TUPRIDI-NewBook-2021-12-02 (Thai)

This list contains 187 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Phrasatai" kānsongsō̜n prawattisāt : rūam khō̜khīan chalœ̄m phrakīat "41 pī thūnkramō̜m ʻāčhān" / "พระสไตล์" การทรงสอนประวัติศาสตร์ : รวมข้อเขียนเฉลิมพระเกียรติ "41 ปี ทูลกระหม่อมอาจารย์" / พันเอก สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ.

Sō̜rasak Ngāmkhačhō̜nkunlakit, Thailand. Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt. by สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, 2503- | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.43.ท7 ส492 2564 (1).
ห้องสมุด:
65 pī Bunsī Mīwongʻukhōt suphāpburut nakwichākān. 65 ปี บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ สุภาพบุรุษนักวิชาการ.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Hoksiphā pī Bunsī Mīwongʻukhōt suphāpburut nakwichākān. Other title: หกสิบห้าปี บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ สุภาพบุรุษนักวิชาการ..Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LB1778.4.ท9 ก137 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1778.4.ท9 ก137 2563 (1).
ห้องสมุด:
65 pī bōrānnakhadī : rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt khrop 65 pī Khana Bōrānnakhadī Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. 65 ปี โบราณคดี : รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาสครบ 65 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Khana Bōrānnakhadi. Samākhom Naksưksā Kao Khana Bōrānnakhadī Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. by มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี | สมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Naksưksā Kao Khana Bōrānnakhadī Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมนักศึกษาเก่า คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2564 [2021]Other title: Hoksip hā pī bōrānnakhadī : rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt khrop 65 pī Khana Bōrānnakhadī Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Other title: Rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt khrop 65 pī Khana Bōrānnakhadī Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n Other title: หกสิบห้าปีโบราณคดี : รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาสครบ 65 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. | รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาสครบ 65 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS567 .ก13 2564 (1).
ห้องสมุด:
7 wan čhō̜ng mēru / 7 วันจองเมรุ / ภาคินัย.

Phākhinai Kasirak. by ภาคินัย กสิรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sofa Publishing, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Sofa Publishing, 2564 [2021]Other title: Čhet wan čhō̜ng mēru Other title: เจ็ด วัน จองเมรุ.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Branding ไทยรักไทย / ผู้เขียน นิชาภา ศิริวัฒน์.

by นิชาภา ศิริวัฒน์.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : Higher Press, 2546Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1525.ส6 น626 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1525.ส6 น626 (1), Thammasat Library, Rangsit CampusCall number: 2555/94053 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1525.ส6 น626 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1525.ส6 น626 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Cat person plǣk mai thā čha khit ʻarai kap mǣo? / Cat person แปลกไหม ถ้าจะคิดอะไรกับแมว? / ผู้แต่ง wickedwish.

Wickedwish. by วิคคิดวิช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bīthūʻēt Čhamkat, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บีทูเอส จำกัด, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ว647ค83 2558 (1).
ห้องสมุด:
Contemporary international relations : a guide to theory / edited by A.J.R. Groom ann Margot Light.

by Groom, A. J. R | Lighy, Margot.

Material type: Text Text Publisher: London : Pinter Publishers 1994Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JX1391 .C594 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Money summary sarup rư̄ang ngœ̄n hai khaočhai ngāi nai 1 lem / Money summary สรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายใน 1 เล่ม / จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (The Money Coach), วิฑูรย์ สูงกิจบูลย์ (เซนเซแป๊ะ).

Čhakkraphong Mētphan. Witūn Sūngkitčhabūn. by จักรพงษ์ เมษพันธุ์ | วิฑูรย์ สูงกิจบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum : Thānī ʻAi ʻǢm Dœ Bēt, 2564] [2021] Publisher: ปทุมธานี : ไอแอมเดอะเบสท์, [2564] [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Story marketing : tham kāntalāt phān "rư̄ang lao" tō̜ng rūčhakkān "lao rư̄ang" yāng chān chalāt / Story marketing : ทำการตลาดผ่าน "เรื่องเล่า" ต้องรู้จักการ "เล่าเรื่อง" อย่างชาญฉลาด / พีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์.

Phīrawat ʻUraphīphatthanaphong. by พีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAiDīSī Phrīmīa Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.1255 .พ647 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.1255 .พ647 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Super coaching chūai thīm khayāi sakkayaphāp sāng sutyō̜t phonlap / Super coaching ช่วยทีมขยายศักยภาพ สร้างสุดยอดผลลัพธ์ / Suzuki Yoshiyuki เขียน ; วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา แปล.

Suzuki, Yoshiyuki. Withāranī Čhongsathitwatthanā. by ซึซุกิ, โยะชิยุกิ | วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmī Buk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ส53 ซ62 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Third eye : edutainment essay / วรากรณ์ สามโกเศศ ; บรรณาธิการ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง.

by วรากรณ์ สามโกเศศ | วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ว435 2553 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ว435 2553 (1).
ห้องสมุด:
TOEFL vocabulary tests : คู่มือสอบ TOEFL ทุกฟอร์แมต / กิตติ์ จิรติกุล.

by กิตติ์ จิรติกุล.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด, [2552?]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: PE1128 .ก629 2552 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1128 .ก629 2552 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
TU-GET reading : the best test preparation for TU-GET / TU-GET reading : the best test preparation for TU-GET / Sutin Poolsawad.

Sutin Poolsawad. by สุทิน พูลสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūnnangsư̄ Thī . Čhī . ʻĀ . ʻĪ, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1114 .ส724 2554 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kot khō̜ nưng khō̜ng khwāmsamphan / กฎข้อนึงของความสัมพันธ์ / คิดมาก เขียน.

Sō̜nsawat Monsuwan. by ศรศวัส มลสุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN6095 .ศ384 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi : khwāmrū chabap phok phā / กฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา / เรย์มอนด์ แวคส์ ; ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล แปล.

Wacks, Raymond. Thapanan Nipithakul, by แวคส์, เรย์มอนด์ | ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล, 2512-.

Edition: ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Openworlds, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Openworlds, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: K230.ว83 ก33 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K230.ว83 ก33 2564 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: K230.ว83 ก33 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi khumkhrō̜ng phūprasopphai čhāk rot : Phrarātchabanyat Khumkhrō̜ng Phūprasopphai čhāk Rot Phō̜.Sō̜. 2535 / กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Other title: Kotmāi khumkhrō̜ng phūprasopphai čhāk rot : Phrarātchabanyat Khumkhrō̜ng Phūprasopphai čhāk Rot Phō̜.Sō̜. 2535 kānprakan khwāmsīahāi khāsinmai thotthǣn kō̜ngthun thotthǣn phūprasopphai botkamnot thōt læ botchapho̜kān Other title: กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 การประกันความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บทกำหนดโทษและบทเฉพาะกาล.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1031 .ส73 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1031 .ส73 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi supsin : khwāmrū phư̄nthān thāng khwāmkhit lak thūapai læ bot betset thūapai / กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป / อานนท์ มาเม้า.

Anont Mamout, by อานนท์ มาเม้า, 2530-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT640 .อ63 2564 (1). Checked out (10). In transit (1).
ห้องสมุด:
กฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป / วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

by วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : นิติราษฎร์, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2720 .ว415 2554 (1). Checked out (16). In transit (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt / กฎหมายระหว่างประเทศ / จตุรนต์ ถิระวัฒน์.

Čhaturon Thirawat. by จตุรนต์ ถิระวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyuchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ3410 .จ37 2563 (1). Checked out (18).
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt. Lēm 2 = [International law II] / กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 2 = [International law II] / นพนิธิ สุริยะ.

Nopnithi Suriya. by นพนิธิ สุริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyuchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Lecture notes II Other title: International law II | Lecture notes II.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 2 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 2 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 2 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 2 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In CatalogingCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 2 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kammasit / กรรมสิทธิ์ / อานนท์ มาเม้า.

ʻĀnon Mamout, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (12).
ห้องสมุด:
Konlayut kānsō̜n phāsā Farangsēt chœ̄ng ruk = Teaching strategies for active learning of the French language / กลยุทธ์การสอนภาษาฝรั่งเศสเชิงรุก = Teaching strategies for active learning of the French language / สิรจิตต์ เดชอมรชัย.

Siračhit Dētʻamō̜nchai. by สิรจิตต์ เดชอมรชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์, 2564 [2021]Other title: Teaching strategies for active learning of the French language.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PC2065 .ส624 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PC2065 .ส624 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kwā čha khrō̜ng ʻamnāt nam : kānkhlīkhlāi khayāitūa khō̜ng khrư̄akhāi Nailūang phāitai patisamphan chonchannam Thai thotsawat 2490-2530 / กว่าจะครองอำนาจนำ : การคลี่คลายขยายตัวของเครือข่ายในหลวง ภายใต้ปฏิสัมพันธ์ชนชั้นนำไทย ทศวรรษ 2490-2530 / อาสา คำภา.

ʻĀsā Khamphā, by อาสา คำภา, 2524-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fādīaokan, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .อ575 2564 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .อ575 2564 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Kānčhat kānrīanrūam : Kānsō̜n læ kānčhatkān phrưttikam khō̜ng nakrīan thī mī khwāmtō̜ngkān phisēt nai hō̜ng rīan rūam / การจัดการเรียนรวม : การสอนและการจัดการพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในห้องเรียนรวม = Teaching in an inclusive classroom / ยุวดี วิริยางกูร, วิมล เถาวัลย์, ภทรา นาพนัง.

Yuwadī Wiriyāngkūn. Wimon Thaowan. Phattharā Nāphanang. Samākhomkhrū Kānsưksā Phisēt Thai. by ยุวดี วิริยางกูร | วิมล เถาวัลย์ | ภทรา นาพนัง | สมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhomkhrū Kānsưksā Phisēt Thai, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย, 2564 [2021]Other title: Teaching in an inclusive classroom.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LC1200 .ย753 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LC1200 .ย753 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LC1200 .ย753 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kāntalāt bǣp mai tō̜ng tham kāntalāt = Growth hacker marketing : a primer on the future of PR, marketing, and advertising / การตลาดแบบไม่ต้องทำการตลาด = Growth hacker marketing : a primer on the future of PR, marketing, and advertising / ผู้เขียน Ryan Holiday ; ผู้แปล วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Holiday, Ryan. Winyū Kinghiranwattana. by ฮอลิเดย์, ไรอัน | วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2564 [2021]Other title: Growth hacker marketing : a primer on the future of PR, marketing, and advertising.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415 .ฮ54 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kānthūt singwǣtlō̜m = Environmental diplomacy / การทูตสิ่งแวดล้อม = Environmental diplomacy / ศุภมิตร ปิติพัฒน์.

Suphamit Pitiphat. Krasūang Kāntāngprathēt. Sūn Sưksā Kāntāngprathēt. by ศุภมิตร ปิติพัฒน์ | กระทรวงการต่างประเทศ. ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Sưksā Kāntāngprathēt Krasūang Kāntāngprathēt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2564 [2021]Other title: Environmental diplomacy.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JZ1324 .ศ74 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JZ1324 .ศ74 2564 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JZ1324 .ศ74 2564 (3).
ห้องสมุด:
Kānthūt læ kānrawāng prathēt = Diplomacy and international affairs / การทูตและการระหว่างประเทศ = Diplomacy and international affairs / โดย อรุณ ภาณุพงศ์.

Arun Panupong. Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. Sūn Sưksā Kāntāngprathēt. by อรุณ ภาณุพงศ์ | กระทรวงการต่างประเทศ. ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Sưksā Kāntāngprathēt Krasūang Kāntāngprathēt, 2564 [2021]. Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2564 [2021]Other title: Diplomacy and international affairs.Availability: No items available : Checked out (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān klum laksap longthun / การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน / ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ.

Talāt Laksap hæng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūprakō̜p Wichāchīp. Talāt Laksap hæng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4529.5 .ก634 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4529.5 .ก634 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān čhatkān thamngān yāngrai / การบริหารจัดการทำงานอย่างไร / ฟิลิปปา แอนเดอร์สัน (บรรณาธิการที่ปรึกษา) ; ผู้แปล เชิญพร คงมา.

Anderson, Philippa. Chœ̄nphō̜n Khongmā. by แอนเดอร์สัน, ฟิลิปปา | เชิญพร คงมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD31.2 .ก643 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān sapphayākō̜n manut = Human resource management / การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ.

Siriphāphan Līphaičharœ̄n. Mahāwitthayālai Rātchaphat ʻUbon Rātchathānī. Khana Bō̜rihān Thurakit læ Kānčhatkān. by สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: ʻUbon Rātchathānī : Khana Bō̜rihān Thurakit læ Kānčhatkān Mahāwitthayālai Rātchaphat ʻUbon Rātchathānī, 2563 [2020] Publisher: อุบลราชธานี : คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2563 [2020]Other title: Human resource management.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ส6164 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ส6164 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ส6164 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānbuk plon rān khanompang khrang thī sō̜ng = The second bakery attack / การบุกปล้นร้านขนมปังครั้งที่สอง = The second bakery attack / Haruki Murakami เขียน ; ชุติภัค ฉายวิโรจน์ ... [และคนอื่นๆ] แปล.

Murakami, Haruki, Chutiphak Chāiwirōt. by มูราคามิ, ฮารูกิ, ค.ศ. 1949- | ชุติภัค ฉายวิโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Kammayī, 2564 [2021] Publisher: ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2564 [2021]Other title: The second bakery attack.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม7224พ62ช73 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม7224พ62ช73 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n phonkrathop čhāk ngān wičhai læ phatthanā : lakkān bư̄angton læ nǣo patibat = Evaluating research and development impacts : basic principles and practices / การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา : หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ = Evaluating research and development impacts : basic principles and practices / ผู้เขียน กัมปนาท วิจิตรศรีกมล ; บรรณาธิการ ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์, วรภัทร จิตรไพศาลศรี.

Kampanāt Wičhitsīkamon. Piyathat Phālaʻanurak. Wō̜raphat Čhitphaisānsī. Sathāban Khlang Samō̜ng khō̜ng Chāt. by กัมปนาท วิจิตรศรีกมล | ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ | วรภัทร จิตรไพศาลศรี | สถาบันคลังสมองของชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Khlang Samō̜ng khō̜ng Chāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Q180.55.ป4 ก63 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānplonsadom : mư̄a lak nititham phit kotmāi / การปล้นสะดม : เมื่อหลักนิติธรรมผิดกฎหมาย / Ugo Mattei and Laura Nader.

Mattei, Ugo. Nader, Laura. Krasūang Yuttitham. Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham. Kō̜ng Phatthanā Nawattakam Kānyuttitham. by แมตเต, อูโก้ | เนเดอร์, ลอร่า | กระทรวงยุติธรรม. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Kō̜ng Phatthanā Nawattakam Kānyuttitham Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham Krasūang Yuttitham, 2564. Publisher: กรุงเทพฯ : กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2564Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KZ1275 .ม83 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānphačhonphai khō̜ng hūačhai phet / การผจญภัยของหัวใจเพชร / ป้าหนอน.

Pānō̜n. by ป้าหนอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ป653ก64 2549 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ป653ก64 2549 (1).
ห้องสมุด:
Kānphatthanā thurakit ʻutsāhakam surā Thai : rāingān phon kānphičhāranā sưksā / การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสุราไทย : รายงานผลการพิจารณาศึกษา / ของ คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร.

Thailand. Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. Khana Kammāthikān Kānphatthanā Sētthakit. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. Samnak Kammāthikān 1. Klum Ngān Khana Kammāthikān Kānphatthanā Sētthakit. by ไทย. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักกรรมาธิการ 1. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Klum Ngān Khana Kammāthikān Kānphatthanā Sētthakit Samnak Kammāthikān 1 Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, [2564] [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9390.ท92 ก64 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ kānlongthun nai kō̜ngthun rūam / การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม / ผู้เขียน ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4530 .ก64 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4530 .ก64 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4530 .ก64 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ kānlongthun nai trāsān thun / การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน / ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ.

Talāt Laksap hæng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūprakō̜p Wichāchīp. Talāt Laksap hæng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .ก6426 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4521 .ก6426 2564 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ kānlongthun nai trāsānnī / การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ / ผู้เขียน ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4651 .ก67 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4651 .ก67 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ kānlongthun nai trāsān ʻanuphan / การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ / ผู้เขียน ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG6024.ก3 ก6245 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG6024.ก3 ก6245 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG6024.ก3 ก6245 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ ngop kānngœ̄n / การวิเคราะห์งบการเงิน / ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ.

Talāt Laksap hæng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūprakō̜p Wichāchīp. Talāt Laksap hæng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4028.ง26 ก645 2564 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4028.ง26 ก645 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4028.ง26 ก645 2564 (1). Checked out (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kānkhīan khamphiphāksā kap phāsā khīan / การเขียนคำพิพากษากับภาษาเขียน / ไพโรจน์ วายุภาพ.

Phairōt Wāyuphāp. by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: [กรุงทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT48.7 .พ94 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT48.7 .พ94 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT48.7 .พ94 2564 (1). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library In Cataloging (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānngœ̄n 101 chabap Harvard Business Review / การเงิน 101 ฉบับ Harvard Business Review / Mihir A. Desai ; ศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ แปล.

Desai, Mihir A. Sakunpat Čhirawuthitānan. by เดไซ, มิฮิร์ เอ. (มิฮิร์ อาร์วิน), ค.ศ. 1968- | ศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG173.6 .ด729 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG173.6 .ด729 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kānplīanplǣng lōkathat khō̜ng chonchan phūnam Thai tangtǣ ratchakān thī 4 thưng Phutthasakkarāt 2475 / การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นผู้นำไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ถึงพุทธศักราช 2475 / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

ʻAtthačhak Sattayānurak. by อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.ช28 อ45 2555 (1).
ห้องสมุด:
Kāo rǣk khō̜̜ng pathomphūm nai rūʻančham kap chīwit tō̜ng khang thī kamnot sukkhaphāp / ก้าวแรกของปฐมภูมิในเรือนจำกับชีวิตต้องขังที่กำหนดสุขภาพ / กุลภา วจนสาระ, และกฤตยา อาชวนิจกุล.

Kulapā Wačhanasāra, Krittayā Archavanitkul. Samākhom Nakwičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by กุลภา วจนสาระ, 2515- | กฤตยา อาชวนิจกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathum : Samākhom Nakwičhai Prachākō̜n læ Sangkhom, Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, 2564 [2021] Publisher: นครปฐม : สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV8844.ท9 ก744 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV8844.ท9 ก744 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khabūan phayuhayāttrā thāng chonlamāk / ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค / คณะผู้จัดทำ อิทธิพล เพ็ชรราม ... [และคนอื่นๆ].

ʻItthiphon Phetrām. Thailamnd. Krasūang Watthanatham. by อิทธิพล เพ็ชรราม | กระทรวงวัฒนธรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Krasūang Watthanatham, 2562] [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2562] [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS568 .ข35 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .ข35 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS568 .ข35 2562 (2).
ห้องสมุด:
Khō̜ phưng rawang nai kānčhattham læ bō̜rihān sanyā / ข้อพึงระวังในการจัดทำและบริหารสัญญา / ปรีชา ส่งสัมพันธ์.

Preecha Songsamphan. by ปรีชา ส่งสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ป455 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ป455 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT858 .ป455 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khām khlư̄an lư̄an yāi : phonlawat phū khā bō̜rikān thāng phēt khām chāt nai ʻĀsīan / ข้าม เคลื่อน เลื่อน ย้าย : พลวัตผู้ค้าบริการทางเพศข้ามชาติในอาเซียน / ธานี ชัยวัฒน์.

Thanee Chaiwat. by ธานี ชัยวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ242.55.ก5 ธ63 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ242.55.ก5 ธ63 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ242.55.ก5 ธ63 2564 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ242.55.ก5 ธ63 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khon-phī-phithī-kam / คน-ผี-พิธี-กรรม / บรรณาธิการต้นฉบับ เบญวรรณ วรกี, อังคณา จิตรักวงศ์สกุล.

Bēnčhawan Wō̜rakī. Angkana Čhitrakwongsakun. by เบญจวรรณ วรกี | อังคณา จิตรักวงศ์สกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sofa Pub., 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Sofa Pub., 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ค1435 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmkhit læ nawattakam kānmư̄ang kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin = Thoughts and innovations in politics and local government / ความคิดและนวัตกรรมการเมืองการปกครองท้องถิ่น = Thoughts and innovations in politics and local government / สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม.

Suphatphong Yǣmʻim. by สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Sī Thammarāt : Hō̜Čhō̜Kō̜. Rōngphim Prayūn Kānphim, 2564 [2021] Publisher: นครศรีธรรมราช : หจก. โรงพิมพ์ประยูรการพิมพ์, 2564 [2021]Other title: Thoughts and innovations in politics and local government.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JS78 .ส736 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmrū khư̄ phanthanākān. [lem 2] = Why knowledge does not free. [Vol. 2] / ความรู้คือพันธนาการ. [เล่ม 2] = Why knowledge does not free. [Vol. 2] / จ. กฤษณมูรติ เขียน ; หิ่งห้อย ณ ภูเขา แปล.

Krishnamurti, J. Čhamrat Bamrungrat. Mūnnithi ʻAnwīksanā. by กฤษณมูรติ, เจ. (จิททุ), ค.ศ. 1895-1986 | จำรัส บำรุงรัฐ | มูลนิธิอันวีกษณา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : Mūnnithi ʻAnwīksanā, 2564 [2021] Publisher: สงขลา : มูลนิธิอันวีกษณา, 2564 [2021]Other title: Why knowledge does not free..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB880.ก45ล7 ห62 2564 ล. 2 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB880.ก45ล7 ห62 2564 ล. 2 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap likkhasit nai ngān sinlapakam / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในงานศิลปกรรม / สิพิม วิวัฒนวัฒนา.

Siphim Wiwatthanawattana. by สิพิม วิวัฒนวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1460 .ส63 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1460 .ส63 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1460 .ส63 2564 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khān yung : khwāmrū chabap phok phā / คาร์ล ยุง : ความรู้ฉบับพกพา / Anthony Stevens ; สายพิณ ศุพุทธมงคล แปล.

Stevens, Anthony. Saipin Suputtamongkol, by สตีเวนส์, แอนโธนี | สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF173 .ส365 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khamsāp rān bēkœ̄rī = The second bakery attack / คำสาปร้านเบเกอรี = The Second bakery attack / ฮารูกิ มูราคามิ ; วชิรา ... [และคนอื่น ๆ] แปล ; ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง แม่งานและบรรณาธิการ.

Murakami, Haruki, Wachirā Ruthikanok. Dūangrưthai ʻĒsanāchātang. by มูราคามิ, ฮารูกิ, ค.ศ. 1949- | วชิรา รุธิรกนก | ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Kammayī, 2554 [2011] Publisher: ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2554 [2011]Other title: The Second bakery attack.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม7224พ62ว26 2554 (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi lamœ̄t / คำอธิบายกฎหมายละเมิด / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

Phattharasak Wannasǣng, by ภัทรศักดิ์ วรรณแสง, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT834 .ภ63 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT834 .ภ63 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT834 .ภ63 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT834 .ภ63 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk thūapai / คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 22, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi ʻāyā phāk thūapai Other title: กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ท565 2564 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ท565 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ท565 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ท565 2564 (1). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi rǣngngān / คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

Wichitra Vichienchom, by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi rǣngngān Other title: กฎหมายแรงงาน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1270 .ว623 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1270 .ว623 2564 (1). Checked out (12).
ห้องสมุด:
คำให้การของผู้หญิงที่ถูกสามีทำร้าย = Testimonies of battered women / นภาภรณ์ หะวานนท์.

by นภาภรณ์ หะวานนท์ | สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักกิจการในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Testimonies of battered women.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6626.23.ท9 น464 2555 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānsō̜n rư̄ang khwāmplō̜tphai thāng nam læ kānwāinam phư̄a ʻaochīwit rō̜t samrap dek thī mī khwāmbokphrō̜ng thāng satipanyā læ dek ʻō̜thittik = Handbook on water safety and survival swimming education for children with intellectual disability and children with autism spectrum disorder / คู่มือการสอนเรื่องความปลอดภัยทางน้ำและการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและเด็กออทิสติก = Handbook on water safety and survival swimming education for children with intellectual disability and children with autism spectrum disorder / [คณะผู้เขียน ยุวดี วิริยางกูร, ภทรา นาพนัง, ณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม].

Yuwadī Wiriyāngkūn. Phatharā Nāphanang. Natthasak Thāoʻudom. ʻOngkān Chūailư̄a Dek. by ยุวดี วิริยางกูร | ภทรา นาพนัง | ณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม | องค์การช่วยเหลือเด็ก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻOngkān Chūailư̄a Dek Rawāng Prathēt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ, 2564 [2021]Other title: Handbook on water safety and survival swimming education for children with intellectual disability and children with autism spectrum disorder.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GV838.76 .ย75 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GV838.76 .ย75 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: GV838.76 .ย75 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khā māpā. Lēm 1 / ฆ่าหมาป่า. เล่ม 1 / Priest เขียน ; MW แปล.

Priest. MW. by พรีสต์ | เอ็มดับเบิลยู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Sēnbuk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เซ้นส์บุ๊ค, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Čhong lap lai. 2 / จงหลับใหล. 2 / สตีเวน คิง และโอเวน คิง เขียน ; อรทัย พันธพงค์ แปล.

King, Stephen, King, Owen. ʻŌ̜rathai Phanthaphong. by คิง, สตีเฟน, ค.ศ. 1947- | คิง, โอเวน | อรทัย พันธพงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ค63ส46อ43 2564 ล. 2 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ค63ส46อ43 2564 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Čhong lap lai. 1 / จงหลับใหล. 1 / สตีเวน คิง และโอเวน คิง เขียน ; อรทัย พันธพงค์ แปล.

King, Stephen, King, Owen. ʻŌ̜rathai Phanthaphong. by คิง, สตีเฟน, ค.ศ. 1947- | คิง, โอเวน | อรทัย พันธพงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ค63ส46อ43 2564 ล. 1 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ค63ส46อ43 2564 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
จดหมายรักถึงนักบุญ = Vita brevis, [a letter to St Augustine] / โยสไตน์ การ์เดอร์ ; กษมา สัตยาหุรักษ์ แปล.

by กอร์เดอร์, โยสไตน์, ค.ศ. 1952- | กษมา สัตยาหุรักษ์ | บอร์น, แอนด์.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : ระหว่างบรรทัด, 2545Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ก524ว63ก546 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ก524ว63ก546 (1).
ห้องสมุด:
čhotmāihēt kānʻanurak phutthasin sāng phra khōnsamō̜ phraphim dinphao Wat Chomphūwēk / จดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก / พิศาล บุญผูก ; วรนุช สุนทรวินิต บรรณาธิการ.

Phisān Bunphūk, Wō̜ranut Sunthō̜nwinit. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Samnak Bannasānsonthēt. by พิศาล บุญผูก, 2483- | วรนุช สุนทรวินิต | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Samnak Bannasānsonthēt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2564 [2021] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NB1912.พ7 พ677 2564 (1).
ห้องสมุด:
Čhāk dek fưkngān sū phūčhatkān @ Facebook / จากเด็กฝึกงานสู่ผู้จัดการ @Facebook / Julie Zhuo เขียน ; ธนิน รัศมีธรรมชาติ เรียบเรียง.

Zhuo, Julie. Tanin Ratsamīthammachāt. by จวอ, จูลี่ | ธนิน รัศมีธรรมชาติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38.2 .จ55 2565 (1).
ห้องสมุด:
Čhit winyān Thammasāt / จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ / ปรีดี พนมยงค์ ... [และคนอื่น ๆ].

Pridi Banomyong, Sanyā Thammasak, Puey Ungphakorn, Bunchū Rōtčhanasathīan, Mahāwitthayālai Thammasāt. by ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526 | สัญญา ธรรมศักดิ์, 2450-2545 | ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-2542 | บุญชู โรจนเสถียร, 2464-2550 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LG395.ก239 จ63 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก239 จ63 2564 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus In Cataloging (1).
ห้องสมุด:
Čhintaphāp mai kānkračhāi ʻamnāt phư̄a lot khwāmlư̄amlam : botrīan čhāk Khōwit-19 = Reimagining decentralization to reduce inequality : lessons learned from the Covid-19 crisis : sarup kānprachum wichākān Sathāban Phra Pokklao khrang thī 22 pračham pī 2563 / จินตภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : บทเรียนจากโควิด-19 = Reimagining decentralization to reduce inequality : lessons learned from the Covid-19 crisis : สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 / บรรณาธิการ สมเกียรติ นากระโทก ... [และคนอื่น ๆ].

Sathāban Phra Pokklao. Kānprachum Wichākān Nonthaburī) Somkiat Nākrathōk. Supachai Phānitphak, Wutthisān Tanchai. Narumon Nirāthō̜n, Somkiat Tangkitwānit. Rawadee Prasertcharoensuk. Supasawat Chatchawan. Suradach Taveesǣngsakunthai. Kritsada Bunchai, Thawidā Kamonwēt. Thanarak Phaliphat. ʻŌ̜nfā Wētchāchīwa. Direk Patthamasiriwat. Somchai Čhitsuchon. Dēchā Nutālai. Somnưk Čhongmīwasin. Kittiphan ʻUiyāmaphan. Piyawan Lāmkitja. Somsuk Bunyabancha. Somsit Chānchai. Poldach Pinprateep, Rapeethat ʻUnčhitphan. Phāwarin Rāmanwong. Satithō̜n Thanānithichot. Natchaphat Amornkun. Nawat Sīpatthā. Thawinwadee Burikun. Apinya Ditsamān, Čhirasin Čhayāwan. Čhitsupa Ritthiphalin. Supakit Čhitkhlō̜ngsap. Thossaphol Sompong. Saranyu Mansap, Thatchanan ʻItsaradach. Wasan Limrattanapattarakun. Chingchai Hānghanelak, Sathāban Phra Pokklao. by สถาบันพระปกเกล้า. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 22 : 2563 : นนทบุรี) | Baker, Chris | Andersen, James | Omori, Tsukasa | Olsen, Jens Petter | สมเกียรติ นากระโทก | ศุภชัย พานิชภักดิ์, 2489- | วุฒิสาร ตันไชย | นฤมล นิราทร, 2500- | สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | เรวดี ประเสริฐเจริญสุข | ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ | สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย | กฤษฎา บุญชัย, 2512- | ทวิดา กมลเวชช | ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ | อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ | ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ | สมชัย จิตสุชน | เดชา นุตาลัย | สมนึก จงมีวศิน | กิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ | ปิยวรรณ ล่ามกิจจา | สมสุข บุญญะบัญชา | สมสิฎฎ์ ชาญชัย | พลเดช ปิ่นประทีป, 2498- | รพีทัศน์ อุ่นจิตต์พันธ์ | ภาวรินทร์ รามัญวงศ์ | สติธร ธนานิธิโชติ | ณัชชาภัทร อมรกุล | ณวัฒน์ ศรีปัดถา | ถวิลวดี บุรีกุล | อภิญญา ดิสสะมาน, 2520- | จิรศิลป์ จยาวรรณ | จิตสุภา ฤทธิผลิน | ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ | ทศพล สมพงษ์ | ศรัณยุ หมั้นทรัพย์, 2507- | ธัชชนันท์ อิศรเดช | วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล | ชิงชัย หาญเจนลักษณ์, 2485- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564 [2021]Other title: Sarup kān prachum wichākān Sathāban Phra Pokklao khrang thī 22 pračham pī 2563 Other title: Reimagining decentralization to reduce inequality : lessons learned from the Covid-19 crisis | สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM821 .พ46 2564 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM821 .พ46 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM821 .พ46 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HM821 .พ46 2564 (2).
ห้องสมุด:
Čhīn -Mērikā 3D : Baidēn Sīčhinphing kap sưk sētthakit sām miti / จีน-เมริกา 3D : ไบเดน สีจิ้นผิง กับศึกเศรษฐกิจสามมิติ / อาร์ม ตั้งนิรันดร.

ʻĀm Tangnirandō̜n. by อาร์ม ตั้งนิรันดร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1414 .อ6443 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Chan mai chō̜p thang lōk chan chō̜p khǣ thœ̄ khon dīeo / ฉันไม่ชอบทั้งโลก ฉันชอบแค่เธอคนเดียว / ผู้เขียน เฉียวยี ; ผู้แปล ภิรมณ ประพฤติประยูร.

Qiao, Yi. Phiramon Praphrưtprayūn. by เฉียว, ยี | ภิรมณ ประพฤติประยูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ฉ935ว63ภ647 2561ก (1).
ห้องสมุด:
Chadā nāng / ชฎานาง / ภาคินัย.

Phākhinai Kasirak. by ภาคินัย กสิรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sofa Publishing, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Sofa Publishing, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ภ6347ช26 2564 (1).
ห้องสมุด:
Chō̜ngkhlō̜t khrai khit wā mai samkhan phœ̄m phalang ying sāo dūai 9 withī dūlǣ chō̜ngkhlō̜t satai Yīpun / ช่องคลอด ใครคิดว่าไม่สำคัญ เพิ่มพลังหญิงสาวด้วย 9 วิธีดูแลช่องคลอดสไตล์ญี่ปุ่น / Komagata Yoriko เขียน ; ฟ้าใส ซุ่นสั้น แปล.

Komagata, Yoriko. Fāsai Sunsan. by โคมะงะตะ, โยะริโกะ | ฟ้าใส ซุ่นสั้น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nānmībuk Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WP100 .ค946 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WP100 .ค946 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
ชีวิตที่ถูกลืม : เรื่องเล่าของผู้หญิงในเรือนจำ = Lives of forgotten people : narratives of women in prisons / [นภาภรณ์ หะวานนท์ ... [และคนอื่น ๆ]].

by นภาภรณ์ หะวานนท์ | สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักกิจการในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Lives of forgotten people : narratives of women in prisons.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV9800.55 .ช656 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV9800.55 .ช656 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9800.55 .ช656 2555 (1).
ห้องสมุด:
Chīwit sō̜n ʻarai rao bāng = Life lessons / ชีวิตสอนอะไรเราบ้าง = Life lessons / อลิซาเบธ คืบเลอร์-รอสส์ และ เดวิด เคสเลอร์ ; นุชจรีย์ ชลคุป แปล.

Kubler-Ross, Elisabeth. Kessler, David, Nutčharī Chonlakhup. Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng. by คือเบลอร์-โรส, เอลิซาเบท | เคสเลอร์, เดวิด, ค.ศ. 1959- | นุชจรีย์ ชลคุป | มูลนิธิโกมลคีมทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2564 [2021]Other title: Life lessons.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1581.2 .ค75 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BJ1581.2 .ค75 2564 (1).
ห้องสมุด:
Chīwit rēnlap khō̜ng tonmai = The hidden life of trees / ชีวิตเร้นลับของต้นไม้ = The hidden life of trees / เขียน เพเทอร์ โวลเลเบน ; แปล สุดาวรรณ สินธุประมา.

Wohlleben, Peter, Sudāwan Sinthupramā. by โวลเลเบน, เพเทอร์, ค.ศ. 1964- | สุดาวรรณ สินธุประมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Kōmonkhīmthō̜ng, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2564 [2021]Other title: The hidden life of trees.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
ตราบหัวใจ ไม่หยุดรัก / พิมดาว เขียน.

by พิมดาว.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : นกฮูก พับลิชชิ่ง, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .พ63922ต46 2554 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .พ63922ต46 2554 (1).
ห้องสมุด:
Tū'kkrō't rūam reūang ēk ตึกกรอสส์ : รวมเรื่องเอก อ. อุดากร.

ʻUdom ʻUdākō̜n, by อุดม อุดากร, 2467-2494.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thai Khwō̜litī Buk (2006), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Tun phanlān wān lūanglōk = Billion Dollar Whale / ตุ๋นพันล้าน วาฬลวงโลก = Billion Dollar Whale / Tom Wright & Bradley Hope เขียน ; สฤณี อาชวานันทกุล แปล.

Wright, Tom, (Wall Street Journal reporter) Hope, Bradley. Sarưnī ʻĀchawānanthakun. by ไรต์, ทอม, (นักข่าววอลล์สตรีทเจอร์นัล) | โฮป, แบรดลีย์ | สฤณี อาชวานันทกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sō̜n Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซอลท์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Other title: Billion Dollar Whale.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6692 .ล9 ร93 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Thā mai mī thāng kō̜ tō̜ng sāng man khưn ʻēng / ถ้าไม่มีทาง ก็ต้องสร้างมันขึ้นเอง / คิมซองจุน เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.

Kim, Sung-jun. Trō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai. by คิม, ซองจุน | ตรองสิริ ทองคำใส.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DU122.ก72 ค64 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DU122.ก72 ค64 2560 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Thaksa thī hāi pai nai satawat thī 21 = The lost skill / ทักษะที่หายไปในศตวรรษที่ 21 = The lost skill / นภดล ร่มโพธิ์.

Nopphadon Romphō. by นภดล ร่มโพธิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564] [2021]Other title: Lost skill.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF431 .น434 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF431 .น434 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Tham thurakit bǣp phūchana nai thuk sathānakān / ทำธุรกิจแบบผู้ชนะในทุกสถานการณ์ / พงศธร ธนบดีภัทร (นพ พงศธร) ... [และคนอื่น ๆ] เขียน ; พุสดี สิริวัชระเมตตา เรียบเรียง.

Phongsathō̜n Thanabō̜dīphat. Phutsadī Siriwatcharamēttā. by พงศธร ธนบดีภัทร | พุสดี สิริวัชระเมตตา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Short Cut, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .พ225 2564 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD37 .พ225 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .พ225 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Thīralư̄k nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Ngœ̄n Wanlayāngkūn. ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเงิน วรรลยางกูร.

Phra Thamyānmunī. Phœ̄msak Wanlayāngkūn. by พระธรรมญาณมุนี | เพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhō̜n] : Bunsong Kānphim, 2528 [1985] Publisher: [พระนคร] : บุญส่งการพิมพ์, 2528 [1985]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1985 721122 (1). :
ห้องสมุด:
Tam bannākān ngān chāpanakit sop nāng Sungwan Tawīchōk. ธรรมบรรณาการงานฌาปนกิจศพ นางสังวาลย์ ทวีโชค.

Phra Sīwisutthiwong (Thō̜ngdī) by พระศรีวิสุทธิวงศ์ (ทองดี).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rungrư̄ang Tham, 2521 [1978] Publisher: กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองธรรม, 2521 [1978]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1978 721089 (1). :
ห้องสมุด:
Thamma kap naksưksā / ธรรมะ กับ นักศึกษา / โดย พุทธทาสภิกขุ. ความรู้เรื่องโรคเรื้อน ; การตรวจมะเร็งของสตรีในระยะแรก / [เรียบเรียงโดย เชาวน์รัตน์ ไชยเสวี].

Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), Chaowarat Chaisēwī. by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536 | เชาวะรัตน์ ไชยเสวี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Thon Burī : Hānghunsūan Čhamkat Sư̄ Kānkhā (Phanǣk Kānphim), [2514] [1971] Publisher: ธนบุรี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อการค้า (แผนกการพิมพ์), [2514] [1971]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1971 721062 (1). :
ห้องสมุด:
Nō̜n kap phī / นอนกับผี / บรรณาธิการต้นฉบับ เบญจวรรณ วรกี, อังคณา จิตรักวงศ์สกุล.

Bēnčhawan Wō̜rakī. Angkana Čhitrakwongsakun. by เบญจวรรณ วรกี | อังคณา จิตรักวงศ์สกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sofa Pub., 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Sofa Pub., 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .น537 2564 (1).
ห้องสมุด:
Nāng Wō̜rathawin Līlahāchīwa. นางวรถวิล ลีฬหาชีวะ.

Phra Thēppariyatmōlī (Thō̜ngdī) by พระเทพปริยัติโมลี (ทองดี).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krungthēp : Bǭrisat 'Amarin Phrining Krup Čhamkat, 2534 [1991] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ จำกัด, 2534 [1991]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1991 721129 (1). :
ห้องสมุด:
นี่แหละตัวผม เดวิด เบคแฮม / เขียน เดวิด เบคแฮม ; แปล ธราวุธ นพจินดา.

by เบคแฮม, เดวิด, ค.ศ. 1975- | ธราวุธ นพจินดา.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด, 2544Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GV942.7.บ72ก3 2544 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: GV942.7.บ72ก3 2544 (1).
ห้องสมุด:
Bō̜rihān ngœ̄n pen hen ngœ̄n lān yuk New normal / บริหารเงินเป็น เห็นเงินล้าน ยุค New normal / สาธิต บวรสันติสุทธิ์.

Sātit Bawōnsantisut. by สาธิต บวรสันติสุทธิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Chek, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เช็ค, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG179 .ส6355 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG179 .ส6355 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG179 .ส6355 2564 (1).
ห้องสมุด:
Banthưk čhāk khaya sangkhom = Colorless life / บันทึกจากขยะสังคม = Colorless life / ทนุธรรม เขียน.

Thanutham. by ทนุธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Plākhāp, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ปลาคาร์ป, 2563 [2020]Other title: Colorless life.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ท28บ63 2563 (2).
ห้องสมุด:
Bāng rư̄ang thī yāk lao Na 2 burī 1 Phra Nakhō̜n / บางเรื่องที่อยากเล่า ณ 2 บุรี 1 พระนคร / ภานุ แย้มศรี.

Phānu Yǣmsī. by ภานุ แย้มศรี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phim Dī Kānphim, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6 .ภ63 2564 (1).
ห้องสมุด:
Bunrư̄an Sutthisīn (Hānprasœ̄t) ʻāyu khrop 72 pī 8 Kumphāphan 2541. บุญเรือน สุทธิศีล (หาญประเสริฐ) อายุครบ 72 ปี 8 กุมภาพันธ์ 2541.

Bunrư̄an Sutthisīn, by บุญเรือน สุทธิศีล, 2468-2563.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2541] [1998] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2541] [1998]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.บ6755 2541 (1).
ห้องสมุด:
Bupphēsanniwāt nai prawattisāt ʻAyutthayā = [Love destiny in Ayudhya history] / บุพเพสันนิวาสในประวัติศาสตร์อยุธยา = [Love destiny in Ayudhya history] / เรืองวุฒิ มิตรสุริยะ.

Rœ̄ngwut Mitsuriya. by เริงวุฒิ มิตรสุริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Din-Dan Book, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : ดินแดนบุ๊ค, 2564 [2021]Other title: Love destiny in Ayudhya history.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS578 .ร717 2564 (2).
ห้องสมุด:
Patiwat Farangsēt : khwāmrū chabap phok phā / ปฏิวัติฝรั่งเศส : ความรู้ฉบับพกพา / by William Doyle ; แปลโดย ปรีดี หงษ์สต้น.

Doyle, William, Preedee Hongsaton, by ดอยล์, วิลเลียม, ค.ศ. 1924- | ปรีดี หงษ์สต้น, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DC148 .ด54 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DC148 .ด54 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DC148 .ด54 2564 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap ʻāngʻing : tūabot khamʻathibāi yō̜ læ ʻēkkasān ʻāngʻing rīang māttrā læ phrarātchabanyat kānklaiklīa khō̜ phiphāt Phō̜.Sō̜. 2562 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา และ พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Surasak Likkhasitwatthanakun, by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 22, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส74 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส74 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ส74 2564 (2). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng : chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2560 phrō̜m kot krasūng, khō̜bangkhap prathān sāndīkā læ Phrarātchakritsadīkā Kamnot Čhamnūan Ngœ̄n nai Khadī Manōsārē Phō̜.Sō̜. 2546 ; Phrarātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Phūbō̜riphōk Phō̜.Sō̜. 2551 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2558 ; Phrathammanūn Sān Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2543 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2558 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 พร้อมกฎกระทรวง, ข้อบังคับประธานศาลฎีกา และพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. 2546 ; พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543, แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Thailand. Samnakphim Winyūchon. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1704 2561ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1704 2561ก (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1704 2561ก (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1704 2561ก (1).
ห้องสมุด:
Prayut maichai Sarit : phonlawat rat rātchakān Thai čhāk yuk rungrư̄ang sū yuk sư̄amthō̜i / ประยุทธ์ไม่ใช่สฤษดิ์ : พลวัตรัฐราชการไทยจากยุครุ่งเรืองสู่ยุคเสื่อมถอย / ชัชฎา กำลังแพทย์.

Chatchadā Kamlangphǣt. by ชัชฎา กำลังแพทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻInlūminēchan ʻĒdichan, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ช62 2564 (1).
Pridi Banomyong Library On Order (1), Professor Direk Jayanama Library On Order (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (1).
Checked out (4).
ห้องสมุด:
Prawattisāt kānmư̄ang Thai Samai Phrapokklao... / ประวัติศาสตร์การเมืองไทย สมัยพระปกเกล้าฯ / สำราญ ผลดี.

Samrān Phondī. by สำราญ ผลดี.

Material type: Text Text Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, [2564] [2021] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.7 .ส64 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS582.7 .ส64 2564 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS582.7 .ส64 2564 (1).
ห้องสมุด:
Prawattisāt hǣng chāt : "sō̜m " chabap kao " sāng " chabap mai / ประวัติศาสตร์แห่งชาติ : "ซ่อม" ฉบับเก่า "สร้าง" ฉบับใหม่ / นิธิ เอียวศรีวงศ์ ; สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ.

Nithi ʻĪaosīwong, Sučhit Wongthēt, Kō̜ngthun Phœ̄iphrǣ Khwāmrū sū Sāthārana. by นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2483- | สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2488- | กองทุนเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ngthun Phœ̄iphrǣ Khwāmrū sū Sāthārana, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุนเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS571 .น637 2551 (1).
ห้องสมุด:
Prawattisāt Thai Samai-- Phračhao Krung Thon Burī / ประวัติศาสตร์ไทยสมัย-- พระเจ้ากรุงธนบุรี / สำราญ ผลดี.

Samrān Phondī. by สำราญ ผลดี.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, [2564] [2021] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS579 .ส534 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS579 .ส534 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS579 .ส534 2564 (1).
ห้องสมุด:
Pratyā bư̄angton = Introduction to philosophy / ปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to philosophy / ผู้แต่ง คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ; บรรณาธิการ บรรจง โสดาดี.

Bančhong Sōdādī. Khanāčhān Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkronrātchawitthayālai. Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkronrātchawitthayālai. Khrōngkān Phalit læ Phatthanā Theknōlōyī Sārasonthēt phư̄a Kānrīanrū Phraphutthasātsanā. by บรรจง โสดาดี | คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. โครงการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mahāčhulālongkronrātchawitthayālai, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551 [2008]Other title: Introduction to philosophy.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BD38 .ป36 2551 (1).
ห้องสมุด:
Pritsanā mō̜rana Hākūba Sansō / ปริศนามรณะฮากูบะซันโซ / บทประพันธ์ ฮิงาชิโนะ เคโงะ ; แปลโดย ปณต ไชยมงคล..

Higashino, Keigo, Panot Chaimongkhon. by ฮิงาชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- | ปณต ไชยมงคล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhēkhlāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เจคลาส, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ฮ64437ฮ62ป33 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ฮ64437ฮ62ป33 2564 (1).
ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงไทย = [Factors risking to be sex crime victims of Thai] / โดย จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย.

by จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502-.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Other title: Factors risking to be sex crime victims of Thai.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6569.ท9 จ736 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6569.ท9 จ736 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV6569.ท9 จ736 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6569.ท9 จ736 (5). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phom mai rūčhak niyāi rư̄ang nī thī phom khīan = I don't know the novel written by me-- / ผมไม่รู้จักนิยายเรื่องนี้ที่ผมเขียน = I don't know the novel written by me-- / คิยูนะ โทโตะ เขียน ; นิรุบล ใบประเสริฐ แปล.

Kiyuna, Toto. Nirubon Baiprasœ̄t. by คิยูนะ, โทโตะ | นิรุบล ใบประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchan Buk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2564 [2021]Other title: I don't know the novel written by me--.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Phūmāyư̄an / ผู้มาเยือน / ฮิงาชิโนะ เคโงะ เขียน ; ฉัตรขวัญ อดิศัย แปล.

Higashino, Keigo, Chatkhwan ʻAdisai. by ฮิงาชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- | ฉัตรขวัญ อดิศัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Daifuku, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ไดฟุกุ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ฮ64437ช63ฉ63 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
พ. 27 สายลับพระปกเกล้าฯ : สารคดีประวัติศาสตร์ เรื่องจริงที่ยิ่งกว่านิยาย / โดย อ.ก. รุ่งแสง.

by พโยม โรจนวิภาต, 2446-2535.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 2.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : วสี ครีเอชั่น, 2547Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.พ4ก3 2547 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.พ4ก3 2547 (1).
ห้องสมุด:
Phraphutthačhao mō̜ng Wō̜ Satrīt : thunniyom mī panhā yāngrai læ rao čha tham ʻarai daibāng / พระพุทธเจ้ามองวอลล์สตรีท : ทุนนิยมมีปัญหาอย่างไรและเราจะทำอะไรได้บ้าง / วัดดากะ ลิน เขียน ; นันทวิทย์ พรพิบูลย์ แปล.

Linn, Vaddhaka. Nanthawit Phō̜nphibūn. by ลิน, วัดดากะ | นันทวิทย์ พรพิบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : ʻĒtʻaidīa, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เอสไอเดีย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ศ7 ล63 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ศ7 ล63 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phlik phǣndin : čhāk tai ngao pīk mahāʻamnāt sū ʻitsaraphāp thāwō̜n khō̜ng klum prathēt nai ʻĒchīa / พลิกแผ่นดิน : จากใต้เงาปีกมหาอำนาจสู่อิสรภาพถาวรของกลุ่มประเทศในเอเชีย / ภาณุดา วงศ์พรหม.

Phānudā Wongphrom. by ภาณุดา วงศ์พรหม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Torch, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Torch, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS525 .ภ636 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS525 .ภ636 2564 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS525 .ภ636 2564 (1).
ห้องสมุด:
พ่อรวยสอนลูก / โดย Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; เรียบเรียงโดย นันทวัน รุจิวงศ์.

by คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที, ค.ศ. 1947- | นันทวัน รุจิวงศ์ | วิเชียร เลิศกิจการ | มกร พฤฒิโฆสิต | องค์อร พฤฒิโฆสิต | สมจินต์ ศรไพศาล | พิบูลย์ ดิษฐอุดม | วารี ปานเจริญ | มัทยา ดีจริงจริง | โอฬาร ภัทรกอบกิตติ์ | เลชเทอร์, ชารอน แอล.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2544-Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG179 .ค64 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG179 .ค64 (7), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HG179 .ค64 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG179 .ค64 (11), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HG179 .ค64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG179 .ค64 (8). Items available for reference: Pridi Banomyong Library In TracingCall number: HG179 .ค64 (1). Checked out (9). Withdrawn (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Phatthanākān kānplīanplǣng sangkhom kānmư̄ang Thai læ khwāmkhit rư̄ang kanpatirūp thī kīaonư̄ang / พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงสังคม การเมืองไทย และความคิดเรื่องการปฏิรูปที่เกี่ยวเนื่อง / ธีรยุทธ บุญมี.

Thīrayut Bunmī. Sathāban Phra Pokklao. by ธีรยุทธ บุญมี, 2493- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ธ643 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ธ643 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ธ643 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ธ643 2564 (2).
ห้องสมุด:
Phan khrang thī wanwai kwā čha pen phūyai / พันครั้งที่หวั่นไหวกว่าจะเป็นผู้ใหญ่ / คิมรันโด เขียน ; อมรรัตน์ ทิราพงษ์ แปล ; ฐาปัฐว์ กิจรุจิภาคย์ วาดภาพประกอบ.

Kim, Rando. ʻAmō̜nrat Thirāphong. Thāpat Kitručhiphāk. by คิม, รันโด | อมรรัตน์ ทิราพงษ์ | ฐาปัฐว์ กิจรุจิภาคย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2564 [2021] Publisher: กุรงเทพฯ : Springbooks, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phư̄nthān kānngœ̄n thurakit / พื้นฐานการเงินธุรกิจ / ผู้เขียน ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4026 .พ73 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4026 .พ73 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4026 .พ73 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phư̄nthān kānchai khō̜mphiutœ̄ krāfik = Basic uses of computer graphics / พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก = Basic uses of computer graphics / ประทีป สุวรรณโร.

Prathīp Suwanrō. by ประทีป สุวรรณโร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pattānī : Rōngphim Fāi Theknōlōyī læ Nawattakam Kānrīanrū Samnak Witthayabō̜rikān Mahāwitthayālai Songkhlānakharin Witthayākhēt Pattānī, 2564 [2021] Publisher: ปัตตานี : โรงพิมพ์ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2564 [2021]Other title: Basic uses of computer graphics.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: T385 .ป377 2564 (1).
ห้องสมุด:
Māttrathān kānsư̄ khāo nai sathānakān khwāmkhatyǣng tām nǣothāng kānrīanrū phư̄a kānplīanplǣng / มาตรฐานการสื่อข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวทางการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง / คณะผู้จัดทำ ชเนตตี ทินนาม ... [และคนอื่น ๆ].

Chanēttī Thinnām, Thailand. Khana Kammakān Kitčhakān Krachāisīang, Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by ชเนตตี ทินนาม, 2516- | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Krachāisīang, Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt (Samnakngān Kō̜Sō̜Thō̜Chō̜.), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.), 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P92.ท9 ม634 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: P92.ท9 ม634 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: P92.ท9 ม634 2564 (2).
ห้องสมุด:
Māttrathān sākon dān kānwatphon kāndamnœ̄n ngānkān longthun / มาตรฐานสากลด้านการวัดผลการดำเนินงานการลงทุน / ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ.

Talāt Laksap hæng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūprakō̜p Wichāchīp. Talāt Laksap hæng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2021 719698 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC 2021 719698 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2021 719698 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Mānutsayawitthayā Niwēt : phatthanākān nǣokhit læ khō̜thokthīang = Ecological anthropology : development, concepts, and debates / มานุษยวิทยานิเวศ : พัฒนาการ แนวคิดและข้อถกเถียง = Ecological anthropology : development, concepts, and debates / อรัญญา ศิริผล.

Aranya Siriphon, by อรัญญา ศิริผล, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Samnakphim Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564 [2021]Other title: Ecological anthropology : development, concepts, and debates.Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการรักและดูแลเด็กที่เกิดในคุก = Living by loving and caring babies born in prison / กิตติกร สันคติประภา.

by กิตติกร สันคติประภา | สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักกิจการในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Living by loving and caring babies born in prison.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV9800.55 .ก6632 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV9800.55 .ก6632 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9800.55 .ก6632 2555 (1).
ห้องสมุด:
Mī khrai bāng khon wang hai thœ̄ mī chīwit thī dī = Luck is on it's way for you / มีใครบางคนหวังให้เธอมีชีวิตที่ดี = Luck is on it's way for you / อีกดนิม เขียน ; วนิดา คราวเหมาะ แปล.

Yi, Kkon-nim, Wanidā Khrāomo̜. by อี,กดนิม, ค.ศ. 1989- | วนิดา คราวเหมาะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Piccolo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Piccolo, 2564 [2021]Other title: Luck is on it's way for you.Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Rotchāt ʻāhān čhān khrō̜pkhrūa / รสชาติอาหารจานครอบครัว / เอโกะ ยามากุจิ เขียน ; พลอยทับทิม ทับทิมทอง แปล.

Yamaguchi, Eiko, Phlō̜ithapthim Thapthimthō̜ng. by ยามากุจิ, เอโกะ, ค.ศ. 1958- | พลอยทับทิม ทับทิมทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Piccolo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Piccolo, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ย6384ช92พ44 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Rotsalin / รสลิน / ศุภร บุนนาค.

Suphō̜n Bunnag. by ศุภร บุนนาค, 2464-2517.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Tonbun Pimdī, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นบุญพิมพ์ดี, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ศ74ร5 2564 (1).
ห้องสมุด:
Ratthathammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2560 kǣkhai phœ̄mtœ̄m phō̜.sō̜. 2564 ; Phrarātchabanyat prakō̜p ratthammanūn wādūai withī phičhāranā khō̜ng sān ratthammanūn Phō̜.Sō̜. 2561 / รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ; พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Thailand. Samnakphim Winyūchon. by ไทย. รัฐธรรมนูญ (2560) | สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2064.5256ก6 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.5256ก6 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2064.5256ก6 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2064.5256ก6 2564 (1).
ห้องสมุด:
Rāng sanyā thurakit / ร่างสัญญาธุรกิจ / อธึก อัศวานันท์.

ʻAthưk ʻAtsawānan. by อธึก อัศวานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .อ352 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .อ352 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .อ352 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Rāchan hǣng phūt / ราชันย์แห่งภูต / เรื่องและภาพโดย ฮิโรยูกิ ทาเคอิ ; แปลและเรียบเรียงโดย เอกสิทธิ์ หนุนภักดี.

Takei, Hiroyuki. Ekasit Nunbhakdi, by ทาเคอิ, ฮิโรยูกิ | เอกสิทธิ์ หนุนภักดี, 2516-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Khō̜mik, [2542-] [1999-] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์, [2542-] [1999-]Other title: Shaman King Other title: ชาแมนคิง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: กต .ท625ร62 ล. 9 (25).
ห้องสมุด:
Rān khāi wēlā / ร้านขายเวลา / คิมซ็อนย็อง เขียน ; สุมาลี สูนจันทร์ แปล.

Kim, Son-yong, Sumalī sūnčhan. by คิม, ซ็อนย็อง, ค.ศ. 1966- | สุมาลี สูนจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Piccolo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Piccolo, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL994.415.ซ53ช62 ส74 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Rān nangsư̄ rō̜p lōk = Bookshops around the world / ร้านหนังสือรอบโลก = Bookshops around the world / ผู้เขียน บลูเบอรี่พาย ... [และคนอื่น ๆ], สุพัตรา สุขสวัสดิ์ บรรณาธิการ.

Blūbœ̄rīphāi. Supatra Suksawat. by บลูเบอรี่พาย | สุพัตรา สุขสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Frīfō̜m, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ฟรีฟอร์ม, 2558 [2015]Other title: Bookshops around the world.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Z278 .ร635 2558 (1).
ห้องสมุด:
รู รัง เรือน = Holes hives houses : a glimpse of human habitats / ยรรยง บุญ-หลง.

by ยรรยง บุญ-หลง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊คส์, 2555 [2012]Other title: Holes hives houses : a glimpse of human habitats.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ย444 ร743 2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.ย444 ร743 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ย444 ร743 2555 (1).
ห้องสมุด:
Rū thaothan kānsư̄sān nōmnāo čhai = [Persuasive communication literacy] / รู้เท่าทันการสื่อสารโน้มน้าวใจ = [Persuasive communication literacy] / พนิดา จงสุขสมสกุล.

Phanidā Čhongsuksomsakun. by พนิดา จงสุขสมสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2564 [2021] Publisher: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564 [2021]Other title: Persuasive communication literacy.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: P96.จ6 พ36 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P96.จ6 พ36 2564 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P96.จ6 พ36 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Lam nithān Thāo Kamphrā Phī Nō̜i / ลำนิทานท้าวกำพร้าผีน้อย / เกษียร มะปะโม [ผู้ถ่ายทอดเป็นอักษรไทย] ; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงการเลือกสรรหนังสือ.

Kasīan Mapamō Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Khrōngkān Lư̄aksan Nangsư̄. by เกษียร มะปะโม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. โครงการเลือกสรรหนังสือ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2545 [2002] Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545 [2002]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ท62483 2545 (1).
ห้องสมุด:
วัฒนธรรมการใช้ผ้าในวิถีชีวิตแบบไทย / วิสุตา สาณะเสน.

by วิสุตา สาณะเสน, 2482-.

Material type: Text Text Publisher: เชียงใหม่ : พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน, 2545Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GT1520 .ว65 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: GT1520 .ว65 (1).
ห้องสมุด:
วิจักษ์วิจารณ์วรรณกรรมฝรั่งเศส = [A critical insight into French literature] / นพพร ประชากุล.

by นพพร ประชากุล.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2546Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PQ71 .น33 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PQ71 .น33 (2), Thammasat Library, Rangsit CampusCall number: 2555/141704 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PQ71 .น33 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: PQ71 .น33 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Sasi saketbuk kāndœ̄nthāng khō̜ng phračhan 34 wan nai Yurōp : Pārīt = Sasi's sketch book 34 days in Europe : Paris / ศศิ สเก็ตช์บุ๊ค การเดินทางของพระจันทร์ 34 วันในยุโรป : ปารีส = Sasi's sketch book 34 days in Europe : Paris / เรื่องและภาพ ศศิ วีระเศรษฐกุล.

Sasi Wīrasētkun. by ศศิ วีระเศรษฐกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fūnsato̜p, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฟูลสต็อป, [2564] [2021]Other title: Sasi's sketch book 34 days in Europe : Paris.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DC707 .ศ56 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sāt hǣng kānčham læ sinlapa hǣng kānlư̄m / ศาสตร์แห่งการจำและศิลปะแห่งการลืม / Lisa Genova ผู้เขียน ; สิรีธร สิมะวัฒนา ผู้แปล.

Genova, Lisa. Sirīthō̜n Simawatthanā. by เจโนวา ลิซา | สิรีธร สิมะวัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khǣktat Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : แคคตัสพับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF371 .จ673 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Sinlapa kānphūt hai mư̄an nang nai čhai khon = [A vessel of humanity that fills up more] / ศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งในใจคน = [A vessel of humanity that fills up more] / คิมยุนนา ผู้เขียน ; อาสยา อภิชนางกูร ผู้แปล.

Kim, Yun-na. 'Āsayā ʻAphichanāngkūn. by คิม, ยุนนา | อาสยา อภิชนางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 [2021]Other title: Vessel of humanity that fills up more.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4129.9 .ค657 2564 (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Sinlapin phū long rak nangsư̄ / ศิลปินผู้หลงรักหนังสือ / โอ๊ต มณเฑียร เขียน-ภาพประกอบ.

Phatphong Monthīan. by พัฒนพงศ์ มณเฑียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ngdit Buk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ก็องดิดบุ๊คส์, 2564 [2021]Other title: Sinlapin phū long rak nangsư̄ læ rư̄angsan ʻư̄n ʻư̄n Other title: ศิลปินผู้ตกหลุมรักหนังสือ และเรื่องสั้นอื่นๆ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .พ6112ศ64 2564 (1).
ห้องสมุด:
Sakin khan thēp khō̜ng nakbō̜rihān wēlā thī rūčhai samō̜ng / สกิลขั้นเทพของนักบริหารเวลาที่รู้ใจสมอง / ชิอน คาบาซาวะ เขียน ; พนิดา กวยรักษา แปล.

Kabasawa, Shion, Phanidā Kūairaksā. by คาบาซาวะ, ชิออน, ค.ศ. 1965- | พนิดา กวยรักษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
สงครามและความรัก / ประชาคม ลุนาชัย ; ณัฐวุฒิ รังผึ้ง และ สุวัฒน์ บุญธรรม ภาพประกอบ.

by ประชาคม ลุนาชัย, 2502- | ณัฐวุฒิ รังผึ้ง | สุวัฒน์ บุญธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : เอโนเวล, 2553Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: รส .ป417ส22 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: รส .ป417ส22 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
สร้างชีวิตใหม่ในเรือนจำ = Creating new lives in prisons / พิศมัย รัตนโรจน์สกุล.

by พิศมัย รัตนโรจน์สกุล | สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักกิจการในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Creating new lives in prisons.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV9800.55 .พ654 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV9800.55 .พ654 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9800.55 .พ654 2555 (1).
ห้องสมุด:
Saratʻamērikā : prawattisāt (mai rū čhop) hǣng sērīphāp læ khwāmthaothīam = A little history of the United States / สหรัฐอเมริกา : ประวัติศาสตร์ (ไม่รู้จบ) แห่งเสรีภาพและความเท่าเทียม = A little history of the United States / by James West Davidson ; แปลโดย สุนันทา วรรณสินธ์ เบล.

Davidson, James West. Sunanta Wannasin Bell. by เดวิดสัน, เจมส์ เวสต์ | สุนันทา วรรณสินธ์ เบล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Other title: Little history of the United States.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: E178 .ด75 2564 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Sangkhom kap kotmāi / สังคมกับกฎหมาย / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K375 .ท56 2564ก (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: K375 .ท56 2564ก (1).
ห้องสมุด:
Sanyān tư̄antāi. Lem 5 / สัญญาณเตือนตาย. เล่ม 5 / โจวเฮ่าฮุย เขียน ; Littleell แปล.

Zhou, Haohui, Littleell. by โจว, เฮ่าฮุย, ค.ศ. 1977- | ลิตเติลเอล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .จ923ส65อ36 2563 ล. 5 (1).
ห้องสมุด:
Sanyān tư̄antāi. Lem 4 / สัญญาณเตือนตาย. เล่ม 4 / โจวเฮ่าฮุย เขียน ; ภวิษย์พร แปล.

Zhou, Haohui, Phawitphō̜n. by โจว, เฮ่าฮุย, ค.ศ. 1977- | ภวิษย์พร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .จ923ส65อ36 2563 ล. 4 (1).
ห้องสมุด:
Sanyān tư̄antāi. Lem 3 / สัญญาณเตือนตาย. เล่ม 3 / โจวเฮ่าฮุย เขียน ; ภวิษย์พร แปล.

Zhou, Haohui, Phawitphō̜n. by โจว, เฮ่าฮุย, ค.ศ. 1977- | ภวิษย์พร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .จ923ส65อ36 2563 ล. 3 (1).
ห้องสมุด:
Sanyān tư̄antāi. Lem 2 / สัญญาณเตือนตาย. เล่ม 2 / โจวเฮ่าฮุย เขียน ; ภวิษย์พร แปล.

Zhou, Haohui, Phawitphō̜n. by โจว, เฮ่าฮุย, ค.ศ. 1977- | ภวิษย์พร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sanyān tư̄antāi. Lem 1 / สัญญาณเตือนตาย. เล่ม 1 / โจวเฮ่าฮุย เขียน ; อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี แปล.

Zhou, Haohui, ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by โจว, เฮ่าฮุย, ค.ศ. 1977- | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sing prasœ̄t khō̜ng chīwit : khrōngkān sœ̄m khwāmrū sū chumchon / สิ่งประเสริฐของชีวิต : โครงการเสริมความรู้สู่ชุมชน / สมาคมพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ; บรรณาธิการ พลเอก ปัญญา รอดเชื้อ.

Panyā Rō̜tchư̄a. Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt. Samākhom Phatthanā Sangkhom. by ปัญญา รอดเชื้อ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สมาคมพัฒนาสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: H85 .ส635 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: H85 .ส635 2564 (1).
ห้องสมุด:
Sing mahatsačhan thī kœ̄t khưn mư̄a chan lō̜ng tư̄n kō̜n lōk / สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเมื่อฉันลองตื่นก่อนโลก / คิมยูจิน เขียน ; ภัททิรา จิตต์เกษม แปล.

Kim, Yu-jin. Pattira Čhitkasēm. by คิม, ยูจิน | ภัททิรา จิตต์เกษม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ว7 ค644 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ว7 ค644 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Singmīchīwit nai rōngrǣm. lem 1 / สิ่งมีชีวิตในโรงแรม. เล่ม 1 / วิชัย.

Wichai Mātakun. by วิชัย มาตกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ว6133 ส62 2564 ล. 1 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Singmīchīwit nai rōngrǣm. lem 2 / สิ่งมีชีวิตในโรงแรม. เล่ม 2 / วิชัย.

Wichai Mātakun. by วิชัย มาตกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ว6133 ส62 2564 ล. 2 (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Nāthī læ ʻamnāt khō̜ng ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin tām rabop kotmāi Thai : rāingān chabap sombūn / หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบกฎหมายไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Somkhit Lœ̄tphaithūn, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜.Thō̜., 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2920 .ส4236 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2920 .ส4236 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2920 .ส4236 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Yang rāk : chīwit bon phrǣng witthayāsāt thammachāt læ čhitwinyān / หยั่งราก : ชีวิตบนแพร่งวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และจิตวิญญาณ / Lyanda Lynn Haupt เขียน ; สดใส ขันติวรพงศ์ แปล.

Haupt, Lyanda Lynn. Sotsai Khantiwō̜raphong. by โฮปต์, ลีอันดา ลินน์ | สดใส ขันติวรพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sūanngœ̄nmīmā Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GF21 .ฮ933 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GF21 .ฮ933 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Lak kotmāi mahāchon bư̄angton : lak kotmāi = Introduction to public law : principle of law / หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น : หลักกฎหมาย = Introduction to public law : principle of law / สมยศ เชื้อไทย.

Somyot Chư̄athai. by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2560 [2017]Other title: Kotmāi mahāchon bư̄angton : lak kotmāi Other title: Introduction to public law : principle of law | กฎหมายมหาชนเบื้องต้น : หลักกฎหมาย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3150 .ส44 2560 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3150 .ส44 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3150 .ส44 2560 (4). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Lak kāntalāt = Principles of marketing / หลักการตลาด = Principles of marketing / นพพร บัวอินทร์.

Nopphō̜n Būaʻin. by นพพร บัวอินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง 2564.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wangʻaksō̜n, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2564 [2021]Other title: Principles of marketing.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Lak kānlongthun / หลักการลงทุน / ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ.

Talāt Laksap hæng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūprakō̜p Wichāchīp. Talāt Laksap hæng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4521 .ห453 2564 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .ห453 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4521 .ห453 2564 (1). Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Hinghō̜i rōngnā mō̜tmai læ rư̄ang ʻư̄n ʻư̄n = Firefly, barn burning and other stories / หิ่งห้อย โรงนามอดไหม้ และเรื่องอื่นๆ = Firefly, barn burning and other stories / Haruki Murakami เขียน ; แพรวพฤกษ์ จิตสกุลชัยเดช ... [และคนอื่นๆ] แปล.

Murakami, Haruki, Phrǣophrưt Čhitsakunchaidēt. by มูราคามิ, ฮารูกิ, ค.ศ. 1949- | แพรวพฤกษ์ จิตสกุลชัยเดช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Kammayī, 2564 [2021] Publisher: ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2564 [2021]Other title: Firefly, barn burning and other stories.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม7224ฮ93พ84 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม7224ฮ93พ84 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Himālai tō̜ng klappai fang / หิมาลัยต้องกลับไปฟัง / คัมภีร์ สรวมศิริ.

Khamphī Sūamsiri. by คัมภีร์ สรวมศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : b Sǣnmō̜n, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS485.ห6 ค628 2564 (1).
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop khun mǣ Čhamrūn Bunyupakān. อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ คุณแม่จำรูญ บุณยุปการ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n : Rōngphim Dusitsamphan, 2515 [1972] Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์ดุสิตสัมพันธ์, 2515 [1972]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1972 721125 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop nāi Bunlam Sīsuk. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายบุญล้ำ ศรีสุข.

Yō̜tyīam Thēptharānon. by ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2543 [2000] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543 [2000]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2000 721085 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop nāi Winai Sirichumsǣng. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายวินัย ศิริชุมแสง.

Phichai Ninthongkham. by พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2544 [2001] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544 [2001]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2001 721090 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop pen kō̜ranī phisēt nāng Mukdā Tantichalœ̄m. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นางมุกดา ตันติเฉลิม.

ʻAmarā Malilā, by อมรา มลิลา, 2478-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Chūan phim, 2542 [1999] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2542 [1999]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1999 721119 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān ponkit sop khun phō̜ Sampao Khongphet. อนุสรณ์งานเาปนกิจศพ คุณพ่อสำเภา คงเพ็ชร์.

Phra mahā Čhamlong Kittipanyō. Thampāla, ʻAnākhārik. Phra mahā Prasert Kittisētathō. by พระมหาจำลอง กิตติปัญโญ | ธรรมปาละ, อนาคาริก | พระมหาประเสริฐ กิตติเสฏโฐ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2526 [1983] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2526 [1983]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1983 721035 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nư̄ang nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop khun phō̜ Nophadol ʻAmranan. อนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อนภดล อัมระนันทน์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bō̜phit Kānphim Čhamkat, 2540 [1997] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2540 [1997]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1997 721113 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai ngān chāpanakit sop khun mǣwā Wāt Narksawat. อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่วาสน์ นาคสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krung Sayām Kānphim, 2517 [1974] Publisher: กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2517 [1974]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1974 721036 (1). :
ห้องสมุด:
ʻInflūʻēnsœ̄ : phalang kānkhāi hai mư̄an mai dai khāi / อินฟลูเอนเซอร์ : พลังการขายให้เหมือนไม่ได้ขาย / ซาร่า แมคคอร์ควอเดล เขียน ; ไอริสา ชั้นศิริ แปล.

McCorquodale, Sara. ʻAirisā Chansiri. by แมคคอร์ควอเดล, ซาร่า | ไอริสา ชั้นศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : b ʻAmarin Hāothū, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (4). In transit (1).
ห้องสมุด:
ʻĪlō̜n Mat ʻatchariya phū sāng ʻānānikhom bon dāo ʻangkhān / อีลอน มัสก์ อัจฉริยะผู้สร้างอาณานิคมบนดาวอังคาร / โอลิเวีย ลองเกรย์ เขียน ; อรดา ลีลานุช แปลและเรียบเรียง.

Longray, Olivia. ʻŌ̜radā Līlānut. by ลองเกรย์, โอลิเวีย | อรดา ลีลานุช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō , 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2564 [2021]Other title: Rūai dūai samō̜ng læ natwakam lamyuk bǣp ʻĪlō̜n Mat Other title: รวยด้วยสมองและนัตวกรรมล้ำยุคแบบ อีลอน มัสก์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC102.5.ม65ก25 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC102.5.ม65ก25 2564 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC102.5.ม65ก25 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Han Khēnsēn læ thritsadī bō̜risut hǣng kotmāi / ฮันส์ เคลเซ่น และทฤษฎีบริสุทธิ์แห่งกฎหมาย / สุรินทร์ สฤษฎ์พงศ์.

Surin Salitphong. by สุรินทร์ สฤษฎ์พงศ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Pure theory of law.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K339 .ส74 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K339 .ส74 2562 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K339 .ส74 2562 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: K339 .ส74 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kēn læ nǣo patibat kīeokap kānwikhro̜ kānlongthun / เกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน / ผู้เขียน ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Other title: Kēn læ nǣothāng patibat kīeokap kānwikhro̜ kānlongthun Other title: เกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4529 .ก76 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4529 .ก76 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4529 .ก76 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khrư̄akhāi Yio nānā chāt panhā samkhan thīsut khō̜ng lōk = The international Jew / เครือข่ายยิวนานาชาติ ปัญหาสำคัญที่สุดของโลก = The international Jew / เฮนรี ฟอร์ด ; มโน เลาหวณิช ถอดความ.

Ford, Henry, Manō Laohawanit. by ฟอร์ด, เฮนรี่, ค.ศ. 1863-1947 | มโน เลาหวณิช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchan Buk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2564 [2021]Other title: The international Jew.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS141 .ฟ543 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS141 .ฟ543 2564 (1).
ห้องสมุด:
khletlap thī čha tham hai khrai khrai bō̜k khun wā "thī ʻathibāi mư̄a kī khaočhai ngāi dī čhang" / เคล็ดลับที่จะทำให้ใคร ๆ บอกคุณว่า "ที่อธิบายเมื่อกี้เข้าใจง่ายดีจัง" / อะซะดะ ซุงุรุ ; ผู้แปล ศุภภัทร พัฒนเดชากุล.

Suguru, Asada. Suppattara Phatthanadēchākun. by ซุงุรุ, อะซะดะ | ศุภภัทร พัฒนเดชากุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2395.25 .ซ68 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Čhaochāinoi / เจ้าชายน้อย / อ็องตวน เดอ แซ็งเต๊กซูเปรี ; แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย ธีรา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา.

Saint Exupéry, Antoine de, Thīrā Suksawat Na ʻAyutthayā. by แซงท์-แอคซูเปรี, อองตวน เดอ, ค.ศ. 1900-1944 | ธีรา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Petit prince.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ยน .ซ87ป73ธ64 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: ยน .ซ87ป73ธ64 2564 (3). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Chœ̄ngʻat watthanatham / เชิงอรรถวัฒนธรรม / ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์.

Chūsak Phattharakunwanit. by ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wiphāsā, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2546 [2003]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ช75 ก14 2546 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ช75 ก14 2546 (1).
ห้องสมุด:
เด็กสืบ เด็กสาน ภูมิปัญญา / ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ.

by ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ | โครงการเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาเพื่อชุมชนเป็นสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: [เชียงใหม่] : โครงการเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาเพื่อชุมชนเป็นสุข, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ792.ท9 ช625 2551 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ792.ท9 ช625 2551 (1).
ห้องสมุด:
Dīeodāi nai phrai kwāng / เดียวดายในไพรกว้าง / วัธนา บุญยัง เขียน.

Watthanā Bunyang, by วัธนา บุญยัง, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bān Nangsư̄, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บ้านหนังสือ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ว572 ด85 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ว572 ด85 2564 (1).
ห้องสมุด:
Theknik lō̜k samō̜ng hai plīan tūaʻēng pen khon mai / เทคนิคหลอกสมองให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ / Masashi Yoshii เขียน ; อาคิรา รัตนาภิรัต แปล.

Yoshii, Masashi. ʻĀkhirā Rattanāphirat. by โยชิอิ, มาซาชิ | อาคิรา รัตนาภิรัต.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF327 .ย926 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thēwa līlā : thēwā banthœ̄ng = All nature gods : tales of tears and laughter / เทวลีลา : เทวาบันเทิง = All nature gods : tales of tears and laughter / ปานชลี สถิรศาสตร์.

Panchalie Sathirasas. by ปานชลี สถิรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 [ฉบับปรับปรุงใหม่]Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2564 [2021] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2564 [2021]Other title: All nature gods : tales of tears and laughter..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BL304 .ป63 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BL304 .ป63 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BL304 .ป63 2564 (2).
ห้องสมุด:
Pen khon ʻō̜nwai hai mī khwāmsuk / เป็นคนอ่อนไหวให้มีความสุข / ทาเคดะ ยูกิ เขียน ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์ แปล.

Takeda, Yuki. ʻAnisā Kēmphaophan. by ทาเคดะ, ยูกิ | อนิษา เกมเผ่าพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (3). In transit (1).
ห้องสมุด:
Pœ̄t lōk niu mīdīa læ kāntalāt dičhithan = DigiMarketing : the essential guide to new media & digital marketing / เปิดโลกนิวมีเดียและการตลาดดิจิทัล = DigiMarketing : the essential guide to new media & digital marketing / เคนท์ เวอร์ไทม์ และ เอียน เฟนวิค เขียน ; ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ และ ประภัสสร วรรณสถิตย์ แปล.

Wertime, Kent. Fenwick, Ian, Nonglak Čhāruwat. Praphatsǭn Wannasathit. by แวร์ไทม์, เคนท์ | เฟนวิค, เอียน, ค.ศ. 1949- | ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ | ประภัสสร วรรณสถิตย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Nēchan Buk, lō̜2554 [c2011] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, ล2554 [c2011]Other title: DigiMarketing : the essential guide to new media & digital marketing.Availability: No items available : In transit (1).
ห้องสมุด:
Mư̄a khwāmsamret mai mī bǣpphǣn (lǣo khun čha tham yang ngai ?) = The click moment / เมื่อความสำเร็จไม่มีแบบแผน (แล้วคุณจะทำยังไง?) = The click moment / ผู้เขียน Frans Johansson ; ผู้แปล อัญชลี ชัยชนะวิจิตร.

Johansson, Frans. ʻAnchalī Chaichanawičhit. by โจฮันสัน, ฟรานซ์ | อัญชลี ชัยชนะวิจิตร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564] [2021]Other title: Click moment.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5386 .จ95 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
เมื่อต้องก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ภายในกำแพงเรือนจำ = On becoming adults behind prison walls / นภาภรณ์ หะวานนท์, ธีรวัลย์ วรรธโนทัย.

by นภาภรณ์ หะวานนท์ | ธีรวัลย์ วรรธโนทัย | สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักกิจการในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: On becoming adults behind prison walls.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV9800.55 .น464 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV9800.55 .น464 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9800.55 .น464 2555 (1).
ห้องสมุด:
เมื่อสายใยยังคงเชื่อมโยงชีวิตของแม่ในเรือนจำ = When bonds still bind lives of inmate mothers / นภาภรณ์ หะวานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

by นภาภรณ์ หะวานนท์ | สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักกิจการในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: When bonds still bind lives of inmate mothers.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV9800.55 .ม856 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV9800.55 .ม856 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9800.55 .ม856 2555 (1).
ห้องสมุด:
Rao longlư̄m ʻarai bāngyāng / เราหลงลืมอะไรบางอย่าง / วัชระ สัจจะสารสิน เขียน.

Watchara Phētphrō̜msō̜n, by วัชระ เพชรพรหมศร, 2518-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 26.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Nākhō̜n, 2564 [2021] Publisher: ปทุมธานี : นาคร, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: รส .ว583ร75 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: รส .ว583ร75 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rư̄ang ngāi ngāi = Una storia semplice / เรื่องง่ายๆ = Una storia semplice / เลโอนาร์โด ชัชชา เขียน ; นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ แปล.

Sciascia, Leonardo. Nanthawan Chānprasœ̄t, by ชัชชา, เลโอนาร์โด | นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่สอง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĀn ʻItālī, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่านอิตาลี, 2564 [2021]Other title: Una storia semplice.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ช578อ73น63 2564 (1).
ห้องสมุด:
Rư̄ang thī bǣk wai thœ̄ čha wāng kō̜dai na / เรื่องที่แบกไว้ เธอจะวางก็ได้นะ / ผู้เขียน Kii ; ผู้แปล โยซุเกะ.

Kii (Author) Yōsuke. by คี (นักเขียน) | โยซุเกะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF441 .ค67 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF441 .ค67 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Lœ̄k phram phūt rœ̄m nōmnāo dai lǣo= Stop Talking, Start Influencing / เลิกพร่ำพูด เริ่มโน้มน้าวได้แล้ว = Stop Talking, Start Influencing / Jared Cooney Horvath ; ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา แปล.

Horvath, Jared Cooney. Suphikā Kunchō̜n Na ʻAyutthayā. by ฮอร์วาธ, จาเรด คูนีย์ | ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : 'Ǣrō, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2564 [2021]Other title: Stop Talking, Start Influencing.Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Sētsīao čhāk sǣngčhan thī khrangnưng nan khœ̄i plēngprakāi / เศษเสี้ยวจากแสงจันทร์ที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยเปล่งประกาย / ซาโนะ เท็ตสึยะ เขียน ; ปาวัน การสมใจ แปล.

Sano, Tetsuya. Pāwan Kānsomčhai. by ซาโนะ, เท็ตสึยะ | ปาวัน การสมใจ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Piccolo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Piccolo, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ซ6329ค66ป65 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ซ6329ค66ป65 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
khǣ hen khunkhā nai tonʻēng hai pen chīwit khun čha Happy māk = How to respect myself / แค่เห็นคุณค่าในตนเองให้เป็นชีวิตคุณจะ Happy มาก = How to respect myself / ยุน ฮงกยุน เขียน ; นุสสรา เตโช แปล.

Yoon, Hong Gyun. Nutsarā Tēchō. by ยุน, ฮงกยุน | นุสสรา เตโช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon) 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Other title: How to respect myself.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ย54 ย73 2561 (1).
ห้องสมุด:
Dǣng rawī / แดงรวี / รงค์ วงษ์สวรรค์.

Narong Wongsawan, by ณรงค์ วงษ์สวรรค์, 2475-2552.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Songkhrām : Čhaičhai Buk, 2560 [2017] Publisher: สมุทรสงคราม : ใจใจบุ๊คส์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ณ4ด8 2560 (2).
ห้องสมุด:
Thæksī khan nī rap song khwāmwang / แท็กซี่คันนี้รับส่งความหวัง / คิตางาวะ ยาซุชิ เขียน ; อิศเรศ ทองปัสโณว์ แปล.

Kitagawa, Yasushi, ʻItsarēt Thō̜ngpatsanō. by คิตางาวะ, ยาซูชิ, ค.ศ. 1970- | อิศเรศ ทองปัสโณว์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ค65412อ63อ65 2564 (1). In transit (2).
ห้องสมุด:
Pǣt sing thī khon keng māk māk mī rūam kan / แปดสิ่งที่คนเก่งมากๆ มีร่วมกัน / @ParinTalk.

Pharin Songprachā. by ผรินทร์ สงฆ์ประชา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : 1168, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : 1168, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส6 ผ463 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF637.ส6 ผ463 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ส6 ผ463 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Lǣk yap mai dap sūn / แหลกยับ ไม่ดับสูญ / Catherine Gildiner ผู้เขียน ; ไอริสา ชั้นศิริ ผู้แปล.

Gildiner, Catherine, ʻAirisā Chansiri. by กิลดิเนอร์, แคเทอรีน, ค.ศ. 1948- | ไอริสา ชั้นศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung thēp...] : Khǣktat Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : แคคตัสพับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544