TUPRIDI-NewBook-2022-03-02 (Thai)

This list contains 410 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Sān yuttitham" bon sēnthāng kānsāng dunlayaphāp hǣng sitthi / "ศาลยุติธรรม" บนเส้นทางการสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ / อติรุจ ตันบุญเจริญ.

ʻAtirut Tanbuncharoen Thailand. Samnak Prathan Sāndīkā. by อติุรุจ ตันบุญเจริญ, 2523- | สำนักประธานศาลฎีกา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Prathan Sāndīkā, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักประธานศาลฎีกา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .อ44 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .อ44 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1572 .อ44 2564 (1).
ห้องสมุด:
[Nāiphǣt Bandit Chaowakun] 20 Mi.Yō̜. 47. [นายแพทย์บัณฑิต เชาวกุล] 20 มิ.ย. 47.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: ʻUbon Rātchathānī : Hō̜.Čhō̜.Kō̜. ʻUbonkit ʻǬpsēt Kānphim, 2547 [2004] Publisher: อุบลราชธานี : ห.จ.ก.อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์, 2547 [2004]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2004 723190 (1). :
ห้องสมุด:
15 ปี วิกฤตเศรษฐกิจ 2540 : ประเทศไทยอยู่ตรงไหน / สัมภาษณ์โดย บุญลาภ ภูสุวรรณ, ปกป้อง จันวิทย์, ภาวิน ศิริประภานุกูล.

by บุญลาภ ภูสุวรรณ | ปกป้อง จันวิทย์ | ภาวิน ศิริประภานุกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักข่าวไทยพับลิก้า, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ก125 2556 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ก125 2556 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ก125 2556 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: HC445 .ก125 2556 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
32AA เล็กใหญ่หัวใจไม่เกี่ยงรัก / Michelle Cunnah เขียน ; มะวัน รันดา แปล.

by คันนาห์, มิเชลล์ | มะวัน รันดา.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2547?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ค5517ท74ม65 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ค5517ท74ม65 (1).
ห้องสมุด:
365 wan mahatsačhan samāthi / 365 วัน มหัศจรรย์สมาธิ / Osho บรรยาย ; กำธร เก่งสกุล แปล.

Osho, Kamthō̜n Kengsakun. by โอโช, ค.ศ. 1931-1990 | กำธร เก่งสกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phōtbuk, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2553 [2010]Other title: Sāmrō̜ihoksiphā wan mahatsačhan samāthi Other title: สามร้อยหกสิบห้าวัน มหัศจรรย์สมาธิ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BP605.อ93 อ745 2553 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BP605.อ93 อ745 2553 (1).
ห้องสมุด:
4 wināthī = Four seconds : [all the time you need to stop counter-productive habits and get the results you want] / 4 วินาที = Four seconds : [all the time you need to stop counter-productive habits and get the results you want] / Peter Bregman ; พราว อมาตยกุล ผู้แปล.

Bregman, Peter. Phrāo ʻAmāttayakun. by เบร็กแมน, ปีเตอร์ | พราว อมาตยกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2563 [2020]Other title: Sī wināthī Other title: สี่วินาที | Four seconds : all the time you need to stop counter-productive habits and get the results you want.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ต4 บ75 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ต4 บ75 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
52 hœ̄t-- khlư̄n sīang thī mai mī khrai daiyin / 52 เฮิรตซ์-- คลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยิน / มาจิดะ โซโนะโกะ เขียน ; หนึ่งฤทัย ปราดเปรียว แปล.

Machida, Sonoko, Nưngrưthai Prātprīeo. by มาจิดะ, โซโนะโกะ, ค.ศ. 1980- | หนึ่งฤทัย ปราดเปรียว.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Piccolo, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : Piccolo, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม6281ก13ห36 2565 (1). Checked out (3). In transit (2).
ห้องสมุด:
AAT code of ethics : nǣo patibat nai kānkhōtsanā læ sư̄sān kāntalāt nǣo patibat dīeo kap hō̜kānkhā nānā chāt chabap prapprung pī Khō̜. Sō. 2018 = @International Chamber of Commerce (ICC) 2018 edition / AAT code of ethics : แนวปฏิบัติในการโฆษณาและสื่อสารการตลาด แนวปฏิบัติเดียวกับหอการค้านานาชาติ ฉบับปรับปรุง ปี ค.ศ. 2018 = @International Chamber of Commerce (ICC) 2018 edition / โดย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ; คณะผู้จัดทำ รติ พันธุ์ทวี ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล วรัชญ์ ครุจิต.

Rati Phanthawī. Warat Karučhit. Samākhom Khōtsanā hǣng Prathēt Thai. by รติ พันธุ์ทวี | วรัชญ์ ครุจิต | สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2564 [2021]Other title: Nǣo patibat nai kānkhōtsanā læ sư̄sān kāntalāt nǣo patibat dīeo kap hō̜kānkhā nānā chāt chabap prapprung pī Khō̜. Sō. 2018 Other title: แนวปฏิบัติในการโฆษณาและสื่อสารการตลาด แนวปฏิบัติเดียวกับหอการค้านานาชาติ ฉบับปรับปรุง ปี ค.ศ. 2018 | @International Chamber of Commerce (ICC) 2018 edition.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5831 .อ75 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5831 .อ75 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In Cataloging (1).
ห้องสมุด:
Alarmery. Lem 4, Wihān montrā / Alarmery. เล่ม 4, วิหารมนตรา / กัลฐิดา.

Kanlayanee Suksāsunī. by กัลยาณี สุขศาสุณี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāphō̜nbuk, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2554 [2011]Other title: Wihān montrā Other title: วิหารมนตรา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ก575อ46 2554 ล. 4 (1).
ห้องสมุด:
All that IELTS khūmư̄ trīamsō̜p IELTS mai lāsut chabap khrop čhop wai nai lem dīeo Writing Reading Listening Speaking / All that IELTS คู่มือเตรียมสอบ IELTS ใหม่ล่าสุด ฉบับครบจบไวในเล่มเดียว Writing Reading Listening Speaking / เขียนโดย John Chung ; แปลโดย กฤตธนา ไวยธิรา, พริมขวัญ โกสลมนัส ; เรียบเรียงโดย พรทิพย์ เกษมกมลกิจ.

Chung, John. Kritthanā Waithirā. Phrimkhwan Kōsonmanat. Phō̜nthip Kasēmkamonkit. by ชุง, จอห์น | กฤตธนา ไวยธิรา | พริมขวัญ โกสลมนัส | พรทิพย์ เกษมกมลกิจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Thing Bīyō̜n Buk Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1128 .ช72 2563 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
GMAT math workbook / Barron's GMAT math workbook / Ender Markal ; ผู้แปล ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล.

Markal, Ender. Natthawat Kitrattanakōson. by มาร์แคล, เอนเดอร์ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻEmʻAiʻĒt, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2556 [2013]Other title: GMAT math workbook .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QA43 .ม64 2556 (1).
ห้องสมุด:
Beautiful creatures. Lēm 1, Chantra likhit / Beautiful creatures. เล่ม 1, จันทราลิขิต / Kami Garcia & Margaret Stohl เขียน ; จิดาภา, เฟื่องฟู แปล.

Garcia, Kami. Stohl, Margaret. Fư̄angfū Čhirattiwanit. Čhidāphā Watsōthok. by การ์เซีย, คามี | สโตห์ล, มาร์กาเร็ต | เฟื่องฟู จิรัฐิติวณิชย์ | จิดาภา วัสโสทก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Language: Thai Original language: English Publisher: Krung Thēp... : Prātprīeo Samnakphim, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : ปราชญ์เปรียว, 2552 [2009]Other title: Chantra likhit Other title: จันทราลิขิต.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ก64238บ648จ63 2552 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Beautiful creatures. Lēm 2, Nimit čhantharā / Beautiful creatures. เล่ม 2, นิมิตจันทรา / Kami Garcia & Margaret Stohl เขียน ; จิดาภา, เฟื่องฟู แปล.

Garcia, Kami. Stohl, Margaret. Fư̄angfū Čhirattiwanit. Čhidāphā Watsōthok. by การ์เซีย, คามี | สโตห์ล, มาร์กาเร็ต | เฟื่องฟู จิรัฐิติวณิชย์ | จิดาภา วัสโสทก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Prātprīeo Samnakphim, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : ปราชญ์เปรียว, 2553 [2010]Other title: Nimit čhantharā Other title: นิมิตจันทรา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ก64238บ648จ63 2553 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Blue blood darling plotlo̜k hūačhai khunchāi thīrak / Blue blood darling ปลดล็อกหัวใจคุณชายที่รัก / ลูกชุบ เขียน.

Chonthichā Bunrattanaphithak. by ชลธิชา บุญรัตนพิทักษ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2556?] [2013?] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2556?] [2013?]Other title: Plotlo̜k hūačhai khunchāi thīrak Other title: ปลดล็อกหัวใจคุณชายที่รัก.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Blue castle's darling kamrāp hūačhai yai čhō̜m sǣp / Blue castle's darling กำราบหัวใจยัยจอมแสบ / ลูกชุบ เขียน.

Chonthichā Bunrattanaphithak. by ชลธิชา บุญรัตนพิทักษ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2558?] [2015?] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2558?] [2015?]Other title: Kamrāp hūačhai yai čhō̜m sǣp Other title: กำราบหัวใจยัยจอมแสบ.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Business model strategy sāng ngœ̄n lān mư̄a ʻān khāt mōdēn thurakit / Business model strategy สร้างเงินล้านเมื่ออ่านขาดโมเดลธุรกิจ / ฮิราโนะ อะทสึ คาร์ล เขียน ; ชฏารัตน์ ลอยสูง, วีรวรรณ ธรรมานุสาร แปล.

Carl, Atsushi Hirano. Chatārat Lō̜isūng. Wīrawan Thammānusān. by คาร์ล, อัตสึชิ ฮิราโนะ | ชฏารัตน์ ลอยสูง | วีรวรรณ ธรรมานุสาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bǭrisat 'AiDīSī Prīmīa Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2560 [2017]Other title: Sāng ngœ̄n lān mư̄a ʻān khāt mōdēn thurakit Other title: สร้างเงินล้านเมื่ออ่านขาดโมเดลธุรกิจ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.28 .ค64 2560 (1).
ห้องสมุด:
Casanova's darling tưk tưk tak tak yāng nī rak phom khao lǣo si khun / Casanova's darling ตึกๆ ตักๆ อย่างนี้รักผมเข้าแล้วสิคุณ / หัวสมองตีบตัน เขียน.

Sarōchā Prangkān. by สโรชา ปรังการ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2553?] [2010?] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2553?] [2010?]Other title: Tưk tưk tak tak yāng nī rak phom khao lǣo si khun Other title: ตึกๆ ตักๆ อย่างนี้รักผมเข้าแล้วสิคุณ.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Contextual marketing kāntalāt bǣp chūai ʻōkāt rō̜p tūa mā pen yō̜tkhāi / Contextual marketing การตลาดแบบฉวยโอกาสรอบตัวมาเป็นยอดขาย / ณัฐพล ม่วงทำ เขียน.

Nutthaphon Mūangtham. by ณัฐพล ม่วงทำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Short Cut, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415 .ณ632 2565 (1). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Covid-19 kap kānčhamkat sērīphāp nai kānsadǣngʻō̜k phāitai Phō̜.Rō̜.Kō̜. chukchœ̄n / Covid-19 กับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกภายใต้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน / ผู้เขียน พูนสุข พูนสุขเจริญ, เกื้อ เจริญราษฎร์.

Phūnsuk Phūnsukčharœ̄n. Kư̄a Čharœ̄nrāt. Sūn Thanāikhwām phư̄a Sitthi Manutsayachon. by พูนสุข พูนสุขเจริญ | เกื้อ เจริญราษฎร์ | ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Thanāikhwām phư̄a Sitthi Manutsayachon Mūnnithi Sitthi phư̄a Khwāmyuttitham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2483 .พ73 2564 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT2483 .พ73 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Creative city : mư̄a khwāmmangkhang sāng čhāk mư̄ang / Creative city : เมื่อความมั่งคั่งสร้างจากเมือง / บรรณาธิการเล่ม พัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์.

Phatcharin Phatthanābunphaibūn. Sūn Sāngsan Ngān ʻŌ̜kbǣp. by พัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ | ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Sāngsan Ngān ʻŌ̜kbǣp (TCDC), 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HT371 .ค46 2555 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT371 .ค46 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HT371 .ค46 2555 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  21    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544