New Books 2017-07 (Thai) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
Extraordinary circumstances : the journey of a corporate whistleblower / Cynthia Cooper.

by Cooper, Cynthia, 1964-.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2008Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5604.5.C66 A3 2008] (1).
Future brain plīan samō̜ng thangthī yā mīdī khǣ chalāt khưn / Future brain เปลี่ยนสมองทั้งที อย่ามีดีแค่ฉลาดขึ้น / Jenny Brockis เขียน ; สุรปรีย์ เมาลีกุล แปล.

Brockis, Jenny. Suraprī Maolīkun. by บรอคคีส, เจนนี่ | สุรปรีย์ เมาลีกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat IDC premier čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QP376 .บ45 2560] (1). Checked out (1).
Half retire wāngphǣn khrưng chīwit / Half retire วางแผนครึ่งชีวิต / นักเขียน มยองแดซอง ; นักแปล ปัณณ์พัฒน์ จันทร์สว่าง.

Myung, Dae Sung. Panphat Čhansawāng. by มยอง, แดซอง | ปัณณ์พัฒน์ จันทร์สว่าง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrāo, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : พราว, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5386 .ม45 2560] (1). Checked out (1).
How to be sētthī phō̜phīang / How to be เศรษฐีพอเพียง / อัจฉรา โยมสินธุ์.

ʻAtcharā Yomsin, by อัจฉรา โยมสินธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Bō̜risat Frīmā Phaplitching Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: 880-04 กรุงเทพ : บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG179 .อ633 2559] (2).
If thāhāk chan rak / If ถ้าหากฉันรัก / เมเปิ้ลสีขาว.

Mēpœ̄nsīkhāo. by เมเปิ้ลสีขาว.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Arun, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ม73564อ64 2558] (1).
India ngotngām rai kānwēlā = India timeless splendour / India งดงามไร้กาลเวลา = India timeless splendour / บรรณาธิการ มณีชา ดูเบ ; บรรณาธิการภาษาไทย วลัยรัตน์ ธนาภินันท์ชัย.

Manīchā Dūbē. Walairat Thanāphinanchai. by มณีชา ดูเบ | วลัยรัตน์ ธนาภินันท์ชัย.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Bō̜risat Mīdīa Thrān ʻĒchīa Thailǣn Čhamkat, [2549] [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย ทรานส์เอเชีย ไทยแลนด์ จำกัด, [2549] [2006]Other title: India ngotngām rai kānwēlā Other title: India timeless splendour | อินเดียงดงามไร้กาลเวลา.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: DS414.2 .อ66 2549] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS414.2 .อ66 2549] (3).
Life hacks : khlet (mai) lap čhatkān chīwit hai ngāi / Life hacks : เคล็ด (ไม่) ลับ จัดการชีวิตให้ง่าย / เขียน Dan Marshall ; แปล วรรณวิศา หนูยงค์.

Marshall, Dan. Wanwisā Nūyong. by มาร์แชล, แดน | วรรณวิศา หนูยงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAiDīSī Phrīmīa Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TX162.ท9 .ม64 2560] (2).
Thailand tech show 2016 / Thailand tech show 2016 / จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Samnakngān Phatthanā Witthayāsāt læ Thēknōlōyī hǣng Chāt (Thailand) by สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Samnakngān, 2559 [2016] Publisher: ปทุมธานี : สำนักงาน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: T212 .ท94 2559] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: T212 .ท94 2559] (2).
The development of a portable antioxidant analyzer using a smartphone / by Hau Van Nguyen.

by Nguyen, Hau Van, 1992- | Thammasat University. Faculty of Science and Technology.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thani, Thailand] : Faculty of Science and Technology, Thammasat University, [2016]Dissertation note: Thesis (M.Sc. (Chemistry))--Thammasat University, 2016. Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QD113 .N489 2016] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QD113 .N489 2016] (1).
The sweetest winter nāo wān / The sweetest winter หนาวหวาน / มาภา เขียน.

Nisānāt ʻUdomsēt. by นิศานาถ อุดมเศรษฐ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻArun, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2557 [2014]Other title: Nāo wān Other title: หนาวหวาน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .น685113ส56 2557] (1).
Thinking teacher : yāk sō̜n sit hai khitpen : patirūp kānsō̜n phư̄a plīan hō̜ngrīan hai pen hō̜ngkhit / Thinking teacher : อยากสอนศิษย์ให้คิดเป็น : ปฏิรูปการสอนเพื่อเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิด / บรรจง อมรชีวิน.

Bančhong ʻAmō̜nchīwin. by บรรจง อมรชีวิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Hō̜Čhō̜Kō̜. Phāpphim, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : หจก. ภาพพิมพ์, 2560 [2017]Other title: Yāk sō̜n sit hai khitpen : patirūp kānsō̜n phư̄a plīan hō̜ngrīan hai pen hō̜ngkhit Other title: อยากสอนศิษย์ให้คิดเป็น : ปฏิรูปการสอนเพื่อเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิด.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LB1590.3 .บ445 2560] (2).
Training handbook เทรนนิ่งแบบมืออาชีพ / โดย มงคล กรัตะนุตถะ.

by มงคล กรัตะนุตถะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book Publisher: นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LB1027.47 .ม224 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LB1027.47 .ม224 2556] (1).
Kotmāi kānkhlang / กฎหมายการคลัง / อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป.

ʻŌ̜raphin Sabāirūp. by อรพิน สบายรูป.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung thēp ...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3526 .อ434 2557] (5), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT3526 .อ434 2557] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3526 .อ434 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 636679] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 636679] (9). Checked out (2).
Kabot Bō̜wō̜ndēt : bư̄angrǣk patipak patiwat Sayām 2475 / กบฏบวรเดช : เบื้องแรกปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม 2475 / ณัฐพล ใจจริง.

Natthaphon Čhaičhing. by ณัฐพล ใจจริง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS582.7 .ณ63 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS582.7 .ณ63 2560] (2).
กระบวนการส่งเสริมเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง / โดย ศศินันท์ ศิริวรรณ.

Sasinun Siriwan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sangkhomsongkhrǫsāt. by ศศินันท์ ศิริวรรณ, 2513- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sangkhomsongkhrǫsāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Learning process of Songsalueng Natural Agriculture Center Rayong Province.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC445.ฮ9ศ75 ศ56 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC445.ฮ9ศ75 ศ56 2555] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HC445.ฮ9ศ75 ศ56 2555] (1).
Krabūankān sāng phư̄nthī thāng sangkhom khō̜ng phī ʻĪsān = Social space construction of spirit's Isan : rāingān kānwičhai / กระบวนการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผีอีสาน = Social space construction of spirit's Isan : รายงานการวิจัย / ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์, ยุภาพร ยุภาศ.

Piyalak Phōthiwan. Yuphāphō̜n Yuphāt. Mahāwitthayālai Rātchaphat Mahāsārakhām. by ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ | ยุภาพร ยุภาศ | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Mahāsārakhām] : Mahāwitthayālai Rātchaphat Mahāsārakhām, 2559 [2016] Publisher: [มหาสารคาม] : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559 [2016]Other title: Social space construction of spirit's Isan.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: GR580 .ป64 2559] (1).
Konlayut kānčhatkān rabop bō̜rikān sukkhaphāp nai yuk prachākhom sētthakit ʻĀsīan = Strategic management of health care system in an era of ASEAN economic community / กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Strategic management of health care system in an era of ASEAN economic community / บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร

Bunčhai Sīsathitnarākūn. by บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Strategic management of health care system in an era of Asean economic community..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: W84.1 .บ72 2560] (8).
Klin kāsalō̜ng. [lem 1] / กลิ่นกาสะลอง. [เล่ม 1] / เนียรปาตี.

Phisit Sriprasert. by พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Na Bān Wannakam, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2551 [2008]Availability: No items available In transit (1).
Klin kāsalō̜ng. [lem 2] / กลิ่นกาสะลอง. [เล่ม 2] / เนียรปาตี.

Phisit Sriprasert. by พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Na Bān Wannakam, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2551 [2008]Availability: No items available In transit (1).
Kasat nakphatthana hǣng lōk / กษัตริย์นักพัฒนาแห่งโลก / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.

Phalādisai Sitthithankit. by พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp… : Banthưk Sayām, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 พ4844 2560] (2).
 <<    1  2  3  4  ...  32    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305