Architecture 2022

This list contains 83 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"The Improvised" Phetkasem Artist Studio : ʻattalak mai thī pen pai dai nai khwāmʻappalak / "The Improvised" Phetkasem Artist Studio : อัตลักษณ์ใหม่ที่เป็นไปได้ในความอัปลักษณ์ / ผู้เขียน กุลธิดา ทรงกิตติภักดี และ Jenchieh Hung.

Kunthidā Songkittiphakdī. Hung, Jenchieh. by กุลธิดา ทรงกิตติภักดี | หง, เจอร์รี่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Lāisēn Phapblitching, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ลายเส้น พับบลิชชิ่ง, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA7110 .ก74 2564 (2).
ห้องสมุด:
2563 sō̜ng thotsawat Saphā Sathāpanik = 2020th year two decades of Architect Council of Thailand / 2563 สองทศวรรษสภาสถาปนิก = 2020th year two decades of architect council of Thailand / สภาสถาปนิก.

Saphā Sathāpanik. by สภาสถาปนิก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Saphā Sathāpanik, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สภาสถาปนิก, 2564 [2021]Other title: 2020th year two decades of Architect Council of Thailand.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA1521 .ส465 2564 (1).
ห้องสมุด:
99 rư̄ang tō̜ng rū kō̜n sāng ʻākhān / 99 เรื่องต้องรู้ก่อนสร้างอาคาร / โดย วิญญู วานิชศิริโรจน์.

Winyū Wānitsirirōt. by วิญญู วานิชศิริโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Lāisēn Phapblitching, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ลายเส้น พับบลิชชิ่ง, 2562 [2019]Other title: Kāosip kāo rư̄ang tō̜ng rū kō̜n sāng ʻākhān Other title: เก้าสิบเก้าเรื่องต้องรู้ก่อนสร้างอาคาร.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TH845 .ว62 2562 (2).
ห้องสมุด:
Art-i-fact rư̄ang lao čhāk khāokhō̜ng / Art-i-fact เรื่องเล่าจากข้าวของ / ต้นข้าว ปาณินท์.

Tonkhāo Pānin. by ต้นข้าว ปาณินท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Lāisēn Phapblitching Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NK1125 .ต326 2563 (2).
ห้องสมุด:
Baan Thai now : the book of traditional Thai house / Nithi Sthapitanonda.

by Nithi Sathapitanon, 1947-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Bangkok, Thailand] : Li-Zenn, 2017Other title: Book of traditional Thai house.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA1521 .N584 2017 (1).
ห้องสมุด:
Cutie pie ning hīa kō̜ hā wā sư̄ / Cutie pie นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ / แบมแบม เขียน.

Bǣmbǣm. by แบมแบม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōt Phaplitching , c sō̜ngphanhārō̜ihoksipsī [ 2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โรสพับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .บ7779ค65 2564 (1). Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Detail : single family houses : kitchen / [editor, Archanart Kespayak].

by Archanart Kespayak.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Bangkok, Thailand] : Li-Zenn Publishing, 2015Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA8330 .D48 2015 (1).
ห้องสมุด:
Detail : single family houses : roof/ceiling / [editor, Krisada Boonchaleow].

by Krisada Boonchaleow.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Bangkok, Thailand : Li-Zenn, 2013Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA2900 .D48 2013 (1).
ห้องสมุด:
Detail : single family houses : Fence/gate / [editor, Krisada Boonchaleow].

by Krisada Boonchaleow.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Bangkok, Thailand : Li-Zenn, 2013Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA8390 .D48 2013 (1).
ห้องสมุด:
Detail : single family houses : Bathrooms / [editor, Attapon Wiboonyanon].

by Attapon Wiboonyanon.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Bangkok, Thailand : Li-Zenn, 2013Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NK2117.B33 D48 2013 (1).
ห้องสมุด:
Detail : wall section / [editor Chanin Limpornvanich].

by Chanin Limpornvanich.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Bangkok, Thailand] : Li-Zenn Publishing, 2019Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA2940 .D48 2019 (1).
ห้องสมุด:
Detail : architecture in steel / editor, Suluck Visavapattamawon.

by Suluck Visavapattamawon.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Bangkok, Thailand] : Li-Zenn Publishing, 2018Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TA684 .D483 2018 (2).
ห้องสมุด:
Economic sanctions and American diplomacy / edited by Richard N. Haass.

by Haass, Richard N.

Material type: Text Text Publisher: New York, N.Y. : Council on Foreign Relations Book, c1998Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JX1975.6 .E28 (1).
ห้องสมุด:
Ghost tower & me : rư̄ang khō̜ng tưk rāng Sāthō̜n Yūnīk / Ghost tower & me : เรื่องของตึกร้างสาธรยูนีค / พรรษิษฐ์ ต่อสุวรรณ.

Phansit Tō̜suwan. by พรรษิษฐ์ ต่อสุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Lāisēn Phapblitching Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA1522.ก4ส63 พ445 2560 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: NA1522.ก4ส63 พ445 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
H-House Home Haus H[2] "bān" nai khwāmlāklāi rūpsong khanāt thītang khwāmpenyū / H-House Home Haus H[2] "บ้าน" ในความหลากหลาย รูปทรง ขนาด ที่ตั้ง ความเป็นอยู่ / เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ บรรณาธิการ.

Kīattisak Wēthīwuthāčhān. by เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Lāisēn Phapblitching, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ลายเส้น พับบลิชชิ่ง, 2563 [2020]Other title: H2 rūpsong khanāt thītang khwāmpenyū Other title: H2 รูปทรง ขนาด ที่ตั้ง ความเป็นอยู่.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA7125 .ฮ722 2563 (2).
ห้องสมุด:
H-House Home Haus H[3] "bān" nai khwāmlāklāi rūpsong khanāt thītang khwāmpenyū / H-House Home Haus H[3] "บ้าน" ในความหลากหลาย รูปทรง ขนาด ที่ตั้ง ความเป็นอยู่ / เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ บรรณาธิการ.

Kīattisak Wēthīwuthāčhān. by เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Lāisēn Phapblitching, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ลายเส้น พับบลิชชิ่ง, 2564 [2021]Other title: H3 rūpsong khanāt thītang khwāmpenyū Other title: H3 รูปทรง ขนาด ที่ตั้ง ความเป็นอยู่.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA7125 .ฮ724 2564 (2).
ห้องสมุด:
H-House/Home/Haus H1 "bān" nai khwāmlāklāi rūpsong khanāt thītang khwāmpenyū / H-House/Home/Haus H1 "บ้าน" ในความหลากหลาย รูปทรง ขนาด ที่ตั้ง ความเป็นอยู่ / เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ บรรณาธิการ.

Kīattisak Wēthīwuthāčhān. by เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Lāisēn Phapblitching, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ลายเส้น พับบลิชชิ่ง, 2562 [2019]Other title: H1 rūpsong khanāt thītang khwāmpenyū Other title: H1 รูปทรง ขนาด ที่ตั้ง ความเป็นอยู่.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA7125 .ฮ72 2562 (2).
ห้องสมุด:
Hacking & security. volume 1, ช่องโหว่และความปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สาย = Wireless hacking / ทีมงาน ez-admin training center ; บรรณาธิการ อวยพร โกมลวิจิตรกุล.

by อวยพร โกมลวิจิตรกุล | ทีมงาน ez-admin training center.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ez-itbooks, 2553Other title: ช่องโหว่และความปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สาย | Wireless hacking.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QA76.9.ค48 ฮ82 2553 ล.1 (2).
ห้องสมุด:
Houses by Thai architects : global recognition / editor, Rattawut Chansritrakul.

by Rattawut Chansritrakul.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Bangkok, Thailand : Li-Zenn, 2019Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA7435.A1 H69 2019 (1).
ห้องสมุด:
How to be a good design manager. Episode 3, phāk sām khīan bǣp kō̜sāng sathāpattayakam hai "pang" / How to be a good design manager. Episode 3, ภาคสาม เขียนแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมให้ "ปัง" / วิญญู วานิชศิริโรจน์.

Winyū Wānitsirirōt. by วิญญู วานิชศิริโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Lāisēn Phapblitching Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด, 2560 [2017]Other title: Phāk sām khīan bǣp kō̜sāng sathāpattayakam hai "pang" Other title: ภาคสาม เขียนแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมให้ "ปัง".Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA1996 .ว622 2560 ล. 3 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544