รายการ

เข้าสู่ระบบ เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่
ชื่อชั้นหนังสือ สารบัญ ประเภท  
TUPRIDI-NEW BOOK-201804-2(FOREIGN) 4 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
TUPRIDI-NEW BOOK-201805-01(FOREIGN) 6 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
TUPRIDI-NEW BOOK-201805-01(THA) 42 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
TUPRIDI-NEW BOOK-201805-02(FOREIGN) 12 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
TUPRIDI-NEW BOOK-201805-02(THA) 33 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
TUPRIDI-NEW BOOK-201805-03(FOREIGN) 23 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
TUPRIDI-NEW BOOK-201805-03(THA) 56 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
TUPRIDI-NEW BOOK-201805-04(FOREIGN) 63 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
TUPRIDI-NEW BOOK-201805-04(THAI) 75 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
TUPRIDI-NEW BOOK-201805-05(FOREIGN) 8 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
TUPRIDI-NEW BOOK-201805-05(THA 39 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
TUPRIDI-NEW BOOK-2019-01-01(FOREIGN) 13 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
TUPRIDI-NEW BOOK-2019-01-01(THAI) 37 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
TUPRIDI-NEW BOOK-2019-01-02(FOREIGN) 4 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
TUPRIDI-NEW BOOK-2019-01-02(THAI) 20 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
TUPRIDI-NEW BOOK-2019-01-03(FOREIGN) 39 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
TUPRIDI-NEW BOOK-2019-01-03(THAI) 24 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
TUPRIDI-NEW BOOK-2019-01-04(FOREIGN) 34 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
TUPRIDI-NEW BOOK-2019-01-04(THAI) 14 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
TUPRIDI-NEW BOOK-2019-01-05(FOREIGN) 16 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
 <<    1  ...  9  10  11  12  13    >>

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455