TUPUEY-New Book-202203-01 (tha)

This list contains 295 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"The Improvised" Phetkasem Artist Studio : ʻattalak mai thī pen pai dai nai khwāmʻappalak / "The Improvised" Phetkasem Artist Studio : อัตลักษณ์ใหม่ที่เป็นไปได้ในความอัปลักษณ์ / ผู้เขียน กุลธิดา ทรงกิตติภักดี และ Jenchieh Hung.

Kunthidā Songkittiphakdī. Hung, Jenchieh. by กุลธิดา ทรงกิตติภักดี | หง, เจอร์รี่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Lāisēn Phapblitching, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ลายเส้น พับบลิชชิ่ง, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA7110 .ก74 2564 (2).
ห้องสมุด:
2563 sō̜ng thotsawat Saphā Sathāpanik = 2020th year two decades of Architect Council of Thailand / 2563 สองทศวรรษสภาสถาปนิก = 2020th year two decades of architect council of Thailand / สภาสถาปนิก.

Saphā Sathāpanik. by สภาสถาปนิก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Saphā Sathāpanik, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สภาสถาปนิก, 2564 [2021]Other title: 2020th year two decades of Architect Council of Thailand.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA1521 .ส465 2564 (1).
ห้องสมุด:
4 wināthī = Four seconds : [all the time you need to stop counter-productive habits and get the results you want] / 4 วินาที = Four seconds : [all the time you need to stop counter-productive habits and get the results you want] / Peter Bregman ; พราว อมาตยกุล ผู้แปล.

Bregman, Peter. Phrāo ʻAmāttayakun. by เบร็กแมน, ปีเตอร์ | พราว อมาตยกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2563 [2020]Other title: Sī wināthī Other title: สี่วินาที | Four seconds : all the time you need to stop counter-productive habits and get the results you want.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ต4 บ75 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ต4 บ75 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
52 hœ̄t-- khlư̄n sīang thī mai mī khrai daiyin / 52 เฮิรตซ์-- คลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยิน / มาจิดะ โซโนะโกะ เขียน ; หนึ่งฤทัย ปราดเปรียว แปล.

Machida, Sonoko, Nưngrưthai Prātprīeo. by มาจิดะ, โซโนะโกะ, ค.ศ. 1980- | หนึ่งฤทัย ปราดเปรียว.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Piccolo, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : Piccolo, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม6281ก13ห36 2565 (1). Checked out (3). In transit (2).
ห้องสมุด:
99 rư̄ang tō̜ng rū kō̜n sāng ʻākhān / 99 เรื่องต้องรู้ก่อนสร้างอาคาร / โดย วิญญู วานิชศิริโรจน์.

Winyū Wānitsirirōt. by วิญญู วานิชศิริโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Lāisēn Phapblitching, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ลายเส้น พับบลิชชิ่ง, 2562 [2019]Other title: Kāosip kāo rư̄ang tō̜ng rū kō̜n sāng ʻākhān Other title: เก้าสิบเก้าเรื่องต้องรู้ก่อนสร้างอาคาร.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TH845 .ว62 2562 (2).
ห้องสมุด:
Art-i-fact rư̄ang lao čhāk khāokhō̜ng / Art-i-fact เรื่องเล่าจากข้าวของ / ต้นข้าว ปาณินท์.

Tonkhāo Pānin. by ต้นข้าว ปาณินท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Lāisēn Phapblitching Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NK1125 .ต326 2563 (2).
ห้องสมุด:
Black death 'hā long' Čhīn thưng Thai tāi thang lōk / Black death 'ห่าลง' จีนถึงไทย ตายทั้งโลก / ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ.

Siriphot Laomānačharœ̄n. by ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Nātāhǣk, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : นาตาแฮก, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WC11 .ศ646 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WC11 .ศ646 2563 (1).
ห้องสมุด:
Condominium & apartment / Condominium & apartment / กองบรรณาธิการ เอกธิดา นาคเวช ... [และคนอื่น ๆ].

ʻĒkthidā Nākwēt. by เอกธิดา นาคเวช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣ Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA7863.ท9 ค53 2565 (2).
ห้องสมุด:
Contextual marketing kāntalāt bǣp chūai ʻōkāt rō̜p tūa mā pen yō̜tkhāi / Contextual marketing การตลาดแบบฉวยโอกาสรอบตัวมาเป็นยอดขาย / ณัฐพล ม่วงทำ เขียน.

Nutthaphon Mūangtham. by ณัฐพล ม่วงทำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Short Cut, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415 .ณ632 2565 (1). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Cutie pie ning hīa kō̜ hā wā sư̄ / Cutie pie นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ / แบมแบม เขียน.

Bǣmbǣm. by แบมแบม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōt Phaplitching , c sō̜ngphanhārō̜ihoksipsī [ 2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โรสพับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .บ7779ค65 2564 (1). Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Deep and blue thō̜ng fā khō̜ng bān lēk thī 047 / Deep and blue ท้องฟ้าของบ้านเลขที่ 047 / บ้านข้าง ๆ.

Natthī ʻAkpolthonrak. by ณัฐธีร์ อัครพลธนรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAwōkhādō Buk, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อโวคาโด บุ๊กส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ณ6525 ด63 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Digital transformation compass khemthit trānfō̜m thurakit / Digital transformation compass เข็มทิศทรานส์ฟอร์มธุรกิจ / ผู้เขียน ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล.

Thanaphongphan Thanyarattakun. by ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wit, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิช, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5548.32 .ธ285 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5548.32 .ธ285 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Fate strange fake / Fate strange fake / เรื่องและภาพโดย ชิซุคิ โมริอิ ; ต้นเรื่องโดย เรียวโกะ นาริตะ, Type-Moon ; แปลโดย ณัฐ ฤทธิ์ไตรรัตน์.

Morii, Shizuki. Nut Rittrairat. Narita, Ryōgo. Type-Moon (Firm) by โมริอิ, ชิซุคิ | ณัฐ ฤทธิ์ไตรรัตน์ | นาริตะ, เรียวโกะ | บริษัทไทป์-มูน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : ʻAnimæk Khō̜mmi, [2559] [2016]- Publisher: [นนทบุรี] : อนิแม็ก คอมมิกส์, [2559] [2016]-Other title: Fēt/satēron fēk Other title: เฟท/สเตรนจ์ เฟค.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
H-House Home Haus H[2] "bān" nai khwāmlāklāi rūpsong khanāt thītang khwāmpenyū / H-House Home Haus H[2] "บ้าน" ในความหลากหลาย รูปทรง ขนาด ที่ตั้ง ความเป็นอยู่ / เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ บรรณาธิการ.

Kīattisak Wēthīwuthāčhān. by เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Lāisēn Phapblitching, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ลายเส้น พับบลิชชิ่ง, 2563 [2020]Other title: H2 rūpsong khanāt thītang khwāmpenyū Other title: H2 รูปทรง ขนาด ที่ตั้ง ความเป็นอยู่.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA7125 .ฮ722 2563 (2).
ห้องสมุด:
H-House Home Haus H[3] "bān" nai khwāmlāklāi rūpsong khanāt thītang khwāmpenyū / H-House Home Haus H[3] "บ้าน" ในความหลากหลาย รูปทรง ขนาด ที่ตั้ง ความเป็นอยู่ / เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ บรรณาธิการ.

Kīattisak Wēthīwuthāčhān. by เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Lāisēn Phapblitching, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ลายเส้น พับบลิชชิ่ง, 2564 [2021]Other title: H3 rūpsong khanāt thītang khwāmpenyū Other title: H3 รูปทรง ขนาด ที่ตั้ง ความเป็นอยู่.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA7125 .ฮ724 2564 (2).
ห้องสมุด:
H-House/Home/Haus H1 "bān" nai khwāmlāklāi rūpsong khanāt thītang khwāmpenyū / H-House/Home/Haus H1 "บ้าน" ในความหลากหลาย รูปทรง ขนาด ที่ตั้ง ความเป็นอยู่ / เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ บรรณาธิการ.

Kīattisak Wēthīwuthāčhān. by เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Lāisēn Phapblitching, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ลายเส้น พับบลิชชิ่ง, 2562 [2019]Other title: H1 rūpsong khanāt thītang khwāmpenyū Other title: H1 รูปทรง ขนาด ที่ตั้ง ความเป็นอยู่.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA7125 .ฮ72 2562 (2).
ห้องสมุด:
How to be a good design manager. Episode 3, phāk sām khīan bǣp kō̜sāng sathāpattayakam hai "pang" / How to be a good design manager. Episode 3, ภาคสาม เขียนแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมให้ "ปัง" / วิญญู วานิชศิริโรจน์.

Winyū Wānitsirirōt. by วิญญู วานิชศิริโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Lāisēn Phapblitching Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด, 2560 [2017]Other title: Phāk sām khīan bǣp kō̜sāng sathāpattayakam hai "pang" Other title: ภาคสาม เขียนแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมให้ "ปัง".Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA1996 .ว622 2560 ล. 3 (2).
ห้องสมุด:
How to be a good design manager. Episode 2, phāk sō̜ng botbāt phūčhatkān ngān ʻō̜kbǣp / How to be a good design manager. Episode 2, ภาคสอง บทบาทผู้จัดการงานออกแบบ / วิญญู วานิชศิริโรจน์.

Winyū Wānitsirirōt. by วิญญู วานิชศิริโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Lāisēn Phapblitching Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด, 2559 [2016]Other title: Phāk sō̜ng botbāt phūčhatkān ngān ʻō̜kbǣp Other title: ภาคสอง บทบาทผู้จัดการงานออกแบบ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA1996 .ว622 2559 ล. 2 (2).
Pridi Banomyong Library On Order (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library On Order (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (2).
ห้องสมุด:
Kaijyu No. 8 / Kaijyu No. 8 / เรื่อง : ภาพ Naoya Matsumoto ; แปล อิศรา อุดมพาณิชย์ ; เรียบเรียง ปริญญา ทรงฤกษ์, ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Matsumoto, Naoya. Isra Udomphānit. Parinyā Songrœ̄k. Supphachai Sīphan. by มัตสึโมโตะ, นาโอยะ | อิศรา อุดมพาณิชย์ | ปริญญา ทรงฤกษ์ | ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Khō̜mik, [2564] [2021]- Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์, [2564] [2021]-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .ม626ค92 ล. 2 (2). Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kyoto slow but learn wing khāng nai pai khāng nō̜k / Kyoto slow but learn วิ่งข้างใน ไปข้างนอก / ตุลย์ ปลานิลเต็มบ้าน.

Kanin Tǣngkēt. by คณิน แตงเกตุ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Banlư̄ Phaplikhēchan Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS897.ก85 ค36 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  15    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544