New Books 2015-06 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
[Kuai jie de tie lu / Nuobeite Geluhe zhu ; He'ermute Kelasi hui ; Zhang Yi yi].

by Golluch, Norbert | Kollars, Helmut | Zhang, Yi.

Edition: Di 2 ban, di 3 ci yin shua.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Beijing : Beijing ke xue ji shu chu ban she, 2012Other title: Kuaijie de tielu.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JUL 2012 646094] (1).
100 rư̄ang Mư̄ang Tai : sāra khwāmrū phư̄a khwāmkhaočhai phǣndin phūkhon læ watthanatham / 100 เรื่องเมืองใต้ : สาระความรู้เพื่อความเข้าใจแผ่นดิน ผู้คน และวัฒนธรรม / ประพนธ์ เรืองณรงค์ เขียน.

Praphon Rư̄angnarong, by ประพนธ์ เรืองณรงค์, 2485-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2558 [2015]Other title: Nưng rō̜i rư̄ang Mư̄ang Tai : sāra khwāmrū phư̄a khwāmkhaočhai phǣndin phūkhon læ watthanatham Other title: หนึ่งร้อยเรื่องเมืองใต้ : สาระความรู้เพื่อความเข้าใจแผ่นดิน ผู้คน และวัฒนธรรม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS588.ก26 ป456 2558] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: DS588.ก26 ป456 2558] (1).
111 pī piyarāt sattha : ralưk phramahākarunā sadet... Wat Bāngʻō̜ichāng / 111 ปี ปิยราชศรัทธา : รฦกพระมหากรุณาเสด็จฯ วัดบางอ้อยช้าง / ผู้เขียน ธนภัทร พิริย์โยธินกุล ; บรรณาธิการ อภิลักษณ์ เกษมผลกูล.

Thanaphat Phiriyōthinkun. ʻAphilux Kasēmphonkūn. Wat Bāngʻō̜ichāng (Nonthaburi) by ธนภัทร พิริย์โยธินกุล | อภิลักษณ์ เกษมผลกูล | วัดบางอ้อยช้าง (นนทบุรี).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Wat Bāngʻō̜ichāng, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : วัดบางอ้อยช้าง, 2557 [2014]Other title: Nưngrō̜isipʻet pī piyarāt sattha Other title: หนึ่งร้อยสิบเอ็ดปี ปิยราชศรัทธา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: REL BQ 2014 647867] (2).
124 pī hǣng kānʻamnūai khwāmpentham lot khwāmlư̄amlam sāng sangkhom hǣng khwāmplō̜tphai / 124 ปี แห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย / คณะผู้จัดทำ ปทิตตา โฉมประดิษฐ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Pathittā Chōmpradit. by ปทิตตา โฉมประดิษฐ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang Yuttitham, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2558 [2015]Other title: Nưngrō̜iyīsipsī pī hǣng kānʻamnūai khwāmpentham lot khwāmlư̄amlam sāng sangkhom hǣng khwāmplō̜tphai Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ ปี แห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 648482] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1576 .ก915 2558] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: LAW KPT 2015 648482] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 648482] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 648482] (1). Checked out (1).
127 pī Krasūang Kalāhōm kāo pai khāng nā phư̄a pitak raksā ekkarach læ khwāmmankhong / 127 ปี กระทรวงกลาโหม ก้าวไปข้างหน้าเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคง / บรรณาธิการข้อมูล พลตรี ชัยวิทย์ ชยาภินันท์, ไกรฤกษ์ นานา ; บรรณาธิการบทความ พลตรี ชัยวิทย์ ชยาภินันท์.

Thailand. Ministry of Defence. Chaiwit Chayāphinan. Krairœ̄k Nānā. Thailand. Ministry of Defence. Office of the Permanent Secretary for Defence. by กระทรวงกลาโหม | ชัยวิทย์ ชยาภินันท์, 2507- | ไกรฤกษ์ นานา, 2500- | กระทรวงกลาโหม. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Palat Krasūang Kalāhōm, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, [2557] [2014]Other title: 127 pī Krasūang Kalāhōm Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปี กระทรวงกลาโหม.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: UB113.ท9 ก465 2557] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: UB113.ท9 ก465 2557 ] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MIL U 2014 647118] (1).
25 pī Suphālai-- tamnān hǣng khwāmsamret = Supalai's 25th anniversary the legend of success. 25 ปีศุภาลัย-- ตำนานแห่งความสำเร็จ = Supalai's 25th anniversary the legend of success.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., [2557] [2014]Other title: Yīsiphā pī Suphālai-- tamnān hǣng khwāmsamret Other title: Supalai's 25th anniversary the legend of success | ยี่สิบห้าปีศุภาลัย-- ตำนานแห่งความสำเร็จ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5386 .ก134 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2014 642027] (2).
30 พระสงฆ์นักพัฒนาเด่นในภาคอีสาน พ.ศ. 2546-2547 : ชีวิตและการทำงาน / โดย พินิจ ลาภธนานนท์.

by พินิจ ลาภธนานนท์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Other title: สามสิบพระสงฆ์นักพัฒนาเด่นในภาคอีสาน พ.ศ. 2546-2547 : ชีวิตและการทำงาน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ5899.ท96ก25 พ636] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ5899.ท96ก25 พ636] (1).
4 thotsawat Khana Kammakān Phang Mư̄ang = 40th anniversary of Town and Country Planning Board / 4 ทศวรรษ คณะกรรมการผังเมือง = 40th anniversary of Town and Country Planning Board / สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง.

Thailand. Krom Yōthāthikān læ Phang Mư̄ang. Samnakngān Khana Kammakān Phang Mư̄ang. by กรมโยธาธิการและผังเมือง. สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2558] [2015]Other title: Sī thotsawat Khana Kammakān Phang Mư̄ang Other title: 40th anniversary of Town and Country Planning Board | Fourtieth anniversary of Town and Country Planning Board | สี่ทศวรรษ คณะกรรมการผังเมือง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HT 2015 648554] (1).
40 čhutmāi thīeo rō̜p Himālai / 40 จุดหมายเที่ยวรอบหิมาลัย / ชาธร โชคภัทระ เรื่องและภาพ.

Chāthō̜n Chōkphatthara. by ชาธร โชคภัทระ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin thō̜ng Lōk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ท่องโลก, 2558 [2015]Other title: Sīsip čhutmāi thīeo rō̜p Himālai Other title: สี่สิบจุดหมายเที่ยวรอบหิมาลัย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS414.2 .ช64 2558] (2).
40 pī patirūp thidin : Rak nam rak phư̄n din sư̄pthō̜t tham kin yāng rūkhā / 40 ปี ปฏิรูปที่ดิน : รักษ์น้ำ รักษ์ผืนดิน สืบทอดทำกินอย่างรู้ค่า / คณะทำงาน อาทิตยา พองพรหม ... [และคนอื่น ๆ].

ʻĀthittayā Phō̜ngphrom. Arī Sawatrư̄ang. Wisut Lœ̄tkrai. Suntharī Sakprachāwut. Yaowaluk Kǣoyō̜t. Sudarin Rō̜tmanī. Arīwan Sengtrakūn . Prāmōt Čhitsakun. Nutthaphon Khānmat. ʻĀphāphan Phatthanaphan. Phō̜nphan Pathāsē. 'Anchalī Manīsō̜i. Wīrachai Nākwibūnwong. 'Itsariyaphōn Būnphōkhā. Thailand. Samnakngān Patirūp Thīdin phư̄a Kasēttrakam. by อาทิตยา พองพรหม | อารีย์ สวัสดิ์เรือง | วิสุทธิ์ เลิศไกร | สุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ | เยาวลักษณ์ แก้วยอด | สุดารินทร์ รอดมณี | อารีวรรณ เซ่งตระกูล | ปราโมทย์ จิตต์สกุล | ณัฐพล ขานหมัด | อาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ | พรพรรณ ปะทาเส | อัญชลี มณีสร้อย | วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ | อิสริยาภรณ์ บูรณ์โภคา | สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kānpatirūp Thidin phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, [2558] [2015] Publisher: [กุรงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2558] [2015]Other title: Sīsip pī patirūp thidin Other title: สี่สิบปี ปฏิรูปที่ดิน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD1333.ท9 ก1315 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2015 645949] (3).
45 นิสัยใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ = 45 successful habits that will change your life / พฤศ กาญจน์ศิริ.

Phrưt Kānsiri. by พฤศ กาญจน์ศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Double Days, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : Double Days, [2558] [2015]Other title: Sīsiphā nisai mai thī čha plīan chīwit khun Other title: 45 successful habits that will change your life | สี่สิบห้านิสัยใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PSYC BF 2015 647666] (2).
50 rư̄ang dēn nithān ʻīsob sō̜nčhai : chabap 2 phāsā Thai-ʻAngkrit / 50 เรื่องเด่น นิทานอีสปสอนใจ : ฉบับ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ / เรื่องโดย ครูมินนี่.

Siriphō̜n Tōphưngphong. by ศิริพร โตพึ่งพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2557 [2014]Other title: Hāsip rư̄ang dēn nithān ʻīsob sō̜nčhai : chabap 2 phāsā Thai-ʻAngkrit Other title: ห้าสิบเรื่องเด่น นิทานอีสปสอนใจ : ฉบับ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JUL 2014 648055] (2).
56 Withī fưk hai khit tāng phư̄a sāng khwāmsamret thī ying yai / 56 วิธีฝึกให้คิดต่างเพื่อสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ / ธีระวุฒิ ปัญญา.

Tīrawut Panyā. by ธีระวุฒิ ปัญญา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phailin, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2554 [2011]Other title: Hā sip hok withī fưk hai khit tāng phư̄a sāng khwāmsamret thī ying yai Other title: ห้าสิบหกวิธีฝึกให้คิดต่างเพื่อสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PSYC BF 2011 652313] (1).
72 pī Thanākhān hǣng Prathēt Thai / 72 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย / ผู้วิจัยและเรียบเรียง พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม ; ผู้ช่วยผู้วิจัย ทักษพร ธนะกิจเสรี, สุรีรัตน์ พิพัฒน์ธรรมคุณ.

Phongsak Lư̄angʻarām. Thaksaphō̜n Thanakitsērī. Surīrat Phiphatthammakhun. Thanākhān hǣng Prathēt Thai. by พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม | ทักษพร ธนะกิจเสรี | สุรีรัตน์ พิพัฒน์ธรรมคุณ | ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Thanākhān hǣng Prathēt Thai, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [2557] [2014]Other title: Čhetsip sō̜ng pī Thanākhān hǣng Prathēt Thai Other title: เจ็ดสิบสองปี ธนาคารแห่งประเทศไทย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: FIN HG 2014 648234] (2).
80 lem thī khun tō̜ng 'ān nangsư̄ čhitta panyā sưksā / 80 เล่มที่คุณต้องอ่าน หนังสือจิตตปัญญาศึกษา / นวลวรรณ ธุวรุ่งเรือง บรรณาธิการ.

Nūanwan Thuwarungrư̄ang. Mahāwitthayālai Mahidon. Sūn Čhitta Panyā Sưksā. by นวลวรรณ ธุวรุ่งเรือง | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Sūn Čhitta Panyā Sưksā Mahāwitthayālai Mahidon, 2552 [2009] Publisher: นครปฐม : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LIBR Z 2009 641324] (2).
Annual report.

by Port Authority of Thailand.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: n.p., 1961-Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HE559.T6 P6 2010] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HE559.T6 P6 2013] (1). Checked out (2). Withdrawn (2).
BOI Fair 2011 Thailand : รวมพลังน้ำใจ "โลกสดใส ไทยยั่งยืน" / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

by สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2554 [2011]Other title: รวมพลังน้ำใจ "โลกสดใส ไทยยั่งยืน".Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: TECH T 2011 605981] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: T395.5.ท9 บ655 2554] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TECH T 2011 605981] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: TECH T 2011 605981] (2). Withdrawn (1).
BrandAge essential : super blue / BrandAge essential : super blue / ผู้เรียบเรียง กองบรรณาธิการนิตยสาร BrandAge Essential.

Kō̜ng Bannāthikān Nittayasān BrandAge Essential. by กองบรรณาธิการนิตยสารแบรนด์เอจ เอสเซนเชียล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thaikhūn-Brǣnʻēt Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไทยคูณ-แบรนด์เอจ จำกัด, 2558 [2015]Other title: Super blue kāntalāt phalang mai Other title: Super blue การตลาดพลังใหม่.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: COMM HF 2015 648459] (1).
Coffee secret sūt lap pœ̄t rānkāfǣ hai rung / Coffee secret สูตรลับ เปิดร้านกาแฟให้รุ่ง / ผู้เขียน ปุญชรัศมิ์ รัตนวรเสฏฐ์ ; ผู้เรียบเรียง บุษกร เสนากุล

Puncharat Rattanawō̜rasēt. Butsakō̜n Sēnākun. by ปุญชรัศมิ์ รัตนวรเสฏฐ์ | บุษกร เสนากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phīphœ̄n Mīdīa, 2552 [2009]. Publisher: กรุงเทพฯ : พีเพิล มีเดีย, 2552 [2009]Other title: สูตรลับ เปิดร้านกาแฟให้รุ่ง .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TX911.3.จ58 ป695 2552] (2).
Cooking tips khlet lap ʻāhān ʻarō̜i / Cooking tips เคล็ดลับอาหารอร่อย / บรรณาธิการเล่ม เอื้องอริน สายจันทร์.

by เอื้องอริน สายจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣng dǣt, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2550 [2007]Other title: Khlet lap ʻāhān ʻarō̜i Other title: เคล็ดลับอาหารอร่อย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TX714 .ค72 2550] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  32    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)