TUPUEY-New Book-202204-01 (tha)

This list contains 84 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
ʻAtsadong khatamāyā : phāplūangtā khō̜ng lōk tawantok tō̜ thammachāt manut / อัศดงคตมายา : ภาพลวงตาของโลกตะวันตกต่อธรรมชาติมนุษย์ / มาร์แชล ซาห์ลินส์ ; เก่งกิจ กิติเรียงลาภ และพนา กันธา แปล.

Sahlins, Marshall, Kengkit Kitirīanglāp. Phanā Kanthā. by ซาห์ลินส์, มาร์แชล, ค.ศ. 1930- | เก่งกิจ กิติเรียงลาภ | พนา กันธา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat ʻInlūminēchan ʻĒdichan, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BD450 .ซ654 2562 (1). Checked out (1). In transit (3).
ห้องสมุด:
Monsoon mō̜rasum læ phāyumun khēt rō̜n / Monsoon มรสุมและพายุหมุนเขตร้อน / ปอ เปรมสำราญ.

Nattamon Prēmsamrān, by นัทธมน เปรมสำราญ, 2536-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : P.S., 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : P.S., 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .น618ม73 2565 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .น618ม73 2565 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
AAT code of ethics : nǣo patibat nai kānkhōtsanā læ sư̄sān kāntalāt nǣo patibat dīeo kap hō̜kānkhā nānā chāt chabap prapprung pī Khō̜. Sō. 2018 = @International Chamber of Commerce (ICC) 2018 edition / AAT code of ethics : แนวปฏิบัติในการโฆษณาและสื่อสารการตลาด แนวปฏิบัติเดียวกับหอการค้านานาชาติ ฉบับปรับปรุง ปี ค.ศ. 2018 = @International Chamber of Commerce (ICC) 2018 edition / โดย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ; คณะผู้จัดทำ รติ พันธุ์ทวี ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล วรัชญ์ ครุจิต.

Rati Phanthawī. Warat Karučhit. Samākhom Khōtsanā hǣng Prathēt Thai. by รติ พันธุ์ทวี | วรัชญ์ ครุจิต | สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2564 [2021]Other title: Nǣo patibat nai kānkhōtsanā læ sư̄sān kāntalāt nǣo patibat dīeo kap hō̜kānkhā nānā chāt chabap prapprung pī Khō̜. Sō. 2018 Other title: แนวปฏิบัติในการโฆษณาและสื่อสารการตลาด แนวปฏิบัติเดียวกับหอการค้านานาชาติ ฉบับปรับปรุง ปี ค.ศ. 2018 | @International Chamber of Commerce (ICC) 2018 edition.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5831 .อ75 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5831 .อ75 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In Cataloging (1).
ห้องสมุด:
Phalang phāinai kham phūt = The power of language / พลังภายในคำพูด = The Power of Language / ชินโดฮยอน & ยุนนารู เขียน ; สิริกร สังขพันธ์ แปล.

Sin, To-hyŏn. Yun, Na-ru Sirikō̜n Sangkhaphan. by ชิน, โดฮยอน | ยุน, นารู | สิริกร สังขพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin How-To, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2565 [2022]Other title: The power of language.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4129 .ช635 2565 (1).
Pridi Banomyong Library On Order (2).
Checked out (2).
ห้องสมุด:
52 hœ̄t-- khlư̄n sīang thī mai mī khrai daiyin / 52 เฮิรตซ์-- คลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยิน / มาจิดะ โซโนะโกะ เขียน ; หนึ่งฤทัย ปราดเปรียว แปล.

Machida, Sonoko, Nưngrưthai Prātprīeo. by มาจิดะ, โซโนะโกะ, ค.ศ. 1980- | หนึ่งฤทัย ปราดเปรียว.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Piccolo, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : Piccolo, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม6281ก13ห36 2565 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม6281ก13ห36 2565 (3). Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Sēpīan : prawattisāt chabap krāfik. lem 2, Saolak hǣng ʻārayatham / เซเปียนส์ : ประวัติศาสตร์ฉบับกราฟิก. เล่ม 2, เสาหลักแห่งอารยธรรม / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์ แปล.

Harari, Yuval N. Namchai Chīwawiwat, by แฮรารี, ยูวัล เอ็น | นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, [2565] [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, [2565] [2022]Other title: Saolak hǣng ʻārayatham Other title: เสาหลักแห่งอารยธรรม.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CB113 .ฮ848 2565 ล. 2 (1).
Pridi Banomyong Library On Order (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library On Order (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (2).
Checked out (3). In transit (1).
ห้องสมุด:
Phro̜ chīwit dī dai kwā thī pen / เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น / เขียนโดย James Clear ; แปลโดย ประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย.

Clear, James. Praphānrat Yongmānitchai. by เคลียร์, เจมส์ | ประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Chēnphlat, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เชนจ์พลัส, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF335 .ค746 2563ค (3). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Botrīan rak lāi sao sao! tǣ man čhep lǣo čham!! / บทเรียนรักหลายเส้า เศร้า! แต่มันเจ็บแล้วจำ!! / โดย วรณัน ปัณณ์ชเนศ.

Waranan Panchanēt. by วรณัน ปัณณ์ชเนศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ร6 ว43 2565 (1).
ห้องสมุด:
Sū čhut sūngsut khō̜ng chīwit dūai "phīramit sām suk" / สู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วย "พีระมิดสามสุข" / ชิอน คาบาซาวะ เขียน ; นิพดา เขียวอุไร แปล.

Kabasawa, Shion, Niphadā Khīeoʻurai. by คาบาซาวะ, ชิออน, ค.ศ. 1965- | นิพดา เขียวอุไร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ส7 ค586 2565 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Fōn phāwa lư̄n lai / โฟลว์ ภาวะลื่นไหล / มิฮาย ชิกเซนต์มิฮายี ; อรดา ลีลานุช แปล.

Csikszentmihalyi, Mihaly. ʻŌ̜radā Līlānut. by ซิเซนต์มิฮายยี, มิฮาย | อรดา ลีลานุช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻÆrō, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ส7 ซ627 2565 (2).
ห้องสมุด:
lǣo thœ̄ čha phop kap khwāmsamphan thī baočhai / แล้วเธอจะพบกับความสัมพันธ์ที่เบาใจ / คิมซูฮยอน เรื่องและภาพ ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.

Kim, Su-Hyun. Trō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai. by คิม, ซู-ฮยอน | ตรองสิริ ทองคำใส.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF637.ด6 ค643 2565 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Chan mai penrai čhing čhing chai mai / ฉันไม่เป็นไรจริง ๆ ใช่ไหม / ซองมีจิน เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล ; คิมโซรา วาดภาพประกอบ.

Chŏng, Mi-jin, Withiyā Čhanphan. Kim, Sora. by ซอง, มีจิน, ค.ศ. 1978- | วิทิยา จันทร์พันธ์ | คิม, โซรา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Piccolo, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : Piccolo, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF697.5.ร72 ซ52 2565 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF697.5.ร72 ซ52 2565 (2).
ห้องสมุด:
Čhariyasāt hǣng kānchūailư̄a phūʻư̄n / จริยศาสตร์แห่งการช่วยเหลือผู้อื่น / ผู้เขียน Peter Singer ; ผู้แปล เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และพชร บุญผาติ.

Singer, Peter, Nētiwit Chōtphatphaisān. Phachara Bunphāti. by ซิงเกอร์, ปีเตอร์, ค.ศ. 1946- | เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล | พชร บุญผาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Nisit Sāmyān, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนิสิตสามย่าน, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BJ1474 .ซ62 2565 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1474 .ซ62 2565 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BJ1474 .ซ62 2565 (1). Checked out (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Pāk bō̜k mai penrai tǣ nai čhai nan-- / ปากบอกไม่เป็นไร แต่ในใจนั้น-- / ฮอจีซ็อน เรื่องและภาพ ; ชลภัทร ภัทรฤทธิกุล แปล.

Heo, Jiseon. Chonlaphat Phatrưthathikun. by ฮอ, จีซ็อน | ชลภัทร ภัทรฤทธิกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Blūm Phaplitching, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : บลูม พับลิชชิ่ง, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1594.5 .ฮ52 2565 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BJ1594.5 .ฮ52 2565 (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Phut tham phahu niyom. Lem 1, Rư̄ sāng : phračhao thērawāt nāng nāk = Buddhist pluralism volume 1, Deconstructing : God, Theravada, Nang Naak / พุทธธรรมพหุนิยม. เล่ม 1, รื้อสร้าง : พระเจ้า เถรวาท นางนาก = Buddhist pluralism. volume 1, Deconstructing : God, Theravada, Nang Naak / สุวรรณา สถาอานันท์ บรรณาธิการ.

Suwanna Satha-Anand. Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā. by สุวรรณา สถาอานันท์ | มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā Khrōngkān Čhatpim Khopfai, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2565 [2022]Other title: Buddhist pluralism. God, Theravada, Nang Naak.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4605 .พ73 2565 ล. 1 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4605 .พ73 2565 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Phut tham phahu niyom. Lem 2, rāngrūam : Khongčhư̄ Ngō̜khong Fālunkong = Buddhist pluralism volume 2, Intergrating : Confucius, Wukong, Falungong / พุทธธรรมพหุนิยม. เล่ม 2, ร่างรวม : ขงจื่อ หงอคง ฝ่าหลุนกง = Buddhist pluralism. Volume 2, Intergrating : Confucius, Wukong, Falungong / สุวรรณา สถาอานันท์ บรรณาธิการ.

Suwanna Satha-Anand. Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā. by สุวรรณา สถาอานันท์ | มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā Khrōngkān Čhatpim Khopfai, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2565 [2022]Other title: Buddhist pluralism. Confucius, Wukong, Falungong.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4605 .พ73 2565 ล. 2 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4605 .พ73 2565 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Čhāk dek yǣng khāo mā sū ʻasanghā... 4,000 lān! "Montrī Sǣnwīangčhan" kap rǣng bandān čhai sut pang! / จากเด็กแย่งข้าวหมา สู่อสังหาฯ 4,000 ล้าน! "มนตรี แสนเวียงจันทร์" กับแรงบันดาลใจสุดปัง! / โดย มนตรี แสนเวียงจันทร์.

Montrī Sǣnwīangčhan, by มนตรี แสนเวียงจันทร์, 2508-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. ʻĒt. ʻǬpset Krāfikdīsai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. เอส.ออฟเซ็ท กราฟิคดีไซน์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CT1548.ม365ก3 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.ม365ก3 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: CT1548.ม365ก3 2564 (1).
ห้องสมุด:
ʻUsākhanē wannī = Southeast Asia today / อุษาคเนย์วันนี้ = Southeast Asia today / ผู้เขียน นภดล ชาติประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สร้อยมาศ รุ่งมณี.

Nopphadon Chātprasœ̄t. Sō̜imāt Rungmanī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā. Sūn ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai Sưksā. by นภดล ชาติประเสริฐ, 2504- | สร้อยมาศ รุ่งมณี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Sūn ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai Sưksā Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā nai Phrarāchūpatham Somdet Phra Thēpphraratrātchasudā... Sayām Bō̜rom Rātchakumārī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS521 .อ755 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS521 .อ755 2563 (2).
ห้องสมุด:
Thō̜trahat tūa ton khon rūčhak : bot rīanrū konlayut kānthāithō̜t læ kānthamngān / ถอดรหัสตัวตนคนรู้จัก : บทเรียนรู้ กลยุทธ์ การถ่ายทอดและการทำงาน / โดย โกวิทย์ พวงงาม บรรณาธิการและเรียบเรียง.

Kovit Puang-ngam. by โกวิทย์ พวงงาม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Thammasān Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ธรรมสาร จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ก926ก3 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ก926ก3 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.ก926ก3 2564 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: DS570.6.ก926ก3 2564 (1).
ห้องสมุด:
Sayām patiwat : čhāk 'fan lamœ̄' samai sombūranāyāsitthirāt sū ʻaphiwat Sayām 2475 / สยามปฏิวัติ : จาก 'ฝันละเมอ' สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่อภิวัฒน์สยาม 2475 / บทนำ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ; คำบรรยายเปิดบท กษิดิศ อนันทนาธร ; บรรณาธิการ ปกป้อง จันวิทย์.

Thanēt ʻĀphō̜nsuwan, Kasidit Ananthanathorn. Pokpong Čhanwit. Kulāp Sāipradit, Thūaihānpitak (Hēleng), Rō̜. ʻǬ. Khun, Thīanwansing Wannāphō, Pritsadāng, Phraʻong Čhao, Chulalongkorn, King of Siam, 1853-1910. Kittiphon Sarakkhānon. Khanarāt. by ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491- | กษิดิศ อนันทนาธร | ปกป้อง จันวิทย์ | กุหลาบ สายประดิษฐ์, 2448-2517 | ทวยหาญพิทักษ์ (เหล็ง), ร.อ. ขุน, 2425-2502 | เทียนวรรณสิงห์ วัณณาโภ, 2385-2458 | ปฤษฎางค์, พระองค์เจ้า, 2394-2478 | จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453 | กิตติพล สรัคคานนท์ | คณะราษฎร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS584 .ส425 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS584 .ส425 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS584 .ส425 2564 (2).
ห้องสมุด:
phatthanākān phangmư̄ang prathēt Yīpun : čhāk phāk rat sū kānmī sūanrūam khō̜ng chumchon / พัฒนาการผังเมืองประเทศญี่ปุ่น : จากภาครัฐสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน / ผู้เขียน อัมพิกา ชุมมัธยา.

ʻAmphikā Chummatthayā. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by อัมพิกา ชุมมัธยา, 2527- | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 19 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 19 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 19 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 19 (1).
ห้องสมุด:
Khabūankān phūbō̜riphōk Yīpun kap botbāt khumkhrō̜ng dānrākhā / ขบวนการผู้บริโภคญี่ปุ่นกับบทบาทคุ้มครองด้านราคา / ผู้เขียน สิรินทิพย์ นรินทร์ศิลป์.

Sirinthip Narinsilp, Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by สิรินทิพย์ นรินทร์ศิลป์, 2530- | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 20 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 20 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 20 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 20 (1).
ห้องสมุด:
Kānkhumkhrō̜ng sitthi dek nai Yīpun : kō̜ranī sưksā kānklanklǣng nai rōngrīan / การคุ้มครองสิทธิเด็กในญี่ปุ่น : กรณีศึกษาการกลั่นแกล้งในโรงเรียน / ผู้เขียน อารีรัตน์ โกสิทธิ์.

Areerat Kosit. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by อารีรัตน์ โกสิทธิ์ | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 21 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 21 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 21 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 21 (1).
ห้องสมุด:
Botbāt læ sathānaphāp nai kānthamngān khō̜ng phūying Yīpun phāitai nayōbāi "Yīpun thī phūying čhœ̄t čharat" læ nǣonōm nai ʻanākhot / บทบาทและสถานภาพในการทำงานของผู้หญิงญี่ปุ่นภายใต้นโยบาย "ญี่ปุ่นที่ผู้หญิงเจิดจรัส" และแนวโน้มในอนาคต / ผู้เขียน สรัญญา คงจิตต์.

Saranya Kongjit. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by สรัญญา คงจิตต์ | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 22 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 22 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 22 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 22 (1).
ห้องสมุด:
Kāndamnœ̄n nayōbāi tāngprathēt khō̜ng Yīpun phāitai yutthasāt ʻIndō-Pǣsifik thī sērī læ pœ̄t kwāng / การดำเนินนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นภายใต้ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง / ผู้เขียน ธนิกุล จันทรา.

Thanikun Chantra. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by ธนิกุล จันทรา | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 23 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 23 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 23 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 23 (1).
ห้องสมุด:
Kaolī patčhuban : sangkhom læ watthanatham = Korea today : society and culture / เกาหลีปัจจุบัน : สังคมและวัฒนธรรม = Korea today : society and culture / เรือโท นภดล ชาติประเสริฐ บรรณาธิการ ; ผู้เขียน บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

Nophadol Chartprasert, Boonsong Chaisingkananont. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā. Sūn Kaolī Sưksā. by นภดล ชาติประเสริฐ, 2504- | บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. ศูนย์เกาหลีศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Sūn Kaolī Sưksā Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā nai Phrabō̜romrāchūpatham Somdet Phrathēppharatrātchasudā... Sayām Bō̜romrātchakumārī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [ปทุมธานี] : ศูนย์เกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Korea today : society and culture.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS904 .ก75 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS904 .ก75 2563 (2). Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Khrai dai ʻarai phro̜ ʻarai nai lōk khō̜ng sētthasāt = Who gets what - and why : [the new economics of matchmaking and market design] / ใคร ได้อะไร เพราะอะไร ในโลกของเศรษฐศาสตร์ = Who gets what - and why : [the new economics of matchmaking and market design] / ผู้เขียน Alvin E. Roth ; ผู้แปล วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Roth, Alvin E., Wirōt Phattharathīpakō̜n. by รอธ, อัลวิน อี, ค.ศ. 1951- | วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [[2565] [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2565] [2022]Other title: Who gets what - and why : the new economics of matchmaking and market design.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ร54 2565 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .ร54 2565 (1). Checked out (4). In transit (1).
ห้องสมุด:
Conatus chīwit læ ʻamnāt khūapkhum chīwit nai rabop thunniyom hǣng satawat thī 21 / Conatus ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21 / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Kēngkit Kitirianglarp. by เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : ʻInlūminēchan ʻĒdichan, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2561 [2018]Other title: Chīwit læ ʻamnāt khūapkhum chīwit nai rabop thunniyom hǣng satawat thī 21 Other title: ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HB501 .ก725 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB501 .ก725 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB501 .ก725 2561 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kāo tō̜ pai phư̄a prathēt Thai thī yangyư̄n : kānsammanā wichākān pračham pī 2564 khrang thī 43 / ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน : การสัมมนาวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 43 / จัดทำโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์, วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร.

Piyawong Pančhathēwakhup, Weerawat Phatsakkamčhō̜n, Monthīan Satimānon. ʻAlongkō̜n Thanasīthanyākun. Kaewkwan Tangtipongkul. Niramon Suthamkit. Thammasat University. Faculty of Economics. Kānsammanā thāng Wichākān Krung Thēp...) by ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์, 2526- | วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร, 2531- | มณเฑียร สติมานนท์ | อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล | แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล | นิรมล สุธรรมกิจ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 43 : 2564 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana, 2565 [2022] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445.ฮ9พ6 ก65 2565 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9พ6 ก65 2565 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: HC445.ฮ9พ6 ก65 2565 (1).
ห้องสมุด:
Tham nō̜i tǣ dai māk / ทำน้อยแต่ได้มาก / เขียน ทาเคชิ ฟุรุคะวะ ; ผู้แปล ชุติมน ยงมานิตชัย.

Furukawa, Takeshi. Chutimon Yongmānitchai. by ฟุรุคะวะ, ทาเคชิ | ชุติมน ยงมานิตชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD69.ว7 ฟ747 2565 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD69.ว7 ฟ747 2565 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Sō̜ng Čhīn yuk Khōwid-19 kap ʻōkāt khō̜ng thurakit Thai / ส่องจีนยุคโควิด-19 กับโอกาสของธุรกิจไทย / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน.

Sūn Khō̜mūn phư̄a Thurakit Thai nai Čhīn. by ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜. Pō̜. Thō̜.] : Sūn, [2564] [2021] Publisher: [ม.ป.ท.] : ศูนย์, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.55.ฮ7จ6 ส52 2564 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF3800.55.ฮ7จ6 ส52 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Tham thurakit hai pang dūai phalang kāntalāt ʻō̜nlai lǣo khāi dī 24 chūamōng / ทำธุรกิจให้ปังด้วยพลังการตลาดออนไลน์แล้วขายดี 24 ชั่วโมง / เกียรติรัตน์ จินดามณี.

Kīatrat Čhindāmanī. by เกียรติรัตน์ จินดามณี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : MD, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : MD, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5548.32 .ก794 2565 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5548.32 .ก794 2565 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5548.32 .ก794 2565 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Line marketing khropkhrư̄ang thuk rư̄ang kāntalāt thang Line official account læ Line ads platform / Line marketing ครบเครื่องทุกเรื่องการตลาดทั้ง Line official account และ Line ads platform / ศุภณัฐ สุขโข.

Supanut Sukkhō. by ศุภณัฐ สุขโข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAiDīSī Phrīmīa, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF6146.อ6 ศ7416 2565 (1). Checked out (3). In transit (1).
ห้องสมุด:
Mai mī thun chūai kō̜ rūai dai / ไม่มีทุนช่วยก็รวยได้ / Nathan Latka เขียน ; ศรัณย์ น่วมจริต แปล.

Latka, Nathan. Saran Nūamčhit. by แลตก้า, นาธาน | ศรัณย์ น่วมจริต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : bBō̜risat Līp Rit Fō̜ʻēpwœ̄ Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG179 .ล87 2565 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG179 .ล87 2565 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sīan hun yang rū phlang= Big mistakes : the best investors and their worst investments / เซียนหุ้นยังรู้พลั้ง = Big mistakes : the best investors and their worst investments / Michael Batnick เขียน ; รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์ แปล.

Batnick, Michael, Michael Batnick. by แบตนิก, ไมเคิล, ค.ศ. 1985- | รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sō̜n, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : ซอลท์, 2565 [2022]Other title: Big mistakes : the best investors and their worst investments.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .บ85 2565 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4521 .บ85 2565 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HG4521 .บ85 2565 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Chana talāt dūai Elliott wave withī hā čhut khaosư̄ læ tham kamrai / ชนะตลาดด้วย Elliott wave วิธีหาจุดเข้าซื้อและทำกำไร / สมิทธ์ อุดมมะนะ.

Samit ʻUdommana. by สมิทธ์ อุดมมะนะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : I Am the Best, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : I Am the Best, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG6041 .ส47 2565 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG6041 .ส47 2565 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG6041 .ส47 2565 (1).
ห้องสมุด:
Phāsī ʻākō̜n thurakit tām pramūan ratsadākō̜n / ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร / พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล.

Phanchitā Waithayawongsakun. by พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ2950.55 .พ63 2565 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ2950.55 .พ63 2565 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2950.55 .พ63 2565 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ2950.55 .พ63 2565 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: HJ2950.55 .พ63 2565 (1).
ห้องสมุด:
Future wādūai wēlā prawattisāt kap kānplīanplǣng thāng sangkhom nai rabop thunniyom dičhithan / Future ว่าด้วยเวลา ประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระบบทุนนิยมดิจิทัล / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Kengkit Kitirīanglāp. by เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2565 [2022]Availability: No items available : Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Bon thāng sū ʻāraya : sangkhomwitthayā læ prawattisāt nai thatsana khō̜ng Nō̜bœ̄t ʻĒlaiʻat / บนทางสู่อารยะ : สังคมวิทยาและประวัติศาสตร์ในทัศนะของนอร์เบิร์ต เอไลอัส / ชาญ พนารัตน์.

Chān Phanārat. by ชาญ พนารัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat ʻInlūminēchan ʻĒdichan, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM606 .ช62 2565 (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Yīpun nai satawat mai : nangsư̄ rūam botkhwām wičhai. lem 1 / ญี่ปุ่นในศตวรรษใหม่ : หนังสือรวมบทความวิจัย. เล่ม 1 / ศิริพร วัชชวัลคุ บรรณาธิการ.

Siriporn Watchawankhu. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by ศิริพร วัชชวัลคุ | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN46.ญ6 ศ64 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN46.ญ6 ศ64 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN46.ญ6 ศ64 2564 (2). Items available for reference: Thammasat Library, Pattaya Campus Cataloging CompleteCall number: HN46.ญ6 ศ64 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: HN46.ญ6 ศ64 2564 (2).
ห้องสมุด:
Hūačhai / wāi / หัวใจ / วาย / ณิชชารีย์ เลิศวิชญโรจน์.

Nitcharee Lertwichayaroj, by ณิชชารีย์ เลิศวิชญโรจน์, 2536-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Banbuk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บันบุ๊คส์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1233 .ณ63 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1233 .ณ63 2560 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: HQ1233 .ณ63 2560 (1).
ห้องสมุด:
Ratsawatdikān phư̄a khwāmsuk sombūn khō̜ng rātsadō̜n / รัฐสวัสดิการเพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎร / ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี.

Sattharam Thambutdī. Sathāban Prīdī Banomyong. by ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี | สถาบันปรีดี พนมยงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Prīdī Banomyong, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JC479 .ษ65 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC479 .ษ65 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Tō̜p čhōt kānkračhāi ʻamnāt hai kǣ ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin / ตอบโจทย์การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โกวิทย์ พวงงาม ผู้เขียนและเรียบเรียง.

Kowit Phūangngām. Mūnnithi Khō̜nrāt ʻĀdēnāo. by โกวิทย์ พวงงาม | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thammasān Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี: บริษัท ธรรมสาร จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JS113 .ก945 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS113 .ก945 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: JS113 .ก945 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Revolt lōkā patiwat / Revolt โลกาปฏิวัติ / นาดาฟ เอยัล เขียน ; เขมลักษณ์ ดีประวัติ แปล.

Eyal, Nadav, Khēmalak Dīprawat, by เอยัล, นาดาฟ, ค.ศ. 1979- | เขมลักษณ์ ดีประวัติ, 2522-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sōfīa, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : โซเฟีย, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JZ1317.5 .อ74 2565 (2). In transit (2).
ห้องสมุด:
Khīan tō̜p khō̜sō̜p kotmāi (chabap trīam sō̜p phāk nưng) / เขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (ฉบับเตรียมสอบภาคหนึ่ง) / โดย ยงยศ เอี่ยมทอง.

Yongyot ʻĪamthō̜ng, by ยงยศ เอี่ยมทอง, 2499-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2565?] [2022?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, [2565?] [2022?]Other title: Khīan tō̜p khō̜sō̜p kotmāi (chabap trīam sō̜p phāk 1) phrō̜m bot wikhro̜ nǣo khō̜sō̜p Other title: เขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (ฉบับเตรียมสอบภาค 1) พร้อมบทวิเคราะห์แนวข้อสอบ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT51.7 .ย225 2565 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT51.7 .ย225 2565 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT51.7 .ย225 2565 (2).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 5 khrǭpkhrūa / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT540 .พ94 2565 (1). Checked out (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Khadī kū yư̄m ngœ̄n (phāk patibat) / คดีกู้ยืมเงิน (ภาคปฏิบัติ) / ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์.

Thīrasak Suchōtinan. by ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Bō̜risat Thanāphlēt Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพลส จำกัด, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT955 .ธ64 2565 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT955 .ธ64 2565 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT955 .ธ64 2565 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat čhamkat læ bō̜risat mahāchon čhamkat / กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Nontawat Nawatrakulpisut. by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Lak kotmāi hānghunsūan bō̜risat čhamkat læ bō̜risat mahāchon čhamkat Other title: หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1045 .น335 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1045 .น335 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1045 .น335 2564 (7). Checked out (6). In transit (1).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng : chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2563 ; Phrathammanūn Sān Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2543 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2562 ; Phrarātchakritsadīkā kamnot čhamnūan ngœ̄n nai khadī manōsārē Phō̜.Sō̜. 2546 ; Kot krasūng ; Khō̜kamnot khō̜ng prathān sān dīkā wādūai kānyư̄n song læ rapkham khūkhwām læ ʻēkkasān thāng rabop rap song ʻilekthrō̜nik Phō̜.Sō̜. 2560 ; Khō̜kamnot khō̜ng prathān sān dīkā wādūai withī phičhāranā khadī thāng ʻilekthrō̜nik Phō̜.Sō̜. 2563 ; Khō̜kamnot khō̜ng prathān sān dīkā wādūai kānklaiklīa kō̜n fō̜ng Phō̜.Sō̜. 2563 ; Pramūan Kotmāi Withī Phičhāranā Khwāmʻāyā : chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2562 phrō̜m kot krasūng ; Phrarātchabanyat Čhattang Sān Khwǣng læ Withī Phičhāranā Khwāmʻāyā nai Sān Khwǣng Phō̜.Sō̜. 2499 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2558 ; Khō̜bangkhap khō̜ng ʻaiyakān sūngsut wādūai kānkhō̜ʻanuyāt fō̜ng læ kānʻanuyāt fō̜ng khadī ʻāyā thī yū nai ʻamnāt phičhāranā khō̜ng sān khwǣng Phō̜.Sō̜. 2559 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563 ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 ; พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. 2546 ; กฎกระทรวง ; ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความ และเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 ; ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ; ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พ.ศ. 2563 ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 พร้อมกฎกระทรวง ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ; ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการขออนุญาตฟ้อง และการอนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง พ.ศ. 2559 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Thailand. Samnakphim Winyūchon. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1704 2565 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1704 2565 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1704 2565 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1704 2565 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi læ khō̜ khūan rawang khō̜ng phūprakō̜p wichāchīp phǣt phayābān / กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3018 .ส85 2565 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3018 .ส85 2565 (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Law coach tiu hai tem ʻāyā māttrā samkhan / Law coach ติวให้เต็ม อาญา มาตราสำคัญ / คณะวิชาการ The Justice Group.

Justice Group. by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksǭn, [2564?] [2021?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2564?] [2021?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ล54 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ล54 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT3800 .ล54 2564 (1).
ห้องสมุด:
Čhittawitthayā kānsưksā / จิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล.

Surāng Khwōtrakūn. by สุรางค์ โค้วตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnakphim Čhulālongkǭn Mahāwitthayālai, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1051 .ส74 2565 (2).
ห้องสมุด:
11 theknik plīanplǣng tūaʻēng hai pen khon rīan keng čhammǣn læ dai khanǣn dī / 11 เทคนิคเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้เป็นคนเรียนเก่ง จำแม่น และได้คะแนนดี / เขียนโดย Barbara Oakley และ Olav Schewe ; แปลและเรียบเรียงโดย เอกชัย วังประภา.

Oakley, Barbara A., ʻĒkchai Wangpraphā. Schewe, Olav. by โอคลีย์, บาร์บารา เอ, ค.ศ. 1955- | เอกชัย วังประภา | ชิวว์, โอลาฟ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bee Media, 2565 [2022] Publisher: นนทบุรี : Bee Media, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1060 .อ926 2565 (2).
ห้องสมุด:
Kāi wiphāk ʻāthit / กายวิภาคอาร์ทิสต์ / มิเชล ลอริเซลลา เรื่องและภาพ ; อรดา ลีลานุช แปล.

Lauricella, Michel. ʻŌ̜radā Līlānut. by ลอริเซลลา, มิเชล | อรดา ลีลานุช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō Mntimīdīa, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์ มัลติมีเดีย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NC760 .ล546 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kāi wiphāk : kānwāt rāngkāi manut / กายวิภาค : การวาดร่างกายมนุษย์ / มิเชล ลอริเซลลา เรื่องและภาพ ; อรดา ลีลานุช แปล.

Lauricella, Michel. ʻŌ̜radā Līlānut. by ลอริเซลลา, มิเชล | อรดา ลีลานุช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō Mntimīdīa, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์ มัลติมีเดีย, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NC765 .ล546 2565 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Theknik kānkhīan botkhwām wichākān / เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ / สิทธิ์ ธีรสรณ์.

Sit Thīrasō̜n. by สิทธิ์ ธีรสรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: P301.5.ก8 ส633 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P301.5.ก8 ส633 2563 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: P301.5.ก8 ส633 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānpen phūnam / การเป็นผู้นำ / พลูตาร์ค เขียน ; เจฟฟรีย์ เบเนเคอร์ คัดสรร แปลจากภาษากรีกและแนะนำ ; ธิดา จงนิรามัยสถิต แปล.

Plutarch. Beneker, Jeffrey. Thidā Čhongnirāmaisathit. by พลูทาค | เบเนเคอร์, เจฟฟรีย์ | ธิดา จงนิรามัยสถิต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PA4368.ก23 พ46 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khletlap waicharā / เคล็ดลับวัยชรา / มาร์คุส ตูลลิอุส ซิเซโร เขียน ; ฟิลิป ฟรีแมน แปลจากภาษาละตินและบทนำ ; ไอริสา ชั้นศิริ แปล.

Cicero, Marcus Tullius. Freeman, Philip, ʻAirisā Chansiri. by ซิเซโร, มาร์คุส ตูลลิอุส | ฟรีแมน, ฟิลิป, ค.ศ. 1961- | ไอริสา ชั้นศิริ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, [2564] [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Thīang yāngrai hai chana = How to win an argument / เถียงอย่างไรให้ชนะ = How to win an argument / มาร์คุส ตูลลิอุส ซิเซโร ; คัดสรรและเรียบเรียงโดย เจมส์ เอ็ม. เมย์ ; ฉบับแปลภาษาไทยโดย ชัยจักร ทวยุทธานนท์.

Cicero, Marcus Tullius. Chaičhak Thawayutthānon. May, James M. by ซิเซโร, มาร์คุส ตัลลิอุส | ชัยจักร ทวยุทธานนท์ | เมย์, เจมส์ เอ็ม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Yipsī Krup Čhamkat, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, [2564] [2021]Other title: How to win an argument.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PA6317.ฮ65 2564 (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Wādūai khwāmmōhō = How to keep your cool / ว่าด้วยความโมโห = How to keep your cool / เซเนกา เขียน ; เจมส์ รอมม์ คัดสรร แปลจากภาษาละติน และแนะนำ ; กิตติศักดิ์ โถวสมบัติ แปล.

Seneca, Lucius Annaeus, Kittisak Thōwasombat. Romm, James S. by เซเนกา, ลูเซียส แอนเนอุส, ประมาณก่อน ค.ศ. 4-ค.ศ. 65 | กิตติศักดิ์ โถวสมบัติ | รอม, เจมส์ เอส.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Yipsī Krup Čhamkat, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, [2564] [2021]Other title: How to keep your cool.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PA6673.ด654 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thưng chan čha dōtdīeo tǣ kō̜ yang yāk yū khondīeo yū dī / ถึงฉันจะโดดเดี่ยว แต่ก็ยังอยากอยู่คนเดียวอยู่ดี / โทน เทลเลอเฆิน เขียน ; กนกกาญจน์ เวชชวิศิษฏ์ แปล.

Tellegen, Toon. Kanokkān Wētchawisit. by เทลเลอเฆิน, โทน | กนกกาญจน์ เวชชวิศิษฏ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Piccolo, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : Piccolo, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PT5881.3.ท4ฮ73 ก32 2565 (1). Checked out (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Phāsā čhakkrawān / ภาษาจักรวาล / อาจวรงค์ จันทมาศ.

ʻĀtwarong Čhanthamāt. by อาจวรงค์ จันทมาศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜.] : Drākō̜nwō̜, 2565 [2022] Publisher: [ม.ป.ท.] : ดราก้อนวอร์, 2565 [2022]Other title: Phāsā čhakkrawān : prawat yō̜ khō̜ng khanittasāt Other title: ภาษาจักรวาล : ประวัติย่อของคณิตศาสตร์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA21 .อ62 2565 (1). Checked out (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Phatthanā Web app / พัฒนา Web app/ บัญชา ปะสีละเตสัง.

Banchā Pasīlatēsang. by บัญชา ปะสีละเตสัง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻet Yūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2565 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2565 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.76.ส5 บ6316 2565 (1).
ห้องสมุด:
Phūmkhumkan læ kānplīanplǣng nai phūsūngʻāyu = Immunity and changes in the elderly / ภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ = Immunity and changes in the elderly / สุวิทย์ ชัยศรี.

Suwith Chaisī. by สุวิทย์ ชัยศรี.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Immunity and changes in the elderly.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QW504 .ส756 2564ก (1).
ห้องสมุด:
ʻĀ̄n bǣp kō̜sāng hai pen / อ่านแบบก่อสร้างให้เป็น / วิญญู วานิชศิริโรจน์ เขียน.

Winyou Wanichsiriroj. by วิญญู วานิชศิริโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Bān læ Sūan, 2559 [2016 Publisher: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TH4811 .ว625 2559 (1).
ห้องสมุด:
Wāt dūai phāpthāi = Drawing-inspired photos / วาด-- ด้วยภาพถ่าย = Drawing-inspired photos / นักเขียน เกรียงไกร ไวยกิจ ; ผู้แปล กนต์ธีร์ กุลชล.

Kriengkrai Waiyakij. Konthi Kulachol. by เกรียงไกร ไวยกิจ | กนต์ธีร์ กุลชล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Khō̜mmā Dīsaiʻǣ Phari Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พริ้นท์ จำกัด, 2564 [2021]Other title: Drawing-inspired photos.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TR267 .ก833 2564 (1).
ห้องสมุด:
Čhārachon krachō̜n lōk / จารชนกระฉ่อนโลก / ธนานันท์ วงศ์บางพลู เรียบเรียง.

Thanānan Wongbāngphlū. by ธนานันท์ วงศ์บางพลู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nōbœ̄nbuk, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: UB270 .ธ36 2565 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: UB270 .ธ36 2565 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Čhaksuphǣt nænam tham yāngrai mai hai sāitā sư̄am = [Kanja ga taenai karisuma gankai ga yatte iru shitsumei shinai shukan] / จักษุแพทย์แนะนำ ทำอย่างไรไม่ให้สายตาเสื่อม = [Kanja ga taenai karisuma gankai ga yatte iru shitsumei shinai shukan] / Rui Hiramatsu เขียน ; วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา แปล.

Hiramatsu, Rui. Withāranī Čhongsathitwatthanā. by ฮิระมะสึ, รุอิ | วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nānmībuk Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, 2565 [2022]Other title: Kanja ga taenai karisuma gankai ga yatte iru shitsumei shinai shukan.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WW100 .ฮ646 2565 (2).
ห้องสมุด:
Mahā songkhrām 35 mǣmot / มหาสงคราม 32 แม่มด / เรื่องและภาพ มาโคโตะ ชิโอสึกะ; เรื่องต้นฉบับ โฮมุระ คาวาโมโตะ ; แปล ปงคิจิ.

Shiozuka, Makoto. Pongkhičhi. Kawamoto, Homura by ชิโอสึกะ, มาโคโตะ | ปงคิจิ | คาวาโมโตะ, โฮมุระ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phoenix, 2564 [2021]- Publisher: กรุงเทพฯ : Phoenix, 2564 [2021]-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .ช69ม56 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Solo Leveling / Solo Leveling / เรื่องและภาพ Dubu (Redice studio) ; เรื่องต้นฉบับ Chugong ; เรียบเรียง คีโซ-รยอง.

Dubu (Redice Studio) Chugong. Khīsō-rayō̜ng. by ดูบู (เรดไอซ์ สตูดิโอ) | ชู่กง | คีโซ-รยอง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phoenix, 2564 [2021]- Publisher: กรุงเทพฯ : Phoenix, 2564 [2021]-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .ด73ซ95 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Wanphīt = One piece / วันพีซ = One piece / เรื่องและภาพโดย เออิจิโระ โอดะ ; แปลและเรียบเรียงโดย เชิดพันธ์ วรสถิต.

Oda, Eiichiro, Chœ̄tphan Wō̜rasathit. by โอดะ, เออิจิโระ, ค.ศ. 1975- | เชิดพันธ์ วรสถิต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Khō̜mik, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์, 2546 [2003]Other title: One piece.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .อ926ว63 ล. 1 (101), Pridi Banomyong LibraryCall number: กต .อ926ว63 ล. 6 (92), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: กต .อ926ว63 ล. 1 (98). Checked out (3). In transit (5).
ห้องสมุด:
You're my sky #čhutmāi khư̄ thō̜ng fā / You're my sky #จุดหมายคือท้องฟ้า / Karnsaii เขียน.

Karnsaii. by กานซาย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, [2565] [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2565] [2022]Other title: Čhutmāi khư̄ thō̜ng fā Other title: จุดหมายคือท้องฟ้า.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thēppakaranam Nō̜t = Norse mythology / เทพปกรณัมนอร์ส = Norse mythology / by นีล เกแมน ; แปล วรรธนา วงษ์ฉัตร.

Gaiman, Neil. Wanthanā Wongchat, by เกแมน, นีล | วรรธนา วงษ์ฉัตร, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wœ̄t Wō̜ndœ̄, [2565] [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : เวิร์ด วอนเดอร์, [2565] [2022]Other title: Norse mythology.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ก7815น54ว44 2565 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ก7815น54ว44 2565 (1).
ห้องสมุด:
Chāyā khunnatham nan pen yāk. Tō̜n phisēt / ชายาคุณธรรมนั้นเป็นยาก. ตอนพิเศษ / ชางหมิง เขียน ; อลิส, อิ๋งอิ๋ง แปล.

Chāngming. ʻAlit. ʻIngʻing. by ชางหมิง | อลิส | อิ๋งอิ๋ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bēkœ̄rī Buk Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เบเกอรี่บุ๊ค จำกัด, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chāyā khunnatham nan pen yāk. lem 1 / ชายาคุณธรรมนั้นเป็นยาก. เล่ม 1 / ชางหมิง เขียน ; อลิส แปล.

Chāngming. ʻAlit. by ชางหมิง | อลิส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Sāman Bēkœ̄rī Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญ เบเกอรี่บุ๊ค, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ช6166ฉ83อ46 2562 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Chāyā khunnatham nan pen yāk. lem 2 / ชายาคุณธรรมนั้นเป็นยาก. เล่ม 2 / ชางหมิง เขียน ; อลิส แปล.

Chāngming. ʻAlit. by ชางหมิง | อลิส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Sāman Bēkœ̄rī Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญ เบเกอรี่บุ๊ค, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chāyā khunnatham nan pen yāk. lem 3 / ชายาคุณธรรมนั้นเป็นยาก. เล่ม 3 / ชางหมิง เขียน ; อลิส แปล.

Chāngming. ʻAlit. by ชางหมิง | อลิส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Sāman Bēkœ̄rī Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญ เบเกอรี่บุ๊ค, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chāyā khunnatham nan pen yāk. lem 4 / ชายาคุณธรรมนั้นเป็นยาก. เล่ม 4 / ชางหมิง เขียน ; อลิส แปล.

Chāngming. ʻAlit. by ชางหมิง | อลิส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Sāman Bēkœ̄rī Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญ เบเกอรี่บุ๊ค, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chāyā khunnatham nan pen yāk. lem 5 / ชายาคุณธรรมนั้นเป็นยาก. เล่ม 5 / ชางหมิง เขียน ; อลิส แปล.

Chāngming. ʻAlit. by ชางหมิง | อลิส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bēkœ̄rī Buk Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เบเกอรี่บุ๊ค จำกัด, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
ʻŌ mǣm mahā kawī sī satawat thī 21 = Oh, the great poetess of the 21st century / โอ้แม่มหากวีศรีศตวรรษที่ 21 = Oh, the great poetess of the 21st century / นันดานี ; วรางคณา เหมศุกล แปล.

Nandanee. Warangkana Hemsugon. by นันดานี | วรางคณา เหมศุกล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Bō̜risat Phāpphim Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: [นนทบุรี] : บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด, 2565 [2022]Other title: Oh, the great poetess of the 21st century.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Status kham rīak hā sathāna khō̜ng rao. 1 / Status คำเรียกหา สถานะของเรา. 1 / Pillow_Mark เขียน.

Pillow_Mark. by พิลโล_มาร์ค.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .พ662ส37 2562 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Status kham rīak hā sathāna khō̜ng rao. 2 / Status คำเรียกหา สถานะของเรา. 2 / Pillow_Mark เขียน.

Pillow_Mark. by พิลโล_มาร์ค.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .พ662ส37 2562 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
ʻǢnimō̜n fām : kānmư̄ang rư̄ang sapphasat / แอนิมอล ฟาร์ม : การเมืองเรื่องสรรพสัตว์ / จอร์จ ออร์เวลล์ เขียน ; สรวงอัปสร กสิกรานันท์ แปล.

Orwell, George, Sūangʻapsō̜n Kasikrānan. by ออร์เวล, จอร์จ, ค.ศ. 1903-1950 | สรวงอัปสร กสิกรานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō , 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .อ546อ87ส45 2565 (2).
ห้องสมุด:
Mangkō̜n rai khā. 1 / มังกรไร้ขา. 1 / @moment เขียน.

@moment. by แอทโมเม้นท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rose, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : Rose, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .อ766ม62 2565 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544