Boonchoo New Book 2022-03 (Thai)

This list contains 95 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
China next normal : wikrit læ ʻōkāt khō̜ng Čhīn nai lōk lang khōwit / China next normal : วิกฤตและโอกาสของจีนในโลกหลังโควิด / อาร์ม ตั้งนิรันดร.

ʻĀm Tangnirandō̜n. by อาร์ม ตั้งนิรันดร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Buksakhēp Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊คสเคป จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC427 .อ644 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC427 .อ644 2563 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Digital transformation in action : plīan thurakit nai yuk dičhithan step by step / Digital transformation in action : เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล step by step / ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล.

Thanaphongphan Thanyaratakun. by ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Wit, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิช, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD30.28 .ธ336 2561ก (1).
ห้องสมุด:
Hybrid event marketing / Hybrid event marketing / เกรียงไกร กาญจนะโภคิน.

Kreingkrai Kanjanapokin. by เกรียงไกร กาญจนะโภคิน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻUkbī Čhamkat, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อุ๊คบี จำกัด, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GT3405 .ก74 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GT3405 .ก74 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: GT3405 .ก74 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GT3405 .ก74 2562 (1).
ห้องสมุด:
Survivor Čhīn / Survivor จีน / นาน่า, ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์ เรื่อง ; มนต์ชนก ศาสตร์หนู ภาพ.

Nānā. Chānon Thō̜ngchaiprasit. Monchanok Sātnū. by นาน่า | ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์ | มนต์ชนก ศาสตร์หนู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL1121 .น632 2557 (1).
ห้องสมุด:
The great remake sū lōk mai / The great remake สู่โลกใหม่ / สันติธาร เสถียรไทย.

Santithān Sathīanthai. by สันติธาร เสถียรไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM831 .ส633 2564ข (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM831 .ส633 2564ข (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng lǣ phānit laksana čhatkān ngān nō̜k sang lāp mikhwan dai = Management of affairs without mandates and undue enrichment / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ = Management of affairs without mandates and undue enrichment / ดิเรก บวรสกุลเจริญ.

Direk Bō̜wō̜nsakunčharœ̄n. by ดิเรก บวรสกุลเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2565 [2022]Other title: Management of affairs without mandates and undue enrichment.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT864.3 .ด64 2565 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT864.3 .ด64 2565 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT864.3 .ด64 2565 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT864.3 .ด64 2565 (1).
ห้องสมุด:
Kabot chāonā : mūnlathān čhitsamnưk nai ʻIndīa yuk ʻānānikhom / กบฏชาวนา : มูลฐานจิตสำนึกในอินเดียยุคอาณานิคม / รณชิต คูหา ; ปรีดี หงษ์สต้น แปล.

Ranajit Guha. Prīdī Hongsaton, by รณชิต คูหา | ปรีดี หงษ์สต้น, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Illuminations Editions, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS463 .ร32 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS463 .ร32 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS463 .ร32 2563 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kasat khư̄ (ʻa) rai? : mānutsayawitthayā samrap yaowachon / กษัตริย์คือ (อะ)ไร? : มานุษยวิทยาสำหรับเยาวชน / เดวิด เกรเบอร์ และนิกา ดูบรอฟสกี เขียน ; เก่งกิจ กิติเรียงลาภ แปล.

Graeber, David. Dubrovsky, Nika. Kēngkit Kitirīanglāp. by เกรเบอร์, เดวิด | ดูบรอฟสกี, นิกา | เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Illuminations Editions, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Illuminations Editions, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GN492.7 .ก74 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: GN492.7 .ก74 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GN492.7 .ก74 2563 (2). Checked out (2). In transit (2).
ห้องสมุด:
Kat ko muang : chattiphan lae kharawan kankha Lanna / กาดก่อเมือง : ชาติพันธุ์และคาราวานการค้าล้านนา / วราภรณ์ เรืองศรี เขียน ; นิธิ เอียวศรีวงศ์ คำนำเสนอ.

Waraporn Ruangsri. Nidhi Eoseewong, by วราภรณ์ เรืองศรี | นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2483-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF3800.55.ฮ9ก27 ว46 2564 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF3800.55.ฮ9ก27 ว46 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF3800.55.ฮ9ก27 ว46 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kāntalāt rai krō̜p : theknik phư̄a kānrū thaothan kāntalāt / การตลาดไร้กรอบ : เทคนิคเพื่อการรู้เท่าทันการตลาด / สมชาติ กิจยรรยง.

Somchāt Kityanyong. by สมชาติ กิจยรรยง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Smart Life, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : Smart Life, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415 .ส4238 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5415 .ส4238 2559 (1).
ห้องสมุด:
Kānthūt læ kānrawāng prathēt = Diplomacy and international affairs / การทูตและการระหว่างประเทศ = Diplomacy and international affairs / โดย อรุณ ภาณุพงศ์.

Arun Panupong. Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. Sūn Sưksā Kāntāngprathēt. by อรุณ ภาณุพงศ์ | กระทรวงการต่างประเทศ. ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Sưksā Kāntāngprathēt Krasūang Kāntāngprathēt, 2564 [2021]. Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2564 [2021]Other title: Diplomacy and international affairs.Availability: No items available : Checked out (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kānwičhai chœ̄ng parimān thāng ratthasāt / การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ / วัลลภัช สุขสวัสดิ์.

Wanlaphat Suksawat. by วัลลภัช สุขสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phitsanulōk] : Samnakphim mahāwitthayālai Narēsūan, 2564 [2021] Publisher: [พิษณุโลก] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JA86 .ว644 2564 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA86 .ว644 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA86 .ว644 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ khō̜mūn dūai prōkrǣm SPSS / การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS / กองบรรณาธิการ [ปิยะ นากสงค์ ... [และคนอื่น ๆ]].

Piya Nāksong. by ปิยะ นากสงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Simplify, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HA32 .ก652 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HA32 .ก652 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānmư̄ang kānpokkhrō̜ng læ kānčhatkān khwāmkhatyǣng nai čhangwat chāidǣn Phāk Tai (Pā tānī) = Governance and conflict resolution of Thailand’s Deep South/Patani / การเมืองการปกครองและการจัดการความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปาตานี) = Governance and conflict resolution of Thailand’s Deep South/Patani / ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี.

Sīsomphop Čhitphiromsī, Mahāwitthayālai Songkhlānakharin Witthayākhēt Pattānī. Sathān Wičhai læ Khwāmkhatyǣng læ Khwāmlāklāi thāng Watthanatham Phāk Tai. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Sūn Fao Rawang Sathānakān Phāk Tai. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Sathāban Santisưksā. by ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, 2500- | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันสันติศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pattānī : Sathān Wičhai læ Khwāmkhatyǣng læ Khwāmlāklāi thāng Watthanatham Phāk Tai Mahāwitthayālai Songkhlānakharin Witthayākhēt Pattānī, 2563 [2020] Publisher: ปัตตานี : สถานวิจัยและความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2563 [2020]Other title: Governance and conflict resolution of Thailand’s Deep South/Patani.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.55.ก926 ศ4635 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก926 ศ4635 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ก926 ศ4635 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kānmư̄ang rawāng prathēt bư̄angton / การเมืองระหว่างประเทศเบื้องต้น / ธีรภัท ชัยพิพัฒน์.

Theraphat Chaiphiphat. by ธีรภัท ชัยพิพัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JZ1242 .ธ643 2564 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: JZ1242 .ธ643 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JZ1242 .ธ643 2564 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JZ1242 .ธ643 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khlī phā hā lāi / คลี่ผ้าหาลาย / สุนันท์ นีลพงษ์.

Sunan Nīnphong. by สุนันท์ นีลพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phetchaburī : Bō̜risat Phetphūm Kānphim Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: เพชรบุรี : บริษัท เพชรภูมิการพิมพ์ จำกัด, 2563 [2020]Other title: Khlī phā hā lāi : sārakhadī chœ̄ng watthanatham Other title: คลี่ผ้าหาลาย : สารคดีเชิงวัฒนธรรม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NK8806.4.ท93 ส73 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phāk 1 bot thūapai / คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป / ไพโรจน์ วายุภาพ.

Pairoj Vayuparb. by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phāk 1 bot thūapai Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .พ939 2563 (1). Checked out (13). In transit (3).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit nī læ sanyā chabap sombūn คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้และสัญญา ฉบับสมบูรณ์ / โดย สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Somchai Thīkhāʻutmākorn. by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Chūanphim 50 Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ชวนพิมพ์ 50 จำกัด, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT810 .ส42 2565 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ namchom sinlapakam bōrān nai Lānnā / คู่มือนำชมศิลปกรรมโบราณในล้านนา / ศักดิ์ชัย สายสิงห์.

Sakchai Sāising. by ศักดิ์ชัย สายสิงห์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Mư̄ang Bōrān, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : เมืองโบราณ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: N8193.ท9 ศ575 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: N8193.ท9 ศ575 2563 (2).
ห้องสมุด:
Čhotmāi čhāk sut khō̜p lōk : khit khamnưng thưng ʻadīt nai patčhuban / จดหมายจากสุดขอบโลก : คิดคำนึงถึงอดีตในปัจจุบัน / เครก เจ. เรย์โนลด์ส ; ปรีดี หงษ์สต้น บรรณาธิการ.

Reynolds, Craig J. Prīdī Hongsaton, by เรย์โนลด์ส, เคร็ก เจ | ปรีดี หงษ์สต้น, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS571 .ร745 2565 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS571 .ร745 2565 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544