TUPRIDI-NewBook-2021-12-02 (Thai)

This list contains 187 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Phrasatai" kānsongsō̜n prawattisāt : rūam khō̜khīan chalœ̄m phrakīat "41 pī thūnkramō̜m ʻāčhān" / "พระสไตล์" การทรงสอนประวัติศาสตร์ : รวมข้อเขียนเฉลิมพระเกียรติ "41 ปี ทูลกระหม่อมอาจารย์" / พันเอก สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ.

Sō̜rasak Ngāmkhačhō̜nkunlakit, Thailand. Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt. by สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, 2503- | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.43.ท7 ส492 2564 (1).
ห้องสมุด:
65 pī Bunsī Mīwongʻukhōt suphāpburut nakwichākān. 65 ปี บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ สุภาพบุรุษนักวิชาการ.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Hoksiphā pī Bunsī Mīwongʻukhōt suphāpburut nakwichākān. Other title: หกสิบห้าปี บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ สุภาพบุรุษนักวิชาการ..Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LB1778.4.ท9 ก137 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1778.4.ท9 ก137 2563 (1).
ห้องสมุด:
65 pī bōrānnakhadī : rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt khrop 65 pī Khana Bōrānnakhadī Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. 65 ปี โบราณคดี : รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาสครบ 65 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Khana Bōrānnakhadi. Samākhom Naksưksā Kao Khana Bōrānnakhadī Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. by มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี | สมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Naksưksā Kao Khana Bōrānnakhadī Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมนักศึกษาเก่า คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2564 [2021]Other title: Hoksip hā pī bōrānnakhadī : rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt khrop 65 pī Khana Bōrānnakhadī Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Other title: Rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt khrop 65 pī Khana Bōrānnakhadī Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n Other title: หกสิบห้าปีโบราณคดี : รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาสครบ 65 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. | รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาสครบ 65 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS567 .ก13 2564 (1).
ห้องสมุด:
7 wan čhō̜ng mēru / 7 วันจองเมรุ / ภาคินัย.

Phākhinai Kasirak. by ภาคินัย กสิรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sofa Publishing, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Sofa Publishing, 2564 [2021]Other title: Čhet wan čhō̜ng mēru Other title: เจ็ด วัน จองเมรุ.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Branding ไทยรักไทย / ผู้เขียน นิชาภา ศิริวัฒน์.

by นิชาภา ศิริวัฒน์.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : Higher Press, 2546Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1525.ส6 น626 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1525.ส6 น626 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1525.ส6 น626 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1525.ส6 น626 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Cat person plǣk mai thā čha khit ʻarai kap mǣo? / Cat person แปลกไหม ถ้าจะคิดอะไรกับแมว? / ผู้แต่ง wickedwish.

Wickedwish. by วิคคิดวิช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bīthūʻēt Čhamkat, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บีทูเอส จำกัด, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ว647ค83 2558 (1).
ห้องสมุด:
Contemporary international relations : a guide to theory / edited by A.J.R. Groom ann Margot Light.

by Groom, A. J. R | Lighy, Margot.

Material type: Text Text Publisher: London : Pinter Publishers 1994Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JX1391 .C594 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Money summary sarup rư̄ang ngœ̄n hai khaočhai ngāi nai 1 lem / Money summary สรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายใน 1 เล่ม / จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (The Money Coach), วิฑูรย์ สูงกิจบูลย์ (เซนเซแป๊ะ).

Čhakkraphong Mētphan. Witūn Sūngkitčhabūn. by จักรพงษ์ เมษพันธุ์ | วิฑูรย์ สูงกิจบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum : Thānī ʻAi ʻǢm Dœ Bēt, 2564] [2021] Publisher: ปทุมธานี : ไอแอมเดอะเบสท์, [2564] [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Story marketing : tham kāntalāt phān "rư̄ang lao" tō̜ng rūčhakkān "lao rư̄ang" yāng chān chalāt / Story marketing : ทำการตลาดผ่าน "เรื่องเล่า" ต้องรู้จักการ "เล่าเรื่อง" อย่างชาญฉลาด / พีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์.

Phīrawat ʻUraphīphatthanaphong. by พีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAiDīSī Phrīmīa Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.1255 .พ647 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.1255 .พ647 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.1255 .พ647 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Super coaching chūai thīm khayāi sakkayaphāp sāng sutyō̜t phonlap / Super coaching ช่วยทีมขยายศักยภาพ สร้างสุดยอดผลลัพธ์ / Suzuki Yoshiyuki เขียน ; วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา แปล.

Suzuki, Yoshiyuki. Withāranī Čhongsathitwatthanā. by ซึซุกิ, โยะชิยุกิ | วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmī Buk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ส53 ซ62 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Third eye : edutainment essay / วรากรณ์ สามโกเศศ ; บรรณาธิการ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง.

by วรากรณ์ สามโกเศศ | วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ว435 2553 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ว435 2553 (1).
ห้องสมุด:
TOEFL vocabulary tests : คู่มือสอบ TOEFL ทุกฟอร์แมต / กิตติ์ จิรติกุล.

by กิตติ์ จิรติกุล.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด, [2552?]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: PE1128 .ก629 2552 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1128 .ก629 2552 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
TU-GET reading : the best test preparation for TU-GET / TU-GET reading : the best test preparation for TU-GET / Sutin Poolsawad.

Sutin Poolsawad. by สุทิน พูลสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūnnangsư̄ Thī . Čhī . ʻĀ . ʻĪ, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2554 [2011]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kot khō̜ nưng khō̜ng khwāmsamphan / กฎข้อนึงของความสัมพันธ์ / คิดมาก เขียน.

Sō̜nsawat Monsuwan. by ศรศวัส มลสุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN6095 .ศ384 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi : khwāmrū chabap phok phā / กฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา / เรย์มอนด์ แวคส์ ; ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล แปล.

Wacks, Raymond. Thapanan Nipithakul, by แวคส์, เรย์มอนด์ | ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล, 2512-.

Edition: ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Openworlds, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Openworlds, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: K230.ว83 ก33 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K230.ว83 ก33 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kotmāi khumkhrō̜ng phūprasopphai čhāk rot : Phrarātchabanyat Khumkhrō̜ng Phūprasopphai čhāk Rot Phō̜.Sō̜. 2535 / กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Other title: Kotmāi khumkhrō̜ng phūprasopphai čhāk rot : Phrarātchabanyat Khumkhrō̜ng Phūprasopphai čhāk Rot Phō̜.Sō̜. 2535 kānprakan khwāmsīahāi khāsinmai thotthǣn kō̜ngthun thotthǣn phūprasopphai botkamnot thōt læ botchapho̜kān Other title: กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 การประกันความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บทกำหนดโทษและบทเฉพาะกาล.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1031 .ส73 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1031 .ส73 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1031 .ส73 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi supsin : khwāmrū phư̄nthān thāng khwāmkhit lak thūapai læ bot betset thūapai / กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป / อานนท์ มาเม้า.

Anont Mamout, by อานนท์ มาเม้า, 2530-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .อ63 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .อ63 2564 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
กฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป / วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

by วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : นิติราษฎร์, 2554 [2011]Availability: No items available : Checked out (19).
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt / กฎหมายระหว่างประเทศ / จตุรนต์ ถิระวัฒน์.

Čhaturon Thirawat. by จตุรนต์ ถิระวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyuchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (19). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt. Lēm 2 = [International law II] / กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 2 = [International law II] / นพนิธิ สุริยะ.

Nopnithi Suriya. by นพนิธิ สุริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyuchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Lecture notes II Other title: International law II | Lecture notes II.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 2 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 2 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 2 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 2 (1). Checked out (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  10    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544