TUMED-หนังสืออ่านเล่นกลุ่มสุขศาสตร์

This list contains 175 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Taiwāi" mai tāi wai / "ไตวาย" ไม่ตายไว / อัจจนา อุดล.

ʻAtčhanā ʻUdon. by อัจจนา อุดล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2563] [2020] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2563] [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ342 .อ62 2563 (2).
ห้องสมุด:
1 nāthī kō̜ fit dai satai Farangsēt / 1 นาทีก็ฟิตได้ สไตล์ฝรั่งเศส / โยโกะ แบร์เฌอรง เขียน ; ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์ แปล.

Bergeron, Yoko. Thanyaphat Sirisap. by แบร์เฌอรง, โยโกะ | ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Daifuku, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ไดฟุกุ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WB541 .บ847 2564 (1).
ห้องสมุด:
10 withī bambat khwāmkhit læ phrưttikam / 10 วิธีบำบัดความคิดและพฤติกรรม / Seth J. Gillihan เขียน ; พลอยแสง เอกญาติ แปล.

Gillihan, Seth, Phlō̜isǣng ʻĒkyāt. by กิลลิแฮน, เซท, ค.ศ. 1975- | พลอยแสง เอกญาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nānmī Buk Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
100 rư̄ang rūčhak rū raksā mareng pō̜t / 100 เรื่อง รู้จัก รู้รักษา มะเร็งปอด / บรรณาธิการ ชนม์นิภา นันทวิทยา, ชวลิต เลิศบุษยานุกูล.

Chonniphā Nanthawitthayā. Chawalit Lœ̄tbutsayānukūn. by ชนม์นิภา นันทวิทยา | ชวลิต เลิศบุษยานุกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAidī ʻŌ̜n Dičhitō̜n Pharin Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WF658 .ก133 2564 (2).
ห้องสมุด:
100 rư̄ang rūčhak rū raksā rōk mareng hū khō̜ čhamūk / 100 เรื่อง รู้จัก รู้รักษา โรคมะเร็ง หูคอจมูก / บรรณาธิการ ชวลิต เลิศบุษยานุกูล, สาริน กิจพาณิชย์.

Chawalit Lœ̄tbutsayānukūn. Sārin Kitphānit. Rōngphayābān Čhulālongkō̜n. Sūn Mareng Khrop Wongčhō̜n. by ชวลิต เลิศบุษยานุกูล | สาริน กิจพาณิชย์ | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ศูนย์มะเร็งครบวงจร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Mareng Khrop Wongčhō̜n Rō̜phō̜. Čhulālongkō̜n Saphākāchātthai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มะเร็งครบวงจร รพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2563 [2020]Other title: Nưngrō̜i rư̄ang rūčhak rū raksā rōk mareng hū khō̜ čhamūk Other title: หนึ่งร้อยเรื่อง รู้จัก รู้รักษา โรคมะเร็ง หูคอจมูก.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE707 .ก135 2563 (2).
ห้องสมุด:
3 rāchan hǣng phư̄t namman thī pō̜ngkan raksā sayop sāraphat rōk rāi thī Khon Thai tō̜ng rū!!! / 3 ราชันย์แห่งพืชน้ำมัน ที่ป้องกัน รักษา สยบสารพัดโรคร้ายที่คนไทยต้องรู้!!! / โดย ธีระวุฒิ ปัญญา

Thīrawut Panyā. by ธีระวุฒิ ปัญญา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Live happy, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Live happy, [2564] [2021]Other title: Sām rāchan hǣng phư̄t namman thī pō̜ngkan raksā sayop sāraphat rōk rāi thī Khon Thai tō̜ng rū!!! Other title: สาม ราชันย์แห่งพืชน้ำมัน ที่ป้องกัน รักษา สยบสารพัดโรคร้ายที่คนไทยต้องรู้!!!.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB425 .ธ646 2564 (2).
ห้องสมุด:
3 wan dī 4 wan sao / 3 วันดี 4 วันเศร้า / อินทิรา เจริญปุระ.

ʻInthirā Čharœ̄npura. by อินทิรา เจริญปุระ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Ban, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บัน, 2561 [2018]Other title: Sām wan dī sī wan sao Other title: สามวันดีสี่วันเศร้า.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WM171.5 .อ633 2561 (1). Checked out (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
33 withī patiwat rāngkāi mai hai pen ʻansaimœ̄ / 33 วิธีปฏิวัติร่างกายไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์ / Shirasawa Takuji เขียน ; ภัทรสร คูร์พิพัฒน์ แปล.

Shirasawa, Takuji. Phattharasō̜n Khūphiphat. by ชิระซะวะ, ทะคุจิ | ภัทรสร คูร์พิพัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nānmī Buk Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT160 .ช646 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Anti-aging insights dek kwā ʻāyu čhing dūai 51 withī kin 26 withī ʻō̜kkamlang kāi / Anti-aging insights เด็กกว่าอายุจริงด้วย 51 วิธีกิน 26 วิธีออกกำลังกาย / คุโระดะ ไอมิ เขียน ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์ แปล.

Kuroda, Aimi. ʻAnisā Kēmphaophan. by คุโระดะ, ไอมิ | อนิษา เกมเผ่าพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WT104 .ค738 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Burn-out syndrome phāwa mot fai nai kānthamngān / Burn-out syndrome ภาวะหมดไฟในการทำงาน / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.

Prasert Phalittaphonkanphim, by ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WM172.4 .ป46 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WM172.4 .ป46 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WM172.4 .ป46 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
COVID-19 : rōk tittō̜ bon lōk tō̜tit : manutsayachāt kap kānrapmư̄ rōk rabāt khrang mai bon lōk thī chư̄am tō̜ thưngkan / COVID-19 : โรคติดต่อบนโลกต่อติด : มนุษยชาติกับการรับมือโรคระบาดครั้งใหม่บนโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน / เดโบรา แมคเคนซี ; ผู้แปล วารีรัตน์ อันวีระวัฒนา.

Mackenzie, Deborah. by แมคเคนซี, เดโบรา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnkho̜k Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แซนด์คล็อคบุ๊คส์, 2563 [2020]Other title: Rōk tittō̜ bon lōk tō̜tit : manutsayachāt kap kānrapmư̄ rōk rabāt khrang mai bon lōk thī chư̄am tō̜ thưngkan Other title: โรคติดต่อบนโลกต่อติด : มนุษยชาติกับการรับมือโรคระบาดครั้งใหม่บนโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QW168.5.C8 ม87 2563 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW168.5.C8 ม87 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
COVID-19 rūthan pō̜ngkan dai / COVID-19 รู้ทันป้องกันได้ / เรียบเรียง ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์.

Fāi Wichākān Sathāphō̜nbuk. by ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāphō̜nbuk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WC501 .ค95 2563 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC501 .ค95 2563 (2).
ห้องสมุด:
Covid-19 rōk rabāt hǣng satawat / Covid-19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ / นำชัย ชีววิวรรธน์.

Namchai Chīwawiwat, by นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Matichon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WC501 .น626 2563 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: WC501 .น626 2563 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC501 .น626 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Drug guru chalāt rū rư̄ang yā / Drug guru ฉลาดรู้เรื่องยา / ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์ เขียน.

Dūangkǣo ʻAngkūnsit. by ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV735 .ด522 2561 (5).
ห้องสมุด:
Healthitude suk (ʻudom) khati / Healthitude สุข (อุดม) คติ / พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์.

Phičhak Wongwisit. by พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat 'Ē. Phī. Krāfik Dīsai læ Kānphim Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท เอ.พี. กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Healthy aging kœ̄t kǣ (mai) čhep tāi sūngwai yāng mī khunnaphāp / Healthy aging เกิด แก่ (ไม่) เจ็บ ตาย สูงวัยอย่างมีคุณภาพ / ศุภวุฒิ สายเชื้อ.

Supphawut Sāichư̄a. by ศุภวุฒิ สายเชื้อ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Openbooks, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WT120 .ศ745 2562 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WT120 .ศ745 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Herbal therapy samunphrai kin dai-- hāi pūai / Herbal therapy สมุนไพรกินได้-- หายป่วย / บุษบา.

Butsabā. by บุษบา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĀnphlœ̄n, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV770.JT3 บ753 2562 (5).
ห้องสมุด:
Mapping yīeoyā sưmsao kap rư̄ang lao khō̜ng manut sao sưm / Mapping เยียวยาซึมเศร้ากับเรื่องเล่าของมนุษย์เศร้าซึม / Hossy เขียน ; ภัทรสร คูร์พิพัฒน์ และ จิตรลดา มีเสมา แปล.

Hossy. Pattarasō̜n Khūphipat. Čhitladā Mīsēmā. by ฮชชี | ภัทรสร คูร์พิพัฒน์ | จิตรลดา มีเสมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmībuk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WM171.5 .ฮ22 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
New aging sūngwai yāng satrō̜ng nai satai chīwit dī dī / New aging สูงวัยอย่างสตรอง ในสไตล์ชีวิตดีๆ / Matthias Hollwich เขียน ; พนม สมศาสตร์ แปล.

Hollwich, Matthias. Phanom Somsāt. by ฮอลล์วิช, มัตเทียส | พนม สมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), lō̜2561 [c2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Other title: Sūngwai yāng satrō̜ng nai satai chīwit dī dī Other title: สูงวัยอย่างสตรอง ในสไตล์ชีวิตดีๆ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1061 .ฮ544 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1061 .ฮ544 2561 (2).
ห้องสมุด:
Q&A khai panhā "waksīn" ʻāwut samkhan nai kānpō̜ngkan rōkrāi / Q&A ไขปัญหา "วัคซีน" อาวุธสำคัญในการป้องกันโรคร้าย / ชิษณุ พันธุ์เจริญ.

Chisanu Phančharœ̄n. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. Sākhā Wichā Rōk Titchư̄a. by ชิษณุ พันธุ์เจริญ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์. สาขาวิชาโรคติดเชื้อ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sākhā Wichā Rōk Titchư̄a Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW805 .ช65 2562 (6).
ห้องสมุด:
Running drills čho̜ lưk rư̄ang wing / Running drills เจาะลึกเรื่องวิ่ง / สาธิก ธนะทักษ์.

Sāthik Thanathak. by สาธิก ธนะทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GV1061 .ส636 2562 (1).
ห้องสมุด:
Sister to sister khui rư̄ang čhumčhim khō̜ng nō̜ng sāo / Sister to sister คุยเรื่องจุ๋มจิ๋มของน้องสาว / ขวัญชนก หอมแสงประดิษฐ.

Khwanchanok Hō̜msǣngpradit. by ขวัญชนก หอมแสงประดิษฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : P.S., 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : P.S., 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WP100 .ข562 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WP100 .ข562 2563 (1).
ห้องสมุด:
Stretching yư̄tyīat khlāi klāmnư̄a phư̄a sukkhaphāp / Stretching ยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ / สันทณี เครือขอน เขียน ; ณิชารีย์ หวานชะเอม เรียบเรียง.

Santhanī Khrư̄akhō̜n. Nichārī Wānchaʻēm. by สันทณี เครือขอน | ณิชารีย์ หวานชะเอม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kradūk rư̄ang mai lap chabap phokphā / กระดูก เรื่องไม่ลับ ฉบับพกพา / คณะผู้เรียบเรียง นรัตถพล เจริญพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ].

Naratthaphon Čharœ̄nphan. Mahāwitthayālai Mahidon. Nūai Wičhai Dān Khǣnsīam læ Kradūk. by นรัตถพล เจริญพันธุ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Nūai Wičhai Dān Khǣnsīam læ Kradūk Khana Witthayāsāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE200 .ก46 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WE200 .ก46 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Konlawithī sū khwāmsamret nai kānlīang lūk dūai nom mǣ = Strategies for successful breastfeeding / กลวิธีสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ = Strategies for successful breastfeeding / นิพนธ์โดย วีณา จีระแพทย์, เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์.

Wīnā Čhīraphǣt. Krīangsak Čhīraphǣt. by วีณา จีระแพทย์ | เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Thammadā Phrēt Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ธรรมดาเพรส จำกัด, 2563 [2020]Other title: Strategies for successful breastfeeding.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS125 .ว636 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kwā čha mā pen čhittaphǣt / กว่าจะมาเป็นจิตแพทย์ / ณรงค์ สุภัทรพันธุ์.

Narong Suphattharaphan. by ณรงค์ สุภัทรพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Sām Čharœ̄n Phānit (Krung Thēp) Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WZ100.ณ42 ก56 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kō̜t khao lao dai kap Mō̜ Pō̜čhi / กอดเข่าเล่าได้ กับหมอปอจิ / เขียน/ภาพประกอบ หมอปอจิ.

Mō̜ Pō̜čhi. by หมอปอจิ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Tonmanāo Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WM100 .ห453 2562 (2).
ห้องสมุด:
Kānlotnamnak khrang sutthāi (satai khon khīkīat) / การลดน้ำหนักครั้งสุดท้าย (สไตล์คนขี้เกียจ) / บัญชา แดงเนียม, รุ่งเรือง คลองบางลอ, ครูมด-เบญจามณี คำเมือง เขียน.

Banchā Dǣngnīam. Rungrư̄ang Khlō̜ngbānglō̜. Bēnčhāmanī Khammư̄ang. by บัญชา แดงเนียม | รุ่งเรือง คลองบางลอ | เบญจามณี คำเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kin bāng ʻot bāng sukkhaphāp dī mai mī pūai / กินบ้าง อดบ้าง สุขภาพดี ไม่มีป่วย / ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด เขียน.

Thanasak Yimkœ̄t. by ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QU145 .ธ356 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: QU145 .ธ356 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kin yangngai hai dū dek kwā ʻāyu čhing / กินยังไงให้ดูเด็กกว่าอายุจริง / มายุโกะ คิคุจิ เขียน ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์ แปล.

Kikuchi, Mayuko. ʻAnisā Kēmphaophan. by คิคุจิ, มายุโกะ | อนิษา เกมเผ่าพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QT235 .ค627 2562 (2).
ห้องสมุด:
Kin hai thūk withī 4 rōk rư̄arang mai mā yư̄an / กินให้ถูกวิธี 4 โรคเรื้อรังไม่มาเยือน / ศานิต วิชานศวกุล ; na-ru ภาพประกอบ.

Sanit Wichānsawakun. Na-ru. by ศานิต วิชานศวกุล | นารุ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻOmrinhēn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QU145 .ศ636 2561 (5).
ห้องสมุด:
Khačhat khaiman phō̜k tap dūai khletlap thī ngāi kœ̄nkhāt / ขจัดไขมันพอกตับด้วยเคล็ดลับที่ง่ายเกินคาด / ผู้เขียน ทาเคชิ คุริฮาระ ; ผู้แปล โชว์เดียร์ มามุติพงศ์.

Kurihara, Takeshi, Chōdīa Māmutiphong. by คุริฮาระ, ทาเคชิ, ค.ศ. 1951- | โชว์เดียร์ มามุติพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Frīmāi, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WI710 .ค746 2561 (2).
ห้องสมุด:
Khō̜khit tư̄ančhai sāng sāiyai mǣ lūk / ข้อคิดเตือนใจ สร้างสายใยแม่ลูก / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียน.

Prasœ̄t Phalittaphonkānphim, by ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Amarin Kids, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Amarin Kids, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ769 .ป4555 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmfan bambat : sœ̄msāng khwāmsuk læ chīwit thī dī dūai khwāmfan / ความฝันบำบัด : เสริมสร้างความสุขและชีวิตที่ดีด้วยความฝัน / ผู้เขียน Clare Johnson ; ผู้แปล สาริศา กนกวรกิตติ์.

Johnson, Clare R. Sārisā Kanokwō̜rakit. by จอห์นสัน, แคลร์ อาร์ | สาริศา กนกวรกิตติ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khǣktat Phaplitching, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แคคตัสพับลิชชิ่ง, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: BF1078 .จ55 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmlap khō̜ng ʻawaiyawa thang hā / ความลับของอวัยวะทั้งห้า / Yasushi Fujimoto เขียน ; อังคณา รัตนจันทร์ แปล.

Fujimoto, Yasushi. ʻAngkhanā Rattanačhan. by ฟุจิโมะโตะ, ยะซุชิ | อังคณา รัตนจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻInsapāi, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QT180 .ฟ726 2562 (2).
ห้องสมุด:
Kham haikān khō̜ng khon khœ̄i pūai rōk khō̜ʻaksēprūmātō̜ / คำให้การของคนเคยป่วย โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ / โดย ปริญ กิจวัฒนา.

Prin Kitwatthanā. by ปริญ กิจวัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Book Marker, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Book Marker, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE346 .ป463 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khun khư̄ phalāsībō : tham khwāmkhit hai ʻō̜krit kap sukkhaphāp / คุณคือพลาซีโบ : ทำความคิดให้ออกฤทธิ์กับสุขภาพ / เขียน Joe Dispenza ; แปล ติณณ์ อินทพิเชฎฐ์.

Dispenza, Joe, Tin ʻInthaphichēt. by ดิสเพนซา, โจ, ค.ศ. 1962- | ติณณ์ อินทพิเชฎฐ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīt ʻŌ̜p Lœ̄p Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีด ออฟ เลิฟ จำกัด, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF161 .ด65 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF161 .ด65 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khunmō̜ čha bō̜k hai 'dư̄m' yang ngai 'mai hai phang' / คุณหมอจะบอกให้ 'ดื่ม' ยังไง 'ไม่ให้พัง' / เขียนโดย Kaori Haishi ; ตรวจทานและให้ข้อมูลโดย Shinichi Asabe ; แปลโดย ปิยะวรรณ ทรัพย์สำรวม.

Haishi, Kaori. Asabe, Shinichi. Piyawan Sapsamrūam. by ฮาอิชิ, คาโอริ | อาซาเบะ, ชินอิจิ | ปิยะวรรณ ทรัพย์สำรวม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Līp Rit Fō̜ʻēpwœ̄, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WM273 .ฮ65 2563 (2).
ห้องสมุด:
Khun mō̜ ha ! mai chai yāngnan sa nō̜i / คุณหมอฮะ! ไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อย / Aaron E. Carroll, Rachel C. Vreeman ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์, วิกันดา พันทุวชิราภรณ์.

Carroll, Aaron E. Vreeman, Rachel C. Phō̜nlœ̄t 'It. Wikandā Phanthuwachirāphō̜n. by แคร์รอล, อารอน อี | วรีแมน, ราเชล ซี | พรเลิศ อิฐฐ์ | วิกันดา พันทุวชิราภรณ์.

Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Wī Lœ̄n, [2555] [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2555] [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WB100 .ค844 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WB100 .ค844 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WB100 .ค844 2555 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khū bān khū rot pathomphayābān / คู่บ้าน คู่รถ ปฐมพยาบาล / นลินี ปัญญาวโรภาส.

Nalinī Panyāwarōphāt. by นลินี ปัญญาวโรภาส.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Book Maker, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Book Maker, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA292 .น46 2562 (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kāndūlǣ mǣ lūk lang khlō̜t 42 wan / คู่มือการดูแลแม่ลูกหลังคลอด 42 วัน / ผู้เขียน ถังเฟิ่งผิง, เว่ยเป่ยหนี ; ผู้แปล อรพินท์ อัจฉริยกาญจน์.

Tang, Fengping. Wei, Beini. ʻŌ̜raphin ʻAtchariyakān. by ถัง, เฟิ่งผิง | เว่ย, เป่ยหนี | อรพินท์ อัจฉริยกาญจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WQ500 .ถ62 2562 (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānphǣt phǣn Thai sēnthāng sūmư̄ ʻāchīp kōʻintœ̄ / คู่มือการแพทย์แผนไทย เส้นทางสู่มืออาชีพโกอินเตอร์ / หมอปริญญา แพทย์แผนไทย.

Mō̜ Parinyā phǣt phǣn Thai. by หมอปริญญา แพทย์แผนไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Panyāchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB890 .ห453 2561 (5).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ tangkhan sombūn mǣ-lūk sukkhaphāp dī khængrǣng læ plō̜tphai / คู่มือตั้งครรภ์สมบูรณ์ แม่-ลูก สุขภาพดี แข็งแรง และปลอดภัย / คณะบรรณาธิการ สนพ. เรียบเรียง.

Khana Bannāthikān Samnakphim Thō̜t. by คณะบรรณาธิการสำนักพิมพ์ทอร์ช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thō̜t, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ทอร์ช, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WQ200 .ค753 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ pathomphayābān bư̄angton chabap kātūn / คู่มือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฉบับการ์ตูน / เรื่อง ติยะ ช้างไผ่ ; ภาพ Viridian.

Tiya Chāngphai. Viridian. by ติยะ ช้างไผ่ | วิริเดียน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phư̄anʻaksō̜n, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : เพื่อนอักษร, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA292 .ต646 2559 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ pō̜ngkan rōk pō̜t ʻaksēp čhāk kāntitchư̄a khōrōnā wairat sāi phan mai / คู่มือป้องกันโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ / ผู้เขียน โจว วั้ง ; ผู้แปล กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์.

Zhou, Wang. Kanyārat Čhirāsawat. by โจว, วั้ง | กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC501 .จ955 2563 (3).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ phū sūngwai / คู่มือผู้สูงวัย / Hiramatsu Rui เขียน ; วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา แปล.

Hiramatsu, Rui. Withāranī Čhongsathitwatthanā. by ฮิระมัตสึ, รุย | วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Nānmī Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT100 .ฮ64 2563 (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ fư̄nfū sēnprasāt hāngklai rōk chabap thamdai dūai tūaʻēng / คู่มือฟื้นฟูเส้นประสาท ห่างไกลโรค ฉบับทำได้ด้วยตัวเอง / จิอะกิ คุโค เขียน ; กิ่งดาว ไตรยสุนันท์ แปล.

Kudo, Chiaki. Kingdāo Traiyasunan. by คุโด, จิอะกิ | กิ่งดาว ไตรยสุนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL140 .ค739 2562 (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ khaočhai lūk yuk Dičhithan / คู่มือเข้าใจลูกยุคดิจิทัล / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.

Prasœ̄t Phalittaphonkānphim, by ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmī Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ769 .ป456 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ līang lūk yuk mai chabap sombūn / คู่มือเลี้ยงลูกยุคใหม่ ฉบับสมบูรณ์ / โดย Amarin Baby & Kids.

Kō̜ng bannāthikān nityasān ʻAmarin Bēbī ʻǣn Khit. by กองบรรณาธิการนิตยสารอมรินทร์เบบี้ แอนด์ คิดส์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS113 .ค747 2562 (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ ʻaotūarō̜t čhāk COVID-19 / คู่มือเอาตัวรอดจาก COVID-19 / จางเหวินหง เขียน ; รำพรรณ รักศรีอักษร แปล.

Zhang, Wenhong. Ramphan Raksīʻaksō̜n. by จาง, เหวินหง | รำพรรณ รักศรีอักษร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Amarin Health, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WC501 .จ625 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WC501 .จ625 2563 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC501 .จ625 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ ʻaotūarō̜t čhāk wairat COVID-19 / คู่มือเอาตัวรอดจากไวรัส COVID-19 / พิเชฐ บัญญัติ.

Phichēt Banyat. by พิเชฐ บัญญัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : 7D Book, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : 7D Book, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WC501 .พ627 2563 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC501 .พ627 2563 (1).
ห้องสมุด:
Čha sưm čha sao kāo phān dai / จะซึมจะเศร้าก้าวผ่านได้ / กุสุมาวดี คำเกลี้ยง เขียน.

Kusumāwadī Khamklīang. by กุสุมาวดี คำเกลี้ยง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchan Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WM171.5 .ก745 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WM171.5 .ก745 2563 (1).
ห้องสมุด:
Čhatkān ʻārom phō̜mǣ = dūlǣ ʻārom lūk / จัดการอารมณ์พ่อแม่ = ดูแลอารมณ์ลูก / คาร์ลา นาล์มเบิร์ก เขียน ; วโรดม วณิชศิลป์ แปล.

Naumburg, Carla. Warōdom Wanitsin. by นาล์มเบิร์ก, คาร์ลา | วโรดม วณิชศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Amarin Kids, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Amarin Kids, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ755.8 .น64 2564 (1).
ห้องสมุด:
Čhāk pīsāt sū chư̄arōk : prawattisāt kānphǣt kap rōkrabāt nai sangkhom Thai / จากปีศาจสู่เชื้อโรค : ประวัติศาสตร์การแพทย์กับโรคระบาดในสังคมไทย / ชาติชาย มุกสง.

Chātchāi Muksong. by ชาติชาย มุกสง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA105 .ช636 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WA105 .ช636 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA105 .ช636 2563 (4). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chalāt kin chalāt chai phư̄a sukkhaphāp dī læ plō̜tphai / ฉลาดกิน ฉลาดใช้ เพื่อสุขภาพดีและปลอดภัย / อรุณี แสงรัตน์ บ.ก.เรียบเรียง

ʻArunī Sǣngrat. by อรุณี แสงรัตน์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜kǣo, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TX531 .อ47 2559 (2).
ห้องสมุด:
Chō̜ngkhlō̜t khrai khit wā mai samkhan phœ̄m phalang ying sāo dūai 9 withī dūlǣ chō̜ngkhlō̜t satai Yīpun / ช่องคลอด ใครคิดว่าไม่สำคัญ เพิ่มพลังหญิงสาวด้วย 9 วิธีดูแลช่องคลอดสไตล์ญี่ปุ่น / Komagata Yoriko เขียน ; ฟ้าใส ซุ่นสั้น แปล.

Komagata, Yoriko. Fāsai Sunsan. by โคมะงะตะ, โยะริโกะ | ฟ้าใส ซุ่นสั้น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nānmībuk Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WP100 .ค946 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WP100 .ค946 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chāi phū hen phanrayā pen mūak : lōk phitsawong khō̜ng rōk samō̜ng / ชายผู้เห็นภรรยาเป็นหมวก : โลกพิศวงของโรคสมอง / โดย Oliver Sacks ; ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ แปล.

Sacks, Oliver, Chaiphat Chunharat. by แซกส์ โอลิเวอร์, ค.ศ. 1933-2015 | ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Chīwit khun čha plīan pai mư̄a rœ̄m chīk khā dai / ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มฉีกขาได้ / Eiko ; ผู้แปล โยซุเกะ.

Eiko. Yōsuke. by เอโกะ | โยซุเกะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GV505 .อ729 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sưmsao-- lao dai / ซึมเศร้า-- เล่าได้ / หลินอวี๋เหิง และ ไป๋หลิน เขียน ; อังค์วรา กุลวรรณวิจิตร แปล.

Lin, ʻAwī Hœ̄ng. Pai, Lin. ʻAngwarā Kunlawanwičhit. by หลิน, อวี๋เหิง | ไป๋, หลิน | อังค์วรา กุลวรรณวิจิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻInsapāi, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WM171.5 .ห463 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WM171.5 .ห463 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sưm tǣ mai sao / ซึมแต่ไม่เศร้า / อรญา อุกประโคน.

ʻŌ̜nrayā ʻUkprakhōn. by อรญา อุกประโคน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phetprakāi Čhamkat, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เพชรประกาย จำกัด, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WM171.5 .อ426 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WM171.5 .อ426 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Dūlǣ sukkhaphāp dūai kānphǣt phǣn Čhīn / ดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน / Lazy Bunny เขียน ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์ แปล.

Lazy Bunny. Kanyārat Čhirāsawat. by เลซี่ บันนี่ | กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WB55.C4 ล72 2562 (1).
ห้องสมุด:
Dūlǣ thao thūk withī ʻāyu 100 pī kō̜ dœ̄n prō̜ / ดูแลเท้าถูกวิธี อายุ 100 ปีก็เดินปร๋อ / Kikuchi Mamoru เขียน ; นิพดา เขียวอุไร แปล.

Kikuchi, Mamoru, Niphadā Khīaoʻurai. by คิกุจิ, มะโมะรุ, ค.ศ. 1975- | นิพดา เขียวอุไร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmī Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE880 .ค627 2563 (1).
ห้องสมุด:
Thā khun rak tūaʻēng māk phō̜ khō̜ hai mō̜ dai phūt trong trong / ถ้าคุณรักตัวเองมากพอ ขอให้หมอได้พูดตรง ๆ / เขียน เดวิด บี. เอกุส ; แปล เอกชัย อัศวนฤนาท.

Agus, David, ʻĒkkachai ʻAtsawanalưnart. by เอกุส, เดวิด, ค.ศ. 1965- | เอกชัย อัศวนฤนาท.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samutprākān : OMG Books, 2559 [2016] Publisher: สมุทรปราการ : OMG Books, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WT116 .อ727 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WT116 .อ727 2559 (2).
ห้องสมุด:
Thā nư̄ai kō̜ khǣ khayap! / ถ้าเหนื่อยก็แค่ขยับ! / ผู้เขียน โคะบะยะชิ ฮิโระยุกิ ; ผู้แปล กมลวรรณ เพ็ญอร่าม.

Kobayashi, Hiroyuki, Kamonwan Phenʻarām. by โคะบะยะชิ, ฮิโระยุกิ, ค.ศ. 1960- | กมลวรรณ เพ็ญอร่าม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB146 .ค93 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Thưng čha kǣ tǣ mai pūai / ถึงจะแก่ แต่ไม่ป่วย / พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล.

Phimonphan ʻAnankitphaisān. by พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Ket ʻAidīa, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : เก็ท ไอเดีย, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QT180 .พ644 2560 (1).
ห้องสมุด:
Thammai singnī thưng dī tō̜ sukkhaphāp / ทำไมสิ่งนี้ถึงดีต่อสุขภาพ / โคะบะยะชิ ฮิโระยุกิ ; ผู้แปล ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ.

Kobayashi, Hiroyuki, Phānuphan Panyāčhai. by โคะบะยะชิ, ฮิโระยุกิ, ค.ศ. 1960- | ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WL600 .ค936 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thuk sing dī khưn dai dūai kānlaiwīan lư̄at / ทุกสิ่งดีขึ้นได้ด้วยการไหลเวียนเลือด / อากิโยชิ โฮริเอะ ; ปาวัน การสมใจ แปล.

Horie, Akiyoshi. Pāwan Kānsomčhai. by โฮริเอะ, อากิโยชิ | ปาวัน การสมใจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2563] [2020]Other title: Blood flow solves all .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WG103 .ฮ946 2563 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WG103 .ฮ946 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WG103 .ฮ946 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Nō̜n thūk withī sukkhaphāp dī talō̜t chīwit / นอนถูกวิธี สุขภาพดีตลอดชีวิต / ตนุพล วิรุฬหการุญ เขียน ; na-ru วาดภาพประกอบ.

Tanuphon Wirunhakārun. Naru. by ตนุพล วิรุฬหการุญ | นารุ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēo, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL108 .ต373 2561 (1).
ห้องสมุด:
Nō̜n plīan chīwit / นอนเปลี่ยนชีวิต / Matthew Walker ; ลลิตา ผลผลา แปล.

Walker, Matthew P. Lalitā Phonphalā. by วอล์กเกอร์, แมตธิว พี | ลลิตา ผลผลา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (7).
ห้องสมุด:
Nang nān = tāi reo = Sitting to death / นั่งนาน = ตายเร็ว = Sitting to death / สันทณี เครือขอน เขียน.

Santhanī Khrư̄akhō̜n. by สันทณี เครือขอน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562 [2019]Other title: Sitting to death.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE103 .ส633 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WE103 .ส633 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Nam ʻun thammadā 1 kǣo nai tō̜n chao thī dư̄m lǣo mai thammadā / น้ำอุ่นธรรมดา 1 แก้วในตอนเช้าที่ดื่มแล้วไม่ธรรมดา / เขียนโดย มาโกะโตะ ฮาสุมุระ ; แปลโดย วิลาศิณี คู่ปัถพี.

Hasumura, Makoto. Wilāsinī Khūpatthaphī. by ฮาสุมูระ, มาโกะโตะ | วิลาศิณี คู่ปัถพี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Bambat rōk phūmphǣ dūai YOGA / บำบัดโรคภูมิแพ้ด้วย YOGA / ดวงสุรีย์ อยู่ในวงค์.

Dūangsurī Yūnaiwong. by ดวงสุรีย์ อยู่ในวงค์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nattha Phư̄tphon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ณัฏฐา พืชผล, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QT260.5.Y7 ด525 2561 (1).
ห้องสมุด:
Prap chīwit phichit rōk kradūkphrun / ปรับชีวิต พิชิตโรคกระดูกพรุน / อาศิส อุนนะนันทน์ เขียน.

ʻĀsit ʻUnnanan. by อาศิส อุนนะนันทน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE250 .อ656 2563 (2).
ห้องสมุด:
Prap čhai yīeoyā kāi = Mind-body medicine / ปรับใจเยียวยากาย = Mind-body medicine / วิโรจน์ ตระการวิจิตร, สุภัฏ สิกขชาติ.

Wirōt Trakānwičhit. Suphat Sikkachāt, by วิโรจน์ ตระการวิจิตร | สุภัฏ สิกขชาติ, 2507-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sook Publishing, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Sook Publishing, 2562 [2019]Other title: Mind-body medicine.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WB880 .ว649 2562 (1).
ห้องสมุด:
Pūat lang pen dai kō̜ hāi dai khǣ rū withī raksā / ปวดหลัง เป็นได้ก็หายได้แค่รู้วิธีรักษา / ชิสา สรวิสูตร.

Chisā Sō̜rawisūt. by ชิสา สรวิสูตร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Book Maker, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : Book Maker, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE720 .ช656 2560 (2).
ห้องสมุด:
Pūat mư̄ai rư̄ang lek / ปวดเมื่อยเรื่องเล็ก / ประเนตรทิพย์ รินแก้วกาญจน์.

Pranētthip Rinkǣokān. by ประเนตรทิพย์ รินแก้วกาญจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻŌ.ʻĒt. Phrinting Hao Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QT255 .ป454 2563 (2).
ห้องสมุด:
Pūai bō̜i nư̄ai ngāi wīanhūa tham yangngai dī / ป่วยบ่อย เหนื่อยง่าย เวียนหัว ทำยังไงดี / วลัยลักษณ์ ศิริศิลป์.

Walailak Sirisin. by วลัยลักษณ์ ศิริศิลป์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Feel good, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Feel good, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB120 .ว46 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WB120 .ว46 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Pō̜ngkan lūk pūai dūai ʻāhān sukkhaphāp / ป้องกันลูกป่วยด้วยอาหารสุขภาพ / ผู้เขียน โจเอล เฟอร์แมน ; ผู้แปลและเรียบเรียง สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ.

Fuhrman, Joel. Suthīrā ʻƯ̄aphairōtkit. by เฟอร์แมน, โจเอล | สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Frīmāi, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS130 .ฟ754 2562 (2).
ห้องสมุด:
Fưk samō̜ng chapwai hāngklai rōk samō̜ng sư̄am / ฝึกสมองฉับไว ห่างไกลโรคสมองเสื่อม / ปาร์คจูฮง เขียน ; พุดศุภโชค แปล.

Park, Joo-Hong. Phut Supphachōk. by ปาร์ค, จูฮง | พุดศุภโชค.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL300 .ป642 2561 (1).
ห้องสมุด:
Phlik chīwit phichit nō̜nkron / พลิกชีวิต พิชิตนอนกรน = Obstructive sleep apnea / เขียนโดย ดารกุล พรศรีนิยม ; เรียบเรียงโดย เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร.

Dārakun Phō̜nsīniyom, Krœ̄kwit Sinlapawitthayāthō̜n, by ดารกุล พรศรีนิยม, 2521- | เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร, 2521-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Good Life, 2562 [2019] Publisher: เชียงใหม่ : Good Life, 2562 [2019]Other title: Obstructive sleep apnea.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WF143 .ด642 2562 (2).
ห้องสมุด:
Phichit rōk rāi dōi mai chai yā. Lem 1, Tō̜n patiwat chīwit patiwat sukkhaphāp / พิชิตโรคร้าย โดยไม่ใช้ยา. เล่ม 1, ตอน ปฏิวัติชีวิต ปฏิวัติสุขภาพ / บุญชัย อิศราพิสิษฐ์.

Bunchai ʻItsarāphisit. by บุญชัย อิศราพิสิษฐ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhon Si Ayutthaya : Sukkhaphāp Dī, 2557 [2014] Publisher: พระนครศรีอยุธยา : สุขภาพดี, 2557 [2014]Other title: Patiwat chīwit patiwat sukkhaphāp Other title: ปฏิวัติชีวิต ปฏิวัติสุขภาพ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WB935 .บ722 2557 ล. 1 (2).
ห้องสมุด:
Phūt dūai phāp phrīsēn yāngrai hai thūkčhai khon fang / พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไรให้ถูกใจคนฟัง / by BetterPitch.

Suthāphō̜n Lamlœ̄tkun. by สุธาพร ล้ำเลิศกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Panyamit Kānphim Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ปัญญมิตร การพิมพ์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Fư̄nfū rabop prasāt ʻattanōmat dūai tonʻēng / ฟื้นฟูระบบประสาทอัตโนมัติด้วยตนเอง / Hiroyuki Kobayashi เขียน ; กิ่งดาว ไตรยสุนันท์ แปล.

Kobayashi, Hiroyuki, Kingdāo Traiyasunan. by โคะบะยะชิ, ฮิโระยุกิ, ค.ศ. 1960- | กิ่งดาว ไตรยสุนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻInsapāi, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL600 .ค938 2562 (5).
ห้องสมุด:
Phūmphǣ kǣ dai / ภูมิแพ้แก้ได้ / ผู้เขียน ล่ายอิ๋งต๋า ; ผู้แปล ชาญ ธนประกอบ.

Lai, Yingda. Chān Thanaprakō̜p. by ล่าย, อิ๋งต๋า | ชาญ ธนประกอบ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Frīmāi Phaplitching Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW900 .ล64 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
manut sưmsao kap rư̄ang lao sī khāo dam / มนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดำ / นายพินต้า.

Kittisak Khongkhā. by กิตติศักดิ์ คงคา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim 13357, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ 13357, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WM171.5 .ก656 2563 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Cataloging CompleteCall number: WM171.5 .ก656 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Mahatsačhan samunphrai Thai / มหัศจรรย์สมุนไพรไทย / สุทธิกรณ์ ฤทธิ์บวรรักษา.

Sutthikō̜n Ritbō̜wō̜nraksā. by สุทธิกรณ์ ฤทธิ์บวรรักษา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phetprakāi, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV770.JT3 ส696 2562 (5).
ห้องสมุด:
Mahāphai wairat lāng lōk / มหาภัยไวรัสล้างโลก / จอห์น เอ็ม. แบร์รี เขียน ; กุลธิดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น แปล.

Barry, John M., Kunthidā Bunyakun-Dannākin. by แบรี่, จอห์น เอ็ม, ค.ศ. 1947- | กุลธิดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WC515 .บ84 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Mareng DīʻEnʻĒ plīan dai = Unlock the cancer DNA / มะเร็ง ดีเอ็นเอเปลี่ยนได้ = Unlock the cancer DNA / พจนา จิตตวัฒนรัตน์ เขียน.

Photčhanā Čhittawatthanarat. by พจนา จิตตวัฒนรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chachœ̄ngsao : Bō̜risat Yūsatrō̜ng Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: ฉะเชิงเทรา : บริษัท ยูสตรอง จำกัด, 2563 [2020]Other title: Unlock the cancer DNA.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QZ200 .พ23 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Ying hiu ying ʻāyu yư̄n / ยิ่งหิวยิ่งอายุยืน / โยะชิโนะริ นะงุโมะ ; ผู้แปล พิมพ์รัก สุขสวัสดิ์.

Nagumo, Yochinori. Phimrak Suksawat. by นะงุโมะ, โยะชิโนะริ | พิมพ์รัก สุขสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GT2850 .น624 2560 (1).
ห้องสมุด:
Yindī thī rūčhak chan / ยินดีที่รู้จักฉัน / บิล ซัลลิแวน เขียน ; K.D. แปล.

Sullivan, Bill K.D. by ซัลลิแวน, บิล (วิลเลี่ยม เจ.), ค.ศ. 1970- | เค.ดี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QH450 .ซ644 2563 (1). Checked out (3). In transit (1).
ห้องสมุด:
Yư̄t yīat klāmnư̄a hai thūk čhut yut ʻākān pūat khō̜-lang-lai / ยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ถูกจุด หยุดอาการปวดคอ-หลัง-ไหล่ / Hitoshi Takei เขียน ; กิ่งดาว ไตรยสุนันท์ แปล.

Takei, Hitoshi. Kingdāo Traisunan. by ทะเกะอิ, ฮิโตะชิ | กิ่งดาว ไตรยสุนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nānmībuk Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WB541 .ท627 2564 (1).
ห้องสมุด:
Rō̜ hai thưng ʻanubān kō̜ sāi sīalǣo / รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว / มาซารุ อิบุกะ เขียน ; พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา แปล.

Ibuka, Masaru. Phō̜nʻanong Hōrikhāwā, by อิบุกะ, มาซารุ | พรอนงค์ โฮริคาวา, 2492-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Phư̄an Dek, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ769 .อ65 2562 (2).
ห้องสมุด:
Rabīap hǣng kānrabāt / ระเบียบแห่งการระบาด / Adam Kucharski ; กิตติศักดิ์ โถวสมบัติ แปล.

Kucharski, Adam (Mathematician) Kittisak Thōwasombat. by คูชาร์ส์กี้, อดัม (นักคณิตศาสตร์) | กิตติศักดิ์ โถวสมบัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAidī ʻŌ̜n Dičhitō̜n Pharin Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1033 .ค726 2563 (1). Checked out (4). In transit (1).
ห้องสมุด:
Rapmư̄ kap lūk khī mōhō = Anger management for kids / รับมือกับลูกขี้โมโห = Anger management for kids / Shoko Kanno เขียน ; นิพดา เขียวอุไร แปล.

Kanno, Shoko. Niphadā Khīaoʻurai. by คันโนะ, โชโกะ | นิพดา เขียวอุไร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻInsapāi, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2561 [2018]Other title: Anger management for kids.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: BF723.ก94 ค63 2561 (2).
ห้องสมุด:
Rū kō̜n sāi phrưttikam thamrāi kradūksanlang / รู้ก่อนสาย พฤติกรรมทำร้ายกระดูกสันหลัง / ลี ดงยอบ เขียน ; กาญจนา ประสพเนตร แปล.

Lee, Dong-Yup. Kānčhanā Prasopnēt. by ลี, ดงยอบ | กาญจนา ประสพเนตร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Sī 'Etyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WE103 .ล632 2558 (2).
ห้องสมุด:
Rū čhing rư̄ang hō̜mōn sukkhaphāp dī talō̜t chīwit / รู้จริงเรื่องฮอร์โมน สุขภาพดีตลอดชีวิต / คุโรซึมิ ซาโอริ, ซาดะ เซทสึโกะ เขียน ; อนงค์ เงินหมื่น แปล.

Kurozumi, Saori. Sada, Setsuko. ʻAnong Ngœ̄nmư̄n. by คุโรซึมิ, ซาโอริ | ซาดะ, เซทสึโกะ | อนงค์ เงินหมื่น.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Rūthan thālatsīmīa lư̄atčhāng chanit tāng tāng / รู้ทันธาลัสซีเมียเลือดจางชนิดต่างๆ / กนกอร บุญพิทักษ์.

Kanokʻō̜n Bunphithak. by กนกอร บุญพิทักษ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Feel good, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : Feel good, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WH170 .ก325 2560 (1).
ห้องสมุด:
Rūthan wairat tapʻaksēp thuk sāi phan / รู้ทันไวรัสตับอักเสบทุกสายพันธุ์ / วัทยา วาริทธีว์.

Watthayā Wāritthī. by วัทยา วาริทธีว์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Feel good Publishing, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : Feel good Publishing, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC536 .ว636 2560 (5).
ห้องสมุด:
Rū wai bambatčhai / รู้ไว้บำบัดใจ / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียน.

Prasœ̄t Phalittaphonkānphim, by ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Wichā rāngkāi 101 / วิชาร่างกาย 101 / ผู้เขียน Bill Bryson ; ผู้แปล เพียงขวัญ ลักษณ์แสงวิไล และ ไอริสา ชั้นศิริ.

Bryson, Bill. Phīangkhwan Laksǣngwilai. ʻAirisā Chansiri. by ไบรสัน, บิล | เพียงขวัญ ลักษณ์แสงวิไล | ไอริสา ชั้นศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Phāpphim Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QS4 .บ94 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Witthayāsāt khwāmʻūan : thō̜trahat sāt hǣng kānlot namnak khai khwāmlap sū sukkhaphāp dī yāng yangyư̄n / วิทยาศาสตร์ความอ้วน : ถอดรหัสศาสตร์แห่งการลดน้ำหนัก ไขความลับสู่สุขภาพดีอย่างยั่งยืน / โดย Jason Fung ; ลลิตา ผลผลา แปล.

Fung, Jason. Lalitā Phonphalā. by เฝิง, เจสัน | ลลิตา ผลผลา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QT235 .ฝ76 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QT235 .ฝ76 2564 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Withī ʻaochana rōk witokkangwon læ ʻākān phǣnik chīapphlan / วิธีเอาชนะโรควิตกกังวลและอาการแพนิกเฉียบพลัน / เคลาส์ เบิร์นฮาร์ดท์ เขียน ; ปวีณา ชุณศาสตร์ แปล.

Bernhardt, Klaus. Pawīnā Chunasāt. by เบิร์นฮาร์ดท์, เคลาส์ | ปวีณา ชุณศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WM172 .บ764 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Samō̜ng sō̜m dai = You can fix your brain / สมองซ่อมได้ = You can fix your brain / ทอม โอไบรอัน เขียน ; นที สาครยุทธเดช แปล.

O'Bryan, Tom. Nathī Sākō̜nyutthadēt. by โอไบรอัน, ทอม | นที สาครยุทธเดช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Amarin Health, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2564 [2021]Other title: You can fix your brain.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: WL300 .อ939 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WL300 .อ939 2564 (2).
ห้องสมุด:
Samō̜ng fit - fit samō̜ng : khletlap phœ̄m sakkayaphāp læ pluk khwāmkhit sāngsan chabap sanlayaphǣt samō̜ng / สมองฟิต-ฟิตสมอง : เคล็ดลับเพิ่มศักยภาพและปลุกความคิดสร้างสรรค์ ฉบับศัลยแพทย์สมอง / Rahul Jandial ; ลลิตา ผลผลา แปล.

Jandial, Rahul. Lalitā Phonphalā. by จันเดียล, ราหุล | ลลิตา ผลผลา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WL102 .จ63 2564 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL102 .จ63 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Samō̜ngsư̄am dūlǣ dai / สมองเสื่อมดูแลได้ / Yuiko Takahashi เรื่องและภาพประกอบ ; จิตรลดา มีเสมา แปล.

Takahashi, Yuiko. Čhitladā Mīsēmā. by ทะกะฮะชิ, ยุอิโกะ | จิตรลดา มีเสมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmī Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT155 .ท626 2562 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WT155 .ท626 2562 (1).
ห้องสมุด:
Samunphrai Čhīn rư̄ang thī mō̜ mai khœ̄i bō̜k khun / สมุนไพรจีน เรื่องที่หมอไม่เคยบอกคุณ / ผู้เขียน ชุติพงศ์ กอร์ปอริยจิต.

Chutiphong Kō̜pʻariyačhit. by ชุติพงศ์ กอร์ปอริยจิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Lœ̄nninghap (Thailǣn) Čhamkat (Samnakngān Yai), 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เลิร์นนิงฮับ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่), 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV770.JC6 ช73 2563 (2).
ห้องสมุด:
Samunphrai Thai thānglư̄ak thāngrō̜t songkhrām COVID-19 / สมุนไพรไทย ทางเลือก ทางรอด สงคราม COVID-19 / คนข่าว 2499.

Khon khāo 2499. by ฅนข่าว 2499.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phetprakāi, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV770.JT3 ฅ32 2564 (2).
ห้องสมุด:
Sāng sati raksā čhit sū COVID-19 / สร้างสติ รักษาจิตสู้ COVID-19 / ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์.

Yongyut Wongphiromsān. by ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nānmī Buk Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sō̜nfin rīan sanuk satai Finlǣn / สอนฟิน เรียนสนุก สไตล์ฟินแลนด์ / Timothy D. Walker ; ทิพย์นภา หวนสุริยา แปล.

Walker, Timothy D. Thipnaphā Hūansuriyā. by วอร์กเกอร์, ทิโมธี ดี | ทิพย์นภา หวนสุริยา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LB1065 .ว542 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Sāitā dī dūai withī mahatsačhan / สายตาดีด้วยวิธีมหัศจรรย์ / อุราภา วัฒนโชติ เขียน.

ʻUrāphā Watthanachōt. by อุราภา วัฒนะโชติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Amarin Health, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Amarin Health, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WW140 .อ746 2564 (2).
ห้องสมุด:
Sukkhaphāp dī talō̜t pai = Healthy always / สุขภาพดีตลอดไป = Healthy always / ศุภวุฒิ สายเชื้อ.

Suphawut Sāichư̄a. by ศุภวุฒิ สายเชื้อ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Openbooks, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, [2563] [2020]Other title: Healthy always.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QT180 .ศ74 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: QT180 .ศ74 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QT180 .ศ74 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sukkhaphāp dī rœ̄mton thī thanō̜m 5 ʻawaiyawa tap mām hūačhai pō̜t tai : sāt hǣng kāndūlǣ raksā sukkhaphāp tām nǣothāng phǣt phǣn Čhīn / สุขภาพดีเริ่มต้นที่ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต : ศาสตร์แห่งการดูแลรักษาสุขภาพตามแนวทางแพทย์แผนจีน / หมอไพร.

Saʻāt ʻAngkūnwat. by สะอาด อังกูรวัธ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB50.JC6 ส6568 2562 (2).
ห้องสมุด:
Sukkhaphāp phū sūng wai dūlǣ yāngrai hai hāngk lai rōk / สุขภาพผู้สูงวัย ดูแลอย่างไรให้ห่างไกลโรค / รัชนีวรรณ แก้วรังศรี.

Ratchanīwan Kǣorangsī. by รัชนีวรรณ แก้วรังสี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Feel good, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : Feel good, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HV1451 .ร623 2560 (1).
ห้องสมุด:
Sukkhaphāp ying trūat ʻēng dai ngāi nitdīeo / สุขภาพหญิง ตรวจเองได้ง่ายนิดเดียว / Akiyoshi Uchiyama เขียน ; วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา แปล.

Uchiyama, Akiyoshi. Withāranī Čhongsathitwatthanā. by อุจิยะมะ, อะกิโยะชิ | วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nānmībuk Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA309.1 .อ726 2562 (1).
ห้องสมุด:
Sutyō̜t kānfư̄nfū rāngkāi withī Satǣnfō̜t / สุดยอดการฟื้นฟูร่างกายวิถีสแตนฟอร์ด / Tomoo Yamada เขียน ; จิตรลดา มีเสมา แปล.

Yamada, Tomoo, Čhitladā Mīsēmā. by ยะมะดะ, โทะโมะโอะ, ค.ศ. 1966- | จิตรลดา มีเสมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmībuk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QT255 .ย646 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: QT255 .ย646 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sutyō̜t withī kin dī maimī pūai / สุดยอดวิธี กินดี ไม่มีป่วย / มาคิตะ เซ็นจิ เขียน ; เมธินี นุชนาคา แปล.

Makita, Zenji. Mēthinī Nutnākhā. by มาคิตะ, เซ็นจิ | เมธินี นุชนาคา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QU145 .ม626 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sutyō̜t withī ʻō̜kkamlangkāi mai čhep mai pūai mai tō̜ng hā mō̜ / สุดยอดวิธีออกกำลังกาย ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ต้องหาหมอ / นะกะโนะ เจมส์ ชูอิจิ เขียน ; ทะบะตะ โชโก ตรวจทานเนื้อหา ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์ แปล.

Nakano, Jēmuzu shūichi. Tabata, Shōgo. ʻAnisā Kēmphaophan. by นะกะโนะ, เจมส์ ชูอิจิ | ทะบะตะ, โชโก | อนิษา เกมเผ่าพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WB541 .น626 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WB541 .น626 2563 (1).
ห้องสมุด:
Lap dī mī khunnaphāp dūai khletlap chabap Satǣnfō̜t = [The Stanford method for ultimate sound sleep] / หลับดีมีคุณภาพด้วยเคล็ดลับฉบับสแตนฟอร์ด = [The Stanford method for ultimate sound sleep] / นิชิโนะ เซจิ เขียน ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์ แปล.

Nishino, Seiji. ʻAnisā Kēmphaophan. by นิชิโนะ เซจิ | อนิษา เกมเผ่าพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562 [2019]Other title: Stanford method for ultimate sound sleep.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WL108 .น626 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WL108 .น626 2562 (1).
ห้องสมุด:
Hāi pūat dai ngāi nitdīeo / หายปวดได้ง่ายนิดเดียว / ยุวพงศ์ สุทธินันท์ เขียน ; อโณทัย องกิตติคุณ [ที่ถูกต้องคือ กุล] วาดภาพประกอบ.

Yuwaphong Suddhinan. 'Anōthai ʻOngkittikun. by ยุวพงศ์ สุทธินันท์ | อโณทัย องกิตติกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WB541 .ย753 2563 (1).
ห้องสมุด:
Hāičhai plīan chīwit = The oxygen advantage / หายใจเปลี่ยนชีวิต = The oxygen advantage / by Patrick McKeown ; แปลโดย พลอยแสง เอกญาติ.

McKeown, Patrick. Plǭisǣng 'Ēkyāt. by แมคคีโอน, แพทริก | พลอยแสง เอกญาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : bookscape, 2564 [2021]Other title: Oxygen advantage.Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
ʻOt ʻāhān sapdā la nưng wan / อดอาหารสัปดาห์ละ 1 วัน / มาซารุ เซคิกุจิ เขียน ; เมธินี นุชนาคา แปล ; ไอ โจราคุ วาดภาพประกอบ.

Sekiguchi, Masaru. Mēthinī Nutnākhā. Čhōrākhu, ʻAi. by เซคิกุจิม, มาซารุ | เมธินี นุชนาคา | โจราคุ, ไอ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Sukkhaphāp, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2563 [2020]Other title: ʻOt ʻāhān sapdā la nưng wan Other title: อดอาหารสัปดาห์ละหนึ่งวัน | Full day fasting.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WB420 .ซ726 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WB420 .ซ726 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Yāk tāi tǣkō̜ yāk kin tō̜kbokkī. lem 2 / อยากตาย แต่ก็อยากกินต๊อกบกกี. เล่ม 2 / เขียนโดย แบ็กเซฮี ; แปลโดย ญาณิศา จงตั้งสัจธรรม.

Paek, Se-hui, Yānisā Čhongtangsatčhatham. by แบ็ก, เซฮี, ค.ศ. 1990- | ญาณิศา จงตั้งสัจธรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bīthūʻēt Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บีทูเอส จำกัด, [2563] [2020]Other title: I want to die, but I want to eat tteokbokki 2.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Yāk tāi tǣkō̜ yāk kin tō̜kbokkī / อยากตาย แต่ก็อยากกินต๊อกบกกี. [ล. 1] / เขียนโดย แบ็กเซฮี ; แปลโดย ญาณิศา จงตั้งสัจธรรม.

Paek, Se-hui, Yānisā Čhongtangsatčhatham. by แบ็ก, เซฮี, ค.ศ. 1990- | ญาณิศา จงตั้งสัจธรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bīthūʻēt Čhamkat, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บีทูเอส จำกัด, [2562] [2019]Other title: I want to die, but I want to eat tteokbokki.Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Yā hai yā khā khun / อย่าให้ยาฆ่าคุณ / Kondo Makoto เขียน ; กิ่งดาว ไตรยสุนันท์ แปล.

Kondo, Makoto, Kingdāo Traisunan. by คนโด, มะโกะโตะ, ค.ศ. 1948- | กิ่งดาว ไตรยสุนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp… : ʻInsapāi, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QZ42 .ค33 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QZ42 .ค33 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QZ42 .ค33 2560 (1).
ห้องสมุด:
ʻAwasān ʻansaimœ̄ / อวสานอัลไซเมอร์ / เดล อี. เบรเดเซน เขียน ; นที สาครยุทธเดช แปล.

Bredesen, Dale E. Nathī Sākō̜nyutthadēt. by เบรเดเซน, เดล อี | นที สาครยุทธเดช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Amarin Health, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Amarin Health, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT155 .บ74 2564 (1).
ห้องสมุด:
ʻǬn wai nǣ khǣ prap hō̜mōn / อ่อนวัยแน่แค่ปรับฮอร์โมน / ฮิเดะยุกิ เนะโกะโระ เขียน ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์ ผู้แปล ; ชัชนันท์ ประสพวงศ์ ภาพประกอบ.

Negoro, Hideyuki. ʻAnisā Kēmphaophan. Chatchanan Prasopwong. by เนะโกะโระ, ฮิเดะยุกิ | อนิษา เกมเผ่าพันธ์ | ชัชนันท์ ประสพวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561 [2018]Dissertation note: แปลจาก: Horumon o ikaseba isshō rōka shinai : otoko mo onna mo wakagaeri kenkō ni naru. Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WK102 .น76 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
ʻIkhikai : withī chīwit ngāi ngāi thī thamhai Yīpun mī khon ʻāyu kœ̄n 100 pī māk thīsut nai lōk / อิคิไก : วิถีชีวิตง่าย ๆ ที่ทำให้ญี่ปุ่นมีคนอายุเกิน 100 ปี มากที่สุดในโลก / เอ็กตอร์ การ์เซีย และ ฟรานเซสค์ มิราเยส เขียน ; เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ แปล.

Garcia, Hector, Miralles, Francesc, Penpisa Srivoranart. by การ์เซีย, เอ็กตอร์, ค.ศ.1981- | มิราเยส, ฟรานเซสค์, ค.ศ.1968- | เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, [2562] [2019]Other title: ʻIkhikai = Ikigai Other title: Ikigai | อิคิไก = Ikigai.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
ʻIčhito khunmō̜ hūačhai thēwadā / อิจิโตะ คุณหมอหัวใจเทวดา / โซสุเกะ นัตสึคาวะ เขียน ; พรชัย วิทยเลิศพันธุ์ แปล.

Natsukawa, Sōsuke. Phō̜nchai Witthayalœ̄tphan. by นัตสึคาวะ, โซสุเกะ, ค.ศ. 1978- | พรชัย วิทยเลิศพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: นว .น612ค64พ42 2555ก (1).
ห้องสมุด:
Hāothū (sưm) sao : khūmư̄ khon sao chabap ʻān sanuk thīsut / ฮาวทู (ซึม) เศร้า : คู่มือคนเศร้าฉบับอ่านสนุกที่สุด / ผู้เขียน John Moe ; ผู้แปล สิรีธร สิมะวัฒนา.

Moe, John, Sirīthō̜n Simawatthanā. by โม, จอห์น, ค.ศ. 1968- | สิรีธร สิมะวัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khǣktat Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : แคคตัสพับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WM171 .ม93 2564 (1). Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Hiumǣnničhūt : nǣokhit læ theknik mai nai kāndūlǣ khon nai khrō̜pkhrūa / ฮิวแมนนิจูด : แนวคิดและเทคนิคใหม่ในการดูแลคนในครอบครัว / อีฟส์ ณีเนสเตอ, โรเซตต์ มาเรสก็อตติ, ฮนดะ มิวะโกะ เขียน ; อนงค์ เงินหมื่น แปล.

Gineste, Yves. Marescotti, Rosette. Miwako, Honda. ʻAnong Ngœ̄nmư̄n. by ณีเนสเตอ, อีฟส์ | มาเรสก็อตติ, โรเซตต์ | มิวะโกะ, ฮนดะ | อนงค์ เงินหมื่น.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sook Publishing, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Sook Publishing, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WT120 .ณ64 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kret khwāmrū chut rāngkāi manut sut ʻatsačhan khai khwāmlap thī rao yang mairū / เกร็ดความรู้ ชุด ร่างกายมนุษย์สุดอัศจรรย์ ไขความลับที่เรายังไม่รู้ / ประสานสิทธิ์ และทีมงาน.

Prasānsit. by ประสานสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Feel good, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Feel good, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QS4 .ป465 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khao kin khītō kan-- yāngrai? = Ketogenic diet / เขากินคีโตกัน-- อย่างไร? = Ketogenic diet / ธวัชชัย ลักเซ้ง.

Tawatchai Laksēng. by ธวัชชัย ลักเซ้ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2563 [2020]Other title: Khao kin khītō kan yāngrai? = Ketogenic diet Other title: Ketogenic diet | เขากินคีโตกันอย่างไร? = Ketogenic diet.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WB427 .ธ563 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khletlap chalō̜ wai hāngklai rōk / เคล็ดลับชะลอวัย ห่างไกลโรค / ตนุพล วิรุฬหการุญ.

Tanuphon Wirunhakārun. by ตนุพล วิรุฬหการุญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Frīmāi Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khletlap lap sanit reo x3 : plīan rāngkāi hai lap wai tư̄nnō̜n yāng čhǣmsai mai ngūangnō̜n rawāng wan / เคล็ดลับหลับสนิทเร็ว x3 : เปลี่ยนร่างกายให้หลับไว ตื่นนอนอย่างแจ่มใส ไม่ง่วงนอนระหว่างวัน / มัตสึโมโตะ มิเอะ เขียน ; อาภากร รุจีรไพบูลย์ แปล.

Matsumoto, Mie. ʻĀphākō̜n Ručhīraphaibūn. by มัตสึโมโตะ, มิเอะ | อาภากร รุจีรไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchan Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WL108 .ม63 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WL108 .ม63 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khletlap ʻāyu yư̄n čhāk lamsai thī mō̜ mai khœ̄i bō̜k khun / เคล็ดลับอายุยืนจากลำไส้ที่หมอไม่เคยบอกคุณ / Giulia Enders ; ผู้แปล เอกชัย อัศวนฤนาท.

Enders, Giulia. ʻĒkkachai ʻAtsawanarưnāt. by แอนเดอร์ส, จูเลีย | เอกชัย อัศวนฤนาท.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QP145 .อ83 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QP145 .อ83 2561 (2).
ห้องสมุด:
Khlet withī lap mī khunnaphāp-- thuk wai / เคล็ดวิธีหลับมีคุณภาพ-- ทุกวัย / กนกอร บุญพิทักษ์.

Kanokʻō̜n Bunphithak. by กนกอร บุญพิทักษ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Feel good, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Feel good, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL108 .ก325 2563 (2).
ห้องสมุด:
Čho̜ lưk trūat sukkhaphāp 4.0 / เจาะลึกตรวจสุขภาพ 4.0 / ณัฐวุฒิ รักแคว้น เขียน.

Natthawut Rakkhwǣn. by ณัฐวุฒิ รักแคว้น.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB200 .ณ635 2562 (2).
ห้องสมุด:
Chư̄arōk rāngkāi læ rat wētchakam : prawattisāt kānphǣt samai mai nai sangkhom Thai / เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม : ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย / ทวีศักดิ์ เผือกสม.

Davisakd Puaksom. by ทวีศักดิ์ เผือกสม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Illumination Editions, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Illumination Editions, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WZ70.JT3 ท465 2561 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WZ70.JT3 ท465 2561 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ70.JT3 ท465 2561 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library In TracingCall number: WZ70.JT3 ท465 2561 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Theknik čhap khū ʻāhān kin bǣp nī sukkhaphāp dī mai mī ʻūan / เทคนิคจับคู่อาหาร กินแบบนี้สุขภาพดีไม่มีอ้วน / โค้ชบุศ วรรณ์วรี สรรพกุลโรจน์ เขียน ; ณิชารีย์ หวานชะเอม เรียบเรียง ; ทิพย์สริน ชวลิตมณเฑียร ภาพประกอบ.

Wanwaree Suppakulroj. Nichārī Wānchaʻēm. Thipsarin Chawalitmonthīan. by วรรณ์วรี สรรพกุลโรจน์ | ณิชารีย์ หวานชะเอม | ทิพย์สริน ชวลิตมณเฑียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WB400 .ว443 2562 (1).
ห้องสมุด:
Theknik lap sanit nō̜n nō̜i khǣ nai kō̜ sotchư̄n / เทคนิคหลับสนิท นอนน้อยแค่ไหนก็สดชื่น / ซาโตรุ ทสึโบตะ เขียน ; เมธินี นุชนาคา แปล.

Tsubota, Satoru, Maethinee Nutnākhā. by ทสึโบตะ, ซาโตรุ, ค.ศ. 1963- | เมธินี นุชนาคา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmmarin Hēn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อัมรินทร์เฮลท์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WL108 .ท56 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Thēlōmīa : thō̜trahat khwāmʻō̜nyao sāng ʻāyu yư̄nyāo / เทโลเมียร์ : ถอดรหัสความอ่อนเยาว์ สร้างอายุยืนยาว / เอลิซาเบท แบล็กเบิร์น และเอลิซซา เอเพล เขียน ; ธีร์ ทิพกฤต แปล.

Blackburn, Elizabeth H. Epel, Elissa. Thī Thipphakrit. by แบล็กเบิร์น, เอลิซาเบท เอช. (เอลิซาเบท เฮเลน), ค.ศ. 1948- | เอเพล, เอลิซซา | ธีร์ ทิพกฤต.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarinhēn, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QU470 .บ842 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QU470 .บ842 2562 (2).
ห้องสมุด:
Pen khon thammadā tǣwā-- sưmsao nitnō̜i / เป็นคนธรรมดา แต่ว่า-- ซึมเศร้านิดหน่อย / อีซูย็อน เขียน ; แปล ธัชชา ธีรปกรณ์ชัย.

Suyeon, Lee. Thatchā Thīrapakō̜nchai. by ซูย็อน, อี | ธัชชา ธีรปกรณ์ชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bloom, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Bloom, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WM171.5 .ซ74 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Pen mareng lǣo ngai tō̜ / เป็นมะเร็งแล้วไงต่อ / ชาติ ภิรมย์กุล.

Chāt Phiromkun, by สมชาติ ภิรมย์กุล, 2500-2561.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WH250 .ช636 2561 (1).
ห้องสมุด:
เป็นหมอให้ตัวเอง / เติมชัย ไชยนุวัติ.

by เติมชัย ไชยนุวัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2552Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QT180 .ต743 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QT180 .ต743 (2).
ห้องสมุด:
Plīan lōk sưmsao dūai khwāmkhaočhai / เปลี่ยนโลกซึมเศร้า ด้วยความเข้าใจ / โสตถิวิฬาร์.

Pattra Phithaksānonkun. by ภัทรา พิทักษานนท์กุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻĪthœ̄nitī ʻAidīa 168 Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อีเทอร์นิตี้ไอเดีย 168 จำกัด, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phro̜ khwāmsao khō̜ng rao mai thao kan / เพราะความเศร้าของเราไม่เท่ากัน / อกาลิน เขียน.

ʻAkālin. by อกาลิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapringbuk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WM171.5 .อ264 2564 (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Mư̄a rāngkāi kamlang čha bō̜k lā / เมื่อร่างกายกำลังจะบอกลา / ฐิตารีย์ ประดิษฐ์พลการ.

Titaree Praditpolakarn. by ฐิตารีย์ ประดิษฐ์พลการ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Tonkhit, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นคิด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QT180 .ฐ636 2561 (1).
ห้องสมุด:
Līang lūk chœ̄ng būak khō̜ng mō̜ saowaphā / เลี้ยงลูกเชิงบวกของหมอเสาวภา / เสาวภา พรจินดารักษ์ เขียน.

Saowaphā Phō̜nčhindārak. by เสาวภา พรจินดารักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Happy Parenting, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Happy Parenting, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Līang lūk hai kin ngāi kǣkhai dek kin yāk / dc Wō̜rawut Chœ̄iprasœ̄t. เลี้ยงลูกให้กินง่าย แก้ไขเด็กกินยาก / วรวุฒิ เชยประเสริฐ.

Wō̜rawut Chœ̄iprasœ̄t. by วรวุฒิ เชยประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat ʻAidī ʻŌ̜n Dičhitō̜n Pharin Čhamkat, [2564] [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอลพริ้นท์ จำกัด, [2564] [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Wētchasāt chalō̜ wai. lem 2, Phiu sūai nā sai dūai sāt chalō̜ wai = Anti aging medicine. Vol. 2, Beauty from inside to outside / เวชศาสตร์ชะลอวัย. เล่ม 2, ผิวสวย หน้าใส ด้วยศาสตร์ชะลอวัย = Anti aging medicine. Vol. 2, Beauty from inside to outside / บรรณาธิการ ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย.

Thamthiwat Narāratwanchai. by ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜Mō̜Čhō̜. ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559 [2016]Other title: Anti aging medicine..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT104 .ว72 2559 ล. 2 (2).
ห้องสมุด:
Wētchasāt chalō̜ wai. lem 1, Čhāk phư̄nthān sū nǣo patibat = Anti aging medicine. Vol. 1, Basic to practical / เวชศาสตร์ชะลอวัย. เล่ม 1, จากพื้นฐานสู่แนวปฏิบัติ = Anti aging medicine. Vol. 1, Basic to practical / บรรณาธิการ ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย.

Thamthiwat Narāratwanchai. by ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜Mō̜Čhō̜. ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557 [2014]Other title: Anti aging medicine..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT104 .ว72 2557 ล. 1 (2).
ห้องสมุด:
Sīang tangtǣ tangkhan sīang kwānan thā khun mai ʻān / เสี่ยงตั้งแต่ตั้งครรภ์ เสี่ยงกว่านั้นถ้าคุณไม่อ่าน / กุลชัญญา สุวรรณวงศ์, กรรณิการ์ ขัตติยวิทยากุล, ธนะพัฒน์ เพชรกล่อง.

Kunchanyā Suwanwong. Kannikā Khattiyawitthayākun. Thanaphat Phetklō̜ng. by กุลชัญญา สุวรรณวงศ์ | กรรณิการ์ ขัตติยวิทยากุล | ธนะพัฒน์ เพชรกล่อง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Book Maker, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Book Maker, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WQ200 .ก742 2563 (2).
ห้องสมุด:
ʻƯ̄ak! / เอื๊อก! / แมรี่ โรซ เขียน ; จีรชาตา เอี่ยมรัศมี แปล.

Roach, Mary. Čhīrachātā ʻĪamratsamī, by โรช, แมรี่ | จีรชาตา เอี่ยมรัศมี, 2522-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : a book, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : a book, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WI100 .ร924 2561 (2).
ห้องสมุด:
Kǣchā ʻāyu yư̄n / แก่ช้า อายุยืน / เดวิด เอ. ซินแคลร์ และ แมทธิว ดี. ลาพลานเต้ เขียน ; พรรณรวี อกนิษฐาภิชาติ แปล.

Sinclair, David A., LaPlante, Matthew D. Phanrawī ʻAkanitthāphichāt. by ซินแคลร์, เดวิด เอ, ค.ศ. 1969- | ลาพลานเต้, แมทธิว ดี | พรรณรวี อกนิษฐาภิชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Amarin Health, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Amarin Health, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QH528.5 .ซ63 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khǣ fưk wan la 3 nāthī sāitā dī talō̜t pai / แค่ฝึกวันละ 3 นาที สายตาดีตลอดไป / ฮิระมัตสึ รุย เขียน ; อนิษ เกมเผ่าพันธ์ แปล.

Hiramatsu, Rui. ʻAnisā Kēmphaophan. by ฮิระมัตสึ, รุย | อนิษา เกมเผ่าพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Amarin Health, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2563 [2020]Other title: Khǣ fưk wan la sām nāthī sāitā dī talō̜t pai Other title: แค่ฝึกวันละสามนาที สายตาดีตลอดไป.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WW140 .ฮ646 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khǣ wan la 1 nāthī plīan sāitā yǣ hai klap pen yīam / แค่วันละ 1 นาที เปลี่ยนสายตาแย่ให้กลับเป็นเยี่ยม / ผู้เขียน คนโนะ เซชิ ; ผู้แปล ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ.

Konno, Seishi, Phānuphan Panyāčhai. by คนโนะ, เซชิ, ค.ศ. 1953- | ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WW140 .ค335 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WW140 .ค335 2558 (2).
ห้องสมุด:
Dǣ phū lǣksalāi / แด่ผู้แหลกสลาย / Matt Haig ; ศิริกมล ตาน้อย แปล.

Haig, Matt, Sirikamon Tānō̜i. by เฮก แมตต์, ค.ศ. 1975- | ศิริกมล ตาน้อย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WM171.5 .ฮ72 2564 (1). Checked out (10). In transit (1).
ห้องสมุด:
Hǣppī witāmin : kunčhǣ sū samō̜ng dī talō̜t chīwit / แฮปปี้วิตามิน : กุญแจสู่สมองดีตลอดชีวิต / ผู้เขียน Anders Hansen ; ผู้แปล นิภา เหมือนโพธิ์ทอง.

Hansen, Anders, Niphā Mư̄anphōthō̜ng. by ฮันเซ่น, แอนเดอร์, ค.ศ. 1974- | นิภา เหมือนโพธิ์ทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khǣktat Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : แคคตัสพับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL300 .ฮ63 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WL300 .ฮ63 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WL300 .ฮ63 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khōwit-19 thamlāi samō̜ng / โควิด-19 ทำลายสมอง / พลเอก ประสาร เปรมะสกุล.

Prasān Prēmasakun, Phon.'Ō̜., by ประสาร เปรมะสกุล, พล.อ, 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thana ʻArun Kānphim Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL300 .ป465 2563 (2).
ห้องสมุด:
Yōkha niu / โยคะนิ้ว / มายุมิ ฟุคะโบริ เขียน ; เมธินี นุชนาคา แปล.

Fukabori, Mayumi. Mēthinī Nutnākhā. by ฟุคะโบริ, มายุมิ | เมธินี นุชนาคา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QT260.5.Y7 ฟ726 2562 (2).
ห้องสมุด:
Yōkha satai khon khīkīat / โยคะสไตล์คนขี้เกียจ / ซาคิตะ มินะ เขียน ; ฟุคุนางะ โทโมโกะ ตรวจทานและเรียบเรียง ; สุชาติ ไชยปรมัตถ์ แปล.

Sakita, Mina. Suchāt Chaiparamat. Fukunaga, Tomoko. by ซาคิตะ, มินะ | สุชาติ ไชยปรมัตถ์ | ฟุคุนางะ, โทโมโกะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Daifuku Khrīʻētœ̄ Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ไดฟุกุ ครีเอเตอร์ จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QT260.5.Y7 ซ626 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Yōkha satai khon khīkīat samrap khon thamngān / โยคะสไตล์คนขี้เกียจสำหรับคนทำงาน / โทโมมิ เคียวโนะ เขียน ; นิพดา เขียวอุไร แปล.

Kyono, Tomomi. Niphadā Khīaoʻurai. by เคียวโนะ, โทโมมิ | นิพดา เขียวอุไร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Daifuku, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ไดฟุกุ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QT260.5.Y7 ค85 2563 (1).
ห้องสมุด:
Rōk krot laiyō̜n / โรคกรดไหลย้อน / สมชาย ลีลากุศลวงศ์ เขียน.

Somchāi Līlākusonwong by สมชาย ลีลากุศลวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WI258 .ส426 2562 (1).
ห้องสมุด:
Rōk khō̜ng rabop thāng dœ̄n patsāwa / โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ / ณัฐภัทร วัฒวรากุล.

Natthaphat Watwarākun. by ณัฐภัทร วัฒวรากุล.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Feel good, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Feel good, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ141 .ณ634 2563 (2).
ห้องสมุด:
Rōk sưmsao / โรคซึมเศร้า / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียน ; na-ru ภาพประกอบ.

Prasœ̄t Phalittaphonkānphim, Nāru. by ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2502- | นารุ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻOmrinhēn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WM171.5 .ป463 2561ก (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rōktittō̜ ʻubatmai-rōk tittō̜ thī nāsončhai / โรคติดต่ออุบัติใหม่-โรคติดต่อที่น่าสนใจ / ณัฐภัทร วัฒวรากุล.

Natthaphat Watwarākun. by ณัฐภัทร วัฒวรากุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Feel good, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Feel good, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC100 .ณ63 2564 (2).
ห้องสมุด:
Rōk baiphōlā / โรคไบโพลาร์ / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.

Prasœ̄t Phalitphonkānphim, by ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻOmrinhēn, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WM207 .ป465 2562 (5).
ห้องสมุด:
Lōk sưmsao : khlāipom rōk hǣng yuksamai læ thānglư̄ak mai nai kānyīeoyā / โลกซึมเศร้า : คลายปมโรคแห่งยุคสมัย และทางเลือกใหม่ในการเยียวยา / Johann Hari ; ดลพร รุจิรวงศ์ แปล.

Hari, Johann. Donphō̜n Ručhirawong. by ฮารี, โยฮันน์ | ดลพร รุจิรวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2563 [2020]Dissertation note: แปลจาก: Lost connections : uncovering the real causes of depression-- and the unexpected solutions. 2018. Other title: Lost connections.Availability: No items available : Checked out (6).
ห้องสมุด:
Tai rō̜i krīt = It's all about the cut / ใต้รอยกรีด = It's all about the cut / เรื่องและภาพโดย สินฝ้าย.

Sinfāi. by สินฝ้าย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻet Yūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2562 [2019]Other title: It's all about the cut.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WM190.5.B5 ส633 2562 (5).
ห้องสมุด:
Khai khwāmlap "kāfǣ" thī khon thūa lōk yang mai rū / ไขความลับ "กาแฟ" ที่คนทั่วโลกยังไม่รู้ / พน จันดารา รวบรวมและเรียบเรียง.

Phon Čhandārā. by พน จันดารา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phetphinit, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เพชรพินิจ, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB438 .พ326 2564 (2).
ห้องสมุด:
Thairō̜i / ไทรอยด์ / เทพ หิมะทองคำ.

Thēp Himathō̜ngkham. by เทพ หิมะทองคำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับปรับปรุงใหม่)Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WK200 .ท725 2561 (1).
ห้องสมุด:
Pai čham mā čhāk nai thammai mai chư̄a mō̜ / ไปจำมาจากไหน ทำไมไม่เชื่อหมอ / จ่าพิชิต ขจัดพาลชน, เรื่อง ; Sahred Toy, ภาพ.

Withawat Siriprachai. ʻĀrak ʻǬnwilai. by วิทวัส ศิริประชัย | อารักษ์ อ่อนวิลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Banlư̄ Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Mai tō̜ng chai ngœ̄n sǣn kō̜ nātā dī dai khǣ rū withī čhatkān fan / ไม่ต้องใช้เงินแสน ก็หน้าตาดีได้ แค่รู้วิธีจัดการฟัน / พรเทพ ดีสุคนธ์.

Phō̜nthēp Dīsukhon. by พรเทพ ดีสุคนธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Book Maker, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Book Maker, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU400 .พ473 2564 (1).
ห้องสมุด:
Maiwā khrai kō̜ sukkhaphāp dī dai mư̄an khunmō̜ ʻāyu 101 pī / ไม่ว่าใครก็สุขภาพดีได้เหมือนคุณหมออายุ 101 ปี / ทะนะกะ โยะชิโอะ เขียน ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์ แปล.

Tanaka, Yoshio, ʻAnisā Kēmphaophan. by ทะนะกะ, โยะชิโอะ, ค.ศ. 1918- | อนิษา เกมเผ่าพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Amarin Health, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Amarin Health, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT116 .ท63 2564 (1).
ห้องสมุด:
Wairat mahāphai chư̄arōk mō̜rana / ไวรัสมหาภัย เชื้อโรคมรณะ / เรียบเรียง ภาณุดา วงศ์พรหม.

Phānudā Wongphrom. by ภาณุดา วงศ์พรหม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Thō̜t, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ทอร์ช, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC355 .ภ637 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544