TUBA-NewBook-2022-03(THA)

This list contains 25 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
4 wināthī = Four seconds : [all the time you need to stop counter-productive habits and get the results you want] / 4 วินาที = Four seconds : [all the time you need to stop counter-productive habits and get the results you want] / Peter Bregman ; พราว อมาตยกุล ผู้แปล.

Bregman, Peter. Phrāo ʻAmāttayakun. by เบร็กแมน, ปีเตอร์ | พราว อมาตยกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2563 [2020]Other title: Sī wināthī Other title: สี่วินาที | Four seconds : all the time you need to stop counter-productive habits and get the results you want.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ต4 บ75 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ต4 บ75 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
All that IELTS khūmư̄ trīamsō̜p IELTS mai lāsut chabap khrop čhop wai nai lem dīeo Writing Reading Listening Speaking / All that IELTS คู่มือเตรียมสอบ IELTS ใหม่ล่าสุด ฉบับครบจบไวในเล่มเดียว Writing Reading Listening Speaking / เขียนโดย John Chung ; แปลโดย กฤตธนา ไวยธิรา, พริมขวัญ โกสลมนัส ; เรียบเรียงโดย พรทิพย์ เกษมกมลกิจ.

Chung, John. Kritthanā Waithirā. Phrimkhwan Kōsonmanat. Phō̜nthip Kasēmkamonkit. by ชุง, จอห์น | กฤตธนา ไวยธิรา | พริมขวัญ โกสลมนัส | พรทิพย์ เกษมกมลกิจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Thing Bīyō̜n Buk Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1128 .ช72 2563 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Line marketing khropkhrư̄ang thuk rư̄ang kāntalāt thang Line official account læ Line ads platform / Line marketing ครบเครื่องทุกเรื่องการตลาดทั้ง Line official account และ Line ads platform / ศุภณัฐ สุขโข.

Supanut Sukkhō. by ศุภณัฐ สุขโข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAiDīSī Phrīmīa, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF6146.อ6 ศ7416 2565 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Super stock nai talāthun Wīatnām / Super stock ในตลาดหุ้นเวียดนาม / นิเวศน์ เหมวชิรวรากร.

Niwēt Hēmwachirawarākǭn, by นิเวศน์ เหมวชิรวรากร, 2496-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Bǭrisat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4521 .น6568 2565 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .น6568 2565 (1). Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
The Bitcoin standard : rabop kānngœ̄n thāng lư̄ak mai rai sūnklāng / The Bitcoin standard : ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลาง / โดย Saifedean Ammous ; เรียบเรียงโดย พิริยะ สัมพันธารักษ์, พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว.

Ammous, Saifedean, Phiriya Samphanthārak, Pīraphat Hānkhongkǣo. by อัมมูส, เซเฟดีน, ค.ศ. 1980- | พิริยะ สัมพันธารักษ์, 2528- | พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2565 [2022]Availability: No items available : Checked out (3). On hold (1).
ห้องสมุด:
The brain fitness book / The brain fitness book / ผู้เขียน ริต้า คาร์เตอร์ ; ผู้แปล วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Carter, Rita, Winyū Kinghirunwattana. by คาร์เตอร์, ริต้า, ค.ศ. 1949- | วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Wārā, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : วารา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF201 .ค64 2564 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF201 .ค64 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Konlayut bǣp watchaphư̄t / กลยุทธ์แบบวัชพืช / ผู้เรียบเรียง อินางาคิ, ฮิเดฮิโระ ; ผู้แปล ช่อลดา เจียมวิจักษณ์.

Inagaki, Hidehiro. Chō̜ladā Čhīamwičhak. by อินางาคิ, ฮิเดฮิโระ | ช่อลดา เจียมวิจักษณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF335 .อ636 2565 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF335 .อ636 2565 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF335 .อ636 2565 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kāntalāt khwō̜ntam / การตลาดควอนตัม / ราชา ราชมันนาร์ เขียน ; ศรรวริศา เมฆไพบูลย์ แปล.

Rajamannar, Raja. Sanwarisā Mēkphaibūn. by ราชมันนาร์, ราชา | ศรรวริศา เมฆไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415 .ร5835 2565 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415 .ร5835 2565 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kin nō̜n thamngān won pai = Eat sleep work repeat / กิน นอน ทำงาน วนไป = Eat sleep work repeat / บรูซ เดสลีย์ เขียน ; ปิยธิดา สุวรรณทวี แปล.

Daisley, Bruce. Piyathidā Suwanthawī . by เดสลีย์, บรูซ | ปิยธิดา สุวรรณทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2565 [2022]Other title: Eat sleep work repeat.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ร8 ด75 2565 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549.5.ร8 ด75 2565 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Čhāk dek yǣng khāo mā sū ʻasanghā... 4,000 lān! "Montrī Sǣnwīangčhan" kap rǣng bandān čhai sut pang! / จากเด็กแย่งข้าวหมา สู่อสังหาฯ 4,000 ล้าน! "มนตรี แสนเวียงจันทร์" กับแรงบันดาลใจสุดปัง! / โดย มนตรี แสนเวียงจันทร์.

Montrī Sǣnwīangčhan, by มนตรี แสนเวียงจันทร์, 2508-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. ʻĒt. ʻǬpset Krāfikdīsai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. เอส.ออฟเซ็ท กราฟิคดีไซน์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CT1548.ม365ก3 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.ม365ก3 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: CT1548.ม365ก3 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chana talāt dūai Elliott wave withī hā čhut khaosư̄ læ tham kamrai / ชนะตลาดด้วย Elliott wave วิธีหาจุดเข้าซื้อและทำกำไร / สมิทธ์ อุดมมะนะ.

Samit ʻUdommana. by สมิทธ์ อุดมมะนะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : I Am the Best, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : I Am the Best, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG6041 .ส47 2565 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG6041 .ส47 2565 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG6041 .ส47 2565 (1).
ห้องสมุด:
Tham thurakit hai pang dūai phalang kāntalāt ʻō̜nlai lǣo khāi dī 24 chūamōng / ทำธุรกิจให้ปังด้วยพลังการตลาดออนไลน์แล้วขายดี 24 ชั่วโมง / เกียรติรัตน์ จินดามณี.

Kīatrat Čhindāmanī. by เกียรติรัตน์ จินดามณี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : MD, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : MD, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5548.32 .ก794 2565 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5548.32 .ก794 2565 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5548.32 .ก794 2565 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Phāsī ʻākō̜n thurakit tām pramūan ratsadākō̜n / ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร / พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล.

Phanchitā Waithayawongsakun. by พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ2950.55 .พ63 2565 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ2950.55 .พ63 2565 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2950.55 .พ63 2565 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ2950.55 .พ63 2565 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: HJ2950.55 .พ63 2565 (1).
ห้องสมุด:
Phāsī ʻākō̜n thurakit tām pramūan ratsadākō̜n / ภาษีอากรธุรกิจตามประมวลรัษฎากร / พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล.

Phanchitā Waithayawongsakun. by พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ2950.55 .พ63 2560 (1).
ห้องสมุด:
Mư̄t bō̜t phro̜ ʻān khāo / มืดบอดเพราะอ่านข่าว / ผู้เขียน Rolf Dobelli ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์.

Dobelli, Rolf, Phō̜nlœ̄t 'It. by โดเบลลี, รอล์ฟ, ค.ศ. 1966- | พรเลิศ อิฐฐ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Welearn, [2565] [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2565] [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4731 .ด937 2565 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4731 .ด937 2565 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: PN4731 .ด937 2565 (1).
ห้องสมุด:
Rān rap sư̄ khō̜ngkao thurakit thī sēk khaya hai klāi pen thō̜ng / ร้านรับซื้อของเก่า ธุรกิจที่เสกขยะให้กลายเป็นทอง / เผ่าไท ชัยชนะ.

Phaothai Chaichana. by เผ่าไท ชัยชนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Petchprakāi, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5482.3 .ผ73 2565 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5482.3 .ผ73 2565 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5482.3 .ผ73 2565 (2).
ห้องสมุด:
Rāingān kānngœ̄n læ kānwikhro̜ / รายงานการเงินและการวิเคราะห์ / ธเรศ สันตติวงศ์ไชย.

Tharēt Santatiwongchai. by ธเรศ สันตติวงศ์ไชย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻǢkthīp Pharin Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5681.ง3 ธ475 2565 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5681.ง3 ธ475 2565 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
รายงานวิจัยต่อเนื่อง Real Estate Index / บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด.

by บริษัทเอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท, 2556- [2013-]Other title: Real Estate Index | รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ | Report on the launching of Real Estate Projects | โครงการ Real Estate Index | โครงการดัชนีภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD890.55.ก1 ร64 2556 ก.ค. (99).
ห้องสมุด:
Samret sabāi sabāi phro̜ rīanrū wai bǣp khonkhīkīat / สำเร็จสบายสบาย เพราะเรียนรู้ไวแบบคนขี้เกียจ / นะโอะยุกิ ฮนดะ เขียน ; กมลวรรณ เพ็ญอร่าม แปล.

Honda, Naoyuki. Kamonwan Phenʻarām. by ฮนดะ, นะโอะยุกิ | กมลวรรณ เพ็ญอร่าม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin How To, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How To, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส6 ฮ337 2565 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ส6 ฮ337 2565 (1). Checked out (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Sīan hun yang rū phlang= Big mistakes : the best investors and their worst investments / เซียนหุ้นยังรู้พลั้ง = Big mistakes : the best investors and their worst investments / Michael Batnick เขียน ; รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์ แปล.

Batnick, Michael, Michael Batnick. by แบตนิก, ไมเคิล, ค.ศ. 1985- | รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sō̜n, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : ซอลท์, 2565 [2022]Other title: Big mistakes : the best investors and their worst investments.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .บ85 2565 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4521 .บ85 2565 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HG4521 .บ85 2565 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544