TUMED-New Book 2018-December (Tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Khūmư̄ kāndūlǣ raksā sukkhaphāp phū pūai raya sutthāi / คู่มือการดูแลรักษาสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้าย / บรรณาธิการ รสิตา ธรรมสาโรรัชต์.

Rasitā Thammasārōrat. Rōng Phayābān Lœ̄tsin. Khrōngkān Phalit Sư̄ Kānrīan Kānsō̜n. by รสิตา ธรรมสาโรรัชต์ | โรงพยาบาลเลิดสิน. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... Khrōngkān Phalit Sư̄ Kānrīan Kānsō̜n Rōng Phayābān Lœ̄tsin Krom Kānphǣt Krasūag Sāthāranasuk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: DOC 2015 697742] (1).
Khūmư̄ kānphayābān kāndūlǣ phūpūai thī sai phō̜t / คู่มือการพยาบาล การดูแลผู้ป่วยที่ใส่พอร์ต / อรัญญา เนียมปาน, นิภาพร พรมดวงดี.

Arunyā Nīampān, Nipapron Promdongdee. Khana Phǣtthayasāt, Sirirātphayābān. Ngān Kānphayābān Phūpūai Phisēt. by อรัญญา เนียมปาน, 2507- | นิภาพร พรมดวงดี, 2521- | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Ngān Kānphayābān Phūpūai Phisēt Fāi Kānphayābān Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY150 .อ462 2559] (1).
Khūmư̄ kānphayābān kāndūlǣ phūpūai thī thǣng læ khā khem thāng lō̜tlư̄at dam sūan plāi / คู่มือการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยที่แทงและคาเข็มทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย / นิภาพร พรมดวงดี, อรัญญา เนียมปาน.

Nipapron Promdongdee, Arunyā Nīampān, Khana Phǣtthayasāt, Sirirātphayābān. Ngān Kānphayābān Phūpūai Phisēt. by นิภาพร พรมดวงดี, 2521- | อรัญญา เนียมปาน, 2507- | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Ngān Kānphayābān Phūpūai Phisēt Fāi Kānphayābān Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY150 .น646 2559] (1).
Khūmư̄ kānwinitchai rōk kānlong rahat rōk kānlong rahat hatthakān læ sanyān tư̄an / คู่มือการวินิจฉัยโรค การลงรหัสโรค การลงรหัสหัตถการ และสัญญาณเตือน / ธวัช ประสาทฤทธา บรรณาธิการ.

Thawat Prasātritthā, Thailand. Rōngphayābān Lœ̄tsin. by ธวัช ประสาทฤทธา, 2494- | โรงพยาบาลเลิดสิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphayābān Lœ̄tsin Krom Kānphǣt Krasūang Sāthāranasuk, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB141 .ค746 2551] (1).
Khūmư̄ kānchai yā thāng čhittawēt / คู่มือการใช้ยาทางจิตเวช / มาโนช หล่อตระกูล.

Manote Lō̜trakūn. by มาโนช หล่อตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mō̜chāobān, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV77 .ม639 2557] (2).
Khūmư̄ nǣothāng patibat samrap prachāchon nai kāndulǣ bǣp prakhapprakhō̜ng / คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนในการดูแลแบบประคับประคอง / บรรณาธิการ รสิตา ธรรมสาโรรัชต์.

Rasitā Thammasārōrat. Rōng Phayābān Lœ̄tsin. Khrōngkān Phalit Sư̄ Kānrīan Kānsō̜n. by รสิตา ธรรมสาโรรัชต์ | โรงพยาบาลเลิดสิน. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... Khrōngkān Phalit Sư̄ Kānrīan Kānsō̜n Rōng Phayābān Lœ̄tsin Krom Kānphǣt Krasūag Sāthāranasuk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: DOC 2015 697751] (1).
Čhitbambat nǣo khwāmmāi nai chīwit = Logotherapy / จิตบำบัดแนวความหมายในชีวิต = Logotherapy / อรัญญา ตุ้ยคำภีร์.

'Aranyā Tuikhamphī. by อรัญญา ตุ้ยคำภีร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: Logotherapy.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WM420 .อ452 2559] (6).
Thritsadī čhittawitthayā bukkhalikkaphāp (rū rao rū khao) / ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา) / ศรีเรือน แก้วกังวาล.

Sī ư̄an Kǣokangwān. by ศรีเรือน แก้วกังวาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Mō̜ Chāobān, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: BF698 .ศ36 2561] (3). Checked out (2).
Phanthukam læ singwǣtlō̜m kap rōk mareng / พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมกับโรคมะเร็ง / มาลินี พงศ์เสวี.

Mālinī Phongsēwī, by มาลินี พงศ์เสวี, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QZ200 .ม656 2561] (3). Checked out (2).
Phāwa sǣksō̜n thāng ʻō̜thōpidik = Risk-complication / ภาวะแทรกซ้อนทางออร์โธปิดิกส์ = Risk-complication / ธวัช ประสาทฤทธา.

Thawat Prasātritthā, 1951- Thailand. Rōngphayābān Lœ̄tsin. Khrōngkān Phalit Sư̄ Kānrīan Kānsō̜n. by ธวัช ประสาทฤทธา, 2494- | โรงพยาบาลเลิดสิน. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Phalit Sư̄ Kānrīan Kānsō̜n Rōngphayābān Lœ̄tsin Krom Kānphǣt Krasūang Sāthāranasuk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2558 [2015]Other title: Risk-complication.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WE168 .ธ562 2558] (1).
Yā læ phōchana phēsat thī chai nai kānraksā phāwa khaiman nai lư̄at phit pakati = Drugs and neutaceuticals used in treatment of dyslipidemia / ยาและโภชนเภสัชที่ใช้ในการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ = Drugs and neutaceuticals used in treatment of dyslipidemia / นันทิยา สมภาร.

Nanthiyā Somphān. by นันทิยา สมภาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Drugs and neutaceuticals used in treatment of dyslipidemia.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WD200.5.H8 น633 2561] (6).
Rabop prakan kāndūlǣ raya yāo : rabop thī mo̜som kap prathēt Thai / ระบบประกันการดูแลระยะยาว : ระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย / วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, ยศ วัชระคุปต์.

Wō̜rawan Chāndūaiwit. Yot Watcharakhup. Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ | ยศ วัชระคุปต์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: HG9399.ท92 ว45 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HG9399.ท92 ว45 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG9399.ท92 ว45 2560] (1). Checked out (1).
Sukkhasưksā læ phrưttikam sukkhaphāp = Health education and health behavior / สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ = Health education and health behavior / เกษแก้ว เสียงเพราะ.

Kētkǣo Sīangphro̜. by เกษแก้ว เสียงเพราะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Health education and health behavior.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA590 .ก752 2561] (3).
Thaopuk tǣ kamnœ̄t lak kānraksā : chabap phāsā Thai / เท้าปุกแต่กำเนิด หลักการรักษา : ฉบับภาษาไทย / Ignacio V Ponseti ; บรรณาธิการฉบับภาษาไทย ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม ... [และคนอื่นๆ].

Ponseti, I. V. Pariyut Čhīaraphatthanākhom. Thailand. Rōngphayābān Lœ̄tsin. by พอนเซติ, ไอ. วี. (อิกนาซิโอ วี.), ค.ศ. 1914-2009 | ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม | โรงพยาบาลเลิดสิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Rōngphayābān Lœ̄tsin Krom Kānphǣt Krasūang Sāthāranasuk, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WE883 .พ532 2557] (1).
Phēsatchawitthayā : nư̄ahā samkhan læ bǣpfưkhat = Pharmacology : principles and exercises / เภสัชวิทยา : เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด = Pharmacology : principles and exercises / บรรณาธิการ ณัฐวุธ สิบหมู่.

Natthawut Sipmū. by ณัฐวุธ สิบหมู่.

Edition: ฉบับเรียบเรียงใหม่ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Hōlitsatik Phaplitching Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด, 2559 [2016]Other title: Pharmacology : principles and exercises.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV18 .ณ635 2559] (2). Checked out (4).
Rư̄ang Palliative care Rōng Phayābān Lœ̄tsin / เรื่อง Palliative care โรงพยาบาลเลิดสิน / บรรณาธิการ รสิตา ธรรมสาโรรัชต์ ... [และคนอื่นๆ].

Rasitā Thammasārōrat. Rōng Phayābān Lœ̄tsin. Khrōngkān Phalit Sư̄ Kānrīan Kānsō̜n. by รสิตา ธรรมสาโรรัชต์ | โรงพยาบาลเลิดสิน. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... Khrōngkān Phalit Sư̄ Kānrīan Kānsō̜n Rōng Phayābān Lœ̄tsin Krom Kānphǣt Krasūag Sāthāranasuk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB310 .ร823 2558] (1).
Lư̄atkamdao = Epistaxis / เลือดกำเดา = Epistaxis / พรเทพ เกษมศิริ.

Phō̜nthēp Kasēmsiri. by พรเทพ เกษมศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2561 [2018] Publisher: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2561 [2018]Other title: Epistaxis.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WV320 .พ437 2561] (1).
Nǣothāng kāndūlǣ læ raksā phūpūai rōk baowān chanit thī 2 / แนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 / สมลักษณ์ จึงสมาน บรรณาธิการ.

Somlak Čhưngsamān. ʻĒkkarāt Bamrungphư̄t. by สมลักษณ์ จึงสมาน | เอกราช บำรุงพืชน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Phitsanulōk] : Kānphim Dō̜t Khō̜m, 2557 [2014] Publisher: [พิษณุโลก] : การพิมพ์ดอทคอม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WK810 .น857 2557] (2).
Nǣothāng wētpatibat samrap kānwinitchai læ raksā rōk thāng lōhitwitthayā 2560. Lem 3 = Guidelines for diagnosis and treatment of hematologic diseases [2017]. [Vol. 3] / แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคทางโลหิตวิทยา 2560. เล่ม 3 = Guidelines for diagnosis and treatment of hematologic diseases [2017]. [Vol. 3] / บรรณาธิการ วีระศักดิ์ นาวารวงศ์, ต้นตนัย นำเบญจพล.

Weerasak Nawarawong. Tontanai Numbenjapon. Samākhom Lōhitwitthayā hǣng Prathēt Thai. by วีระศักดิ์ นาวารวงศ์ | ต้นตนัย นำเบญจพล | สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhom Lōhitwitthayā hǣng Prathēt Thai, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย, 2561 [2018]Other title: Guidelines for diagnosis and treatment of hematologic diseases [2017]..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WH120 .น857 2561 ล. 3] (2).
Nǣothāng wētpatibat samrap kānwinitchai læ raksā rōk thāng lōhitwitthayā 2560. Lem 2 = Guidelines for diagnosis and treatment of hematologic diseases [2017]. [Vol. 2] / แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคทางโลหิตวิทยา 2560. เล่ม 2 = Guidelines for diagnosis and treatment of hematologic diseases [2017]. [Vol. 2] / บรรณาธิการ วีระศักดิ์ นาวารวงศ์, สุรพล เวียงนนท์, ต้นตนัย นำเบญจพล.

Weerasak Nawarawong. Surapon Wiangnon. Tontanai Numbenjapon. Samākhom Lōhitwitthayā hǣng Prathēt Thai. by วีระศักดิ์ นาวารวงศ์ | สุรพล เวียงนนท์ | ต้นตนัย นำเบญจพล | สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhom Lōhitwitthayā hǣng Prathēt Thai, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย, 2561 [2018]Other title: Guidelines for diagnosis and treatment of hematologic diseases [2017]..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WH120 .น857 2561 ล. 2] (2).
 <<    1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)