TUPUEY-New Book-202202-01 (tha)

This list contains 179 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Sān yuttitham" bon sēnthāng kānsāng dunlayaphāp hǣng sitthi / "ศาลยุติธรรม" บนเส้นทางการสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ / อติรุจ ตันบุญเจริญ.

ʻAtirut Tanbuncharoen Thailand. Samnak Prathan Sāndīkā. by อติุรุจ ตันบุญเจริญ, 2523- | สำนักประธานศาลฎีกา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Prathan Sāndīkā, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักประธานศาลฎีกา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .อ44 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .อ44 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1572 .อ44 2564 (1).
ห้องสมุด:
1984 : mahānakhō̜n hǣng khwāmkhapkhǣn / 1984 : มหานครแห่งความคับแค้น / จอร์จ ออร์เวลล์ เขียน ; สรวงอัปสร กสิกรานันท์ แปล.

Orwell, George, Sūangʻapsō̜n Kasikrānan. by ออร์เวล, จอร์จ, ค.ศ. 1903-1950 | สรวงอัปสร กสิกรานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2563 [2020]Other title: Nưngkaopǣtsī : mahānakhō̜n hǣng khwāmkhapkhǣn Other title: Nưng-kao-pǣt-sī : mahānakhō̜n hǣng khwāmkhapkhǣn Other title: หนึ่งเก้าแปดสี่ : มหานครแห่งความคับแค้น | หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ : มหานครแห่งความคับแค้น.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ546ก14ส45 2563 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
2325 pœ̄t sakkarāt Krung Thēp... = The rise of Bangkok / 2325 เปิดศักราชกรุงเทพฯ = The rise of Bangkok / สุเจน กรรพฤทธิ์.

Sučhēn Kanpharit. by สุเจน กรรพฤทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sārakhadī, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : สารคดี, 2564 [2021]Other title: Sō̜ngphan sāmrō̜i yīsip hā pœ̄t sakkarāt Krung Thēp... Other title: The rise of Bangkok | สองพันสามร้อยยี่สิบห้า เปิดศักราชกรุงเทพฯ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS580 .ส6824 2564 (1).
ห้องสมุด:
3 pārādai thāng ratthaprasāsanasāt : nǣokhit thritsadī læ kānnam pai patibat čhing = 3 paradigms of public administration : concepts, theories, and practices / 3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง = 3 paradigms of public administration : concepts, theories, and practices / ปกรณ์ ศิริประกอบ.

Pakō̜n Siriprakō̜p. by ปกรณ์ ศิริประกอบ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Other title: Sām pārādai thāng ratthaprasāsanasāt : nǣokhit thritsadī læ kānnam pai patibat čhing Other title: 3 paradigms of public administration : concepts, theories, and practices | สามพาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1358 .ป24 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1358 .ป24 2562 (1).
ห้องสมุด:
7 Life Processes phalang chīwit sāng samō̜ng ʻatchariya / 7 Life Processes พลังชีวิต สร้างสมองอัจฉริยะ / ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล.

Thīpathat Chunhasawatkun. by ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sook Publishing, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : Sook Publishing, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WS105 .ท633 2565 (2).
ห้องสมุด:
Child safety thaksa kānʻaotūarō̜t thī lūk khūan rīanrū / Child safety ทักษะการเอาตัวรอดที่ลูกควรเรียนรู้ / ฉัตรชัย อิ่มอารมย์.

Chatchai ʻImʻārom. by ฉัตรชัย อิ่มอารมย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Khit, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์คิดส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ769 .ฉ63 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ769 .ฉ63 2564 (1).
ห้องสมุด:
Contextual marketing kāntalāt bǣp chūai ʻōkāt rō̜p tūa mā pen yō̜tkhāi / Contextual marketing การตลาดแบบฉวยโอกาสรอบตัวมาเป็นยอดขาย / ณัฐพล ม่วงทำ เขียน.

Nutthaphon Mūangtham. by ณัฐพล ม่วงทำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Short Cut, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415 .ณ632 2565 (1). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Essential words for the TOEIC, with audio CDs / ผู้เขียน Lin Lougheed ; ผู้แปล ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล.

by เลาจฮีด, ลิน, ค.ศ. 1946- | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LANG&LIT PE 2013 621101 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LANG&LIT PE 2013 621101 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Marketing research 101 : khūmư̄ rūčhai lūkkhā chabap sombūn / Marketing research 101 : คู่มือรู้ใจลูกค้าฉบับสมบูรณ์ / ณกมล อัศวยนต์ชัย.

Nakamon ʻAtsawayonchai. by ณกมล อัศวยนต์ชัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : Bō̜risat Wē Mēkkœ̄ Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: สมุทรปราการ : บริษัท เวย์ เมคเกอร์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.2 .ณ24 2564 (1). Checked out (4). In transit (1).
ห้องสมุด:
Monochromatic night sī sutthāi khō̜ng klāngkhư̄n / Monochromatic night สีสุดท้ายของกลางคืน / จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท.

Čhidānan Lư̄angphīansamut. by จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : P.S., 2565 [2022] Publisher: [กรุงเทพฯ] : P.S., 2565 [2022]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Normal people pakati khư̄ mai rak / Normal people ปกติคือไม่รัก / แซลลี รูนีย์ เขียน ; ณัฐชานันท์ กล้าหาญ แปล.

Rooney, Sally. Natchanan Klāhān. by รูนีย์, แซลลี | ณัฐชานันท์ กล้าหาญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Salmon Books, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : Salmon Books, 2565 [2022]Availability: No items available : Checked out (3). In transit (1).
ห้องสมุด:
Professional Guide AutoCAD 2022 / Professional Guide AutoCAD 2022 / อิศเรศ ภาชนะกาญจน์.

ʻItsarēt Phāchanakān. by อิศเรศ ภาชนะกาญจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAiDīSī Phrīmīa Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2565 [2022]Other title: Professional Guide AutoCAD 2022 khūmư̄ chabap sombūn Other title: Professional Guide AutoCAD 2022 คู่มือฉบับสมบูรณ์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T385 .อ63345 2565 (1).
ห้องสมุด:
Society sangkhom hǣng sangkhom witthayā læ mānutsayawitthayā. Lem 2 / Society สังคมแห่งสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. เล่ม 2 / จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง บรรณาธิการ.

Čhakraphan Khatchumsǣng, Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (Thailand) by จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง, 2516- | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน), 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ก8 ซ92 2562 ล.2 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก8 ซ92 2562 ล.2 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ก8 ซ92 2562 ล.2 (1).
ห้องสมุด:
Society sangkhom hǣng sangkhom witthayā læ mānutsayawitthayā. Lem 1 / Society สังคมแห่งสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. เล่ม 1 / จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง บรรณาธิการ.

Čhakraphan Khatchumsǣng, Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (Thailand) by จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง, 2516- | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน), 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก8 ซ92 2562 ล.1 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ก8 ซ92 2562 ล.1 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ก8 ซ92 2562 ล.1 (1).
ห้องสมุด:
The little book of business wichā thurakit thī chīwit čhing pen khon sō̜n. 2 / The little book of business วิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอน. 2 / ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์.

Thatsaphāk Lœ̄tsawētphong. by ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻArai ʻœ̄i, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อะไรเอ่ย, 2564 [2021]Other title: Wichā thurakit thī chīwit čhing pen khon sō̜n Other title: วิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .ธ45 2564ก ล. 2 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ธ45 2564ก ล. 2 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD37 .ธ45 2564ก ล. 2 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Zero to one lak khit samrap satāt ʻap sū kānsāng ʻanākhot / Zero to one หลักคิดสำหรับสตาร์ตอัพสู่การสร้างอนาคต / Peter Thiel ; ผู้แปล วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Thiel, Peter, Winyū Kinghiranwatthanā by ธีล, ปีเตอร์, ค.ศ. 1967- | วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2564?] [2021?] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564?] [2021?]Other title: Lak khit samrap satāt ʻap sū kānsāng ʻanākhot Other title: หลักคิดสำหรับสตาร์ตอัพสู่การสร้างอนาคต .Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD62.5 .ธ65 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD62.5 .ธ65 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt = International law. Lēm 1 / กฎหมายระหว่างประเทศ = International law. เล่ม 1 / จุมพต สายสุนทร.

Čhumphot Sāisunthō̜n. by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565 [2022]Other title: International law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ3410 .จ74 2565 ล. 1 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ3410 .จ74 2565 ล. 1 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ3410 .จ74 2565 ล. 1 (1). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Kotmāi lomlalāi / กฎหมายล้มละลาย / กฤษฎา อภินวถาวรกุล.

Kritsadā ʻAphinawathāwō̜nkun. by กฤษฎา อภินวถาวรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1942 .ก945 2564ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1942 .ก945 2564ก (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit. lem 1, khamʻathibāi kīeokap kam dīeo phit kotmāi bot dīeo bot chapho̜ bot thūapai bot thammadā bot chakan bot bao bot nak thām-tō̜p khwāmphit kīeokap kānpokkhrō̜ng læ khwāmphit kīeokap kānyuttitham māttrā 136-māttrā 205 / dōi Kīatkhačhō̜n Watchanasawat. กฎหมายอาญาภาคความผิด. เล่ม 1, คำอธิบายเกี่ยวกับกรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียว บทเฉพาะ บททั่วไป บทธรรมดา บทฉกรรจ์ บทเบา บทหนัก ถาม-ตอบ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง และความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม มาตรา 136-มาตรา 205 / โดย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

Kīatkhačhō̜n Watchanasawat. by เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, [2565] [2022] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, [2565] [2022]Other title: Khamʻathibāi kīeokap kam dīeo phit kotmāi bot dīeo bot chapho̜ bot thūapai bot thammadā bot chakan bot bao bot nak thām-tō̜p khwāmphit kīeokap kānpokkhrō̜ng læ khwāmphit kīeokap kānyuttitham māttrā 136-māttrā 205 Other title: คำอธิบายเกี่ยวกับกรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียว บทเฉพาะ บททั่วไป บทธรรมดา บทฉกรรจ์ บทเบา บทหนัก ถาม-ตอบ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง และความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม มาตรา 136-มาตรา 205.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ก82 2565 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ก82 2565 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng lǣ phānit laksana čhatkān ngān nō̜k sang lāp mikhwan dai = Management of affairs without mandates and undue enrichment / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ = Management of affairs without mandates and undue enrichment / ดิเรก บวรสกุลเจริญ.

Direk Bō̜wō̜nsakunčharœ̄n. by ดิเรก บวรสกุลเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2565 [2022]Other title: Management of affairs without mandates and undue enrichment.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT864.3 .ด64 2565 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT864.3 .ด64 2565 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT864.3 .ด64 2565 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT864.3 .ด64 2565 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  9    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544