TUMED-หนังสืออ่านเล่นกลุ่มสุขศาสตร์

This list contains 175 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Taiwāi" mai tāi wai / "ไตวาย" ไม่ตายไว / อัจจนา อุดล.

ʻAtčhanā ʻUdon. by อัจจนา อุดล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2563] [2020] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2563] [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ342 .อ62 2563 (2).
ห้องสมุด:
1 nāthī kō̜ fit dai satai Farangsēt / 1 นาทีก็ฟิตได้ สไตล์ฝรั่งเศส / โยโกะ แบร์เฌอรง เขียน ; ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์ แปล.

Bergeron, Yoko. Thanyaphat Sirisap. by แบร์เฌอรง, โยโกะ | ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Daifuku, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ไดฟุกุ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WB541 .บ847 2564 (1).
ห้องสมุด:
10 withī bambat khwāmkhit læ phrưttikam / 10 วิธีบำบัดความคิดและพฤติกรรม / Seth J. Gillihan เขียน ; พลอยแสง เอกญาติ แปล.

Gillihan, Seth, Phlō̜isǣng ʻĒkyāt. by กิลลิแฮน, เซท, ค.ศ. 1975- | พลอยแสง เอกญาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nānmī Buk Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
100 rư̄ang rūčhak rū raksā mareng pō̜t / 100 เรื่อง รู้จัก รู้รักษา มะเร็งปอด / บรรณาธิการ ชนม์นิภา นันทวิทยา, ชวลิต เลิศบุษยานุกูล.

Chonniphā Nanthawitthayā. Chawalit Lœ̄tbutsayānukūn. by ชนม์นิภา นันทวิทยา | ชวลิต เลิศบุษยานุกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAidī ʻŌ̜n Dičhitō̜n Pharin Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WF658 .ก133 2564 (2).
ห้องสมุด:
100 rư̄ang rūčhak rū raksā rōk mareng hū khō̜ čhamūk / 100 เรื่อง รู้จัก รู้รักษา โรคมะเร็ง หูคอจมูก / บรรณาธิการ ชวลิต เลิศบุษยานุกูล, สาริน กิจพาณิชย์.

Chawalit Lœ̄tbutsayānukūn. Sārin Kitphānit. Rōngphayābān Čhulālongkō̜n. Sūn Mareng Khrop Wongčhō̜n. by ชวลิต เลิศบุษยานุกูล | สาริน กิจพาณิชย์ | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ศูนย์มะเร็งครบวงจร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Mareng Khrop Wongčhō̜n Rō̜phō̜. Čhulālongkō̜n Saphākāchātthai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มะเร็งครบวงจร รพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2563 [2020]Other title: Nưngrō̜i rư̄ang rūčhak rū raksā rōk mareng hū khō̜ čhamūk Other title: หนึ่งร้อยเรื่อง รู้จัก รู้รักษา โรคมะเร็ง หูคอจมูก.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE707 .ก135 2563 (2).
ห้องสมุด:
3 rāchan hǣng phư̄t namman thī pō̜ngkan raksā sayop sāraphat rōk rāi thī Khon Thai tō̜ng rū!!! / 3 ราชันย์แห่งพืชน้ำมัน ที่ป้องกัน รักษา สยบสารพัดโรคร้ายที่คนไทยต้องรู้!!! / โดย ธีระวุฒิ ปัญญา

Thīrawut Panyā. by ธีระวุฒิ ปัญญา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Live happy, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Live happy, [2564] [2021]Other title: Sām rāchan hǣng phư̄t namman thī pō̜ngkan raksā sayop sāraphat rōk rāi thī Khon Thai tō̜ng rū!!! Other title: สาม ราชันย์แห่งพืชน้ำมัน ที่ป้องกัน รักษา สยบสารพัดโรคร้ายที่คนไทยต้องรู้!!!.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB425 .ธ646 2564 (2).
ห้องสมุด:
3 wan dī 4 wan sao / 3 วันดี 4 วันเศร้า / อินทิรา เจริญปุระ.

ʻInthirā Čharœ̄npura. by อินทิรา เจริญปุระ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Ban, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บัน, 2561 [2018]Other title: Sām wan dī sī wan sao Other title: สามวันดีสี่วันเศร้า.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WM171.5 .อ633 2561 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
33 withī patiwat rāngkāi mai hai pen ʻansaimœ̄ / 33 วิธีปฏิวัติร่างกายไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์ / Shirasawa Takuji เขียน ; ภัทรสร คูร์พิพัฒน์ แปล.

Shirasawa, Takuji. Phattharasō̜n Khūphiphat. by ชิระซะวะ, ทะคุจิ | ภัทรสร คูร์พิพัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nānmī Buk Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT160 .ช646 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Anti-aging insights dek kwā ʻāyu čhing dūai 51 withī kin 26 withī ʻō̜kkamlang kāi / Anti-aging insights เด็กกว่าอายุจริงด้วย 51 วิธีกิน 26 วิธีออกกำลังกาย / คุโระดะ ไอมิ เขียน ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์ แปล.

Kuroda, Aimi. ʻAnisā Kēmphaophan. by คุโระดะ, ไอมิ | อนิษา เกมเผ่าพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WT104 .ค738 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Burn-out syndrome phāwa mot fai nai kānthamngān / Burn-out syndrome ภาวะหมดไฟในการทำงาน / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.

Prasert Phalittaphonkanphim, by ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WM172.4 .ป46 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WM172.4 .ป46 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WM172.4 .ป46 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
COVID-19 : rōk tittō̜ bon lōk tō̜tit : manutsayachāt kap kānrapmư̄ rōk rabāt khrang mai bon lōk thī chư̄am tō̜ thưngkan / COVID-19 : โรคติดต่อบนโลกต่อติด : มนุษยชาติกับการรับมือโรคระบาดครั้งใหม่บนโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน / เดโบรา แมคเคนซี ; ผู้แปล วารีรัตน์ อันวีระวัฒนา.

Mackenzie, Deborah. by แมคเคนซี, เดโบรา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnkho̜k Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แซนด์คล็อคบุ๊คส์, 2563 [2020]Other title: Rōk tittō̜ bon lōk tō̜tit : manutsayachāt kap kānrapmư̄ rōk rabāt khrang mai bon lōk thī chư̄am tō̜ thưngkan Other title: โรคติดต่อบนโลกต่อติด : มนุษยชาติกับการรับมือโรคระบาดครั้งใหม่บนโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW168.5.C8 ม87 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
COVID-19 rūthan pō̜ngkan dai / COVID-19 รู้ทันป้องกันได้ / เรียบเรียง ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์.

Fāi Wichākān Sathāphō̜nbuk. by ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāphō̜nbuk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WC501 .ค95 2563 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC501 .ค95 2563 (2).
ห้องสมุด:
Covid-19 rōk rabāt hǣng satawat / Covid-19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ / นำชัย ชีววิวรรธน์.

Namchai Chīwawiwat, by นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Matichon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WC501 .น626 2563 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: WC501 .น626 2563 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC501 .น626 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Drug guru chalāt rū rư̄ang yā / Drug guru ฉลาดรู้เรื่องยา / ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์ เขียน.

Dūangkǣo ʻAngkūnsit. by ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV735 .ด522 2561 (5).
ห้องสมุด:
Healthitude suk (ʻudom) khati / Healthitude สุข (อุดม) คติ / พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์.

Phičhak Wongwisit. by พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat 'Ē. Phī. Krāfik Dīsai læ Kānphim Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท เอ.พี. กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Healthy aging kœ̄t kǣ (mai) čhep tāi sūngwai yāng mī khunnaphāp / Healthy aging เกิด แก่ (ไม่) เจ็บ ตาย สูงวัยอย่างมีคุณภาพ / ศุภวุฒิ สายเชื้อ.

Supphawut Sāichư̄a. by ศุภวุฒิ สายเชื้อ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Openbooks, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WT120 .ศ745 2562 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: WT120 .ศ745 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WT120 .ศ745 2562 (1).
ห้องสมุด:
Herbal therapy samunphrai kin dai-- hāi pūai / Herbal therapy สมุนไพรกินได้-- หายป่วย / บุษบา.

Butsabā. by บุษบา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĀnphlœ̄n, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV770.JT3 บ753 2562 (5).
ห้องสมุด:
Mapping yīeoyā sưmsao kap rư̄ang lao khō̜ng manut sao sưm / Mapping เยียวยาซึมเศร้ากับเรื่องเล่าของมนุษย์เศร้าซึม / Hossy เขียน ; ภัทรสร คูร์พิพัฒน์ และ จิตรลดา มีเสมา แปล.

Hossy. Pattarasō̜n Khūphipat. Čhitladā Mīsēmā. by ฮชชี | ภัทรสร คูร์พิพัฒน์ | จิตรลดา มีเสมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmībuk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WM171.5 .ฮ22 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
New aging sūngwai yāng satrō̜ng nai satai chīwit dī dī / New aging สูงวัยอย่างสตรอง ในสไตล์ชีวิตดีๆ / Matthias Hollwich เขียน ; พนม สมศาสตร์ แปล.

Hollwich, Matthias. Phanom Somsāt. by ฮอลล์วิช, มัตเทียส | พนม สมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), lō̜2561 [c2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Other title: Sūngwai yāng satrō̜ng nai satai chīwit dī dī Other title: สูงวัยอย่างสตรอง ในสไตล์ชีวิตดีๆ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1061 .ฮ544 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1061 .ฮ544 2561 (2).
ห้องสมุด:
Q&A khai panhā "waksīn" ʻāwut samkhan nai kānpō̜ngkan rōkrāi / Q&A ไขปัญหา "วัคซีน" อาวุธสำคัญในการป้องกันโรคร้าย / ชิษณุ พันธุ์เจริญ.

Chisanu Phančharœ̄n. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. Sākhā Wichā Rōk Titchư̄a. by ชิษณุ พันธุ์เจริญ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์. สาขาวิชาโรคติดเชื้อ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sākhā Wichā Rōk Titchư̄a Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW805 .ช65 2562 (6).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  9    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544