รายการ

เข้าสู่ระบบ เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่
ชื่อชั้นหนังสือ สารบัญ ประเภท  
New Books 2015-05 (Foreign) 1525 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2015-05 (Thai) 919 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2015-06 (Foreign) 474 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2015-06 (Thai) 640 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2015-07 (Foreign) 1214 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2015-07 (Thai) 905 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2015-08 (Foreign) 644 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2015-08 (Thai) 597 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2015-09 (Foreign) 342 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2015-09 (Thai) 632 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2015-10 (Foreign) 570 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2015-10 (Thai) 847 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2015-11 (Foreign) 542 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2015-11 (Thai) 523 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2015-12 (Foreign) 695 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2015-12 (Thai) 897 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-01 (Foreign) 511 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-01 (Thai) 846 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-02 (Foreign) 406 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
New Books 2016-02 (Thai) 1151 รายการฉบับพิมพ์ สาธารณะ  
 <<    1  2  3  4  ...  13    >>

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455