TUJC-New Book-20220401

This list contains 2 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Sāithān hǣng theknōlōyī sư̄sānmūanchon = Mass communication technology / สายธารแห่งเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน = Mass communication technology / ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร.

Waiyawut Wutthiastasarn, by ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร, 2516-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: [Krung Thēp... ] : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2565 [2022] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565 [2022]Other title: Mass communication technology.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P90 .ว94 2565 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: P90 .ว94 2565 (2). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: P90 .ว94 2565 (2).
ห้องสมุด:
Nang : Thai = Thai film quarterly. pī thī 3, chabap thī 12 Tulākhom 2544-Mīnākhom 2545. หนัง : ไทย = Thai film quarterly. ปีที่ 3, ฉบับที่ 12 ตุลาคม 2544-มีนาคม 2545.

Dōm Sukwong, Sariya. Phanthiwā ʻŪamčhœ̄m. Thanyasok Phansitthiwō̜rakun. Wimonrat Arunrōsuriya. Manōtham Thīamthīaprat. ʻAnchalī Chaiwō̜raphō̜n, Sarāwatsadī Sīwō̜rakant. Charoonphō̜n Pō̜rapakpralai. Mūnnithi Nang Thai nai Phraʻuppatham Phračhaowō̜rawongthœ̄ Phraʻong čhao ʻAnusō̜nmongkhonkān. by โดม สุขวงศ์, 2494- | ศริยา | พันธฺ์ทิวา อ่วมเจิม | ธัญสก พันสิทธิวรกุล | วิมลรัตน์ อรุณโรจน์สุริยะ | มโนธรรม เทียมเทียบรัตน์ | อัญชลี ชัยวรพร, 2507- | ศราวัสดี ศรีวรกานต์ | จรูญพร ปรปักษ์ประลัย | มูลนิธิหนังไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Mūnnithi Nang Thai nai Phra ʻUppatham Phračhaowō̜rawongthœ̄ Phraʻong čhao ʻAnusō̜nmongkhonkān, [2545] [2002] Publisher: นครปฐม : มูลนิธิหนังไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ, [2545] [2002]Other title: Thai film quarterly.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN1993.5.ท9 ห33 2545 (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544