนั้น-- ที่ข้าคะนึงถึง. เล่ม 2 / Man Man He Qi Duo เขียน ; เป๋าเป่า แปล.

Manmanheqiduo. Paopao. by ม่านม่านเหอฉีตัว | เป๋าเป่า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sēn Buk Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เซ้นส์บุ๊คพับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Phom mai rūčhak niyāi rư̄ang nī thī phom khīan = I don't know the novel written by me-- / ผมไม่รู้จักนิยายเรื่องนี้ที่ผมเขียน = I don't know the novel written by me-- / คิยูนะ โทโตะ เขียน ; นิรุบล ใบประเสริฐ แปล.

Kiyuna, Toto. Nirubon Baiprasœ̄t. by คิยูนะ, โทโตะ | นิรุบล ใบประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchan Buk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2564 [2021]Other title: I don't know the novel written by me--.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Farangsēt : sāthāranarat ratthammanūn khrōngsāng sathāban kānmư̄ang kānpokkhrō̜ng / ฝรั่งเศส : สาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมืองการปกครอง / วรรณภา ติระสังขะ.

Vannapar Tirasangka. by วรรณภา ติระสังขะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JN2597 .ว443 2562 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JN2597 .ว443 2562 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JN2597 .ว443 2562 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JN2597 .ว443 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JN2597 .ว443 2562 (3). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Phayān nai khadī ʻāyā / พยานในคดีอาญา / รชฎ เจริญฉ่ำ.

Rachata Charoencham, by รชฏ เจริญฉ่ำ, 2482-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4675 .ร22 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4675 .ร22 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4675 .ร22 2564 (1).
ห้องสมุด:
Phlik phǣndin : čhāk tai ngao pīk mahāʻamnāt sū ʻitsaraphāp thāwō̜n khō̜ng klum prathēt nai ʻĒchīa / พลิกแผ่นดิน : จากใต้เงาปีกมหาอำนาจสู่อิสรภาพถาวรของกลุ่มประเทศในเอเชีย / ภาณุดา วงศ์พรหม.

Phānudā Wongphrom. by ภาณุดา วงศ์พรหม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Torch, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Torch, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS525 .ภ636 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS525 .ภ636 2564 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS525 .ภ636 2564 (1).
ห้องสมุด:
Phō̜bān sut kao / พ่อบ้านสุดเก๋า / เรื่อง : ภาพโดย Kousuke Oono 2018 ; แปลโดย พัชรี นาคแสนนันท์ ; เรียบเรียงโดย ปริญญา ทรงฤกษ์, ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Ono, Kosuke. Phatcharī Nāksǣnnan. Parinyā Songrœ̄k. Suphachai Sīphan. by โอโนะ, โคซูเกะ | พัชรี นาคแสนนันท์ | ปริญญา ทรงฤกษ์ | ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Khō̜mik, 2562 [2019]- Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์, 2562 [2019]-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .อ93พ53 ล. 1 (6), Pridi Banomyong LibraryCall number: กต .อ93พ53 ล. 3 (5). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phatthanākān kānplīanplǣng sangkhom kānmư̄ang Thai læ khwāmkhit rư̄ang kanpatirūp thī kīaonư̄ang / พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงสังคม การเมืองไทย และความคิดเรื่องการปฏิรูปที่เกี่ยวเนื่อง / ธีรยุทธ บุญมี.

Thīrayut Bunmī. Sathāban Phra Pokklao. by ธีรยุทธ บุญมี, 2493- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ธ643 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ธ643 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ธ643 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ธ643 2564 (2).
ห้องสมุด:
Phāsā Kaolī khanton 1 = [Chogeub hangug-eo] / ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1 = [Chogeub hangug-eo] / ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา.

Paphonphat Kō̜psirithīwarā. by ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Phāsā læ Watthanatham Samākhom Songsœ̄m Theknōlōyī (Thai-Yīpun), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2564 [2021]Other title: Chogeub hangug-eo.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Mahāwitthayālai sō̜mbī. 4 = Zombies in college. [4] / มหาวิทยาลัยซอมบี้. 4 = Zombies in college. [4] / เหยียนเหลียงอวี่ เขียน ; Jpolly Wu แปล.

Yan, Liangyu. Jpolly Wu. by เหยียน, เหลียงอวี่ | เจพอลลี่ วู.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rose, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Rose, 2564 [2021]Other title: Zombies in college..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห7435ซ62จ73 2564 ล. 4 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Māttrathān kāntittang faifā phāinai læ nō̜k ʻākhān / มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร / อ. นพ มหิษานนท์.

Nop Mahisānon. by นพ มหิษานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Khō̜ Fangchan, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : คอร์ฟังก์ชั่น, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TK3271 .น33 2564 (2).
ห้องสมุด:
Yō̜t naksư̄p čhiu Khōnan / ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน / Story & Art อาโอยาม่า โกโช ; แปลและเรียบเรียง เพลินพิศ.

Aoyama, Gosho. Phlœ̄nphit. by อาโอยาม่า, โกโช | เพลินพิศ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Sō̜Nō̜. Wibūnkit Kānphim, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : หสน. วิบูลย์กิจการพิมพ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .อ645ย53 ล. 11 (58). Checked out (40).
ห้องสมุด:
Rūam sūt khamnūan læ fangchan Excel Formulas & Functions chabap sombūn / รวมสูตรคำนวณและฟังก์ชั่น Excel Formulas & Functions ฉบับสมบูรณ์ / [พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร] ; กองบรรณาธิการ ปิยะ นากสงค์ ... [และคนอื่น ๆ].

Phančhan Thanawatthanasathīan Piya Nāksong. by พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร | ปิยะ นากสงค์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 5].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Simplify, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Simplify, [2564] [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Rotchāt ʻāhān čhān khrō̜pkhrūa / รสชาติอาหารจานครอบครัว / เอโกะ ยามากุจิ เขียน ; พลอยทับทิม ทับทิมทอง แปล.

Yamaguchi, Eiko, Phlō̜ithapthim Thapthimthō̜ng. by ยามากุจิ, เอโกะ, ค.ศ. 1958- | พลอยทับทิม ทับทิมทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Piccolo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Piccolo, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ย6384ช92พ44 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Rabop sōlāsēn læ phalangngān thī phalit dai ʻēng / ระบบโซลาร์เซลล์และพลังงานที่ผลิตได้เอง / อ. นพ มหิษานนท์.

Nop Mahisānon. by นพ มหิษานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Khō̜ Fangchan, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : คอร์ฟังก์ชั่น, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TK2960 .น327 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rabō̜p sombūranāyāsitthirāt : wiwatthanākān rat Thai / ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : วิวัฒนาการรัฐไทย / กุลลดา เกษบุญชู มี้ด เขียน ; อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู แปล.

Kunladā Mīt. ʻAthit Čhīamrattanyū. by กุลลดา มี้ด | อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fādīaokan, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS580 .ก74 2562 (2). Checked out (10). In transit (1).
ห้องสมุด:
Rabīap withī chœ̄ng tūalēk samrap fisik dōi chai MATLAB = [Numerical methods for physics using MATLAB] / ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับฟิสิกส์โดยใช้ MATLAB = [Numerical methods for physics using MATLAB] / จอมภพ แววศักดิ์.

Čhō̜mphop Wǣosak. by จอมภพ แววศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QC20 .จ54 2564 (1).
ห้องสมุด:
Rak lang rātchabanlang læ rư̄ang ʻư̄n ʻư̄n / รักหลังราชบัลลังก์และเรื่องอื่นๆ / รวมงานประพันธ์ของ "ยาขอบ".

Chōt Phrǣphan, by โชติ แพร่พันธ์, 2450-2499.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ช9ร663 2564 (1).
ห้องสมุด:
Ratthathammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2560 kǣkhai phœ̄mtœ̄m phō̜.sō̜. 2564 ; Phrarātchabanyat prakō̜p ratthammanūn wādūai withī phičhāranā khō̜ng sān ratthammanūn Phō̜.Sō̜. 2561 / รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ; พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Thailand. Samnakphim Winyūchon. by ไทย. รัฐธรรมนูญ (2560) | สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2064.5256ก6 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.5256ก6 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2064.5256ก6 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2064.5256ก6 2564 (1).
ห้องสมุด:
Ranmā 1/2 ʻai num kangfū / รันม่า 1/2 ไอ้หนุ่มกังฟู / ภาพ : เรื่อง Rumiko Takahashi ; แปล ประพนธ์ พะนอจันทร์ ; เรียบเรียง ปริญญา ทรงฤกษ์, ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Takahashi, Rumiko. Praphon Phanō̜čhan. Parinyā Songrœ̄k. Suphachai Sīphan. by ทากาฮาชิ, รูมิโกะ | ประพนธ์ พะนอจันทร์ | ปริญญา ทรงฤกษ์ | ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄khō̜mik, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์, [2564] [2021]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Rāng sanyā thurakit / ร่างสัญญาธุรกิจ / อธึก อัศวานันท์.

ʻAthưk ʻAtsawānan. by อธึก อัศวานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .อ352 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .อ352 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .อ352 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Rān khāi wēlā / ร้านขายเวลา / คิมซ็อนย็อง เขียน ; สุมาลี สูนจันทร์ แปล.

Kim, Son-yong, Sumalī sūnčhan. by คิม, ซ็อนย็อง, ค.ศ. 1966- | สุมาลี สูนจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Piccolo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Piccolo, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL994.415.ซ53ช62 ส74 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Rān khrư̄angkhīan nan tai ton Sưbāki / ร้านเครื่องเขียนนั้นใต้ต้นสึบากิ / ผู้เขียน โอกาวะ อิโตะ ; ผู้แปล ฉัตรขวัญ อดิศัย.

Ogawa, Ito, Chatkhwan ʻAdisai. by โอกาวะ, อิโตะ, ค.ศ. 1973- | ฉัตรขวัญ อดิศัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Namphu Samnakphim, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : น้ำพุสำนักพิมพ์, [2564] [2021]Availability: No items available : Checked out (3). In transit (1).
ห้องสมุด:
Ling 4 / ลิง 4 / J.D. Barker เขียน ; อาสยา ฐกัดกุล แปล.

Barker, J. D. 'Āsayā Thakatkun. by บาร์เกอร์, เจ. ดี. (โจนาธาน ดีแลน), ค.ศ. 1971- | อาสยา ฐกัดกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Namphu Samnakphim, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : น้ำพุสำนักพิมพ์, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .บ649ฟ93อ65 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .บ649ฟ93อ65 2564 (1).
ห้องสมุด:
Wan khō̜ng nok hūk = Il giorno della civetta / วันของนกฮูก = Il giorno della civetta / เลโอนาร์โด ชัชชา เขียน ; นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ แปล.

Sciascia, Leonardo. Nanthawan Chānprasœ̄t, by ชัชชา, เลโอนาร์โด | นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĀn ʻItālī, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่านอิตาลี, 2564 [2021]Other title: Il giorno della civetta.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Withī phūt kap lūk wairun dōi mai thamrāi tūaton læ čhitčhai khō̜ng khao læ thamhai khao yū rūam kap khun dai dōi mai thalo̜ rư̄ tō̜tān khun / วิธีพูดกับลูกวัยรุ่นโดยไม่ทำร้ายตัวตนและจิตใจของเขาและทำให้เขาอยู่ร่วมกับคุณได้โดยไม่ทะเลาะหรือต่อต้านคุณ / เขียนโดย เฮม จีนอตต์ ; แปลโดย ศรีสุชา พิศาลบุตร แมคเคบบ์.

Ginott, Haim G. Sīsuchā Phisānbut Mǣkkhēp. by จีนอตต์, เฮม จี | ศรีสุชา พิศาลบุตร แมคเคบบ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bī Mīdīa, 2552 [2009] Publisher: นนทบุรี : บี มีเดีย, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ796 .จ63 2552 (1).
ห้องสมุด:
Witsawakam theknōlōyī rabop rāng / วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง / Joachim Ihme ; แปลและเรียบเรียง บรรเลง ศรนิล ... [และคนอื่นๆ].

Ihme, Joachim. Banlēng Sō̜nnin. Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Phračhō̜mklao Phranakhō̜nnư̄a. Sūn Phalit Tamrā Rīan. by อิฮเมะ, โยอาคิม | บรรเลง ศรนิล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ศูนย์ผลิตตำราเรียน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Phalit Tamrā Rīan Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Phračhō̜mklao Phranakhō̜nnư̄a, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TF145 .อ65 2564 (2).
ห้องสมุด:
Sasi saketbuk kāndœ̄nthāng khō̜ng phračhan 34 wan nai Yurōp : Pārīt = Sasi's sketch book 34 days in Europe : Paris / ศศิ สเก็ตช์บุ๊ค การเดินทางของพระจันทร์ 34 วันในยุโรป : ปารีส = Sasi's sketch book 34 days in Europe : Paris / เรื่องและภาพ ศศิ วีระเศรษฐกุล.

Sasi Wīrasētkun. by ศศิ วีระเศรษฐกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fūnsato̜p, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฟูลสต็อป, [2564] [2021]Other title: Sasi's sketch book 34 days in Europe : Paris.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DC707 .ศ56 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sāt hǣng kānčham læ sinlapa hǣng kānlư̄m / ศาสตร์แห่งการจำและศิลปะแห่งการลืม / Lisa Genova ผู้เขียน ; สิรีธร สิมะวัฒนา ผู้แปล.

Genova, Lisa. Sirīthō̜n Simawatthanā. by เจโนวา ลิซา | สิรีธร สิมะวัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khǣktat Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : แคคตัสพับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF371 .จ673 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Sakin khan thēp khō̜ng nakbō̜rihān wēlā thī rūčhai samō̜ng / สกิลขั้นเทพของนักบริหารเวลาที่รู้ใจสมอง / ชิอน คาบาซาวะ เขียน ; พนิดา กวยรักษา แปล.

Kabasawa, Shion, Phanidā Kūairaksā. by คาบาซาวะ, ชิออน, ค.ศ. 1965- | พนิดา กวยรักษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Sathāban kasat nai Kotmonthīanbān / สถาบันกษัตริย์ในกฎมณเทียรบาล / วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ เขียน.

Woraporn Poopongpan. by วรพร ภู่พงศ์พันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2564 [2021]Other title: Sathāban kasat nai Kotmonthīanbān Other title: Sathāban kasat nai Kotmonthīanbān Other title: สถาบันกษัตริย์ในกฎมณเฑียรบาล | สถาบันกษัตริย์ในกฎมนเทียรบาล.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT354 .ว43 2564 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT354 .ว43 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT354 .ว43 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT354 .ว43 2564 (2).
ห้องสมุด:
Sathāpat tai rom chat Phra Pokklao... / สถาปัตย์ใต้ร่มฉัตรพระปกเกล้าฯ / พีรศรี โพวาทอง.

Phīrasī Phōwāthō̜ng. Sathāban Phra Pokklao. by พีรศรี โพวาทอง | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: NA1521 .พ67 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA1521 .พ67 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NA1521 .พ67 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: NA1521 .พ67 2563 (2).
ห้องสมุด:
Samō̜ng fit - fit samō̜ng : khletlap phœ̄m sakkayaphāp læ pluk khwāmkhit sāngsan chabap sanlayaphǣt samō̜ng / สมองฟิต-ฟิตสมอง : เคล็ดลับเพิ่มศักยภาพและปลุกความคิดสร้างสรรค์ ฉบับศัลยแพทย์สมอง / Rahul Jandial ; ลลิตา ผลผลา แปล.

Jandial, Rahul. Lalitā Phonphalā. by จันเดียล, ราหุล | ลลิตา ผลผลา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WL102 .จ63 2564 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL102 .จ63 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Saratʻamērikā : prawattisāt (mai rū čhop) hǣng sērīphāp læ khwāmthaothīam = A little history of the United States / สหรัฐอเมริกา : ประวัติศาสตร์ (ไม่รู้จบ) แห่งเสรีภาพและความเท่าเทียม = A little history of the United States / by James West Davidson ; แปลโดย สุนันทา วรรณสินธ์ เบล.

Davidson, James West. Sunanta Wannasin Bell. by เดวิดสัน, เจมส์ เวสต์ | สุนันทา วรรณสินธ์ เบล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Other title: Little history of the United States.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: E178 .ด75 2564 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Sō̜ng pom mō̜rana / ส่องปมมรณะ / เอ.เจ. ฟินน์ เขียน ; วิลาส วศินสังวร แปล.

Finn, A. J. Wilāt Wasinsangwō̜n. by ฟินน์, เอ.เจ | วิลาส วศินสังวร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Bō̜risat ʻŒ̄nnēt Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอิร์นเนส พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ฟ617ว74ว64 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sing mahatsačhan thī kœ̄t khưn mư̄a chan lō̜ng tư̄n kō̜n lōk / สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเมื่อฉันลองตื่นก่อนโลก / คิมยูจิน เขียน ; ภัททิรา จิตต์เกษม แปล.

Kim, Yu-jin. Pattira Čhitkasēm. by คิม, ยูจิน | ภัททิรา จิตต์เกษม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ว7 ค644 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ว7 ค644 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Nūai phačhon khon fai luk / หน่วยผจญคนไฟลุก / โอคุโบะ อะสึชึ ; จัดเตรียมภาคภาษาไทย โดย วิบูลย์กิจ พับลิชชิ่ง กรุ๊ป.

Ōkubo, Atsushi. Wibūnkit Phaplitching Krup. by โอคุโบะ, อะสึชึ | วิบูลย์กิจ พับลิชชิ่ง กรุ๊ป.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], [2559] [2016]- Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2559] [2016]-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .อ913ห35 ล.15 (24).
ห้องสมุด:
Nāthī læ ʻamnāt khō̜ng ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin tām rabop kotmāi Thai : rāingān chabap sombūn / หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบกฎหมายไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Somkhit Lœ̄tphaithūn, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜.Thō̜., 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2920 .ส4236 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2920 .ส4236 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2920 .ส4236 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Yang rāk : chīwit bon phrǣng witthayāsāt thammachāt læ čhitwinyān / หยั่งราก : ชีวิตบนแพร่งวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และจิตวิญญาณ / Lyanda Lynn Haupt เขียน ; สดใส ขันติวรพงศ์ แปล.

Haupt, Lyanda Lynn. Sotsai Khantiwō̜raphong. by โฮปต์, ลีอันดา ลินน์ | สดใส ขันติวรพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sūanngœ̄nmīmā Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GF21 .ฮ933 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GF21 .ฮ933 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
ʻIsākāya tāng lōk Nōbu / อิซากายะต่างโลก โนบุ / นัตสึยะ เซมิคาวะ เรื่อง ; เวอร์จิเนีย นิโตเฮ ภาพ ; พงศ์ธร งอประทีป แปล.

Semikawa, Natsuya. Nitouhei, Virginia. Phongthō̜n Ngō̜prathīp. by เซมิคาวะ, นัตสึยะ | นิโตเฮ, เวอร์จิเนีย | พงศ์ธร งอประทีป.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phoenix, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Phoenix, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .ซ74อ62 ล. 4 (7).
ห้องสมุด:
ʻInflūʻēnsœ̄ : phalang kānkhāi hai mư̄an mai dai khāi / อินฟลูเอนเซอร์ : พลังการขายให้เหมือนไม่ได้ขาย / ซาร่า แมคคอร์ควอเดล เขียน ; ไอริสา ชั้นศิริ แปล.

McCorquodale, Sara. ʻAirisā Chansiri. by แมคคอร์ควอเดล, ซาร่า | ไอริสา ชั้นศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : b ʻAmarin Hāothū, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (4). In transit (1).
ห้องสมุด:
ʻĪlō̜n Mat ʻatchariya phū sāng ʻānānikhom bon dāo ʻangkhān / อีลอน มัสก์ อัจฉริยะผู้สร้างอาณานิคมบนดาวอังคาร / โอลิเวีย ลองเกรย์ เขียน ; อรดา ลีลานุช แปลและเรียบเรียง.

Longray, Olivia. ʻŌ̜radā Līlānut. by ลองเกรย์, โอลิเวีย | อรดา ลีลานุช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō , 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2564 [2021]Other title: Rūai dūai samō̜ng læ natwakam lamyuk bǣp ʻĪlō̜n Mat Other title: รวยด้วยสมองและนัตวกรรมล้ำยุคแบบ อีลอน มัสก์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC102.5.ม65ก25 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC102.5.ม65ก25 2564 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC102.5.ม65ก25 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Hansāwa nāʻōki čhō̜m ʻahangkān. 2, run fō̜ngsabū rū lœ̄t / ฮันซาวะ นาโอกิ จอมอหังการ. 2, รุ่นฟองสบู่หรูเลิศ / อิเกอิโดะ จุง ประพันธ์ ; สกล วนสุนทรี แปล.

Ikeido, Jun, Sakon Wonsuntharī. by อิเกอิโดะ, จุง, ค.ศ. 1963- | สกล วนสุนทรี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhēkhlāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เจคลาส, 2564 [2021]Other title: Run fō̜ngsabū rū lœ̄t Other title: รุ่นฟองสบู่หรูเลิศ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .อ68119อ94ส24 2564 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Khrư̄akhāi Yio nānā chāt panhā samkhan thīsut khō̜ng lōk = The international Jew / เครือข่ายยิวนานาชาติ ปัญหาสำคัญที่สุดของโลก = The international Jew / เฮนรี ฟอร์ด ; มโน เลาหวณิช ถอดความ.

Ford, Henry, Manō Laohawanit. by ฟอร์ด, เฮนรี่, ค.ศ. 1863-1947 | มโน เลาหวณิช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchan Buk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2564 [2021]Other title: The international Jew.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS141 .ฟ543 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS141 .ฟ543 2564 (1).
ห้องสมุด:
khletlap thī čha tham hai khrai khrai bō̜k khun wā "thī ʻathibāi mư̄a kī khaočhai ngāi dī čhang" / เคล็ดลับที่จะทำให้ใคร ๆ บอกคุณว่า "ที่อธิบายเมื่อกี้เข้าใจง่ายดีจัง" / อะซะดะ ซุงุรุ ; ผู้แปล ศุภภัทร พัฒนเดชากุล.

Suguru, Asada. Suppattara Phatthanadēchākun. by ซุงุรุ, อะซะดะ | ศุภภัทร พัฒนเดชากุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2395.25 .ซ68 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Čhaochāinoi / เจ้าชายน้อย / อ็องตวน เดอ แซ็งเต๊กซูเปรี ; แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย ธีรา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา.

Saint Exupéry, Antoine de, Thīrā Suksawat Na ʻAyutthayā. by แซงท์-แอคซูเปรี, อองตวน เดอ, ค.ศ. 1900-1944 | ธีรา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Petit prince.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ยน .ซ87ป73ธ64 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: ยน .ซ87ป73ธ64 2564 (3). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Čho̜ lưk khamsap HSK chabap Čhīn-Thai 2 phāsā (radap 1-6) / เจาะลึกคำศัพท์ HSK ฉบับจีน-ไทย 2 ภาษา (ระดับ 1-6) / เหยิน จิ่งเหวิน, สุวรรณา เรน.

Ren, Jingwen, Suwannā Rēn. by เหยิน, จิ่งเหวิน, ค.ศ. 1964- | สุวรรณา เรน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krīn Lai Phrinting Hao Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL1459.ท9 ห74 2563 (1).
ห้องสมุด:
Čhīaranai čhaitham / เจียระไนใจธรรม / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

Naowarat Phongphaibūn, by เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, 2483-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kīeo-Klao Phimphakān, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เกี้ยว-เกล้า พิมพการ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.น7 จ843 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.น7 จ843 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.น7 จ843 2561 (1).
ห้องสมุด:
Čhīaranai čhairak / เจียระไนใจรัก / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

Naowarat Phongphaibūn, by เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, 2483-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kīeo-Klao Phimphakān, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เกี้ยว-เกล้า พิมพการ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.น7 จ845 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.น7 จ845 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.น7 จ845 2561 (1).
ห้องสมุด:
Čhīaranai čhaimư̄ang / เจียระไนใจเมือง / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

Naowarat Phongphaibūn, by เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, 2483-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kīeo-Klao Phimphakān, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เกี้ยว-เกล้า พิมพการ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.น7 จ844 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.น7 จ844 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.น7 จ844 2561 (1).
ห้องสมุด:
Theknik kānwičhai nai chan rīan / เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน / พิชิต ฤทธิ์จรูญ.

Phichit Ritčharūn. by พิชิต ฤทธิ์จรูญ.

Edition: ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Čhatuphō̜n Dīsai, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : จตุพร ดีไซน์, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Theknōlōyī haidrō̜lik ʻutsāhakam = Industrial hydraulic technology / เทคโนโลยีไฮดรอลิกอุตสาหกรรม = Industrial hydraulic technology / พรจิต ประทุมสุวรรณ.

Phō̜nčhit Prathumsuwan. by พรจิต ประทุมสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻet Yūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2564 [2021]Other title: Industrial hydraulic technology.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TJ840 .พ42 2564 (2).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. lem 20 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 20 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2562 ล. 20 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. lem 6 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 6 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2560 ล. 6 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. lem 7 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 7 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2560 ล. 7 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. Lēm 5 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 5 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2560 [2017]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. lem 18 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 18 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2562 ล. 18 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. lem 15 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 15 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2561 ล. 15 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. lem 16 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 16 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2561 ล. 16 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. Lēm 3 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 3 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2559 ล. 3 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. lem 22 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 22 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2562 ล. 22 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. lem 1 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 1 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2559 [2016]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. lem 4 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 4 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2560 ล. 4 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. Lēm 24 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 24 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2563 ล. 24 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. lem 8 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 8 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2560 ล. 8 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. lem 17 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 17 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2561 ล. 17 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. Lēm 26 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 26 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2563 ล. 26 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. Lēm 19 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 19 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2562 ล. 19 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. lem 21 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 21 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2562 ล. 21 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. lem 23 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 23 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2562 ล. 23 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. lem 25 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 25 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2563 ล. 25 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. lem 11 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 11 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2560 ล. 11 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. lem 2 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 2 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2559 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. lem 10 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 10 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2560 ล. 10 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. lem 14 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 14 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2561 ล. 14 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. lem 9 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 9 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2560 ล. 9 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. lem 13 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 13 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2561 ล. 13 (1).
ห้องสมุด:
Thēpphayut sīan Glogy. Lēm 12 / เทพยุทธ์เซียน Glogy. เล่ม 12 / ผู้เขียน หูเตี๋ยหลาน ; ผู้แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Hudielan. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by หูเตี๋ยหลาน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ห558ฉ58อ37 2561 ล. 12 (1).
ห้องสมุด:
Pen khon ʻō̜nwai hai mī khwāmsuk / เป็นคนอ่อนไหวให้มีความสุข / ทาเคดะ ยูกิ เขียน ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์ แปล.

Takeda, Yuki. ʻAnisā Kēmphaophan. by ทาเคดะ, ยูกิ | อนิษา เกมเผ่าพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (3). In transit (1).
ห้องสมุด:
Mư̄a khwāmsamret mai mī bǣpphǣn (lǣo khun čha tham yang ngai ?) = The click moment / เมื่อความสำเร็จไม่มีแบบแผน (แล้วคุณจะทำยังไง?) = The click moment / ผู้เขียน Frans Johansson ; ผู้แปล อัญชลี ชัยชนะวิจิตร.

Johansson, Frans. ʻAnchalī Chaichanawičhit. by โจฮันสัน, ฟรานซ์ | อัญชลี ชัยชนะวิจิตร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564] [2021]Other title: Click moment.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5386 .จ95 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rao tœ̄ptō khưn nai thuk thuk wan / เราเติบโตขึ้นในทุก ๆ วัน / คิดมาก เขียน.

Sō̜nsawat Monsuwan. by ศรศวัส มลสุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapringbuk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN6095 .ศ386 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Rư̄ang thī bǣk wai thœ̄ čha wāng kō̜dai na / เรื่องที่แบกไว้ เธอจะวางก็ได้นะ / ผู้เขียน Kii ; ผู้แปล โยซุเกะ.

Kii (Author) Yōsuke. by คี (นักเขียน) | โยซุเกะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF441 .ค67 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF441 .ค67 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Lœ̄k phram phūt rœ̄m nōmnāo dai lǣo= Stop Talking, Start Influencing / เลิกพร่ำพูด เริ่มโน้มน้าวได้แล้ว = Stop Talking, Start Influencing / Jared Cooney Horvath ; ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา แปล.

Horvath, Jared Cooney. Suphikā Kunchō̜n Na ʻAyutthayā. by ฮอร์วาธ, จาเรด คูนีย์ | ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : 'Ǣrō, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2564 [2021]Other title: Stop Talking, Start Influencing.Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Lēʻōnādō dā Winchī / เลโอนาร์โด ดา วินชี / วอลเตอร์ ไอแซกสัน เขียน ; บัญชา ธนบุญสมบัติ แปล.

Isaacson, Walter. Banchā Thanabunsombat. by ไอแซคสัน, วอลเตอร์ | บัญชา ธนบุญสมบัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Being, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Being, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N6923.ล65 อ92 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Samœ̄ mā-talō̜t pai / เสมอมา-ตลอดไป / จักรพันธุ์ ขวัญมงคล.

Čhakkaphan Khwanmongkhon. by จักรพันธุ์ ขวัญมงคล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอล, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .จ555ส74 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Sērīphāp nai kānsadǣng khwāmkhithen nưng saokhem khō̜ng prachāthipatai / เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หนึ่งเสาเข็มของประชาธิปไตย / ภรณี ภูรีสิทธิ์ เรียบเรียง.

Phō̜ranī Phūrīsit. Sēmsikkhālai. Mūnnithī Sathīanrakōsēt-Nākhaprathīp (Bangkok, Thailand) by ภรณี ภูรีสิทธิ์ | เสมสิกขาลัย | มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sēmsikkhālai [læ] Mūnnithī Sathīanrakōsēt-Nākhaprathīp, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เสมสิกขาลัย [และ] มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, 2564 [2021]Availability: No items available :
Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (1), Professor Direk Jayanama Library On Order (2), Pridi Banomyong Library On Order (2).
Checked out (2).
ห้องสมุด:
ʻĒchīa Tawanʻō̜k yuk mai : Čhīn Yīpun Kaolī Taiwan. 2 / เอเชียตะวันออกยุคใหม่ : จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน. 2 / ผู้แต่ง จอห์น เค. แฟร์แบงค์, เอ็ดวิน โอ. ไรเชาเออร์, แอลเบิร์ต เอ็ม. เครก ; บรรณาธิการ เพ็ชรี สุมิตร.

Fairbank, John King, Reischauer, Edwin O. Craig, Albert M. Phetcharī Sumit. Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by แฟร์แบงค์, จอห์น คิง, ค.ศ. 1907-1991 | ไรเชาเออร์, เอ็ดวิน โอ. (เอ็ดวิน โอลด์ฟาเธอร์), ค.ศ. 1910-1990 | เคร็ก, อัลเบิร์ต เอ็ม | เพ็ชรี สุมิตร | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS504.5 .ฟ8 2564 ล. 2 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
ʻĒchīa Tawanʻō̜k yuk mai : Čhīn Yīpun Kaolī Taiwan. 1 / เอเชียตะวันออกยุคใหม่ : จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน. 1 / ผู้แต่ง จอห์น เค. แฟร์แบงค์, เอ็ดวิน โอ. ไรเชาเออร์, แอลเบิร์ต เอ็ม. เครก ; บรรณาธิการ เพ็ชรี สุมิตร.

Fairbank, John King, Reischauer, Edwin O. Craig, Albert M. Phetcharī Sumit. Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by แฟร์แบงค์, จอห์น คิง, ค.ศ. 1907-1991 | ไรเชาเออร์, เอ็ดวิน โอ. (เอ็ดวิน โอลด์ฟาเธอร์), ค.ศ. 1910-1990 | เคร็ก, อัลเบิร์ต เอ็ม | เพ็ชรี สุมิตร | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS504.5 .ฟ8 2564 ล. 1 (1). Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Khǣn khō̜ng khontāi / แค้นของคนตาย / สรจักร.

Sǭračhak Siribǭrirak, by สรจักร ศิริบริรักษ์, 2498-2556.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ส4735ค83 2564 (2).
ห้องสมุด:
Thæksī khan nī rap song khwāmwang / แท็กซี่คันนี้รับส่งความหวัง / คิตางาวะ ยาซุชิ เขียน ; อิศเรศ ทองปัสโณว์ แปล.

Kitagawa, Yasushi, ʻItsarēt Thō̜ngpatsanō. by คิตางาวะ, ยาซูชิ, ค.ศ. 1970- | อิศเรศ ทองปัสโณว์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ค65412อ63อ65 2564 (1). In transit (2).
ห้องสมุด:
Pǣt sing thī khon keng māk māk mī rūam kan / แปดสิ่งที่คนเก่งมากๆ มีร่วมกัน / @ParinTalk.

Pharin Songprachā. by ผรินทร์ สงฆ์ประชา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : 1168, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : 1168, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส6 ผ463 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF637.ส6 ผ463 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ส6 ผ463 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Plǣk phikon khon rak nangsư̄ = Seven kinds of people you find in bookshops / แปลกพิกล คนรักหนังสือ = Seven kinds of people you find in bookshops / Shaun Bythell ; ลลิตา ผลผลา แปล.

Bythell, Shaun. Lalita Phonphalā. by ไบเทล, ชอน | ลลิตา ผลผลา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bibliʻō, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บิบลิโอ, 2564 [2021]Other title: Seven kinds of people you find in bookshops.Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khrōngkān nawattakam thāng sangkhom nai kānkhūapkhum yāsūp nai chumchon : kō̜ranī sưksā yaowachon nai čhangwat Phāk Tai khō̜ng prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / โครงการนวัตกรรมทางสังคมในการควบคุมยาสูบในชุมชน : กรณีศึกษาเยาวชนในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย จิรพรรณ นฤภัทร, สุกิจ อยู่ในธรรม, ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง.

Čhiraphan Narưpattara. Sukit Yūnaitham. Chairat Wongkitrungrư̄ang, Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Sūn Wičhai læ Čhatkān Khwāmrū phư̄a Kānkhūapkhum Yāsūp. by จิรพรรณ นฤภัทร | สุกิจ อยู่ในธรรม | ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2519- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2564] [2021] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2564] [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV5745 .จ643 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV5745 .จ643 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khrōngkān phatthanā rabop kāndūlǣ hai bō̜rikān dān sukkhaphāp čhit kǣ phūpūai raibān nai phư̄nthī Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : rāingān kānwičhai / โครงการพัฒนาระบบการดูแลให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วยไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย / คณะทำงาน สุกิจ อยู่ในธรรม ... [และคนอื่น ๆ].

Sukit Yūnaitham. Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by สุกิจ อยู่ในธรรม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA305.JT3 ค942 2560 (1).
ห้องสมุด:
Prōt ʻān tai sǣngthīan phro̜ phom khīan tai sǣngdāo / โปรดอ่านใต้แสงเทียน เพราะผมเขียนใต้แสงดาว / ทรงกลด บางยี่ขัน เขียน.

Songklot Bāngyīkhan. by ทรงกลด บางยี่ขัน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Piccolo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Piccolo, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ท414 ป94 2564ก (1).
ห้องสมุด:
Mai tō̜ng rīp khemkhæng kō̜dai thā yang mai phrō̜m / ไม่ต้องรีบเข้มแข็งก็ได้ ถ้ายังไม่พร้อม / คิมโซวอน เขียน ; Infinity แปล ; Nuchcha Praphin ภาพประกอบ.

Kim, Sowon. Infinity. Nuchcha Praphin. by คิม,โซวอน | อินฟินิตี้ | นุชชา ประพิณ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Springbooks, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544