TUPUEY-New Book-202204-01 (tha)

This list contains 84 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
ʻAtsadong khatamāyā : phāplūangtā khō̜ng lōk tawantok tō̜ thammachāt manut / อัศดงคตมายา : ภาพลวงตาของโลกตะวันตกต่อธรรมชาติมนุษย์ / มาร์แชล ซาห์ลินส์ ; เก่งกิจ กิติเรียงลาภ และพนา กันธา แปล.

Sahlins, Marshall, Kengkit Kitirīanglāp. Phanā Kanthā. by ซาห์ลินส์, มาร์แชล, ค.ศ. 1930- | เก่งกิจ กิติเรียงลาภ | พนา กันธา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat ʻInlūminēchan ʻĒdichan, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BD450 .ซ654 2562 (1). Checked out (2). In transit (2).
ห้องสมุด:
Monsoon mō̜rasum læ phāyumun khēt rō̜n / Monsoon มรสุมและพายุหมุนเขตร้อน / ปอ เปรมสำราญ.

Nattamon Prēmsamrān, by นัทธมน เปรมสำราญ, 2536-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : P.S., 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : P.S., 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .น618ม73 2565 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
AAT code of ethics : nǣo patibat nai kānkhōtsanā læ sư̄sān kāntalāt nǣo patibat dīeo kap hō̜kānkhā nānā chāt chabap prapprung pī Khō̜. Sō. 2018 = @International Chamber of Commerce (ICC) 2018 edition / AAT code of ethics : แนวปฏิบัติในการโฆษณาและสื่อสารการตลาด แนวปฏิบัติเดียวกับหอการค้านานาชาติ ฉบับปรับปรุง ปี ค.ศ. 2018 = @International Chamber of Commerce (ICC) 2018 edition / โดย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ; คณะผู้จัดทำ รติ พันธุ์ทวี ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล วรัชญ์ ครุจิต.

Rati Phanthawī. Warat Karučhit. Samākhom Khōtsanā hǣng Prathēt Thai. by รติ พันธุ์ทวี | วรัชญ์ ครุจิต | สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2564 [2021]Other title: Nǣo patibat nai kānkhōtsanā læ sư̄sān kāntalāt nǣo patibat dīeo kap hō̜kānkhā nānā chāt chabap prapprung pī Khō̜. Sō. 2018 Other title: แนวปฏิบัติในการโฆษณาและสื่อสารการตลาด แนวปฏิบัติเดียวกับหอการค้านานาชาติ ฉบับปรับปรุง ปี ค.ศ. 2018 | @International Chamber of Commerce (ICC) 2018 edition.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5831 .อ75 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5831 .อ75 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In Cataloging (1).
ห้องสมุด:
Phalang phāinai kham phūt = The power of language / พลังภายในคำพูด = The Power of Language / ชินโดฮยอน & ยุนนารู เขียน ; สิริกร สังขพันธ์ แปล.

Sin, To-hyŏn. Yun, Na-ru Sirikō̜n Sangkhaphan. by ชิน, โดฮยอน | ยุน, นารู | สิริกร สังขพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin How-To, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2565 [2022]Other title: The power of language.Availability: No items available :
Pridi Banomyong Library On Order (2).
Checked out (2). On hold (1).
ห้องสมุด:
52 hœ̄t-- khlư̄n sīang thī mai mī khrai daiyin / 52 เฮิรตซ์-- คลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยิน / มาจิดะ โซโนะโกะ เขียน ; หนึ่งฤทัย ปราดเปรียว แปล.

Machida, Sonoko, Nưngrưthai Prātprīeo. by มาจิดะ, โซโนะโกะ, ค.ศ. 1980- | หนึ่งฤทัย ปราดเปรียว.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Piccolo, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : Piccolo, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม6281ก13ห36 2565 (1). Checked out (3). In transit (2).
ห้องสมุด:
Sēpīan : prawattisāt chabap krāfik. lem 2, Saolak hǣng ʻārayatham / เซเปียนส์ : ประวัติศาสตร์ฉบับกราฟิก. เล่ม 2, เสาหลักแห่งอารยธรรม / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์ แปล.

Harari, Yuval N. Namchai Chīwawiwat, by แฮรารี, ยูวัล เอ็น | นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, [2565] [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, [2565] [2022]Other title: Saolak hǣng ʻārayatham Other title: เสาหลักแห่งอารยธรรม.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CB113 .ฮ848 2565 ล. 2 (1).
Pridi Banomyong Library On Order (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library On Order (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (2).
Checked out (4).
ห้องสมุด:
Phro̜ chīwit dī dai kwā thī pen / เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น / เขียนโดย James Clear ; แปลโดย ประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย.

Clear, James. Praphānrat Yongmānitchai. by เคลียร์, เจมส์ | ประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Chēnphlat, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เชนจ์พลัส, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF335 .ค746 2563ค (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Botrīan rak lāi sao sao! tǣ man čhep lǣo čham!! / บทเรียนรักหลายเส้า เศร้า! แต่มันเจ็บแล้วจำ!! / โดย วรณัน ปัณณ์ชเนศ.

Waranan Panchanēt. by วรณัน ปัณณ์ชเนศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ร6 ว43 2565 (1).
ห้องสมุด:
Sū čhut sūngsut khō̜ng chīwit dūai "phīramit sām suk" / สู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วย "พีระมิดสามสุข" / ชิอน คาบาซาวะ เขียน ; นิพดา เขียวอุไร แปล.

Kabasawa, Shion, Niphadā Khīeoʻurai. by คาบาซาวะ, ชิออน, ค.ศ. 1965- | นิพดา เขียวอุไร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2565 [2022]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Fōn phāwa lư̄n lai / โฟลว์ ภาวะลื่นไหล / มิฮาย ชิกเซนต์มิฮายี ; อรดา ลีลานุช แปล.

Csikszentmihalyi, Mihaly. ʻŌ̜radā Līlānut. by ซิเซนต์มิฮายยี, มิฮาย | อรดา ลีลานุช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻÆrō, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ส7 ซ627 2565 (2).
ห้องสมุด:
lǣo thœ̄ čha phop kap khwāmsamphan thī baočhai / แล้วเธอจะพบกับความสัมพันธ์ที่เบาใจ / คิมซูฮยอน เรื่องและภาพ ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.

Kim, Su-Hyun. Trō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai. by คิม, ซู-ฮยอน | ตรองสิริ ทองคำใส.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF637.ด6 ค643 2565 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Chan mai penrai čhing čhing chai mai / ฉันไม่เป็นไรจริง ๆ ใช่ไหม / ซองมีจิน เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล ; คิมโซรา วาดภาพประกอบ.

Chŏng, Mi-jin, Withiyā Čhanphan. Kim, Sora. by ซอง, มีจิน, ค.ศ. 1978- | วิทิยา จันทร์พันธ์ | คิม, โซรา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Piccolo, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : Piccolo, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF697.5.ร72 ซ52 2565 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF697.5.ร72 ซ52 2565 (2).
ห้องสมุด:
Čhariyasāt hǣng kānchūailư̄a phūʻư̄n / จริยศาสตร์แห่งการช่วยเหลือผู้อื่น / ผู้เขียน Peter Singer ; ผู้แปล เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และพชร บุญผาติ.

Singer, Peter, Nētiwit Chōtphatphaisān. Phachara Bunphāti. by ซิงเกอร์, ปีเตอร์, ค.ศ. 1946- | เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล | พชร บุญผาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Nisit Sāmyān, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนิสิตสามย่าน, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1474 .ซ62 2565 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BJ1474 .ซ62 2565 (1). Checked out (4). In transit (1).
ห้องสมุด:
Pāk bō̜k mai penrai tǣ nai čhai nan-- / ปากบอกไม่เป็นไร แต่ในใจนั้น-- / ฮอจีซ็อน เรื่องและภาพ ; ชลภัทร ภัทรฤทธิกุล แปล.

Heo, Jiseon. Chonlaphat Phatrưthathikun. by ฮอ, จีซ็อน | ชลภัทร ภัทรฤทธิกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Blūm Phaplitching, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : บลูม พับลิชชิ่ง, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1594.5 .ฮ52 2565 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BJ1594.5 .ฮ52 2565 (1). Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Phut tham phahu niyom. Lem 1, Rư̄ sāng : phračhao thērawāt nāng nāk = Buddhist pluralism volume 1, Deconstructing : God, Theravada, Nang Naak / พุทธธรรมพหุนิยม. เล่ม 1, รื้อสร้าง : พระเจ้า เถรวาท นางนาก = Buddhist pluralism. volume 1, Deconstructing : God, Theravada, Nang Naak / สุวรรณา สถาอานันท์ บรรณาธิการ.

Suwanna Satha-Anand. Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā. by สุวรรณา สถาอานันท์ | มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā Khrōngkān Čhatpim Khopfai, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2565 [2022]Other title: Buddhist pluralism. God, Theravada, Nang Naak.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4605 .พ73 2565 ล. 1 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4605 .พ73 2565 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Phut tham phahu niyom. Lem 2, rāngrūam : Khongčhư̄ Ngō̜khong Fālunkong = Buddhist pluralism volume 2, Intergrating : Confucius, Wukong, Falungong / พุทธธรรมพหุนิยม. เล่ม 2, ร่างรวม : ขงจื่อ หงอคง ฝ่าหลุนกง = Buddhist pluralism. Volume 2, Intergrating : Confucius, Wukong, Falungong / สุวรรณา สถาอานันท์ บรรณาธิการ.

Suwanna Satha-Anand. Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā. by สุวรรณา สถาอานันท์ | มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā Khrōngkān Čhatpim Khopfai, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2565 [2022]Other title: Buddhist pluralism. Confucius, Wukong, Falungong.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4605 .พ73 2565 ล. 2 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4605 .พ73 2565 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Čhāk dek yǣng khāo mā sū ʻasanghā... 4,000 lān! "Montrī Sǣnwīangčhan" kap rǣng bandān čhai sut pang! / จากเด็กแย่งข้าวหมา สู่อสังหาฯ 4,000 ล้าน! "มนตรี แสนเวียงจันทร์" กับแรงบันดาลใจสุดปัง! / โดย มนตรี แสนเวียงจันทร์.

Montrī Sǣnwīangčhan, by มนตรี แสนเวียงจันทร์, 2508-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. ʻĒt. ʻǬpset Krāfikdīsai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. เอส.ออฟเซ็ท กราฟิคดีไซน์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CT1548.ม365ก3 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.ม365ก3 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: CT1548.ม365ก3 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
ʻUsākhanē wannī = Southeast Asia today / อุษาคเนย์วันนี้ = Southeast Asia today / ผู้เขียน นภดล ชาติประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สร้อยมาศ รุ่งมณี.

Nopphadon Chātprasœ̄t. Sō̜imāt Rungmanī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā. Sūn ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai Sưksā. by นภดล ชาติประเสริฐ, 2504- | สร้อยมาศ รุ่งมณี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Sūn ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai Sưksā Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā nai Phrarāchūpatham Somdet Phra Thēpphraratrātchasudā... Sayām Bō̜rom Rātchakumārī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS521 .อ755 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thō̜trahat tūa ton khon rūčhak : bot rīanrū konlayut kānthāithō̜t læ kānthamngān / ถอดรหัสตัวตนคนรู้จัก : บทเรียนรู้ กลยุทธ์ การถ่ายทอดและการทำงาน / โดย โกวิทย์ พวงงาม บรรณาธิการและเรียบเรียง.

Kovit Puang-ngam. by โกวิทย์ พวงงาม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Thammasān Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ธรรมสาร จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ก926ก3 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ก926ก3 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.ก926ก3 2564 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: DS570.6.ก926ก3 2564 (1).
ห้องสมุด:
Sayām patiwat : čhāk 'fan lamœ̄' samai sombūranāyāsitthirāt sū ʻaphiwat Sayām 2475 / สยามปฏิวัติ : จาก 'ฝันละเมอ' สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่อภิวัฒน์สยาม 2475 / บทนำ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ; คำบรรยายเปิดบท กษิดิศ อนันทนาธร ; บรรณาธิการ ปกป้อง จันวิทย์.

Thanēt ʻĀphō̜nsuwan, Kasidit Ananthanathorn. Pokpong Čhanwit. Kulāp Sāipradit, Thūaihānpitak (Hēleng), Rō̜. ʻǬ. Khun, Thīanwansing Wannāphō, Pritsadāng, Phraʻong Čhao, Chulalongkorn, King of Siam, 1853-1910. Kittiphon Sarakkhānon. Khanarāt. by ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491- | กษิดิศ อนันทนาธร | ปกป้อง จันวิทย์ | กุหลาบ สายประดิษฐ์, 2448-2517 | ทวยหาญพิทักษ์ (เหล็ง), ร.อ. ขุน, 2425-2502 | เทียนวรรณสิงห์ วัณณาโภ, 2385-2458 | ปฤษฎางค์, พระองค์เจ้า, 2394-2478 | จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453 | กิตติพล สรัคคานนท์ | คณะราษฎร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS584 .ส425 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS584 .ส425 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS584 .ส425 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544